Firma Autosalon Klokočka Centrum a.s. IČO 26435713


Autosalon Klokočka Centrum a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Autosalon Klokočka Centrum a.s. (26435713) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Borského 876/8, Praha 152 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2001 a je stále aktivní. Autosalon Klokočka Centrum a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Autosalon Klokočka Centrum a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Autosalon Klokočka Centrum a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Autosalon Klokočka Centrum a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Autosalon Klokočka Centrum a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Autosalon Klokočka Centrum a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7099
IČO (identifikační číslo osoby) 26435713
Jméno Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.2.2001
V souladu s projektem přeměny rozdělení odštěpením sloučením ze dne 21. 08. 2017 přešla část jmění rozdělované společnosti Autosalon Klokočka Centrum a.s. se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Borského 876/8, PSČ: 152 00, IČ: 264 35 713, vedené Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7099, na nástupnickou společnost AUTOSALON KLOKOČKA spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Borského 1, PSČ: 152 00, IČ: 458 03 412, vedenou Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 10936, a to k rozhodnému dni 01. 01. 2017. 24.10.2017
V souladu s projektem přeměny rozdělení odštěpením sloučením ze dne 21. 08. 2017 přešla část jmění rozdělované společnosti Autosalon Klokočka Centrum a.s. se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Borského 876/8, PSČ: 152 00, IČ: 056 04 095, vedené Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7099, na nástupnickou společnost AUTOSALON KLOKOČKA spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Borského 1, PSČ: 152 00, IČ: 458 03 412, vedenou Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 10936, a to k rozhodnému dni 01. 01. 2017. 1.10.2017 - 24.10.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 28.7.2014 - 29.6.2017
Valná hromada společnosti dne 14.8.2002 přijala toto usnesení: Valná hromada: 1,snižuje základní kapitál společnosti z důvodu prominutí nesplacené části emisního kursu akcií,které upsal při založení společnosti akcionář jan Klokočka,r.č. 601126/0783,bytem Praha 5,Sobín,Čejkovická 63,PSČ 155 21, 2,vzhledem k tomu,že částka, o kterou se snižuje základní kapitál je rovna nesplacené části emisního kursu akcií,způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu se neurčuje,neboť snížením základního kapitálu nebude žádná částka získána, 3,snižuje základní kapitál společnosti o částku 12.600.000.- Kč (slovy:dvanáctmilionůšestsettisíc korun českých): 4,určuje,že základní kapitál bude snížen tím způsobem,že za zatímní list o jmenovité hodnotě 78.000.000.-Kč (slovy : sedmdesátosmmilionů korun českých),který byl vydán akcionáři Janu Klokočkovi,r.č. 601126/0783,bytem Praha 5,Sobín,Čejkovická 63,PSČ 155 21,za 390 (slovy : třistadevadesát) kusů jím upsaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000.- Kč (slovy :dvěstětisíc korun českých ),bude tomuto akcionáři za zbývající část akcií,které upsal a jejichž emisní kurs v důsledku snížení základního kapitálu v plné výši splatil,vydáno 327 (slovy :třistadvacetsedm) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000.- Kč (slovy : dvěstětisíc korun českých), 5,určuje,že představenstvo společnosti je povinno vyzvat akcionáře Jana Klokočku nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne,kdy rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci,způsobem určeným pro svolání valné hromady ,aby předložil zatímní list za účelem jeho výměny za akcie, 6,určuje lhůtu pro předložení zatímního listu na 1(slovy : jeden ) měsíc ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k předložení zatímního listu.Zatímní list je akcionář Jan Klokočka povinen předložit ve stanovené lhůtě v sídle společnosti na adrese Praha 5,Borského čp.876,PSČ 152 00, v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, v kterýkoliv pracovní den, 7,konstatuje se,že v případě,že akcionář zatímní list nepředloží ve stanovené lhůtě,nebude oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo společnosti bude postupovat v souladu s ustanovením § 214 obchodního zákoníku, 8,konstatuje se,že po snížení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit částku 67.400.000.- Kč (slovy:šedesátsedmmilionůčtyřistatisíc korun českých) a základní kapitál bude rozdělen na 337 (slovy : třistatřicetsedm)kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- kč(slovy: dvěstětisíc korun českých). 29.10.2002 - 23.7.2003
Valná hromada společnosti dne 25,června 2001 v souladu s § 203 odst. 2,§ 205 a § 59 odst. 3 obchodního zákoníku přijala toto usnesení : a,Schvaluje se zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií společnosti o částku 60000000,- Kč(slovy :šedesátmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částu, b,Bude upsáno 300 ks kmenových akcií společnosti v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě po 200000,- Kč (slovy : dvěstětisíc korun českých ) emisní kurs těchto akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě c,Základní kapitál bude zvýšen na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, d,Všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku e,Schvaluje se splacení všech akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podnik akcionáře Jana Klokočky r.č. 601126/0783,bytem v Sobíně,Čejkovická 63,Praha 5,PSČ 155 00 IČO:14945665,místo podnikání : Karlovarská 660/117, Praha 6 - Řepy,PSČ : 163 00, f,Ocenění nepeněžitého vkladu podle písm. e), tj. podniku Jana Klokočky činí částku 60000000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), g,Ocenění uvedené pod písm. g) bylo v souladu s ustanoveními § 203 odst.2 písm.h)a § 59 odst.3 obchodního zákoníku provedeno společným posudkem č.1663-172/2001 ze dne 22.6.2001, zpracovaným dvěma znalci nezávislými na společnosti,tj. Dolmen servis,s.r.o. se sídlem Praha 2,Anny Letenské 1120/17, IČO:61501107, a JUDr. Václavem Havlíkem,bytem Černošice,Jičínská 1106,jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze č.j. Nc 4087/2001-10, h,Za shora uvedený nepeněžitý vklad podniku Jana Klokočky bude vydáno Janu Klokočkovi 300 ks kmenových akcií společnosti v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě po 200000,- Kč, emisní kurs těchto akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, i,Dohodu podle § 205 obchodního zákoníku jsou akcionáři povinni uzavřít do 30 dnů po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 30.7.2001 - 10.9.2001

Aktuální kontaktní údaje Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Kapitál Autosalon Klokočka Centrum a.s.

zakladni jmění 67 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.7.2003
zakladni jmění 80 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.10.2002 - 23.7.2003
zakladni jmění 80 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.9.2001 - 29.10.2002
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 28.2.2001 - 10.9.2001

Akcie Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 337 3.10.2016
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 337 23.7.2003 - 3.10.2016
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 400 10.9.2001 - 23.7.2003
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 100 28.2.2001 - 10.9.2001

Sídlo Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Borského 876/8 , Praha 152 00 2.12.2016
Adresa Borského 876/8 , Praha 152 00 28.2.2001 - 2.12.2016

Předmět podnikání Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.9.2012
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 5.9.2012
klempířství a oprava karoserií 5.9.2012
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 5.9.2012
opravy silničních vozidel 28.2.2001
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 28.2.2001 - 5.9.2012
pronájem a půjčování věcí movitých - dopravních prostředků 28.2.2001 - 5.9.2012
zprostředkování služeb v dopravě a služeb souvisejících s evidencí motorových vozidel 28.2.2001 - 5.9.2012
zprostředkovaní obchodu ojetými motorovými vozidly 28.2.2001 - 5.9.2012
reklamní činnost a marketing - šíření reklamy 28.2.2001 - 5.9.2012
opravy karoserií 28.2.2001 - 5.9.2012

vedení firmy Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Statutární orgán Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že osoba nebo osoby oprávněné společnost zastupovat, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. 28.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď předseda představenstva samostatně nebo ostatní členové představenstva společně. Písemné úkony jménem společnosti činí předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "předseda představenstva". Ostatní členové představenstva písemné úkony jménem společnosti činí společně tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy s dovětky "člen představenstva". 28.2.2001 - 28.7.2014
Člen představenstva Jan Klokočka 10.2.2016
Vznik členství 3.12.2015
Vznik funkce 3.12.2015
Adresa: Čejkovická 63/6 , Praha 155 21
člen Jana Matoušková 28.2.2001 - 18.2.2011
Vznik členství 28.2.2001
Zánik členství 10.12.2010
Adresa: Čejkovická 63/6 , Praha 155 21
člen Nikol Podstatová 28.2.2001 - 25.3.2014
Vznik členství 28.2.2001
Zánik členství 23.1.2014
Adresa: Voskovcova 1032/16 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Petr Havránek 18.2.2011 - 25.3.2014
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 23.1.2014
Adresa: Nerudova 820/4 , Beroun 266 01
předseda Jan Klokočka 28.2.2001 - 25.10.2015
Vznik členství 28.2.2001
Vznik funkce 28.2.2001
Adresa: Čejkovická 63/6 , Praha 155 21
předseda Jan Klokočka 25.10.2015 - 10.2.2016
Vznik členství 28.2.2001
Zánik členství 3.12.2015
Vznik funkce 28.2.2001
Zánik funkce 3.12.2015
Adresa: Čejkovická 63/6 , Praha 155 21

Dozorčí rada Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jan Klokočka 8.5.2015
Vznik členství 4.3.2015
Adresa: Hořovského 480/29 , Praha 163 00
člen dozorčí řady Marek Klokočka 8.5.2015
Vznik členství 4.3.2015
Adresa: Hořovského 480/29 , Praha 163 00
člen Ing. Petr Havránek 28.2.2001 - 21.5.2007
Vznik členství 28.2.2001
Adresa: 88 , Vchynice 410 02
člen Vít Horáček 28.2.2001 - 18.2.2011
Vznik členství 28.2.2001
Zánik členství 10.12.2010
Adresa: Kurzova 2412/5 , Praha 155 00
člen Ing. Petr Havránek 21.5.2007 - 18.2.2011
Vznik členství 28.2.2001
Zánik členství 10.12.2010
Adresa: Hořovského 669 , Praha 163 00
člen Martin Iroušek 28.2.2001 - 28.3.2013
Vznik členství 28.2.2001
Zánik členství 28.1.2013
Adresa: Zárubova 495/28 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Jana Matoušková 18.2.2011 - 8.5.2015
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 4.3.2015
Adresa: Čejkovická 63/6 , Praha 155 21
člen dozorčí rady Karel Kadeřávek 18.2.2011 - 8.5.2015
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 4.3.2015
Adresa: 113 , Drozdov 267 61
člen dozorčí rady David Kopecký 28.3.2013 - 8.5.2015
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 4.3.2015
Adresa: Luženská 2244 , Rakovník 269 01
člen dozorčí rady Karel Kadeřávek 8.5.2015 - 3.10.2016
Vznik členství 4.3.2015
Zánik členství 3.10.2016
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: 113 , Drozdov 267 61

Prokura Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Radek Dvořák 22.3.2017
Adresa: Ke Strži 419 , Stará Huť 262 02
Jméno Nikol Podstatová 25.8.2014 - 22.3.2017
Adresa: Voskovcova 1032/16 , Praha 152 00

Sbírka Listin Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7099/SL 42 ostatní + zápis z valné hromady Městský soud v Praze 3.12.2015 28.12.2015 18.2.2016 5
B 7099/SL 41 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 10.12.2010 28.12.2015 18.2.2016 1
B 7099/SL 40 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 16.1.2006 28.12.2015 18.2.2016 1
B 7099/SL 39 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 4.10.2015 6.10.2015 41
B 7099/SL 38 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 22.6.2015 23.7.2015 28.7.2015 54
B 7099/SL 37 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.6.2014 23.7.2015 28.7.2015 7
B 7099/SL 36 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.6.2015 23.7.2015 28.7.2015 6
B 7099/SL 35 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.10.2014 15.10.2014 35
B 7099/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 673/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 22.7.2014 27.8.2014 27
B 7099/SL 33 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.7.2014 25.8.2014 52
B 7099/SL 32 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 16.1.2006 27.2.2014 27.3.2014 5
B 7099/SL 31 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 23.1.2014 27.2.2014 27.3.2014 2
B 7099/SL 30 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 11.10.2013 21.10.2013 11
B 7099/SL 29 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.9.2013 23.9.2013 21
B 7099/SL 28 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 2.10.2012 7.10.2012 11
B 7099/SL 27 notářský zápis NZ 505/2012 Městský soud v Praze 14.6.2012 14.9.2012 17.9.2012 9
B 7099/SL 26 notářský zápis NZ 183/2005 Městský soud v Praze 6.4.2005 14.9.2012 17.9.2012 8
B 7099/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2012 30.7.2012 29.8.2012 13
B 7099/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 22.8.2012 25
B 7099/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.7.2011 22.7.2011 19
B 7099/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 25.2.2011 2.3.2011 16
B 7099/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.7.2009 10.7.2009 23
B 7099/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 9.7.2008 24
B 7099/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2006+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 3.8.2007 8.8.2007 39
B 7099/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 11.7.2006 0
B 7099/SL 16 ostatní -audit r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 16.6.2005 21.6.2005 0
B 7099/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 16.6.2005 21.6.2005 44
B 7099/SL 14 výroční zpráva r. 2003+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 14.5.2004 24.5.2004 12
B 7099/SL 13 účetní závěrka r. 2003 + audit Městský soud v Praze 31.12.2003 14.5.2004 24.5.2004 21
B 7099/SL 12 výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.5.2003 28.5.2003 0
B 7099/SL 11 účetní závěrka za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 31.12.2002 23.5.2003 28.5.2003 0
B 7099/SL 10 notářský zápis NZ 275/2002 Městský soud v Praze 14.8.2002 7.10.2002 0
B 7099/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 13.6.2002 17.6.2002 0
B 7099/SL 7 účetní závěrka -k 30.06.2001 Městský soud v Praze 30.6.2001 2.10.2001 4.10.2001 0
B 7099/SL 6 notářský zápis NZ 197/2001 Městský soud v Praze 15.8.2001 11.9.2001 0
B 7099/SL 5 ostatní -smlouva o vkladu podniku Městský soud v Praze 15.8.2001 11.9.2001 0
B 7099/SL 4 posudek znalce -č.1663-172/2001,14/02/2001 Městský soud v Praze 22.6.2001 11.9.2001 0
B 7099/SL 3 notářský zápis NZ 164/2001 Městský soud v Praze 25.6.2001 7.8.2001 0
B 7099/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.1.2001 26.2.2001 0
B 7099/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 1/2001 Městský soud v Praze 4.1.2001 26.2.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Autosalon Klokočka Centrum a.s.

IČO (identifikační číslo) 26435713
Jméno Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 28.2.2001
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 4

Sídlo Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Živnosti a provozovny Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Živnost č. 1 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.2.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 163 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1009409816
Zahájení provozování 29.1.2014

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.2.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Borského 876/8, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1002432073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Karlovarská 660/117, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1002432081
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Karlovarská 1718/113, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1009409689
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Karlovarská 1717/115, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1009409697
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2014

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.5.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Borského 989/1, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1002432065
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Zahájení provozování 29.6.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1003988431
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 20.6.2011
Provozovna č. 3
Provozovna K Barrandovu 1139 3 152 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002432120
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Zahájení provozování 29.6.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Karlovarská 660/117, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1002432081
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 15.5.2002
Provozovna č. 5
Provozovna Karlovarská 814/115, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1009409701
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 29.1.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Karlovarská 1718/113, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1009409689
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 29.1.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Karlovarská 1717/115, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1009409697
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 29.1.2014

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.4.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Karlovarská 660/117, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1002432081
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.4.2006

Živnost č. 5 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2011
Zánik oprávnění 5.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Klokočka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Autosalon Klokočka Centrum a.s.

IČO: 26435713
Firma: Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.2.2001

Sídlo Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Sídlo: Borského 876/8, Praha 152 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Vedlejší činnosti v dopravě
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Autosalon Klokočka Centrum a.s.

IČO (identifikační číslo) 26435713
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ26435713
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Sídlo Borského 876/8 PRAHA 5 - HLUBOČEPY 152 00 PRAHA 52
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, PRAHA 5, tel.: 251 112 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
232175168/0300 1.4.2013
169759426/0300 1.4.2013
2108621414/2700 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 19.3.2001

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 26435713
Jméno firmy Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka kaqcysp
tracking image