Firma BC LOGIA, a.s. IČO 64506410


BC LOGIA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BC LOGIA, a.s. (64506410) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Baarovo nábřeží 749/38, Brno 614 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 1996 a je stále aktivní. BC LOGIA, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o BC LOGIA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BC LOGIA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BC LOGIA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BC LOGIA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BC LOGIA, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1890
IČO (identifikační číslo osoby) 64506410
Jméno BC LOGIA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.4.1996
Společnost se řídí stanovami ze dne 18. 12. 2017. 31.1.2018
Valná hromada dne 3. října 2000 přijala následující usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií o částku 1,550.000,- Kč: 18.12.2000 - 1.2.2002
a) zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady o 1,550.000,- Kč z částky 1,450.000,- Kč na částku 3,000.000,- Kč 18.12.2000 - 1.2.2002
b) základní jmění bude zvýšeno o 1,550.000,- Kč, upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští 18.12.2000 - 1.2.2002
c) ke zvýšení základního jmění bude vydáno 310 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč za jednu akcii, druh upisovaných akcií - kmenové, forma akcií na jméno v listinné podobě, emisní kurs upisovaných akcií činí 5.000,- Kč 18.12.2000 - 1.2.2002
d) přednostní právo dosavadních akcionářů se nepřipouští, neboť akcie budou upsány peněžitými vklady na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. 18.12.2000 - 1.2.2002
Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění společnosti bude uzavřena ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 18.12.2000 - 1.2.2002
V případě marného uplynutí této lhůty bude mít každý z akcionářů přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, počátek upisování nových akcií je stanoven na čtrnáctý den ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy akcionářů dle předchozího odstavce, přičemž bude postupováno takto: 1. kolo: /výkon přednostního práva/: počínaje 14. kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění 2. kolo: počínaje 31. kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění zveřejnění rozhodnutí valné hromady 3. kolo: počínaje 34. kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění do 36. kalendářního dne po tomto dni. 18.12.2000 - 1.2.2002
Místem pro upisování je sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva. V prvním kole mohou nové akcie upsat pouze dosavadní akcionáři, a to v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti /výkon přednostního práva/. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč při výkonu přednostního práva se stanoví jako podíl součtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění a dosavadního počtu akcií. Počet nových akcií, které může upsat akcionář s přednostním právem se stanoví jako součin jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti a počtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění. 18.12.2000 - 1.2.2002
Ve druhém kole mohou nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, upisovat dosavadní akcionáři, a to bez ohledu na to v jakém poměru se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. 18.12.2000 - 1.2.2002
Ve třerím kole mohou nové akcie upisovat jakékoliv osoby, včetně dosavadních akcionářů. 18.12.2000 - 1.2.2002
Druh akcií, jejich forma, podoba, jmenovitá hodnota a emisní kurs jsou stejné pro akcie upisované s využitím přednostního práva i pro akcie upisované bez využití přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění. 18.12.2000 - 1.2.2002
Akcionář, který upíše nové akcie je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 5 dnů ode dne úpisu /uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního jmění společnosti/, a to vkladem /bezhotovostním převodem/ ve prospěch účtu společnosti číslo 92402612/3400 u Union banka, a.s., pobočka Brno. Zbylých 70 % emisního kursu upsaných akcií je akcionář povinen splatit nejpozději do 1 roku ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního jmění rozhodla. 18.12.2000 - 1.2.2002
Nově upsané akcie společnosti lze splácet pouze peněžitými vklady. 18.12.2000 - 1.2.2002
Společnost se řídí stanovami ze dne 9.6.1997. 15.6.1998 - 31.1.2018
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 9.6.1997 o zvýšení základního jmění společnosti. 14.10.1997 - 15.6.1998
a) základní jmění se zvyšuje z 1,000.000,-Kč o 450.000,-Kč na částku 1,450.000,-Kč upsáním nových akcií společnosti, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 14.10.1997 - 15.6.1998
b) charakteristika upisovaných akcií: počet akcií: 90 kusů jmenovitá hodnota akcií: 5.000,-Kč druh akcií: kmenové forma akcií: na jméno podoba akcií: listinné akcie emisní kurs 1 akcie: 5.000,-Kč 14.10.1997 - 15.6.1998
c) akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, a to v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti /výkon přednostního práva/; počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000 Kč při výkonu přednostního práva se stanoví jako podíl počtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění a dosavadního počtu kusů akcií; počet nových akcií, které může upsat akcionář s přednostním právem, se pak stanoví jakou součin jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti a počtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění 14.10.1997 - 15.6.1998
d/ počátek upisování nových akcií je stanoven na 14.kalendářní den ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění; upisovacím místem je sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva a upisování akcií proběhne ve třech kolech takto: 14.10.1997 - 15.6.1998
1. kolo /výkon přednostního práva/: počínaje 14. kalendářním dnem ode dne zveřejnění do 30. kalendářního dne po dni zveřejnění rozhodnutí valné hromady. 14.10.1997 - 15.6.1998
2. kolo: počínaje 31. kalendářním dnem ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady do 33. kalendářního dne po dni zveřejnění rozhodnutí valné hromady 14.10.1997 - 15.6.1998
3. kolo: počínaje 34. kalendářním dnem ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady do 36. kalendářního dne po dni zveřejnění rozhodnutí valné hromady. 14.10.1997 - 15.6.1998
V 1.kole mohou nové akcie upsat pouze dosavadní akcionáři, a to v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti /výkon přednostního práva/ 14.10.1997 - 15.6.1998
Ve 2.kole mohou nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, upisovat dosavadní akcionáři, a to bez ohledu na to v jakém poměru se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění 14.10.1997 - 15.6.1998
Ve 3.kole mohou upisovat jakékoliv osoby, včetně dosavadních akcionářů 14.10.1997 - 15.6.1998
Druh akcií, jejich forma, podoba, jmenovitá hodnota a emisní kurs jsou stejné pro akcie upisované s využitím přednostního práva i pro akcie upisované bez využití přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 14. kalendářním den od zveřejnění rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění. 14.10.1997 - 15.6.1998
c/ nově upsané akcie společnosti lze splácet pouze peněžitými vklady, upisovatel, který upisuje nově upsané akcie, je povinen emisní kurs v plné výši splatit nejpozději v okamžiku úpisu; při upisování musí upisovatel prokázat splacení 100% emisního kursu akcií, a to již učiněným převodem na účet společnosti číslo 7404438/3200 nebo uhrazením v hotovosti na pokladně společnosti při samotném upisování, jinak společnost upsání akcií odmítne. Upisovatelé jsou při úpisu povinni předložit průkaz totožnosti, resp. výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, zástupci těchto osob plnou moc s úředně ověřenými podpisem zmocnitele. 14.10.1997 - 15.6.1998
f/ v případě upsání celé hodnoty navrhovaného zvýšení základního jmění představenstvo odmítne další upisování akcií. 14.10.1997 - 15.6.1998
Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti TRIGO k.s. se sídlem v Brně, Cihlářská 19, identifikační číslo 46979077, Rg A 4820 Krajského obchodního soudu v Brně. 18.4.1996

Aktuální kontaktní údaje BC LOGIA, a.s.

Kapitál BC LOGIA, a.s.

zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.2.2005
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.2002 - 21.2.2005
zakladni jmění 1 450 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.6.1998 - 1.2.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.4.1996 - 15.6.1998

Akcie BC LOGIA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 5 000 Kč 600 1.2.2002
Akcie na jméno 5 000 Kč 290 15.6.1998 - 1.2.2002
Akcie na jméno 5 000 Kč 200 18.4.1996 - 15.6.1998

Sídlo BC LOGIA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Baarovo nábřeží 749/38 , Brno 614 00 30.11.2012
Adresa Kamenná 835/13 , Brno 639 00 3.3.2005 - 30.11.2012
Adresa Cihlářská 643/19 , Brno 602 00 18.4.1996 - 3.3.2005

Předmět podnikání BC LOGIA, a.s.

Platnost údajů od - do
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.4.1996 - 31.1.2018
zprostředkovatelská činnost 18.4.1996 - 31.1.2018
činnost organizačních a ekonomických poradců 18.4.1996 - 31.1.2018
poskytování software 18.4.1996 - 31.1.2018

Předmět činnosti BC LOGIA, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 31.1.2018

vedení firmy BC LOGIA, a.s.

Statutární orgán BC LOGIA, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis. 31.1.2018
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý z členů představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 14.10.1997 - 31.1.2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo nebo kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce kterýkoliv člen představenstva. 18.4.1996 - 14.10.1997
statutární ředitel Ivan Vystrčil 31.1.2018
Vznik funkce 1.2.2018
Adresa: Rerychova 1082/4 , Brno 635 00
předseda představenstva Ivan Vystrčil 18.4.1996 - 14.10.1997
Adresa: Rerychova 1082/4 , Brno 635 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kotulán 18.4.1996 - 14.10.1997
Adresa: Bratří Hlaviců 71 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Dědek 18.4.1996 - 14.10.1997
Adresa: Na Kamencoch 1332 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kotulán 14.10.1997 - 15.6.1998
Adresa: Bratří Hlaviců 71 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Dědek 14.10.1997 - 21.2.2005
Vznik funkce 18.4.1996
Zánik funkce 20.4.2002
Adresa: Na Kamencoch 1332 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kotulán 15.6.1998 - 21.2.2005
Vznik funkce 18.4.1996
Zánik funkce 20.12.2003
Adresa: 98 , Bukovany Česká republika
člen představenstva Ing. Štefan Konečný 21.2.2005 - 21.2.2005
Vznik funkce 20.4.2002
Adresa: Slovenská republika
Tatranská 6330/32, Banská Bystrica
člen představenstva Ing. Štefan Konečný 21.2.2005 - 21.2.2005
Vznik funkce 20.4.2002
Zánik funkce 20.12.2003
Adresa: Slovenská republika
Bratislava-Nové Mesto, Kutozovova 249/7
předseda představenstva Ivan Vystrčil 14.10.1997 - 26.3.2013
Vznik funkce 18.4.1996
Zánik funkce 20.12.2008
Adresa: Rerychova 1082/4 , Brno 635 00
místopředseda představenstva Ing. Štefan Konečný 21.2.2005 - 26.3.2013
Vznik funkce 20.12.2003
Zánik funkce 20.12.2008
Adresa: Slovenská republika
Bratislava-Nové Mesto, Kutuzovova 249/7
člen představenstva Václav Bříza 21.2.2005 - 26.3.2013
Vznik funkce 20.12.2003
Zánik funkce 20.12.2008
Adresa: Kukelská 928/20 , Praha 198 00
předseda představenstva Ivan Vystrčil 26.3.2013 - 5.7.2014
Vznik členství 25.4.2009
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2009
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Rerychova 1082/4 , Brno 635 00
místopředseda představenstva Štefan Konečný 26.3.2013 - 5.7.2014
Vznik členství 25.4.2009
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2009
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: Kutuzovova 249 , 831 03 Bratislava Česká republika
člen představenstva Václav Bříza 26.3.2013 - 5.7.2014
Vznik členství 25.4.2009
Zánik členství 25.4.2014
Adresa: Kukelská 928/20 , Praha 198 00
předseda představenstva Ivan Vystrčil 5.7.2014 - 27.7.2014
Vznik členství 26.4.2014
Vznik funkce 26.4.2014
Adresa: Rerychova 1082/4 , Brno 635 00
předseda představenstva Ivan Vystrčil 27.7.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 26.4.2014
Vznik funkce 26.4.2014
Adresa: náměstí Svobody 21 , Modřice 664 42
místopředseda představenstva Ing. Štefan Konečný 5.7.2014 - 31.1.2018
Vznik členství 26.4.2014
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 26.4.2014
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: Kutuzovova 249/7 , Bratislava-Nové Mesto Slovenská republika
člen představenstva Václav Bříza 5.7.2014 - 31.1.2018
Vznik členství 26.4.2014
Zánik členství 31.1.2018
Adresa: Kukelská 928/20 , Praha 198 00
předseda představenstva Ivan Vystrčil 16.7.2015 - 31.1.2018
Vznik členství 26.4.2014
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 26.4.2014
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: Rerychova 1082/4 , Brno 635 00

Dozorčí rada BC LOGIA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Miroslav Bubník 18.4.1996 - 14.10.1997
Adresa: Běhounská 1/26 , Brno 602 00
člen Ing. Tomáš Hökl 18.4.1996 - 14.10.1997
Adresa: Kuršova 986/12 , Brno 635 00
člen Miloslav Helis 18.4.1996 - 14.10.1997
Adresa: Štěpánská 1887 , Vsetín 755 01
člen Miloslav Helis 14.10.1997 - 21.2.2005
Vznik funkce 18.4.1996
Zánik funkce 20.4.2002
Adresa: Štěpánská 1887 , Vsetín 755 01
členka Jeanette Doležalová 14.10.1997 - 21.2.2005
Vznik funkce 9.6.1997
Zánik funkce 20.4.2002
Adresa: Sídliště 654 , 667 01 Židlochovice Česká republika
členka Anna Hrubá 14.10.1997 - 21.2.2005
Vznik funkce 9.6.1997
Zánik funkce 20.4.2002
Adresa: Kotlářská 260/15 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Dědek 21.2.2005 - 21.2.2005
Vznik funkce 20.4.2002
Zánik funkce 20.12.2003
Adresa: Na Kamencoch 1332 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Jiří Purket 21.2.2005 - 21.2.2005
Vznik funkce 20.4.2002
Zánik funkce 20.12.2003
Adresa: Strážnická 962/4 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Jana Kotulánová 21.2.2005 - 21.2.2005
Vznik funkce 20.4.2002
Zánik funkce 20.12.2003
Adresa: 98 , Bukovany Česká republika
předseda dozorčí rady Petr Kroupa 21.2.2005 - 26.3.2013
Vznik funkce 20.12.2003
Zánik funkce 20.12.2008
Adresa: 385 , Francova Lhota 756 14
člen dozorčí rady Ivo Pokorný 21.2.2005 - 26.3.2013
Vznik funkce 20.12.2003
Zánik funkce 20.12.2008
Adresa: Uprkova 1581/9 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Jiří Hlucháň 21.2.2005 - 26.3.2013
Vznik funkce 20.12.2003
Zánik funkce 30.11.2004
Adresa: Bezručova čtvrť 1114/30 , Kuřim 664 34
předseda dozorčí rady Petr Kroupa 26.3.2013 - 5.7.2014
Vznik členství 25.4.2009
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 25.4.2009
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: 5. května 1526 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Ivo Pokorný 26.3.2013 - 5.7.2014
Vznik členství 25.4.2009
Zánik členství 25.4.2014
Adresa: Uprkova 1581/9 , Brno 621 00
předseda dozorčí rady Petr Kroupa 5.7.2014 - 27.7.2014
Vznik členství 26.4.2014
Vznik funkce 26.4.2014
Adresa: 5. května 1526 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Jana Kotulánová 26.3.2013 - 8.8.2017
Vznik členství 16.2.2013
Zánik členství 3.7.2017
Zánik funkce 3.7.2017
Adresa: 98 , Bukovany 257 41
člen dozorčí rady Ing. Ivo Pokorný 5.7.2014 - 8.8.2017
Vznik členství 26.4.2014
Zánik členství 3.7.2017
Zánik funkce 3.7.2017
Adresa: Uprkova 1581/9 , Brno 621 00
předseda dozorčí rady Petr Kroupa 27.7.2014 - 8.8.2017
Vznik členství 26.4.2014
Zánik členství 3.7.2017
Vznik funkce 26.4.2014
Zánik funkce 3.7.2017
Adresa: Boženy Němcové 909 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Zuzana Vystrčilová 8.8.2017 - 31.1.2018
Vznik členství 4.7.2017
Zánik členství 31.1.2018
Adresa: Rerychova 1082/4 , Brno 635 00
předseda dozorčí rady Lenka Ryvolová 8.8.2017 - 31.1.2018
Vznik členství 4.7.2017
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 4.7.2017
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: Pod kopcem 374/7 , Brno 641 00
člen dozorčí rady Jakub Bříza 8.8.2017 - 31.1.2018
Vznik členství 4.7.2017
Zánik členství 31.1.2018
Adresa: Kukelská 928/20 , Praha 198 00

Sbírka Listin BC LOGIA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1890/SL 27 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 19.3.2015 8.6.2015 9.6.2015 17
B 1890/SL 26 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 29.3.2013 8.6.2015 9.6.2015 17
B 1890/SL 25 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 25.4.2014 4.6.2014 15.9.2014 3
B 1890/SL 24 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 19.3.2014 1.7.2014 18.7.2014 17
B 1890/SL 23 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 16.2.2013 1.3.2013 2.4.2013 2
B 1890/SL 22 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 25.4.2009 1.3.2013 2.4.2013 3
B 1890/SL 21 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 19.3.2005 1.3.2013 2.4.2013 5
B 1890/SL 20 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 29.3.2012 11.4.2012 17
B 1890/SL 19 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 24.4.2009 2.8.2011 21
B 1890/SL 9 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 6.8.2010 29.7.2011 19
B 1890/SL 8 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 30.3.2011 29.7.2011 19
B 1890/SL 18 zpráva auditora 1997 Krajský soud v Brně 24.6.1998 29.7.2011 34
B 1890/SL 17 zpráva auditora 1999 Krajský soud v Brně 31.8.2000 29.7.2011 39
B 1890/SL 16 zpráva auditora 2000 Krajský soud v Brně 11.7.2001 29.7.2011 16
B 1890/SL 15 zpráva auditora 2002 Krajský soud v Brně 4.8.2003 29.7.2011 22
B 1890/SL 14 zpráva auditora 2003 Krajský soud v Brně 9.7.2004 29.7.2011 22
B 1890/SL 13 zpráva auditora 2004 Krajský soud v Brně 18.3.2005 29.7.2011 23
B 1890/SL 12 zpráva auditora 2005 Krajský soud v Brně 12.5.2006 29.7.2011 22
B 1890/SL 11 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 10.4.2007 29.7.2011 24
B 1890/SL 10 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 26.8.2008 29.7.2011 24
B 1890/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.10.2004 23.3.2005 18
B 1890/SL 6 notářský zápis -NZ 875/2004-osvědčení Krajský soud v Brně 2.10.2004 23.3.2005 11
B 1890/SL 5 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 27.8.2003 26
B 1890/SL 4 účetní závěrka - r. 2001 Krajský soud v Brně 5.3.2002 26.6.2002 21
B 1890/SL 3 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 11.1.2001 15.2.2002 13
B 1890/SL 2 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 29.6.1999 21.9.1999 35
B 1890/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 11.3.1998 39

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BC LOGIA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 64506410
Jméno BC LOGIA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 18.4.1996
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo BC LOGIA, a.s.

Živnosti a provozovny BC LOGIA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Poskytování software

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Jiráskova 1284, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1002570701
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování 28.1.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Kamenná 835/13, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1002570719
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Poskytování software

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

Zahájení provozování 13.10.2003

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BC LOGIA, a.s.

Člen statutárního orgánu Ivan Vystrčil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BC LOGIA, a.s.

IČO: 64506410
Firma: BC LOGIA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Maloměřice a Obřany
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.4.1996

Sídlo BC LOGIA, a.s.

Sídlo: Baarovo nábřeží 749/38, Brno 614 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image