Firma AVE a.s. IČO 00505641


AVE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AVE a.s. (00505641) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pod Barvířkou 747/6, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 1990 a je stále aktivní. AVE a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o AVE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AVE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AVE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AVE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AVE a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 68
IČO (identifikační číslo osoby) 00505641
Jméno AVE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.4.1990
Počet členů statutárního orgánu: 3 29.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 29.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.8.2014
Na mimořádném zasedání valné hromady dne 3.6.2014 byly přijaty nové stanovy. 29.8.2014
Valná hromada společnosti, konaná dne 17.10. 2006 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), tedy z výše 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) na novou výši 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kiapitálu se nepřipouští. b) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 750 (sedm set padesát) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých). c) Emisní kurs každé jednénově vydávané akcie činí 21.000,- Kč (dvacet jeden tisíc korun českých), s tím, že rozdíl mezi emisním kurzem akcií a jejich jmenovitou hodnotou tvoří, ve smyslu ust. § 163a odst. 2 obchodního zákoníku, emisní ážio. d) Všichní akcionáři společnosti, jmenovitě Ing. Jiří Drbohlav, Ing. Jiří Procházka, Helena Čermáková a Lenka Drbohlavová, se dle ust. § 204a odst. 7 za obdobného použití ust. § 220b odst. 5 obchodního zákoníku, výslovně vzdali přednostního práva na úpis 750 (sedmi set padesáti) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých ), které se upisují peněžitým vkladem, tedy nově upisované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům ta kto: - Ing. Jiřímu Drbohlavovi, r.č. 49-07-14/235, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 31, bude nabídnuto k úpisu 439 (čtyři sta třicet devět) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 2.000,- Kč (dva tisíce koru n českých) - Ing. Jiřímu Procházkovi, r.č. 63-11-11/0399, bytem Praha 8, Na Pěšině 7/799, bude nabídnuto k úpisu 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 2.000,- Kč (dva tisíce koru n českých) - Heleně Čermákové, r.č. 60-54-17/0463, bytem Praha 5, Lesnická 8, bude nabídnuto k úpisu 30 (třicet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) - Lence Drbohlavové, r.č. 70-61-07/4592, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 31, bude nabídnuto k úpisu 40 (čtyřicet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) e) Předem určení zájemci, Ing. Jiří Drbohlav, Ing. Jiří Procházka, Helena Čermáková a Lenka Drbohlavová, budou upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na sml ouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určeným zájemcům.Počátek běhu lhůty k upisování akcií bud e předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovatelům na adresu jejich bydliště uvedenou v seznamu akcionářů do dvou dnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnu tí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze. f) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti AVE a.s., tedy Praha 5, Pod Barvířkou 6/747, PSČ 150 00 g) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení obchodní bilance a hospodasření připouští mimořádná valná hromada dle ust. § 203 odst. 2 písm.j) obchodního zákoníku možnost splatit emisní kurs upsaných akcií započtením, a to tak, že: - proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat část pohledávky Ing. Jiřího Drbohlava, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 31, vznikou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.08. 2006, jejíž aktuální výše čin í 9.364.000,- Kč (devět milionů tři sta šedesát čtyři tisíce korun českých), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat do celkové výše 9.219.000,- Kč (devět milionů dvě stě devatenáct tisíc korun českých) - proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat část pohledávky Ing. Jiřího Procházky, bytem Praha 8, Na Pěšině 7/799, vznikou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.08. 2006, jejíž aktuální výše činí 5.142.000,- Kč (pět milionů jedno sto čtyřicet dva tisíc korun českých), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat do celkové výše 5.061.000,- Kč (pět milionů šedesát jedna tisíc korun českých) - proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat část pohledávky Heleny Čermákové, bytem Praha 5, Lesnická 8, vzniklu na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.08. 2006, jejíž aktuální výše činí 640.000,- Kč (šest set čtyřicet tisíc korun českých), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat do celkové výše 630.000,- Kč (šest set třicet tisíc korun českých) - proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat část pohledávky Lenky Drbohlavové, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 31, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.08. 2006, jejíž aktuální výše činí 8 54.000,- Kč (osm set padesát čtyři tisíce korun českých), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat do celkové výše 840.000,- Kč (osm set čtyřicet tisíc korun českých) h) Pravidla uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení abude všem předem určeným zájemcům doručen do 2 dnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, a to na adresu jejich bydliště uvedenou v  seznamu akcionářů. Tato smlouva musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií. 24.11.2006 - 18.1.2007
Stanovy: Zapisuje se změna stanov ze dne 11/11/91 29.11.1991
Akciový kapitál: zapisuje se usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne 5/11/91 o zvýšení základního kapitálu o 800.000,- Kčs. Kapitál bude zvýšen vydáním nových akcií v počtu 400 kusů o jmenovité hodnotě 2.000,- Kčs. 8.11.1991
Na mimořádném zasedání valné hromady dne 3.9.1990 byly přijaty nové stanovy. 20.10.1990
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech, zakládá se na státním povolení, uděleném ministerstvem obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 17.4.1990 č.j. 3 102/90, na stanovách tímže ministerstvem schválených, na ustavující valné hromadě ze dne 22.4.1990. 25.4.1990
Základní akciový kapitál je rozdělen na 100 akcií po 2.000,- Kčs 25.4.1990 - 29.11.1991

Kapitál AVE a.s.

zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.1.2007
zakladni jmění 1 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.4.2003 - 18.1.2007
zakladni jmění 1 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.10.1995 - 25.4.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.11.1991 - 10.10.1995
zakladni jmění 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.4.1990 - 29.11.1991

Akcie AVE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 1 500 18.1.2007
Akcie na jméno 2 000 Kč 750 25.4.2003 - 18.1.2007
Zaměstnanecké akcie na jméno 2 000 Kč 250 10.10.1995 - 25.4.2003
Akcie na jméno 2 000 Kč 500 29.11.1991 - 25.4.2003

Sídlo AVE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pod Barvířkou 747/6 , Praha 150 00 25.4.2003
Adresa Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00 25.4.1990 - 25.4.2003

Předmět podnikání AVE a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 29.8.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 29.8.2014
Hostinská činnost 29.8.2014
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 29.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.5.2010
provozování cestovní kanceláře 15.8.2005
provozování cestovní agentury 15.3.2002 - 25.5.2010
silniční motorová doprava osobní 13.6.1997 - 29.6.2007
ubytovací služby 13.6.1997 - 25.5.2010
provozování cestovní kanceláře 14.7.1995 - 15.3.2002
hostinská činnost 14.7.1995 - 15.8.2005
půjčovna automobilů 14.7.1995 - 15.8.2005
činnost realitní kanceláře 14.7.1995 - 25.5.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.7.1995 - 25.5.2010
směnárenská činnost 25.11.1991 - 25.5.2010
2/ Organizování zájezdů a prodej poukazů pro zájezdy tuzemské. 29.10.1990 - 14.7.1995
3/ Poskytování hlavních a vedlejších služeb cestovního ruchu. 29.10.1990 - 14.7.1995
4/ ----- 29.10.1990 - 14.7.1995
5/ Obchodní činnost. 29.10.1990 - 14.7.1995
6/ Zprostředkovatelská činnost služeb tuzemským zájemcům ve věci nájmu a pronájmu bytových a nebytových prostor. 29.10.1990 - 14.7.1995
7/ Služby spojené s pohostinstvím, zejména provozování restaurací, vinných restaurantů, vináren, barů atd. 29.10.1990 - 14.7.1995
1/ Pronájem bytových a nebytových prostor tuzemským klimentům. 29.10.1990 - 14.7.1995
a/ Nájem bytových a nebytových prostorů. 25.4.1990 - 29.10.1990
b/ Organizování zájezdů a prodej poukazů pro zájezdy v tuzemsku 25.4.1990 - 29.10.1990
c/ Činnost spojená s pronájmem zejména: 25.4.1990 - 29.10.1990
1. drobné stavební a adaptační práce v pronajatých prostorách 25.4.1990 - 29.10.1990
2. prodej upomínkových předmětů 25.4.1990 - 29.10.1990
3. zajišťování průvodcovské služby 25.4.1990 - 29.10.1990
4. podávání snídaní v pronajatých bytech 25.4.1990 - 29.10.1990
5. další činnost spojená se službami pro nájemníky např. rezervace restaurací, obstarání vstupenek, atd. 25.4.1990 - 29.10.1990

vedení firmy AVE a.s.

Statutární orgán AVE a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 29.8.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Člen představenstva jedná jménem společnosti pouze, je-li k tomu písemně zmocněn předsedou nebo místopředsedou představenstva. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva tak, že k psané nebo tištěné firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. Člen představenstva podepisuje jménem společnosti, je-li k tomu písemně zmocněn předsedou nebo místopředsedou představentva tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. 25.4.2003 - 29.8.2014
Způsob jednání a podepisování za společnost Společnost zastupuje představenstvo nebo jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu písemně zmocněni předsta- venstvem, ředitel nebo jeho zástupce nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě člen představenstva, pokud byl představenstvem výslovně zmocněn nebo ředitel nebo zástupce nebo prokurista se samostatnou prokurou, který se podepisuje vždy s dodatkem, označujícím prokuru. 14.7.1995 - 25.4.2003
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, jeho jednotliví členové, jsou-li k tomu písemně zmocněni, ředitel a jeho zástupce, prokurista se samostatnou prokurou. Podpisování: Děje se tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě člen představenstva, pokud byl představenstvem výslovně zmocněn nebo ředitel nebo zástupce nebo prokurista se samostatnou prokurou, který podepisuje vždy s dodatkem, označujícím prokuru. 29.10.1990 - 14.7.1995
Zastupování: Akciovou společnost zastupuje představenstvo nebo jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu písemně představenstvem zmocněni nebo ředitel. Podpisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu písemně představenstvem zmocněni nebo ředitel. 25.4.1990 - 29.10.1990
Předseda představenstva Ing. Jiří Drbohlav 29.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Vznik funkce 10.6.2014
Adresa: Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Procházka 29.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Vznik funkce 10.6.2014
Adresa: Hrušovanské náměstí 245/2 , Praha 184 00
místopředseda představenstva Tomáš Drbohlav 29.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Vznik funkce 10.6.2014
Adresa: Klínecká 1226/6 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Jiří Drbohlav 25.4.1990 - 13.6.1997
Adresa: Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jiří Procházka 25.4.1990 - 25.4.2003
Vznik funkce 25.4.1990
Zánik funkce 21.6.2000
Adresa: Zlonínská 1124/11 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Václav Drbohlav 25.4.1990 - 25.4.2003
Vznik členství 25.4.1990
Zánik členství 21.6.2000
Adresa: U Královské louky 892/6 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jiří Drbohlav 13.6.1997 - 25.4.2003
Vznik funkce 25.4.1990
Zánik funkce 21.6.2000
Adresa: Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jiří Drbohlav 25.4.2003 - 15.8.2005
Zánik členství 22.6.2005
Vznik funkce 22.6.2000
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Procházka 25.4.2003 - 15.8.2005
Zánik členství 22.6.2005
Vznik funkce 22.6.2000
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: Na pěšině 799/7 , Praha 184 00
člen představenstva Jiří Počta 25.4.2003 - 15.8.2005
Vznik členství 22.6.2000
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Vršní 794/41 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Procházka 15.8.2005 - 2.10.2008
Vznik členství 23.6.2005
Vznik funkce 27.6.2005
Adresa: Na pěšině 799/7 , Praha 184 00
předseda představenstva Ing. Jiří Drbohlav 15.8.2005 - 25.5.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.3.2010
Vznik funkce 27.6.2005
Zánik funkce 23.3.2010
Adresa: Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00
člen představenstva Luca Sebastianelli 21.10.2005 - 25.5.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.3.2010
Adresa: Pod Barvířkou 747/6 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Procházka 2.10.2008 - 25.5.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.3.2010
Vznik funkce 27.6.2005
Zánik funkce 23.3.2010
Adresa: Hrušovanské náměstí 245/2 , Praha 184 00
člen představenstva Tomáš Drbohlav 25.5.2010 - 28.5.2014
Vznik členství 24.3.2010
Zánik členství 3.6.2014
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jiří Drbohlav 25.5.2010 - 29.8.2014
Vznik členství 24.3.2010
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 24.3.2010
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Procházka 25.5.2010 - 29.8.2014
Vznik členství 24.3.2010
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 24.3.2010
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: Hrušovanské náměstí 245/2 , Praha 184 00
člen představenstva Tomáš Drbohlav 28.5.2014 - 29.8.2014
Vznik členství 24.3.2010
Zánik členství 3.6.2014
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: Klínecká 1226/6 , Praha 152 00

Dozorčí rada AVE a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Helena Čermáková 29.8.2014
Vznik členství 3.6.2014
Vznik funkce 3.6.2014
Adresa: Lesnická 1155/8 , Praha 150 00
Jméno Johanna Drbohlavová 14.7.1995 - 25.4.2003
Vznik členství 21.6.1997
Zánik členství 21.6.2000
Adresa: Na poříčí 1061/37 , Praha 110 00
Jméno Lenka Drbohlavová 14.7.1995 - 25.4.2003
Vznik členství 21.6.1997
Zánik členství 21.6.2000
Adresa: Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00
Jméno Vladimír Čermák 14.7.1995 - 25.4.2003
Vznik členství 21.6.1997
Zánik členství 21.6.2000
Adresa: Bohuslava ze Švamberka 1228/10 , Praha 140 00
předseda Jaroslava Milfaitová 25.4.2003 - 15.8.2005
Vznik členství 22.6.2000
Zánik členství 22.6.2005
Vznik funkce 22.6.2000
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: Sportovní 385 , Stará Huť 262 02
člen Helena Čermáková 25.4.2003 - 15.8.2005
Vznik členství 22.6.2000
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Lesnická 1155/8 , Praha 150 00
člen Pavel Štědrý 25.4.2003 - 15.8.2005
Vznik členství 22.6.2000
Zánik členství 22.6.2005
Adresa: Malešovská 1650 , Praha 190 16
předseda Jaroslava Milfaitová 15.8.2005 - 25.5.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.3.2010
Vznik funkce 27.6.2005
Zánik funkce 23.3.2010
Adresa: Sudkova 575/25 , Praha 109 00
člen Jiří Počta 15.8.2005 - 25.5.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.3.2010
Adresa: Vršní 794/41 , Praha 182 00
člen Pavel Štědrý 15.8.2005 - 25.5.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.3.2010
Adresa: Malešovská 1650 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Jaroslava Absolonová 25.5.2010 - 29.8.2014
Vznik členství 24.3.2010
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 24.3.2010
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: Sudkova 575/25 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Helena Čermáková 25.5.2010 - 29.8.2014
Vznik členství 24.3.2010
Zánik členství 3.6.2014
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: Lesnická 1155/8 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Vacek 25.5.2010 - 29.8.2014
Vznik členství 24.3.2010
Zánik členství 3.6.2014
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: U Židovského hřbitova 1718 , Beroun 266 01

Prokura AVE a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Procházka 14.7.1995 - 13.6.1997
Adresa: Zlonínská 1124/11 , Praha 182 00
Jméno Ing. Jiří Drbohlav 13.6.1997 - 25.4.2003
Adresa: Pod Kesnerkou 2827/31 , Praha 150 00

Sbírka Listin AVE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 68/SL 40 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 16.12.2014 11
B 68/SL 39 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 16.12.2014 7
B 68/SL 38 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 16.12.2014 5
B 68/SL 37 zpráva auditora Městský soud v Praze 17.3.2014 11.12.2014 16.12.2014 3
B 68/SL 36 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 16.12.2014 7
B 68/SL 35 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 16.12.2014 11
B 68/SL 34 zpráva auditora Městský soud v Praze 17.3.2014 11.12.2014 16.12.2014 3
B 68/SL 33 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 16.12.2014 5
B 68/SL 32 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 16.12.2014 5
B 68/SL 31 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 16.12.2014 7
B 68/SL 30 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 16.12.2014 11
B 68/SL 29 zpráva auditora Městský soud v Praze 17.3.2014 11.12.2014 16.12.2014 3
B 68/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 633/2014 Městský soud v Praze 3.6.2014 26.8.2014 18.9.2014 15
B 68/SL 27 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.9.2013 9.10.2013 26
B 68/SL 26 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 26.9.2013 9.10.2013 26
B 68/SL 25 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 26.9.2013 9.10.2013 27
B 68/SL 24 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 24.3.2010 16.6.2010 5
B 68/SL 23 ostatní -zápis z jed. VH Městský soud v Praze 23.3.2010 16.6.2010 2
B 68/SL 22 ostatní -zápis z jed. představ. Městský soud v Praze 24.3.2010 16.6.2010 1
B 68/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.12.2006 19.1.2007 0
B 68/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.12.2006 4.1.2007 0
B 68/SL 16 notářský zápis -NZ969/06 Městský soud v Praze 17.10.2006 27.11.2006 0
B 68/SL 15 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.8.2005 8.11.2005 0
B 68/SL 14 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 14.10.2005 9
B 68/SL 13 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.8.2005 14.10.2005 0
B 68/SL 12 notářský zápis -NZ139/05 Městský soud v Praze 4.8.2005 14.10.2005 0
B 68/SL 11 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 14.10.2005 29
B 68/SL 9 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 19.3.2003 0
B 68/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 19.3.2003 0
B 68/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2000 19.3.2003 0
B 68/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ154/2002 Městský soud v Praze 8.10.2002 19.3.2003 0
B 68/SL 4 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 8.10.2002 19.3.2003 0
B 68/SL 3 notářský zápis NZ169/00 Městský soud v Praze 22.6.2000 19.3.2003 0
B 68/SL 2 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 21.6.1997 19.3.2003 0
B 68/SL 1 účetní závěrka za rok 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 31.3.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AVE a.s.

IČO (identifikační číslo) 00505641
Jméno AVE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 16.9.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 5

Sídlo AVE a.s.

Živnosti a provozovny AVE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nerudova 246/21, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1010585312
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 11.12.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Kubišova 1953/23, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1010650360
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 10.3.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Nerudova 171/48, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1001460871
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 29.4.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Klánova 1431/61, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1000823504
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.6.2015
Provozovna č. 5
Provozovna Tomášská 20/16, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1001460880
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.11.2010
Provozovna č. 6
Provozovna Dražického náměstí 62/6, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1001460855
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.11.2010
Provozovna č. 7
Provozovna Nerudova 236/41, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1001460863
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.11.2010
Provozovna č. 8
Provozovna Vinohradská 137/105, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004290403
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 15.9.2011
Provozovna č. 9
Provozovna Bořivojova 1216/53, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004745257
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 10
Provozovna Dražického náměstí 62/6, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1008927805
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 11
Provozovna Americká 744/28, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1010326180
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.6.2015
Provozovna č. 12
Provozovna Ke Stírce 730/11, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1001359623
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.6.2015
Provozovna č. 13
Provozovna Pod Barvířkou 747/6, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000592073
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 15.3.2001
Provozovna č. 14
Provozovna Strahovské nádvoří 134/13, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1000592154
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 14.7.2006
Provozovna č. 15
Provozovna Koněvova 152/8, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000592146
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.8.2005
Provozovna č. 16
Provozovna Sokolovská 65/26, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000592103
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.11.2001
Provozovna č. 17
Provozovna Pod Barvířkou 532/4, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1011973481
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 18
Provozovna Nerudova 246/21, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1011982013
Obory činností
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 19
Provozovna Seminářská 176/4, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1012092801
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 9.3.2018
Provozovna č. 20
Provozovna Cimburkova 275/20, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012114112
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 25.3.2018
Provozovna č. 21
Provozovna Valdštejnské náměstí 19/6, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1012722929
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.5.2019
Provozovna č. 22
Provozovna Valdštejnské náměstí 18/5, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1012722911
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.5.2019

Živnost č. 2 Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Pod Barvířkou 747/6, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000592073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.6.2005

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Pod Barvířkou 747/6, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000592073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2007

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.4.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Nerudova 246/21, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1010585312
Zahájení provozování 17.12.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Kubišova 1953/23, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1010650360
Zahájení provozování 10.3.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Dražického náměstí 62/6, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1001460855
Zahájení provozování 1.11.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Sokolovská 65/26, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000592103
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Koněvova 152/8, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000592146
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2010
Provozovna č. 6
Provozovna Strahovské nádvoří 134/13, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1000592154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.2010
Provozovna č. 7
Provozovna Vinohradská 137/105, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004337086
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.9.2011
Provozovna č. 8
Provozovna Bořivojova 1216/53, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004745257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 9
Provozovna Nerudova 246/21, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1011982013
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 10
Provozovna Nerudova 236/41, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1012046907
Zahájení provozování 1.2.2018
Provozovna č. 11
Provozovna Seminářská 176/4, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1012092801
Zahájení provozování 9.3.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Cimburkova 275/20, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012114112
Zahájení provozování 25.3.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Valdštejnské náměstí 19/6, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1012722929
Zahájení provozování 1.5.2019
Provozovna č. 14
Provozovna Tomášská 20/16, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1001460880
Zahájení provozování 1.10.2019

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Nerudova 246/21, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1010585312
Zahájení provozování 9.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Nerudova 171/48, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1001460871
Zahájení provozování 29.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Tomášská 20/16, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1001460880
Zahájení provozování 22.3.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Dražického náměstí 62/6, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1008927805
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2015
Provozovna č. 5
Provozovna Nerudova 246/21, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1011982013
Zahájení provozování 1.1.2018
Provozovna č. 6
Provozovna Vinohradská 137/105, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004337086
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.3.2018
Provozovna č. 7
Provozovna Kubišova 1953/23, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1010650360
Zahájení provozování 15.3.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Koněvova 152/8, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000592022
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.3.2018
Provozovna č. 9
Provozovna Seminářská 176/4, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000591972
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.3.2018
Provozovna č. 10
Provozovna Bořivojova 1216/53, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004745257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.3.2018
Provozovna č. 11
Provozovna Strahovské nádvoří 134/13, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1000592006
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.3.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Sokolovská 65/26, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000592103
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.3.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Cimburkova 275/20, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012114112
Zahájení provozování 25.3.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Valdštejnské náměstí 19/6, Praha 118 00
Identifikační číslo provozovny 1012722929
Zahájení provozování 1.5.2019

Živnost č. 6 činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 1.10.1994
Konec oprávnění 1.10.1994

Živnost č. 9 hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.1992
Zánik oprávnění 1.10.1994
Konec oprávnění 1.10.1994

Živnost č. 10 půjčovna automobilů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1992
Zánik oprávnění 17.12.2002

Živnost č. 11 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 9.8.1993
Konec oprávnění 6.1.1994

Živnost č. 12 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1994
Zánik oprávnění 27.9.1996
Konec oprávnění 27.9.1996

Živnost č. 14 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.1996
Zánik oprávnění 20.6.2007
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AVE a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Drbohlav
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Procházka
Člen statutárního orgánu Tomáš Drbohlav

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AVE a.s.

IČO: 00505641
Firma: AVE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.7.1990

Sídlo AVE a.s.

Sídlo: Pod Barvířkou 747/6, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
tracking image