Firma BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci IČO 27786277


BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci (27786277) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Podbabská 1112/13, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2006 a je stále aktivní. BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o BIOSYNCHRON a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 16467
IČO (identifikační číslo osoby) 27786277
Jméno BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.12.2006
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 26.11.2018 bylo rozhodnuto o vstupu společnosti do likvidace ke dni 1.1.2019 a jmenování likvidátora. 1.1.2019
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.8.2014 - 9.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.8.2014 - 9.12.2014
Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti BIOSYNCHRON a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 23.2.2009: a) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospod ářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti; b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva-miliony korun českých) o částku ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) na částku ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 50 (slovy: padesáti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých); všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; zvýšení základního ka pitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 24.000,- Kč (slovy: dvacetčtyřitisíce korun českých) s tím, že rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a emisním kursem tvoří emisní ážio; d) Všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před rozhodnutím této valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií; e) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci (zájemcům), o jehož výběru rozhodne představenstvo společnosti. Pravidla pro jejich výběr jsou: musí se jednat o fyzickou osobu, plně způsobilou k právním úkonům, nebo o právnickou os obou, jež představenstvu předloží písemné prohlášení prokazující záměr nabýt majetkovou účast na společnosti BIOSYNCHRON a.s. úpisem akcií v souladu s tímto rozhodnutím valné hromady, tj. zejména upsat akcie za výše uvedený emisní kurs ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím valné hromady; tento záměr musí zájemce zdůvodnit, zejména s přihlédnutím k vykonávané podnikatelské činnosti společnosti a jejímu postavení na trhu; tento záměr včetně listiny prokazující solventnost zájemce ( ať již výpisem z účtu, čes tným prohlášením o vlastnictví finančních prostředků potřebných k zaplacení emisního kursu nebo čestným prohlášením zajištění financování ) musí být představenstvu doručen nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; představenstvo společnosti je povinno nejpozději do pěti dnů od uplynutí lhůty pro podání písemných nabídek vyhodnotit zájemce a nabídnout nově upisované akcie jedné osobě i více osobám a určit případně poměr nabízených akcií mezi vybrané zájemce a vybraným předem určeným zájemcům pak bez zbytečného odkladu své rozhodnutí písemně oznámi t; takto lze upsat pouze všechny akcie navrhované k úpisu na zvýšení základního kapitálu. f) Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti BIOSYNCHRON a.s., tedy Ostrava, Moravská Ostrava, Černá Louka, pavilon "K" 1167, PSČ 728 26, a to vždy v každý pracovní den lhůty od 10,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií činí 24.000,- Kč (slovy: dvacetčtyřitisíce korun českých) na jednu akcii; upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, g) Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode rozhodnutí představenstva o výběru předem určeného zájemce ( zájemců ); počátek běhu této lhůty oznám í předsta-venstvo předem určenému zájemci ( zájemcům ) písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou s mlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; h) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 60-ti (slovy: šedesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 43-4091360287/0100 u Komerční banky a.s. 19.3.2009 - 27.7.2009

Aktuální kontaktní údaje BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

Kapitál BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.1.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 12.12.2006 - 30.1.2008

Akcie BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 30.8.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 12.12.2006 - 30.8.2014

Sídlo BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Podbabská 1112/13 , Praha 160 00 4.8.2010
Adresa Černá louka, pavilon "K" 1167 , 728 26 Ostrava Česká republika
30.1.2008 - 4.8.2010
Adresa Mexická 71/18 , Ostrava 712 00 12.12.2006 - 30.1.2008

Předmět podnikání BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.1.2009
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 12.12.2006 - 9.1.2009
Výroba zdravotnických prostředků 12.12.2006 - 9.1.2009
Výroba a opravy čalounických výrobků 12.12.2006 - 9.1.2009
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 12.12.2006 - 9.1.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 12.12.2006 - 9.1.2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 12.12.2006 - 9.1.2009

vedení firmy BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

Statutární orgán BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat samostatně jediný člen představenstva. 1.1.2019
Způsob jednání: Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 9.12.2014 - 1.1.2019
Způsob jednání: Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 11.9.2009 - 9.12.2014
J e d n á n í : Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat každý člen představenstva samostatně. 30.1.2008 - 11.9.2009
J e d n á n í : K jednání za společnost jsou oprávněni alespoň dva členové představenstva společně. 12.12.2006 - 30.1.2008
člen představenstva František Ernest 12.12.2006 - 30.1.2008
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 3.12.2007
Adresa: Poutní 594 , Chvalčov 768 72
člen představenstva RNDr. Petr Hapala 30.1.2008 - 9.1.2009
Vznik členství 3.12.2007
Zánik členství 9.12.2008
Adresa: Paseky 465 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda představenstva Ing. Jaroslav Šedlbauer 12.12.2006 - 11.9.2009
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 21.8.2009
Vznik funkce 12.12.2006
Zánik funkce 21.8.2009
Adresa: Horní 3030/96 , Ostrava 700 30
člen představenstva Břetislav Suška 12.12.2006 - 11.9.2009
Vznik členství 12.12.2006
Adresa: Bezručova 618 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen představenstva Ing. Marcela Mostýnová 9.1.2009 - 11.9.2009
Vznik členství 9.12.2008
Zánik členství 21.8.2009
Adresa: Hrabovská 488/23 , Ostrava 724 00
člen představenstva Ing. Marek Krátký 11.9.2009 - 4.8.2010
Vznik členství 21.8.2009
Zánik členství 29.6.2010
Adresa: Mimoňská 639/12 , Praha 190 00
předseda představenstva Břetislav Suška 11.9.2009 - 7.6.2013
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 12.3.2012
Vznik funkce 21.8.2009
Zánik funkce 12.3.2012
Adresa: Bezručova 618 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen představenstva Ing. Pavel Bielik 4.8.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 15.5.2013
Adresa: Nad obcí II 1901/13 , Praha 140 00
člen představenstva PaedDr. Miloš Kusý 11.9.2009 - 9.12.2014
Vznik členství 21.8.2009
Zánik členství 1.11.2014
Adresa: Za Hotelem 161 , Nupaky 251 01
předseda představenstva Břetislav Suška 7.6.2013 - 9.12.2014
Vznik členství 13.3.2012
Zánik členství 1.11.2014
Vznik funkce 13.3.2012
Zánik funkce 1.11.2014
Adresa: Bezručova 618 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen představenstva Jaroslav Harňák 7.6.2013 - 9.12.2014
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 1.11.2014
Adresa: Výškovická 2564/74 , Ostrava 700 30
Člen představenstva Vladimír Peták 9.12.2014 - 1.1.2019
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 26.11.2018
Adresa: gen. Píky 1983 , Kladno 272 01
Předseda představenstva Jan Jezbera 9.12.2014 - 1.1.2019
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 26.11.2018
Vznik funkce 1.11.2014
Zánik funkce 26.11.2018
Adresa: Žandovská 307/7 , Praha 190 00
Člen představenstva Manfred Švestka 9.12.2014 - 1.1.2019
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 26.11.2018
Adresa: Hroznětínská 64 , Otovice 360 01

Dozorčí rada BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Prof. Ing. Vítězslav Zamarský CSc. 12.12.2006 - 30.1.2008
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 3.12.2007
Adresa: Nová Skotňa 404 , Staré Město 738 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Bartoš 12.12.2006 - 30.1.2008
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 3.12.2007
Adresa: Boční 1373/10 , Ludgeřovice 747 14
člen dozorčí rady Profesor Ing. Jaroslav Purmenský DrSc. 12.12.2006 - 30.1.2008
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 3.12.2007
Adresa: 155 , Rybí 742 65
člen dozorčí rady Prof. Ing. Vítězslav Zamarský CSc. 30.1.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 3.12.2007
Zánik členství 21.8.2009
Adresa: Nová Skotňa 404 , Staré Město 738 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Bartoš 30.1.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 3.12.2007
Zánik členství 21.8.2009
Adresa: Boční 1373/10 , Ludgeřovice 747 14
člen dozorčí rady Profesor Ing. Jaroslav Purmenský 30.1.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 3.12.2007
Zánik členství 21.8.2009
Adresa: 155 , Rybí 742 65
člen dozorčí rady Marie Sušková 11.9.2009 - 12.9.2013
Vznik členství 21.8.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: U Džungle 1023 , Rychvald 735 32
člen dozorčí rady Petar Petkov Stančev 12.9.2013 - 15.5.2014
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: 349 , Libušín 273 06
předseda dozorčí rady Dušan Serbousek 11.9.2009 - 9.12.2014
Vznik členství 21.8.2009
Zánik členství 1.11.2014
Vznik funkce 21.8.2009
Zánik funkce 1.11.2014
Adresa: Kotlářova 2768/36 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady MUDr. Karel Urban 11.9.2009 - 9.12.2014
Vznik členství 21.8.2009
Zánik členství 1.11.2014
Adresa: Ve Stromkách 445/4 , Ústí nad Labem 400 01
člen dozorčí rady Petar Petkov Stanchev 15.5.2014 - 9.12.2014
Vznik členství 25.6.2013
Zánik členství 1.11.2014
Adresa: 349 , Libušín 273 06
Předseda dozorčí rady Hana Jezberová 9.12.2014 - 12.6.2015
Vznik členství 1.11.2014
Vznik funkce 1.11.2014
Adresa: K transformátoru 1169/9 , Praha 165 00
Člen dozorčí rady Petra Honická 9.12.2014 - 1.1.2019
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 26.11.2018
Adresa: Smečenská 501 , Libušín 273 06
Člen dozorčí rady Radomíra Dvořáková 9.12.2014 - 1.1.2019
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 26.11.2018
Adresa: Akátová 81 , Holubice 252 65
Předseda dozorčí rady Hana Jezberová 12.6.2015 - 1.1.2019
Vznik členství 1.11.2014
Zánik členství 26.11.2018
Vznik funkce 1.11.2014
Zánik funkce 26.11.2018
Adresa: K transformátoru 1169/9 , Praha 165 00

Sbírka Listin BIOSYNCHRON a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 16467/SL 21 účetní závěrka [2014] - rozhodnutí společnosti /26.6.2015/ Městský soud v Praze 31.12.2014 13.10.2015 20.10.2015 16
B 16467/SL 20 účetní závěrka [2013] ( rozhodnutí společnosti 10.6.2014 ) Městský soud v Praze 31.12.2013 8.12.2014 16.12.2014 22
B 16467/SL 19 ostatní rozhodnutí společnosti Městský soud v Praze 31.10.2014 1.12.2014 16.12.2014 11
B 16467/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2014 7.8.2014 16.9.2014 12
B 16467/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2014 25.6.2014 7.8.2014 12
B 16467/SL 16 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.3.2012 3.6.2013 19.6.2013 12
B 16467/SL 15 ostatní zápis o průběhu zasedání předs. Městský soud v Praze 13.3.2012 3.6.2013 19.6.2013 4
B 16467/SL 14 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.5.2013 3.6.2013 19.6.2013 7
B 16467/SL 13 účetní závěrka 2011+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2011 7.5.2013 22.5.2013 17
B 16467/SL 12 účetní závěrka r. 2009 vč. přílohy Městský soud v Praze 28.6.2010 3.8.2010 6.8.2010 8
B 16467/SL 11 podpisové vzory Bielik Městský soud v Praze 30.6.2010 9.7.2010 4.8.2010 1
B 16467/SL 10 podpisové vzory -Ing. Krátký,PaedDr. Kusý Městský soud v Praze 21.8.2009 8.9.2009 11.9.2009 2
B 16467/SL 9 notářský zápis NZ 295/2009 - zm. stanov Městský soud v Praze 23.2.2009 12.3.2009 17.3.2009 11
B 16467/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.2.2009 3.3.2009 18
B 16467/SL 7 notářský zápis NZ 2171/2008 vč.zm.stanov Městský soud v Praze 9.12.2008 27.2.2009 3.3.2009 8
B 16467/SL 6 účetní závěrka r. 2007 vč. příl. Městský soud v Praze 27.2.2009 3.3.2009 7
B 16467/SL 5 účetní závěrka r. 2006 vč. příl. Městský soud v Praze 27.2.2009 3.3.2009 7
B 16467/SL 4 podpisové vzory -Ing. Marcela Mostýnová Městský soud v Praze 9.12.2008 7.1.2009 12.1.2009 1
B 16467/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas.čl.představ. Městský soud v Praze 3.12.2006 12.12.2006 18.12.2006 4
B 16467/SL 2 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 12.12.2006 18.12.2006 7
B 16467/SL 1 notářský zápis NZ 1429/2006 vč. stanov Městský soud v Praze 3.12.2006 12.12.2006 18.12.2006 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BIOSYNCHRON a.s.

IČO (identifikační číslo) 27786277
Jméno BIOSYNCHRON a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 12.12.2006
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo BIOSYNCHRON a.s.

Živnosti a provozovny BIOSYNCHRON a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.12.2006

Živnost č. 2 Výroba zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba a opravy čalounických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BIOSYNCHRON a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Jezbera
Člen statutárního orgánu Vladimír Peták
Člen statutárního orgánu Manfred Švestka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BIOSYNCHRON a.s.

IČO: 27786277
Firma: BIOSYNCHRON a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.12.2006

Sídlo BIOSYNCHRON a.s.

Sídlo: Podbabská 1112/13, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nábytku
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy počítačů a periferních zařízení
tracking image