Firma B A L T A C I a.s. IČO 25564056


B A L T A C I a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

B A L T A C I a.s. (25564056) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 212, Napajedla 763 61. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 1999 a je stále aktivní. B A L T A C I a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o B A L T A C I a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o B A L T A C I a.s. na Justice.cz
Detailní informace o B A L T A C I a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro B A L T A C I a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje B A L T A C I a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2946
IČO (identifikační číslo osoby) 25564056
Jméno B A L T A C I a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.5.1999
Valná hromada konaná dne 5.10.2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku Kč 6 800 000 ze stávající výše Kč 67 600 000 na novou výši Kč 74 400 000. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 68 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100 000, navrhovaná výše emisního kursu akcie je Kč 100 000. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Bohumil Žaludek, r.č. 580922/0780, bytem Zlín-Malenovice, tř.3. května 1045 Pavel Novák, nar. 23.1.1964, bytem Halenkovice 268 Vlasta Žaludková, r.č.255725/360, bytem Zlín-Malenovice, tř.3 května 878 Jana Žaludková, nar. 23.1.1964, bytem Zlín-Malenovice, tř.2.května 1045 Petr Štěpán, nar. 14.6.1977, bytem Otrokovice, J.Jabůrkové 1427 Magda Nováková, nar. 17.7.1965, bytem Halenkovice 268 Jitka Kohnová, r.č.255105/434, bytem Napajedla, Masarykovo nám.215. Upisovatelé jsou povinni zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada rozhodla dne 5.10.2006 o započtení vzájemné peněžité pohledávky věřitele Pavel Novák, nar. 23.1.1964, bytem Halenkovice 268 ve výši Kč 400 000 vzniklé ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 20.1.2003 Vlasta Žaludková, r.č.255725/360, bytem Zlín-Malenovice, tř.3 května 878 ve výši Kč 400 000 vzniklé ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.3.2005, ze dne 3.1.2005 Jana Žaludková, nar. 23.1.1964, bytem Zlín-Malenovice, tř.2.května 1045 ve výši Kč 300 000 vzniklé ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 2.1.2005, ze dne 9.10.2004 Petr Štěpán, nar. 14.6.1977, bytem Otrokovice, J.Jabůrkové 1427 ve výši Kč 300 000 vzniklé ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.7.2005, ze dne 3.3.2004, Magda Nováková, nar. 17.7.1965, bytem Halenkovice 268 ve výši Kč 600 000 vzniklé ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 3.3.2004, ze dne 12.1.2004, ze dne 1.12.2003 Jitka Kohnová, r.č. 255105/434, bytem Napajedla, Masarykovo nám.215 ve výši Kč 1 100 000 vzniklé ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 2.2.2004, ze dne 7.8.2006 vůči společnosti B A L T A C I a.s. Napajedla, IČ 255 64 056 na pohledávku společnosti B A L T A C I a.s. vůči předem určenému zájemci vzniklou z prohlášení předem určeného zájemce o převzetí závazku k upsání Pavel Novák, nar. 23.1.1964, bytem Halenkovice 268 - 4 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 100 000 Vlasta Žaludková, r.č.255725/360, bytem Zlín-Malenovice, tř.3 května 878 - 4 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 100 000 a Jana Žaludková, nar. 23.1.1964, bytem Zlín-Malenovice, tř.2.května 1045 - 3 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 100 000 Petr Štěpán, nar. 14.6.1977, bytem Otrokovice, J.Jabůrkové 1427 - 3 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 100 000 Magda Nováková, nar. 17.7.1965, bytem Halenkovice 268 - 6 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 100 000 Jitka Kohnová, r.č.255105/434, bytem Napajedla, Masarykovo nám.2156 - 11 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč 100 000 Valná hromada schválila dne 5.10.2006 hodnotu nepeněžitého vkladu spočívajícího ve vložení nemovitostí vč.jejich součástí a příslušenství zapsaných na LV č.4979 v katastru nemovitostí pro obec a k.ú.Napajedla - bud.č.p.456 stojící na st.p.č.347/2,st.p.č.3 47/2, bud.č.p.215 stojící na st.p.č.347/1, st.p.č.347/1, p.č.188/1 - oceněných znal. posudkem Ing.Jany Zábelové, Broumov-Bylnice na částku Kč 3 750 000. 25.10.2006 - 15.1.2007
Usnesením valné hromady ze dne 18.6.2001 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o Kč 10 600 000,- (slovy desetmilionů šestsettisíckorunčeských) ze stávající výše Kč 57 000 000,- (slovy padesátsedmmilionůkorunčeských) na novou výši Kč 67 600 000,- (slovy šedesátsedmmilionůšestsettisíckorunčeských a to upsáním nových akcií v počtu 10 ks akcií o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- (slovy jeden milionkorunčeských) a 6 ks akcií o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- bez veřejné nabídky akcií. Jedná se o kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, vřejně neobchodovatelné. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- lze upsat 1 (slovy jednu) novou akcii o téže jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- lze upsat 1 (slovy jednu) novou akcii o téže jmenovité hodnotě. 22.10.2001 - 30.1.2002
Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem. 22.10.2001 - 30.1.2002
Všechny nové akcie budou upsány přednostně akcionáři p. Bohumilem Žaludkem, r.č. 580922/0780 a paní Janou Žaludkovou, r.č. 645123/0687, oba bytem Zlín - Malenovice tř. 3.května 1045 a to na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi nimi a společností. 22.10.2001 - 30.1.2002
Emisní kurs 7 ks upisovaných akcií o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- bude splacen započtením peněžité pohledávky akcionáře Bohumila Žaludka, r.č. 580922/0780, bytem Zlín - Malenovice, tř. 3.května 1045, vůči společnosti na splacení půjčky peněz ve výši Kč 7 000 000,- ( sedmmilionůkorunčeských) vzniklé z titulu smlouvy o půjčce peněz uzavřené dne 4.6.1999 mezi akcionářem a společností. Emisní kurs 3 ks upisovaných akcií o jmenovité hodnotě Kč 1 000 000,- a emisní kurs 6 ks akcií o jmenovité hodnotě Kč 100 000,- bude splacen započtením peněžité pohledávky akcionářky Jany Žaludkové, r.č. 645123/0687, bytem Zlín - Malenovice, tř. 3.května 1045 vůči společnosti na splacení půjčky peněz ve výši Kč 3 600 000,- (slovy třimilonyšestsettisíckorunčeských) vzniklé z titulu smlouvy o půjčce peněz uzavřené dne 10.11.1999 mezi akcionářkou a společností. 22.10.2001 - 30.1.2002
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 22.10.2001 - 30.1.2002
Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti ve Zlíně, Lešetín II č.p. 651 v pracovních dnech od 8,30 hodin do 12 hodin. 22.10.2001 - 30.1.2002
Přednostní právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě 15 dnů. Lhůta počne běžet šestým dnem následujícím po zveřejnění informace o přednostním právu na úpis akcií v Obchodním věstníku. Informace o přednostním právu na úpis akcií bude zveřejněna spolu s pravomocným rozhodnutím příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.10.2001 - 30.1.2002
Počátek běhu lhůty je současně dnem, kdy akcionáři podepíší se společností smlouvu o upsání akcií. 22.10.2001 - 30.1.2002
Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledánky: Do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií mezi akcionářem p. Bohumilem Žaludkem a společností a paní Janou Žaludkouvou a společností budou písemně uzavřeny mezi týmiž účastníky smlouvy o započtení vzájemných peněžitých pohledávek takto: 22.10.2001 - 30.1.2002
Peněžitá pohledávka akcionáře Bohumila Žaludka vůči společnosti na splacení peněžité částky ve výši Kč 7 000 000,- vzniklá z titulu smlouvy o půjčce peněz ze dne 4.6.1999 se započte na pohledávku společnosti vůči akcionáři na splacení peněžité pohledávky ve výši Kč 7 000 000,- vzniklé z titulu smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti. 22.10.2001 - 30.1.2002
Peněžitá pohledávka akcionářky Jany Žaludkové vůči společnosti na vrácení peněžité částky ve výši Kč 3 600 000,- vzniklá z titulu smlouvy o půjčce peněz ze dne 10.11.1999 se započte na pohledávku společnosti vůči akcionáři na splacení peněžité pohledávky ve výši Kč 3 600 000,- vzniklé z titulu smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti. 22.10.2001 - 30.1.2002
Všechny vzájemné pohledávky budou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude oběma akcionáři splacen emisní kurs nových akcií. 22.10.2001 - 30.1.2002

Aktuální kontaktní údaje B A L T A C I a.s.

Kapitál B A L T A C I a.s.

zakladni jmění 74 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.1.2007
zakladni jmění 67 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.2002 - 15.1.2007
zakladni jmění 57 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.5.1999 - 30.1.2002

Akcie B A L T A C I a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 94 16.4.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 65 16.4.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 94 15.1.2007 - 16.4.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 65 15.1.2007 - 16.4.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 26 30.1.2002 - 15.1.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 65 30.1.2002 - 15.1.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 14.5.1999 - 30.1.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 55 14.5.1999 - 30.1.2002

Sídlo B A L T A C I a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykovo náměstí 212 , Napajedla 763 61 23.9.2013
Adresa Masarykovo náměstí 212 , Napajedla 763 61 4.1.2003 - 23.9.2013
Adresa Lešetín II 651 , Zlín 760 01 14.5.1999 - 4.1.2003

Předmět podnikání B A L T A C I a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 22.8.2017
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.8.2017
pekařství, cukrářství 15.3.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.9.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.9.2009
řeznictví a uzenářství 15.10.2007
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 11.8.2005 - 18.9.2009
realitní činnost 22.10.2001 - 18.9.2009
ubytovací služby 22.10.2001 - 18.9.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 22.10.2001 - 18.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 22.10.2001 - 18.9.2009
vedení účetnictví 25.11.1999 - 22.10.2001
hostinská činnost 14.5.1999
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 14.5.1999 - 22.10.2001
ubytovací činnost 14.5.1999 - 22.10.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.5.1999 - 22.10.2001

Předmět činnosti B A L T A C I a.s.

Platnost údajů od - do
Správa vlastního majetku 22.8.2017

vedení firmy B A L T A C I a.s.

Statutární orgán B A L T A C I a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech kterýkoliv člen představenstva samostatně. 22.8.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 15.10.2007 - 22.8.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva. 22.10.2001 - 15.10.2007
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Za společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva. 14.5.1999 - 22.10.2001
předseda představenstva Bohumil Žaludek 22.8.2017
Vznik členství 10.8.2017
Vznik funkce 10.8.2017
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen představenstva Lukáš Žaludek 17.6.2018
Vznik členství 10.8.2017
Adresa: Masarykovo náměstí 215 , Napajedla 763 61
předseda představenstva Ing. Josef Houšť 14.5.1999 - 25.11.1999
Adresa: Santražiny 1624 , Zlín 760 01
člen představenstva Josef Pálka 14.5.1999 - 22.10.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: 3.května 0 , 760 01 Zlín, Malenovice Česká republika
místopředseda představenstva JUDr. Přemysl Najbrt 14.5.1999 - 4.1.2003
Vznik funkce 14.5.1999
Zánik funkce 12.8.2002
Adresa: Štefánikova 4072 , Zlín 760 01
předseda představenstva Bohumil Žaludek 25.11.1999 - 4.1.2003
Vznik funkce 25.11.1999
Zánik funkce 12.8.2002
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen představenstva JUDr. Helena Grulichová 22.10.2001 - 3.3.2004
Vznik funkce 18.6.2001
Adresa: SNP 1173 , Otrokovice 765 02
místopředseda představenstva: JUDr. Přemysl Najbrt 4.1.2003 - 3.3.2004
Vznik funkce 12.8.2002
Zánik funkce 19.9.2003
Adresa: Štefánikova 4072 , Zlín 760 01
předseda představenstva: Bohumil Žaludek 4.1.2003 - 6.11.2004
Vznik funkce 12.8.2002
Zánik funkce 20.6.2004
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
místopředseda představenstva JUDr. Helena Grulichová 3.3.2004 - 6.11.2004
Vznik funkce 18.6.2001
Zánik funkce 23.8.2004
Adresa: SNP 1173 , Otrokovice 765 02
člen představenstva Magda Nováková 3.3.2004 - 16.8.2006
Vznik funkce 19.9.2003
Zánik funkce 31.7.2006
Adresa: 268 , Halenkovice 763 63
předsedkyně představenstva JUDr. Helena Grulichová 6.11.2004 - 16.8.2006
Vznik funkce 23.8.2004
Zánik funkce 31.7.2006
Adresa: SNP 1173 , Otrokovice 765 02
člen představenstva JUDr. Helena Grulichová 16.8.2006 - 15.10.2007
Vznik členství 23.8.2004
Zánik členství 11.9.2007
Adresa: SNP 1173 , Otrokovice 765 02
předseda představenstva Bohumil Žaludek 16.8.2006 - 18.9.2009
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 31.7.2009
Vznik funkce 31.7.2006
Zánik funkce 31.7.2009
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen představenstva Magda Nováková 16.8.2006 - 18.9.2009
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: 268 , Halenkovice 763 63
člen představenstva JUDr. Helena Grulichová 15.10.2007 - 27.9.2010
Vznik členství 11.9.2007
Zánik členství 10.9.2010
Adresa: 358 , Žlutava 763 61
předseda představenstva Bohumil Žaludek 18.9.2009 - 24.10.2012
Vznik členství 14.8.2009
Zánik členství 14.8.2012
Vznik funkce 14.8.2009
Zánik funkce 14.8.2012
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen představenstva Magda Nováková 18.9.2009 - 24.10.2012
Vznik členství 14.8.2009
Zánik členství 14.8.2012
Adresa: 268 , Halenkovice 763 63
člen představenstva JUDr. Helena Grulichová 27.9.2010 - 23.9.2013
Vznik členství 10.9.2010
Zánik členství 2.9.2013
Adresa: 358 , Žlutava 763 61
předseda představenstva Bohumil Žaludek 24.10.2012 - 23.9.2013
Vznik členství 7.9.2012
Vznik funkce 7.9.2012
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen představenstva Magda Nováková 24.10.2012 - 23.9.2013
Vznik členství 7.9.2012
Adresa: 268 , Halenkovice 763 63
člen představenstva JUDr. Helena Grulichová 23.9.2013 - 10.10.2013
Vznik členství 10.9.2010
Zánik členství 2.9.2013
Adresa: 358 , Žlutava 763 61
předseda představenstva Bohumil Žaludek 23.9.2013 - 19.10.2015
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 7.9.2015
Vznik funkce 7.9.2012
Zánik funkce 7.9.2015
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen představenstva Magda Nováková 23.9.2013 - 19.10.2015
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 7.9.2015
Adresa: 268 , Halenkovice 763 63
člen představenstva Helena Grulichová 10.10.2013 - 22.8.2017
Vznik členství 2.9.2013
Zánik členství 2.9.2016
Adresa: 358 , Žlutava 763 61
Předseda představenstva Bohumil Žaludek 19.10.2015 - 22.8.2017
Vznik členství 8.9.2015
Zánik členství 10.8.2017
Vznik funkce 8.9.2015
Zánik funkce 10.8.2017
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen představenstva Lukáš Žaludek 19.10.2015 - 22.8.2017
Vznik členství 8.9.2015
Zánik členství 10.8.2017
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen představenstva Lukáš Žaludek 22.8.2017 - 17.6.2018
Vznik členství 10.8.2017
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02

Dozorčí rada B A L T A C I a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. arch. Michal Hladil 22.8.2017
Vznik členství 10.8.2017
Adresa: Lány 1524 , Napajedla 763 61
předseda JUDr. Josef Čejka 14.5.1999 - 22.10.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: 96 , Žlutava 763 61
místopředseda JUDr. Vratislav Peška 14.5.1999 - 22.10.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: Družstevní 4506 , Zlín 760 05
člen MUDr. Zdeněk Lacina 14.5.1999 - 22.10.2001
Zánik funkce 18.6.2001
Adresa: Nivy III 4408 , Zlín 760 01
členka Jana Žaludková 22.10.2001 - 30.1.2002
Vznik funkce 18.6.2001
Zánik funkce 16.11.2001
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
předsedkyně Lenka Pernicová 22.10.2001 - 3.3.2004
Vznik funkce 18.6.2001
Zánik funkce 19.9.2003
Adresa: Lorencova 3346 , Zlín 760 01
členka Magda Nováková 22.10.2001 - 3.3.2004
Vznik funkce 18.6.2001
Zánik funkce 19.9.2003
Adresa: 268 , Halenkovice 763 63
předseda JUDr. Přemysl Najbrt 3.3.2004 - 6.11.2004
Vznik funkce 19.9.2003
Zánik funkce 16.4.2004
Adresa: Štefánikova 4072 , Zlín 760 01
člen Josef Čevela 4.1.2003 - 11.8.2005
Vznik funkce 12.8.2002
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: 477 , Halenkovice 763 63
člen Lukáš Žaludek 3.3.2004 - 16.8.2006
Vznik funkce 19.9.2003
Zánik funkce 31.7.2006
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
předseda Pavel Novák 6.11.2004 - 15.10.2007
Vznik funkce 23.8.2004
Zánik funkce 11.9.2007
Adresa: 268 , Halenkovice 763 63
člen dozorčí rady Josef Čevela 11.8.2005 - 26.9.2008
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: 477 , Halenkovice 763 63
člen dozorčí rady Lukáš Žaludek 16.8.2006 - 26.9.2008
Vznik členství 31.7.2006
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
předseda dozorčí rady Lukáš Žaludek 26.9.2008 - 18.9.2009
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 31.7.2009
Vznik funkce 15.8.2008
Zánik funkce 31.7.2009
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Jitka Žaludková 26.9.2008 - 7.10.2011
Vznik členství 15.8.2008
Zánik členství 15.8.2011
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Josef Čevela 26.9.2008 - 7.10.2011
Vznik členství 15.8.2008
Zánik členství 15.8.2011
Adresa: 477 , Halenkovice 763 63
předseda dozorčí rady Lukáš Žaludek 18.9.2009 - 24.10.2012
Vznik členství 14.8.2009
Zánik členství 14.8.2012
Vznik funkce 14.8.2009
Zánik funkce 14.8.2012
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Josef Čevela 7.10.2011 - 23.9.2013
Vznik členství 9.9.2011
Adresa: 477 , Halenkovice 763 63
člen dozorčí rady Jitka Andrysová 7.10.2011 - 23.9.2013
Vznik členství 9.9.2011
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
předseda dozorčí rady Lukáš Žaludek 24.10.2012 - 23.9.2013
Vznik členství 7.9.2012
Vznik funkce 7.9.2012
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Josef Čevela 23.9.2013 - 14.10.2014
Vznik členství 9.9.2011
Zánik členství 9.9.2014
Adresa: 477 , Halenkovice 763 63
člen dozorčí rady Jitka Andrysová 23.9.2013 - 14.10.2014
Vznik členství 9.9.2011
Zánik členství 9.9.2014
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
předseda dozorčí rady Lukáš Žaludek 23.9.2013 - 19.10.2015
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 7.9.2015
Vznik funkce 7.9.2012
Zánik funkce 7.9.2015
Adresa: třída 3. května 1045 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Lucie Pešinová 14.10.2014 - 19.10.2015
Vznik členství 10.9.2014
Zánik členství 1.9.2015
Adresa: Nábřeží 1343 , Napajedla 763 61
člen dozorčí rady Josef Čevela 14.10.2014 - 22.8.2017
Vznik členství 10.9.2014
Zánik členství 10.8.2017
Adresa: 477 , Halenkovice 763 63
člen dozorčí rady Mgr. Jan Mrázek 19.10.2015 - 22.8.2017
Vznik členství 8.9.2015
Zánik členství 10.8.2017
Adresa: Lúčky 314 , Fryšták 763 16
předseda dozorčí rady Ing. arch. Michal Hladil 19.10.2015 - 22.8.2017
Vznik členství 8.9.2015
Zánik členství 10.8.2017
Vznik funkce 8.9.2015
Zánik funkce 10.8.2017
Adresa: Lány 1524 , Napajedla 763 61

Sbírka Listin B A L T A C I a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2946/SL 116 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 8.9.2015 15.10.2015 22.10.2015 1
B 2946/SL 115 ostatní zápis z jednání řádné valné hromady Krajský soud v Brně 8.9.2015 15.10.2015 22.10.2015 6
B 2946/SL 114 zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.8.2015 9.9.2015 14.9.2015 4
B 2946/SL 113 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 9.9.2015 14.9.2015 13
B 2946/SL 111 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.7.2014 3.10.2014 17.10.2014 24
B 2946/SL 110 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.3.2014 9.4.2014 23.4.2014 14
B 2946/SL 106 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 2.9.2013 20.9.2013 21.10.2013 3
B 2946/SL 105 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 28.6.2012 30.10.2012 2.11.2012 3
B 2946/SL 104 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 25.6.2012 30.10.2012 2.11.2012 5
B 2946/SL 103 účetní závěrka -příloha 2011 Krajský soud v Brně 11.6.2012 30.10.2012 2.11.2012 7
B 2946/SL 102 účetní závěrka -výkaz 2011 Krajský soud v Brně 11.6.2012 30.10.2012 2.11.2012 2
B 2946/SL 101 účetní závěrka -rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 30.10.2012 2.11.2012 4
B 2946/SL 99 ostatní zápis z jed.VH Krajský soud v Brně 7.9.2012 23.10.2012 25.10.2012 4
B 2946/SL 100 ostatní zápis z jed.představ. Krajský soud v Brně 7.9.2012 23.10.2012 25.10.2012 1
B 2946/SL 98 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 25.6.2011 21.12.2011 5
B 2946/SL 97 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 7.7.2011 21.12.2011 9
B 2946/SL 96 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 25.6.2011 21.12.2011 6
B 2946/SL 95 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.9.2011 12.10.2011 2
B 2946/SL 94 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 9.9.2011 12.10.2011 4
B 2946/SL 93 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.9.2010 1.10.2010 1
B 2946/SL 92 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 10.9.2010 1.10.2010 3
B 2946/SL 91 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 14.6.2010 21.9.2010 5
B 2946/SL 90 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 29.3.2010 21.9.2010 3
B 2946/SL 89 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 29.3.2010 21.9.2010 5
B 2946/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.3.2010 17.3.2010 16
B 2946/SL 87 notářský zápis - rozh. VH, NZ 46/10 Krajský soud v Brně 10.3.2010 17.3.2010 3
B 2946/SL 86 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.7.2009 23.9.2009 3
B 2946/SL 85 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 14.8.2009 23.9.2009 1
B 2946/SL 84 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 14.8.2008 23.9.2009 9
B 2946/SL 83 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 14.8.2009 23.9.2009 1
B 2946/SL 82 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 19.6.2009 22.6.2009 2
B 2946/SL 81 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 19.6.2009 22.6.2009 5
B 2946/SL 80 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 17.6.2009 19.6.2009 5
B 2946/SL 79 účetní závěrka - výkaz 2008 Krajský soud v Brně 17.6.2009 19.6.2009 3
B 2946/SL 78 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 17.2.2009 19.6.2009 5
B 2946/SL 77 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 15.8.2006 29.9.2008 1
B 2946/SL 76 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 15.8.2008 29.9.2008 4
B 2946/SL 74 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 9.7.2008 2
B 2946/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.10.2007 26.10.2007 15
B 2946/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.9.2007 17.10.2007 17
B 2946/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.12.2006 16.1.2007 16
B 2946/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.8.2002 24.1.2003 15
B 2946/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Brně 29.8.2002 24.1.2003 4
B 2946/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.11.2001 13.2.2002 16
B 2946/SL 23 ostatní - zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.6.2001 23.10.2001 1
B 2946/SL 22 ostatní - smlouva o půjčce peněz Krajský soud v Brně 5.11.1999 23.10.2001 8
B 2946/SL 21 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 6.4.2001 16.7.2001 9
B 2946/SL 20 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 15.9.2000 6.12.2000 14
B 2946/SL 19 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 15.9.2000 6.12.2000 14
B 2946/SL 18 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 12.10.1999 23.12.1999 2
B 2946/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.10.1999 23.12.1999 9
B 2946/SL 16 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 26.10.1999 23.12.1999 2
B 2946/SL 9 posudek znalce č.1457-102/99 Krajský soud v Brně 27.3.1999 14.6.1999 16
B 2946/SL 8 posudek znalce č.1594/81/1999 Krajský soud v Brně 31.3.1999 14.6.1999 12
B 2946/SL 2 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 11.5.1999 14.6.1999 11
B 2946/SL 15 posudek znalce č.1456-101/99 Krajský soud v Brně 27.3.1999 14.6.1999 22
B 2946/SL 14 posudek znalce č.1595/82/1999 Krajský soud v Brně 31.3.1999 14.6.1999 15
B 2946/SL 13 posudek znalce č.1454-99/99 Krajský soud v Brně 25.3.1999 14.6.1999 20
B 2946/SL 12 posudek znalce č.1593/80/1999 Krajský soud v Brně 30.3.1999 14.6.1999 17
B 2946/SL 11 posudek znalce č.1463-108/99 Krajský soud v Brně 6.4.1999 14.6.1999 6
B 2946/SL 10 posudek znalce č.1601/88/1999 Krajský soud v Brně 7.4.1999 14.6.1999 6
B 2946/SL 1 posudek znalce č.1596/83/1999 Krajský soud v Brně 31.3.1999 14.6.1999 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje B A L T A C I a.s.

IČO (identifikační číslo) 25564056
Jméno B A L T A C I a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Otrokovice
Vznik první živnosti: 14.5.1999
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 6

Sídlo B A L T A C I a.s.

Živnosti a provozovny B A L T A C I a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.5.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Lešetín II 651, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1001916140
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 15.9.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Zarámí 4422, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1008359637
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 3
Provozovna J. Jabůrkové 1427, Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny 1001916107
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 14.5.2001
Provozovna č. 4
Provozovna U Náhonu 3946, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1001916115
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.4.2000
Provozovna č. 5
Provozovna Masarykovo náměstí 75, Napajedla 763 61
Identifikační číslo provozovny 1001916166
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 13.10.2008

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.5.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykovo náměstí 215, Napajedla 763 61
Identifikační číslo provozovny 1001916174
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.6.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Zarámí 4422, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1008359637
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2012
Provozovna č. 3
Provozovna U Náhonu 3946, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1001916115
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2004
Provozovna č. 4
Provozovna Masarykovo náměstí 212, Napajedla 763 61
Identifikační číslo provozovny 1001916123
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.1999
Provozovna č. 5
Provozovna Lešetín II 651, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1001916140
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2007
Provozovna č. 6
Provozovna Masarykovo náměstí 215, Napajedla 763 61
Identifikační číslo provozovny 1001916158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.2007
Provozovna č. 7
Provozovna třída 3. května 1198, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1012860248
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.8.2019
Provozovna č. 8
Provozovna 426 763 02 Tečovice
Identifikační číslo provozovny 1012860230
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2019

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.5.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Zarámí 4422, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1001916131
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2001

Živnost č. 4 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.6.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Zarámí 4422, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1008359637
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Masarykovo náměstí 215, Napajedla 763 61
Identifikační číslo provozovny 1001916158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.2007
Provozovna č. 3
Provozovna 426 763 02 Tečovice
Identifikační číslo provozovny 1012860230
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2019

Živnost č. 5 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.2.2010
Provozovna č. 1
Provozovna 426 763 02 Tečovice
Identifikační číslo provozovny 1012860230
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2019

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykovo náměstí 212, Napajedla 763 61
Identifikační číslo provozovny 1001916123
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Lešetín II 651, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1001916140
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2014
Provozovna č. 3
Provozovna U Náhonu 3946, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1001916115
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Zarámí 4422, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1008359637
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2014

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.1999
Zánik oprávnění 28.5.2001

Živnost č. 9 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1999
Zánik oprávnění 9.5.2001

Živnost č. 12 Vedení účetnictví.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1999
Zánik oprávnění 25.1.2001

Živnost č. 13 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán B A L T A C I a.s.

Člen statutárního orgánu Lukáš Žaludek
Člen statutárního orgánu Bohumil Žaludek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje B A L T A C I a.s.

IČO: 25564056
Firma: B A L T A C I a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Napajedla
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.5.1999

Sídlo B A L T A C I a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 212, Napajedla 763 61

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní vzdělávání j. n.
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image