Firma Betlémský palác a.s. IČO 25776746


Betlémský palác a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Betlémský palác a.s. (25776746) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husova 240/5, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 1999 a je stále aktivní. Betlémský palác a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Betlémský palác a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Betlémský palác a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Betlémský palác a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Betlémský palác a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Betlémský palác a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6007
IČO (identifikační číslo osoby) 25776746
Jméno Betlémský palác a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.6.1999
Na společnost Betlémský palác, a.s., IČ 25776746, se sídlem Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6007, přešlo v důsledku fúze sloučením, dle projektu fúze sl oučením ze dne 16.4.2018 veškeré jmění společnosti REX Reality s.r.o., IČ 64939979, se sídlem Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 42079, jež byla zrušena bez likvida ce. Rozhodným dnem fúze sloučením je 1.1.2018. 16.4.2018
Počet členů správní rady: 5 7.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 7.4.2014
Mimořádná valná hromada společnosti Betlémský palác a.s. rozhodla dne 6. listopadu 2007 o snížení základního kapitálu za těchto podmínek a tímto způsobem: a) důvod snížení základního kapitálu: společnost vlastní 1.000 (slovy: jedentisíc) kusů listinných akcií první emise ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých), datum emise: 29.6.1999 (slovy: dvacátýdevátý červen roku tisícdevětsetde vadesátdevět), čísla akcií: 1 až 1.000, a 782 (slovy: sedmsetosmdesátdva) kusů listinných akcií druhé emise ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), datum emise 16.5.2000 (slovy: šestnáctý květen roku dvatisíce), čísla akcií 22 9-1010, t.j. 77,47% (slovy: sedmdesátsedmcelých čtyřicetsedmsetin procenta) základního kapitálu, které nabyla v rozporu s ustanovením § 161a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, kdy jmenovitá hodnota akcií nabytých společností přesáhla 10% (slovy: deset procent) základního kapitálu s tím, že nabytí akcií je dle ust. § 161c odst. 1 obchodního zákoníku platné, neboť obě strany byly v dobré víře. Vzhledem k této skutečnosti je společnost povinna snížit o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. b) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v účetnictví společnosti proúčtována na účtech 411 (základní kapitál), 252 (nabytí vlastních akcií za účelem snížení základního kapitálu), 419 (změny základního kapitálu) a 429 (rozdíl pořizovací cen y vlastních akcií). c) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 506.000.000,-Kč (slovy:pětsetšestmilionů korun českých) na 114.000.000,-Kč (slovy jednostočtrnáctmilionů korun českých), tedy o 392.000.000,-Kč (slovy: třista devadesátdvamilionů korun českých), d) způsob provedení snížení základního kapitálu: na snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie společnosti, a to 1.000 (slovy: jedentisíc) kusů akcií první emise ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých), datum emise: 29 .6.1999 (slovy dvacátýdevátý červen roku tisícdevětsetdevadesátdevět), čísla akcií: 1 až 1.000, a 782 (slovy sedmsetosmdesátdva) kusů akcií druhé emise ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), datum emise 16.5.2000 (slovy šestn áctý květen roku dvatisíce), čísla akcií 229-1010, všechny vydány v listinné podobě, tak, že tyto akcie budou zničeny v souladu s ust. § 213 odst.(2) obchodního zákoníku 28.11.2007
Zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění ze stávající výše 1.000.000,- Kč o částku 505.000.000,- Kč, tj. na novou výši základního jmění 506.000.000,- Kč a to upsáním 1010 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, veřejně neobchodovatelných. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií jedinému upisovateli takto: A. obchodní společnost EAST in WEST a.s., IČ 25677829, se sídlem v Praze 7, Bubenská 18, která je oprávněna upsat nejvýše 885 kusů akcií, ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, a v souhrnné hodnotě jmenovitých hodnot celkem ve výši 442.500.000,- Kč a je oprávněna splatit vklad na upsané akcie těmito nepeněžitými vklady v tomto schváleném ocenění: 1. Nemovitosti: podzemní garáže pod náměstím Jana Palacha, Praha 1, Staré Město, - číslo popisné 1089/4, postavené pod cizím pozemkem - číslo parc. 994/1 - pam. území, pozemkem - číslo parc. 994/2 - pam. území, pozemkem - číslo parc. 996/1 - pam. území, pozemkem - číslo parc. 997/3 - pam. území a pozemkem - číslo parc. 997/4 - pam. území, v katastrální území Staré Město - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 29.6.1999, vypracovaný znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1 220-98/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav pod č. 1744-074/99, částkou 115.000.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 115.000.000,- Kč. 2. Nemovitosti: administrativní budova A, číslo popisné 1314, pozemek - č. parc. 2709/13, v katastrálním území Braník, měst. část Praha 4, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 458 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1221-098/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav pod č. 1747-77/99, částkou 15.000.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 15.000.000,- Kč. 3. Nemovitosti: administrativní budova G, číslo popisné 1308, pozemek - č. parc.2709/11, v katastrálním území Braník, měst. část Praha 4, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 458 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1223-101/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav pod č. 1749-079/99, částkou 28.000.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 28.000.000,- Kč. Při stanovení hodnoty tohoto nepeněžitého vkladu vzala mimořádná valná hromada v úvahu veškerá omezení vlastnického práva (zástavní práva třetích osob), zapsaná v části C listu vlastnictví, číslo 458, pro katastrální území Braník a váznoucí tak na nemovitostech, kterými bude nepeněžitý vklad splacen. 4. Nemovitosti: administrativní budova E, číslo popisné 1310, pozemek - č.parc. 2709/6, katastrální území Braník, měst. část Praha 4, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 458 a oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1222-100/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1748-078/99, částkou 15.500.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 15.500.000,- Kč. 5. Nemovitosti: pozemky - č.parc. 2725/1, a č. parc. 2725/8, katastrální území Braník, měst.část Praha 4, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 458 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1224-102/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1750-80/99, částkou 7.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 7.000,- Kč. 6. Nemovitosti: administrativní budova, číslo popisné 8, pozemek - č.parc. 2640/4, katastrální území Strašnice, měst.část Praha 10, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 2604 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 25.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1 225-103/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1746-076/99, částkou 28.200.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 28.200.000,- Kč. 7. Nemovitosti: administrativní budova číslo popisné 1537, pozemek - č.parc. 4331/1 o výměře 13669 m2, pozemek - č.parc. 4326/1 o výměře 1110 m2, pozemek č.parc. 4330/2 o výměře 72 m2, pozemek - č.parc. 4331/2 o výměře 12 m2, pozemek - č.parc. 4331/3 o výměře 2185 m2, pozemek - č.parc. 4331/4 o výměře 291 m2, pozemek č.parc. 4331/5 o výměře 125 m2, pozemek - č.parc. 4357/1 o výměře 21 m2 a pozemek - č.parc. 4357/2 o výměře 25 m2, katastrální území Strašnice, měst.část Praha 10, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 3124 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1227-105/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1751-081/99, částkou 23.600.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 23.600.000,- Kč. 8. Nemovitosti: stavba - opravna vozidel a dílny postavené na pozemku - č.parc. 1048/6, pozemek - č.parc. 1048/6 o výměře 1997 m2, stavba - vyměníková stanice postavená na pozemku - č.parc. 1048/27 a pozemek - č.parc. 1047/27 o výměře 329 m2, stavba - sklad postavená na pozemku - č.parc. 1048/30 a pozemek - č.parc. 1048/30 o výměře 1237 m2, stavba - sklad postavená na pozemku - č.parc. 1048/31 a pozemek - č.parc. 1048/31 o výměře 476 m2, stavba - sklady a kanceláře postavená na pozemku - č.parc 1048/35 a pozemek - č.parc. 1048/35 o výměře 2741 m2, stavba - lakovna postavená na pozemku - č.parc. 1048/36 a pozemek - č.parc. 1048/36 o výměře 415 m2, stavba - trafostanice postavená na pozemku - č.parc. 1048/38 a pozemek - č.parc. 1048/38 o výměře 112 m2, stavba - opravna vozidel postavená na pozemku - č.parc. 1052/2 a pozemek č.parc. 1052/2 o výměře 3973 m2, stavba - prodejna nábytku postavená na pozemku - č.parc. 1052/3 a pozemek - č.parc. 1052/3 o výměře 1547 m2, stavba - administrativní budova postavená na pozemku - č.parc. 1052/5 a pozemek - č.parc. 1052/5 o výměře 800 m2, stavba - jídelna a šatny postavená na pozemku - č.parc. 1052/11 a pozemek - č.parc. 1052/11 o výměře 482 m2, stavba - provizorní ubytovna postavená na pozemku - č.parc. 1052/13 a pozemek - č.parc. 1052/13 o výměře 664 m2, stavba - vrátnice postavená na pozemku - č.parc. 1 052/14 a pozemek - č.parc. 1052/14 o výměře 64 m2, stavba - zdravotní středisko postavená na pozemku - č.parc. 1052/15 a pozemek - č.parc. 1052/15 o výměře 266 m2, stavba - technická kontrola vozidel postavená na pozemku - č.parc. 1052/16 a pozemek - č.parc. 1052/16 o výměře 56 m2, stavba - prodejna a sklad postavená na pozemku - č.parc. 1052/17 a pozemek - č.parc. 1052/17 o výměře 2414 m2, stavba - čerpací stanice PHM postavená na pozemku - č. parc. 1052/19 a pozemek - č.parc. 1052/19 o výměře 212 m2, stavba - sklad postavená na pozemku - č.parc. 1052/21 a pozemek 1052/21 a pozemek - č.parc. 1052/21 o výměře 981 m2, pozemek - č.parc. 1047/23 o výměře 345 m2, pozemek - č.parc. 1047/24 o výměře 902 m2, pozemek - č.parc. 1047/34 o výměře 167 m2, pozemek - č.parc. 1048/1 o výměře 38720 m2, pozemek - č.parc. 1048/3 o výměře 4254 m2, pozemek - č.parc. 1048/4 o výměře 5696 m2, pozemek - č.parc. 1048/5 o výměře 646 m2, pozemek - č.parc. 1048/7 o výměře 49 m2, pozemek - č.parc. 1048/8 o výměře 96 m2, pozemek - č.parc. 1048/26 o výměře 353 m2, pozemek - č.parc. 1048/28 o výměře 274 m2, pozemek - č.parc. 1048/29 o výměře 521 m2, pozemek - č.parc. 1048/32 o výměře 2131 m2, pozemek - č.parc. 1048/33 o výměře 267 m2, pozemek - č.parc. 1048/42 o výměře 260 m2, pozemek - č.parc. 1048/46 o výměře 3917 m2, pozemek - č.parc. 1048/49 o výměře 2972 m2, pozemek - č.parc.1050/25 o výměře 497 m2, pozemek - č.parc. 1050/30 o výměře 36 m2, pozemek - č.parc. 1050/90 o výměře 436 m2, pozemek - č.parc. 1050/208 o výměře 12 m2 (část), pozemek - č.parc. 1050/259 o výměře 44 m2, pozemek - č.parc. 1052/1 o výměře 34419 m2, pozemek - č.parc. 1052/12 o výměře 1735 m2, pozemek - č.parc. 1052/18 o výměře 123 m2, pozemek - č.parc. 1052/20 o výměře 304 m2, pozemek - č.parc. 1052/22 o výměře 1597 m2 a pozemek - č.parc. 1052/25 o výměře 189 m2, katastrální území Stodůlky, městská část Praha 5, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví číslo 280 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1226-104/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1745-075/99, částkou 217.300.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 217.193.000,- Kč. Při stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu vzala mimořádná valná hromada v úvahu veškerá omezení vlastnického práva (zástavní práva třetích osob a věcná břemena), zapsaná v části C listu vlastnictví číslo 280 pro katastrální území Stodůlky a váznoucí tak na nemovitostech, kterými bude nepeněžitý vklad splacen. B. obchodní společnost B.C.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Spálená 29, IČ 43873928, která je oprávněna upsat nejvýše 10 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, v souhrnné hodnotě jmenovitých hodnot celkem ve výši 5.000.000,- je oprávněna splatit vklad na upsané akcie vložením pohledávky v nominální hodnotě, kterou má vkladatel vůči společnosti a to z titulu nezaplacení kupní ceny části podniku podle smlouvy ze dne 15.9.1999 v celkové výši 5.000.000,- Kč. Tuto pohledávku společnost uznala, pohledávka je existentní a vymahatelná. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepěněžitého vkladu ve výši 5.000.000,- Kč. C. obchodní společnost EFEKTO, a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 29, IČ 25638874, která je oprávněna upsat nejvýše 115 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, v souhrnné hodnotě jmenovitých hodnot celkem ve výši 57.500.000,- Kč, je oprávněna splatit vklad na upsané akcie vložením směnečné pohledávky v nominální hodnotě, kterou má vkladatel vůči společnosti a to z titulu směnky vlastní, vystavené společností. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 57.500.00,- Kč. 4.4.2000 - 16.5.2000
Zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění ze stávající výše 1.000.000,- Kč o částku 442.500.000,- Kč, tj. na novou výši základního jmění 443.500.000,- Kč a to upsáním 885 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, veřejně neobchodovatelných. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií jedinému upisovateli takto: obchodní společnost EAST in WEST a.s., IČ 25677829, se sídlem v Praze 7, Bubenská 18, která je oprávněna upsat nejvýše 885 kusů akcií, ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, a v souhrnné hodnotě jmenovitých hodnot celkem ve výši 442.500.000,- Kč a je oprávněna splatit vklad na upsané akcie těmito nepeněžitými vklady v tomto schváleném ocenění: 1. Nemovitosti: podzemní garáže pod náměstím Jana Palacha, Praha 1, Staré Město, - číslo popisné 1089/4, postavené pod cizím pozemkem - číslo parc. 994/1 - pam. území, pozemkem - číslo parc. 994/2 - pam. území, pozemkem - číslo parc. 996/1 - pam. území, pozemkem - číslo parc. 997/3 - pam. území a pozemkem - číslo parc. 997/4 - pam. území, v katastrální území Staré Město - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 29.6.1999, vypracovaný znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1 220-98/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav pod č. 1744-074/99, částkou 115.000.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 115.000.000,- Kč. 2. Nemovitosti: administrativní budova A, číslo popisné 1314, pozemek - č. parc. 2709/13, v katastrálním území Braník, měst. část Praha 4, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 458 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1221-098/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav pod č. 1747-77/99, částkou 15.000.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 15.000.000,- Kč. 3. Nemovitosti: administrativní budova G, číslo popisné 1308, pozemek - č. parc.2709/11, v katastrálním území Braník, měst. část Praha 4, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 458 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1223-101/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav pod č. 1749-079/99, částkou 28.000.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 28.000.000,- Kč. Při stanovení hodnoty tohoto nepeněžitého vkladu vzala mimořádná valná hromada v úvahu veškerá omezení vlastnického práva (zástavní práva třetích osob), zapsaná v části C listu vlastnictví, číslo 458, pro katastrální území Braník a váznoucí tak na nemovitostech, kterými bude nepeněžitý vklad splacen. 4. Nemovitosti: administrativní budova E, číslo popisné 1310, pozemek - č.parc. 2709/6, katastrální území Braník, měst. část Praha 4, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 458 a oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1222-100/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1748-078/99, částkou 15.500.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 15.500.000,- Kč. 5. Nemovitosti: pozemky - č.parc. 2725/1, a č. parc. 2725/8, katastrální území Braník, měst.část Praha 4, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 458 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1224-102/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1750-80/99, částkou 7.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 7.000,- Kč. 6. Nemovitosti: administrativní budova, číslo popisné 8, pozemek - č.parc. 2640/4, katastrální území Strašnice, měst.část Praha 10, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 2604 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 25.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1 225-103/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1746-076/99, částkou 28.200.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 28.200.000,- Kč. 7. Nemovitosti: administrativní budova číslo popisné 1537, pozemek - č.parc. 4331/1 o výměře 13669 m2, pozemek - č.parc. 4326/1 o výměře 1110 m2, pozemek č.parc. 4330/2 o výměře 72 m2, pozemek - č.parc. 4331/2 o výměře 12 m2, pozemek - č.parc. 4331/3 o výměře 2185 m2, pozemek - č.parc. 4331/4 o výměře 291 m2, pozemek č.parc. 4331/5 o výměře 125 m2, pozemek - č.parc. 4357/1 o výměře 21 m2 a pozemek - č.parc. 4357/2 o výměře 25 m2, katastrální území Strašnice, měst.část Praha 10, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 3124 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1227-105/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1751-081/99, částkou 23.600.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 23.600.000,- Kč. 8. Nemovitosti: stavba - opravna vozidel a dílny postavené na pozemku - č.parc. 1048/6, pozemek - č.parc. 1048/6 o výměře 1997 m2, stavba - vyměníková stanice postavená na pozemku - č.parc. 1048/27 a pozemek - č.parc. 1047/27 o výměře 329 m2, stavba - sklad postavená na pozemku - č.parc. 1048/30 a pozemek - č.parc. 1048/30 o výměře 1237 m2, stavba - sklad postavená na pozemku - č.parc. 1048/31 a pozemek - č.parc. 1048/31 o výměře 476 m2, stavba - sklady a kanceláře postavená na pozemku - č.parc 1048/35 a pozemek - č.parc. 1048/35 o výměře 2741 m2, stavba - lakovna postavená na pozemku - č.parc. 1048/36 a pozemek - č.parc. 1048/36 o výměře 415 m2, stavba - trafostanice postavená na pozemku - č.parc. 1048/38 a pozemek - č.parc. 1048/38 o výměře 112 m2, stavba - opravna vozidel postavená na pozemku - č.parc. 1052/2 a pozemek č.parc. 1052/2 o výměře 3973 m2, stavba - prodejna nábytku postavená na pozemku - č.parc. 1052/3 a pozemek - č.parc. 1052/3 o výměře 1547 m2, stavba - administrativní budova postavená na pozemku - č.parc. 1052/5 a pozemek - č.parc. 1052/5 o výměře 800 m2, stavba - jídelna a šatny postavená na pozemku - č.parc. 1052/11 a pozemek - č.parc. 1052/11 o výměře 482 m2, stavba - provizorní ubytovna postavená na pozemku - č.parc. 1052/13 a pozemek - č.parc. 1052/13 o výměře 664 m2, stavba - vrátnice postavená na pozemku - č.parc. 1 052/14 a pozemek - č.parc. 1052/14 o výměře 64 m2, stavba - zdravotní středisko postavená na pozemku - č.parc. 1052/15 a pozemek - č.parc. 1052/15 o výměře 266 m2, stavba - technická kontrola vozidel postavená na pozemku - č.parc. 1052/16 a pozemek - č.parc. 1052/16 o výměře 56 m2, stavba - prodejna a sklad postavená na pozemku - č.parc. 1052/17 a pozemek - č.parc. 1052/17 o výměře 2414 m2, stavba - čerpací stanice PHM postavená na pozemku - č. parc. 1052/19 a pozemek - č.parc. 1052/19 o výměře 212 m2, stavba - sklad postavená na pozemku - č.parc. 1052/21 a pozemek 1052/21 a pozemek - č.parc. 1052/21 o výměře 981 m2, pozemek - č.parc. 1047/23 o výměře 345 m2, pozemek - č.parc. 1047/24 o výměře 902 m2, pozemek - č.parc. 1047/34 o výměře 167 m2, pozemek - č.parc. 1048/1 o výměře 38720 m2, pozemek - č.parc. 1048/3 o výměře 4254 m2, pozemek - č.parc. 1048/4 o výměře 5696 m2, pozemek - č.parc. 1048/5 o výměře 646 m2, pozemek - č.parc. 1048/7 o výměře 49 m2, pozemek - č.parc. 1048/8 o výměře 96 m2, pozemek - č.parc. 1048/26 o výměře 353 m2, pozemek - č.parc. 1048/28 o výměře 274 m2, pozemek - č.parc. 1048/29 o výměře 521 m2, pozemek - č.parc. 1048/32 o výměře 2131 m2, pozemek - č.parc. 1048/33 o výměře 267 m2, pozemek - č.parc. 1048/42 o výměře 260 m2, pozemek - č.parc. 1048/46 o výměře 3917 m2, pozemek - č.parc. 1048/49 o výměře 2972 m2, pozemek - č.parc.1050/25 o výměře 497 m2, pozemek - č.parc. 1050/30 o výměře 36 m2, pozemek - č.parc. 1050/90 o výměře 436 m2, pozemek - č.parc. 1050/208 o výměře 12 m2 (část), pozemek - č.parc. 1050/259 o výměře 44 m2, pozemek - č.parc. 1052/1 o výměře 34419 m2, pozemek - č.parc. 1052/12 o výměře 1735 m2, pozemek - č.parc. 1052/18 o výměře 123 m2, pozemek - č.parc. 1052/20 o výměře 304 m2, pozemek - č.parc. 1052/22 o výměře 1597 m2 a pozemek - č.parc. 1052/25 o výměře 189 m2, katastrální území Stodůlky, městská část Praha 5, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví číslo 280 - oceněné ve znaleckých posudcích ze dne 28.6.1999, vypracovaných znalci Milanem Olšanským, Lomená 1444, Mnichovo Hradiště pod č. 1226-104/99 a Zbyňkem Fejfarem, Smetanova 897, Mladá Boleslav, pod č. 1745-075/99, částkou 217.300.000,- Kč. Pro účely zvýšení základního jmění byla schválena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 217.193.000,- Kč. Při stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu vzala mimořádná valná hromada v úvahu veškerá omezení vlastnického práva (zástavní práva třetích osob a věcná břemena), zapsaná v části C listu vlastnictví číslo 280 pro katastrální území Stodůlky a váznoucí tak na nemovitostech, kterými bude nepeněžitý vklad splacen. 31.3.2000 - 4.4.2000

Aktuální kontaktní údaje Betlémský palác a.s.

Kapitál Betlémský palác a.s.

zakladni jmění 114 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.5.2008
zakladni jmění 506 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.5.2000 - 29.5.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.6.1999 - 16.5.2000

Akcie Betlémský palác a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 228 7.4.2014
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 228 29.5.2008 - 7.4.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 5.3.2005 - 29.5.2008
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 1 010 5.3.2005 - 29.5.2008
Akcie na majitele 500 000 Kč 1 010 16.5.2000 - 5.3.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 29.6.1999 - 5.3.2005

Sídlo Betlémský palác a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Husova 240/5 , Praha 110 00 21.11.2016
Adresa Husova 240/5 , Praha 110 00 12.10.1999 - 21.11.2016
Adresa náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00 29.6.1999 - 12.10.1999

Předmět podnikání Betlémský palác a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.4.2014
Provozování parkoviště 4.4.2000 - 7.4.2014
Činnost organizačních a ekonomických poradců 31.3.2000 - 7.4.2014
Realitní kancelář 31.3.2000 - 7.4.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.3.2000 - 7.4.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb v přímé souvislosti s takovým pronájmem 29.6.1999 - 7.4.2014

Předmět činnosti Betlémský palác a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 7.4.2014

vedení firmy Betlémský palác a.s.

Statutární orgán Betlémský palác a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají a za ní podepisují dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis osoby oprávněné k jednání za společnost. 29.6.1999
statutární ředitel Ing. Milan Suchý 20.2.2017
Vznik členství 5.1.2017
Vznik funkce 5.1.2017
Adresa: Pod Šmukýřkou 1080/12 , Praha 150 00
Jméno Milan Ochotný 29.6.1999 - 27.7.2000
Adresa: U Hvězdy 2300 , Kladno 272 01
Jméno Helena Valentová 29.6.1999 - 8.8.2001
Adresa: Čenětická 2219/12 , Praha 149 00
Jméno Piotr Sikorski 29.6.1999 - 5.3.2005
Vznik funkce 29.6.1999
Zánik funkce 5.6.2001
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
Jméno Milan Ochotný 27.7.2000 - 7.4.2014
Zánik členství 5.8.2004
Vznik funkce 29.6.1999
Zánik funkce 5.8.2004
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
Jméno Helena Valentová 8.8.2001 - 7.4.2014
Zánik členství 5.8.2004
Vznik funkce 29.6.1999
Zánik funkce 5.8.2004
Adresa: Lékařská 291/4 , Praha 150 00
Jméno Bohumila Ochotná 5.3.2005 - 7.4.2014
Zánik členství 30.6.2007
Vznik funkce 5.8.2004
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
člen představenstva Milan Ochotný 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 5.8.2004
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
člen představenstva Helena Valentová 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 5.8.2004
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Brdlíkova 190/7 , Praha 150 00
člen představenstva Milan Ochotný 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 30.6.2007
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
člen představenstva Helena Valentová 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 30.6.2007
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Brdlíkova 190/7 , Praha 150 00
člen představenstva Bohumila Ochotná 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 30.6.2007
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
člen představenstva Milan Ochotný 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 22.1.2014
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
člen představenstva Helena Valentová 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 22.1.2014
Adresa: Brdlíkova 190/7 , Praha 150 00
člen představenstva Bohumila Ochotná 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 22.1.2014
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
statutární ředitel Ing. Vladimír Velenský 7.4.2014 - 20.2.2017
Zánik členství 4.1.2017
Vznik funkce 22.1.2014
Zánik funkce 4.1.2017
Adresa: Ještědská 1213/16 , Praha 148 00

Dozorčí rada Betlémský palác a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Dana Smetanová 29.6.1999 - 5.3.2005
Vznik funkce 29.9.1999
Zánik funkce 5.6.2001
Adresa: Za mlýnem 1562/25 , Praha 147 00
Jméno JUDr. Marie Dykastová 29.6.1999 - 28.11.2007
Vznik funkce 29.6.1999
Zánik funkce 6.11.2007
Adresa: Madridská 819/2 , Praha 101 00
Jméno Ing. Jindřich Wiess 29.6.1999 - 28.11.2007
Vznik funkce 29.6.1999
Zánik funkce 6.11.2007
Adresa: Makovského 1226/17 , Praha 163 00
Jméno Sandra Zouzalová 5.3.2005 - 7.4.2014
Zánik členství 6.11.2007
Vznik funkce 5.8.2004
Zánik funkce 6.11.2007
Adresa: Na Pernikářce 933/22 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Martina Sikorska 28.11.2007 - 7.4.2014
Vznik členství 6.11.2007
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
člen dozorčí rady MUDr. Marie Očková 28.11.2007 - 7.4.2014
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 6.11.2007
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Nosticova 469/6 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Sandra Zouzalová 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 6.11.2007
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Martina Sikorska 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 22.1.2014
Adresa: náměstí Josefa Machka 1218/1 , Praha 158 00
člen dozorčí rady MUDr. Marie Očková 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 22.1.2014
Adresa: Nosticova 469/6 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Sandra Zouzalová 7.4.2014 - 7.4.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 22.1.2014
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00

Prokura Betlémský palác a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Milan Suchý 12.10.1999 - 8.8.2001
Adresa: Pod Šmukýřkou 1080/12 , Praha 150 00
Jméno Ing. Vladimír Velenský 12.10.1999 - 19.1.2009
Adresa: Jasná II 1339/3 , Praha 147 00
Jméno Ing. Vladimír Velenský 19.1.2009 - 7.4.2014
Adresa: Ještědská 1213/16 , Praha 148 00
Jméno Ing. Milan Suchý 8.8.2001 - 21.11.2016
Adresa: Pod Šmukýřkou 1080/12 , Praha 150 00
Jméno Ing. Milan Suchý 21.11.2016 - 20.2.2017
Adresa: Pod Šmukýřkou 1080/12 , Praha 150 00

Sbírka Listin Betlémský palác a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6007/SL 79 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 5.8.2015 12.8.2015 5
B 6007/SL 78 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 5.8.2015 12.8.2015 4
B 6007/SL 77 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 5.8.2015 12.8.2015 5
B 6007/SL 76 zpráva auditora Městský soud v Praze 11.6.2015 5.8.2015 12.8.2015 1
B 6007/SL 75 účetní závěrka [2014] vzz Městský soud v Praze 31.12.2014 5.8.2015 12.8.2015 2
B 6007/SL 74 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 13.8.2014 24.10.2014 11
B 6007/SL 73 zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 13.8.2014 17.10.2014 1
B 6007/SL 72 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 13.8.2014 17.10.2014 5
B 6007/SL 71 notářský zápis NZ 9/2014 Městský soud v Praze 22.1.2014 27.3.2014 11.4.2014 27
B 6007/SL 70 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 22.1.2014 27.3.2014 11.4.2014 4
B 6007/SL 69 ostatní zápis z prvního zasedání správní rady Městský soud v Praze 22.1.2014 27.3.2014 11.4.2014 1
B 6007/SL 68 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 15.6.2011 27.3.2014 11.4.2014 3
B 6007/SL 67 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2007 27.3.2014 11.4.2014 3
B 6007/SL 66 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 5.8.2004 27.3.2014 11.4.2014 3
B 6007/SL 65 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 15.8.2013 5.9.2013 6
B 6007/SL 64 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 15.8.2013 5.9.2013 4
B 6007/SL 63 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 15.8.2013 5.9.2013 5
B 6007/SL 62 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 15.8.2013 5.9.2013 1
B 6007/SL 61 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 15.8.2013 5.9.2013 2
B 6007/SL 60 účetní závěrka -2011-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 13.6.2012 26.6.2012 4
B 6007/SL 59 účetní závěrka -2011-příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 13.6.2012 26.6.2012 6
B 6007/SL 58 zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.6.2012 26.6.2012 1
B 6007/SL 57 účetní závěrka -2011-vzz Městský soud v Praze 31.12.2011 13.6.2012 26.6.2012 2
B 6007/SL 56 výroční zpráva -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.6.2012 26.6.2012 5
B 6007/SL 55 účetní závěrka -příloha za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.8.2011 17.8.2011 6
B 6007/SL 54 účetní závěrka -VZaZ za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.8.2011 17.8.2011 2
B 6007/SL 53 účetní závěrka -rozvaha za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.8.2011 17.8.2011 4
B 6007/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.8.2011 17.8.2011 5
B 6007/SL 51 zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.8.2011 17.8.2011 1
B 6007/SL 50 zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.7.2010 26.7.2010 1
B 6007/SL 49 účetní závěrka r.2009-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 21.7.2010 26.7.2010 2
B 6007/SL 48 účetní závěrka r.2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 21.7.2010 26.7.2010 4
B 6007/SL 47 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.7.2010 26.7.2010 7
B 6007/SL 46 zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 1
B 6007/SL 45 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 6
B 6007/SL 44 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 6
B 6007/SL 43 účetní závěrka r.2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 2
B 6007/SL 42 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 15.7.2009 21.7.2009 4
B 6007/SL 41 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 3/2009 Městský soud v Praze 7.1.2009 13.1.2009 21.1.2009 24
B 6007/SL 40 notářský zápis, ovládací smlouva NZ 2/2009 Městský soud v Praze 7.1.2009 13.1.2009 21.1.2009 14
B 6007/SL 39 účetní závěrka - VZaZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.7.2008 11.7.2008 2
B 6007/SL 38 účetní závěrka - rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.7.2008 11.7.2008 4
B 6007/SL 37 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.7.2008 11.7.2008 6
B 6007/SL 36 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.7.2008 11.7.2008 1
B 6007/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.7.2008 11.7.2008 6
B 6007/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.2008 28.5.2008 15
B 6007/SL 33 notářský zápis NZ 367/2007 Městský soud v Praze 6.11.2007 16.12.2007 2.1.2008 24
B 6007/SL 32 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 20.6.2007 18.7.2007 18.7.2007 1
B 6007/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 18.7.2007 7
B 6007/SL 30 účetní závěrka -VZaZ za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 18.7.2007 2
B 6007/SL 29 účetní závěrka -rozvaha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 18.7.2007 4
B 6007/SL 28 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 18.7.2007 6
B 6007/SL 27 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 7.8.2006 7.8.2006 0
B 6007/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2006 7.8.2006 7.8.2006 0
B 6007/SL 25 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 28.6.2006 7.8.2006 7.8.2006 0
B 6007/SL 24 notářský zápis NZ 247/2006 Městský soud v Praze 28.6.2006 7.8.2006 7.8.2006 0
B 6007/SL 22 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 9.9.2005 22.9.2005 26.9.2005 0
B 6007/SL 19 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 5.8.2004 21.3.2005 0
B 6007/SL 18 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 5.6.2001 21.3.2005 0
B 6007/SL 21 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 5.6.2001 16.3.2005 0
B 6007/SL 9 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 8 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 7 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 16 ostatní - zápis z mim.valné hromady Městský soud v Praze 14.4.2000 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 15 ostatní - zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 22.9.2000 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 14 ostatní - zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 15.8.2002 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 13 ostatní -zápis z řádné valné hromady Městský soud v Praze 16.8.2003 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 12 ostatní - zápis z mim.valné hromady Městský soud v Praze 19.12.2003 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 11 účetní závěrka [1999], výroční zpráva [1999], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1999 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 10 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 31.1.2005 11.2.2005 0
B 6007/SL 5 stanovy společnosti bez data- 2x/ Městský soud v Praze 12.2.2002 20.3.2002 0
B 6007/SL 4 notářský zápis [NZ 21/2000] Městský soud v Praze 20.1.2000 20.8.2001 0
B 6007/SL 3 notářský zápis [NZ 21/2000] Městský soud v Praze 20.1.2000 18.5.2000 0
B 6007/SL 2 notářský zápis [NZ 270/99] Městský soud v Praze 1.7.1999 18.5.2000 0
B 6007/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 224/99], stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Betlémský palác a.s.

IČO (identifikační číslo) 25776746
Jméno Betlémský palác a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 9.11.1999
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Betlémský palác a.s.

Živnosti a provozovny Betlémský palác a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna náměstí Jana Palacha 1089/4, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1005731098
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 15.11.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Husova 240/5, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1006625488
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.2.2006

Živnost č. 2 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provozování parkoviště

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Betlémský palác a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Milan Suchý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Betlémský palác a.s.

IČO: 25776746
Firma: Betlémský palác a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.6.1999

Sídlo Betlémský palác a.s.

Sídlo: Husova 240/5, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti související s pozemní dopravou
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
tracking image