Firma BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO 00546682


BH CAPITAL, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (00546682) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Příkop 843/4, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 1. 1991 a je stále aktivní. BH CAPITAL, a.s. v likvidaci má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o BH CAPITAL, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BH CAPITAL, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o BH CAPITAL, a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro BH CAPITAL, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 230
IČO (identifikační číslo osoby) 00546682
Jméno BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.1.1991
Počet členů statutárního orgánu: 1 10.7.2014 - 7.7.2015
Rozhodnutím řádné valné hromady ze dne 14.6.2012 se společnost zrušuje s likvidací ke dni 1.7.2012. 2.7.2012
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu: Řádná valná hromada společnosti konaná dne 2.7.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty z minulých let a uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské činnosti. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje o 612.148.560,- Kč (slovy: šest set dvanáct milionů sto čtyřicet osm tisíc pět set šedesát korun českých), a to z původní výše 1.020.247.600,- Kč (jedna miliarda dvacet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest s et korun českých) na 408.099.040,- Kč (čtyři sta osm milionů devadesát devět tisíc čtyřicet korun českých). Částka 67.360.410,- Kč (šedesát sedm milionů tři sta šedesát tisíc čtyři sta deset korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let a čá stka 544.788.150,- Kč (pět set čtyřicet čtyři miliony sedm set osmdesát osm tisíc sto padesát korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře. 3. Základní kapitál se snižuje podle ust. § 213a) obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) se snižuje na jmenovito u hodnotu 80,- Kč (osmdesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. 31.8.2004 - 8.2.2005
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu: Řádná valná hromada společnosti konaná dne 18.04.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty z minulých let a uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské společnosti při její podnikatelské činnosti. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje o 918.222.840,- Kč (devět set osmnáct milionů dvě stě dvacet dva tisíce osm set čtyřicet korun českých), a to z původní výše 1.020.247.600,- Kč (jedna miliarda dvacet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest set korun českých) na 102.024.760,- Kč (jedno sto dva milióny dvacet čtyři tisíce sedm set šedesát korun českých). Částka 112.131.470,- Kč (jedno sto dvanáct miliónů jedno sto třicet jeden tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let a částka 806.091.370,- Kč (osm set šest miliónů devadesát jeden tisíc tři sta sedmdesát korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře. 3. Základní kapitál se snižuje podle ust. § 213a) obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) se snižuje na jmenovito u hodnotu 20,- Kč (dvacet korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. 1.10.2003 - 31.8.2004
Společnost se řídí stanovami schválenými rozhodnutím valné hromady dne 30.11.2000. 12.12.2000
Společnost předložila stanovy ze dne 27.8.1999. 20.12.1999
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního jmění: Základní jmění společnosti bude na základě rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 27.8.1999 sníženo za účelem částečné úhrady ztráty z minulých let. Základní jmění bude sníženo o 4.080.990.400,- Kč, a to z původní výše 5.101.238.000,- Kč na 1.020.247.600,- Kč, a to dle ust. § 213a Obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů. U zaknihovaných akcií znějících na majitele tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 1.000,- kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 200,- Kč,tj. na 20% původní jmenovité hodnoty a u listinných akcií a zatímních listů tak, že jmenovitá hodnota každé původní listinné akcie a zatímního listu bude snížena na jmenovitou hodnotu rovnající se 20% původní jmenovité hodnoty. Listinné akcie a zatímní listy budou předloženy ve lhůtě do tří měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu snížení základního jmění na základě výzvy společnosti. 7.9.1999 - 20.12.1999
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté mimořádnou valnou hromadou dne 29.1.1999. 25.3.1999
BANKA HANÁ, a.s. Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.prosince 1998, s účinností od 1.1.1999, prodala část podniku, specifikovanou v článku 3 Předmět smlouvy, tvořenou: - centrálou BANKY HANÁ, a.s. s vyjimkou odboru správy majetku a investičního bankovnictví. - všemi pobočkami BANKY HANÁ, a.s., INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANCE, a.s., IČO 45316619, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32. 21.1.1999
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 26.8.1998. 5.11.1998
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.4.1998 o zvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií. Emisní podmínky podle § 203 odst.2, zák.č.513/1991 Sb. 7.5.1998 - 11.6.1998
a) základní jmění bude zvýšeno o 1 000 000 000 Kč. Upisování akcií může probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to až do výše dosahující maximálně 1 500 000 000 Kč. 7.5.1998 - 11.6.1998
b) počet akcií: 1 000 000 až 1 500 000 kusů jmenovitá hodnota 1 000 Kč druh akcií: kmenové forma akcií: na majitele podoba akcií: zaknihovaná 7.5.1998 - 11.6.1998
c) v 1.kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za podmínek podle § 204a odst.2, zák. 513/1991 Sb: 7.5.1998 - 11.6.1998
přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s., Rooseveltova 8, Brno, nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Rooseveltova 10, 602 00 Brno. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsání zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s. 7.5.1998 - 11.6.1998
přednostní právo je možno vykonat ode dne 11.5.1998 ve lhůtě dvou týdnů do 25.5.1998 včetně, 7.5.1998 - 11.6.1998
na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je možno upsat 0,4165 nové akcie. Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky s výjimkou u majitelů jedné až dvou akcií, kteří mají nárok upsat 1 akcii nové emise. 7.5.1998 - 11.6.1998
jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1 000 Kč druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenové forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: na majitele podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva: zaknihovaná emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1 000 Kč 7.5.1998 - 11.6.1998
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 11.5.1998. 7.5.1998 - 11.6.1998
výsledky prvního kola budou uveřejněny dne 26.5.1998 na informačních tabulích BANKY HANÁ,a.s., pobočka Brno, Rooseveltova 10 a Příkop 8 7.5.1998 - 11.6.1998
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2.kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dle pořadí projeveného zájmu až do výše, o které v rámci daných emisních podmínek rozhodne představenstvo BANKY HANÁ,a.s. po předchozím schválení dozorčí radou. 7.5.1998 - 11.6.1998
e) upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s., Rooseveltova 8, Brno nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ,a.s., odbor investičního bankovnictví, Rooseveltova 10, 602 00 Brno. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s. 7.5.1998 - 11.6.1998
upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne 27.5.1998 do 28.5.1998 včetně, 7.5.1998 - 11.6.1998
emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je 1 000 Kč, 7.5.1998 - 11.6.1998
f) upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií peněžitými vklady na účet BANKY HANÁ,a.s., číslo 62187-114/2200 v plné výši ke dni úpisu tak, aby platba byla připsána na účet společnosti nejpozději dne 26.5.1998 v případě upisování akcií s využitím přednostního práva a dne 29.5.1998 v případě upisování akcií na základě veřejné výzvy ve druhém kole. 7.5.1998 - 11.6.1998
g) o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo BANKY HANÁ,a.s., po předchozím schválení dozorčí radou. 7.5.1998 - 11.6.1998
Splátku emisního kursu upsaných akcií je možno provádět v hotovosti v pokladnách poboček BANKY HANÁ,a.s. nebo příkazem k úhradě z účtu u kterékoliv banky, úhrada poštovní poukázkou není přípustná. 7.5.1998 - 11.6.1998
Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registrovány ve Středisku cenných papírů. Do doby připsání akcií na majetkové účty jednotlivých akcionářů ve Středisku cenných papírů budou akcie vedeny u subregistru vedeném BANKOU HANÁ,a.s. 7.5.1998 - 11.6.1998
Po ukončení upisování a splacení emisního kursu upsaných akcií bude Středisko cenných papírů požádáno o přidělení identifikačního čísla. 7.5.1998 - 11.6.1998
BANKA HANÁ,a.s. tímto upozorňuje všechny akcionáře, devizové cizozemce, že jsou podle § 16 zákona č.21/1992 Sb. o bankách povinni požádat Českou národní banku se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28 o udělení předchozího souhlasu s nabytím majetkového podílu na bance již vzniklé. 7.5.1998 - 11.6.1998
Prospekt cenného papíru, vypracovaný podle ustan. § 74 zák.č.591/92 Sb. o cenných papírech, je pro všechny zájemce o upisování připraven k nahlédnutí v sídle emitenta. 7.5.1998 - 11.6.1998
Předloženy stanovy v novém znění ze dne 15.1.1998. 14.4.1998
1.Na základě pověření valnou hromadou konanou dne 22.8.1997 a v souladu s ustanovením § 5 odstavec 4 Stanov, se představenstvo BANKY HANÁ, a.s. na svém zasedání konaném dne 1.12.1997, usneslo na zvýšení základního jmění společnosti vyhlášením 11. emise akcií. V této emisi bude vydáno 900.000 neveřejně obchodovatelných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, čímž dojde ke zvýšení základního jmění o 900 milionů Kč. Účelem emise je zajistit prostředky k financování dalších obchodních aktivit banky, získat zdroje v rámci konsolidačního procesu, prováděného Českou finanční, s.r.o., posílit kapitálovou přiměřenost banky v souladu s metodikou ČNB, posílit solventnost a likviditu banky v konkurenčním prostředí, posílit důvěru klientů a obchodních partnerů, celkově stabilizovat pozi- ci na trhu a vytvořit prostor, aby strategičtí partneři mohli dále navyšovat svůj podíl na základním jmění. 18.12.1997 - 4.3.1998
2. Emisní podmínky podle § 203, odst. 2 zák. 513/1991 Sb. a) základní jmění bude zvýšeno o 900,000.000,- Kč. Upisování akcií nemůže probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 18.12.1997 - 4.3.1998
b) počet akcií: 900.000 kusů jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč druh akcií: kmenové forma akcií: na majitele podoba akcií: zaknihovaná 18.12.1997 - 4.3.1998
c) v 1. kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za podmínek podle § 204a, odst. 2 zák. 513/1991 Sb: 18.12.1997 - 4.3.1998
přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Újezd 12, Prostějov nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsání zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 18.12.1997 - 4.3.1998
přednostní právo je možno vykonat ode dne 29.12.1997 ve lhůtě dvou týdnů do 12.1.1998 včetně, 18.12.1997 - 4.3.1998
na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je možno upsat 0,3332 nové akcie. 18.12.1997 - 4.3.1998
Výsledek nárokového počtu se zaokrouhluje na celá čísla dolů s vyjímkou u majitelů jedné až tří akcií, kteří mají nárok upsat jednu akcii nové emise, - jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,- Kč druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenové forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: na majitele podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva: zaknihovaná emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,- Kč 18.12.1997 - 4.3.1998
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 22.12.1997, 18.12.1997 - 4.3.1998
výsledky 1. kola budou uveřejněny dne 13.1.1998 na informační tabuli pobočky BANKY HANÁ, a.s., v místě upisování, tj. v Prostějově. 18.12.1997 - 4.3.1998
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2. kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dle pořadí projeveného zájmu až do úplného vyčerpání navrhovaného objemu zvýšení základního jmění. 18.12.1997 - 4.3.1998
e) upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Újezd 12, Prostějov nebo zaslání kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 18.12.1997 - 4.3.1998
upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne 19.1.1998 do 21.1.1998 včetně, 18.12.1997 - 4.3.1998
emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je 1.000,- Kč 18.12.1997 - 4.3.1998
f) akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs v plné výši na účet BANKY HANÁ, a.s. číslo 62187-114/2200, bez zbytečného odkladu ode dne úpisu, nejpozději však tak, aby platba byla připsána na účet BANKY HANÁ, a.s. dne 14.1.1998 v případě úpisu akcií s využitím přednostního práva a 23.1.1998 v případě úpisu akcií bez využití přednostního práva. 18.12.1997 - 4.3.1998
3. Závěrečná ustanovení: Splátku emisního kursu upsaných akcií je možno provádět v hotovosti v pokladnách poboček BANKY HANÁ, a.s. nebo příkazem k úhradě z účtu u kterékoliv banky, úhrada poštovní poukázkou není přípustná. 18.12.1997 - 4.3.1998
Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registrovány ve Středisku cenných papírů. Do doby připsání akcií na majetkové účty jednotlivých akcionářů ve Středisku cenných papírů budou akcie vedeny v subregistru vedeném BANKOU HANÁ, a.s. 18.12.1997 - 4.3.1998
Po ukončení upisování a splacení emisního kursu upsaných akcií bude Středisko cenných papírů požádáno o přidělení identifikačního čísla. 18.12.1997 - 4.3.1998
BANKA HANÁ, a.s. tímto upozorňuje všechny akcionáře, devizové cizozemce, že jsou podle § 16 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách povinni požádat ČNB se sídlem Praha, Na Příkopě 28 o udělení předchozího souhlasu s nabytím majetkového podílu na bance již vzniklé. 18.12.1997 - 4.3.1998
Základní jmění: 2 701 238 000,-Kč, splaceno. 12.5.1997 - 4.3.1998
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 30.9.1996. 11.4.1997
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 23.1.1997 o navýšení základního jmění 30.1.1997 - 18.12.1997
a/ základní jmění bude zvýšeno o 900 000 000 Kč. Upisování akcií může probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to až do výše dosahující 1 200 000 000 Kč. 30.1.1997 - 18.12.1997
b/ počet akcií: 900 000 kusů ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, zaknihované znějící na majitele. 30.1.1997 - 18.12.1997
c/ v 1. kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základní jmění společnosti za podmínek podle § 204a odst.2, zák.513/1991 Sb.: 30.1.1997 - 18.12.1997
přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Sádky 4, Prostějov nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsání zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 30.1.1997 - 18.12.1997
přednostní právo je možno vykonat ode dne 31.1.1997 ve lhůtě dvou týdnů do 13.2.1997 včetně, 30.1.1997 - 18.12.1997
na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč je možno upsat 0,6662 nové akcie. Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky s výjimkou u majitelů jedné akcie, kteří mají nárok upsat 1 akcii nové emise, 30.1.1997 - 18.12.1997
jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1 000,-Kč druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenové forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: na majitele podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva: zaknihovaná emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1 000,-Kč 30.1.1997 - 18.12.1997
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 31.1.1997, 30.1.1997 - 18.12.1997
výsledky prvního kola budou uveřejněny dne 18.2.1997 na informačních tabulích všech poboček BANKY HANÁ, a.s. 30.1.1997 - 18.12.1997
d/ akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2. kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dle pořadí projeveného zájmu až do úplného vyčerpání navrhovaného objemu zvýšení základního jmění. Pro určení pořadí jednotlivých upisovatelů bude rozhodující okamžik přijetí listiny upisovatele podatelnou BANKY HANÁ, a.s., nebo odpovědným pracovníkem odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s. 30.1.1997 - 18.12.1997
e/ upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Sádky 4, Prostějov nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 30.1.1997 - 18.12.1997
upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne 19.2.1997 do 21.2.1997 včetně, 30.1.1997 - 18.12.1997
emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je 1 000,-Kč, 30.1.1997 - 18.12.1997
f/ akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs v plné výši na účet BANKY HANÁ, a.s. číslo 62187-114/2200, bez zbytečného odkladu ode dne úpisu, nejpozději však tak, aby platba byla připsaná na účet BH, a.s. dne 14.2.1997 v případě úpisu akcií s využitím přednostního práva a 24.2.1997 v případě úpisu akcií bez využití přednostního práva. 30.1.1997 - 18.12.1997
g/ o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo BANKY HANÁ, a.s. 30.1.1997 - 18.12.1997
Základní jmění: 1.801,238.000,- Kč, splaceno. 24.1.1997 - 4.3.1998
Valná hromada konaná dne 30.9.1996 rozhodla usnesením o zvýšení základního jmění o částku 299 174 000 Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií může probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to až do výše dosahující částky 499 174 000 Kč. 15.11.1996 - 18.12.1997
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 27.6.1996. 19.8.1996
Zvýšení základního jmění z 1000 000 000 Kč na 1 300 826 000 Kč bylo dosaženo sloučením s obchodní společností První moravský investiční fond, a.s. se sídlem v Prostějově, Rejskova 28, IČO 44053711, zapsanou pod Rg B 611 Krajského obchodního soudu v Brně ke dni 6.6.1996. 6.6.1996
Akcie: - 524 677 ks akcií jm. hodnoty 1 000,- Kč, na doručitele - 4 500 ks akcií zaměstnaneckých jm. hodnoty 1 000,- Kč, na jméno 28.4.1994 - 18.10.1994
Základní jmění: 239,177.000,-- Kčs 15.12.1992 - 30.4.1993
Rozdělení základního jmění: 1.009 akcií jmenovité hodnoty 53.000,-- Kčs na jméno, 3.664 akcií jmenovité hodnoty 50.000,-- Kčs na jméno a 250 zaměstnaneckých akcií jmenovité hodnoty 10.000,-- Kčs na jméno. 15.12.1992 - 30.4.1993
Dozorčí rada: Ing. Eva Boková, Brno, Dubová 21, předsedkyně rady Ing. Lubomír Hrmo, Bratislava, Toryská 9, člen Ing. Pavel Kalvoda, Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 42/611, člen Ing. Luděk Novák, Kroměříž, Vrchlického 2613, člen František Štefka, prostějov, B. Němcové 24, člen Ing. Jitka Sedláčková, Vyškov, Drnovská 25, členka 8.7.1992 - 30.4.1993
organizačním a podpisovým řádem akciové společnosti k plnění pracovních úkolů 8.7.1992 - 30.4.1993
Způsob zastupování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti s uvedením jména a funkce připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo - předseda představenstva nebo - dva členové představenstva nebo - generální ředitel společnosti nebo - prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci nebo - jiní pracovníci a funkcionáři společnosti v rozsahu dispozic daných 8.7.1992 - 30.4.1993
Základní kapitál společnosti činí 100,000.000,- Kčs a je rozdělen na : 2.000 akcií nominální hodnoty 50.000,- Kčs znějících na jméno 25.4.1991 - 15.12.1992
Způsob zřízení : Zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne 25.06.1990 a na základě povolení Státní Banky Československé v Praze ze dne 28.12.1990 č.j. V 96/12-90. 11.1.1991
Základní kapitál : činí 50,000.000,- Kčs a je rozdělen na : 1.000 akcií nominální hodboty 50.000,- Kčs znějící na jméno 11.1.1991 - 25.4.1991
Podepisování : K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti s uvedenim jména a funkce připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo - dva členové představenstva nebo - vrchní ředitel společnosti nebo 11.1.1991 - 8.7.1992
- prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci nebo 11.1.1991 - 8.7.1992
- jiní pracovníci a funkcionáři společnosti v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem akciové společnosti k plnění pracovních úkolů 11.1.1991 - 8.7.1992
- 11.1.1991 - 15.11.1996

Aktuální kontaktní údaje BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Kapitál BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 408 099 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.2005
zakladni jmění 1 020 250 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.1999 - 8.2.2005
zakladni jmění 5 101 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.6.1998 - 20.12.1999
zakladni jmění 3 601 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.3.1998 - 11.6.1998
zakladni jmění 2 701 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.1997 - 4.3.1998
zakladni jmění 1 801 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.1.1997 - 12.5.1997
zakladni jmění 1 500 830 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.8.1996 - 24.1.1997
zakladni jmění 1 300 830 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.6.1996 - 19.8.1996
zakladni jmění 1 000 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.10.1995 - 6.6.1996
zakladni jmění 750 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.1994 - 31.10.1995
zakladni jmění 529 177 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.4.1994 - 18.10.1994
zakladni jmění 500 927 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1993 - 28.4.1994

Akcie BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 80 Kč 5 101 238 8.2.2005
Kmenové akcie na majitele 200 Kč 5 101 238 20.8.2001 - 8.2.2005
Akcie na majitele 200 Kč 5 101 238 20.12.1999 - 20.8.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 5 101 238 11.6.1998 - 20.12.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 601 238 4.3.1998 - 11.6.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 701 238 12.5.1997 - 4.3.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 801 238 24.1.1997 - 12.5.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 500 826 19.8.1996 - 24.1.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 296 326 6.6.1996 - 19.8.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 995 500 31.10.1995 - 6.6.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 745 500 18.10.1994 - 31.10.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 4 500 18.10.1994 - 19.8.1996
Akcie na jméno 53 000 Kč 1 009 30.4.1993 - 28.4.1994
Akcie na jméno 50 000 Kč 8 859 30.4.1993 - 28.4.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 450 30.4.1993 - 28.4.1994

Sídlo BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 7.7.2015
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 1.7.2014 - 7.7.2015
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 24.4.2009 - 1.7.2014
Adresa Příkop 834/8 , Brno 602 00 20.8.2001 - 24.4.2009
Adresa Příkop 834/8 , Brno 602 00 7.9.1999 - 20.8.2001
Adresa Rooseveltova 593/10 , Brno 602 00 19.8.1996 - 7.9.1999
Adresa Prostějov Česká republika
11.1.1991 - 19.8.1996

Předmět podnikání BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.6.2007
inženýrská činnost v investiční výstavbě 26.6.2007 - 24.4.2009
realitní činnost 26.6.2007 - 24.4.2009
správa a údržba nemovitostí 26.6.2007 - 24.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej 12.12.2000 - 24.4.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 12.12.2000 - 24.4.2009
pronájem nemovitostí včetně jiných než základních služeb 12.12.2000 - 24.4.2009
poskytování leasingu 12.12.2000 - 24.4.2009
služby v oblasti faktoringu a forfaitingu 12.12.2000 - 24.4.2009
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry. 18.12.1997 - 12.12.2000
Výkon funkce depozitáře 20.10.1997 - 12.12.2000
Výkon funkce depozitáře investičního fondu 19.8.1996 - 20.10.1997
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta a/ v oblasti termínovaných obchodů /futures/ a opcí /options/ b/ převoditelnými cennými papíry 19.8.1996 - 18.12.1997
Finanční pronájem /finanční leasing/ 19.8.1996 - 12.12.2000
Platební styk a zúčtování 19.8.1996 - 12.12.2000
Vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků 19.8.1996 - 12.12.2000
Poskytování záruk 19.8.1996 - 12.12.2000
Otvírání akreditivů 19.8.1996 - 12.12.2000
Obstarávání inkasa 19.8.1996 - 12.12.2000
Účast na vydávání akcií s poskytování souvisejících služeb 19.8.1996 - 12.12.2000
Finanční makléřství 19.8.1996 - 12.12.2000
Poskytování porad ve věcech podnikání 19.8.1996 - 12.12.2000
Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství /portofolio management/ 19.8.1996 - 12.12.2000
Uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 19.8.1996 - 12.12.2000
Směnárenská činnost /nákup devizových prostředků/ 19.8.1996 - 12.12.2000
Pronájem bezpečnostních schránek 19.8.1996 - 12.12.2000
Přijímání vkladů od veřejnosti 19.8.1996 - 12.12.2000
Poskytování úvěrů 19.8.1996 - 12.12.2000
Investování do cenných papírů na vlastní účet 19.8.1996 - 12.12.2000
Provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením České národní banky, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. 18.7.1994 - 19.8.1996
provádění bankovních obchodů a peněžních služeb v plném rozsahu zákonné úpravy o bankách, zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem, platební styk a zúčtování, včetně platebního styku se zahraničím, vydávání platebních prostřed ků, platebních karet, cestovních šeků, poskytování záruk, otevírání akreditivů, obstarávání inkasa, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně včetně kurzových a úrokových obchodů s převoditelnými cennými papíry, účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb, finanční makléřství, poskytování porad ve všcech podnikání, obhospodařování cenných papírů nebo 8.7.1992 - 18.7.1994
jiných hodnot, výkon funkce depozitáře investičního fondu, směnárenská činnost, poskytování bankovních informací, pronájem bezpečnostních schránek 8.7.1992 - 18.7.1994
Provádění bankovních obchodů a pěněžních služeb v plném rozsahu zákonné úpravy o bankách a spo- řitelnách, jakož i služeb konzultačních, poraden- 11.1.1991 - 8.7.1992
ských a zprostředkovatelských 11.1.1991 - 8.7.1992

vedení firmy BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Statutární orgán BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo v rozsahu působnosti, v jaké nepřešla na likvidátora. Za společnost podepisuje předseda představenstva, a to tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis. 7.7.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti jednotliví členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. 20.8.2001 - 7.7.2015
Způsob jednání: Představenstvo jako statutární orgán zastupuje navenek společnost. Jednat a zastupovat jménem společnosti jsou oprávněni jednotliví členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním, podpisovým a schvalovacím řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce - všichni členové představenstva; jestliže to vyžaduje zákon nebo - dva členové představenstva 12.12.2000 - 20.8.2001
Způsob jednání: Představenstvo jako statutární orgán zastupuje navenek společnost. Jednat a zastupovat jménem společnosti jsou oprávněni všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, z toho alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce, popř. dodatku prokury - všichni členové představenstva, nebo - dva členové představenstva, z toho alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda nebo prokurista. 25.3.1999 - 12.12.2000
Způsob jednání: Představenstvo jako statutární orgán zastupuje navenek společnost. Jednat a zastupovat jménem společnosti jsou oprávněni všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, z toho alespoň jeden z nich musí být předseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis - všichni členové představenstva nebo - dva členové představenstva, z toho alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda - prokurista 30.11.1998 - 25.3.1999
Způsob jednání: Představenstvo jako statutární orgán zastupuje navenek společnost. Jednat a zastupovat jménem společnosti jsou oprávněni všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, z toho alespoň jeden z nich musí být předseda. 20.10.1997 - 30.11.1998
Způsob jednání: Představenstvo jako statutární orgán zastupuje navenek společnost. Jednat a zastupovat jménem společnosti jsou oprávněni všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, z toho alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 27.6.1995 - 20.10.1997
Způsob zastupování: K obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce: - všichni členové představenstva, nebo - dva členové představenstva, nebo - jiní pracovníci společnosti v rozsahu dispozic, daných organizačním a podpisovým řádem společnosti k plnění pracovních úkolů 30.4.1993 - 27.6.1995
předseda Ing. Marian Klásek 21.4.2018
Vznik členství 19.4.2017
Vznik funkce 19.4.2017
Adresa: 19 , Pyšely 251 67
předseda představenstva Rucki Pavel Ing. 11.1.1991 - 13.12.1991
Adresa: Sadová 4004/32 , Prostějov 796 03
člen představenstva Orel Alois Ing. 11.1.1991 - 13.12.1991
Adresa: 0 Lískovec Česká republika
člen představenstva Čechák Vojtěch Ing. 11.1.1991 - 13.12.1991
Adresa: 96 , Budětsko 798 52
člen představenstva Sedláčková Jitka Ing. 11.1.1991 - 8.7.1992
Adresa: Drnovská 27/25 , Vyškov 682 01
člen představenstva Dostál Jaroslav 11.1.1991 - 8.7.1992
Adresa: Biskupická 470 , Kralice na Hané 798 12
člen představenstva Štefka František 11.1.1991 - 8.7.1992
Adresa: Boženy Němcové 3798/24 , Prostějov 796 01
místopředseda představenstva Vlček Stanislav Ing. 11.1.1991 - 30.4.1993
Adresa: 278 , Břest 768 23
člen představenstva Král Josef Ing. 11.1.1991 - 30.4.1993
Adresa: Julia Fučíka 106 , Prostějov Česká republika
člen představenstva Ambrozová Květoslava 11.1.1991 - 30.4.1993
Adresa: 115 , Pustiměř 683 21
člen představenstva Mičánek Josef Ing. 11.1.1991 - 30.4.1993
Adresa: Františka Vančury 3142/11 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Skácel Karel 11.1.1991 - 30.4.1993
Adresa: Prostějovská 258 , Kralice na Hané 798 12
člen představenstva Ing. Miroslav Jindříšek 13.12.1991 - 30.4.1993
Adresa: Suchý řádek 869 , Koryčany 768 05
člen představenstva Ing. Marie Parmová 13.12.1991 - 30.4.1993
Adresa: Varenská 2974/38 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Vojtěch Čechák 13.12.1991 - 30.4.1993
Adresa: 96 , Budětsko 798 52
člen představenstva Ing. Pavel Rucki 8.7.1992 - 30.4.1993
Adresa: Sadová 4004/32 , Prostějov 796 03
člen předst., gen. ředitel Ing. Josef Sedláček 8.7.1992 - 30.4.1993
Adresa: Sídliště svobody 12 , 796 01 Prostějov Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Peter Jaďuďa 30.4.1993 - 12.5.1993
Adresa: A. Hlinky 34 , Nitra Česká republika
předseda představenstva Ing. Miroslav Jindříšek 30.4.1993 - 22.10.1993
Adresa: Suchý řádek 869 , Koryčany 768 05
místopředseda představenstva Ing. Pavel Rucki 30.4.1993 - 22.10.1993
Adresa: Sadová 4004/32 , Prostějov 796 03
člen představenstva Ing. Eduard Riedl 30.4.1993 - 28.4.1994
Adresa: U Březinek 369/7 , Vratimov 739 32
místopředseda představenstva Ing. Peter Jaďuď 12.5.1993 - 28.4.1994
Adresa: A. Hlinky 34 , Nitra Česká republika
člen představenstva Ing. Štefan Repka 8.7.1992 - 27.6.1995
Adresa: Wolkrova 11 , Bratislava Česká republika
člen představenstva Ing. František Křivánek 30.4.1993 - 27.6.1995
Adresa: Za Kobližnicí 530 , Smržice 798 17
člen představenstva Ing. Peter Vajda 30.4.1993 - 13.3.1996
Adresa: Hummelova 16 , Bratislava Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Sehnal 28.4.1994 - 19.8.1996
Adresa: Vavřincova 1440 , Praha Česká republika
člen představenstva Mgr. Martin R O M A N 27.6.1995 - 19.8.1996
Adresa: Kamenice 26 , Štiřín Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Tlačbaba 30.4.1993 - 11.4.1997
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
místopředseda představenstva ing. Miroslav Jindříšek 22.10.1993 - 11.4.1997
Adresa: Suchý řádek 869 , Koryčany 768 05
člen představenstva Ing. Ivo Vlach 28.4.1994 - 11.4.1997
Adresa: Stiborova 889/13 , Olomouc 779 00
člen představenstva JUDr. Miroslav Kučera 28.4.1994 - 11.4.1997
Adresa: Mahenova 346/2 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Zbyněk Dostál 27.6.1995 - 11.4.1997
Adresa: 195 , Otaslavice 798 06
místopředseda představenstva Ing. Peter Vajda 13.3.1996 - 11.4.1997
Adresa: Hummelova 16 , Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Martin Roman 19.8.1996 - 11.4.1997
Adresa: Kamenice 26 , Štiřín Česká republika
člen Ing. Ivan Varga 19.8.1996 - 11.4.1997
Adresa: Voskovcova 881/3 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Miroslav Fiala 11.4.1997 - 12.5.1997
Adresa: V Průčelí 1563 , 149 00 Praha Česká republika
předseda představenstva ing. Pavel Rucki 22.10.1993 - 17.10.1997
Adresa: Sadová 4004/32 , Prostějov 796 03
člen představenstva ing. Zbyněk Dostál 11.4.1997 - 17.10.1997
Adresa: 195 , Otaslavice 798 06
člen představenstva Ing. Ivo Hložánek 11.4.1997 - 17.10.1997
Adresa: Tišnovská 1392/13 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Doc.Ing. Anton Vavro CSc. 11.4.1997 - 20.10.1997
Adresa: Benešova 628/12 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Oldřich Skulil 17.10.1997 - 20.10.1997
Adresa: Antonína Slavíčka 3935/1 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ing. Miroslav Fiala 12.5.1997 - 14.4.1998
Adresa: V průčelí 1653/8 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Doc.Ing. Anton Vavro CSc. 20.10.1997 - 14.4.1998
Adresa: Dubová 644/19 , Brno 637 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Bernhardt 11.4.1997 - 11.6.1998
Adresa: Dvorní 612/46 , Lužice 696 18
člen představenstva Ing. Jan Kubát 11.4.1997 - 11.6.1998
Adresa: Irkutská 312/3 , Brno 625 00
předseda představenstva Ing. Pavel Strnad 17.10.1997 - 11.6.1998
Adresa: Spojené státy americké
44A Murray Ave,Port Washington, N.Y.11050
člen představenstva Ing. Pavel Strnad 11.6.1998 - 5.11.1998
Adresa: Spojené státy americké
44 A Murray Ave, Port Washington, N.Y.11050
předseda představenstva Ing. Vladimír Ohlídal CSc. 11.6.1998 - 25.3.1999
Adresa: Dudíkova 440 , Rajhrad 664 61
místopředseda představenstva Ing. Jiří Tydlačka 11.6.1998 - 25.3.1999
Adresa: Horní náměstí 407/27 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Oldřich Skulil 11.6.1998 - 25.3.1999
Adresa: Antonína Slavíčka 3935/1 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ing. Martin Pajtl 11.6.1998 - 25.3.1999
Adresa: Bayerova 801/32 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Žalmánek 25.3.1999 - 29.3.1999
Adresa: 19 , 664 00 Rozárka Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Karel Petr 25.3.1999 - 20.6.2001
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 8.3.2001
Adresa: 59 , Dřevnovice 798 26
člen představenstva Ing. Libor Nosek 25.3.1999 - 20.6.2001
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 8.3.2001
Adresa: 314 , Dobromilice 798 25
předseda představenstva Ing. Stanislav Žalmánek 29.3.1999 - 20.6.2001
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 8.3.2001
Adresa: Rozárka 472/19 , Brno 644 00
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Brukner 20.6.2001 - 5.11.2001
Vznik funkce 8.3.2001
Zánik funkce 19.9.2001
Adresa: Žlutý kopec 927/10 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Otto Bureš 5.11.2001 - 7.5.2004
Vznik funkce 19.9.2001
Zánik funkce 19.4.2004
Adresa: Ant. Barcala 1418/3 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Ing. Marian Klásek 20.6.2001 - 1.7.2005
Vznik funkce 8.3.2001
Zánik funkce 3.6.2005
Adresa: Komenského 667/16 , Ostrava 708 00
člen představenstva Mgr. Libor Hronek 20.6.2001 - 1.7.2005
Vznik funkce 8.3.2001
Zánik funkce 3.6.2005
Adresa: Mrkvičkova 1355/34 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Mgr. David Rais 7.5.2004 - 1.7.2005
Vznik funkce 19.4.2004
Adresa: Dolní 3779/26 , Prostějov 796 01
místopředseda představenstva Mgr. David Rais 1.7.2005 - 19.12.2006
Vznik členství 19.4.2004
Zánik členství 30.11.2006
Vznik funkce 19.4.2004
Zánik funkce 30.11.2006
Adresa: Úslavská 588/2 , Praha 196 00
člen představenstva JUDr. Milan Houžvička 1.7.2005 - 19.12.2006
Vznik funkce 3.6.2005
Zánik funkce 1.12.2006
Adresa: Vysočanská 570/45 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. Marian Klásek 1.7.2005 - 5.10.2007
Vznik členství 3.6.2005
Vznik funkce 3.6.2005
Adresa: Komenského 667/16 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva JUDr. Milan Houžvička 19.12.2006 - 29.4.2008
Vznik členství 3.6.2005
Zánik členství 15.4.2008
Vznik funkce 1.12.2006
Zánik funkce 15.4.2008
Adresa: Vysočanská 570/45 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Pavel Trenda 19.12.2006 - 29.4.2008
Vznik členství 1.12.2006
Adresa: Novákových 970/41 , Praha 180 00
předseda představenstva Ing. Marian Klásek 5.10.2007 - 2.11.2009
Vznik členství 3.6.2005
Zánik členství 3.9.2009
Vznik funkce 3.6.2005
Zánik funkce 3.9.2009
Adresa: 19 , Pyšely 251 67
člen představenstva Ing. Marian Klásek 2.11.2009 - 2.11.2009
Vznik členství 21.10.2009
Adresa: 19 , Pyšely 251 67
místopředseda představenstva Ing. Pavel Trenda 29.4.2008 - 11.12.2009
Vznik členství 1.12.2006
Zánik členství 19.11.2009
Vznik funkce 16.4.2008
Zánik funkce 19.11.2009
Adresa: Novákových 970/41 , Praha 180 00
člen představenstva Jan Mayer 29.4.2008 - 11.12.2009
Vznik členství 15.4.2008
Adresa: Nad Rokoskou 2237/9 , Praha 180 00
místopředseda představenstva Jan Mayer 11.12.2009 - 20.8.2012
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 15.7.2012
Vznik funkce 23.11.2009
Zánik funkce 15.7.2012
Adresa: Nad Rokoskou 2237/9 , Praha 180 00
předseda představenstva Ing. Marian Klásek 2.11.2009 - 12.2.2014
Vznik členství 21.10.2009
Zánik členství 3.12.2013
Vznik funkce 23.10.2009
Zánik funkce 3.12.2013
Adresa: 19 , Pyšely 251 67
člen představenstva Ing. Jaroslav Novosád 11.12.2009 - 12.2.2014
Vznik členství 19.11.2009
Zánik členství 3.12.2013
Adresa: Zikova 2114/24 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Jan Mayer 20.8.2012 - 10.7.2014
Vznik členství 6.8.2012
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 6.8.2012
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Nad Rokoskou 2237/9 , Praha 180 00
předseda představenstva Ing. Marian Klásek 12.2.2014 - 10.7.2014
Vznik členství 3.12.2013
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 3.12.2013
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: 19 , Pyšely 251 67
člen představenstva Ing. Jaroslav Novosád 12.2.2014 - 10.7.2014
Vznik členství 3.12.2013
Zánik členství 12.6.2014
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Zikova 2114/24 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Marian Klásek 10.7.2014 - 21.4.2018
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 19.4.2017
Vznik funkce 12.6.2014
Zánik funkce 19.4.2017
Adresa: 19 , Pyšely 251 67

Dozorčí rada BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. David Rais 13.12.2016
Vznik členství 28.4.2016
Vznik funkce 13.10.2016
Adresa: Thámova 116/30 , Praha 186 00
předsedkyně Ing. Eva Boková 30.4.1993 - 22.10.1993
Adresa: Dubová 645/21 , Brno 637 00
člen Ing. Václav Ř E Z Á Č 30.4.1993 - 22.10.1993
Adresa: Josefa Obadala 3653/77 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Vlastislav Mazal 30.4.1993 - 28.4.1994
Adresa: sídl. Z. Nejedlého 9 , Prostějov Česká republika
člen Ing. Vojtěch Čechák 30.4.1993 - 27.6.1995
Adresa: 96 , Budětsko 798 52
člen Ing. Vladimír Horváth 30.4.1993 - 27.6.1995
Adresa: Šaštínská 29 , Bratislava Česká republika
člen Ing. Lubomír Juráška 30.4.1993 - 13.3.1996
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov 769 01
člen Ing. Zdeněk Berčák 30.4.1993 - 19.8.1996
Adresa: 16 , Hrubčice 798 21
předseda Ing. Václav Ř E Z Á Č 22.10.1993 - 19.8.1996
Adresa: Josefa Obadala 3653/77 , Kroměříž 767 01
člen JUDr. Mikuláš Trstenský 27.6.1995 - 19.8.1996
Adresa: Víglašská 11 , Bratislava, SR Česká republika
člen František Štefka 30.4.1993 - 11.4.1997
Adresa: Boženy Němcové 3798/24 , Prostějov 796 01
místopředsedkyně ing. Eva Boková 22.10.1993 - 11.4.1997
Adresa: Dubová 645/21 , Brno 637 00
člen Ing. Arnošt Rolný 28.4.1994 - 11.4.1997
Adresa: Okružní 2423 , 796 01 Prostějov Česká republika
člen Luc A.m. F L A M E E 27.6.1995 - 11.4.1997
Adresa: Tafeldijckem 6 , B - 8490 Jabbeke, Belgie Česká republika
předseda Ing. Václav Řezáč 19.8.1996 - 11.4.1997
Adresa: Josefa Obadala 3653/77 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Vladimír Rajčák 19.8.1996 - 11.4.1997
Adresa: Strečňanská 5 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Lubomír Jurášek 13.3.1996 - 1.9.1997
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov 769 01
členka Mgr. Helena Vargová 19.8.1996 - 1.9.1997
Adresa: Na Groši 1153/1 , Praha 102 00
člen Ing. Ivo Vlach 11.4.1997 - 17.10.1997
Adresa: Stiborova 889/13 , Olomouc 779 00
člen Bessel Kok 11.4.1997 - 11.6.1998
Adresa: Dřevná 381/4 , Praha 128 00
člen Ing. Miloš Randák CSc. 30.4.1993 - 5.11.1998
Adresa: Malá 3 , Bratislava Česká republika
místopředseda Luc A.m. F L A M E E, Nar. 27.7.1945 11.4.1997 - 5.11.1998
Adresa: Tafeldijckem 6 , B - 8490 Jabbeke, Belgie Česká republika
člen Ing. Václav Řezáč 11.4.1997 - 5.11.1998
Adresa: Josefa Obadala 3653/77 , Kroměříž 767 01
předseda Ing. Vladimír Rajčák 11.4.1997 - 5.11.1998
Adresa: Strečňanská 5 , Bratislava Slovenská republika
místopředseda Ing. Jan Tlačbaba 11.4.1997 - 5.11.1998
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen Ing. Ivan Matějovský CSc. 1.9.1997 - 5.11.1998
Adresa: Sečská 1853/23 , Praha 100 00
člen Ing. Aladár Blaas 1.9.1997 - 5.11.1998
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen Patrick Daems 17.10.1997 - 5.11.1998
Adresa: Spojené státy americké
Braine-Ĺ A, Dr. du Triage Bruyére č. 4
místopředseda Aladár Blaas 5.11.1998 - 25.3.1999
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen Ing. Bohumil Pilar 5.11.1998 - 25.3.1999
Adresa: Františkova 907/9 , Praha 198 00
člen Ing. Jiří Samek CSc. 5.11.1998 - 25.3.1999
Adresa: Radhošťská 1770/21 , Praha 130 00
předseda Ing. Josef Horák 5.11.1998 - 25.3.1999
Adresa: 19 , Samopše 285 06
místopředseda Ing. Vladimír Rajčák 5.11.1998 - 25.3.1999
Adresa: Strečňanská 5 , Bratislava Česká republika
člen Ing. Ivan Matějovský CSc. 5.11.1998 - 11.10.2000
Adresa: Sečská 1853/23 , Praha 100 00
předseda Ing. Vladimír Ohlídal CSc. 25.3.1999 - 11.10.2000
Adresa: Dudíkova 140 , 664 61 Rajhrad Česká republika
místopředseda Ing. Jiří Tydlačka 25.3.1999 - 11.10.2000
Adresa: Horní náměstí 407/27 , Olomouc 779 00
člen JUDr. Vladimír Chlouba CSc. 11.10.2000 - 20.6.2001
Vznik funkce 30.9.2000
Zánik funkce 8.3.2001
Adresa: Rytířova 811/19 , Praha 143 00
předseda Ing. Ivona Janstová 11.10.2000 - 20.8.2001
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Veleckého 1919/31 , Brno 615 00
místopředseda Mgr. Petr Jaroš 11.10.2000 - 20.8.2001
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Čížovská 1264 , Praha 190 16
člen Vladimír Ferles 20.6.2001 - 20.8.2001
Vznik funkce 8.3.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Husitská 1319 , Nová Paka 509 01
místopředseda Jaroslav Strnad 20.8.2001 - 3.4.2003
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 19.2.2003
Adresa: Valentova 1734/5 , Praha 149 00
člen Ing. Mikuláš Végh 20.8.2001 - 3.4.2003
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 14.2.2003
Adresa: Odolená Voda , 250 70 Panenské Břežany 174 Česká republika
předseda Vladimír Ferles 20.8.2001 - 1.10.2003
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 18.4.2003
Adresa: Husitská 1319 , Nová Paka 509 01
člen Ing. Martin Kala 3.4.2003 - 1.10.2003
Vznik funkce 14.2.2003
Zánik funkce 18.4.2003
Adresa: 43 , Cetyně 262 31
člen Ing. Mikuláš Végh 1.10.2003 - 29.3.2004
Vznik funkce 18.4.2003
Zánik funkce 31.1.2004
Adresa: Panenské Břežany 174 , Odolená Voda Česká republika
člen Ing. Pavel Pešek 29.3.2004 - 22.6.2004
Vznik funkce 5.2.2004
Zánik funkce 14.5.2004
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov 381 01
předseda Ing. Martin Kala 1.10.2003 - 1.7.2005
Vznik funkce 18.4.2003
Adresa: 43 , Cetyně 262 31
místopředseda JUDr. Milan Houžvička 1.10.2003 - 1.7.2005
Vznik funkce 18.4.2003
Zánik funkce 2.6.2005
Adresa: Vysočanská 570/45 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Kala 1.7.2005 - 26.6.2007
Vznik členství 18.4.2003
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 18.4.2003
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Feřtekova 545/11 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Pešek 22.6.2004 - 29.4.2008
Vznik členství 14.5.2004
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov 381 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Goldmann 1.7.2005 - 29.4.2008
Vznik funkce 3.6.2005
Zánik funkce 15.4.2008
Adresa: Mařákova 1106 , Litomyšl 570 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Pešek 29.4.2008 - 23.6.2008
Vznik členství 14.5.2004
Zánik členství 29.5.2008
Vznik funkce 15.4.2008
Zánik funkce 29.5.2008
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Mgr. Bohdan Rajčinec 29.4.2008 - 23.6.2008
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 29.5.2008
Adresa: Plynární 798/39 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Kala 26.6.2007 - 24.4.2009
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 2.4.2009
Vznik funkce 15.6.2007
Zánik funkce 2.4.2009
Adresa: Feřtekova 545/11 , Praha 181 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Pešek 23.6.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 2.4.2009
Vznik funkce 29.5.2008
Zánik funkce 2.4.2009
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Mgr. Bohdan Rajčinec 23.6.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 2.4.2009
Adresa: Plynární 798/39 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Pešek 24.4.2009 - 20.8.2012
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 6.8.2012
Vznik funkce 2.4.2009
Zánik funkce 6.8.2012
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov 381 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Oldřich Perutka 24.4.2009 - 15.7.2013
Vznik členství 2.4.2009
Zánik členství 13.6.2013
Vznik funkce 2.4.2009
Zánik funkce 13.6.2013
Adresa: Rápošovská 74 , Praha 190 16
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Matzner Ph.D. 24.4.2009 - 15.7.2013
Vznik členství 2.4.2009
Zánik členství 13.6.2013
Adresa: Klíčovská 789/3 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Pešek 20.8.2012 - 1.7.2014
Vznik členství 6.8.2012
Vznik funkce 6.8.2012
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Matzner Ph.D. 15.7.2013 - 10.7.2014
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Klíčovská 789/3 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Oldřich Perutka 15.7.2013 - 7.7.2015
Vznik členství 13.6.2013
Vznik funkce 13.6.2013
Adresa: Rápošovská 74 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Ing. Petr Blažek 7.7.2015 - 15.1.2016
Vznik členství 11.6.2015
Zánik členství 22.12.2015
Adresa: Přemyslovská 1657/29 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. David Rais 15.1.2016 - 10.6.2016
Vznik členství 23.12.2015
Zánik členství 28.4.2016
Zánik funkce 28.4.2016
Adresa: Thámova 116/30 , Praha 186 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Pešek 1.7.2014 - 13.12.2016
Vznik členství 6.8.2012
Zánik členství 6.11.2016
Vznik funkce 6.8.2012
Zánik funkce 13.10.2016
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Mgr. David Rais 10.6.2016 - 13.12.2016
Vznik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2016
Zánik funkce 13.10.2016
Adresa: Thámova 116/30 , Praha 186 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Oldřich Perutka 7.7.2015 - 21.4.2018
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 13.9.2017
Vznik funkce 13.6.2013
Zánik funkce 13.9.2017
Adresa: Rápošovská 74 , Praha 190 16

Likvidace BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Ladislav Vilimovský 7.7.2015
Adresa: Ve skále 230/24 , Praha 103 00
Jméno Ing. Ladislav Vilimovský 2.7.2012 - 1.7.2014
Adresa: Ve skále 230/24 , Praha 103 00
Jméno Ing. Ladislav Vilimovský 1.7.2014 - 7.7.2015
Adresa: Ve skále 230/24 , Praha 103 00

Sbírka Listin BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 230/SL 125 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.6.2015 7.7.2015 9.7.2015 18
B 230/SL 124 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 11.6.2015 7.7.2015 9.7.2015 37
B 230/SL 123 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.1.2015 7.7.2015 9.7.2015 28
B 230/SL 121 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 29.5.2014 14.7.2014 23.10.2014 31
B 230/SL 120 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 12.6.2014 14.7.2014 23.10.2014 2
B 230/SL 119 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.2014 14.7.2014 23.10.2014 18
B 230/SL 118 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.4.2014 28.8.2014 3.9.2014 31
B 230/SL 117 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 12.6.2014 30.6.2014 24.7.2014 2
B 230/SL 115 notářský zápis stanovy, NZ 220/2014 Krajský soud v Brně 12.6.2014 30.6.2014 24.7.2014 38
B 230/SL 114 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 3.12.2013 23.1.2014 14.2.2014 1
B 230/SL 113 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 13.6.2013 19.7.2013 15.8.2013 5
B 230/SL 112 ostatní zápis DR Krajský soud v Brně 13.6.2013 19.7.2013 15.8.2013 1
B 230/SL 111 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 13.6.2013 12.7.2013 19.7.2013 1
B 230/SL 110 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 13.6.2013 12.7.2013 19.7.2013 5
B 230/SL 109 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 1.2.2013 24.6.2013 27.6.2013 29
B 230/SL 108 zpráva auditora k 30.6.2012 Krajský soud v Brně 6.9.2012 4.12.2012 5.12.2012 23
B 230/SL 107 ostatní zápis DR Krajský soud v Brně 6.8.2012 29.10.2012 30.10.2012 1
B 230/SL 106 ostatní protokol z jednání představenstva Krajský soud v Brně 6.8.2012 15.10.2012 16.10.2012 1
B 230/SL 105 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.2012 31.7.2012 15
B 230/SL 104 notářský zápis - rozh. VH, NZ 186/2012 Krajský soud v Brně 14.6.2012 10.7.2012 5
B 230/SL 103 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 22.3.2012 21.6.2012 32
B 230/SL 102 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.4.2011 13.4.2011 16
B 230/SL 101 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 6.4.2011 13.4.2011 35
B 230/SL 100 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 10.3.2010 3.6.2010 34
B 230/SL 99 ostatní -protokol představenstva Krajský soud v Brně 23.10.2009 4.11.2009 2
B 230/SL 98 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 21.10.2009 4.11.2009 2
B 230/SL 97 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.4.2009 5.5.2009 2
B 230/SL 96 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 2.4.2009 5.5.2009 6
B 230/SL 95 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 2.4.2009 5.5.2009 2
B 230/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.4.2009 5.5.2009 17
B 230/SL 92 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 14.4.2009 15.4.2009 33
B 230/SL 91 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 29.5.2008 1.7.2008 1
B 230/SL 90 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 29.5.2008 1.7.2008 4
B 230/SL 89 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 8.4.2008 12.6.2008 43
B 230/SL 88 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 15.4.2008 6.5.2008 4
B 230/SL 87 podpisové vzory -čl. předst. Krajský soud v Brně 16.4.2008 6.5.2008 5
B 230/SL 86 ostatní -protokol z jed. předst. Krajský soud v Brně 15.4.2008 6.5.2008 2
B 230/SL 85 podpisové vzory Krajský soud v Brně 15.4.2008 5.5.2008 1
B 230/SL 84 podpisové vzory Krajský soud v Brně 16.4.2008 5.5.2008 1
B 230/SL 83 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 15.4.2008 5.5.2008 1
B 230/SL 82 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 15.4.2008 5.5.2008 2
B 230/SL 81 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 23.2.2007 3.7.2007 42
B 230/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2007 3.7.2007 17
B 230/SL 79 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 15.6.2007 29.6.2007 2
B 230/SL 78 podpisové vzory -čl. DR Krajský soud v Brně 14.6.2007 29.6.2007 2
B 230/SL 77 notářský zápis -NZ 281/2007 Krajský soud v Brně 14.6.2007 29.6.2007 13
B 230/SL 76 notářský zápis -NZ 282/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 14.6.2007 29.6.2007 28
B 230/SL 75 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 1.12.2006 22.12.2006 2
B 230/SL 74 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 11.10.2006 22.12.2006 2
B 230/SL 73 ostatní -protokol z jed. předst. Krajský soud v Brně 1.12.2006 22.12.2006 2
B 230/SL 71 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 22.2.2006 7.6.2006 44
B 230/SL 70 podpisové vzory Krajský soud v Brně 3.6.2005 12.7.2005 4
B 230/SL 69 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.6.2005 12.7.2005 2
B 230/SL 68 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 3.6.2005 12.7.2005 11
B 230/SL 67 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 2.6.2005 12.7.2005 2
B 230/SL 66 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 29.4.2005 9.6.2005 43
B 230/SL 65 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 27.2.2004 6.9.2004 24
B 230/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.7.2004 6.9.2004 16
B 230/SL 63 notářský zápis -osvědčení Krajský soud v Brně 2.7.2004 6.9.2004 25
B 230/SL 62 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 2.7.2004 6.9.2004 20
B 230/SL 61 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 14.5.2004 9.7.2004 6
B 230/SL 59 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 25.3.2004 19.5.2004 38
B 230/SL 58 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.4.2004 14.5.2004 2
B 230/SL 57 ostatní -protokol představenstva Krajský soud v Brně 19.3.2004 14.5.2004 2
B 230/SL 56 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.4.2004 14.5.2004 2
B 230/SL 55 ostatní -zápis z jed. doz.rady Krajský soud v Brně 22.1.2004 2.4.2004 2
B 230/SL 54 ostatní -zápis z jed.doz.rady Krajský soud v Brně 5.2.2004 2.4.2004 2
B 230/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Brně 5.2.2004 2.4.2004 2
B 230/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.4.2003 5.11.2003 16
B 230/SL 51 podpisové vzory +CP Krajský soud v Brně 18.4.2003 5.11.2003 4
B 230/SL 50 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 10.3.2003 8.10.2003 34
B 230/SL 49 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 23.4.2003 8.10.2003 18
B 230/SL 48 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 23.4.2003 8.10.2003 34
B 230/SL 47 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 14.2.2003 6.5.2003 3
B 230/SL 46 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 19.2.2003 6.5.2003 4
B 230/SL 45 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 18.3.2002 30.4.2002 39
B 230/SL 44 ostatní - zápis z dozorří rady Krajský soud v Brně 19.9.2001 21.11.2001 3
B 230/SL 43 ostatní - protokol z jednání Krajský soud v Brně 19.9.2001 21.11.2001 2
B 230/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.9.2001 21.11.2001 2
B 230/SL 41 změna právní formy, fúze - sml. o prodeji části BH Krajský soud v Brně 31.12.1998 21.8.2001 9
B 230/SL 40 změna právní formy, fúze - sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Brně 18.8.1999 21.8.2001 4
B 230/SL 38 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 15.6.2001 21.8.2001 56
B 230/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2001 21.8.2001 17
B 230/SL 36 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 16.6.2001 21.8.2001 26
B 230/SL 35 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Brně 8.3.2001 25.6.2001 3
B 230/SL 34 ostatní - protokol z jed. představen. Krajský soud v Brně 8.3.2001 25.6.2001 2
B 230/SL 33 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 27.3.2001 7.5.2001 37
B 230/SL 32 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 30.11.2000 19.12.2000 28
B 230/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.11.2000 19.12.2000 22
B 230/SL 30 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.8.2000 18.10.2000 9
B 230/SL 29 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 19.4.2000 4.9.2000 22
B 230/SL 28 ostatní - žádost Krajský soud v Brně 12.7.2000 13.7.2000 2
B 230/SL 27 ostatní změna stanov Krajský soud v Brně 27.8.1999 16.9.1999 3
B 230/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.8.1999 16.9.1999 22
B 230/SL 24 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 23.4.1999 13.9.1999 35
B 230/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.1.1999 7.4.1999 22
B 230/SL 22 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 8.1.1999 7.4.1999 5
B 230/SL 20 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 14.12.1998 7.4.1999 9
B 230/SL 19 stanovy společnosti - změna Krajský soud v Brně 4.9.1998 30.11.1998 2
B 230/SL 18 ostatní - výpis ze zápisu doz.rady Krajský soud v Brně 25.9.1998 30.11.1998 2
B 230/SL 17 notářský zápis - VH, změna stanov Krajský soud v Brně 26.8.1998 30.11.1998 11
B 230/SL 16 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.4.1998 26.5.1998 5
B 230/SL 9 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 8.10.1996 23.2.1998 24
B 230/SL 8 ostatní - zakladatelská smlouva Krajský soud v Brně 26.5.1996 23.2.1998 24
B 230/SL 7 ostatní - výpis ze zápisu DR Krajský soud v Brně 5.9.1997 23.2.1998 1
B 230/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.9.1997 23.2.1998 20
B 230/SL 5 ostatní - zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.7.1997 23.2.1998 10
B 230/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.10.1996 23.2.1998 25
B 230/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.10.1996 23.2.1998 25
B 230/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 23.1.1997 23.2.1998 8
B 230/SL 15 stanovy společnosti - změna schválená VH Krajský soud v Brně 15.1.1998 23.2.1998 1
B 230/SL 14 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Brně 15.1.1998 23.2.1998 20
B 230/SL 13 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 46
B 230/SL 11 ostatní - protokol představenstva Krajský soud v Brně 1.7.1997 23.2.1998 1
B 230/SL 10 ostatní - výpis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 15.10.1996 23.2.1998 1
B 230/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 8.10.1996 23.2.1998 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00546682
Jméno BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 1.9.2000
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Poskytování leasingu

 • Služby v oblasti faktoringu a forfaitingu

 • Pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb

 • Činnost ekonomických a organizačních poradců

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Sádky 1615/4, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1002389577
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Zahájení provozování 30.3.2007

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.3.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Sádky 1615/4, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1002389577
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2007

Živnost č. 3 Služby v oblasti faktoringu a forfaitingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poskytování leasingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Ing. Marian Klásek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

IČO: 00546682
Firma: BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce veřejné
Datum vzniku: 1.6.1991

Sídlo BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

Sídlo: Příkop 843/4, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Finanční leasing
Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image