Firma AUTOCONT a.s. IČO 04308697


AUTOCONT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AUTOCONT a.s. (04308697) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hornopolní 3322/34, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 8. 2015 a je stále aktivní. AUTOCONT a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o AUTOCONT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AUTOCONT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AUTOCONT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AUTOCONT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AUTOCONT a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 11012
IČO (identifikační číslo osoby) 04308697
Jméno AUTOCONT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.8.2015
V důsledku fúze sloučením došlo k zániku společností (1) AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 814, (2) A utoCont Holding a.s., IČO 27805786, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce číslo 3267 a (3) MIUS a.s., IČO 25035983, se sídlem U nádraží 954/3, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce číslo 1097, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost BYW Czech, a.s. (nově, po zápisu fúze do obchodního rejstříku, s obchodn í firmou AUTOCONT a.s.), IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 11012. 1.9.2018
Valná hromada přijala dne 28.11.2017 toto rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 5 600 000,-- Kč (pět milionů šest set tisíc korun českých), vydáním 56 (padesáti šesti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií z nějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. celkový emisní kurs nových akcií se určuje čá stkou 234 800 000,-- Kč (dvě stě třicet čtyři miliony osm set tisíc korun českých); tj. emisní kurz jedné akcie je 4 192 857,14 Kč (čtyři miliony sto devadesát dva tisíce osm set padesát sedm korun českých čtrnáct haléřů) 3. všechny nové akcie budou nabíd nuty k upsání předem určenému zájemci společnosti KKCG Investments AG, zapsané ve švýcarském rejstříku společností pod číslem CHE-271.643.388, se sídlem Kapellgasse 21, 6004 Lucern, Švýcarská konfederace 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanoven í § 475 písm. d) ZOK se vylučují 5. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) a začíná běžet okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, místem upisování jsou prostory kanceláře Clifford Chance Prague LLP, organiza ční složka, na adrese Jugmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Nové Město 6. valná hromada souhlasí se započtením pohledávky společnosti proti akcionáři KKCG Investments AG na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií v částce 234 800 000,-- Kč (dvě stě třic et čtyři miliony osm set tisíc korun českých) proti pohledávce akcionáře KKCG Investments AG za společností ze smlouvy o postoupení pohledávky na zaplacení části kupní ceny za prodej akcií společnosti AutoCont Holding ve výši 234 800 000,-- Kč (dvě stě tř icet čtyři miliony osm set tisíc korun českých (ze smlouvy o prodeji a koupi akcií, kterou došlo k převodu akcií ve společnosti AutoCont Holding a.s.) ) 7. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 8.valná hromada podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení, který je přílohou notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. 30.11.2017 - 30.11.2017
Valná hromada přijala dne 28.11.2017 toto rozhodnutí: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje výlučně peněžitými vklady o 2 400 000,-- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), vydáním 24 (dvaceti čtyř) kusů nových nekótovaných kmenových akcií zn ějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. celkový emisní kurs nových akcií se určuje čás tkou 161 861 401,-- Kč (jedno sto šedesát jeden milion osm set šedesát jeden tisíc čtyři sta jedna koruna česká); emisní kurz jedné akcie je 6 744 225,04 Kč (šest milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíce dvě stě dvacet pět korun českých čtyři haléře) 3. vše chny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti BJOORGEA, a.s., IČO 24306771, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce číslo 18233 4. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 5.lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) a začíná běžet okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, místem upisování jsou prost ory kanceláře Clifford Chance Prague LLP, organizační složka, na adrese Jugmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Nové Město 6. valná hromada souhlasí se započtením pohledávky společnosti proti akcionáři BJOORGEA, a.s., na úhradu emisního kursu upsaných nových a kcií v částce 161 861 401,-- Kč (jedno sto šedesát jeden milion osm set šedesát jeden tisíc čtyři sta jedna koruna česká) proti pohledávce akcionáře BJOORGEA, a.s., za společností na zaplacení části kupní ceny ve výši 161 861 401,-- Kč (jedno sto šedesát jeden milion osm set šedesát jeden tisíc čtyři sta jedna koruna česká) za prodej akcií společnosti AutoCont Holding a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27805786, podle smlouvy o prodeji a koupi akcií, kterou došlo k p řevodu akcií ve společnosti AutoCont Holding a.s., vlastněných akcionářem BJOORGEA, a.s., na společnost BYW Czech, a.s.; 7. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci návrh d ohody o započtení pohledávek 8. valná hromada podle § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení, který je přílohou notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. 30.11.2017 - 30.11.2017

Kapitál AUTOCONT a.s.

zakladni jmění 11 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2018
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2017 - 1.9.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.8.2015 - 30.11.2017

Akcie AUTOCONT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 110 1.9.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 6.6.2018 - 1.9.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 30.11.2017 - 6.6.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 11.8.2015 - 30.11.2017

Sídlo AUTOCONT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hornopolní 3322/34 , Ostrava 702 00 3.1.2018
Adresa Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00 16.11.2017 - 3.1.2018
Adresa V celnici 1031/4 , Praha 110 00 11.8.2015 - 16.11.2017

Předmět podnikání AUTOCONT a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.10.2018
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.10.2018
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 6.6.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.11.2017

Předmět činnosti AUTOCONT a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 11.8.2015

vedení firmy AUTOCONT a.s.

Statutární orgán AUTOCONT a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je člen představenstva třídy B nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva při: a) právním jednání vůči zaměstnancům společnosti souvisejícím s plněním nepřekračujícím 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých)/ročně, včetně uzavírání pracovních smluv, s výjimkou sjednávání odstupného nad rámec stanovený zákonem nebo jakýchkoliv kon kurenčních doložek; b) právním jednání týkajícím se smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu společnosti s odběrateli a dodavateli, zejména smluv o odběru a dodávkách zboží a služeb a reklamních smluv, ze kterých nemohou společnosti vzniknout záv azky převyšující 15.000.000,-- Kč (patnáct milionů korun českých) bez DPH v každém jednotlivém případě, včetně činění návrhů na uzavření takových smluv (nabídek) a jejich akceptace; c) právním jednání týkajícím se účastí v zadávacích řízeních podle zvláštního zákona a zvláštních způsobů uzavírání smluv v rámci obchodní činnosti společnosti, ze kterých nemohou společnosti vzniknout závazky převyšující 30.000.000,-- Kč (třicet milionů korun českých) bez DPH v každém jednotlivém případě. 1.11.2018
Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jednají: - společně předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy A; - společně předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy B; - společně místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy A; - společně místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy B; - společně tři členové představenstva, pokud není zvolen předseda představenstva ani místopředseda představenstva, nebo funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva z jakéhokoliv důvodu zanikla; nebo - samostatně kterýkoliv člen představenstva při: (a) právním jednání vůči zaměstnancům společnosti; (b) při právním jednání týkajícím se smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku při provozu závodu společnosti s odběrateli a dodavateli, zejména smluv o odběru a dodávkách zboží a služeb a reklamních smluv, včetně činění návrhů na uzavření takový ch smluv (nabídek) a jejich akceptace; (c) při dalším právním jednání týkajícím se účastí v zadávacích řízeních podle zvláštního zákona a soukromoprávních veřejných soutěžích v rámci obchodní činnosti společnosti. 3.9.2018 - 1.11.2018
Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jednají společně: (i) předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy A; (ii) předseda představenstva a kterýkoliv jiný č len představenstva, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy B; (iii) místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy A; (iv) místopředseda pře dstavenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy B; nebo (v) tři členové představenstva, pokud není zvolen předseda představenstva ani místopředseda představenstva, nebo funkce předsedy př edstavenstva a místopředsedy představenstva z jakéhokoliv důvodu zanikla. 30.11.2017 - 3.9.2018
Společnost zastupuje představenstvo. Za společnost jednají společně: - předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy A; - předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je předsedou představenstva člen představenstva třídy B; - místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy A; - místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy B; nebo - tři členové představenstva, pokud není zvolen předseda představenstva ani místopředseda představenstva, nebo funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva z jakéhokoliv důvodu zanikla. 16.11.2017 - 30.11.2017
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. 11.8.2015 - 16.11.2017
Předseda představenstva Martin Grigar 16.11.2017
Vznik členství 26.9.2017
Vznik funkce 4.10.2017
Adresa: Gen. Sochora 6213/12 , Ostrava 708 00
člen představenstva Jaroslav Biolek 16.11.2017
Vznik členství 26.9.2017
Adresa: Chudčická 1310/8 , Brno 635 00
člen představenstva Martin Chromec 16.11.2017
Vznik členství 26.9.2017
Adresa: Pod Marjánkou 1944/1 , Praha 169 00
člen představenstva Ondřej Matuštík 13.2.2018
Vznik členství 1.12.2017
Adresa: 749 , Blatnice pod Svatým Antonínkem 696 71
člen představenstva Michal Tománek 1.11.2018
Vznik členství 26.9.2017
Adresa: Jeseniova 500/8 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Sameš 1.11.2018
Vznik členství 1.11.2018
Vznik funkce 1.11.2018
Adresa: Jiráskova 400 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen představenstva Martin Stejskal 1.11.2018
Vznik členství 1.11.2018
Adresa: Havlíčkova 743 , Bílovice nad Svitavou 664 01
předseda představenstva Nela Seidlová 11.8.2015 - 26.11.2016
Vznik členství 11.8.2015
Vznik funkce 11.8.2015
Adresa: Hrudičkova 2094/22 , Praha 148 00
předseda představenstva Nela Parađina 26.11.2016 - 16.11.2017
Vznik členství 11.8.2015
Zánik členství 26.9.2017
Vznik funkce 11.8.2015
Zánik funkce 26.9.2017
Adresa: Hrudičkova 2094/22 , Praha 148 00
člen představenstva Jakub Sokol 16.11.2017 - 13.2.2018
Vznik členství 26.9.2017
Zánik členství 28.11.2017
Adresa: Krkonošská 1511/5 , Praha 120 00
Místopředseda představenstva Michal Tománek 16.11.2017 - 1.11.2018
Vznik členství 26.9.2017
Vznik funkce 4.10.2017
Adresa: Jeseniova 500/8 , Praha 130 00

Dozorčí rada AUTOCONT a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Novotný 13.2.2018
Vznik členství 26.9.2017
Vznik funkce 1.12.2017
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
místopředseda dozorčí rady Jaromír Babinec 13.2.2018
Vznik členství 26.9.2017
Vznik funkce 1.12.2017
Adresa: Rytířova 809/4 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Petra Čápová 11.8.2015 - 13.7.2016
Vznik členství 11.8.2015
Zánik členství 24.6.2016
Vznik funkce 11.8.2015
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: 40 , Radimovice 463 44
předseda dozorčí rady Klára Janovská 13.7.2016 - 16.11.2017
Vznik členství 24.6.2016
Zánik členství 26.9.2017
Vznik funkce 24.6.2016
Zánik funkce 26.9.2017
Adresa: Dr. E. Beneše 1186 , Sezimovo Ústí 391 01
člen dozorčí rady JUDr. Josef Novotný 16.11.2017 - 13.2.2018
Vznik členství 26.9.2017
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Šaroch 16.11.2017 - 13.2.2018
Vznik členství 26.9.2017
Zánik členství 28.11.2017
Zánik funkce 13.2.2018
Adresa: Ke Kulišce 2303/7 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Jaromír Babinec 16.11.2017 - 13.2.2018
Vznik členství 26.9.2017
Zánik funkce 1.12.2017
Adresa: Rytířova 809/4 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Martin Stejskal 16.11.2017 - 1.11.2018
Vznik členství 26.9.2017
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Havlíčkova 743 , Bílovice nad Svitavou 664 01
člen dozorčí rady Vlastimil Palata 16.11.2017 - 14.12.2018
Vznik členství 26.9.2017
Zánik členství 13.12.2018
Adresa: Vlčická 699 , Trutnov 541 02
člen dozorčí rady Jakub Sokol 13.2.2018 - 14.12.2018
Vznik členství 29.11.2017
Zánik členství 13.12.2018
Adresa: Krkonošská 1511/5 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Šindelář 1.11.2018 - 14.12.2018
Vznik členství 1.11.2018
Zánik členství 13.12.2018
Adresa: Za poštou 924/1 , Praha 100 00

Sbírka Listin AUTOCONT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20865/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [Nz 228/2015] Městský soud v Praze 17.7.2015 11.8.2015 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AUTOCONT a.s.

IČO (identifikační číslo) 04308697
Jméno AUTOCONT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 7.11.2017
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 4

Sídlo AUTOCONT a.s.

Živnosti a provozovny AUTOCONT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Hornopolní 3322/34, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012034577
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 3.1.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Mírové náměstí 3057, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1012386147
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 3
Provozovna Líbalova 2348/1, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1012386091
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Koželužská 945/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012385973
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 5
Provozovna Masarykova 20/273, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1012386155
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 6
Provozovna 28. října 3123/152, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012385981
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 7
Provozovna Jablonského 2091/6, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1012385990
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 8
Provozovna I. Veselkové 271, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1012386163
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 9
Provozovna Kafkova 1486/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386007
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 10
Provozovna nám. Republiky 288/42, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1012386171
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 11
Provozovna Duhová 425/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012386104
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Kafkova 1853/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386023
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Kpt. Jaroše 103/23, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1012385892
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Nemocniční 1006/10, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386031
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 15
Provozovna Na Jarově 2424/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012386112
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 16
Provozovna Pražská tř. 2239/16, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1012385914
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 17
Provozovna Kounicova 966/67, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1012385906
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 18
Provozovna Jihlavská 318, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1012385922
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 19
Provozovna Romana Havelky 4957/5, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1012385931
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 20
Provozovna Nemocniční 987/12, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386040
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 21
Provozovna Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012386121
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 22
Provozovna Sokolovská 996/130, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012385949
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 23
Provozovna Masarykovo náměstí 2655, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012386058
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 24
Provozovna Politických vězňů 559, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1012385957
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 25
Provozovna Nám. Míru 22, Smiřice 503 03
Identifikační číslo provozovny 1012386139
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 26
Provozovna Londýnská 51/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1012385965
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 27
Provozovna Rokycanova 2730, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012386074
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 28
Provozovna Sochorova 3178/23, Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny 1012386180
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 29
Provozovna Teslova 1202/3, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012386082
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.9.2018

Živnost č. 2 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.5.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Mírové náměstí 3057, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1012386147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Líbalova 2348/1, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1012386091
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 3
Provozovna Masarykova 20/273, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1012386155
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Koželužská 945/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012385973
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 5
Provozovna 28. října 3123/152, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012385981
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 6
Provozovna Jablonského 2091/6, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1012385990
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 7
Provozovna I. Veselkové 271, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1012386163
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Kafkova 1486/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386007
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 9
Provozovna nám. Republiky 288/42, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1012386171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 10
Provozovna Duhová 425/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012386104
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 11
Provozovna Kounicova 966/67, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1012385906
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Kafkova 1853/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386023
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Hornopolní 3322/34, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012034577
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Kpt. Jaroše 103/23, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1012385892
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 15
Provozovna Nemocniční 1006/10, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 16
Provozovna Na Jarově 2424/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012386112
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 17
Provozovna Pražská tř. 2239/16, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1012385914
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 18
Provozovna Jihlavská 318, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1012385922
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 19
Provozovna Romana Havelky 4957/5, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1012385931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 20
Provozovna Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012386121
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 21
Provozovna Nemocniční 987/12, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386040
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 22
Provozovna Sokolovská 996/130, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012385949
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 23
Provozovna Masarykovo náměstí 2655, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012386058
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 24
Provozovna Nám. Míru 22, Smiřice 503 03
Identifikační číslo provozovny 1012386139
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 25
Provozovna Politických vězňů 559, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1012385957
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 26
Provozovna Sochorova 3178/23, Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny 1012386180
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 27
Provozovna Londýnská 51/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1012385965
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 28
Provozovna Rokycanova 2730, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012386074
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018
Provozovna č. 29
Provozovna Teslova 1202/3, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012386082
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.9.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Hornopolní 3322/34, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012034577
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Teslova 1202/3, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012386082
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 3
Provozovna Mírové náměstí 3057, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1012386147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Líbalova 2348/1, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1012386091
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 5
Provozovna Masarykova 20/273, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1012386155
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 6
Provozovna Koželužská 945/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012385973
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 7
Provozovna 28. října 3123/152, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012385981
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Jablonského 2091/6, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1012385990
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 9
Provozovna I. Veselkové 271, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1012386163
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 10
Provozovna Kafkova 1486/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386007
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 11
Provozovna nám. Republiky 288/42, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1012386171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Duhová 425/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012386104
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Kafkova 1853/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386023
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Kounicova 966/67, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1012385906
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 15
Provozovna Kpt. Jaroše 103/23, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1012385892
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 16
Provozovna Nemocniční 1006/10, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 17
Provozovna Na Jarově 2424/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012386112
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 18
Provozovna Pražská tř. 2239/16, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1012385914
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 19
Provozovna Jihlavská 318, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1012385922
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 20
Provozovna Romana Havelky 4957/5, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1012385931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 21
Provozovna Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012386121
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 22
Provozovna Nemocniční 987/12, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386040
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 23
Provozovna Masarykovo náměstí 2655, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012386058
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 24
Provozovna Sokolovská 996/130, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012385949
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 25
Provozovna Nám. Míru 22, Smiřice 503 03
Identifikační číslo provozovny 1012386139
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 26
Provozovna Politických vězňů 559, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1012385957
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 27
Provozovna Sochorova 3178/23, Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny 1012386180
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 28
Provozovna Rokycanova 2730, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012386074
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 29
Provozovna Londýnská 51/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1012385965
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.9.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Hornopolní 3322/34, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012034577
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 2
Provozovna Teslova 1202/3, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1012386082
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 3
Provozovna Mírové náměstí 3057, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1012386147
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Líbalova 2348/1, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1012386091
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 5
Provozovna Koželužská 945/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012385973
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 6
Provozovna Masarykova 20/273, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1012386155
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 7
Provozovna 28. října 3123/152, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012385981
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Jablonského 2091/6, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1012385990
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 9
Provozovna I. Veselkové 271, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1012386163
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 10
Provozovna Kafkova 1486/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386007
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 11
Provozovna nám. Republiky 288/42, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1012386171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Duhová 425/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012386104
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 13
Provozovna Kafkova 1853/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386023
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 14
Provozovna Kounicova 966/67, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1012385906
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 15
Provozovna Kpt. Jaroše 103/23, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1012385892
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 16
Provozovna Nemocniční 1006/10, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 17
Provozovna Na Jarově 2424/2, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1012386112
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 18
Provozovna Pražská tř. 2239/16, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1012385914
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 19
Provozovna Jihlavská 318, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1012385922
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 20
Provozovna Masarykovo náměstí 2655, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012386058
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 21
Provozovna Romana Havelky 4957/5, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1012385931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 22
Provozovna Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012386121
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 23
Provozovna Nemocniční 987/12, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012386040
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 24
Provozovna Sokolovská 996/130, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012385949
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 25
Provozovna Nám. Míru 22, Smiřice 503 03
Identifikační číslo provozovny 1012386139
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 26
Provozovna Politických vězňů 559, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1012385957
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 27
Provozovna Sochorova 3178/23, Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny 1012386180
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 28
Provozovna Rokycanova 2730, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012386074
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018
Provozovna č. 29
Provozovna Londýnská 51/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1012385965
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2018

Statutární orgán AUTOCONT a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Chromec
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Tománek
Člen statutárního orgánu RNDr. Martin Grigar
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Biolek
Člen statutárního orgánu Ondřej Matuštík
Člen statutárního orgánu Martin Stejskal
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Sameš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BYW Czech, a.s.

IČO: 04308697
Firma: BYW Czech, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.8.2015

Sídlo BYW Czech, a.s.

Sídlo: V celnici 1031/4, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image