Firma Autobusy Karlovy Vary, a.s. IČO 25332473


Autobusy Karlovy Vary, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Autobusy Karlovy Vary, a.s. (25332473) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 1997 a je stále aktivní. Autobusy Karlovy Vary, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Autobusy Karlovy Vary, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Autobusy Karlovy Vary, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Autobusy Karlovy Vary, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Autobusy Karlovy Vary, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 926
IČO (identifikační číslo osoby) 25332473
Jméno Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.3.1997
Jediný akcionář rozhodl dne 20.11.2018 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) částka, o níž se základní kapitál společnosti zvyšuje, činí 93.000.000,- Kč (devadesát tři milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští; b) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií; c) druh, forma, počet upisovaných akcií a jejich jmenovitá hodnota: kmenové, na jméno, 93 ks (devadesát tří kusů), jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); všechny nové akcie budou vydány jako zaknihované cenné pa píry; d) nové akcie společnosti v celkové jmenovité hodnotě 93.000.000,- Kč (devadesát tři miliony korun českých), tj. celkem 93 ks (devadesát tři kusy) nových akcií ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bud ou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, tj. společnosti Z-Group a.s., IČ: 634 87 799, se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1786 (dále také jen ja ko Upisovatel); e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Upisovatele (společnosti Z-Group a.s.) vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu všech nových akcií; emisní kurs všech nových akcií bude splacen výhradně započtením; f) emisní kurs všech nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě (ustanovení o emisním ážiu se nepoužije), lhůta pro splacení emisního kursu všech nových akcií činí 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; g) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií v celkové výši 93.000.000,- Kč (devadesát tři miliony korun českých) se připouští započtení pohledávky Upisovatele, tj. společnosti Z-Group, a.s., vůči Společnosti ve výši 93.199.188, 80 Kč (devadesát tři miliony jedno sto devadesát devět tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých osmdesát haléřů); pohledávka Upisovatele vůči Společnosti je pohledávkou na splacení zápůjčky ve výši 93.199.188,80 Kč (devadesát tři miliony jedno sto devad esát devět tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých a osmdesát haléřů), podle Smlouvy o zápůjčce a uznání dluhu 23102018 ze dne 23.10.2018, jak vyplývá z potvrzení auditora - Ing. Jaroslav Sadílkové, číslo v seznamu KAČR: 1466, ze dne 16.11.2018, o exis tenci započítávaných pohledávek; h) všechny nové akcie Společnosti budou upsány Upisovatelem ve smlouvě o upsání akcií, kterou Upisovatel uzavírá se Společností; smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; i) smlouva o upsání akcií musí obsahovat také náležitosti podle ustanovení § 479 ZOK, j) smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Upisovatelem do 5-ti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, návrh smlouvy o započtení předloží Upisovateli Společnost do 2 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, míste m podpisu smlouvy o započtení (jakož i smlouvy o upsání akcií) bude sídlo Mgr. Pavla Vavříčka, notáře se sídlem v Brně, Příkop 8, PSČ 604 31, podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. 21.11.2018 - 21.11.2018
Jediný akcionář rozhodl dne 24.04.2018 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) částka, o níž se základní kapitál společnosti zvyšuje, činí 95.000.000,- Kč (devadesát pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští; b) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií; c) druh, forma, počet upisovaných akcií a jejich jmenovitá hodnota: kmenové, na jméno, 95 ks (devadesát pět kusů), jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); všechny nové akcie budou vydány jako zaknihované cenné pa píry; d) upsání nových akcií společnosti bude nabídnuto jedinému akcionáři společnosti. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky; e) všechny nové akcie společnosti budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností; smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 5 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; f) smlouva o upsání akcií musí obsahovat také náležitosti podle ustanovení § 479 ZOK, g) emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. celkem 95.000.000,- Kč (devadesát pět milionů korun českých), lhůta pro splacení emisního kursu nových akcií činí 5 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; h) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcí ve výši 95.000.000,- Kč (devadesát pět milionů korun českých) se připouští započtení pohledávek společnosti Z-Group a.s. vůči společnosti ve výši 95.000.000,- Kč (devadesát pět milionů korun českých), vzniklých z běžného obchodního styku mezi společností, jako odběratelem, a společností Z-Group a.s., jako dodavatelem, z titulu neuhrazených dodavatelských faktur. Vlastníkem těchto pohledávek je společnost Z-Group a.s. Podrobná specifika ce a ověření právních důvodů a výše těchto pohledávek vůči společnosti je obsahem přílohy, kterou tvoří Vyjádření auditora k ověření některých závazků společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. ze dne 10.04.2018 zpracované společností Kreston A&CE Audit, s.r .o., IČ: 416 01 416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno (dále jen příloha). Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen výhradně formou započtení, jak shora uvedeno; i) smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek předloží upisovateli společnost do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, místem podpisu sml ouvy o započtení vzájemných pohledávek bude sídlo upisovatele, podpisy na smlouvě o započtení vzájemných pohledávek musí být úředně ověřeny. 24.4.2018 - 25.4.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 22.8.2014 - 23.1.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 22.8.2014 - 23.1.2018
Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti přešla část jmění obchodní společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČ: 253 32 473, se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Plzni v oddílu B, vložce 926, uvedená v projektu rozdělení odštěpením ze dne 5.6.2009, na nástupnickou společnost AKV Reality a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ: 290 80 878 1.10.2009
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: - důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti - základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem - určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku níže uvedených nemovitostí, tedy stávajícímu jedinému akcionáři, společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, identifikační číslo 483 62 611 - navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 21,263.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě šedesát tři tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští - navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií: kmenové, listinné, na jméno, celkem 284 (slovy: dvěstě osmdesát čtyři) kusů - jmenovitá hodnota nových akcií - 21 (slovy:dvacet jedna) kusů: 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 263 (slovy: dvěstě šedesát tři) kusů: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) - lhůta a místo pro upisování akcií: do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení představenstva společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, místo pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, v  pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin, během lhůty k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Společnost předloží tomuto zájemci do 30 (slovy:třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude zájemci oznámen dopisem. - výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty, tj. u 21 (slovy: dvaceti jedna) kusů: 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 263 (slovy: dvě stě šedesát tři) kusů: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jeden kus nové akcie - místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí sedm kalendářních dnů ode dne upsání akcií - nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 120,203.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů dvě stě tři tisíc korun českých) - nové akcie budou upsány tímto nepeněžitým vkladem: Obchodní společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň-město, identifikační číslo 483 62 611, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vlo žka 337 je podílovým spoluvlastníkem, jehož podíl činí 11113/100000 nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 5126 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec a katastrální území Karlovy Vary, a to budovy - Karlovy Vary, číslo popisné 2080, způsob využití - doprava, na pozemcích parcelní číslo 2374/1, 2377/3, 2377/4, 2377/6, 2377/7 a 2377/8. Jedná se o stavbu na pozemcích ve vlastnictví třetí osoby, které jsou vedeny na listu vlastnictví číslo 5124 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, obec a katastrální území Karlovy Vary. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (podílu nemovitosti o velikosti 11113/100000) činí 21,263.190,- Kč (slovy: dvacet jedna milion ů dvě stě šedesát tři tisíc jedno sto devadesát korun českých) a je dáno znaleckým posudkem číslo 8215/170/08 soudního znalce Ing. Františka Obdržálkaze dne 5.6. 2008, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 2.6. 2008, číslo jednací 46 Nc 91/2008 - 18, které nabylo právní moci dne 5.6.2008, znalcem pro ocenění nepeněžitého vkladu. Částka 190,- Kč (slovy: jedno sto devadesát korun českých) přesahující jmenovitou hodnotu nově emitovaných akcií bude zúčtována jako emisní ážio. Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. tento ideální podíl na nemovitosti přijímá v hodnotě 21,263.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě šedesát tři tisíc korun českých). 5.8.2008
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20. 3. 2006 o zvýšení základního kapitálu: - důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti, - základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady, - určuje se, že akcie v rámci přednostního práva budou upsány stávajícím jediným akcionářem, společností ČSAD autobusy Plzeň, a.s. se sídlem v Plzni, v Malé Doubravce 27, okres Plzeň - město, IČ: 483 62 611, - navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základního kapitál společnosti zvýšen činí 18,378.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta sedmdesát osm tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, - navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií : kmenové, listinné, na jméno, celkem 396 (slovy: tři sta devadesát šest) kusů, - jmenovitá hodnota nových akcií - 18 (slovy: osmnáct) kusů: 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), 378 (slovy: tři sta sedmdesát osm) kusů: 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - lhůta a místo pro upsání nových akcií : do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin, během lhůty k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Společnost předloží tomuto zájemci do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude zájemci oznámen dopisem, - výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty, tj. u 18 (slovy: osmnácti) kusů akcií 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jeden kus nové akcie, u 378 (slovy: tři sta sedmdesáti osmi) kusů akcií 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jeden kus nové akcie, - místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů : sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí sedm kalendářních dnů ode dne upsání akcií, - nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 98,940.000,-- Kč (slovy: devadesát osm milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých), - určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií, tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s., vůči společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ustanovení § 203/2 písm. j obchodního zákoníku, - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávka, která bude započtena a podle prohlášení jediného akcionáře vznikla takto: Společnost ČSAD autobusy Plzeň, a.s. na straně prodávajícího uzavřela se společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. na straně kupujícího dne 01.07.2001 (slovy prvního července roku dva tisíce dva) "Smlouvu o úplatném převodu listinných cenných papírů" k níž byly uzavřeny dodatky č.1 ze dne 28.09.2001, č.2 ze dne 01.02.2002 a č.3 ze dne 21.5. 2002. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k akciím emitovaným společností ČSAD Invest, a.s. se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, IČ: 253 08 106, zap sané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2220 a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě série B počínaje č. 412 konče č. 466 včetně, tedy celkem 55 kusů akcií. Tyto byly převedeny za cenu sjednanou dohodou ve výši 48.709 .155,-Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set devět tisíc jedno sto padesát pět korun českých). Z této sjednané kupní ceny nebylo dosud uhrazeno celkem 18.378.309,--Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta sedmdesát osm tisíc tři sta devět korun českých). - existence pohledávky ve výši 18,378.309,-Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta sedmdesát osm tisíc tři sta devět korun českých) byla ověřena auditorem pro účely jejího započtení na vklad do základního kapitálu a auditor potvrdil, že účetnictví společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. je k datu 31.12.2005 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce pět) uvedená pohledávka vedená za společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. - pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky: - do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti Autobusy Karlo vy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ: 253 32 473, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 926, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, - upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy - vzájemné pohledávky budou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností ČSAD autobusy Plzeň, a.s. splacen emisní kurs nových akcií. Tím dojde ke změně stanov společnosti v článku II. odstavci (7), který nově zní: (7) Výše základního kapitálu: 98 940 000,-- Kč (slovy: devadesát osm milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých) Tím dojde ke změně stanov společnosti v článku VIII. odstavci (1), který nově zní: VIII. Akcie, dluhopisy, opční listy a zatímní listy (1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na a) počet akcií: 1.038 kusů b) druh akcií: kmenové c) forma akcií: na jméno d) podoba akcií: listinná e) jmenovitá hodnota jednotlivých akcií je následující - 98 (slovy: devadesát osm) kusů akcií má jmenovitou hodnotu 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů akcií má jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 17.7.2006 - 18.9.2006
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, kterým je společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem v Plzni, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň město, IČ 48362611, učiněné v působnosti valné hromady společnosti dne 28.6.2001 ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti. - důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je změna hlavní činnosti, tj. provozování silniční motorové dopravy osobní a z této změny vyplývající potřebné posílení hospodářské situace společnosti nepeněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o niž má být základní kapitál společnosti zvýšen činí 72,562.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - počet, druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota upisovaných akcií : 72 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč a 562 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - místo, lhůta pro upisování akcií: sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, kancelář ředitele společnosti, lhůta pro upisování akcií činí 15 kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři společnosti, kterým je společnost ČSAD autobusy Plzeň, se sídlem v Plzni, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň - město, IČ: 48362611, - všechny nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, - místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, kancelář ředitele společnosti, do 60-ti kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, předmětem kterého je část podniku (divize SEVER) společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem v Plzni, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň - město, IČ : 48362611 a který je podrobně specifikován ve znaleckém posudku č. 1444-54/01 znalce - AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, IČ: 41601416 a ve znaleckém posudku č. 249/44/01 znalce - Ing. Radima Novotného, bytem Ostopovice, Nová 10, PSČ 625 00, - výše ocenění nepeněžitého vkladu určená posudkem znalců: 72,562.000,- Kč, - počet, podoba, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií, jež se vydají za nepeněžitý vklad: 72 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč a 562 ks listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, - emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, - vzhledem k charakteru nepeněžitého vkladu, kterým je část podniku (divize SEVER) společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem v Plzni, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň - město, IČ: 48362611 nebudou aplikována ustanovení obchodního zákoníku týkající se přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. 5.9.2001 - 17.12.2001
Společnost se řídí stanovami ze dne 31.8.1999. 23.11.1999 - 15.5.2004
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 31.8.1999. 16.9.1999 - 23.11.1999
Základní jmění se zvyšuje o částku 7,000.000,-Kč z původního 1,000.000,-Kč na 8,000.000,-Kč a to peněžitým vkladem ve výši 7,000.000,-Kč formou upsání nových akcií předem určeným zájemcům. 16.9.1999 - 23.11.1999
Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti CAMION ZLÍN, a.s. 16.9.1999 - 23.11.1999
Počet nově vydaných akcií je 7 kusů, tyto jsou na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii. Jedná se o akcii kmenovou v listinné podobě. 16.9.1999 - 23.11.1999
Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům dle výběru představenstva společnosti CAMION ZLÍN, a.s. s tím, že každý zájemce nejpozději do dvaceti dnů od písemné nabídky uhradí na účet společnosti u Komerční banky,a.s., pobočka Zlín, číslo účtu 19-8037480227/0100, minimálně částku ve výši 30% emisního kurzu upsaných akcií. Pokud takto zájemci neučiní ve stanovené době, nastupují zájemci další. Upisování nesmí nastat dříve, než bude toto usnesení zapsáno v obchodním rejstříku. 16.9.1999 - 23.11.1999
Místem pro upisování je sídlo společnosti CAMION ZLÍN, a.s., Zlín-Louky, tř. T.Bati 258, PSČ 764 20. Lhůta pro upisování akcií je roční a počíná běžet dnem následujícím po zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku. 16.9.1999 - 23.11.1999
Emisním kurzem upisovaných akcií je jmenovitá hodnota akcie. 16.9.1999 - 23.11.1999
Okruh zájemců je podle rozhodnutí valné hromady určen právnickými osobami zapsanými v příslušných obchodních rejstřících v ČR, které podnikají ve stejných nebo obdobných činnostech, zejména pak, pokud provozují silniční motorovou dopravu. 16.9.1999 - 23.11.1999
Přednostní právo nebude uplatněno. Všichni zájemci, předem určení, budou písemně vyzváni k upsání akcií stejného emisního kurzu. 16.9.1999 - 23.11.1999
Po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku budou shora uvedené skutečnosti zveřejněny v Obchodním věstníku. 16.9.1999 - 23.11.1999
Zapisuje se upravené znění stanov přijaté rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 8.7.1998. 19.10.1998 - 15.5.2004
Základní jmění: 1 000 000,-Kč, splaceno 300 000 Kč 27.3.1997 - 9.9.1998
Jediný akcionář Zlínská dopravní, a.s., Zlín-Louky, Tř.T.Bati 258, IČO 49 43 63 33. 27.3.1997 - 17.12.2001

Aktuální kontaktní údaje Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Kapitál Autobusy Karlovy Vary, a.s.

zakladni jmění 286 940 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.11.2018
zakladni jmění 193 940 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.4.2018 - 21.11.2018
zakladni jmění 98 940 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.9.2006 - 25.4.2018
zakladni jmění 80 562 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.12.2001 - 18.9.2006
zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.11.1999 - 17.12.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.1998 - 23.11.1999
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.1997 - 9.9.1998

Akcie Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 286 21.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 193 25.4.2018 - 21.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 940 17.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 98 17.8.2016 - 25.4.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 98 18.9.2006 - 17.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 940 18.9.2006 - 17.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 80 17.12.2001 - 18.9.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 562 17.12.2001 - 18.9.2006
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 23.11.1999 - 17.12.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 16.9.1999 - 17.12.2001
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 27.3.1997 - 16.9.1999

Sídlo Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sportovní 578/4 , Karlovy Vary 360 01 27.10.2016
Adresa Sportovní 578/4 , Karlovy Vary 360 01 26.1.2001 - 27.10.2016
Adresa Tř.T.Bati 258 , 764 20 Zlín-Louky Česká republika
27.3.1997 - 26.1.2001

Předmět podnikání Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Platnost údajů od - do
Vnitrozemská vodní doprava 22.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 22.8.2014
Klempířství a oprava karoserií 22.8.2014
provozování autoškoly 5.8.2008
provozování cestovní kanceláře 5.8.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.8.2008
provozování cestovní agentury 5.8.2008 - 22.8.2014
vnitrozemská vodní doprava - veřejná osobní vodní doprava a nepravidelná osobní vodní doprava 5.8.2008 - 22.8.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.8.2007
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 14.8.2007 - 22.8.2014
opravy silničních vozidel 17.12.2001
výroba čalounických výrobků 17.12.2001 - 14.8.2007
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 17.12.2001 - 5.8.2008
silniční motorová doprava osobní 17.12.2001 - 22.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 17.12.2001 - 22.8.2014
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 17.12.2001 - 22.8.2014
vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství 17.12.2001 - 22.8.2014
ubytovací služby 17.12.2001 - 22.8.2014
technické činnosti v dopravě 17.12.2001 - 22.8.2014
činnost technických poradců v oblasti dopravy a autoopravárenství 17.12.2001 - 22.8.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 17.12.2001 - 22.8.2014
zprostředkování obchodu 17.12.2001 - 22.8.2014
správa a údržba nemovitostí 17.12.2001 - 22.8.2014
realitní činnost 17.12.2001 - 22.8.2014
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 17.12.2001 - 22.8.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 17.12.2001 - 22.8.2014
zpracování dat služby databank, správa sítí 17.12.2001 - 22.8.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 17.12.2001 - 22.8.2014
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 17.12.2001 - 22.8.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 17.12.2001 - 22.8.2014
reklamní činnost a marketing 17.12.2001 - 22.8.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 17.12.2001 - 22.8.2014
opravy motorových vozidel 27.3.1997 - 17.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.3.1997 - 22.8.2014
opravy karoserií 27.3.1997 - 22.8.2014

vedení firmy Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Statutární orgán Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda nebo alespoň dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou, může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k t akovému zastoupení zmocněn. 22.8.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti napsanému nebo vytištěnému připojí svůj podpis. 26.1.2001 - 22.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. 27.9.2000 - 26.1.2001
Způsob jednání: Jménem společnosti ve všech věcech jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. 21.10.1998 - 27.9.2000
Způsob jednání: Jménem společnosti ve všech věcech jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 27.3.1997 - 21.10.1998
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 23.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Vznik funkce 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Věra Zemková 23.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Vznik funkce 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Suchan 23.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: Fialková 168 , Jenišov 360 01
člen představenstva Ing. Jiří Záhořík 27.3.1997 - 19.10.1998
Adresa: třída Tomáše Bati 3910 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 27.3.1997 - 27.9.2000
Adresa: Bratří Hlaviců 109 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Vašátko 27.3.1997 - 27.9.2000
Adresa: Bratří Sousedíků 1054 , Zlín 760 01
člen představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 19.10.1998 - 27.9.2000
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 27.9.2000 - 26.1.2001
Adresa: Bratří Hlaviců 109 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Miloslav Kosař 27.9.2000 - 26.1.2001
Adresa: Terasová 3058/52 , Brno 616 00
předseda představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 27.9.2000 - 31.10.2003
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 26.1.2001 - 31.10.2003
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Roman Vinca 26.1.2001 - 31.10.2003
Adresa: Závodní 1454 , Hluk 687 25
předseda představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 31.10.2003 - 14.8.2007
Vznik členství 8.7.1998
Zánik členství 8.10.2003
Vznik funkce 18.12.1999
Zánik funkce 8.10.2003
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 31.10.2003 - 14.8.2007
Vznik členství 17.8.2000
Zánik členství 17.6.2005
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Roman Vinca 31.10.2003 - 14.8.2007
Vznik členství 17.8.2000
Zánik členství 30.5.2006
Adresa: Závodní 1454 , Hluk 687 25
člen představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 14.8.2007 - 24.9.2007
Vznik členství 17.6.2005
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 14.8.2007 - 20.1.2009
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 21.11.2008
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 14.8.2007 - 20.1.2009
Vznik členství 30.5.2006
Zánik členství 21.11.2008
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
předseda představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 24.9.2007 - 20.1.2009
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 21.11.2008
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 21.11.2008
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 20.1.2009 - 10.12.2012
Vznik členství 21.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Vznik funkce 21.11.2008
Zánik funkce 29.10.2012
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 20.1.2009 - 10.12.2012
Vznik členství 21.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva Zdeněk Zemek 20.1.2009 - 10.12.2012
Vznik členství 21.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 10.12.2012 - 22.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 10.12.2012 - 22.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Zdeněk Zemek 10.12.2012 - 22.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Věra Zemková 10.12.2012 - 22.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Věra Zemková 22.8.2014 - 25.1.2017
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Alexandr Zemek 22.8.2014 - 31.3.2017
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 22.8.2014 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 22.8.2014 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Věra Zemková 25.1.2017 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01
člen představenstva Alexandr Zemek 31.3.2017 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01

Dozorčí rada Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Hucl 23.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: K Doubí 319/10 , Plzeň 312 00
člen Jiří Hradil 27.3.1997 - 19.10.1998
Adresa: Česká republika
Machová 67, p. Misločovice
člen Václav Řiháček 27.3.1997 - 19.10.1998
Adresa: Slunečná 4548 , Zlín 760 05
člen Karel Kratochvíl 27.3.1997 - 19.10.1998
Adresa: Přílucká 4117 , Zlín 760 01
člen Ing. Petr Podhajský 19.10.1998 - 26.1.2001
Adresa: tř.T. Bati 2637 , Zlín Česká republika
členka Renata Volčíková 19.10.1998 - 26.1.2001
Adresa: Rokytnice 415 , Vsetín 755 01
členka Lenka Balunová 19.10.1998 - 26.1.2001
Adresa: Krátká 1676 , Zlín 760 01
člen Alexandr Zemek 26.1.2001 - 31.10.2003
Adresa: Vršava 4469 , Zlín Česká republika
člen Ing. René Goldenstein 26.1.2001 - 31.10.2003
Zánik členství 13.11.2000
Adresa: Ve Vrbí 634 , Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
člen Miroslav Hucl 26.1.2001 - 31.10.2003
Adresa: Slovanské údolí 346/19 , Plzeň 318 00
člen Alexandr Zemek 31.10.2003 - 14.8.2007
Vznik členství 17.8.2000
Zánik členství 30.5.2006
Adresa: Vršava 4469 , Zlín Česká republika
člen Miroslav Hucl 31.10.2003 - 14.8.2007
Vznik členství 17.8.2000
Zánik členství 17.6.2005
Adresa: K Doubí 319/10 , Plzeň 312 00
člen Karel Příman 31.10.2003 - 14.8.2007
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 7.6.2007
Adresa: Marie Majerové 1630 , Sokolov 356 01
člen dozorčí rady Ing. Roman Vinca 14.8.2007 - 20.1.2009
Vznik členství 30.5.2006
Zánik členství 21.11.2008
Adresa: Závodní 1454 , Hluk 687 25
člen dozorčí rady Miroslav Hucl 14.8.2007 - 20.1.2009
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 21.11.2008
Adresa: K Doubí 319/10 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Roman Pötzl 14.8.2007 - 20.9.2012
Vznik členství 7.6.2007
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Javorová 2037/14 , Cheb 350 02
člen dozorčí rady Miroslav Hucl 20.1.2009 - 10.12.2012
Vznik členství 21.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: K Doubí 319/10 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 20.1.2009 - 10.12.2012
Vznik členství 21.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: 404 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 10.12.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 885 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Roman Pötzl 20.9.2012 - 22.8.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 279 , Hazlov 351 32
člen dozorčí rady Miroslav Hucl 10.12.2012 - 22.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: K Doubí 319/10 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 22.7.2014 - 22.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 41 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Miroslav Hucl 22.8.2014 - 23.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: K Doubí 319/10 , Plzeň 312 00

Sbírka Listin Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 926/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 15.5.2015 2.7.2015 12.10.2015 35
B 926/SL 74 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 6.5.2014 8.9.2014 18.12.2014 36
B 926/SL 73 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 27.6.2014 20.8.2014 3.9.2014 1
B 926/SL 72 notářský zápis Nz 426/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.6.2014 20.8.2014 3.9.2014 18
B 926/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 22.4.2013 18.7.2013 18.7.2013 41
B 926/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.10.2012 10.7.2013 17.7.2013 27
B 926/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 22.3.2012 28.5.2012 28.5.2012 36
B 926/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 3.6.2011 17.6.2011 17.6.2011 48
B 926/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2010 4.1.2011 5.1.2011 30
B 926/SL 61 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 24.8.2010 24.8.2010 15
B 926/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2010 16.8.2010 16.8.2010 15
B 926/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 30.3.2009 25.8.2009 1.9.2009 20
B 926/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 6.8.2008 7.8.2008 27
B 926/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 24.4.2007 28.11.2007 29.11.2007 26
B 926/SL 39 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 30.5.2007 28.11.2007 29.11.2007 13
B 926/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Plzni 17.6.2005 17.9.2007 24.9.2007 1
B 926/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 23.11.2006 19.7.2007 7.8.2007 2
B 926/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 24.6.2004 19.7.2007 7.8.2007 27
B 926/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 29.11.2005 19.7.2007 7.8.2007 2
B 926/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -zápis o volbě člena DR Krajský soud v Plzni 7.6.2007 19.7.2007 7.8.2007 1
B 926/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -rozh. jed. akcionář.při VH Krajský soud v Plzni 30.5.2006 19.7.2007 7.8.2007 2
B 926/SL 32 rozhod. o statut. orgánu -rozh .jed. akcionář. Krajský soud v Plzni 17.6.2005 19.7.2007 7.8.2007 3
B 926/SL 31 notářský zápis Nz 141/04 - rozh.jed.akcionář. Krajský soud v Plzni 17.6.2004 19.7.2007 7.8.2007 5
B 926/SL 30 notářský zápis N 42/2006, NZ 41/2006 Krajský soud v Plzni 20.3.2006 17.7.2006 19.7.2006 6
B 926/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+ audit+ zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 20.5.2006 13.7.2006 14.7.2006 18
B 926/SL 28 zpráva auditora 2004 - ověření výroční zprávy Krajský soud v Plzni 17.6.2005 29.6.2005 1.9.2005 1
B 926/SL 27 zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 5.5.2005 29.6.2005 1.9.2005 19
B 926/SL 26 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 25.5.2005 29.6.2005 1.9.2005 0
B 926/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 5.5.2004 11.8.2004 26.8.2004 40
B 926/SL 24 podpisové vzory člena DR Krajský soud v Plzni 17.12.2002 2.7.2003 26.9.2003 1
B 926/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 24.6.2003 16.7.2003 25.7.2003 54
B 926/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 31.5.2002 8.8.2002 21.8.2002 47
B 926/SL 18 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2001 Krajský soud v Plzni 29.3.2002 5.4.2002 22.5.2002 13
B 926/SL 21 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 14.6.2001 9.10.2001 17.12.2001 4
B 926/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Plzni 14.6.2001 3.8.2001 9.10.2001 21
B 926/SL 16 zakladatelské dokumenty - zakladatelská listina Krajský soud v Plzni 23.10.1996 3.8.2001 9.10.2001 4
B 926/SL 15 notářský zápis NZ 127/2001 Krajský soud v Plzni 28.6.2001 3.8.2001 9.10.2001 40
B 926/SL 14 ostatní - pozvánka Krajský soud v Plzni 23.5.2001 27.7.2001 26.9.2001 2
B 926/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.6.2001 27.7.2001 26.9.2001 28
B 926/SL 12 notářský zápis Nz 127/2001 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.6.2001 27.7.2001 14.9.2001 40
B 926/SL 11 posudek znalce -přílohy Krajský soud v Plzni 27.4.2001 28.5.2001 13.6.2001 377
B 926/SL 10 posudek znalce č. 1444-54/01 a 249/44/01 Krajský soud v Plzni 26.4.2001 28.5.2001 13.6.2001 30
B 926/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 31.8.1999 28.5.2001 12.6.2001 12
B 926/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 28.5.2001 12.6.2001 24
B 926/SL 2 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 8.7.1998 28.5.2001 12.6.2001 14
B 926/SL 1 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Plzni 31.12.1997 28.5.2001 12.6.2001 26
B 926/SL 20 stanovy společnosti - úplné znění - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0
B 926/SL 19 notářský zápis NZ 136/2001 - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Autobusy Karlovy Vary, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25332473
Jméno Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 27.3.1997
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 9

Sídlo Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Živnosti a provozovny Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Chebská 282, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1007343770
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Jednoty 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny 1005489831
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Žižkova 2669/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1000984184
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.6.2007
Provozovna č. 4
Provozovna Hlavní třída 400/118, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1000984206
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Hřbitovní 1847, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1000984192
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Nádražní 2245 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny 1004549458
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 10.10.2011
Provozovna č. 7
Provozovna Tepelská 871/5, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1008582191
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 26.11.2012
Provozovna č. 8
Provozovna Žižkova 2669/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1008620688
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 9
Provozovna Na Příkopech 2203, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1009968041
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 10
Provozovna Školní 999/6, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1010015257
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 11
Provozovna Melantrichova 479, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1010015265
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 12
Provozovna Nádražní 774/1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010015273
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 13
Provozovna Nádražní 199, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1012719049
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 1.4.2019
Provozovna č. 14
Provozovna 3537 407 47 Varnsdorf
Identifikační číslo provozovny 1012864430
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 1.7.2019
Provozovna č. 15
Provozovna Dukelská 1271, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1012918556
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 1.9.2019

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Chebská 282, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1007343770
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Žižkova 2669/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1008620688
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 3
Provozovna Na Příkopech 2203, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1009968041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Nádražní 774/1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010015273
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Školní 999/6, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1010015257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Melantrichova 479, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1010015265
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 7
Provozovna 378, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1007037199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 8
Provozovna Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006649883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 9
Provozovna Nižnětagilská 132/1, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1006649891
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 10
Provozovna Saská 2739 22 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1006649905
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 11
Provozovna Nádražní 199, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1012719049
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2019
Provozovna č. 12
Provozovna Dukelská 1271, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1012918556
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2019

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Chebská 282, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1007343770
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Na Příkopech 2203, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1009968041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 774/1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010015273
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Školní 999/6, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1010015257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Melantrichova 479, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1010015265
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 6
Provozovna 378, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1007037199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 7
Provozovna Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006649883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 8
Provozovna Nižnětagilská 132/1, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1006649891
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 9
Provozovna Saská 2739 22 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1006649905
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 10
Provozovna Nádražní 199, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1012719049
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2019
Provozovna č. 11
Provozovna Dukelská 1271, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1012918556
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2019

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Chebská 282, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1007343770
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Jednoty 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny 1005489831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 2245 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny 1004549458
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Tepelská 871/5, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1008582191
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.11.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Žižkova 2669/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1008620688
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 6
Provozovna Na Příkopech 2203, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1009968041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Školní 999/6, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1010015257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 8
Provozovna Melantrichova 479, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1010015265
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 9
Provozovna Nádražní 774/1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010015273
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 10
Provozovna Hřbitovní 1847, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1000984192
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 11
Provozovna Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006649883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2001
Provozovna č. 12
Provozovna Nižnětagilská 132/1, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1006649891
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2001
Provozovna č. 13
Provozovna Saská 2739 22 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1006649905
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2001
Provozovna č. 14
Provozovna 378, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1007037199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 15
Provozovna Kpt. Jaroše 1949, Kraslice 358 01
Identifikační číslo provozovny 1005489823
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2006
Provozovna č. 16
Provozovna Nádražní 199, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1012719049
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2019

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Jednoty 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny 1005489831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 2245 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny 1004549458
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Tepelská 871/5, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1008582191
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.11.2012
Provozovna č. 4
Provozovna Žižkova 2669/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1008620688
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Na Příkopech 2203, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1009968041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Nádražní 774/1, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010015273
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Školní 999/6, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1010015257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 8
Provozovna Melantrichova 479, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1010015265
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014
Provozovna č. 9
Provozovna Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006649883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 10
Provozovna Nižnětagilská 132/1, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1006649891
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 11
Provozovna Saská 2739 22 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1006649905
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2001
Provozovna č. 12
Provozovna Nádražní 199, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1012719049
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2019

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.5.2002
Provozovna č. 1
Provozovna 378, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1007037199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 199, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1012719049
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2019

Živnost č. 7 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.5.2006

Živnost č. 8 Provozování autoškoly

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006649883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.3.2013

Živnost č. 9 Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 6.6.2007
Přerušení oprávnění 11.4.2016

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost technických poradců v oblasti dopravy a autoopravárenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba čalounických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2001
Zánik oprávnění 21.8.2007

Živnost č. 25 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.2002
Zánik oprávnění 13.8.2005

Živnost č. 32 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.2002
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 33 Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Člen statutárního orgánu Věra Zemková
Člen statutárního orgánu JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Suchan

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Autobusy Karlovy Vary, a.s.

IČO: 25332473
Firma: Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.3.1997

Sídlo Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Sídlo: Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní pozemní osobní doprava
Vnitrozemská vodní osobní doprava
Ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti reklamních agentur
Činnosti cestovních agentur
Činnosti cestovních kanceláří
Univerzální administrativní činnosti
Činnosti autoškol a jiných škol řízení
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image