Firma Berry Trade a.s. IČO 25169751


Berry Trade a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Berry Trade a.s. (25169751) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jindřicha Plachty 1810/3, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1997 a je stále aktivní. Berry Trade a.s. nemá žádnou provozovnu a pět živností.

Jako zdroj dat o Berry Trade a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Berry Trade a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Berry Trade a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Berry Trade a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Berry Trade a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15251
IČO (identifikační číslo osoby) 25169751
Jméno Berry Trade a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.11.1997
Akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu této ztráty (důvod snížení). 2. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 79,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát devět milionů korun českých), a to z částky ve výši 81,000.000,- Kč (slovy: osmdesát jeden milion korun českých) na částku ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva mil iony korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že společnost vymění stávající dva kusy akcií na jméno vydaných společností o jmenovité hodnotě 40,500.000,- Kč každá za dva kusy akcií na jméno vy daných společností o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč každá. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. 4. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanoví na tři měsíce, a to počínaje dnem zveřejnění výzvy představenstva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny. Představenstvo je povinno zveřejnit tuto výzvu do jednoho měsíce ode dne záp isu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je oprávněn své akcie předložit k výměně ve lhůtě shora uvedené v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. 2.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 7.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 7.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne 26.2.1999 o zrušení společnosti s účinností ke dni 1.4.1999 a o jejím vstupu do likvidace k témuž dni. 11.3.1999 - 12.7.2005
Úpis akcií nové emise na základě usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění ze dne 27.10.1998 byl neúčinný. 5.3.1999
Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne 27.10.1998 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje úpisem nové emise akcií takto: 1. Základní jmění se zvyšuje o částku Kč 50.000.000,-, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Bude upsáno celkem 5OO ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,-Kč, převoditelných se souhlasem představenstva. Emisní kurz jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. 3. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na úpis mladých akcií společnosti. 4. Veškeré mladé akcie budou upisovány na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Veřejná výzva k upisování akcií společnosti bude uveřejněna alespoň v jednom deníku s celostátní distribucí, a to nejpozději do 14 dnů od data právní moci usnesení o zápisu z výšení základního jmění do obchodního rejstříku. 5. Místem úpisu mladých akcií společnosti je sídlo společnosti, Vodňany, Budějovická 319, lhůta pro úpis akcií na základě veřejné výzvy k úpisu akcií je stanovena na 30 dnů od data právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 6. Úpis bude považován za platný mimo jiné pouze tehdy, splatí-li upisovatel alespoň 30% jmenovité hodnoty (emisního kurzu) jím upsaných akcií na účet společnosti č. 4160100287/0100, vedený u KB, pobočka Vodňany, a to nejpozději do 14 dnů od zápisu upisovatele do listiny upisovatelů. 23.11.1998
Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne 17.12.1997 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje úpisem druhé emise akcií takto: 1. Základní jmění se zvýší o částku Kč 8O.OOO.OOO,-, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Bude upsáno celkem 8OO ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1OO.OOO,-Kč, převoditelných se souhlasem představenstva. 3. Veškeré upisované mladé akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti podle ust. §204a odst.1 obch. zák. Přítomný akcionář souhlasí s tím, aby bylo upouštěno od zvláštního uveřejnění informace o přednostním právu ve smyslu ust. §204a odst. 2 obch. zák., když za uveřejnění bude považováno doručení notářského zápisu pořízeného o tomto rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu společnosti. Upsání akcií jinou osobou než jediným akcionářem, na základě veřejné výzvy či jinak se nepřipouští. 4. Veškeré mladé akcie upíše jediný akcionář nepeněžitými vklady dále označenými, a to a) částí vlastního podniku, představovaného závodem, popsaným a oceněnými znaleckými posudky, tvořícími přílohy č. 1 a č. 2 notářského zápisu, pořízeného o tomto rozhodnutí b) 467 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1OO.OOO,-Kč, emitenta ADACO a.s., IČO 25165003, se sídlem v Dolním Skrýchově 59, převoditelných se souhlasem představenstva, popsanými a oceněnými znaleckými posudky, tvořícími přílohy č. 1 a č. 2 notářského zápisu, pořízeného o tomto rozhodnutí. 5. Schvaluje se předmět nepeněžitých vkladů, uvedených v odst. 4 písm. a) a b) a schvaluje se též jejich ocenění znaleckými posudky ke dni 3O.9.1997, a to ve výši 54.623.105,-Kč u vkladu sub. 4a) 46.700.000,-Kč u vkladu sub. 4b) celkem tedy činí hodnota obou vkladů 101.323.105,-Kč. 6. Při úpisu se hodnota vkladů podle jejich schváleného ocenění v částce, představující rozdíl mezi skutečnou hodnotou stanovenou posudky a jmenovitou hodnotou upsaných akcií ve smyslu ust. §163a odst. 3 obch. zák. zúčtuje jako emisní ážio, tzn. že emisní kurs činí 126.653,88125 Kč a emisní ážio 26.653,88125 Kč. Případný rozdíl mezi hodnotou vkladů stanovenou shora uvedenými posudky a jejich hodnotou v den splacení ve smyslu ust. §59 odst. 5 obch. zák. se vypořádá v souladu se stanovami společnosti. 7. Veškeré mladé akcie musí upisovatel upsat a schválené nepeněžité vklady splatit do 31.12.1997 v sídle společnosti. Upisovatel je přitom povinen a) upsat mladé akcie podpisem listiny upisovatelů b) splatit vklad popsaný v příloze č. 1 a č. 2 tohoto NZ - prohlášením o vložení části podniku ve smyslu ust. §59 odst. 4 ve spojení s ust. §§ 476-788 obch.zák. - prohlášením o vložení nemovitostí a jejich předáním společnosti podle ust. §60 odst. 1 ve spojení s ust. §204 odst. 3 obch. zák. c) splatit vklad popsaný v příloze č. 1 a č. 2 tohoto NZ - rubopisem akcií uvedených v odstavci 4.b) tohoto notářského zápisu. 22.12.1997 - 1.1.1998
Jediný akcionář: MOTOR JIKOV, a.s., České Budějovice, Kněžskodvorská 26, IČO 211 214 24.11.1997 - 1.1.1998

Aktuální kontaktní údaje Berry Trade a.s.

Kapitál Berry Trade a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.9.2014
zakladni jmění 81 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1998 - 2.9.2014
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.1997 - 1.1.1998

Akcie Berry Trade a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 24.8.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 2.9.2014 - 24.8.2015
Kmenové akcie na jméno 40 500 000 Kč 2 7.7.2014 - 2.9.2014
Kmenové akcie na majitele 40 500 000 Kč 2 12.7.2005 - 7.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 810 1.1.1998 - 12.7.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 24.11.1997 - 1.1.1998

Sídlo Berry Trade a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jindřicha Plachty 1810/3 , Praha 150 00 21.6.2019
Adresa Pod rybníkem 197/5 , Praha 154 00 7.7.2014 - 21.6.2019
Adresa Ke Smíchovu 197 , 150 00 Praha 5 Česká republika
10.3.2009 - 7.7.2014
Adresa Budějovická 319 , Vodňany 389 01 24.11.1997 - 10.3.2009

Předmět podnikání Berry Trade a.s.

Platnost údajů od - do
Opravy silničních vozidel 24.7.2019
Projektová činnost ve výstavbě 24.7.2019
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 24.7.2019
výroba elektřiny 7.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.3.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 10.3.2009
výzkum a výroba zemědělských strojů - mimo činnosti uvedené v přílohách zák. č. 455/91Sb. 14.4.1998 - 10.3.2009
výzkum, vývoj a výroba příslušenství a částí motorových vozidel - mimo činnosti uvedené v přílohách zák. č. 455/91 Sb. 14.4.1998 - 10.3.2009
výroba motorových dopravních prostředků - mimo činnosti uvedené v přílohách zák. č. 455/91 Sb. 14.4.1998 - 10.3.2009
opravy motorových vozidel 14.4.1998 - 10.3.2009
opravy zemědělských strojů 14.4.1998 - 10.3.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.11.1997 - 10.3.2009

vedení firmy Berry Trade a.s.

Statutární orgán Berry Trade a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Má-li představenstvo jediného člena, pak ji zastupuje tento jediný člen. 7.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento člen představenstva samostatně. 10.3.2009 - 7.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za ně jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě sp olečnosti. 7.6.2004 - 10.3.2009
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva. 24.11.1997 - 7.6.2004
člen představenstva Petr Špinka 7.7.2014
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Jindřicha Plachty 1810/3 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Václav Bečka 24.11.1997 - 25.9.2001
Adresa: Smetanova 1001 , Vodňany 389 01
člen představenstva Ing. Petr Papoušek 24.11.1997 - 25.9.2001
Adresa: Lidická tř. 178/45 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Josef Papež 24.11.1997 - 25.9.2001
Adresa: 277 , Strakonice 386 01
předseda představenstva Ing. Petr Špinka 25.9.2001 - 7.6.2004
Adresa: Vodní 528/9 , Praha 150 00
člen představenstva Václav Kuchta 25.9.2001 - 7.6.2004
Adresa: Konečná 66 , Klecany 250 67
člen představenstva Miroslav Kouřil 25.9.2001 - 7.6.2004
Adresa: Vejvanovského 1611/18 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Vondruška 7.6.2004 - 10.3.2009
Vznik členství 16.3.2004
Zánik členství 16.2.2009
Adresa: Cimburkova 176 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Špinka 10.3.2009 - 27.2.2013
Vznik členství 16.2.2009
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Vodní 528/9 , Praha 150 00
člen představenstva Petr Špinka 27.2.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 16.2.2009
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Jindřicha Plachty 1810/3 , Praha 150 00

Dozorčí rada Berry Trade a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Tomáš Trunečka 7.7.2014
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Dětská 2457/13 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Dušek 24.11.1997 - 14.4.1998
Adresa: Branišovská 946/44 , České Budějovice 370 05
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Daňha 24.11.1997 - 8.8.2000
Adresa: Krčínova 1078/2 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady PaedDr. František Zborník 24.11.1997 - 25.9.2001
Adresa: Kodádkova 476 , Vodňany 389 01
člen dozorčí rady František Nosek 14.4.1998 - 25.9.2001
Adresa: Pod Mazným 434 , Bavorov 387 73
předseda dozorčí rady František Umlauf 25.9.2001 - 7.6.2004
Adresa: Hřebečská 2647 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady JUDr. Oleg Brückler 25.9.2001 - 7.6.2004
Adresa: Lodžská 464/10 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Birčák 25.9.2001 - 7.6.2004
Adresa: Petýrkova 1955/3 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Jan Žaloudek 7.6.2004 - 10.3.2009
Vznik členství 16.3.2004
Zánik členství 16.2.2009
Adresa: Děkanská 146/6 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Milan Holý 7.6.2004 - 10.3.2009
Vznik členství 16.3.2004
Zánik členství 16.2.2009
Adresa: Řečického 469/5 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Jaroslava Šebková 7.6.2004 - 10.3.2009
Vznik členství 16.3.2004
Zánik členství 16.2.2009
Adresa: Řečického 469/5 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Tereza Špinková 10.3.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 16.2.2009
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Vodní 528/9 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Barbora Špinková 10.3.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 16.2.2009
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Vodní 528/9 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Tomáš Trunečka 10.3.2009 - 7.7.2014
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Dětská 2457/13 , Praha 100 00

Likvidace Berry Trade a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Bohumil Čihák 11.3.1999 - 21.2.2000
Adresa: Táborská 787/3 , Praha 140 00
Jméno Mgr. Jan Vaňáč 21.2.2000 - 7.6.2004
Adresa: 26 , Lenora 384 42
Jméno Mgr. Jiří Šmidrkal 7.6.2004 - 12.7.2005
Adresa: Farského 1390/8 , Praha 170 00

Sbírka Listin Berry Trade a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15251/SL 45 notářský zápis [NZ 934/2015] Městský soud v Praze 19.8.2015 20.8.2015 26.8.2015 7
B 15251/SL 44 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 2.4.2015 7.4.2015 1
B 15251/SL 43 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 2.4.2015 7.4.2015 1
B 15251/SL 42 účetní závěrka [2014] vzz Městský soud v Praze 31.12.2014 2.4.2015 7.4.2015 2
B 15251/SL 41 notářský zápis NZ 1203/2014 Městský soud v Praze 12.8.2014 14.8.2014 25.9.2014 5
B 15251/SL 40 notářský zápis NZ 872/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 30.6.2014 17.7.2014 13
B 15251/SL 39 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 31.3.2014 2.4.2014 4
B 15251/SL 32 notářský zápis [NZ 185/2009] Městský soud v Praze 16.2.2009 11.3.2009 12
B 15251/SL 31 ostatní Valná hromada Městský soud v Praze 10.5.2008 30.5.2008 1
B 15251/SL 30 zpráva o vztazích -r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.5.2008 1
B 15251/SL 29 účetní závěrka -r.2007 - Příloha Městský soud v Praze 30.5.2008 1
B 15251/SL 28 účetní závěrka [2007] Městský soud v Praze 31.12.2007 30.5.2008 3
B 15251/SL 26 ostatní zpráva o HV Městský soud v Praze 27.4.2007 27.8.2007 1
B 15251/SL 24 účetní závěrka [2006] Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2007 3
B 15251/SL 21 účetní závěrka [2003], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 12.10.2004 7
B 15251/SL 19 notářský zápis [NZ 132/2004], stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.3.2004 3.5.2004 18
B 15251/SL 16 ostatní - Zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 11.11.2000 6.6.2001 1
B 15251/SL 15 ostatní - Zápis o rozh.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 7.10.2000 6.6.2001 1
B 15251/SL 13 notářský zápis [NZ 39/99] Městský soud v Praze 26.2.1999 16.3.1999 7
B 15251/SL 8 ostatní -Zápis o rozh.jedin.akcion. Městský soud v Praze 27.1.1998 11.12.1998 1
B 15251/SL 2 notářský zápis [NZ 277/97], stanovy společnosti, posudek znalce Městský soud v Praze 17.12.1997 11.12.1998 102
B 15251/SL 11 notářský zápis [NZ 221/98], stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.10.1998 11.12.1998 28

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Berry Trade a.s.

IČO (identifikační číslo) 25169751
Jméno Berry Trade a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 24.11.1997
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 5

Sídlo Berry Trade a.s.

Živnosti a provozovny Berry Trade a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1997

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.3.1998

Živnost č. 3 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.2019

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.2019

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.2019

Živnost č. 6 Výroba motorových dopravních prostředků - mimo činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.,

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1997
Zánik oprávnění 1.4.1999

Živnost č. 7 Výzkum a výroba v oblasti zemědělských strojů - mimo činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.,

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výzkum, vývoj a výroba příslušenství a částí motorových vozidel - - mimo činností uvdených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.,

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1997
Zánik oprávnění 1.4.1999

Živnost č. 10 Opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1998
Zánik oprávnění 27.3.2000

Živnost č. 11 Opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1998
Zánik oprávnění 4.7.2001

Živnost č. 12 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.2009
Zánik oprávnění 19.10.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Berry Trade a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Špinka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Berry Trade a.s.

IČO: 25169751
Firma: Berry Trade a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Slivenec
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.11.1997

Sídlo Berry Trade a.s.

Sídlo: Pod rybníkem 197/5, Praha 154 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
Výroba elektřiny
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image