Firma BAU EXPORT a.s. IČO 18380204


BAU EXPORT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BAU EXPORT a.s. (18380204) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kmochova 517/2, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 1991 a je stále aktivní. BAU EXPORT a.s. má celkem čtyři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o BAU EXPORT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BAU EXPORT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BAU EXPORT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BAU EXPORT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BAU EXPORT a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3613
IČO (identifikační číslo osoby) 18380204
Jméno BAU EXPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.4.1991
Dne 23.12.2008 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu tohoto obsahu: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti jejich započtením, což povede k posílení finanční stability společnosti; b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 60.000.000,- Kč (šedesát milionů korun českých), tedy z výše 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) na novou výši 61.000.000,- Kč (šedesát jeden milion korun českých), a to bez veřejné nabídky na úp is akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 6.000 (šest tisíc) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých); d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), tj. je roven její jmenovité hodnotě; e) Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, svého přednostního práva k úpisu nových akcií v celém rozsahu, nerozhoduje jedin ý akcionář o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií; f) Nově upisované akcie v rozsahu 6.000 (šest tisíc) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) budou nabídnuty předem určenému zájemci - společnosti DEBRA PRA HA s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5, Smíchov, Kmochova 517/2, PSČ 150 00, IČ: 276 11 221, která je majitelem dále popsaných pohledávek; g) Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti, tedy sekretariát společnosti na adrese Praha 1, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, v pracovní dny od 8.00 hod do 15.00 hod.; h) Lhůta k úpisu akcie se stanoví na 15 dnů a začne běžet dnem, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcie, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smouvy o úpisu akci í může být předem určenému zájemci doručen nejdříve v den, kdy bude podán návrh na zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 dnů od podání tohoto návrhu. Úpis akcií bude vázán na rozv azovací podmínku, kterou bude právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií podepsaná s úředně ověřenými podpisy smluvních stran musí být ve lhůtě pro upsání akcií doručena do sídla společnosti; i) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude předem určitému zájemci oznámen tak, že předem určenému zájemci bude představenstvem společenosti zaslán návrh smlouvy o úpisu akcií na adresu jeho sídla; j) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření připouští jediný akcionář, dle ust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku, možnost splatit emisní kurs upsaných akcií započtením, a to tak, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií se připouští možnost započítat dále popsané peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti DEBRA PRAHA s.r.o., vůči společnosti BAU EXPORT a.s. Jedná se o: - pohledávku ve výši 15.057.754,66 Kč (slovy patnáct milionů padesát sedm tisíc sedm set padesát čtyři korun českých a šedesát šest haléřů), kterou má společnost DEBRA PRAHA s.r.o. vůči společnosti BAU EXPORT a.s., z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky č. 1/2008 ze dne 31.3.2008. Společnost DEBRA PRAHA s.r.o., v právním postavení postupníka, nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2007 007 ze dne 28.5.2007, uzavřené mezi společností TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahr aniční obchod, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 62, Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1, v právním postavení postupitele (dále také "Pohledávka č.1") - pohledávku ve výši 15.900.471,32 Kč (slovy: patnáct milionů devět set tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých a třicet dva haléřů), kterou má společnost DEBRA PRAHA s.r.o. vůči společnosti BAU EXPORT a.s., z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky č. 1/2008 ze dne 31.3.2008. Společnost DEBRA PRAHA s.r.o., v právním postavení postupníka, nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2007 012 ze dne 10.09.2007, uzavřené mezi společností TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahr aniční obchod, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 62, Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1, v právním postavení postupitele (dále také "Pohledávka č.2") - pohledávku ve výši 23.410.204,70 Kč (slovy: dvacet tři miliony čtyři sta deset tisíc dvě stě čtyři korun českých a sedmdesát haléřů), kterou má společnost DEBRA PRAHA s.r.o. vůči společnosti BAU EXPORT a.s., z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky č. 1 /2008 ze dne 31.3.2008. Společnost DEBRA PRAHA s.r.o., v právním postavení postupníka, nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2007 013 ze dne 29.10.2007, uzavřené mezi společností TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahranič ní obchod, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 62, Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1, v právním postavení postupitele (dále také "Pohledávka č.3") - pohledávku ve výši 21.159.836,97 Kč (slovy: dvacet jeden milion jedno sto padesát devět tisíc osm set třicet šest korun českých a devadesát sedm haléřů), kterou má společnost DEBRA PRAHA s.r.o. vůči společnosti BAU EXPORT a.s., z titulu Smlouvy o postou pení pohledávky č. 1/2008 ze dne 31.3.2008. Společnosti DEBRA PRAHA s.r.o., v právním postavení postupníka, nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 27. srpna 2007, uzavřené mezi společností TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 62, Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1, v právním postavení postupitele (dále také "Pohledávka č.4") Celková výše pohledávek společnosti DEBRA PRAHA s.r.o. vůči společnosti BAU EXPORT a.s., činí k datu 10.12.2008 celkem částku 75.528.267,65 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých a šedesát pět haléřů) a je potvrzena Zprávou auditora, vypracovanou dne 10.12.2008 společností ZNALECKÁ A OCEŇOVATELSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Holandská 874/8, 639 00 Brno, zapsané v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 429. Započtení bude pro vedeno vůči Pohledávkám č. 1 až 3 v celém rozsahu a ve zbytku vůči části Pohledávky č.4 k) Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs akcií bude splácen výhradně započtením, není uváděn údaj dle ust. § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku; l) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: K započtení vzájemně vzniklých pohledávek a tím ke splacení celého emisního kurzu akcií dojde dohodou na základě písmné smlouvy o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obchodního zákoníku, která bude uzavřena nejpozději do čtrnácti dnů ode úpisu akcií. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek dohodou vypracuje společnost, která ji doručí upisovateli. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat zejména popis vzájemných pohledá vek s vymezením výše pohledávky upisovatele, která bude použita k započtení proti pohledávce na zaplacení celého emisního kurzu 7.1.2009 - 18.3.2009
Obchodní společnost Tercier a.s. se sídlem Praha 6, Ve struhách 1076/27 s e z a p i s u j e do obchodního rejstříku zdejšího soudu do oddílu B, vložka 3613. 12.12.1995 - 24.2.2003
Základní jmění společnosti: 1 000 000,- Kčs. Počet, druh, jmenovitá hodnota akcií: 100 akcií na jméno po 10 000,- Kčs jmenovité hodnoty. 14.1.1993 - 3.12.1997
Dozorčí rada společnosti: Ing. Vladimír K l o s , CSc., bytem Slancova 1261, Praha 8, Ing. Milan P o d p ě r a , bytem Stránského 30, Litoměřice, Ludvík K r a j č i , bytem Budyňská 232/20, Praha 6. 13.1.1993 - 14.9.1994
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a navenek ji zastupuje představenstvo, a v období mezi zasedáními představenstva, zastupuje a podepisuje předseda představenstva a ředitel společnosti. 13.1.1993 - 3.12.1997
Údaje o založení: Tercier, a.s. byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou, v souladu se zákonem č. lO4/l99O Sb., o akciových společnostech. 8.4.1991 - 5.1.2005

Aktuální kontaktní údaje BAU EXPORT a.s.

Kapitál BAU EXPORT a.s.

zakladni jmění 61 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.3.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.12.1997 - 18.3.2009

Akcie BAU EXPORT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 6 100 18.3.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 100 5.1.2005 - 18.3.2009
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 3.12.1997 - 5.1.2005

Sídlo BAU EXPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kmochova 517/2 , Praha 150 00 28.6.2010
Adresa Hybernská 1009/24 , Praha 110 00 30.4.2007 - 28.6.2010
Adresa Hybernská 1007/20 , Praha 110 00 16.8.2006 - 30.4.2007
Adresa 39 , Ostrov 363 01 5.1.2005 - 16.8.2006
Adresa Milady Horákové 2764 , Kladno 272 01 24.2.2003 - 5.1.2005
Adresa Ve struhách 1076/27 , Praha 160 00 14.9.1994 - 24.2.2003
Adresa Novobranská 86/16 , Litoměřice 412 01 8.4.1991 - 14.9.1994

Předmět podnikání BAU EXPORT a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.6.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 10.6.2009
velkoobchod 24.2.2003 - 10.6.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 24.2.2003 - 10.6.2009
specializovaný maloobchod 24.2.2003 - 10.6.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 24.2.2003 - 10.6.2009
realitní činnost 24.2.2003 - 10.6.2009
činnost podnikatelských, finančních organizačních a ekonomických poradců 24.2.2003 - 10.6.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování (živnost provozovaná průmyslovým způsobem) 24.2.2003 - 10.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.9.1994 - 24.2.2003
realitní kancelář 14.9.1994 - 24.2.2003
poradenská činnost v oblasti investic 14.9.1994 - 24.2.2003
- správa cenných papírů zahrnující zejména jejich depot i výkon veškerých povinností i práv k nim se vztahující - uvádění prvotní emise cenných papírů na trh 13.1.1993 - 14.9.1994
Předmětem podnikání společnosti je sdružené podnikání a obchod. 8.4.1991 - 13.1.1993

vedení firmy BAU EXPORT a.s.

Statutární orgán BAU EXPORT a.s.

Platnost údajů od - do
K jednání za společnost jsou oprávněni všichni členové představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva, každý samostatně. 3.12.1997
předseda představenstva Ing. Vlasta Kovalová 24.2.2015
Vznik členství 14.4.2008
Vznik funkce 21.7.2008
Adresa: Renneská třída 418/43 , Brno 639 00
člen představenstva Miroslav Knížek 5.9.2015
Vznik členství 21.7.2008
Vznik funkce 21.7.2008
Adresa: 68 , Bochov 364 71
Předseda představenstva ing. Tomáš Marten 8.4.1991 - 13.1.1993
Adresa: Stavbařů 2002/2 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva JUDr. Jiří Hlaváč 8.4.1991 - 13.1.1993
Adresa: Palachova 659/22 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Mgr. Igor Brdlík 8.4.1991 - 14.9.1994
Adresa: Vrchlického 256/14 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva JUDr. Petr Sisák 13.1.1993 - 14.9.1994
Adresa: Vrchlického 270/13 , Litoměřice 412 01
Člen představenstva Ing. Pavel Krajíček 13.1.1993 - 14.9.1994
Adresa: Macešková 2026/30 , Praha 106 00
Ředitel společnosti JUDr. Petr Sisák 13.1.1993 - 14.9.1994
Adresa: Vrchlického 270/13 , Litoměřice 412 01
Ředitel společnosti Tomáš Hajlich 14.9.1994 - 3.12.1997
Adresa: Žandovská 307/7 , Praha 190 00
Předseda představenstva Tomáš Hajlich 14.9.1994 - 3.12.1997
Adresa: Žandovská 307/7 , Praha 190 00
Člen představenstva Kamil Busch 14.9.1994 - 3.12.1997
Adresa: Filmařská 470/16 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Vít Modrák 14.9.1994 - 3.12.1997
Adresa: Jugoslávských partyzánů 1601/27 , Praha 160 00
Předseda představenstva Jan Jezbera 3.12.1997 - 24.2.2003
Zánik členství 4.11.2002
Zánik funkce 4.11.2002
Adresa: Žandovská 307/7 , Praha 190 00
Člen představenstva Ludvík Krajči 3.12.1997 - 24.2.2003
Zánik členství 4.11.2002
Adresa: Budyňská 232/20 , Praha 165 00
Člen představenstva Vladimír Peták 3.12.1997 - 24.2.2003
Zánik funkce 4.11.2002
Adresa: Vrchlického 2034 , Kladno 272 01
Předseda představenstva ing. Vladimír Dráb 24.2.2003 - 2.4.2003
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 16.12.2002
Vznik funkce 4.11.2002
Zánik funkce 16.12.2002
Adresa: V Jezerech 302 , Braškov 273 51
Člen představenstva Jiří Kvasnička 24.2.2003 - 2.4.2003
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 16.12.2002
Adresa: Brodského 1668/12 , Praha 149 00
Člen představenstva ing. Martin Kopta 24.2.2003 - 5.1.2005
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 4.11.2004
Adresa: Myslbekova 956 , Ostrov 363 01
Předseda představenstva Jan Jezbera 2.4.2003 - 5.1.2005
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 4.11.2004
Vznik funkce 16.12.2002
Zánik funkce 4.11.2004
Adresa: Žandovská 307/7 , Praha 190 00
Člen představenstva Ludvík Krajči 2.4.2003 - 5.1.2005
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 4.11.2004
Adresa: Budyňská 232/20 , Praha 165 00
předseda představenstva Ing. Petr Kompert 5.1.2005 - 16.8.2006
Vznik členství 4.11.2004
Zánik členství 21.7.2006
Vznik funkce 4.11.2004
Zánik funkce 21.7.2006
Adresa: Libická 1918/6 , Praha 130 00
člen představenstva Petra Honická 5.1.2005 - 16.8.2006
Vznik členství 4.11.2004
Zánik členství 21.7.2006
Adresa: Smečenská 501 , Libušín 273 06
člen představenstva Petr Kalianko 5.1.2005 - 16.8.2006
Vznik členství 4.11.2004
Adresa: T. G. Masaryka 623/12 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Martin Zajac 16.8.2006 - 4.6.2008
Vznik členství 21.7.2006
Adresa: Štúrova 1164 , Ostrov 363 01
předseda představenstva Petr Kalianko 16.8.2006 - 21.8.2008
Vznik členství 4.11.2004
Zánik členství 21.7.2008
Vznik funkce 27.7.2006
Zánik funkce 21.7.2008
Adresa: T. G. Masaryka 623/12 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Ing. Vlasta Kovalová 16.6.2008 - 21.8.2008
Vznik členství 14.4.2008
Vznik funkce 14.4.2008
Adresa: Renneská tř. 418 , 639 00 Brno Česká republika
člen představenstva Daniel Ruppert 16.8.2006 - 19.4.2011
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 19.2.2011
Adresa: Kladenská 251 , Krásno 357 31
předseda představenstva Ing. Vlasta Kovalová 21.8.2008 - 24.2.2015
Vznik členství 14.4.2008
Vznik funkce 21.7.2008
Adresa: Renneská tř. 418 , 639 00 Brno Česká republika
člen představenstva Miroslav Knížek 21.8.2008 - 5.9.2015
Vznik členství 21.7.2008
Vznik funkce 21.7.2008
Adresa: 21 , 364 71 Bochov Česká republika

Dozorčí rada BAU EXPORT a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Pavel Dvořáček 21.8.2008
Vznik členství 21.7.2008
Vznik funkce 21.7.2008
Adresa: Jiráskova 1282/14 , Kraslice 358 01
člen dozorčí rady Josef Černý 31.7.2015
Vznik členství 14.4.2008
Vznik funkce 14.4.2008
Adresa: Renneská třída 418/43 , Brno 639 00
Jméno JUDr. Ivana Šimonková 14.9.1994 - 3.12.1997
Adresa: Leopoldova 1682/25 , Praha 149 00
Jméno Ing. Igor Střelec 14.9.1994 - 3.12.1997
Adresa: Mezilesí 2056/24 , Praha 193 00
Jméno JUDr. Jaroslav Šikula 14.9.1994 - 3.12.1997
Adresa: Žitná 562/10 , Praha 120 00
Předseda dozorčí rady Renata Krajčiová 3.12.1997 - 24.2.2003
Zánik členství 4.11.2002
Zánik funkce 4.11.2002
Adresa: Budyňská 232/20 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Hana Jezberová 3.12.1997 - 24.2.2003
Zánik členství 4.11.2002
Adresa: K transformátoru 1169/9 , Praha 165 00
Jméno Marie Rudolfová 3.12.1997 - 24.2.2003
Zánik členství 4.11.2002
Adresa: Návazná 679/40 , Praha 165 00
Předseda dozorčí rady Michaela Drábová 24.2.2003 - 2.4.2003
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 16.12.2002
Vznik funkce 4.11.2002
Zánik funkce 16.12.2002
Adresa: V Jezerech 302 , Braškov 273 51
Člen dozorčí rady Petr Horák 24.2.2003 - 2.4.2003
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 16.12.2002
Adresa: K Háji 285 , Braškov 273 51
Člen dozorčí rady JUDr. Stanislav Hrdlička 24.2.2003 - 5.1.2005
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 4.11.2004
Adresa: Východní 487/10 , Karlovy Vary 360 01
Předseda dozorčí rady Hana Jezberová 2.4.2003 - 5.1.2005
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 4.11.2004
Vznik funkce 16.12.2002
Zánik funkce 4.11.2004
Adresa: K transformátoru 1169/9 , Praha 165 00
Člen dozorčí rady Renata Krajčiová 2.4.2003 - 5.1.2005
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 4.11.2004
Adresa: Budyňská 232/20 , Praha 165 00
předseda dozorčí rady Karel Válek 5.1.2005 - 16.8.2006
Vznik členství 4.11.2004
Zánik členství 21.7.2006
Vznik funkce 4.11.2004
Zánik funkce 21.7.2006
Adresa: Nekvasilova 588/7 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Vlastimila Hofmanová 5.1.2005 - 16.8.2006
Vznik členství 4.11.2004
Zánik členství 21.7.2006
Adresa: Nekvasilova 588/7 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Oto Tomáš 5.1.2005 - 16.8.2006
Vznik členství 4.11.2004
Adresa: Modenská 294/16 , Karlovy Vary 360 07
předseda dozorčí rady Oto Tomáš 16.8.2006 - 30.4.2007
Vznik členství 4.11.2004
Zánik členství 10.1.2007
Vznik funkce 28.7.2006
Zánik funkce 10.1.2007
Adresa: Modenská 294/16 , Karlovy Vary 360 07
člen dozorčí rady Dita Kalianková 16.8.2006 - 16.6.2008
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 14.4.2008
Zánik funkce 14.4.2008
Adresa: T. G. Masaryka 623/12 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Vlasta Kovalová 16.8.2006 - 16.6.2008
Vznik členství 21.7.2006
Zánik členství 14.4.2008
Zánik funkce 14.4.2008
Adresa: Renneská třída 418/43 , Brno 639 00
předseda dozorčí rady Miroslav Glacner 30.4.2007 - 16.6.2008
Vznik členství 10.1.2007
Zánik členství 14.4.2008
Vznik funkce 12.1.2007
Zánik funkce 14.4.2008
Adresa: Nerudova 426 , Břidličná 793 51
předseda dozorčí rady Miroslav Knížek 16.6.2008 - 21.8.2008
Vznik členství 14.4.2008
Vznik funkce 14.4.2008
Adresa: 21 , 364 71 Bochov Česká republika
člen dozorčí rady Vojtěch Koval 16.6.2008 - 16.5.2011
Vznik členství 14.4.2008
Zánik členství 1.4.2011
Vznik funkce 14.4.2008
Adresa: Barunčina 1855/44 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Josef Černý 16.6.2008 - 31.7.2015
Vznik členství 14.4.2008
Vznik funkce 14.4.2008
Adresa: Renneská třída 418/43 , Brno 639 00

Sbírka Listin BAU EXPORT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3613/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.1.2009 22.4.2009 19
B 3613/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.4.2008 20.10.2008 2
B 3613/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.7.2008 22.8.2008 2
B 3613/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.2.2007 13.6.2007 1
B 3613/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.7.2006 11.8.2006 16.8.2006 7
B 3613/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 14.12.2005 16.12.2005 39
B 3613/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.11.2004 18.1.2005 10
B 3613/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.11.2004 18.1.2005 19
B 3613/SL 16 ostatní -oznam.o prohl.konkursu/B2069/ Městský soud v Praze 16.4.2004 28.7.2004 18.8.2004 13
B 3613/SL 15 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2004 28.7.2004 18.8.2004 8
B 3613/SL 14 účetní závěrka r.2001/2002 Městský soud v Praze 11.5.2004 13.5.2004 23
B 3613/SL 13 ostatní -zpráva DR Městský soud v Praze 17.6.2002 7.4.2004 13.4.2004 1
B 3613/SL 12 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2002 7.4.2004 13.4.2004 9
B 3613/SL 11 účetní závěrka r.2001/2002 Městský soud v Praze 7.4.2004 13.4.2004 24
B 3613/SL 10 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 16.12.2002 12.5.2003 9
B 3613/SL 1 účetní závěrka -rok 1997,1999, 2000 Městský soud v Praze 29.1.2002 20.3.2002 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BAU EXPORT a.s.

IČO (identifikační číslo) 18380204
Jméno BAU EXPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 26.10.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 2

Sídlo BAU EXPORT a.s.

Živnosti a provozovny BAU EXPORT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Zubatého 295/5, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000258386
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.7.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 39, Ostrov 363 01
Identifikační číslo provozovny 1000258378
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 16.8.2006

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Zubatého 295/5, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000258386
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 39, Ostrov 363 01
Identifikační číslo provozovny 1000258378
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.1.2003

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje cenných papírů vlast. jménem a na cizí účet

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1992
Zánik oprávnění 3.2.1994

Živnost č. 4 Poradenská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1992
Zánik oprávnění 29.4.2002

Živnost č. 5 Správa cenných papírů zahrnující zejména jejich depot i výkon veškerých povinností i práv k nim se vztahující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 3.2.1994

Živnost č. 6 Uvádění prvotní emise cenných papírů na trh

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 3.2.1994

Živnost č. 7 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma činností uvedených v příl. 2-3 zák. č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1993
Zánik oprávnění 20.5.2004

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.2003
Zánik oprávnění 17.12.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BAU EXPORT a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vlasta Kovalová
Člen statutárního orgánu Miroslav Knížek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BAU EXPORT a.s.

IČO: 18380204
Firma: BAU EXPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.3.1991

Sídlo BAU EXPORT a.s.

Sídlo: Kmochova 517/2, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
tracking image