Firma Bibby Financial Services, a.s. IČO 25320513


Bibby Financial Services, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bibby Financial Services, a.s. (25320513) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hlinky 505/118, Brno 603 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 1996 a je stále aktivní. Bibby Financial Services, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Bibby Financial Services, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bibby Financial Services, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Bibby Financial Services, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Bibby Financial Services, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bibby Financial Services, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2170
IČO (identifikační číslo osoby) 25320513
Jméno Bibby Financial Services, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.12.1996
Dne 19. června 2017 uzavřela společnost BIBBY FINANCIAL SERVICES (EUROPE) LIMITED, založená a existující podle práva Anglie a Walesu, se sídlem Duke Street 105, Liverpool, Anglie a Wales, L1 5JQ, registrační číslo: 09519213 (dále jen Zástavce), jakožto jediný akcionář společnosti Bibby Financial Services, a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, PSČ 603 00, Brno, Česká republika, IČO: 253 20 513, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2170 (dále jen Spole čnost), se společností HSBC BANK PLC, založenou a existující podle práva Anglie a Walesu, se sídlem 8 Canada Square, Londýn, Velká Británie, E14 5HQ, registrační číslo: 00014259 (dále jen Zástavní věřitel), zástavní smlouvu o zástavě 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, představující 100 % základního kapitálu Společnosti ve výši 50.000.000,- Kč (dále jen Akcie) ve prospěch Zástavního věřite le (dále jen Zástavní smlouva), na základě které se Zástavce zavázal, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele jakoukoli transakci nebo sérii transakcí (ať už souvisejících či nikoli), týkající se prodeje, převodu, nebo jiného nakládání s Akciemi Společnosti a nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Akciím, ani nebude s Akciemi jinak nakládat, s výjimkou případů, kdy Zástavní smlouva nebo související finanční dokumenty nestanoví jinak. 26.6.2017
Společnost předložila stanovy v novém úplném znění schválené rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 11.1.1999. 19.5.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Společnost předložila stanovy v novém úplném znění schváleném rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 23.6.2014 8.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 8.7.2014 - 19.5.2016
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 45 890 000,- Kč, slovy: čtyřicet pět milionů osm set devadesát tisíc korun českých, upsáním 45, slovy čtyřiceti pěti, kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, a 1, slovy: jednoho, kusu nové kmenové neregistrované akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 890.000,-Kč, slovy: osm set devadesát tisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 890.000,- Kč, slovy: osmsetdevadesát tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 890.000.-Kč, slovy: osmsetdevadesát tisíc korun českých, a 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Brně, Hlinky 118. Veškeré nově vydané akcie budou nabídnuty určitým zájemcům a to: a) Ing. Janu Kuderovi, r.č. 590907/0255,bytem Praha 9, Mezilesí 2076/14 bude nabídnuto upsání 45, slovy čtyřiceti pěti, kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Jediný akcionář zároveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcií nabídnutých tomuto zájemci byl splacen výhradně započtením pohledávky vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.10.1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.1.2001 a dodatku č. 2 ze dne 1.1.2002, která byla uzavřena mezi Ing. Janem Kuderou jako věřitelem a společností Cash Reform Factoring, a.s., jako dlužníkem. Na základě této smlouvy poskytnul Ing. Jan Kudera půjčku, jejíž nesplacená část jistiny činí k dnešnímu dni 50 879 841,- Kč, slovy: padesátmilionů osmsetsedmdesátdevět tisíc osmsetčtyřicet jedna korun českých. Představenstvo uzavře s určitým zájemcem a věřitelem smlouvu o upsání akcií a o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 30-ti, slovy: třiceti, dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeno trvalého bydliště bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní rejstříku. b) společnosti Cash Reform Group, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 66, PSČ: 110 00, IČO: 47 91 21 71 bude nabídnuto upsání 1, slovy: jednoho, kusu nové kmenové neregistrované akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 890.000,- Kč, slovy: osm set devadesát tisíc korun českých. Celý emisní kurs této akcie bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti číslo 5086353036/2700, vedený u HVB Czech Republic do 30 dnů od úpisu akcií. Představenstvo uzavře s určitým zájemcem smlouvu o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 30-ti, slovy: třiceti, dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájenci na adresu jeho sídla bez zbytečného odkladu po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10.5.2003 - 29.10.2003
Společnost předložila stanovy v novém úplném znění schválené rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 11.1.1999. 21.1.1999 - 19.5.2016
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 16.7.1998. 8.12.1998
Základní jmění společnosti je splaceno v plné výši, tj. 3.000.000,-Kč. 11.12.1996 - 8.12.1998
Jediným akcionářem je spol. Cash Reform Group, s r.o. IČO 47 91 21 71, Brno, Lieberzeitova 14. 11.12.1996 - 29.10.2003

Aktuální kontaktní údaje Bibby Financial Services, a.s.

Kapitál Bibby Financial Services, a.s.

zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.10.2003
zakladni jmění 4 110 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.1998 - 29.10.2003
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.1996 - 8.12.1998

Akcie Bibby Financial Services, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 8.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 50 19.5.2004 - 8.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 45 29.10.2003 - 19.5.2004
Kmenové akcie na majitele 890 000 Kč 1 29.10.2003 - 19.5.2004
Akcie na majitele 30 000 Kč 137 9.1.2003 - 19.5.2004
Akcie na jméno 30 000 Kč 137 8.12.1998 - 9.1.2003
Akcie na jméno 30 000 Kč 100 11.12.1996 - 8.12.1998

Sídlo Bibby Financial Services, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hlinky 505/118 , Brno 603 00 19.5.2016
Adresa Hlinky 505/118 , Brno 603 00 21.10.2015 - 19.5.2016
Adresa Hlinky 505/118 , Brno 603 00 8.7.2014 - 21.10.2015
Adresa Hlinky 505/118 , Brno 603 00 9.1.2003 - 8.7.2014
Adresa Lieberzeitova 748/14 , Brno 614 00 12.6.2002 - 9.1.2003
Adresa Lieberzeitova 748/14 , Brno 614 00 11.12.1996 - 12.6.2002

Předmět podnikání Bibby Financial Services, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.3.2012
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.6.2002 - 5.3.2012
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 12.6.2002 - 5.3.2012
zprostředkování obchodu 12.6.2002 - 5.3.2012
zprostředkování služeb 12.6.2002 - 5.3.2012
obstaravatelská činnost 11.12.1996 - 12.6.2002

vedení firmy Bibby Financial Services, a.s.

Statutární orgán Bibby Financial Services, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a podepisuje za společnost samostatně každý člen představenstva společnosti či předseda představenstva společnosti. 8.7.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje: a) samostatně předseda představenstva, b) samostatně člen představenstva v záležitostech do maximální hodnoty jednotlivé transakce 10 miliónů Kč, c) společně dva členové představenstva. Podepisování se děj e tak, že k vypsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis oprávněné osoby. 5.3.2012 - 8.7.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje: a) samostatně předseda představenstva, b) samostatně místopředseda představenstva, c) společně člen představenstva spolu s místopředsedou představenstva nebo předsedou představenstva. Podepisování se děje tak, že k vypsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis oprávněné osoby. 6.4.2007 - 5.3.2012
Způsob jednání a podepisování: Za společnost jendá: a) samostatně předseda představenstva b) samostatně místopředseda představenstva v záležitostech do maximální hodnoty jednotlivé transakce 10 milionů Kč c) společně dva členové představenstva Podepisování se děje tak, že k vypsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis oprávněné osoby 19.5.2004 - 6.4.2007
Způsob jednání a podepisování: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně. 11.12.1996 - 19.5.2004
člen představenstva Christopher Parle 21.10.2015
Vznik členství 7.5.2013
Adresa: Kings Waterfront, 2 Royal Quay, , Liverpool Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Ing. Michal Gabriel 19.5.2016
Vznik členství 24.2.2012
Adresa: Kolébka 1877/34 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Petr Novák 19.5.2016
Vznik členství 24.2.2012
Adresa: Brožíkova 424 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Paul Stack 31.10.2018
Vznik členství 17.9.2018
Vznik funkce 19.9.2018
Adresa: 58 Topstreet Way , Harpenden, Hertfordshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Ladislav Smékal 11.12.1996 - 8.12.1998
Adresa: Fleischnerova 928/3 , Brno 635 00
předseda představenstva ing. Jan Kudera 11.12.1996 - 12.6.2002
Adresa: Koniklecová 453/6 , Brno 634 00
člen představenstva ing. Oldřich Kořínek 11.12.1996 - 12.6.2002
Adresa: Valchařská 29/20 , Brno 614 00
člen představenstva Ing. Petr Novák 8.12.1998 - 12.6.2002
Adresa: Brožíkova 424 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Ing. Jan Kudera 12.6.2002 - 9.1.2003
Vznik funkce 7.12.2001
Adresa: Lieberzeitova 748/14 , Brno 614 00
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Kořínek 12.6.2002 - 19.5.2004
Vznik funkce 7.12.2001
Adresa: Valchařská 29/20 , Brno 614 00
člen představenstva Ing. Petr Novák 12.6.2002 - 19.5.2004
Vznik funkce 7.12.2001
Adresa: Brožíkova 424 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Ing. Jan Kudera 9.1.2003 - 6.4.2007
Vznik funkce 7.12.2001
Zánik funkce 18.1.2007
Adresa: Mezilesí 2076/14 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Oldřich Kořínek 19.5.2004 - 6.4.2007
Vznik funkce 7.12.2001
Zánik funkce 18.1.2007
Adresa: Valchařská 29/20 , Brno 614 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Novák 19.5.2004 - 6.4.2007
Vznik funkce 7.12.2001
Zánik funkce 18.1.2007
Adresa: Brožíkova 424 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Mark John Cleaver 6.4.2007 - 5.3.2012
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 18.1.2012
Vznik funkce 18.1.2007
Zánik funkce 18.1.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Southam, Warwickshire, Napton, Bramley House, Godsons Lane CH47 8LX
místopředseda představenstva Ing. Jan Kudera 6.4.2007 - 5.3.2012
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 18.1.2012
Vznik funkce 18.1.2007
Zánik funkce 18.1.2012
Adresa: Mezilesí 2076/14 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Petr Novák 6.4.2007 - 5.3.2012
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 18.1.2012
Adresa: Brožíkova 424 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ian Downing 6.4.2007 - 5.3.2012
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 18.1.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Liverpool, Crosby, Marlborough Road 15
člen představenstva Michal Gabriel 5.3.2012 - 5.3.2012
Vznik členství 24.2.2012
Adresa: Kolébka 1877/34 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Petr Novák 5.3.2012 - 5.3.2012
Vznik členství 24.1.2012
Adresa: Brožíkova 424 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Michal Gabriel 5.3.2012 - 29.9.2013
Vznik členství 24.2.2012
Adresa: Kolébka 1877/34 , Kuřim 664 34
předseda představenstva Ing. Jan Kudera 5.3.2012 - 18.3.2014
Vznik členství 24.2.2012
Zánik členství 7.5.2013
Vznik funkce 24.2.2012
Zánik funkce 7.5.2013
Adresa: Mezilesí 2076/14 , Praha 193 00
člen představenstva Ian Downing 5.3.2012 - 18.3.2014
Vznik členství 24.2.2012
Zánik členství 7.5.2013
Adresa: Marlborough Road 15 , Liverpool Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Ing. Petr Novák 5.3.2012 - 21.10.2015
Vznik členství 24.2.2012
Adresa: Brožíkova 424 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Michal Gabriel 29.9.2013 - 21.10.2015
Vznik členství 24.2.2012
Adresa: Kolébka 1877/34 , Kuřim 664 34
předseda představenstva Gary Spencer Davies 18.3.2014 - 21.10.2015
Vznik členství 20.12.2013
Vznik funkce 23.12.2013
Adresa: 120 Godstone Road, CR8,2DE , Purley, Surrey Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Christopher Parle 18.3.2014 - 21.10.2015
Vznik členství 7.5.2013
Adresa: 2 Royal Quay, L3 4ET , Liverpool, Kings Waterfront Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Ing. Michal Gabriel 21.10.2015 - 19.5.2016
Vznik členství 24.2.2012
Adresa: Kolébka 1877/34 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Petr Novák 21.10.2015 - 19.5.2016
Vznik členství 24.2.2012
Adresa: Brožíkova 424 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Gary Spencer Davies 21.10.2015 - 31.10.2018
Vznik členství 20.12.2013
Zánik členství 15.9.2018
Vznik funkce 23.12.2013
Zánik funkce 15.9.2018
Adresa: 120 Godstone Road , Purley, Surrey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dozorčí rada Bibby Financial Services, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Pavel Veit 19.5.2016
Vznik členství 20.12.2013
Adresa: Kneslova 685/24 , Brno 618 00
Předseda dozorčí rady Richard Carter 23.6.2016
Vznik členství 1.3.2016
Vznik funkce 1.3.2016
Adresa: Winchcomb, Spring Lane, Yielden , Bedford, MK44 1 AT Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Ing. Jakub Novák 23.6.2016
Vznik členství 1.3.2016
Adresa: Říčanská 1291/13 , Brno 635 00
předseda JUDr. Přemysl Okáč 11.12.1996 - 12.6.2002
Adresa: Čápkova 46 , 602 00 Brno Česká republika
člen ing. Jasna Kolářová 11.12.1996 - 12.6.2002
Adresa: Botanická 599/12 , Brno 602 00
člen ing. Tomáš Hamšík 11.12.1996 - 12.6.2002
Adresa: Milady Horákové 1959/21 , Brno 602 00
člen Mgr. Jan Matoušek 12.6.2002 - 19.5.2004
Vznik funkce 7.12.2001
Zánik funkce 6.2.2004
Adresa: Merhautova 835/62 , Brno 613 00
člen JUDr. Dalibor Vaigert 12.6.2002 - 19.5.2004
Vznik funkce 7.12.2001
Zánik funkce 6.2.2004
Adresa: Mezírka 740/8 , Brno 602 00
předseda Ing. Miroslav Čech CSc. 12.6.2002 - 6.4.2007
Vznik funkce 7.12.2001
Zánik funkce 18.1.2007
Adresa: 278 , Tršice 783 57
člen Ing. Michal Gabriel 19.5.2004 - 6.4.2007
Vznik funkce 6.2.2004
Zánik funkce 18.1.2007
Adresa: Hojerova 1467/2 , Kuřim 664 34
člen Dr. Alvise Paolo Mesthene 19.5.2004 - 6.4.2007
Vznik funkce 6.2.2004
Zánik funkce 18.1.2007
Adresa: Wolkerova 965/15 , Praha 160 00
člen dozorčí rady David Albert Robertson 6.4.2007 - 8.10.2012
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 18.1.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Oxford, Oxfordshire, Kings Sutton, Keepers, Keepers Astrop Road OX17 3DU
člen dozorčí rady Mark Timothy Hartigan 6.4.2007 - 8.10.2012
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 18.1.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Reading, Berkshire, Swallow´s House, Bath Road 2
člen dozorčí rady Richard William Jones 6.4.2007 - 8.10.2012
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 24.2.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Aylesbury, Buckinghamshira, Wendover, St. Agnes Gate 4
předseda dozorčí rady Mark John Cleaver 8.10.2012 - 18.3.2014
Vznik členství 24.2.2012
Zánik členství 7.5.2013
Vznik funkce 24.2.2012
Zánik funkce 7.5.2013
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Southam, Warwickshire, Napton, Bramley House, Gordons Lane, CH47 8LX
člen dozorčí rady Mark Timothy Hartigan 8.10.2012 - 18.3.2014
Vznik členství 24.2.2012
Zánik členství 7.5.2013
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Reading, Berkshire, Swallow´s House, Bath Road 2
člen dozorčí rady Richard William Jones 8.10.2012 - 18.3.2014
Vznik členství 24.2.2012
Zánik členství 7.5.2013
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Aylesbury, Buckinghamshira, Wendover, St. Agnes Gate 4
předseda dozorčí rady Simon Timothy Davies 18.3.2014 - 21.10.2015
Vznik členství 7.5.2013
Vznik funkce 7.5.2013
Adresa: 16 Beech Way, Blackmore End , Wheathampstead, Hertfordshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Jeanlouis Reynaud 18.3.2014 - 21.10.2015
Vznik členství 7.5.2013
Adresa: 123 Rue Cuvier , 690 06 Lyon Francouzská republika
člen dozorčí rady Ing. Pavel Veit 18.3.2014 - 21.10.2015
Vznik členství 20.12.2013
Adresa: Kneslova 685/24 , Brno 618 00
předseda dozorčí rady Simon Timothy Davies 21.10.2015 - 19.5.2016
Vznik členství 7.5.2013
Zánik členství 28.6.2015
Vznik funkce 7.5.2013
Zánik funkce 28.6.2015
Adresa: AL48LY Wheathampstead, Hertfordshire, 16 Beech Way, Blackmore End, , Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Ing. Pavel Veit 21.10.2015 - 19.5.2016
Vznik členství 20.12.2013
Adresa: Kneslova 685/24 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Jeanlouis Reynaud 21.10.2015 - 23.6.2016
Vznik členství 7.5.2013
Zánik členství 1.3.2016
Adresa: 123 Rue Cuvier , 690 06 Lyon Francouzská republika

Sbírka Listin Bibby Financial Services, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2170/SL 61 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.3.2015 30.6.2015 3.7.2015 42
B 2170/SL 60 notářský zápis stanovy, NZ 577/14 Krajský soud v Brně 23.6.2014 29.6.2014 1.9.2014 29
B 2170/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.2014 29.6.2014 1.9.2014 10
B 2170/SL 58 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 31.12.2013 7.7.2014 31.7.2014 22
B 2170/SL 57 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 20.12.2013 25.9.2013 26.3.2014 6
B 2170/SL 56 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 7.5.2013 25.9.2013 26.3.2014 5
B 2170/SL 55 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 7.5.2013 25.9.2013 26.3.2014 2
B 2170/SL 52 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 29.3.2013 4.7.2013 11.7.2013 42
B 2170/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.1.1999 28.1.1999 12
B 2170/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.7.1998 14.12.1998 12
B 2170/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 12.11.1996 12.3.1998 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bibby Financial Services, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25320513
Jméno Bibby Financial Services, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 11.12.1996
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Bibby Financial Services, a.s.

Živnosti a provozovny Bibby Financial Services, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 2 Obstaravatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1996
Zánik oprávnění 8.2.2002

Živnost č. 3 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bibby Financial Services, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Gabriel
Člen statutárního orgánu Christopher Parle
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Novák
Člen statutárního orgánu Paul Stack

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bibby Financial Services, a.s.

IČO: 25320513
Firma: Bibby Financial Services, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 11.12.1996

Sídlo Bibby Financial Services, a.s.

Sídlo: Hlinky 505/118, Brno 603 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Faktoringové činnosti
Činnosti vedení podniků
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image