Firma BHM group a.s. IČO 02865998


BHM group a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BHM group a.s. (02865998) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ovocný trh 573/12, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2014 a je stále aktivní. BHM group a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o BHM group a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BHM group a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BHM group a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BHM group a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BHM group a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20781
IČO (identifikační číslo osoby) 02865998
Jméno BHM group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.4.2014
Valná hromada obchodní společnosti BHM group a.s. přijala dne 15.4.2019 toto rozhodnutí: Valná hromada obchodní společnosti BHM group a.s. (dále jen "Společnost"), rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) na částku v celkové výši 4.000.000 Kč (čtyři miliony korun českých) za těchto podmínek: (1) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcie určitému zájemci; nové akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a úpis akcií na základě veřejné nabídky se n epřipouští; (3) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 100 (jednoho sta) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako "Akcie Alfa", ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvac et tisíc korun českých), (dále jen "Nové akcie", nebo "Akcie Alfa" nebo jednotlivě "Nová akcie") nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (4) Emisní kurs každé jedné Nové akcie, tedy každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) bude činit 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (dva cet tisíc korun českých) vydanou jako cenný papír (v listinné podobě), (5) s Novými akciemi budou spojena následující přednostní práva: (a) přednostní právo na podíl na zisku ve výši odpovídající 6 % (šest procent) ročně z celkového objemu plnění, které bylo ze strany současných či bývalých akcionářů vlastnících Akcie Alfa či upisovatelů Akcií Alfa (každý z nich dále jen "Akcionář Alfa" a společně "Akcionáři Alfa") poskytnuto do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti a v posledním skončeném účetním období (či jeho části) bylo součástí vlastního kapitálu společnosti (dále jen "Přednostní podíl na zisku). Přednostní podíl na z isku se určí poměrem podílu Akcionáře Alfa k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie Alfa (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). Nebude-li Přednostní podíl na zisku v určitém účetním období rozdělen mezi Akcionáře Alfa v plné výši (ať již proto, že nebyl společností vytvořen či proto, že o jeho rozdělení řádná valná hromada nerozhodla), navyšuje se v dalším účetním období Přednostní podíl na zisku o takto nerozdělenou část Přednostního podílu na zisku (a to i opakovaně). (b) Přednostní právo na podíl na jiných vlastních zdrojích ve výši odpovídající celkovému objemu plnění poskytnutého do vlastního kapitálu společnosti ze strany současných či bývalých Akcionářů Alfa, které nebylo ke dni příslušného rozhodnutí valné hromad y o distribuci rozděleno mezi současné či bývalé Akcionáře Alfa (dále jen "Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích"). Přednostní podíl na jiných vlastních zdrojích se určí poměrem podílu Akcionáře Alfa k souhrnu všech vkladů připadajících na Akcie A lfa (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (c) Přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající součtu (i) částky Přednostního podílu na zisku vypočtené postupem podle písm. (a) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace, a (ii) částky Přednostního podílu na jiných vlastních zdrojích, vypočtené postupem podle písm. (b) výše ke dni vstupu společnosti do likvidace (dále jen "Přednostní podíl na likvidačním zůstatku"). Přednostní podíl na likvidačním zůstatku se určí poměrem podílu Akcionáře Alfa k souhrnu všech vkladů připadaj ících na Akcie Alfa (tj. k částce ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). (6) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož oprávnění akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu na valné hromadě výslovně vzdali přednostního práva na upisování. Nové Akcie budou nabídnuty urče nému zájemci, kterým je obchodní společnosti Teton a.s., se sídlem Panská 895/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06214304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22627 (dále jen "Zájemce" nebo "Upisovatel"); (7) Nové akcie je možno upsat v upisovací lhůtě jednoho měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), Zájemci. Nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání Nových akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; (8) Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; (9) Emisní kurs Nových akcií upsaných upisovateli musí být splacen peněžitými vklady nejpozději do deseti dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Společnosti č. 107-7152990287/0100, vedený u společnosti Komerčn í banka, a.s., IČO: 45317054; (10) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti upisovatele způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, aby se do 10 (deseti) dnů od d oručení výzvy dostavil k převzetí jím upsaných a splacených Nových akcií. 16.4.2019
Počet členů dozorčí rady: 1 23.4.2014 - 22.6.2015
Počet členů statutárního orgánu: 2 4.4.2014 - 22.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 4.4.2014 - 22.6.2015

Aktuální kontaktní údaje BHM group a.s.

Kapitál BHM group a.s.

zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.4.2019
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.4.2014 - 16.4.2019

Akcie BHM group a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 20 000 Kč 100 16.4.2019
Akcie na jméno 20 000 Kč 100 16.4.2019
Akcie na jméno 20 000 Kč 100 15.12.2015 - 16.4.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 4.4.2014 - 15.12.2015

Sídlo BHM group a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ovocný trh 573/12 , Praha 110 00 15.5.2018
Adresa 43 , Buková u Příbramě 262 23 22.6.2015 - 15.5.2018
Adresa Vlastina 602/23 , Plzeň 323 00 4.4.2014 - 22.6.2015

Předmět podnikání BHM group a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.4.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 4.4.2014

vedení firmy BHM group a.s.

Statutární orgán BHM group a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají dva členové představenstva společně. 1.8.2014
Předseda představenstva Ing. Kateřina Zychová 11.12.2015
Vznik členství 10.11.2015
Vznik funkce 10.11.2015
Adresa: Jáchymova 27/4 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 7.8.2018
Vznik členství 11.7.2018
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 4.4.2014 - 23.4.2014
Vznik členství 4.4.2014
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
předseda představenstva Ing. Miloš Kratochvíl 23.4.2014 - 11.12.2015
Vznik členství 4.4.2014
Zánik členství 9.11.2015
Vznik funkce 10.4.2014
Zánik funkce 9.11.2015
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
člen představenstva Jan Mynář 4.4.2014 - 7.8.2018
Vznik členství 4.4.2014
Zánik členství 11.7.2018
Adresa: 476 , Kunčice pod Ondřejníkem 739 13

Dozorčí rada BHM group a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 7.8.2018
Vznik členství 11.7.2018
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Daniel Volopich 4.4.2014 - 23.4.2014
Vznik členství 4.4.2014
Zánik členství 10.4.2014
Adresa: Růženy Svobodové 526/28 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady JUDr. Tomáš Tomšíček 23.4.2014 - 11.12.2015
Vznik členství 10.4.2014
Zánik členství 9.11.2015
Adresa: Skautská 1537/11 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Miloš Kratochvíl 11.12.2015 - 7.8.2018
Vznik členství 10.11.2015
Zánik členství 11.7.2018
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00

Sbírka Listin BHM group a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20781/SL 9 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 20.1.2016 28.1.2016 8
B 20781/SL 8 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.11.2015 7.12.2015 16.12.2015 3
B 20781/SL 7 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 9.11.2015 7.12.2015 16.12.2015 2
B 20781/SL 6 notářský zápis [NZ 522/2015] Městský soud v Praze 7.12.2015 10.12.2015 16.12.2015 7
B 1817/SL 4 notářský zápis [Nz 52/2015] Nz 52/2015 - rozhodnutí Městský soud v Praze 6.2.2015 10.2.2015 23.2.2015 7
B 1817/SL 3 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Městský soud v Praze 10.4.2014 11.4.2014 23.4.2014 3
B 1817/SL 2 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Městský soud v Praze 10.4.2014 11.4.2014 23.4.2014 4
B 1817/SL 1 notářský zápis Nz 105/2014-stanovy Městský soud v Praze 21.3.2014 28.3.2014 4.4.2014 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BHM group a.s.

IČO (identifikační číslo) 02865998
Jméno BHM group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 4.4.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo BHM group a.s.

Živnosti a provozovny BHM group a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.4.2014

Statutární orgán BHM group a.s.

Člen statutárního orgánu Kateřina Zychová
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Kratochvíl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bohemia Industry a.s.

IČO: 02865998
Firma: Bohemia Industry a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Buková u Příbramě
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.4.2014

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image