Firma Automation MODIA a.s. IČO 27741907


Automation MODIA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Automation MODIA a.s. (27741907) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Popelce 3187/12, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 8. 2007 a je stále aktivní. Automation MODIA a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Automation MODIA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Automation MODIA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Automation MODIA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Automation MODIA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Automation MODIA a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 14201
IČO (identifikační číslo osoby) 27741907
Jméno Automation MODIA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.8.2007
Počet členů dozorčí rady: 3 4.7.2014 - 1.4.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.7.2014 - 1.4.2016
Usnesením ze dne 7. června 2011 mimořádná valná hromada společnosti TTH Investment, a.s. rozhodla podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost KTA PR AHA a.s. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, ze dne 7.6.2011, NZ 713/2011, N 475/2011. Obsah rozhodnutí valné hromady: I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti TTH Investment, a.s., je obchodní společnost KTA PRAHA a.s., se sídlem v Praze 5, Velká Chuchle, Radotínská 41/14, PSČ 150 00, IČ: 250 83 490, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4359. II. Osvědčení společnosti KTA PRAHA a.s. jakožto hlavního akcionáře Základní kapitál společnosti TTH Investment, a.s., je rozdělen na 342 735 nekótovaných kmenových akcií vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,- Kč, znějících na majitele. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář KTA PRAHA a.s. je hlav ním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 337 328 (tři sta třiceti sedmi tisíc tři sta dvaceti osmi) kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti TTH Investment, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,- Kč (jedno sto dvacet sed m korun českých), znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,42 % (devadesát osm celých čtyřicet dvě setiny procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti TTH Investment, a.s. III. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekótované kmenové akcie společnosti TTH Investment, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,-- Kč (jedno sto dvacet sedm korun českých), znějící na maji tele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost KTA PRAHA a.s. IV. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 46,-- Kč (čtyřicet šest korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,-- Kč (jedno sto dvacet sedm korun českých), znějící na majitele (dále takté ž jen "účastnické cenné papíry"). Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Jaromírem Daňkem, se sídlem Pod Parkem 918, 543 01 Vrchlabí, IČ: 277 41 907; znalecký posudek má číslo 433/2010 a byl vypracován dne 20.4.2011. Pen ěžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, o ddíl B, vložka 5249, která na základě povolení České národní banky působí jako obchodník s cennými papíry. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu. V. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. VI. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (P latinium), PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8.30 do 16.00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na a drese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538705789 (538 705 742). V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje j inak. VII. Výplata protiplnění Hlavní akcionář, společnost KTA PRAHA a.s. sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše uvedená společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., která dosavadním vlastníkům, respektive zástavním věřitelům, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po pře dložení jejich účastnických cenných papírů (akcií). Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné pa píry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku a nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné. VIII. Uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti TTH Investment, a.s., sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 7.6.2011 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti TTH Investment, a.s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9:00 do 12:00 hodin. IX. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. 21.6.2011 - 11.5.2012
Společnost vznikla rozdělením společnosti TESLA Jihlava, a.s., IČ: 463 47 518, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 30, PSČ: 586 26 a přešlo na ni jmění výše uvedené právnické osoby, v rozsahu uvedeném v projektu rozdělení. Rozdělením výše uvedené právnické osoby současně vznikly společnosti: MODIA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 893 TT METEA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 915 21.8.2007

Aktuální kontaktní údaje Automation MODIA a.s.

Kapitál Automation MODIA a.s.

zakladni jmění 43 527 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.8.2007

Akcie Automation MODIA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 127 Kč 342 735 4.7.2014
Kmenové akcie na majitele 127 Kč 342 735 21.8.2007 - 4.7.2014

Sídlo Automation MODIA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 1.4.2016
Adresa Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 27.2.2008 - 1.4.2016
Adresa Hruškové Dvory 53 , 586 01 Jihlava Česká republika
21.8.2007 - 27.2.2008

Předmět podnikání Automation MODIA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.4.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.9.2009 - 1.4.2016
zprostředkování obchodu a služeb 20.9.2007 - 11.9.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.9.2007 - 1.4.2016

Předmět činnosti Automation MODIA a.s.

Platnost údajů od - do
podpora inovací, především zefektivněním vazeb na výzkum a vývoj 23.11.2018
výzkum, vývoj, marketing, sběr a třídění informací 23.11.2018
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 21.8.2007

vedení firmy Automation MODIA a.s.

Statutární orgán Automation MODIA a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná ve všech věcech jediný člen představenstva samostatně. 1.4.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostatně. 21.8.2007 - 1.4.2016
člen představenstva Karel Vávra 23.11.2018
Vznik členství 22.11.2018
Vznik funkce 22.11.2018
Adresa: Na holém vrchu 2125/10 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Josef Kendrala Ph.D. 21.8.2007 - 27.2.2008
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 7.1.2008
Adresa: Jihlavská 366 , Humpolec 396 01
člen představenstva Ing. Miroslav Pech 27.2.2008 - 4.8.2008
Vznik členství 7.1.2008
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: Požární 542/6 , Hradec Králové 500 03
předseda představenstva Ing. Jan Bašta 21.8.2007 - 11.9.2009
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 21.8.2007
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Dolní 1 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Ing. Radka Podhorská 21.8.2007 - 11.9.2009
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Polní 4398/8 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Karel Vávra 4.8.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Vojtova 1965/29 , Praha 143 00
člen představenstva Klára Faladová 11.9.2009 - 16.12.2011
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 23.11.2011
Adresa: K Rokli 3 , 190 15 Praha 9 Česká republika
člen představenstva Kateřina Svěrkotová 11.9.2009 - 16.12.2011
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 23.11.2011
Adresa: Cílkova 650/2 , Praha 142 00
člen představenstva Dana Šnýdrová 16.12.2011 - 6.5.2013
Vznik členství 23.11.2011
Zánik členství 12.12.2012
Adresa: Čechova 960 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda představenstva Denisa Rohanová 11.9.2009 - 4.9.2014
Vznik členství 29.6.2009
Vznik funkce 29.6.2009
Adresa: V Sadech 487 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Zuzana Linhartová 16.12.2011 - 1.4.2016
Vznik členství 23.11.2011
Zánik členství 4.3.2016
Zánik funkce 4.3.2016
Adresa: Tomkova 489/65 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Jan Oudran 6.5.2013 - 1.4.2016
Vznik členství 12.12.2012
Zánik členství 4.3.2016
Zánik funkce 4.3.2016
Adresa: Horní 53 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda představenstva Denisa Rohanová 4.9.2014 - 1.4.2016
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 4.3.2016
Vznik funkce 29.6.2009
Zánik funkce 4.3.2016
Adresa: V Sadech 487 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Denisa Rohanová 1.4.2016 - 23.11.2018
Vznik členství 4.3.2016
Zánik členství 22.11.2018
Vznik funkce 4.3.2016
Zánik funkce 22.11.2018
Adresa: V Sadech 487 , Kralupy nad Vltavou 278 01

Dozorčí rada Automation MODIA a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Blanka Kombercová 23.11.2018
Vznik členství 22.11.2018
Vznik funkce 22.11.2018
Adresa: Olgy Havlové 2874/18 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Pech 21.8.2007 - 27.2.2008
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 7.1.2008
Vznik funkce 21.8.2007
Zánik funkce 7.1.2008
Adresa: Požární 542/6 , Hradec Králové 500 03
člen dozorčí rady Ing. Petr Tyráček 21.8.2007 - 27.2.2008
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 7.1.2008
Adresa: 66 , 588 61 Kostelec Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Karel Vávra 27.2.2008 - 4.8.2008
Vznik členství 7.1.2008
Zánik členství 24.6.2008
Vznik funkce 7.1.2008
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: Čimelická 958/3 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Kozáková 21.8.2007 - 11.9.2009
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Bezručova 226 , Jaroměř 551 01
člen dozorčí rady Ing. Petra Šišková 27.2.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 7.1.2008
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Beranových 166 , Praha 199 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Pech 4.8.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 17.7.2008
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Požární 542/6 , Hradec Králové 500 03
předseda dozorčí rady Aleš Rohan 11.9.2009 - 1.4.2016
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 4.3.2016
Vznik funkce 29.6.2009
Zánik funkce 4.3.2016
Adresa: V Sadech 487 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady David Smetana 11.9.2009 - 1.4.2016
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 4.3.2016
Zánik funkce 4.3.2016
Adresa: 215 , 273 51 Dolany Česká republika
člen dozorčí rady Michaela Průchová 11.9.2009 - 1.4.2016
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 4.3.2016
Zánik funkce 4.3.2016
Adresa: U Transformátoru 412 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady Aleš Rohan 1.4.2016 - 23.11.2018
Vznik členství 4.3.2016
Zánik členství 22.11.2018
Vznik funkce 4.3.2016
Zánik funkce 22.11.2018
Adresa: V Sadech 487 , Kralupy nad Vltavou 278 01

Sbírka Listin Automation MODIA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 14201/SL 35 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 7.9.2015 15.9.2015 2
B 14201/SL 34 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 7.9.2015 15.9.2015 2
B 14201/SL 33 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 7.8.2014 22.10.2014 4
B 14201/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.5.2014 23.6.2014 29.7.2014 6
B 14201/SL 31 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.12.2012 2.5.2013 14.5.2013 1
B 14201/SL 30 účetní závěrka r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 29.4.2013 6.5.2013 6
B 14201/SL 29 účetní závěrka r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 4.4.2013 11.4.2013 6
B 14201/SL 28 účetní závěrka  2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.4.2012 16.4.2012 9
B 14201/SL 27 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 23.11.2011 24.1.2012 6
B 14201/SL 26 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 27.10.2011 27.10.2011 3
B 14201/SL 25 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.10.2011 27.10.2011 6
B 14201/SL 24 notářský zápis NZ 713/2011 Městský soud v Praze 7.6.2011 23.6.2011 51
B 14201/SL 23 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2009 Městský soud v Praze 24.2.2010 14.7.2010 14.7.2010 6
B 14201/SL 22 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2010 14.7.2010 14.7.2010 6
B 14201/SL 21 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.7.2010 14.7.2010 9
B 14201/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.8.2009 24.9.2009 2
B 14201/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.8.2009 24.9.2009 2
B 14201/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.8.2009 24.9.2009 2
B 14201/SL 17 ostatní -stanovisko DR Městský soud v Praze 20.5.2009 24.9.2009 1
B 14201/SL 16 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 1.6.2009 24.9.2009 1
B 14201/SL 15 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 29.6.2009 24.9.2009 4
B 14201/SL 14 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 3
B 14201/SL 13 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 6
B 14201/SL 9 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.8.2008 6
B 14201/SL 8 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 18.7.2008 13.8.2008 2
B 14201/SL 7 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 21.7.2008 13.8.2008 2
B 14201/SL 12 ostatní - zpr.předst.1.10.06-31.12.07 Městský soud v Praze 10.6.2008 13.8.2008 1
B 14201/SL 11 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 28.5.2008 13.8.2008 2
B 14201/SL 10 ostatní - záp.z jed.VH Městský soud v Praze 24.6.2008 13.8.2008 6
B 14201/SL 6 ostatní -zápis z jed. DR Městský soud v Praze 7.1.2008 5.3.2008 1
B 14201/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.1.2008 5.3.2008 9
B 14201/SL 4 ostatní -zápis z jed. VH Městský soud v Praze 7.1.2008 5.3.2008 8
B 14201/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.3.2008 6
B 14201/SL 2 notářský zápis -NZ 4/2008 Městský soud v Praze 7.1.2008 5.3.2008 13
B 14201/SL 1 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2007 31.8.2007 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Automation MODIA a.s.

IČO (identifikační číslo) 27741907
Jméno Automation MODIA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 30.8.2007
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo Automation MODIA a.s.

Živnosti a provozovny Automation MODIA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.8.2007
Provozovna č. 1
Provozovna 23, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1007045256
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Zahájení provozování 1.9.2007

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Automation MODIA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Karel Vávra

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TTH Investment, a.s.

IČO: 27741907
Firma: TTH Investment, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.8.2007

Sídlo TTH Investment, a.s.

Sídlo: Na Popelce 3187/12, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image