Firma Banka CREDITAS a.s. IČO 63492555


Banka CREDITAS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Banka CREDITAS a.s. (63492555) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sokolovská 675/9, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1996 a je stále aktivní. Banka CREDITAS a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Banka CREDITAS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Banka CREDITAS a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Banka CREDITAS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Banka CREDITAS a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 23903
IČO (identifikační číslo osoby) 63492555
Jméno Banka CREDITAS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 26.2.1996
Valná hromada společnosti dne 14.1.2019 přijala usnesení následujícího obsahu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.482.298.618,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set osmnáct korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.071,- Kč (slovy: jedno sto milionů sedmdesát jedna korun če ských). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 2.482.298.618,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set osmnáct korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.482.298.618,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set osmnáct korun českých) na částku nejméně 2.582.298.689,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set osmde sát dva milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set osmdesát devět korun českých) a nejvýše na částku 4.964.597.236,- Kč (slovy: čtyři miliardy devět set šedesát čtyři milionů pět set devadesát sedm tisíc dvě stě třicet šest korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také "nové akcie"). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.053 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát tři) kusů a nejvýše 43.069.166 (slovy: čtyřicet tři milionů šedesát devět tisíc sto šedesát šest) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 a pobočka Banky na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 43.069.166 (slovy: čtyřicet tři milionů šedesát devět tisíc sto šedesát šest) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cen né papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "zákon o obchodních korporacích") den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen "Vybraný zájemce"). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. 14.1.2019 - 31.1.2019
Valná hromada společnosti dne 24.9.2018 přijala usnesení následujícího obsahu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.267.953.313,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě šedesát sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta třináct korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.071,- Kč (slovy: jedno sto milionů sedmdesát jedna korun český ch). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 2.267.953.313,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě šedesát sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta třináct korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.267.953.313,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě šedesát sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta třináct korun českých) na částku nejméně 2.367.953.384,- Kč (slovy: dvě miliardy tři sta šedesát sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých) a nejvýše na částku 4.535.906.626,- Kč (slovy: čtyři miliardy pět set třicet pět milionů devět set šest tisíc šest set dvacet šest korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.053 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát tři) kusů a nejvýše 39.350.164 (slovy: třicet devět milionů tři sta padesát tisíc sto šedesát čtyři) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 a pobočka Banky na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 39.350.164 (slovy: třicet devět milionů tři sta padesát tisíc sto šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm korun a šest tři pět jedna šest osm haléřů) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do pěti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jme novité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. 1.10.2018 - 25.10.2018
Dne 22.02.2018 přijala valná hromada společnosti Banka CREDITAS a.s. toto usnesení: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.787.616.117,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto sedmnáct korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.787.616.117,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto sedmnáct korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.787.616.117,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto sedmnáct korun českých) na částku nejméně 1.887.616.130,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set osmdesát sedm milionů šest set šestnáct tisíc sto třicet korun českých) a nejvýše na částku 3.575.232.234,- Kč (slovy: tři miliardy pět set sedmdesát pět milionů dvě stě třicet dva tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 31.016.065 (slovy: třicet jedna milionů šestnáct tisíc šedesát pět) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc a pobočka Banky na adrese Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 31.016.065 (slovy: třicet jeden milion šestnáct tisíc šedesát pět) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti (5) dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří (3) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. 23.2.2018 - 5.4.2018
Dne 20.12.2017 přijala valná hromada společnosti Banka CREDITAS a.s. toto usnesení: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.470.000.060,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů šedesát korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.470.000.060,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů šedesát korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.470.000.060,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů šedesát korun českých) na částku nejméně 1.570.000.074,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set sedmdesát milionů sedmdesát čtyři korun č eských) a nejvýše na částku 2.940.000.121,- Kč (slovy: dvě miliardy devět set čtyřicet milionů sto dvacet jedna korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 25.505.262 (slovy: dvacet pět milionů pět set pět tisíc dvě stě šedesát dva) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc a pobočka Banky na adrese Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 25.505.262 (slovy: dvacet pět milionů pět set pět tisíc dvě stě šedesát dva) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenn é papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. 20.12.2017 - 12.1.2018
Valná hromada společnosti Banka CREDITAS a.s. přijala dne 25.10.2017 usnesení následujícího obsahu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.284.582.249,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun čes kých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.284.582.249,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1.284.582.249,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet devět korun českých) na částku nejméně 1.384.582.263,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc dvě stě šedesát tři korun českých) a nejvýše na částku 2.569.164.499,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set šedesát devět milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc padesát dva) kusů a nejvýše 22.288.167 (slovy: dvacet dva milionů dvě stě osmdesát osm tisíc jedno sto šedesát sedm) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc a pobočka společnosti na adrese Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8. Na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 22.288.167 (slovy: dvacet dva milionů dvě stě osmdesát osm tisíc jedno sto šedesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zakn ihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. 27.10.2017 - 20.11.2017
Valná hromada dne 25.7.2017 přijala toto usnesení: a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 1.091.566.856,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých) se zvyšuje o částku 100.000.014,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtrnáct korun českých). Př ipouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 1.091.566.856,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 1 .091.566.856,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set padesát šest korun českých) na částku nejméně 1.191.566.869,- Kč (slovy: jedna miliarda sto devadesát jedna milionů pět set šedesát šest tisíc osm set šede sát devět korun českých) a nejvýše na částku 2.183.133.711,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto osmdesát tři milionů jedno sto třicet tři tisíc sedm set jedenáct korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnos ti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 1.735.052 (slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc pades át dva) kusů a nejvýše 18.939.250 (slovy: osmnáct milionů devět set třicet devět tisíc dvě stě padesát) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí př edstavenstva společnosti. b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář , se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního p ráva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýš ení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět j edna šest osm korun českých) je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1 8.939.250 (slovy: osmnáct milionů devět set třicet devět tisíc dvě stě padesát) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vyd ány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních k orporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáče k, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c. Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití předn ostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát s edm celá šest tři pět jedna šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie u pisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využ ití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do pěti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podl e §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. 28.7.2017 - 22.8.2017
Dne 28.04.2017 přijala valná hromada společnosti toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: a.Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 865 246 000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 200 000 027,- Kč (slovy: dvě stě milionů dvacet sedm korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 865 246 000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 865.246.000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) na částku nejméně 1.065.246.027,- Kč (slovy: jedna miliarda šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisí c dvacet sedm korun českých) a nejvýše na částku 1.730.492.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všec hny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 3.470.104 (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto čtyři) kusů a nejvýše 15.012.466 (slovy: patnáct milionů dvanáct tisíc čtyři sta šedesát šest) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. b.Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých) je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcií o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 15.012.466 (slovy: patnáct milionů dvanáct tisíc čtyři sta šedesát šest) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen Vybraný zájemce). c.Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jm enovité hodnotě 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých) každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. d.Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jme novité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. 2.5.2017 - 19.5.2017
Družstvo s firmou Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, identifikační číslo 634 92 555, změnilo právní formu z družstva na akciovou společnost s firmou Banka CREDITAS a.s. a to na základě rozhodnutí náh radní členské schůze družstva ze dne 24. 06. 2015 o schválení projektu změny právní formy ze dne 14. 05. 2015. 1.1.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.5.2014 - 1.1.2017
Počet členů kontrolní komise: 3 2.5.2014 - 1.1.2017
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené náhradní členskou schůzí dne 10.12.2013 s účinností ode dne 1.1.2014. Změnou stanov se Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních spo lečnostech a družtvech, a zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako celku. 7.2.2014 - 1.1.2017
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 20.5.2013. 6.6.2013 - 6.6.2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí dne 5.3.1999. 6.6.2013 - 7.2.2014
Činnost družstevní záložny je povolena rozhodnutím o udělení povolení působit jako družstevní záložna ze dne 26.5.2000, č.j. 2621/2000,na dobu neurčitou, vydané Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami. 6.6.2013 - 7.2.2014
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí 16.6.2005. 6.6.2013 - 7.2.2014
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 20.5.2013. 6.6.2013 - 7.2.2014
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 12.11.2012. 27.11.2012 - 6.6.2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 05.06.2012. 19.6.2012 - 6.6.2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 22.09.2011 20.10.2011 - 6.6.2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 20.05.2011 9.6.2011 - 6.6.2013
Právní poměry Záložny CREDITAS, spořitelního družstva upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 13.04.2010 27.5.2010 - 6.6.2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 26. 5. 2008. 17.7.2008 - 6.6.2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené členskou schůzí dne 14.6.2007. 25.7.2007 - 6.6.2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí 16.6.2005. 15.7.2005 - 6.6.2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí dne 5.3.1999 a členskou schůzí dne 24.6.2004. 3.9.2004 - 6.6.2013
Činnost družstevní záložny je povolena rozhodnutím o udělení povolení působit jako družstevní záložna ze dne 26.5.2000, č.j. 2621/2000,na dobu neurčitou, vydané Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami. 27.9.2000 - 6.6.2013
Právní poměry družstevní záložny upravují stanovy schválené ustavující schůzí 15.12.1995, ve znění stanov přijatých členskou schůzí dne 5.3.1999. . 26.5.1999 - 6.6.2013

Aktuální kontaktní údaje Banka CREDITAS a.s.

Kapitál Banka CREDITAS a.s.

zakladni jmění 3 202 750 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.1.2019
zakladni jmění 2 482 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.10.2018 - 31.1.2019
zakladni jmění 2 267 950 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.4.2018 - 25.10.2018
zakladni jmění 1 787 620 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.1.2018 - 5.4.2018
zakladni jmění 1 470 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.11.2017 - 12.1.2018
zakladni jmění 1 284 580 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.8.2017 - 20.11.2017
zakladni jmění 1 091 570 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2017 - 22.8.2017
zakladni jmění 865 246 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2017 - 19.5.2017
zakladni jmění 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.9.2000 - 1.1.2017
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.2.1996 - 27.9.2000

Akcie Banka CREDITAS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 58 Kč 55 569 426 31.1.2019
Akcie na jméno 58 Kč 43 069 166 25.10.2018 - 31.1.2019
Akcie na jméno 58 Kč 39 350 164 5.4.2018 - 25.10.2018
Akcie na jméno 58 Kč 31 016 065 12.1.2018 - 5.4.2018
Akcie na jméno 58 Kč 25 505 262 20.11.2017 - 12.1.2018
Akcie na jméno 58 Kč 22 288 167 22.8.2017 - 20.11.2017
Akcie na jméno 58 Kč 18 939 250 19.5.2017 - 22.8.2017
Akcie na jméno 58 Kč 15 012 466 1.1.2017 - 19.5.2017

Sídlo Banka CREDITAS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sokolovská 675/9 , Praha 186 00 1.9.2018
Adresa tř. Svobody 1194/12 , Olomouc 779 00 16.11.2016 - 1.9.2018
Adresa tř. Svobody 1194/12 , Olomouc 779 00 14.9.2010 - 16.11.2016
Adresa Hněvotínská 241/52 , Olomouc 779 00 15.1.2010 - 14.9.2010
Adresa Hasskova 92/22 , Třebíč 674 01 27.9.2000 - 15.1.2010
Adresa Hasskova 95/16 , Třebíč 674 01 10.11.1997 - 27.9.2000
Adresa Hasskova 67/9 , Třebíč 674 01 26.2.1996 - 10.11.1997

Předmět podnikání Banka CREDITAS a.s.

Platnost údajů od - do
Předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou Českou národní bankou: A. činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 1: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, B. následující činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 3: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) platební styk a zúčtování, c) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, d) poskytování záruk, e) finanční makléřství, f) směnárenská činnost, g) poskytování bankovních informací, h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, i) poskytování investičních služeb v rozsahu: - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona; - hlavní investiční služba podle § 4 odst. 2 písm. i) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona; - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) téhož zákona; - doplňková investiční služba podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona, j) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše. 31.1.2019
Předmětem podnikání banky jsou následující činnosti v souladu s platnou bankovní licencí vydanou Českou národní bankou: A. činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 1: a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, B. následující činnosti uvedené v ZoB v § 1 odst. 3: a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) platební styk a zúčtování, c) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, d) poskytování záruk, e) finanční makléřství, f) směnárenská činnost, g) poskytování bankovních informací, h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, i) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci. 1.1.2017 - 31.1.2019
přijímání vkladů od svých členů 6.6.2013 - 1.1.2017
poskytování úvěrů svým členům 6.6.2013 - 1.1.2017
otvírání akreditivů pro členy 6.6.2013 - 1.1.2017
nákup a prodej cizí měny pro členy 6.6.2013 - 1.1.2017
Výlučně za účelem zajištění povolených činností je záložna oprávněna: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek pro účely zajištění vlastního provozu a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností, e) obchodovat na vlastní účet s cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které je Česká republika členem, g) provádět obchody s Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České národní banky. 6.6.2013 - 1.1.2017
Výlučně za účelem zajištění povolených činností je záložna oprávněna vykonávat tyto činnosti: - ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank - přijímat úvěry od družstevních záložen a bank - nabývat majetek a disponovat s ním - obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů - obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak 24.7.2012 - 6.6.2013
poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky pro členy 17.7.2008 - 1.1.2017
poskytování ručení za úvěry a půjčky členů 6.11.2006 - 17.7.2008
ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank 6.11.2006 - 17.7.2008
přijímat úvěry od družstevních záložen a bank 6.11.2006 - 17.7.2008
nabývat majetek a disponovat sním 6.11.2006 - 17.7.2008
obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z povolených činností podle § 3 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů 6.11.2006 - 17.7.2008
obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nastanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jinak 6.11.2006 - 17.7.2008
přijímání vkladů od členů 6.11.2006 - 6.6.2013
poskytování úvěrů členům 6.11.2006 - 6.6.2013
otevírání akreditivů pro členy 6.11.2006 - 6.6.2013
finanční leasing pro členy 6.11.2006 - 1.1.2017
platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy 6.11.2006 - 1.1.2017
obstarání inkasa pro členy 6.11.2006 - 1.1.2017
pronájem bezpečnostních schránek členům 6.11.2006 - 1.1.2017
poskytovat svým členům tyto peněžní služby: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami 27.9.2000 - 6.11.2006
nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž eminentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy zároku. Jiné dluhopisy je družstevní záložna oprávněna nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami /dále jen "Úřad"/, který posoudí rizikovost nabytí dluhopisů ve vztahu k návratnosti členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny 27.9.2000 - 6.11.2006
po předchozím souhlasu Úřadu a z podmínek jím stanovených přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření 27.9.2000 - 6.11.2006
po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jím stanovených poskytovat úvěry obcím v ČR 27.9.2000 - 6.11.2006
poskytovat půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních záložen 27.9.2000 - 6.11.2006
poskytovat svým členům tyto peněžní služby: - vedení účtů a provádění plateb z pověření člena - obstarávání kreditních karet - ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami 26.2.1996 - 27.9.2000
nabývat státní dluhopisy a komunální obligace a hypoteční zástavní listy, jiné cenné papíry nesmí družstevní záložna nabývat 26.2.1996 - 27.9.2000
založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. se majetkově účastnitv právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce 26.2.1996 - 27.9.2000
založit právnickou osobu, popř. se účastnit v právnické osobě, která není založená za účelem podnikání 26.2.1996 - 27.9.2000
poskytovat návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen 26.2.1996 - 27.9.2000
přijímat vklady od svých členů 26.2.1996 - 6.11.2006
poskytovat úvěry svým členům 26.2.1996 - 6.11.2006
poskytovat svým členům tyto další služby: - zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb - obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb a služeb - poskytování příspěvku na sociální, zdravotní a vzdělávací účely - organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací 26.2.1996 - 6.11.2006
přijímat vklady od jiných družstevních záložen, ukládat vklady u jiných družstevních záložen a poskytovat jim a přijímat od nich úvěry 26.2.1996 - 6.11.2006
ukládat vklady u bank a přijímat od nich úvěry 26.2.1996 - 6.11.2006
nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní záložny, a nakládat s ním 26.2.1996 - 6.11.2006
přijímat dary a dědictví 26.2.1996 - 6.11.2006

vedení firmy Banka CREDITAS a.s.

Statutární orgán Banka CREDITAS a.s.

Platnost údajů od - do
Za banku jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. 1.1.2017
Způsob zastupování: Za představenstvo jedná předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 26.2.1996 - 1.1.2017
předseda představenstva Ing. Vladimír Hořejší 1.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 1.1.2017
Adresa: 46 , Skorkov 294 74
místopředseda představenstva Kamil Rataj 1.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 1.1.2017
Adresa: 292 , Tršice 783 57
člen představenstva Ing. Josef Holub 1.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Hornomlýnská 1239/2 , Praha 148 00
člen představenstva Miroslav Morháč 19.7.2018
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Vyhlídka 1695 4, 153 00 Praha Česká republika
předseda představenstva Ing. František Novák 26.2.1996 - 10.11.1997
Adresa: Týnská 745/58 , Třebíč 674 01
místopředsedkyně představenstva JUDr. Ivanka Posádková 26.2.1996 - 10.11.1997
Adresa: Čeloudova 1110/80 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Miroslav Čermák 26.2.1996 - 10.11.1997
Adresa: 211 , Čáslavice 675 24
člen představenstva Pavel Šabatka 26.2.1996 - 10.11.1997
Adresa: Kubišova 1169/3 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Jan Kirchdorfer 26.2.1996 - 10.11.1997
Adresa: 72 , Přibyslavice Česká republika
místopředsedkyně představenstva JUDr. Ivanka Posádková 10.11.1997 - 26.5.1999
Adresa: Čeloudova 1110/80 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. František Novák 10.11.1997 - 3.7.2003
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Týnská 745/58 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Miroslav Čermák 10.11.1997 - 3.7.2003
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: 211 , Čáslavice 675 24
člen představenstva Pavel Šabatka 10.11.1997 - 3.7.2003
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Kubišova 1169/3 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Jan Kirchdorfer 10.11.1997 - 3.7.2003
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: 72 , Přibyslavice Česká republika
místopředsedkyně představenstva JUDr. Ivanka Posádková 26.5.1999 - 3.7.2003
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: U Obůrky 1006 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. František Novák 3.7.2003 - 8.7.2005
Vznik členství 13.6.2002
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 25.11.2004
Adresa: Týnská 745/58 , Třebíč 674 01
místopředsedkyně představenstva JUDr. Ivanka Posádková 3.7.2003 - 8.7.2005
Vznik členství 13.6.2002
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 25.11.2004
Adresa: U Obůrky 1006 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Miroslav Čermák 3.7.2003 - 8.7.2005
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 25.11.2004
Adresa: 211 , Čáslavice 675 24
člen představenstva Ing. Miroslav Cejpek 3.7.2003 - 8.7.2005
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 25.11.2004
Adresa: 85 , Smrk 675 01
člen představenstva Pavel Šabatka 3.7.2003 - 8.7.2005
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 25.11.2005
Adresa: Kubišova 1169/3 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Jiří Vrbka 8.7.2005 - 6.11.2006
Vznik funkce 25.11.2004
Zánik funkce 27.6.2006
Adresa: U Hřiště 438 , Stařeč 675 22
předseda představenstva Ing. František Novák 8.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 25.11.2004
Vznik funkce 25.11.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Týnská 745/58 , Třebíč 674 01
místopředsedkyně představenstva JUDr. Ivanka Posádková 8.7.2005 - 25.7.2007
Vznik členství 25.11.2004
Vznik funkce 25.11.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: U Obůrky 1006 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Jiří Zmítko 8.7.2005 - 25.7.2007
Vznik funkce 25.11.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Žižkova 884 , Pardubice 530 06
člen představenstva Jan Vacek 8.7.2005 - 25.7.2007
Vznik funkce 25.11.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Družstevní 1062/45 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. František Novák 25.7.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 25.5.2008
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 25.5.2008
Adresa: Týnská 745/58 , Třebíč 674 01
místopředsedkyně představenstva JUDr. Ivanka Posádková 25.7.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 25.5.2008
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 25.5.2008
Adresa: U Obůrky 1006 , Třebíč 674 01
člen představenstva Jan Vacek 25.7.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 25.5.2008
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 25.5.2008
Adresa: Družstevní 1062/45 , Třebíč 674 01
člen představenstva JUDr. Alena Sikorová 25.7.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 25.5.2008
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 25.5.2008
Adresa: Topolová 421/4 , Olomouc 783 01
člen představenstva Jaromír Hošek 25.7.2007 - 17.7.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 25.5.2008
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 25.5.2008
Adresa: Dělnická 875 , Chotěboř 583 01
předseda představenstva Ing. František Novák 17.7.2008 - 27.5.2010
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 13.4.2010
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 13.4.2010
Adresa: Týnská 745/58 , Třebíč 674 01
místopředseda představenstva JUDr. Alena Sikorová 17.7.2008 - 27.5.2010
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 13.4.2010
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 13.4.2010
Adresa: Topolová 421/4 , Olomouc 783 01
člen představenstva Jaromír Hošek 17.7.2008 - 27.5.2010
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 13.4.2010
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 13.4.2010
Adresa: Dělnická 875 , Chotěboř 583 01
předseda představenstva Petr Rasocha 27.5.2010 - 8.12.2011
Vznik členství 13.4.2010
Zánik členství 2.11.2011
Vznik funkce 13.4.2010
Zánik funkce 2.11.2011
Adresa: 22 , 384 73 Stachy Česká republika
předseda představenstva Ing. Karel Bureš 8.12.2011 - 24.2.2012
Vznik členství 2.11.2011
Zánik členství 18.1.2012
Vznik funkce 2.11.2011
Zánik funkce 18.1.2012
Adresa: 23 , Břasy 338 24
místopředseda představenstva JUDr. Alena Sikorová 27.5.2010 - 19.6.2012
Vznik členství 13.4.2010
Zánik členství 5.6.2012
Vznik funkce 13.4.2010
Zánik funkce 5.6.2012
Adresa: Topolová 421/4 , Olomouc 783 01
člen představenstva Jaromír Hošek 27.5.2010 - 14.9.2012
Vznik členství 13.4.2010
Zánik členství 4.9.2012
Adresa: Dělnická 875 , Chotěboř 583 01
předseda představenstva Daniel Skarpíšek 24.2.2012 - 22.5.2013
Vznik členství 27.1.2012
Vznik funkce 27.1.2012
Zánik funkce 2.5.2013
Adresa: Fügnerova 18/11 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Kamil Rataj 19.6.2012 - 22.5.2013
Vznik členství 5.6.2012
Vznik funkce 5.6.2012
Zánik funkce 2.5.2013
Adresa: 292 , Tršice 783 57
člen představenstva Ing. Vladimír Hořejší MBA 14.9.2012 - 22.5.2013
Vznik členství 4.9.2012
Adresa: 46 , Skorkov 294 74
místopředseda představenstva Daniel Skarpíšek 22.5.2013 - 2.5.2014
Vznik členství 27.1.2012
Zánik členství 26.2.2014
Vznik funkce 2.5.2013
Zánik funkce 26.2.2014
Adresa: Fügnerova 18/11 , Olomouc 779 00
člen představenstva Kamil Rataj 22.5.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 5.6.2012
Adresa: 292 , Tršice 783 57
předseda představenstva Vladimír Hořejší 22.5.2013 - 1.1.2017
Vznik členství 4.9.2012
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 2.5.2013
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: 46 , Skorkov 294 74
místopředseda představenstva Kamil Rataj 30.7.2014 - 1.1.2017
Vznik členství 5.6.2012
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: 292 , Tršice 783 57
člen představenstva Radim Synek 30.7.2014 - 1.1.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Příčná 310 , Lety 252 29
člen představenstva Radim Synek 1.1.2017 - 11.8.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 25.7.2017
Adresa: Příčná 310 , Lety 252 29
člen představenstva Ing. Petr Witowski 11.8.2017 - 21.3.2018
Vznik členství 26.7.2017
Zánik členství 31.10.2017
Adresa: Okořská 78/21 , Praha 181 00
člen představenstva Miroslav Morháč 1.1.2017 - 19.7.2018
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Sadová 2001 , Hostivice 253 01

Dozorčí rada Banka CREDITAS a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady JUDr. Alena Sikorová 1.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 1.1.2017
Adresa: Topolová 421/4 , Olomouc 783 01
člen dozorčí rady Ing. Kamila Valštýnová 1.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: 306 , Kněžpole 687 12
člen dozorčí rady Ing. Jitka Plášilová 10.5.2019
Vznik členství 1.5.2019
Adresa: Boční 527 , Velký Týnec 783 72
člen dozorčí rady Jitka Plášilová 1.1.2017 - 11.8.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 25.7.2017
Adresa: Boční 527 , Velký Týnec 783 72
člen dozorčí rady Radim Synek 11.8.2017 - 14.3.2019
Vznik členství 26.7.2017
Zánik členství 31.1.2019
Zánik funkce 31.1.2019
Adresa: Příčná 310 , Lety 252 29

Sbírka Listin Banka CREDITAS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Dr 5022/SL 79 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 21.10.2015 27.10.2015 35
Dr 5022/SL 78 notářský zápis [NZ 689/2015] Změna stanov Krajský soud v Ostravě 6.8.2015 21.10.2015 27.10.2015 57
Dr 5022/SL 77 notářský zápis [NZ 556/2015] Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 21.10.2015 27.10.2015 11
Dr 5022/SL 76 notářský zápis [NZ 557/2015] Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 1.10.2015 5.10.2015 23
Dr 5022/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 1.10.2015 5.10.2015 29
Dr 5022/SL 74 posudek znalce č. P32982/15 Krajský soud v Ostravě 18.5.2015 18.5.2015 284
Dr 5022/SL 73 změna právní formy, fúze Projekt změny právní formy Krajský soud v Ostravě 14.5.2015 18.5.2015 18.5.2015 17
Dr 5022/SL 72 ostatní Zápis z členské schůze Krajský soud v Ostravě 7.11.2014 21.11.2014 13.5.2015 23
Dr 5022/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řádné členské schůze Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 15.7.2014 5.8.2014 26
Dr 5022/SL 70 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 15.7.2014 5.8.2014 64
Dr 5022/SL 65 notářský zápis NZ 1954/2013 schválení změny stanov Krajský soud v Ostravě 10.12.2013 20.12.2013 11.2.2014 50
Dr 5022/SL 64 notářský zápis NZ 1953/2013 schválení změny stanov Krajský soud v Ostravě 10.12.2013 20.12.2013 11.2.2014 12
Dr 5022/SL 63 stanovy společnosti účinné od 1.1.2014 Krajský soud v Ostravě 9.1.2014 24.1.2014 11
Dr 5022/SL 62 notářský zápis NZ 1953/2013 schválení změny stanov Krajský soud v Ostravě 10.12.2013 9.1.2014 24.1.2014 12
Dr 5022/SL 61 notářský zápis NZ 1954/2013 schválení změny stanov Krajský soud v Ostravě 10.12.2013 9.1.2014 24.1.2014 50
Dr 5022/SL 60 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 13.6.2013 11.7.2013 64
Dr 5022/SL 59 stanovy společnosti platné a účinné od 20.5.2013 Krajský soud v Ostravě 13.6.2013 11.7.2013 11
Dr 5022/SL 58 notářský zápis NZ 935/2013 schválení změny stanov Krajský soud v Ostravě 20.5.2013 13.6.2013 11.7.2013 51
Dr 5022/SL 57 notářský zápis NZ 934/2013 schválení změny stanov Krajský soud v Ostravě 20.5.2013 28.5.2013 7.6.2013 11
Dr 5022/SL 56 stanovy společnosti platné a účinné od 20.5.2013 Krajský soud v Ostravě 28.5.2013 7.6.2013 11
Dr 5022/SL 55 notářský zápis NZ 832/2012 - změna stanov Krajský soud v Ostravě 12.11.2012 21.11.2012 7.12.2012 13
Dr 5022/SL 54 stanovy společnosti platné a účinné od 12.11.2012 Krajský soud v Ostravě 21.11.2012 7.12.2012 9
Dr 5022/SL 53 notářský zápis NZ 833/2012 schv. nového znění stanov Krajský soud v Ostravě 12.11.2012 21.11.2012 7.12.2012 43
Dr 5022/SL 52 notářský zápis NZ 420/2012 schv. změny stanov Krajský soud v Ostravě 5.6.2012 14.6.2012 28.6.2012 45
Dr 5022/SL 51 stanovy společnosti platné od 5.6.2012 Krajský soud v Ostravě 14.6.2012 28.6.2012 9
Dr 5022/SL 50 notářský zápis NZ 419/2012 schv. změny stanov Krajský soud v Ostravě 5.6.2012 14.6.2012 28.6.2012 11
Dr 5022/SL 49 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 13.6.2012 21.6.2012 52
Dr 5022/SL 48 výroční zpráva r. 2010 vč.úč.záv, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 14.10.2011 19.10.2011 37
Dr 5022/SL 47 notářský zápis NZ 589/2011 změna stanov Krajský soud v Ostravě 22.9.2011 27.9.2011 10.10.2011 40
Dr 5022/SL 46 notářský zápis NZ 588/2011 změna stanov Krajský soud v Ostravě 22.9.2011 27.9.2011 10.10.2011 12
Dr 5022/SL 45 stanovy společnosti platé a účinné od 22.9.2011 Krajský soud v Ostravě 27.9.2011 10.10.2011 9
Dr 5022/SL 44 stanovy společnosti platné a účinné od 20.5.2011 Krajský soud v Ostravě 2.6.2011 17.6.2011 9
Dr 5022/SL 43 notářský zápis NZ 304/2011 schv. změny stanov Krajský soud v Ostravě 20.5.2011 2.6.2011 17.6.2011 55
Dr 5022/SL 42 notářský zápis NZ 303/2011 schv.změny stanov Krajský soud v Ostravě 20.5.2011 2.6.2011 17.6.2011 13
Dr 5022/SL 41 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 21.3.2011 4.4.2011 32
Dr 5022/SL 40 notářský zápis NZ 28/2010 změna stanov Krajský soud v Ostravě 26.4.2010 9.9.2010 20.9.2010 7
Dr 5022/SL 39 notářský zápis - stanovy, NZ 1/2010 Krajský soud v Ostravě 5.1.2010 9.2.2010 118
Dr 5022/SL 38 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ostravě 30.4.2009 27.7.2009 31
Dr 5022/SL 37 notářský zápis - zápis čl. sch. NZ 19/09 Krajský soud v Ostravě 26.3.2009 17.4.2009 66
Dr 5022/SL 36 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Ostravě 18.4.2008 20.10.2008 34
Dr 5022/SL 35 ostatní -zápis z 1. ust. sch. předst. Krajský soud v Ostravě 26.5.2008 18.7.2008 2
Dr 5022/SL 34 notářský zápis -NZ 62/2008-osvědčení-stanovy Krajský soud v Ostravě 26.5.2008 18.7.2008 72
Dr 5022/SL 33 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ostravě 6.9.2007 21
Dr 5022/SL 32 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Ostravě 9.7.2007 30.7.2007 12
Dr 5022/SL 31 ostatní -zápis z 1. ust. schůze Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 30.7.2007 1
Dr 5022/SL 30 ostatní -souhlas se zápisem do OR Krajský soud v Ostravě 9.7.2007 30.7.2007 5
Dr 5022/SL 29 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 30.7.2007 4
Dr 5022/SL 28 notářský zápis -NZ 61/2007-osvědčení-stanovy Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 30.7.2007 67
Dr 5022/SL 27 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 29.3.2006 10.11.2006 1
Dr 5022/SL 26 ostatní -zápis z čl. schůze Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 10.11.2006 17
Dr 5022/SL 25 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 10.11.2006 16
Dr 5022/SL 24 ostatní -úřad pro dohled nad dr. zál. Krajský soud v Ostravě 7.3.2006 10.11.2006 3
Dr 5022/SL 23 ostatní -zápis zjed. předst. Krajský soud v Ostravě 12.4.2006 10.11.2006 2
Dr 5022/SL 22 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ostravě 14.2.2006 18.9.2006 35
Dr 5022/SL 21 notářský zápis -NZ/-osvědčení-změna stanov Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 15.7.2005 36
Dr 5022/SL 20 ostatní -Úřad pro dohled nad dr. zál. Krajský soud v Ostravě 13.1.2005 14.7.2005 3
Dr 5022/SL 19 ostatní -Úřad na dohled nad dr. zál. Krajský soud v Ostravě 31.12.2004 14.7.2005 4
Dr 5022/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 14.7.2005 6
Dr 5022/SL 17 ostatní -zápis č. 1 Krajský soud v Ostravě 25.11.2004 14.7.2005 1
Dr 5022/SL 16 ostatní -zápis z čl. sch. 1. TZ-usnese Krajský soud v Ostravě 25.11.2004 14.7.2005 8
Dr 5022/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.6.2004 15.9.2004 16
Dr 5022/SL 14 notářský zápis -změna stanov Krajský soud v Ostravě 24.6.2004 15.9.2004 45
Dr 5022/SL 13 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ostravě 2.5.2004 9.7.2004 40
Dr 5022/SL 12 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 23.9.2003 2
Dr 5022/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.6.2002 23.9.2003 12
Dr 5022/SL 10 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ostravě 1.7.2003 3.7.2003 42
Dr 5022/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 16.3.2002 29.7.2002 12
Dr 5022/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 29.7.2002 2
Dr 5022/SL 7 ostatní - zápis z představestva Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 29.7.2002 2
Dr 5022/SL 6 ostatní - zápis z čl. schůze Krajský soud v Ostravě 13.6.2002 29.7.2002 9
Dr 5022/SL 5 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Ostravě 5.3.2002 13.3.2002 52
Dr 5022/SL 4 účetní závěrka - výrok auditora 2000 Krajský soud v Ostravě 17.4.2001 13.3.2002 29
Dr 5022/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.7.2000 3.11.2000 12
Dr 5022/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.3.1999 23.6.1999 12
Dr 5022/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.10.1997 23.4.1998 11

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Banka CREDITAS a.s.

IČO: 63492555
Firma: Banka CREDITAS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky soukromé národní
Datum vzniku: 26.2.1996

Sídlo Banka CREDITAS a.s.

Sídlo: tř. Svobody 1194/12, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
tracking image