Firma Bell Textron Prague, a.s. IČO 25511939


Bell Textron Prague, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bell Textron Prague, a.s. (25511939) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K letišti 1063/27, Praha 161 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1998 a je stále aktivní. Bell Textron Prague, a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Bell Textron Prague, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bell Textron Prague, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Bell Textron Prague, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Bell Textron Prague, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bell Textron Prague, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5768
IČO (identifikační číslo osoby) 25511939
Jméno Bell Textron Prague, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1998
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 30.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.5.2014
Valná hromada společnosti rozhodla takto : Zvyšuje se základní kapitál o částku 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 90,000.000,--Kč (slovy: devadesát milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 50 k usů nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurz akcie činí 600.000,- Kč. 1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti sloužící dalšímu rozvoji společnosti. 2. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení : Základní kapitál se zvyšuje o částku 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na celkovou výši 90,000.000,--Kč (slovy: devadesát milionů korun českých). Základní kapitál bude zvýšen uspáním nových akcií peněžitými vlády. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií : o počet: 50 o jmenovitá hodnota: 600.000,-- Kč o druh: kmenové o forma: na jméno o podoba: listinné Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány s emisním kurzem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě; tedy emisní kurz bude Kč 600.000,-- bez emisního ážia, které se rovná nule. 4. Místo, lhůta a emisní kurz pro upisování akcií : Pro vykonání přednostního práva pro upsání nových akcií byla stanovena lhůta do 60 dnů od oznámení výzvy k upisování akcionáři stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady nebo doporučeným dopisem či osobním doručením, přičemž toto oznámen í může být učiněno nejdříve ve den nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě bude záměr zvýšit základní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady zapsán do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno zaslat výzvu k upisování akci í akcionáři nejpozději do 5 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bude do obchodního rejstříku zapsán záměr ke zvýšení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady. Úpis akcií bude prováděn v sídle společnosti Praha 6, K Letišti 1 063/27, PSČ 160 00, druhé patro, a to v pracovní dny od 8,00 do 16,00. Na jednu dosavadní akcii lze upsat podíl ve výši 1/2 na nové akcii, přičemž lze upsat jen celé akcie. Akcionář B/K Naviagationsgeräte Handelsgesellschaft m.b.H., se sídlem Neustift am Walde 49B, 1190 Wien, Rakousko, se před rozhodnutím valné hromady vzdal svého přednostního práva na upsání akcií odpovídající jeho podílu ve společnosti ve výši 49%, tedy na upsání 24 kusů nových akcí. Nové akcie, u nichž nebylo využito stávajícím akcionářem přednostní právo na upsání, budou nabídnuty určitému zájemci - akcionáři, a to společnosti B/K Navigational Equipment s.r.o., se sídlem Praha 6, K Letišti č.p. 1063/27, PSČ 16008, identifikační čísl o 25077970. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Úpis bude probíhat do 60 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Úpis akcií bude prováděn v sídle společnosti Praha 6, K Letišti 1063/27, PSČ 16000, druhé pat ro, a to v pracovní dny od 8,00 do 16,00. Představenstvo je povinno zaslat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci nejpozději do 5 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bude do obchodního rejstříku zapsán záměr ke zvýšení základního kapi tálu společnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady. Určitý zájemce upisuje akcie společnosti za stejných podmínek jako stávající akcionář. 5. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií : 1002733245/2700. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií v plné výši ve lhůtě do 30 dnů od upsání akcií, a to na bankovní účet č. 1002733275/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s. 29.9.2008 - 23.12.2008
Valná hromada rozhodla takto : ? Zvyšuje základní kapitál o částku 20,000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 60,000.000,--Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisován í akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 50 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 400.000,--Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie činí 400.000,--Kč. 1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti sloužící dalšímu rozvoji společnosti. 2. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení : Základní kapitál se zvyšuje o částku 20,000.000,--Kč (slovy dvacet milionů korun českých) na celkovou výši 60,000.000,--Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 50 jmenovitá hodnota: 400.000,-- Kč druh: kmenové forma: na majitele podoba: listinné Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě; tedy emisní kurz bude Kč 400.000,-- bez emisního ážia, které se rovná nule. 4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií : Pro vykonání přednostního práva pro upsání nových akcií byla stanovena lhůta do 60 dnů od oznámení výzvy k upisování akcionáři stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady nebo doporučený m dopisem či osobním doručením, přičemž toto oznámení může být učiněno nejdříve ve den nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě bude záměr zvýšit základní kapitál společnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady zapsán do obchodního rejstříku. Pře dstavenstvo je povinno zaslat výzvu k upisování akcií akcionáři nejpozději do 5 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bude do obchodního rejstříku zapsán záměr ke zvýšení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady. Úpis akcií bu de prováděn v sídle společnosti Praha 6, K Letišti 1063/27, PSČ 160 00, druhé patro, a to v pracovní dny od 8,00 do 16,00. Na jednu dosavadní akcii lze upsat podíl ve výši 1/2 na nové akcii, přičemž lze upsat jen celé akcie. Akcionář MUDr. Petr Motyčka se před rozhodnutím valné hromady vzdal svého přednostního práva na upsání akcií odpovídající jeho podílu ve společnosti ve výši 51%, tedy na upsání 26 kusů nových akcí. Nové akcie, u nichž nebylo využito stávajícím akcionářem přednostní právo na upsání, budou nabídnuty určitému zájemci, společnosti B/K Navigational Equipment s.r.o., se sídlem Praha 6, K Letišti č.p. 1063/27, PSČ 16008, identifikační číslo 25077970. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Úpis bude probíhat do 60 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Úpis akcií bude prováděn v sídle společnosti Praha 6, K Letišti 1063/27, PSČ 16000, druhé patro, a to v pracov ní dny od 8,00 do 16,00. Představenstvo je povinno zaslat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci nejpozději do 5 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bude do obchodního rejstříku zapsán záměr ke zvýšení základního kapitálu společnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady. Určitý zájemce upisuje akcie společnosti za stejných podmínek jako stávající akcionář. 5. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií v plné výši ve lhůtě do 30 dnů od upsání akcií, a to na bankovní účet č. 804927-039/2700 vedený u HVB Bank Czec h Republic a.s. 15.8.2006 - 22.11.2006
Obchodní společnost AVIATION SERVICE,a.s. se sídlem v Praze, Mladoboleslavská 902, PSČ 197 19, IČO 25 51 19 39 se vymazává z obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 10.5.1999
Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B vložky číslo 5768 k 3.2.1999. 3.2.1999
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 4.12.1998. 9.12.1998
Společnost vznikla přeměnou z AVIATION SERVICE, spol. s r.o. se sídlem v Kunovicích č.1177, IČO 44 01 80 29, Rg C 3205 Krajského obchodního soudu v Brně. 1.1.1998

Aktuální kontaktní údaje Bell Textron Prague, a.s.

Kapitál Bell Textron Prague, a.s.

zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.12.2008
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.11.2006 - 23.12.2008
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1998 - 15.11.2006

Akcie Bell Textron Prague, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 150 20.3.2017
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 150 30.5.2014 - 20.3.2017
Akcie na jméno 600 000 Kč 150 23.12.2008 - 30.5.2014
Akcie na jméno 600 000 Kč 100 14.5.2008 - 23.12.2008
Akcie na majitele 600 000 Kč 100 18.1.2007 - 14.5.2008
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 300 3.1.2007 - 18.1.2007
Kmenové akcie na majitele 400 000 Kč 150 15.11.2006 - 3.1.2007
Kmenové akcie na majitele 400 000 Kč 100 23.2.2005 - 15.11.2006
Akcie na majitele 5 000 Kč 8 000 24.2.2003 - 23.2.2005
Akcie na jméno 5 000 Kč 8 000 1.1.1998 - 24.2.2003

Sídlo Bell Textron Prague, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K letišti 1063/27 , Praha 161 00 24.2.2003
Adresa Mladoboleslavská 902 , Praha 197 00 9.12.1998 - 24.2.2003
Adresa Na Záhonech 1177 , Kunovice 686 04 1.1.1998 - 9.12.1998

Předmět podnikání Bell Textron Prague, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.5.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 30.5.2014
nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, úpravy, opravy, úpravy, uschovávaní, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 19.6.2007 - 30.5.2014
údržba výrobků používaných v letectví 23.2.2005
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 23.2.2005
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha-Ruzyně, Jih, zahrnující technické a provozní odbavení letedel do maximální letové hmotnosti 60 tun na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel a odbavení nákladu a pošty v oblast i všeobecného letectví 23.2.2005
poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha - Ruzyně, Jih, zahrnující technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel a odbavení nákladu a pošty v oblasti všeobecného letectví 16.3.2004 - 23.2.2005
parkování letadel 24.2.2003
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky 24.2.2003
hostinská činnost 24.2.2003
údržba letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky 24.2.2003
zastupování v celním řízení 24.2.2003
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem dle povolení č. R041101131 24.2.2003 - 23.2.2005
zprostředkování služeb 24.2.2003 - 30.5.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 24.2.2003 - 30.5.2014
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem podle povolení č. R010798131 9.12.1998 - 24.2.2003
údržba výrobků podle Oprávnění CAA 004 ze dne 1.12.1998 9.12.1998 - 23.2.2005
letecké práce 1.1.1998 - 9.12.1998
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 1.1.1998 - 30.5.2014
propagace činnosti zahraničních firem na českém trhu a průzkum trhu 1.1.1998 - 30.5.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1998 - 30.5.2014
montáž a opravy telekomunikačních zařízení 1.1.1998 - 30.5.2014

Předmět činnosti Bell Textron Prague, a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.5.2014

vedení firmy Bell Textron Prague, a.s.

Statutární orgán Bell Textron Prague, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva společně. 30.5.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo jednají dva členové představenstva společně. 5.10.2009 - 30.5.2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 3.4.2008 - 5.10.2009
Za společnost je oprávněn jednat buď předseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva společně. Písemné právní úkony jménem spolenčnosti činí předseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva společně. K napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 15.8.2001 - 3.4.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Písemné právní úkony jménem společnosti činí členové představenstva tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 1.1.1998 - 15.8.2001
předseda představenstva Ing. Radek Novotný 5.4.2018
Vznik členství 3.1.2018
Vznik funkce 3.1.2018
Adresa: Livornská 433 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Josef Eifler 5.4.2018
Vznik členství 3.1.2018
Adresa: Nad Závěrkou 2365/4 , Praha 169 00
člen představenstva Lenka Procházková 5.4.2018
Vznik členství 3.1.2018
Vznik funkce 3.1.2018
Adresa: Závěrka 2369/14 , Praha 169 00
předseda představenstva Ing. Josef Eifler 1.1.1998 - 9.12.1998
Adresa: Hutník 1423 , Veselí nad Moravou 698 01
člen představenstva Ing. Josef Hlobilek 1.1.1998 - 3.4.2000
Adresa: Za Alejí 882 , Uherské Hradiště 686 06
člen představenstva Ing. Miroslav Johaník 1.1.1998 - 3.4.2000
Adresa: 28. října 987 , 686 01 Uherské Hradiště Česká republika
člen Ing. Martin Pražský 3.4.2000 - 15.8.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Nad vodovodem 1004/26 , Praha 100 00
člen Ing. Josef Mika 3.4.2000 - 15.8.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Opočenská 1398 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda představenstva Ing. Josef Eifler 9.12.1998 - 13.5.2003
Adresa: Štěpnická 1163 , Uherské Hradiště 686 06
člen Ing. Jaroslav Barbořík 15.8.2001 - 13.5.2003
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 1.1.2003
Adresa: Prokopa Holého 755 , Uherské Hradiště 686 06
člen MUDr. Petr Motyčka 15.8.2001 - 13.5.2003
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 1.1.2003
Adresa: Bělohorská 1667/58 , Praha 169 00
člen Ing. Miroslav Johaník 13.5.2003 - 16.3.2004
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 8.1.2004
Adresa: 28. října 987 , 686 01 Uherské Hradiště Česká republika
předseda představenstva Ing. Josef Eifler 13.5.2003 - 9.8.2006
Vznik členství 1.1.1998
Vznik funkce 1.1.1998
Adresa: Bělohorská 1667/58 , Praha 169 00
člen Ing. Miroslav Krča 13.5.2003 - 9.8.2006
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 21.7.2006
Adresa: Jívová 269 , Přezletice 250 73
člen představenstva Ing. Jiří Vítek 16.3.2004 - 9.8.2006
Vznik členství 8.1.2004
Zánik členství 21.7.2006
Adresa: Václava Kulíška 1188 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Lenka Procházková 9.8.2006 - 5.9.2006
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 18.8.2006
Adresa: Oblouková 82 , Chýně 253 01
člen představenstva Ing. Libor Matoušek 9.8.2006 - 5.9.2006
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 18.8.2006
Adresa: Jerevanská 2601 , Kladno 272 01
předseda představenstva Ing. Josef Eifler 9.8.2006 - 3.4.2008
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 26.2.2008
Vznik funkce 24.7.2006
Zánik funkce 26.2.2008
Adresa: Bělohorská 1667/58 , Praha 169 00
Jméno Ing. Rostislav Pelc 15.2.2007 - 5.10.2009
Vznik členství 23.1.2007
Zánik členství 5.1.2009
Adresa: Václava Kulíška 1166 , Uherské Hradiště 686 05
Jméno Ing. Radek Novotný 15.2.2007 - 5.10.2009
Vznik členství 23.1.2007
Zánik členství 5.1.2009
Adresa: Livornská 433 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Josef Eifler 3.4.2008 - 5.10.2009
Vznik členství 26.2.2008
Zánik členství 5.1.2009
Vznik funkce 29.2.2008
Zánik funkce 5.1.2009
Adresa: Bělohorská 1667/58 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Josef Eifler 5.10.2009 - 18.12.2009
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: Bělohorská 1667/58 , Praha 169 00
člen představenstva Daniel Kratochvíl 18.12.2009 - 28.2.2011
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 15.2.2011
Adresa: Krosenská 531/4 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Josef Eifler 28.2.2011 - 21.1.2017
Vznik členství 15.2.2011
Adresa: Nad Závěrkou 2365/4 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Rostislav Pelc 5.10.2009 - 16.3.2017
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 5.1.2011
Adresa: Václava Kulíška 1166 , Uherské Hradiště 686 05
předseda představenstva Ing. Radek Novotný 5.10.2009 - 5.4.2018
Vznik členství 5.1.2009
Zánik členství 3.1.2018
Vznik funkce 3.8.2009
Zánik funkce 3.1.2018
Adresa: Livornská 433 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Josef Eifler 21.1.2017 - 5.4.2018
Vznik členství 15.2.2011
Zánik členství 3.1.2018
Adresa: Nad Závěrkou 2365/4 , Praha 169 00
člen představenstva Jakub Hoda 16.3.2017 - 5.4.2018
Vznik členství 22.11.2016
Zánik členství 3.1.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2347/26 , Praha 190 00

Dozorčí rada Bell Textron Prague, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Libor Matoušek 5.4.2018
Vznik členství 3.1.2018
Adresa: Jerevanská 2601 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Kadlec 5.4.2018
Vznik členství 3.1.2018
Adresa: Navigátorů 601/43 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Daniel Kratochvíl 5.4.2018
Vznik členství 3.1.2018
Adresa: Krosenská 531/4 , Praha 181 00
člen Ing. Lubomír Motyčka 1.1.1998 - 3.4.2000
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Neustift am Walde 49B, 1190
členka Jarmila Motyčková 1.1.1998 - 3.4.2000
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Neustift am Walde 49B, 1190
člen JUDr. Petr Motyčka 1.1.1998 - 15.8.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Na Větrníku 1608/12 , Praha 162 00
člen Ing. Jaroslav Barbořík 3.4.2000 - 15.8.2001
Zánik členství 24.5.2001
Adresa: Prokopa Holého 755 , Uherské Hradiště 686 06
člen Mgr. Libor Rojal 3.4.2000 - 15.8.2001
Adresa: Veselská 710 , Uherský Ostroh 687 24
člen Ing. Miroslav Krča 15.8.2001 - 13.5.2003
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 1.1.2003
Adresa: Jívová 269 , Přezletice 250 73
člen Ing. Zdeněk Prokop 15.8.2001 - 16.3.2004
Vznik členství 24.5.2001
Zánik členství 8.1.2004
Adresa: Úžická 392 , Odolena Voda 250 70
člen Mgr. Libor Rojar 15.8.2001 - 12.6.2004
Vznik členství 19.11.1999
Zánik členství 19.3.2004
Adresa: Veselská 710 , Uherský Ostroh 687 24
člen Ing. Jaroslav Barbořík 13.5.2003 - 12.6.2004
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 19.3.2004
Adresa: Prokopa Holého 755 , Uherské Hradiště 686 06
člen dozorčí rady Ing. Martin Paloda CSc. 16.3.2004 - 9.8.2006
Vznik členství 8.1.2004
Zánik členství 21.7.2006
Adresa: Československé armády 364 , Odolena Voda 250 70
člen dozorčí rady Ing. Rostislav Pelc 12.6.2004 - 5.9.2006
Vznik členství 19.3.2004
Zánik členství 18.8.2006
Adresa: Václava Kulíška 1166 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Václav Suchánek 9.8.2006 - 5.9.2006
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 18.8.2006
Adresa: Pražská třída 179/98 , Hradec Králové 500 04
člen dozorčí rady MUDr. Petr Motyčka 12.6.2004 - 3.4.2008
Vznik členství 19.3.2004
Adresa: Bělohorská 1667/58 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Václav Suchánek 18.1.2007 - 3.4.2008
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 26.2.2008
Adresa: Pražská třída 179/98 , Hradec Králové 500 04
člen dozorčí rady MUDr. Petr Motyčka 3.4.2008 - 21.7.2009
Vznik členství 19.3.2004
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: Na Větrníku 1608/12 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Juřena 21.7.2009 - 28.2.2011
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: Martinovská 5321/18 , Ostrava 722 00
člen dozorčí rady Ing. Libor Matoušek 28.3.2007 - 5.4.2018
Vznik členství 23.2.2007
Zánik členství 3.1.2018
Adresa: Jerevanská 2601 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Kadlec 3.4.2008 - 5.4.2018
Vznik členství 26.2.2008
Zánik členství 3.1.2018
Adresa: Navigátorů 601/43 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Daniel Kratochvíl 28.2.2011 - 5.4.2018
Vznik členství 15.2.2011
Zánik členství 3.1.2018
Adresa: Krosenská 531/4 , Praha 181 00

Prokura Bell Textron Prague, a.s.

Platnost údajů od - do
Písemné právní úkony bude prokurista jménem zmocnitele činit tak, že k napsané či natištěné obchodní firmě zmocnitele připojí svůj podpis a dodatek prokurista. 24.10.2003
Jméno Ing Miroslav Krča 24.10.2003 - 9.8.2006
Adresa: Jívová 269 , Přezletice 250 73
Jméno Lenka Procházková 9.8.2006 - 5.9.2006
Adresa: Oblouková 82 , Chýně 253 01

Sbírka Listin Bell Textron Prague, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5768/SL 70 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 691/2014 Městský soud v Praze 23.5.2014 28.5.2014 9.6.2014 16
B 5768/SL 69 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 13.11.2013 19.11.2013 8
B 5768/SL 68 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 23.5.2013 13.11.2013 19.11.2013 12
B 5768/SL 67 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 14.11.2013 19.11.2013 8
B 5768/SL 66 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 21.11.2011 7.12.2011 9.12.2011 12
B 5768/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.12.2011 9.12.2011 8
B 5768/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.2.2011 28.2.2011 3
B 5768/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva -rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.2.2011 40
B 5768/SL 62 ostatní zápis z mimořádné VH. Městský soud v Praze 15.2.2011 28.2.2011 11
B 5768/SL 61 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.12.2009 29.12.2009 1
B 5768/SL 60 ostatní zápis z mimořádné VH. Městský soud v Praze 16.12.2009 29.12.2009 6
B 5768/SL 59 ostatní - zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 5.1.2009 23.9.2009 26.10.2009 6
B 5768/SL 58 podpisové vzory + čest. prohláš. Městský soud v Praze 11.9.2009 23.9.2009 26.10.2009 3
B 5768/SL 57 ostatní -zápis jed.představ. Městský soud v Praze 3.8.2009 26.10.2009 1
B 5768/SL 56 notářský zápis NZ 275/2009 Městský soud v Praze 24.7.2009 26.10.2009 5
B 5768/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 17.7.2009 27.7.2009 41
B 5768/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2009 20.1.2009 11.2.2009 9
B 5768/SL 53 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 30.4.2008 24.9.2008 7.10.2008 5
B 5768/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.9.2008 7.10.2008 43
B 5768/SL 51 notářský zápis NZ 339/2008 Městský soud v Praze 16.9.2008 1.10.2008 6
B 5768/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 29.8.2008 29.8.2008 58
B 5768/SL 49 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2008 3.6.2008 10.6.2008 2
B 5768/SL 48 ostatní listina přítomných akcion. Městský soud v Praze 29.4.2008 3.6.2008 10.6.2008 3
B 5768/SL 47 ostatní oznámení o konání mimoř. VH Městský soud v Praze 18.3.2008 3.6.2008 10.6.2008 3
B 5768/SL 46 notářský zápis NZ 152/2008 Městský soud v Praze 29.4.2008 3.6.2008 10.6.2008 4
B 5768/SL 45 notářský zápis NZ 152/2008 Městský soud v Praze 29.4.2008 21.5.2008 5
B 5768/SL 44 ostatní - záp.z jed.předst. Městský soud v Praze 29.2.2008 30.4.2008 5.5.2008 2
B 5768/SL 43 notářský zápis NZ 65/2008 Městský soud v Praze 26.2.2008 3.4.2008 4
B 5768/SL 42 ostatní -zápis z mimo.VH Městský soud v Praze 26.2.2008 3.4.2008 4
B 5768/SL 41 podpisové vzory +čest.prohl. 2x Městský soud v Praze 17.3.2008 3.4.2008 2
B 5768/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.9.2007 7.9.2007 75
B 5768/SL 39 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 28.6.2007 18.7.2007 3
B 5768/SL 38 účetní závěrka r.2006-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2006 28.6.2007 18.7.2007 2
B 5768/SL 37 notářský zápis NZ 16/2007 Městský soud v Praze 23.1.2007 20.6.2007 27.6.2007 4
B 5768/SL 36 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 25.1.2007 23.2.2007 2
B 5768/SL 35 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 23.1.2007 23.2.2007 3
B 5768/SL 34 notářský zápis -NZ518/06 Městský soud v Praze 19.12.2006 15.1.2007 18.1.2007 11
B 5768/SL 33 notářský zápis -NZ518/06 Městský soud v Praze 19.12.2006 11.1.2007 0
B 5768/SL 32 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 19.12.2006 11.1.2007 0
B 5768/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.7.2006 31.8.2006 21.9.2006 0
B 5768/SL 30 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 21.7.2006 31.8.2006 21.9.2006 0
B 5768/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.7.2006 31.8.2006 21.9.2006 0
B 5768/SL 28 notářský zápis -NZ282/06 Městský soud v Praze 21.7.2006 31.8.2006 21.9.2006 0
B 5768/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 28.8.2006 5.9.2006 38
B 5768/SL 26 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 3.2.2005 28.2.2005 0
B 5768/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.2003+zpr.o vztazích+př Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 12.7.2004 0
B 5768/SL 24 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 23.3.2004 14.6.2004 0
B 5768/SL 22 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 19.3.2004 14.6.2004 0
B 5768/SL 21 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 8.1.2004 3.5.2004 0
B 5768/SL 20 notářský zápis -NZ8/03 Městský soud v Praze 8.1.2004 3.5.2004 0
B 5768/SL 18 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 14.7.2003 21.7.2003 0
B 5768/SL 17 ostatní zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 17.12.2002 1.5.2003 0
B 5768/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2002 1.5.2003 0
B 5768/SL 15 notářský zápis NZ168/2002 Městský soud v Praze 25.7.2002 25.2.2003 0
B 5768/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ224/2001 Městský soud v Praze 20.12.2001 25.2.2003 0
B 5768/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.7.2002 25.2.2003 0
B 5768/SL 12 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 24.9.2001 0
B 5768/SL 11 notářský zápis NZ 88/2001 Městský soud v Praze 24.5.2001 24.9.2001 0
B 5768/SL 9 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 30.7.2001 30.8.2001 0
B 5768/SL 10 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 30.8.2001 0
B 5768/SL 8 notářský zápis, účetní závěrka r.1997,NZ 432/98+ stanovy Městský soud v Praze 4.12.1998 16.3.2000 0
B 5768/SL 7 účetní závěrka r.1998+audit Městský soud v Praze 31.12.1998 3.8.1999 0
B 5768/SL 6 posudek znalce - č. 1000 Městský soud v Praze 27.11.1997 17.3.1998 0
B 5768/SL 5 ostatní - zpráva pro spol. Městský soud v Praze 10.12.1997 17.3.1998 0
B 5768/SL 4 posudek znalce - 4/02/97 Městský soud v Praze 1.11.1997 17.3.1998 0
B 5768/SL 3 posudek znalce Městský soud v Praze 30.10.1997 17.3.1998 0
B 5768/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.1997 Městský soud v Praze 30.9.1997 17.3.1998 0
B 5768/SL 23 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 19.3.2004 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bell Textron Prague, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25511939
Jméno Bell Textron Prague, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 16.1.1998
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Sídlo Bell Textron Prague, a.s.

Živnosti a provozovny Bell Textron Prague, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Propagace činnosti zahraničních firem na českém trhu a průzkum trhu

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

 • Zprostředkování služeb

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna K letišti 1063/27, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005805059
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Zahájení provozování 1.9.2002
Provozovna č. 2
Provozovna K letišti 1063/27, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005805555
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

 • Zprostředkování služeb

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Zahájení provozování 1.9.2002

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna K letišti 1063/27, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005805059
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.2003

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2002
Provozovna č. 1
Provozovna K letišti 1063/27, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1005805059
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2002

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Propagace činnosti zahraničních firem na českém trhu a průzkum trhu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Údržba letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.2007
Zánik oprávnění 4.12.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bell Textron Prague, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Eifler
Člen statutárního orgánu Lenka PROCHÁZKOVÁ
Člen statutárního orgánu Jan Michalec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bell Helicopter Prague, a.s.

IČO: 25511939
Firma: Bell Helicopter Prague, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1998

Sídlo Bell Helicopter Prague, a.s.

Sídlo: K letišti 1063/27, Praha 161 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek
Výroba komunikačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Opravy elektrických zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti související s leteckou dopravou
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Průzkum trhu a veřejného mínění
tracking image