Firma B. aircraft, a.s. IČO 24253006


B. aircraft, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

B. aircraft, a.s. (24253006) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jana Kašpara 1069/1, Praha 161 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 7. 2012 a je stále aktivní. B. aircraft, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o B. aircraft, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o B. aircraft, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o B. aircraft, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro B. aircraft, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje B. aircraft, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 18408
IČO (identifikační číslo osoby) 24253006
Jméno B. aircraft, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.7.2012
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 11.9.2014
Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 10.1.2014
Mimořádná valná hromada společnosti B. aircraft, a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti B. aircraft, a.s., o částku 150.000.000,- Kč upisováním nových akcií peněžitým vkladem s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) rozhoduje, že bude upsáno 1 500 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč; c) rozhoduje, že emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000,- Kč; d) rozhoduje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČ 248 21 993, přičemž předem určený zá jemce podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upíše tyto akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost B. aircraft, a.s., s předem určeným zájemcem - společností Český Aeroholding, a.s., v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, a to ve lhůtě třiceti dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti B. aircraft, a.s., doručen předem určenému záj emci - společnosti Český Aeroholding, a.s. - na adresu jeho sídla Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, ve lhůtě třiceti dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; e) určuje, že celý emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem - společností Český Aeroholding, a.s., bude splacen ve lhůtě třiceti dnů ode dne od upsání akcií společnosti na zvláštní účet, který byl za tímto účelem zřízen 2.1.2013 - 17.1.2013
Společnost České aerolinie a.s., vykonávajíc působnost valné hromady společnosti B. aircraft, a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti B. aircraft, a.s., o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitým vkladem s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští; b) rozhoduje, že bude upsáno 2 000 (slovy: dva tisíce) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); c) rozhoduje, že emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); d) rozhoduje, že všech 2 000 (slovy: dva tisíce) kusů akcií, ohledně kterých se jediný akcionář - společnost České aerolinie a.s. - vzdal svého přednostního práva na upsání akcií - upíše předem určený zájemce, kterým je společnost Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČ 248 21 993, přičemž předem určený zájemce podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upíše tyto akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost B. aircraft, a.s., s předem určeným zájemcem - s polečností Český Aeroholding, a.s., v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti B. aircraft, a.s., doručen předem určenému zájemci - společnosti Český Aeroholding, a.s. - na adresu jeho sídla Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, ve lhůtě čtrnácti dnů od právní moci rozhodnutí o zápi su rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; e) určuje, že celý emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem - společností Český Aeroholding, a.s., bude splacen ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne od upsání akcií společnosti na zvláštní účet, který byl za tímto účelem zřízen u Citibank Europe plc, o rganizační složky, na obchodní firmu B. aircraft, a.s., číslo účtu 2059939900/2600. 26.11.2012 - 29.11.2012
Společnost České aerolinie a.s., vykonávajíc působnost valné hromady společnosti B. aircraft, a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti B. aircraft, a.s., o částku 2.210.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě deset milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitým vkladem s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvý šení základního kapitálu se nepřipouští; b) rozhoduje, že bude upsáno 22 100 (slovy: dvacet dva tisíc sto) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); c) rozhoduje, že emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); d) rozhoduje, že všech 22 100 (slovy: dvacet dva tisíc sto) kusů akcií upíše předem určený zájemce, kterým je současný jediný akcionář společnosti - společnost České aerolinie a.s., přičemž předem určený zájemce podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upí še tyto akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost B. aircraft, a.s., s předem určeným zájemcem - společností České aerolinie a.s., v sídle společnosti, tj. na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od d oručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti B. aircraft, a.s., doručen předem určenému zájemci - společnosti České aerolinie a.s. - na adresu jeho sídla Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, ve lhůtě čtrnácti dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; e) určuje, že všechny nově upsané akcie budou splaceny v sídle společnosti B. aircraft, a.s., ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne upsání akcií společnosti; f) určuje, že celý emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem - společností České aerolinie, a.s., bude splacen výhradně započtením pohledávek společnosti České aerolinie a.s. proti pohledávce společnosti B. aircraft, a.s., na splacení emisního ku rsu akcií upsaných společností České aerolinie a.s.; g) souhlasí se započtením pohledávek společnosti České aerolinie a.s. v celkové výši 2.210.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě deset milionů korun českých) proti pohledávce společnosti B. aircraft, a.s., na splacení emisního kurzu 22 100 (slovy: dva cet dva tisíc sto) kusů nových akcií upsaných společností České aerolinie a.s. v celkové výši 2.210.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě deset milionů korun českých), přičemž i. pohledávky společnosti České aerolinie a.s. vůči společnosti B. aircraft, a.s., vzniknou z titulu úplaty za postoupení práv a povinností vyplývajících ze smluv o finančním leasingu šesti letadel Airbus A319-100 a šesti letadel Airbus A320-200 ze společ nosti České aerolinie a.s. na společnosti B. aircraft, a.s., přičemž úplata za postoupení shora uvedených práv a povinností je stanovena posudkem znaleckého ústavu PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., ze dne 19.11.2012, číslo posudku 90-11/2012 , který byl jmenován znalcem pro ocenění výše úplaty za postoupení práv a povinností vyplývajících ze smluv o finančním leasingu na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11.9.2012, čj. 2 Nc 5579/2012-18, které nabylo právní moci dne 13.9.2012; ii. společnost České aerolinie a.s., jakožto postupitel, uzavře se společností B. aircraft, a.s., jakožto postupníkem, smlouvy o postoupení práv a povinností („Deed of Novation, Amendment and Restatement“ dle práva Anglie), na základě kterých postoupí („transfer by novation“ dle práva Anglie) společnost České aerolinie a.s. na společnost B. aircraft, a.s., za úplatu celkem ve výši 2.210.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě deset milionů korun českých) veškerá práva a povinnost i vyplývající z níže uvedených smluv o finančním leasingu: - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 30.3.2006 (slovy: třicátého března roku dva tisíce šest) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společností N atixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 30.3.2006 (slovy: třicátého června roku dva tisíce šest) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností Čes ké aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A320-200, sériové číslo MSN2719, registrační značka letadla OK-LEE; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 21.4.2006 (slovy: dvacátého prvního dubna roku dva tisíce šest) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společ ností Natixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 21.4.2006 (slovy: dvacátého prvního dubna roku dva tisíce šest) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a s polečností České aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A320-200, sériové číslo MSN2758, registrační značka letadla OK-LEF; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 17.5.2006 (slovy: sedmnáctého května roku dva tisíce šest) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společností Natixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 17.5.2006 (slovy: sedmnáctého května roku dva tisíce šest) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností České aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A320-200, sériové číslo MSN2789, registrační značka letadla OK-LEG; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 12.2.2007 (slovy: dvanáctého února roku dva tisíce sedm) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společností N atixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 12.2.2007 (slovy: dvanáctého února roku dva tisíce sedm) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností Čes ké aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A320-200, sériové číslo MSN3031, registrační značka letadla OK-MEH; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 12.3.2007 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce sedm) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společností Natixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 12.3.2007 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce sedm) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností Č eské aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A320-200, sériové číslo MSN3060, registrační značka letadla OK-MEI; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 10.4.2007 (slovy: desátého dubna roku dva tisíce sedm) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společností Nat ixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 10.4.2007(slovy: desátého dubna roku dva tisíce sedm) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností České ae rolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A320-200, sériové číslo MSN3097, registrační značka letadla OK-MEJ; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 5.3.2007 (slovy: pátého března roku dva tisíce sedm) mezi společnos tí České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společností Natixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 5 .3.2007 (slovy: pátého března roku dva tisíce sedm) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností České aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A319-100, sériové číslo MSN3043, registr ační značka letadla OK-MEK; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 16.4.2007 (slovy: šestnáctého dubna roku dva tisíce sedm) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společností Natixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 16.4.2007 (slovy: šestnáctého dubna roku dva tisíce sedm) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností Č eské aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A319-100, sériové číslo MSN3094, registrační značka letadla OK-MEL; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 18.2.2008 (slovy: osmnáctého února roku dva tisíce osm) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společností Natixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavř enou dne 18.2.2008 (slovy: osmnáctého února roku dva tisíce osm) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností České aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A319-100, sériové číslo MSN 3406, registrační značka letadla OK-NEM; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 12.3.2008 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce osm) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společností N atixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 12.3.2008 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce osm) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností Čes ké aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A319-100, sériové číslo MSN3436, registrační značka letadla OK-NEN; - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 31.3.2008 (slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce osm) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Paribas, Československou obchodní bankou, a.s., společ ností Natixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 31.3.2008 (slovy: třicátého prvního března roku dva tisíce osm) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a s polečností České aerolinie a.s., jakožto nájemcem, - dohodu všech smluvních stran uzavřenou dne 25.9.2008 (slovy: dvacátého pátého září roku dva tisíce osm) mezi společností České aerolinie a.s., společností Begrant Leasing Limited, společností BNP Pariba s, Československou obchodní bankou, a.s., společností Natixis S.A., Komerční bankou, a.s., a Unicredit Bank Czech Republic, a.s., a smlouvu o nájmu letadla uzavřenou dne 25.9.2008 (slovy: dvacátého pátého září roku dva tisíce osm) mezi společností Begrant Leasing Limited, jakožto pronajímatelem, a společností České aerolinie a.s., jakožto nájemcem, ohledně finančního leasingu letadla Airbus A319-100, sériové číslo MSN3660, registrační značka letadla OK-NEP; ohledně finančního leasingu letadla Airbus A319- 100, sériové číslo MSN3452, registrační značka letadla OK-NEO; h) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení pohledávek společnosti České aerolinie a.s. uvedených shora pod písm. g) proti pohledávce společnosti B. aircraft, a.s., na splacení emisního kurzu nových akcií: - společnost B. aircraft, a.s. zašle návrh dohody o započtení společnosti České aerolinie a.s. do čtrnácti dnů ode dne, kdy dojde k uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností B. aircraft, a.s., a společností České aerolinie a.s.; - dohoda o započtení bude mezi společností B. aircraft, a.s., a společností České aerolinie a.s. uzavřena do čtrnácti dnů ode dne, kdy bude návrh společnosti B. aircraft, a.s., na uzavření dohody o započtení doručen společnosti České aerolinie a.s. nejpoz ději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti B. aircraft, a.s., tj. na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08. 26.11.2012 - 12.12.2012

Aktuální kontaktní údaje B. aircraft, a.s.

Kapitál B. aircraft, a.s.

zakladni jmění 2 562 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.1.2013
zakladni jmění 2 412 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2012 - 17.1.2013
zakladni jmění 202 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.11.2012 - 12.12.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.7.2012 - 29.11.2012

Akcie B. aircraft, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 25 620 17.1.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 24 120 12.12.2012 - 17.1.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 020 29.11.2012 - 12.12.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 24.7.2012 - 29.11.2012

Sídlo B. aircraft, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jana Kašpara 1069/1 , Praha 161 00 24.7.2012

Předmět podnikání B. aircraft, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.7.2012

vedení firmy B. aircraft, a.s.

Statutární orgán B. aircraft, a.s.

Platnost údajů od - do
Za Společnost jedná představenstvo ve všech záležitostech Společnosti vždy společně dvěma (2) členy představenstva, z nichž alespoň jeden (1) je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 25.8.2016
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 10.1.2014 - 25.8.2016
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. 24.7.2012 - 10.1.2014
Předseda představenstva Mgr. Jaroslav Petržela 8.5.2015
Vznik členství 1.12.2014
Vznik funkce 1.12.2014
Adresa: Oradourská 79 , Lidice 273 54
místopředseda představenstva Ing. Bronislav Šoltys 13.10.2016
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Koulova 1595/8 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Petr Doberský 1.6.2018
Vznik členství 1.6.2018
Adresa: Za Fořtem 871/29 , Praha 154 00
předseda představenstva Ing. Marek Týbl 24.7.2012 - 17.6.2013
Vznik členství 24.7.2012
Zánik členství 1.6.2013
Vznik funkce 24.7.2012
Zánik funkce 1.6.2013
Adresa: Jižní 410 , Nová Ves pod Pleší 262 04
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zemek 24.7.2012 - 17.6.2013
Vznik členství 24.7.2012
Zánik členství 1.6.2013
Vznik funkce 24.7.2012
Zánik funkce 1.6.2013
Adresa: Mladotova 664/1 , Praha 103 00
člen představenstva Ing. Jiří Hruška 24.7.2012 - 17.6.2013
Vznik členství 24.7.2012
Zánik členství 1.6.2013
Adresa: Františka Zvonaře 606 , Kladno 272 04
předseda představenstva Karol Marsovszky 17.6.2013 - 4.2.2015
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 3.6.2013
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Libínská 3127/1 , Praha 150 00
Předseda představenstva Mgr. Jaroslav Petržela 4.2.2015 - 8.5.2015
Vznik členství 1.12.2014
Vznik funkce 1.12.2014
Adresa: 672 , Loučany 783 44
místopředseda představenstva Tomáš Kvapil 17.6.2013 - 13.10.2016
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 31.8.2016
Vznik funkce 3.6.2013
Zánik funkce 31.8.2016
Adresa: Filmařská 1155/23 , Praha 152 00
člen představenstva Petr Doberský 17.6.2013 - 1.6.2018
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 1.6.2018
Adresa: Za Fořtem 871/29 , Praha 154 00

Dozorčí rada B. aircraft, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Radek Hovorka 14.6.2016
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: Boloňská 603/21 , Praha 109 00
člen Mgr. Petr Baxa 5.8.2016
Vznik členství 1.10.2015
Adresa: Kecova 2865 15, 155 00 Praha Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Brázdil 25.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 15.1.2019
Adresa: Nad mlýnským potokem 639/8 , Praha 107 00
předseda dozorčí rady Philippe Moreels 24.7.2012 - 17.6.2013
Vznik členství 24.7.2012
Zánik členství 1.6.2013
Vznik funkce 24.7.2012
Zánik funkce 1.6.2013
Adresa: Hriňovská 7541 11, 811 02 Bratislava Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jiří Marek 24.7.2012 - 17.6.2013
Vznik členství 24.7.2012
Zánik členství 1.6.2013
Vznik funkce 24.7.2012
Zánik funkce 1.6.2013
Adresa: Radlická 2070/112 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Edita Postávková 24.7.2012 - 17.6.2013
Vznik členství 24.7.2012
Zánik členství 1.6.2013
Adresa: Kafkova 586/13 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jiří Marek 17.6.2013 - 19.12.2013
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 11.11.2013
Adresa: Radlická 2070/112 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Philippe Moreels 17.6.2013 - 11.9.2014
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 1.8.2014
Vznik funkce 5.6.2013
Zánik funkce 1.8.2014
Adresa: Hriňovská 7541 11, 811 02 Bratislava Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Štolba Martin 17.6.2013 - 11.9.2014
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 1.8.2014
Vznik funkce 5.6.2013
Zánik funkce 1.8.2014
Adresa: Branická 574/13 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Jozef Sinčák 19.12.2013 - 11.9.2014
Vznik členství 11.11.2013
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: Nepilova 903/1 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Minařík 11.9.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 1.3.2015
Adresa: Baranova 897/19 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady Jan Brázdil 16.4.2015 - 19.11.2015
Vznik členství 1.3.2015
Zánik členství 1.10.2015
Zánik funkce 1.10.2015
Adresa: Nad mlýnským potokem 639/8 , Praha 107 00
Předseda dozorčí rady Ing. Zuzana Tairova FCCA 11.9.2014 - 24.2.2016
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 13.8.2014
Adresa: Podskalská 1252/24 , Praha 128 00
Předseda dozorčí rady Ing. Zuzana Prokopcová FCCA 24.2.2016 - 14.6.2016
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 13.8.2014
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Podskalská 1252/24 , Praha 128 00
člen Mgr. Petr Baxa 19.11.2015 - 5.8.2016
Vznik členství 1.10.2015
Adresa: Vlachova 1508/14 , Praha 155 00
Místopředseda dozorčí rady JUDr. Petr Pavelec LL.M. 11.9.2014 - 25.2.2019
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 13.8.2014
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Na Vyhlídce 294 , Vyšší Brod 382 73

Sbírka Listin B. aircraft, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 18408/SL 21 ostatní zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 22.4.2015 12.11.2015 25.11.2015 4
B 18408/SL 20 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora +zpráva o vztazích za r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 12.11.2015 25.11.2015 42
B 18408/SL 19 ostatní výpis ze zápisu zased. představenstva Městský soud v Praze 17.2.2015 31.3.2015 20.4.2015 3
B 18408/SL 18 ostatní zápis mimoř. představen. PŘ/07-14 Městský soud v Praze 1.12.2014 18.12.2014 6.2.2015 3
B 18408/SL 17 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.12.2014 12.12.2014 42
B 18408/SL 16 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 14.5.2014 5.12.2014 12.12.2014 3
B 18408/SL 15 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 20.12.2013 14.1.2014 29
B 18408/SL 14 notářský zápis NZ 708/2013 Městský soud v Praze 19.12.2013 20.12.2013 14.1.2014 39
B 18408/SL 13 zpráva o vztazích r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 7.1.2014 9
B 18408/SL 12 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 7.1.2014 24
B 18408/SL 11 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.5.2013 20.12.2013 7.1.2014 7
B 18408/SL 10 posudek znalce č. 114-10/2013 Městský soud v Praze 31.7.2013 4.11.2013 7.11.2013 33
B 18408/SL 9 ostatní záp.z mim.zased.představenstva Městský soud v Praze 3.6.2013 13.6.2013 2.7.2013 4
B 18408/SL 8 ostatní záp.z jed.VH Městský soud v Praze 28.5.2013 13.6.2013 2.7.2013 6
B 18408/SL 7 notářský zápis NZ 820/2012 Městský soud v Praze 27.12.2012 28.12.2012 9.1.2013 11
B 18408/SL 6 posudek znalce č.90-11/2012 Městský soud v Praze 31.10.2012 11.12.2012 9.1.2013 36
B 18408/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.11.2012 18.12.2012 28.12.2012 28
B 18408/SL 4 notářský zápis NZ 714/2012 Městský soud v Praze 19.11.2012 21.11.2012 26.11.2012 19
B 18408/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2012 18.7.2012 23.11.2012 28
B 18408/SL 2 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 27.6.2012 18.7.2012 23.11.2012 2
B 18408/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 361/12 Městský soud v Praze 13.6.2012 18.7.2012 23.11.2012 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje B. aircraft, a.s.

IČO (identifikační číslo) 24253006
Jméno B. aircraft, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 24.7.2012
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo B. aircraft, a.s.

Živnosti a provozovny B. aircraft, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.7.2012

Statutární orgán B. aircraft, a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Doberský
Člen statutárního orgánu Jaroslav Petržela
Člen statutárního orgánu Bronislav Šoltys

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje B. aircraft, a.s.

IČO: 24253006
Firma: B. aircraft, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.7.2012

Sídlo B. aircraft, a.s.

Sídlo: Jana Kašpara 1069/1, Praha 161 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image