Firma Autoklub Bohemia Assistance, a.s. IČO 61859559


Autoklub Bohemia Assistance, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Autoklub Bohemia Assistance, a.s. (61859559) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Strži 1837, 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 1994 a je stále aktivní. Autoklub Bohemia Assistance, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Autoklub Bohemia Assistance, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Autoklub Bohemia Assistance, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Autoklub Bohemia Assistance, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Autoklub Bohemia Assistance, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2787
IČO (identifikační číslo osoby) 61859559
Jméno Autoklub Bohemia Assistance, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 11.11.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.12.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2008 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:1. Společná ustanovení:1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 27 000 000,-- Kč (dvacet sedm milionů korun českých), vydáním 12 000 (dvanácti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých); na každou novou akcii budou při hlasování na valné hromadě připadat 3 hlasy; současně dochází k následující změně počtu hlasů připadajících na stávající akcie: na jednu akcii o jmenovité hodnotě 7 500,00Kč připadá 10 hlasů a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 75 000,00Kč připadá 100 hlasů1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují2. Upisování s využitím přednostního práva:2.1. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 7 500,-- Kč upsat 1 (jednu) novou akcii a na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 75 000,-- Kč upsat 10 (deset) nových akcií, tj. celkem 12 000 (dvanáct tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2 250,-- Kč, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akcie2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 2 250,-- Kč (dva tisíce dvě stě padesát korun českých)2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit v Obchodním Věstníku a v internetovém deníku www.KURZY.cz informaci o přednostním právu obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku2.4. přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin v 15-ti (patnácti) denní lhůtě, která počíná běžet den následující po dni, kdy představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu v Obchodním Věstníku a v internetovém deníku www.KURZY.cz. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější z obou zveřejnění informace.2.5. k upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku2.6. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit takto :2.6.1. 100 % (sto procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozd 12.8.2008 - 29.12.2008
Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 14.4.2008 přijala následující usnesení osnížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje očástku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) způvodní částky 120.000.000,- Kč (slovy: stodvacet milionů korun českých). Základní kapitál Společnosti tak bude po snížení základního kapitálu činit 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých). Částka 29.267.000,- Kč (slovy: dvacetdevět milionů dvěstěšedesátsedm tisíc korun českých) bude použita kúhradě kumulované ztráty Společnosti azbylý rozdíl ve výši 733.000,- Kč (slovy: sedmsettřicettři tisíc korun českých) bude převeden do rezervního fondu vytvořeného dle ust. § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu bude realizováno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti ve stejném poměru, tj. a) u 100 (sto) kusů akcií na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se snižuje jmenovitá hodnota na 7.500,- Kč (sedm tisíc pětset korun českých) b) u 1.190 (tisíce jednostodevadesáti) kusů akcií na majitele ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) se snižuje jmenovitá hodnota na 75.000,- Kč (sedmdesátpět tisíc korun českých). Snížení jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích spodpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem Společnosti. Lhůta kpředložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty je stanovena na 30 dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva Společnosti kpředložení akcií na internetovém deníku www.KURZY.cz avObchodním věstníku. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující pozdější zobou uveřejnění výzvy. 15.5.2008 - 29.12.2008
Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o20.000.000,-Kč (slovy dvacetmilionů korun českých) ze současných100.000.000,- Kč (slovy stomilionů korun českých) na120.000.000,- Kč (slovy stodvacetmilionů korun českých takto: 9.9.1997 - 6.4.1998
vydáním 200 (slovy dvěstě) kusů nových listiných akcií znějícíchna majitele, každou o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovystotisíc korun českých), s nimiž nejsou spojena žádná zvláštnípráva (kmenové akcie) 9.9.1997 - 6.4.1998
upisování akcií nad částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacetmilionůkorun českých) se nepřipouští 9.9.1997 - 6.4.1998
nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního právastávajích akcionářů, místo pro vykonání přednostního práva upsatnové akcie společnosti je sídlo společnosti, lhůta pro vykonánípřednostního práva je 30 (slovy třicet) dnů, počátek běhu lhůtyje den následující po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku, 9.9.1997 - 6.4.1998
Upisované akcie s využitím předostního práva jsou akcie v počtu200 kusů, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící namajitele v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií je100.000,- Kč 9.9.1997 - 6.4.1998
na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě10.000,- Kč lze upsat 0,02 (dvě setiny) nových akcií, na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lzeupsat 0,2 (dvě desetiny) nových akcií 9.9.1997 - 6.4.1998
v případě, že počet upisovaných akcií stanovený podlepředchozího ustanovení tohoto usnesení není celým číslem,zaokrouhluje se počet upisovaných akcií směrem dolů, 9.9.1997 - 6.4.1998
upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií,který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, poněžitým vkladem, a topřevodem na účet u Investiční a poštovní banky, a.s. číslo účtu100546545/5100, ve lhůtě 30ti (slovy třiceti) dnů, počátek běhulhůty je den následující po dni, kdy usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku, 9.9.1997 - 6.4.1998
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouupsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku, 9.9.1997 - 6.4.1998
v případě, že některé akcie nebudou stále ještě upsány, budeuskutečněna veřejná výzva k upsání akicií, tato výzva obsahujícínáležitosti stanovené obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. budeuveřejněna vhodným způsobem představenstvem společnosti. 9.9.1997 - 6.4.1998

Aktuální kontaktní údaje Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Kapitál Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

zakladni jmění 117 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.11.2008
zakladni jmění 90 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.5.2008 - 3.11.2008
zakladni jmění 120 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.4.1998 - 15.5.2008
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.5.1995 - 6.4.1998
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.11.1994 - 11.5.1995

Sídlo Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Strži 1837 , 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 14000
23.5.2008
Adresa Novodvorská 1010 , 142 01 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
7.2.2006 - 23.5.2008
Adresa Střelničná 1680 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Střelničná 1680, PSČ 18000
31.1.2002 - 7.2.2006
Adresa Střelničná 1680 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Střelničná 1680/8
3.3.2000 - 31.1.2002
Adresa Opletalova 1337 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 1337/29, PSČ 11000
11.11.1994 - 3.3.2000

Předmět podnikání Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 1.12.2014
Hostinská činnost 1.12.2014
Vnitrozemská vodní doprava 1.12.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.9.2011
Opravy silničních vozidel 22.9.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 22.9.2011 - 1.12.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.4.2006
realitní činnost 14.4.2006 - 22.9.2011
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 14.4.2006 - 22.9.2011
správa aúdržba nemovitostí 14.4.2006 - 22.9.2011
provozování cestovní agentury 30.10.2003 - 22.9.2011
zprostředkování služeb 23.4.2002 - 22.9.2011
směnárenská činnost 23.4.2002 - 22.9.2011
provoz technických zásahových vozidel při sportovníchmotoristických podnicích, vyjma činností vyloučenýchzák.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zněnípozdějších předpisů 7.11.1997 - 22.9.2011
silniční motorová doprava nákladní 7.11.1997 - 22.9.2011
silniční motorová doprava osobní 7.11.1997 - 22.9.2011
Poskytování cestovních informací motoristické veřejnosti (vyjmačinností uvedených v příl. zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenskémpodnikání) 16.2.1996 - 22.9.2011
Pronájem motorových vozidel 16.2.1996 - 22.9.2011
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 16.2.1996 - 22.9.2011
Reklamní a propagační činnost 16.2.1996 - 22.9.2011
Opravy motorových vozidel. 11.5.1995 - 22.9.2011
Agenturní činnost v oblasti kultury a sportu. 11.5.1995 - 22.9.2011
Výroba plastových identifikačních karet. 11.5.1995 - 22.9.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímtozákonem vyloučeného. 11.11.1994 - 22.9.2011

vedení firmy Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Statutární orgán Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Ing. Josef Přibyl 1.12.2014
Vznik členství 1.12.2014
Vznik funkce 1.12.2014
Adresa: Vokrojova 3341 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Vokrojova 3341/1, Modřany, 143 00 Praha 4
Člen představestva Ing. Jana Rudolfová 1.12.2014
Vznik členství 1.12.2014
Vznik funkce 1.12.2014
Adresa: Cílkova 668 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Cílkova 668/1, Kamýk, 142 00 Praha 4
Člen představenstva Ing. Karel Ortcykr 11.11.1994 - 11.5.1995
Adresa: Erbenova 878 , Mladá Boleslav Česká republika
Mladá Boleslav, Erbenova 878
Člen představenstva Oldřich Čech 11.11.1994 - 11.5.1995
Adresa: Klatovská 101 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Klatovská 101
Člen představenstva Ing. Zdeněk Červenka 11.5.1995 - 7.11.1997
Adresa: Hekrova 851 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hekrova 851
Předseda představenstva Dr. Roman Ječmínek 11.11.1994 - 30.11.1998
Adresa: Údolní 315 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Údolní 315
Jméno Ing. Michal Habart 7.11.1997 - 28.9.1999
Adresa: Kunešova 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kunešova 14
předseda Ing. Petr Bold 30.11.1998 - 28.9.1999
Adresa: Mazurská 521 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 521
Člen představenstva Ing. Petr Bold 11.5.1995 - 3.3.2000
Adresa: Mazurská 521 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 521
předseda Ing. Petr Bold 3.3.2000 - 3.3.2000
Adresa: Mazurská 521 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 521
Jméno Ing. Antonín Charouz 30.11.1998 - 24.4.2003
Zánik funkce 2.8.2000
Adresa: Kalmánova 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kalmánova 5
Jméno Ing. Milan Musil 28.9.1999 - 24.4.2003
Zánik funkce 2.8.2000
Adresa: Zlatníky 163 , Dolní Břežany Česká republika
Dolní Břežany, Zlatníky 163, okres Praha-západ, PSČ 25241
předseda Ing. Petr Bold 3.3.2000 - 24.4.2003
Zánik funkce 2.8.2000
Adresa: Mazurská 521 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 521
předseda Ing. Petr Bold 24.4.2003 - 4.8.2003
Vznik funkce 2.8.2000
Zánik funkce 1.12.2000
Adresa: Mazurská 521 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 521
člen Ing. Oldřich Perutka 24.4.2003 - 4.8.2003
Vznik funkce 2.8.2000
Zánik funkce 1.12.2000
Adresa: Rápošovská 74 , Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rápošovská 74
člen Ing. Jindřich Pich 24.4.2003 - 4.8.2003
Vznik funkce 2.8.2000
Zánik funkce 1.12.2000
Adresa: Ke skále 182 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke skále 182/18
předseda Ing. Petr Bold 4.8.2003 - 26.3.2004
Vznik funkce 1.12.2000
Zánik funkce 4.8.2003
Adresa: Mazurská 521 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 521
člen Ing. Igor Mandík 4.8.2003 - 26.3.2004
Vznik funkce 1.12.2000
Zánik funkce 4.8.2003
Adresa: Bánov 420 , Bánov Česká republika
Bánov, Bánov 420, okres Uherské Hradiště, PSČ 68754
člen Ing. Oldřich Perutka 4.8.2003 - 3.11.2004
Vznik funkce 1.12.2000
Adresa: Rápošovská 74 , Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Rápošovská 74
člen Ing. Jindřich Pich 4.8.2003 - 3.11.2004
Vznik funkce 1.12.2000
Adresa: Ke skále 182 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke skále 182/18
Předseda Ing. Ivo Videnka 26.3.2004 - 3.11.2004
Vznik funkce 4.8.2003
Adresa: Alšova 581 , 708 00 Ostrava Česká republika
Ostrava, Alšova 581/9, PSČ 70800
člen Radko Ječmínek 4.8.2003 - 1.8.2005
Vznik funkce 1.12.2000
Zánik funkce 18.7.2005
Adresa: Údolí 315 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Údolí 315, PSČ 14000
Člen Ing. Karel Březina 26.3.2004 - 1.8.2005
Vznik funkce 4.8.2003
Zánik funkce 18.7.2005
Adresa: Ruská 180 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ruská 180, PSČ 10000
předseda představenstva Ing. Stanislav Trykar 3.11.2004 - 1.8.2005
Vznik členství 20.1.2004
Zánik členství 18.7.2005
Vznik funkce 30.1.2004
Zánik funkce 18.7.2005
Adresa: Na Ovčinách 4 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Na Ovčinách 4
člen představenstva Mgr. Jaroslav Chýle 3.11.2004 - 1.8.2005
Vznik funkce 18.12.2003
Zánik funkce 18.7.2005
Adresa: U zastávky 1535 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U zastávky 1535
člen představenstva Ing. Martin Drinka 3.11.2004 - 1.8.2005
Vznik funkce 20.1.2004
Zánik funkce 18.7.2005
Adresa: Španielova 1263 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1263/13
předseda představenstva Ing. Josef Přibyl 1.8.2005 - 11.9.2007
Vznik členství 18.7.2005
Zánik členství 10.7.2007
Vznik funkce 19.7.2005
Zánik funkce 10.7.2007
Adresa: Vokrojova 3341 , 140 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Jana Rudolfová 1.8.2005 - 11.9.2007
Vznik členství 18.7.2005
Zánik členství 10.7.2007
Adresa: Cílkova 668 , 142 00 Praha 4 - Kamýk Česká republika
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 14200
člen představenstva Josef Řehoř 1.8.2005 - 11.9.2007
Vznik členství 18.7.2005
Zánik členství 29.3.2007
Adresa: Ohradní 1359 , 140 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Ohradní 1359/45, PSČ 14000
člen představenstva JUDr. Milena Vondráková 1.8.2005 - 11.9.2007
Vznik členství 18.7.2005
Zánik členství 10.7.2007
Adresa: Hudečkova 1043 , 140 00 Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Hudečkova 1043/10, PSČ 14000
člen představenstva Doc.Ing. Antonín Kopecký CSc. 1.8.2005 - 11.9.2007
Vznik členství 18.7.2005
Zánik členství 10.7.2007
Adresa: Doubravická 1301 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Doubravická 1301/2, PSČ 14900
předseda představenstva Ing. Josef Přibyl 11.9.2007 - 21.8.2009
Vznik členství 10.7.2007
Zánik členství 17.7.2009
Vznik funkce 10.7.2007
Zánik funkce 17.7.2009
Adresa: Vokrojova 3341 , 140 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Jana Rudolfová 11.9.2007 - 21.8.2009
Vznik členství 10.7.2007
Zánik členství 17.7.2009
Adresa: Cílkova 668 , 142 00 Praha 4 - Kamýk Česká republika
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 14200
člen představenstva Doc.Ing. Antonín Kopecký CSc. 11.9.2007 - 21.8.2009
Vznik členství 10.7.2007
Zánik členství 17.7.2009
Adresa: Doubravická 1301 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Doubravická 1301/2, PSČ 14900
předseda představenstva Ing. Josef Přibyl 21.8.2009 - 22.9.2011
Vznik členství 17.7.2009
Zánik členství 17.7.2011
Vznik funkce 17.7.2009
Zánik funkce 17.7.2011
Adresa: Vokrojova 3341 , 140 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Jana Rudolfová 21.8.2009 - 22.9.2011
Vznik členství 17.7.2009
Zánik členství 17.7.2011
Adresa: Cílkova 668 , 142 00 Praha 4 - Kamýk Česká republika
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 14200
člen představenstva Doc.Ing. Antonín Kopecký CSc. 21.8.2009 - 22.9.2011
Vznik členství 17.7.2009
Zánik členství 17.7.2011
Adresa: Doubravická 1301 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Doubravická 1301/2, PSČ 14900
předseda představenstva Ing. Josef Přibyl 22.9.2011 - 4.9.2014
Vznik členství 19.7.2011
Zánik členství 5.9.2013
Vznik funkce 19.7.2011
Zánik funkce 5.9.2013
Adresa: Vokrojova 3341 , 140 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Jana Rudolfová 22.9.2011 - 4.9.2014
Vznik členství 19.7.2011
Zánik členství 5.9.2013
Adresa: Cílkova 668 , 142 00 Praha 4 - Kamýk Česká republika
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 14200
člen představenstva Doc.Ing. Antonín Kopecký CSc. 22.9.2011 - 1.12.2014
Vznik členství 19.7.2011
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Doubravická 1301 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Doubravická 1301/2, PSČ 14900
Předseda představenstva Ing. Josef Přibyl 4.9.2014 - 1.12.2014
Vznik členství 5.9.2013
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 5.9.2013
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Vokrojova 3341 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Vokrojova 3341/1, Modřany, 143 00 Praha 4
Člen představenstva Ing. Jana Rudolfová 4.9.2014 - 1.12.2014
Vznik členství 5.9.2013
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: Cílkova 668 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Cílkova 668/1, Kamýk, 142 00 Praha 4

Dozorčí rada Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Jaroslava Vaníčková 1.12.2014
Vznik členství 1.12.2014
Vznik funkce 1.12.2014
Adresa: Nosická 1883 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Nosická 1883/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
Člen JUDr. Jan Kňourek 11.11.1994 - 11.5.1995
Adresa: Čihákova 26 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Čihákova 26
Člen Pavel Strapko 11.11.1994 - 11.5.1995
Adresa: Tatarkova 732 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Tatarkova 732
Člen Ing. Dalibor Mošovský 11.5.1995 - 7.11.1997
Adresa: Nové výstavby 12 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nové výstavby 12
Člen Ing. Petr Voneš 11.5.1995 - 7.11.1997
Adresa: Barounova 2028 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Barounova 2028
Jméno JUDr. Vladimír Zavadil 7.11.1997 - 7.11.1997
Adresa: Petržílova 3303 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Petržílova 3303
Předseda Ing. Zdeněk Bočan 11.11.1994 - 6.4.1998
Adresa: Rytířova 776 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rytířova 776
Jméno Ing. Jiřina Neprašová 7.11.1997 - 6.4.1998
Adresa: Pelhřimovská 301 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pelhřimovská 301/8
Člen Ing. Zdeněk Bočan 6.4.1998 - 30.11.1998
Adresa: Rytířova 776 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rytířova 776
Předseda Ing. Jiřina Neprašová 6.4.1998 - 28.9.1999
Adresa: Pelhřimovská 301 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pelhřimovská 301/8
Jméno Ing. Milan Habart 28.9.1999 - 3.3.2000
Adresa: K vrbě 522 , Praha 10 - Kolovraty Česká republika
Praha 10 - Kolovraty, K vrbě 522/8
Jméno Ing. Stanislav Trykar 7.11.1997 - 24.4.2003
Zánik funkce 2.8.2000
Adresa: Na ovčinách 4 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Na ovčinách 4
Jméno Mgr. Milan Kolanda 30.11.1998 - 24.4.2003
Zánik funkce 2.8.2000
Adresa: Třeboradická 1076 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Třeboradická 1076
člen Ing. Jan Kolací 3.3.2000 - 24.4.2003
Zánik funkce 2.8.2000
Adresa: Dělnická 561 , Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Dělnická 561, okres Praha-východ, PSČ 25088
předseda Ing. Stanislav Trykar 3.3.2000 - 24.4.2003
Adresa: Na Ovčinách 4 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Na Ovčinách 4
předseda Dr. Ján Lučan 24.4.2003 - 4.8.2003
Vznik funkce 2.8.2000
Zánik funkce 1.12.2000
Adresa: Čistá 79 , Svitavy Česká republika
Svitavy, Čistá 79
člen Ing. Marek Ditz 24.4.2003 - 4.8.2003
Vznik funkce 2.8.2000
Zánik funkce 1.12.2000
Adresa: Machuldova 592 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Machuldova 592/2
člen Ing. Stanislav Trykar 24.4.2003 - 12.6.2004
Vznik funkce 2.8.2000
Zánik funkce 25.9.2003
Adresa: Na Ovčinách 4 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Na Ovčinách 4
předseda Dr. Ján Lučan 4.8.2003 - 12.6.2004
Vznik funkce 1.12.2000
Zánik funkce 5.11.2003
Adresa: Čistá 79 , Svitavy Česká republika
Svitavy, Čistá 79
člen Ing. Marek Ditz 4.8.2003 - 12.6.2004
Vznik funkce 1.12.2000
Zánik funkce 5.11.2003
Adresa: Machuldova 592 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Machuldova 592/2
Předseda Ing. Miloslav Vlček 12.6.2004 - 1.8.2005
Zánik členství 24.5.2005
Vznik funkce 6.11.2003
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Jiráskova 33 , Konice Česká republika
Konice, Jiráskova 33, okres Prostějov, PSČ 79852
Člen Ing. Vladimír Doležal 12.6.2004 - 1.8.2005
Vznik funkce 6.11.2003
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Jana Srba 1241 , 104 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Jana Srba 1241/2, PSČ 10400
Člen Alena Kvardová 12.6.2004 - 7.2.2006
Vznik funkce 2.12.2003
Zánik funkce 12.12.2005
Adresa: Zlenická 882 , 104 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zlenická 882, PSČ 10400
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Vaňková 24.8.2005 - 7.2.2006
Vznik členství 10.6.2005
Zánik členství 16.12.2005
Adresa: Na Hroudě 1315 , 100 00 Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, Na Hroudě 1315/12, PSČ 10000
předseda dozorčí rady Bedřich Danda 1.8.2005 - 11.9.2007
Vznik členství 14.7.2005
Vznik funkce 18.7.2005
Adresa: Nikoly Tesly 1093 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Nikoly Tesly 1093/6, PSČ 16000
člen dozorčí rady Josef Černý 7.2.2006 - 15.4.2008
Vznik členství 21.12.2005
Zánik členství 22.12.2007
Vznik funkce 21.12.2005
Zánik funkce 22.12.2007
Adresa: Mělnická 13 , 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Česká republika
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Mělnická 13/11, PSČ 25002
člen dozorčí rady Jindřiška Halašová 28.8.2006 - 12.8.2008
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: 277 41 Kly 101 Česká republika
Kly 101, PSČ 27741
předseda dozorčí rady Bedřich Danda 11.9.2007 - 21.8.2009
Vznik členství 14.7.2005
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 10.7.2007
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: Nikoly Tesly 1093 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Nikoly Tesly 1093/6, PSČ 16000
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Podzimek 15.4.2008 - 9.9.2010
Vznik členství 27.3.2008
Adresa: Psohlavců 1498 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Psohlavců 1498, PSČ 14700
člen dozorčí rady Pavel Kuchálik 12.8.2008 - 9.9.2010
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 1.7.2010
Adresa: Mezilesí 2076 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 19300
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Podzimek 9.9.2010 - 31.3.2011
Vznik členství 11.5.2010
Zánik členství 13.9.2010
Adresa: Psohlavců 1498 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Psohlavců 1498, PSČ 14700
předseda dozorčí rady Blanka Bezděková 21.8.2009 - 22.9.2011
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 16.7.2009
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: Na Výsluní 1299 , 277 11 Neratovice Česká republika
Neratovice, Na Výsluní 1299, PSČ 27711
člen dozorčí rady Ing. Lenka Raková 9.9.2010 - 14.8.2013
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 31.10.2012
Adresa: Mikulova 1573 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mikulova 1573, PSČ 14900
člen dozorčí rady Jan Procházka 23.5.2011 - 1.12.2014
Vznik členství 13.1.2011
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: U školky 577 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U školky 577, PSČ 14900
předseda dozorčí rady Jaroslava Vaníčková 22.9.2011 - 1.12.2014
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.12.2014
Vznik funkce 19.7.2011
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Nosická 1883 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nosická 1883/26, PSČ 10000

Sbírka Listin Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2787/SL 59 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 7.9.2015 16.9.2015 49
B 2787/SL 58 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 23.10.2014 31.10.2014 18.11.2014 3
B 2787/SL 57 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 693/2014 Městský soud v Praze 23.10.2014 31.10.2014 18.11.2014 21
B 2787/SL 56 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.9.2014 6.11.2014 47
B 2787/SL 55 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 1.9.2014 26.9.2014 19
B 2787/SL 54 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.9.2013 4.10.2013 49
B 2787/SL 53 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.7.2013 15.7.2013 21.8.2013 1
B 2787/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 6.8.2012 58
B 2787/SL 50 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.10.2011 21
B 2787/SL 49 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.10.2011 36
B 2787/SL 48 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 28.6.2011 6.10.2011 18
B 2787/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.7.2010 18.7.2010 58
B 2787/SL 46 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 20.7.2009 20.8.2009 18.9.2009 3
B 2787/SL 45 ostatní -zápis o řádné VH Městský soud v Praze 24.9.2009 20.8.2009 18.9.2009 10
B 2787/SL 44 ostatní -zápis z mim.jed.představ. Městský soud v Praze 17.7.2009 20.8.2009 18.9.2009 1
B 2787/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 17.7.2009 21.7.2009 60
B 2787/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 30.10.2008 12.11.2008 62
B 2787/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2008 30.10.2008 12.11.2008 20
B 2787/SL 40 notářský zápis NZ 830/2009 Městský soud v Praze 23.10.2008 29.10.2008 8
B 2787/SL 39 notářský zápis NZ 509/2008 Městský soud v Praze 8.7.2008 22.8.2008 16
B 2787/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2008 11.8.2008 17
B 2787/SL 37 notářský zápis NZ 244/2008 Městský soud v Praze 14.4.2008 13.6.2008 32
B 2787/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.5.2008 13.6.2008 16
B 2787/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.4.2008 11.4.2008 21.5.2008 1
B 2787/SL 34 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -příloha k VZ Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 36
B 2787/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 28
B 2787/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2007 10.7.2007 24.7.2007 19
B 2787/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2006 25.8.2006 4.9.2006 19
B 2787/SL 30 notářský zápis -NZ247/06 Městský soud v Praze 28.6.2006 25.8.2006 4.9.2006 18
B 2787/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 4.7.2006 0
B 2787/SL 28 notářský zápis -NZ505/05 Městský soud v Praze 13.12.2005 17.2.2006 0
B 2787/SL 27 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 12.12.2005 17.2.2006 0
B 2787/SL 25 účetní závěrka r. 2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 21.6.2005 15.7.2005 0
B 2787/SL 24 ostatní - zápis z jednání mim. VH Městský soud v Praze 6.11.2003 23.3.2005 0
B 2787/SL 23 notářský zápis NZ 428/2004 Městský soud v Praze 25.6.2004 23.3.2005 0
B 2787/SL 22 notářský zápis NZ 25/2004 Městský soud v Praze 19.1.2004 23.3.2005 0
B 2787/SL 21 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 25.6.2004 23.3.2005 0
B 2787/SL 20 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 23.3.2005 0
B 2787/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 16.8.2004 31.8.2004 0
B 2787/SL 17 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 29.7.2003 27.8.2003 0
B 2787/SL 13 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 26.4.2002 7.10.2002 7.10.2002 0
B 2787/SL 12 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 29.3.2002 7.10.2002 7.10.2002 0
B 2787/SL 11 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 7.10.2002 7.10.2002 0
B 2787/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti NZ714/2001 Městský soud v Praze 5.11.2001 30.9.2002 0
B 2787/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti NZ111/2001 Městský soud v Praze 28.6.2001 30.9.2002 0
B 2787/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 30.9.2002 0
B 2787/SL 9 ostatní -návrh na změnu stanov Městský soud v Praze 21.5.1998 21.11.2000 0
B 2787/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.1999 21.11.2000 0
B 2787/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.1.1998 21.11.2000 0
B 2787/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 268/98+ÚZ.r.1997,1998 Městský soud v Praze 21.5.1998 0
B 2787/SL 5 notářský zápis NZ 70/98 Městský soud v Praze 23.1.1998 0
B 2787/SL 4 notářský zápis NZ 714/97 Městský soud v Praze 20.10.1997 0
B 2787/SL 3 notářský zápis NZ 292/97 Městský soud v Praze 18.8.1997 0
B 2787/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 171/97+ÚZ r.1996 Městský soud v Praze 29.5.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

IČO (identifikační číslo) 61859559
Jméno Autoklub Bohemia Assistance, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 11.11.1994
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 6

Sídlo Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Živnosti a provozovny Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pod vodovodem 519/4, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1000217981
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 11.11.1994
Provozovna č. 2
Provozovna K. Světlé 2238/2, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000217973
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.11.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Na strži 1837/9, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000218007
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.5.2008
Provozovna č. 4
Provozovna Koutníkova 272/39, Hradec Králové 503 01
Identifikační číslo provozovny 1012249026
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 15.5.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Sládkova 2666/27, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012249000
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 15.5.2017
Provozovna č. 6
Provozovna 403 37 Petrovice
Identifikační číslo provozovny 1012249034
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 18.4.2018
Provozovna č. 7
Provozovna Slavíčkova 827/1, Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny 1012248992
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 15.5.2017
Provozovna č. 8
Provozovna Pobřežní 780/8, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012249018
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 15.5.2017

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Pod vodovodem 519/4, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1000217981
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2006

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.8.1996

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.3.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Na strži 1837/9, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000218007
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2008

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.2010

Živnost č. 6 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.2014

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba plastových idetifikačních karet

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Agenturní činnost v oblasti kultury a sportu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování cestovních informací motoristické veřejnosti (vyjma činností uvedených v příl. zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provoz technických zásahových vozidel při sportovních motoristických podnicích, vyjma činností vyloučených zák.č.455/91 Sb., o živnost. podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní a mezinárodní s vozidly bez omezení celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava osobní -příležitostná provozovaná osobními vozidly, resp.motocykly

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jana Rudolfová
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Přibyl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

IČO: 61859559
Firma: Autoklub Bohemia Assistance, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.11.1994

Sídlo Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Sídlo: Na strži 1837/9, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních plastových výrobků
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Činnosti cestovních agentur
Činnosti sportovních klubů
tracking image