Firma AXA investiční společnost a.s. IČO 64579018


AXA investiční společnost a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AXA investiční společnost a.s. (64579018) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lazarská 13/8, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 1995 a je stále aktivní. AXA investiční společnost a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o AXA investiční společnost a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AXA investiční společnost a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AXA investiční společnost a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AXA investiční společnost a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AXA investiční společnost a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7462
IČO (identifikační číslo osoby) 64579018
Jméno AXA investiční společnost a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 18.10.1995
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.2.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.2.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 12.2.2014
Jediný akcionář společnosti AXA investiční společnost a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti AXA investiční společnost a.s. takto: a/ Základní kapitál se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) ze současné výše 20.487.000,- Kč (dvacet milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) na výši 25.487.000,- Kč (dvacet pět milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc koru n českých), přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; b/ Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti AXA investiční společnost a.s. je posílení vlastního kapitálu společnosti AXA investiční společnost a.s.; c/ Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5.000 (pěti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě, nebudou s ni mi spojena žádná zvláštní práva a nebudou kótované na oficiálním trhu; d/ Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva; e/ Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to společnosti AXA životní pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, IČ: 61859524, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 2831; f/ Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis r ozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedené Městským soudem v Praze; g/ Místem pro upisování bez přednostního práva je sídlo společnosti AXA investiční společnost a.s., na adrese Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 16.00 hodin; h/ Lhůta pro upisování akcií se tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie do třiceti dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen před stavenstvem společnosti písemným oznámením doručeným osobně upisovateli; i/ Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; j/ Emisní kurs každé jedné nové kmenové akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydané v zaknihované podobě bude činit 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých), z čehož 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je jme novitá hodnota akcie a 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) je smisní ážio; k/ Emisní kurs všech upsaných akcií musí být zcela splacen na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu 513 622 008/2700, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií. 10.12.2009 - 23.1.2010
Obchodní firma Credit Suisse Asset Management ( Praha) s.r.o. byla zapsána v oddíle C, vložka 40623, a z důvodu změny právní formy byl její zápis převeden do oddílu B, vložka 7462. 4.2.2002
Vymazává se ke dni 1.1.2002 z obchodního rejstříku obchodní společnost Credit Suisse Asset Management (Praha ) s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova ul. 27, PSČ: 110 00, IČ: 64 57 90 18 zapsaná v oddíle C, vložka 40623. Právní důvod: Obchodní společnost zanikla bez likvidace sloučením s obchodní společností Credit Suisse Asset Management ( Praha ) a.s. zapsané v oddíle B, vložka 7462. 1.1.2002 - 1.1.2002
Obchodní firma Credit Suisse Asset Mamagement ( Praha) s.r.o. byla zapsána v oddíle C, vložka 40623, a z důvodu změny právní formy byl její zápis převeden do oddílu B, vložka 7462. 1.1.2002 - 4.2.2002

Aktuální kontaktní údaje AXA investiční společnost a.s.

Kapitál AXA investiční společnost a.s.

zakladni jmění 25 487 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.1.2010
zakladni jmění 20 487 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.6.2008 - 23.1.2010
zakladni jmění 10 487 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2002 - 11.6.2008
zakladni jmění 10 487 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.2000 - 1.1.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.1995 - 27.3.2000

Akcie AXA investiční společnost a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 25 487 23.1.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 000 11.6.2008 - 23.1.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 487 1.1.2002 - 23.1.2010

Sídlo AXA investiční společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Lazarská 13/8 , Praha 120 00 1.1.2002
Adresa Karlova ul. 27 , 110 00 Praha 1 Česká republika
22.2.1999 - 1.1.2002
Adresa Karlova ul. 27 , Praha 1 Česká republika
10.9.1996 - 22.2.1999
Adresa Staroměstské náměstí 603/15 , Praha 110 00 18.10.1995 - 10.9.1996

Předmět podnikání AXA investiční společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Provozování činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF") v tomto rozsahu: a) oprávnění přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařování: - standardních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, - speciálních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, - fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů); c) provádění administrace v rozsahu činností podle § 38 odst. 1 ZISIF, a to ve vztahu: - ke standardním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, - ke speciálním fondům a srovnatelným zahraničním investičním fondům, - k fondům kvalifikovaných investorů a zahraničním investičním fondům srovnatelným s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investiční ch fondů); d) obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); e) provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem. 12.2.2014
kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování 25.10.2006 - 12.2.2014
obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj 25.10.2006 - 12.2.2014
poskytování hlavních investičních služeb podle § 8 odst. 2 zá- kona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka - provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm a) až c) 9.11.2002 - 25.10.2006
poskytování doplňkových investičních služeb podle § 8 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech: - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů 9.11.2002 - 25.10.2006
poskytování hlavních investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka - provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm a) až c) 22.7.2002 - 9.11.2002
poskytování vedlejších investičních služeb podle § 8 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech: - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů 22.7.2002 - 9.11.2002
poskytování hlavních investičních služeb podle § 8 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka -provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů 28.6.2002 - 22.7.2002
poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle §8a odst. 1 písm a) až c) 28.6.2002 - 19.8.2002
poskytování hlavních investičních služeb podle § 8 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka -provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet - obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet - upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování - poskytování vedlejších investičních služeb podle § 8 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech: - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkající se fúzí a koupí podniků - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů 1.1.2002 - 28.6.2002
správa movitého a nemovitého majetku 18.10.1995 - 7.7.1997
obchodování s cennými papíry svým jménem na cizí účet 18.10.1995 - 1.1.2002
obchodování s cennými papíry cizím jménen na cizí účet 18.10.1995 - 1.1.2002
obchodování s cennými papíry svým jménem na svůj účet 18.10.1995 - 1.1.2002
výkon činností na základě smluv dle ­ 34 až 37 zák.č. 591/92 Sb. o cenných papírech 18.10.1995 - 1.1.2002
poradenská činnost ve všech věcech týkajících se cenných papírů 18.10.1995 - 1.1.2002

vedení firmy AXA investiční společnost a.s.

Statutární orgán AXA investiční společnost a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. 12.2.2014
Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. 9.3.2011 - 12.2.2014
Jménem společnosti jednají a podepisují předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. 11.6.2008 - 9.3.2011
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 1.1.2002 - 11.6.2008
Za společnost jedná ve všech věcech její jednatel, a pokud je jednatelů více, jednají ve všech záležitostech společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel(é) svůj podpis. 27.3.2000 - 1.1.2002
Způsob jednání za společnost : Jednatelé jednají za společnost ve všech záležitostech společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí oba jednatelé svůj podpis. 22.2.1999 - 27.3.2000
Způsob jednání za společnost : Jednatel jedná za společnost ve všech věcech. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí své jméno a podpis. 18.10.1995 - 22.2.1999
člen představenstva Robert Gauci 4.7.2017
Vznik členství 26.1.2017
Adresa: Na Hřebenkách 815/130 , Praha 150 00
předseda představenstva Peter Socha 22.11.2017
Vznik členství 1.5.2015
Vznik funkce 3.7.2017
Adresa: Hečkova 7461/16 , 831 05 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Jan Vinter 22.11.2017
Vznik členství 4.7.2017
Adresa: Slunečná 717 , Černošice 252 28
člen představenstva Laurent Jaumotte 22.11.2017
Vznik členství 17.7.2017
Adresa: Chemin du Renissart 4 , 5530 Mont (Yvoir) Belgické království
Jednatel Kamila Vaníčková 18.10.1995 - 10.9.1996
Adresa: Okořská 342/4 , Praha 181 00
Jednatel Kamila Vaníčková 10.9.1996 - 8.8.1997
Adresa: Ke dvoru 780/10 , Praha 160 00
Jednatel Ing. Václav Řezníček 8.8.1997 - 22.6.1998
Adresa: Pavrovského 2446/4 , Praha 155 00
Jednatel Mgr. Lucie Melková 22.6.1998 - 27.3.2000
Adresa: Pražského 661/40 , Praha 152 00
Jednatel Katrina Whittle, Nar.: 17.12.1971 22.2.1999 - 25.5.2000
Adresa: Slavíkova 1581/24 , Praha 130 00
jednatel Ing. Michal Knapp 25.5.2000 - 1.1.2002
Adresa: Rooseveltova 619/24 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Kamila Spurná 1.1.2002 - 28.6.2002
Adresa: Hamerská 827 , Veselí nad Lužnicí 391 81
člen představenstva Ing. Kamila Horáčková 28.6.2002 - 22.12.2004
Adresa: Hamerská 827 , Veselí nad Lužnicí 391 81
člen představenstva Ing. Kamila Horáčková 22.12.2004 - 15.10.2007
Adresa: Slunečná 150 , Malé Kyšice 273 51
člen představenstva Ing. Lubor Vrlák 15.10.2007 - 10.12.2009
Vznik členství 25.6.2007
Adresa: Okružná 689 , 2201 Čadca Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Hani Himmat 11.6.2008 - 10.12.2009
Vznik členství 22.5.2008
Adresa: Dělnická 390 , Dolní Břežany 252 41
předseda představenstva Ing. Kamila Horáčková 15.10.2007 - 6.4.2011
Vznik funkce 4.6.2007
Zánik funkce 22.3.2011
Adresa: Slunečná 150 , Malé Kyšice 273 51
člen představenstva Mgr. Hani Himmat 10.12.2009 - 6.4.2011
Vznik členství 22.5.2008
Adresa: Za zámečkem 746/5 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Mojmír Boucník 6.4.2011 - 23.10.2013
Vznik členství 22.3.2011
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: 189 , 267 12 Chrustenice Česká republika
předseda představenstva Mgr. Hani Himmat 6.4.2011 - 25.10.2013
Vznik členství 22.5.2008
Vznik funkce 22.3.2011
Adresa: Za zámečkem 746/5 , Praha 158 00
předseda představenstva Mgr. Hani Himmat 25.10.2013 - 31.8.2015
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 23.4.2015
Vznik funkce 22.3.2011
Zánik funkce 23.4.2015
Adresa: Nad Turbovou 459/20 , Praha 150 00
předseda představenstva Martin Vogl 31.8.2015 - 25.11.2015
Vznik členství 1.5.2015
Vznik funkce 25.5.2015
Adresa: Filipíny Welserové 2419/5 , Praha 169 00
člen představenstva Sébastien Guidoni 23.10.2013 - 24.10.2016
Vznik členství 1.10.2013
Adresa: U Nesypky 1262/7 , Praha 150 00
předseda představenstva Martin Vogl 25.11.2015 - 13.2.2017
Vznik členství 1.5.2015
Zánik členství 15.11.2016
Vznik funkce 25.5.2015
Zánik funkce 15.11.2016
Adresa: U dětského hřiště 743/13 , Praha 158 00
člen představenstva Robert Gauci 13.2.2017 - 4.7.2017
Vznik členství 26.1.2017
Adresa: Corso di Porta Nuova 15 , 201 21 Milán Italská republika
člen představenstva Ing. Lubor Vrlák 10.12.2009 - 22.11.2017
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 16.7.2017
Zánik funkce 16.7.2017
Adresa: Prof. Ondroucha 2334 , Stupava Slovenská republika
člen představenstva Peter Socha 31.8.2015 - 22.11.2017
Vznik členství 1.5.2015
Adresa: Hečkova 7461/16 , 831 05 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Sébastien Guidoni 24.10.2016 - 22.11.2017
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 4.7.2017
Adresa: Na Hřebenkách 1304/44 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Ľubor Vrlák 22.11.2017 - 22.11.2018
Vznik členství 17.7.2017
Zánik členství 31.7.2018
Adresa: Prof. Ondroucha 2334/6 , 900 31 Stupava Slovenská republika

Dozorčí rada AXA investiční společnost a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Sébastien Marc André Guidoni 22.11.2017
Vznik členství 1.8.2017
Adresa: Na Hřebenkách 1304/44 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Marc Audrin 20.7.2018
Vznik členství 9.4.2018
Adresa: Calle Juan Belmonte, 13B , 280 43 Madrid Španělské království
předseda dozorčí rady Erick Jeancharles Decker 22.11.2018
Vznik členství 1.2.2017
Vznik funkce 20.4.2018
Adresa: 11, Avda. De Los Madronos - 2.B , 280 43 Madrid Španělské království
člen Steven Kaempfer 18.10.1995 - 7.11.1995
Adresa: Lamont Road , SW10 OHX London - GB Česká republika
člen Glenn Wellman 18.10.1995 - 7.11.1995
Adresa: 15 College Road, Dulwich , SE21 9BG London - GB Česká republika
člen Robert Parker 18.10.1995 - 10.9.1996
Adresa: 6 Ranelagh Avenue , SW 6 3PJ London - GB Česká republika
člen Jonathan Woollett 7.11.1995 - 10.9.1996
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
25 Wilton Crescent, SW 19 3QY London,
člen Valerie Leyden 7.11.1995 - 10.9.1996
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
143 Marlborough Crescent, Sevenoaks, Kent TN 13 2HW
člen Daniel Herbert Sigg 10.9.1996 - 8.8.1997
Adresa: Spojené státy americké
245 East 93 Road St., New York 10128
člen Willi Robert Wüthrich 10.9.1996 - 22.6.1998
Adresa: Švýcarská konfederace
Erliacherwer 8, 5436 Wurenlos
člen Robert Warren Jenkins 10.9.1996 - 22.6.1998
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
28 Formosa St., London W9255
člen Glenn Wellman 8.8.1997 - 22.6.1998
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
15 College Road, SE21 70G London
člen dozorčí rady Ing. Michal Knapp 1.1.2002 - 5.10.2002
Zánik členství 22.5.2002
Adresa: Rooseveltova 619/24 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Eduarda Hekšová 1.1.2002 - 25.11.2004
Zánik členství 31.3.2004
Adresa: Tychonova 269/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Hani Himmat 5.10.2002 - 25.11.2004
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 2.8.2004
Adresa: Dělnická 390 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Mgr. Petr Holínský 1.1.2002 - 22.12.2004
Zánik členství 30.9.2004
Adresa: Na Vyhlídce 161 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Michal Knapp 22.12.2004 - 10.11.2005
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 18.5.2005
Adresa: Palackého 1598 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady Andreas Kurt Meier 25.11.2004 - 25.5.2007
Vznik členství 3.8.2004
Zánik členství 27.4.2007
Adresa: Švýcarská konfederace
8606 Greifensee, Zur Säge 1
člen dozorčí rady Ing. Roman Vokálek 10.11.2005 - 25.5.2007
Vznik členství 8.11.2005
Adresa: 229 , 252 04 Čisovice Česká republika
předseda dozorčí rady Jan Willem Frederick Wynaendts 25.5.2007 - 3.11.2008
Vznik členství 28.4.2007
Zánik členství 29.2.2008
Vznik funkce 30.4.2007
Zánik funkce 29.2.2008
Adresa: Švýcarská konfederace
Epalinges, Chemin du Bornalet 12, 1066
člen dozorčí rady Ing. Petr Žaluda 25.11.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 3.8.2004
Zánik členství 19.11.2008
Adresa: Křídlovická 947/20 , Brno 603 00
člen dozorčí rady Ing. Roman Vokálek 25.5.2007 - 16.9.2009
Vznik členství 8.11.2005
Zánik členství 19.11.2008
Adresa: Fráni Šrámka 2623/22 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Cyrile De Montgolfier 3.11.2008 - 16.9.2009
Vznik členství 29.2.2008
Adresa: Francouzská republika
75014 Paris, Rue de Tombe Issoire 53
člen dozorčí rady Aurelie Despeyroux 22.1.2010 - 29.5.2012
Vznik členství 20.11.2009
Zánik členství 27.4.2012
Adresa: Rue de Longchamp 77 , 75016 Paříž Francouzská republika
předseda dozorčí rady Cyrile De Montgolfier 16.9.2009 - 11.2.2013
Vznik členství 29.2.2008
Zánik členství 30.1.2013
Vznik funkce 26.11.2008
Zánik funkce 30.1.2013
Adresa: Francouzská republika
75014 Paris, Rue de Tombe Issoire 53
člen dozorčí rady Renaud Luis Caudron De Coquereaumont 16.9.2009 - 11.2.2013
Vznik členství 19.11.2008
Zánik členství 30.1.2013
Adresa: Chemin du Ruisselet 15 , 1009 Pully Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Tanguy Verkaeren 29.5.2012 - 16.12.2013
Vznik členství 28.4.2012
Zánik členství 2.12.2013
Adresa: Rue de Chézy 88, 922 00 Neuilly-Sur-Seine Francouzská republika
člen dozorčí rady Jozef Van In 11.2.2013 - 12.2.2014
Vznik členství 31.1.2013
Adresa: Wannickhove 14 , 2540 Hove Belgické království
člen dozorčí rady Jeanyves Le Berre 11.2.2013 - 4.7.2017
Vznik členství 31.1.2013
Adresa: boulevard Flandrin 8 , 751 16 Paris Francouzská republika
předseda dozorčí rady Jozef Van In 12.2.2014 - 4.7.2017
Vznik členství 31.1.2013
Zánik členství 31.1.2017
Vznik funkce 31.1.2013
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Wannickhove , 2540 Hove Belgické království
Jméno Dominique Asse 16.12.2013 - 22.11.2017
Vznik členství 2.12.2013
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Rue des Bulins 48 , 761 30 Mont Saint-Aignan Francouzská republika
předseda dozorčí rady Jeanyves Le Berre 4.7.2017 - 20.7.2018
Vznik členství 31.1.2013
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 1.2.2017
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: boulevard Flandrin , 751 16 Paris Francouzská republika
člen dozorčí rady Erick Jeancharles Decker 4.7.2017 - 22.11.2018
Vznik členství 1.2.2017
Adresa: 11, Avda. De Los Madronos - 2.B , 280 43 Madrid Španělské království

Sbírka Listin AXA investiční společnost a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7462/SL 81 notářský zápis [NZ 47/2015] Městský soud v Praze 22.1.2015 12.8.2015 3.9.2015 5
B 7462/SL 80 ostatní zápis DR / představenstvo / Městský soud v Praze 23.4.2015 12.8.2015 3.9.2015 6
B 7462/SL 79 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 25.5.2015 12.8.2015 3.9.2015 1
B 7462/SL 78 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 5.8.2015 7.8.2015 453
B 7462/SL 77 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 321
B 7462/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 3.7.2014 4.8.2014 438
B 7462/SL 74 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 38/2014 Městský soud v Praze 29.1.2014 11.2.2014 13.2.2014 19
B 7462/SL 73 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 29.4.2013 21.10.2013 24.10.2013 2
B 7462/SL 72 ostatní zápis z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 7.10.2013 21.10.2013 24.10.2013 2
B 7462/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 333
B 7462/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 15.8.2012 281
B 7462/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 311
B 7462/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.2.2011 6.4.2011 3
B 7462/SL 67 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 22.3.2011 6.4.2011 3
B 7462/SL 66 ostatní -zápis z DR/představenstvo/ Městský soud v Praze 22.3.2011 6.4.2011 2
B 7462/SL 65 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2010 14.3.2011 14
B 7462/SL 64 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 352/2010 Městský soud v Praze 14.6.2010 14.3.2011 20
B 7462/SL 63 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 30.6.2010 27.7.2010 29.7.2010 3
B 7462/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 274
B 7462/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2009 27.1.2010 16
B 7462/SL 60 notářský zápis NZ 606/2009 Městský soud v Praze 15.12.2009 27.1.2010 17
B 7462/SL 59 notářský zápis NZ 517/2009 Městský soud v Praze 20.10.2009 14.12.2009 19
B 7462/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.9.2009 22.9.2009 235
B 7462/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2009 10.8.2009 237
B 7462/SL 55 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 29.2.2008 3.11.2008 1
B 7462/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 (AXA Realitní fond) Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 11.7.2008 17
B 7462/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007(AXA CEE Dluhop.fond) Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 11.7.2008 17
B 7462/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 (AXA SKK Konto) Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 11.7.2008 16
B 7462/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 11.7.2008 22
B 7462/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2008 10.6.2008 15
B 7462/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 96/2008 Městský soud v Praze 24.4.2008 10.6.2008 19
B 7462/SL 45 notářský zápis NZ 122/2008 Městský soud v Praze 26.5.2008 10.6.2008 1
B 7462/SL 44 ostatní -zápis ze zased. DR /předst./ Městský soud v Praze 29.2.2008 10.6.2008 3
B 7462/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2008 10.6.2008 2
B 7462/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 14.11.2007 32
B 7462/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.9.2007 18.10.2007 2
B 7462/SL 40 stanovy společnosti -červenec 2007 Městský soud v Praze 18.10.2007 17
B 7462/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 32
B 7462/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.6.2007 30.6.2007 32
B 7462/SL 37 účetní závěrka -příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 15.6.2007 6
B 7462/SL 36 účetní závěrka r.2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 15.6.2007 6
B 7462/SL 35 ostatní -příloha k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 12.6.2007 7
B 7462/SL 33 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.4.2007 4.6.2007 4.6.2007 0
B 7462/SL 32 notářský zápis -NZ197/06 Městský soud v Praze 15.11.2006 15.1.2007 9
B 7462/SL 31 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 2.1.2007 0
B 7462/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 17.10.2006 30
B 7462/SL 27 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.11.2005 18.1.2006 0
B 7462/SL 24 notářský zápis -NZ308/05 Městský soud v Praze 24.8.2005 9.9.2005 0
B 7462/SL 23 účetní závěrka r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 4.8.2005 8.8.2005 0
B 7462/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 4.8.2005 0
B 7462/SL 21 notářský zápis -NZ92/05 Městský soud v Praze 12.5.2005 25.5.2005 0
B 7462/SL 17 ostatní zápis o rozh.společn. Městský soud v Praze 30.9.2004 1.2.2005 0
B 7462/SL 16 ostatní - rozhod.jed.akcion. Městský soud v Praze 2.8.2004 16.12.2004 0
B 7462/SL 15 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 24.9.2004 0
B 7462/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 24.9.2004 0
B 7462/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 24.9.2004 0
B 7462/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora r.97 Městský soud v Praze 31.12.1997 2.7.1998 12.11.2002 0
B 7462/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.5.2002 30.8.2002 0
B 7462/SL 8 notářský zápis NZ / Městský soud v Praze 16.5.2002 30.8.2002 0
B 7462/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 774/ Městský soud v Praze 8.10.2001 4.2.2002 0
B 7462/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.7.2001 Městský soud v Praze 31.7.2001 4.2.2002 0
B 7462/SL 5 posudek znalce č.120/01-2406 Městský soud v Praze 31.7.2001 4.2.2002 0
B 7462/SL 4 účetní závěrka +zpr.audit.za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.6.2001 10.7.2001 0
B 7462/SL 1 účetní závěrka r.96 Městský soud v Praze 31.12.1996 9.7.1997 1.10.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AXA investiční společnost a.s.

IČO (identifikační číslo) 64579018
Jméno AXA investiční společnost a.s.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 18.10.1995
Celkový počet živností: 1

Sídlo AXA investiční společnost a.s.

Živnosti a provozovny AXA investiční společnost a.s.

Živnost č. 1 Správa movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1995
Zánik oprávnění 30.9.1996

Statutární orgán AXA investiční společnost a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lubor Vrlák
Člen statutárního orgánu Ing. Peter Socha
Člen statutárního orgánu Sébastien Marc André Guidoni
Člen statutárního orgánu Martin Vogl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AXA investiční společnost a.s.

IČO: 64579018
Firma: AXA investiční společnost a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 18.10.1995

Sídlo AXA investiční společnost a.s.

Sídlo: Lazarská 13/8, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Správa fondů
tracking image