Firma ATLAS.CZ, a.s. IČO 25731416


ATLAS.CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ATLAS.CZ, a.s. (25731416) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vinohradská 1597/174, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 1999 a není již aktivní. ATLAS.CZ, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ATLAS.CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ATLAS.CZ, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro ATLAS.CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ATLAS.CZ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5760
IČO (identifikační číslo osoby) 25731416
Jméno ATLAS.CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.1.1999
Zaniklá dne 1.7.2008
Vymazává se společnost ATLAS.CZ, a.s., Praha 3, Vinohradská čp. 1597, č.or. 174, IČ: 257 31 416 z obchodního rejstříku. Zanikající společnost ATLAS.CZ, a.s. a zanikající společnost Stahuj.cz s.r.o., IČ: 273 34 465, se sídlem Jablonec nad Nisou, Soukenná 712/1, PSČ 466 01 zanikly sloučením s nástupnickou společností NetCentrum, s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 5, Dr tinova 557/10, okres Praha 5, PSČ 150 00. Na nástupnickou společnost NetCentrum, s.r.o. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.7.2008 - 1.7.2008
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ATLAS.CZ, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská č.p.: 1597, č. or.:174, PSČ 130 19, identifikační číslo 257 31 416 (dále též jen ?Společnost?) o částku 55.000,- Kč (tj. slovy: pades át pět tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 3,410.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony čtyři sta deset tisíc korun českých) na novou sumární výši základního kapitálu 3,465.000,- Kč (tj. slovy: tři miliony čtyři sta šedesát pět tisíc koru n českých), úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti a jejich splacení výhradně peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři scela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je realizace nových podnikatelských projektů Společnosti. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 55 ks (tj. slovy: padesát pět kusů), v nominální hodnotě 1.000 ,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude roven jejich nominální hodnotě, tzn. 1.000,- Kč (tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Valná hromada uděluje, rozhoduje a vyslovuje souhlas s tím, že všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti budou upsány předem určenými zájemci, a to takto: Pan Pavel Doležal, r.č. 740314/2492, s bydlištěm U Svobodárny 6, Praha 9, PSČ 190 00, upíše 15 (tj. patnáct) kusů nových kmenových akcií Společnosti Pan Miloš Houfek, r.č. 781113/2978, s bydlištěm Vysočanská 772, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti Paní Zdeňka Tučková, r.č. 665526/1943, s bydlištěm Novákových 1817, Praha 8, PSČ 180 00, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti Pan Pavel Hromádka, r.č. 780511/0346, s bydlištěm Chlebovická 495, Praha 9, PSČ 190 00, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti Pan Martin Březina, r.č. 780901/0308, s bydlištěm Valentova 1744, Praha 4, PSČ 140 00, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti Pan Igor Kalaš, r.č. 760518/6127, s bydlištěm Kmeťovo nám. 5, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, upíše 10 (tj. deset) kusů nových kmenových akcií Společnosti Paní Natália Zajacová, r.č. 776011/7783, s bydlištěm Brančská 7, 851 05 Bratislava, Slovenská republika upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti Paní Marcela Hlavatá, r.č. 756003/7012, s bydlištěm D. Rapanta 6, 908 51 Holíč, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti. Upisovatelé ? předem určení zájemci ? upíšou všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve zně ní pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě 30 (tj. třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu ne bo volna, bude možné upsat kacie ještě následující pracovní den. Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovatelům - předem určeným zájemcům - do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí vlané hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatelé - předem určení zájemci - tak, že 100% emisního kursu jimi upsaných akcií splatí do 10 (tj. deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 355374036/2400. 20.12.2007 - 31.12.2007
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ATLAS.CZ, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská č.p.: 1597, č.or.: 174, PSČ 130 19, identifikační číslo 257 31 416 ( dále též jen "Společnost") o částku 55.000,- Kč ( tj. slovy: pad esát pět tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 3,410.000,- Kč ( tj. slovy: tři miliony čtyři sta deset tisíc korun českých) na novou sumární výši základního kapitálu 3,465.000,- Kč ( tj. slovy: tři miliony čtyři sta šedesát pět tisíc k orun českých), úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti a jejich splacení výhradně peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionář i zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je realizace nových podnikatelských projektů Společnosti. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie z nějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 55 ks ( tj. slovy: padesát pět kusů), v nominální hodnotě 1.000,- Kč ( tj. slovy: jeden tisíc korun českých) a neboudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude roven jejich nominální hodnotě, tzn. 1.000,- Kč ( tj. slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii. Valná hromada uděluje, rozhoduje a vyslovuje souhlas s tím, že všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti budou upsány předem určenými zájemci, a to takto: Pan Pavel Doležal, r.č. 740314/2492, s bydlištěm U Svobodárny 6, Praha 9, PSČ 190 00, upíše 15 ( tj. patnáct) kusů nových kmenových akcií Společnosti Pan Miloš Houfek, r.č. 781113/2978, s bydlištěm Vysočanská 772, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91, upíše 5 ( tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti Paní Zdeňka Tučková, r.č. 665526/1943, s bydlištěm Novákových 1817, Praha 8, PSČ 180 00, upíše 5 ( tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti Pan Martin Březina, r.č. 780901/0308, s bydlištěm Chlebovická 495, Praha 9, PSČ 190 00, upíše 5 ( tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti Pan Igor Kalaš, r.č. 760518/6127, s bydlištěm Kmeťovo nám. 5, 811 07, Bratislava, Slovenská republika, upíše 10 ( tj. deset) kusů nových kmenových akcií Společnosti Paní Natália Zajacová, r.č. 776011/7783, s bydlištěm Bračská 7, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, upíše 5 (tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti Paní Marcela Hlavatá, r.č. 756003/7012, s bydlištěm D. Rapanta 6, 908 51, Holíč, upíše 5 ( tj. pět) kusů nových kmenových akcií Společnosti. Upisovatelé - předem určení zájemci - upíšou všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve zně ní pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě 30 ( tj. třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu n ebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovatelům - předem určeným zájemcům - do 30 ( tj. třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií splatí upisovatelé - předem určení zájemci - tak, že 100% emisního kursu jimi upsaných akcií splatí do 10 ( tj. deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet Společnosti číslo 355374036/2400. 11.12.2007 - 20.12.2007
Dne 28.2.2000 rozhodla valná hromada společnosti ATLAS.CZ, a.s. o zvýšení základního jmění společnosti z částky 2.250.000,- Kč (slovy: dvamilionydvěstěpadesáttisíc korun českých) o částku 1.160.000,- Kč (slovy:jedenmilionstošedesáttisíc korun českých) na částku 3.410.000,- Kč (slovy: třimilionyčtyřistadesettisíc korun českých) bez připuštění možnosti upisovatel akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění společnosti úpisem 116 (slovy:stošestnáct) kusů nových listinných veřejně neobchodovatelných kmenových akcií společnosti ATLAS CZ, a.s. znějící na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) emisním kursem každé nové akcie rovnajícím se částce 900.863,- Kč (slovy:devětsettisíc osmsetšedesáttři koruny české) a sestávajícím z jmenovité hodnoty akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a emisního ážia akcie ve výši 890.863,- Kč (slovy: osmsetdevadesáttisícosmsetšedesáttři koruny české). Valná hromada rozhodla dále o vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií ve prospěch společnosti II. EPIC Holding, a.s., IČO: 49241770, se sídlem Praha 1, Karlovo nám.24, která upíše všech 116 (slovy: stošestnást) kusů nových listinných veřejně neobchodovatelných kmenových akcií společnosti ATLAS CZ, a.s. znějících na jméno, jakož i další podmínky tohoto zvýšení základního jmění tak, jak byly shora předloženy. Upisovatel provede úpis všech uvedených akcií v sídle společnosti do 14-ti dnů (slovy:čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu úmyslu zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku a splatí 100 % (slovy: sto procent) emisního kursu všech akcií do 15-ti (slovy:patnácti) dnů od data úpisu na účet společnosti č.264292/4000 u BNP - Dresdner Bank (ČR), a.s.. 5.4.2000 - 11.9.2000
Mimořádná valná hromada společnosti, na které bylo přítomno 100% základního jmění, se dne 19.3.1999 jednomyslně usnesla na zvýšení základního jmění společnosti peněžitým vkladem o 1.250.000,- Kč, tedy z 1.000.000,- Kč na 2.250.000,- Kč úpisem nových kmenových akcií na majitele v počtu 125 ks, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Nově upisované akcie budou mít listinnou podobu a budou veřejně neobchodovatelné. Emisní kurs nově vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny nově emitované akcie společnosti budou upisovány dosavadními akcionáři, v poměru jejich dosavadních vkladů. Akcionáři se ve smyslu § 205 obchodního zákoníku dohodli na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění peněžitým vkladem, a to tak, že všechny nově emitované akcie společnosti budou upisovány dosavadními akcionáři v poměru jejich dosavadních vkladů. S odkazem na výše uvedené rozhodnutí valné hromady se akcionáři SPRINX s.r.o., IČO: 25067702, se sídlem Praha 2, Máchova 9 zavázal upsat 75 ks kmenových veřejně neobchodovatelných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, celkem tedy akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 750.000,- Kč a akcionář Pavel Sodomka, r.č. 680106/1223, bytem Praha 4, U vápenné skály 7, se zavázal upsat 50 ks kmenových veřejně neobchodovatelných akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, celkem tedy akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Lhůta k upisování je 14 dní a počíná běžet ode dne doručení oznámení společnosti poslednímu z akcionářů o tom, že usnesení valné hromady o úmyslu zvýšení základního jmění bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Upsané akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě, budou splaceny do 30 dnů od účinnosti dohody akcionářů dle § 205 Obchodního zákoníku na účet společnosti u BNP-Dresdner Bank (ČR) a.s. č.ú. 264292. 12.4.1999 - 6.5.1999

Aktuální kontaktní údaje ATLAS.CZ, a.s.

Kapitál ATLAS.CZ, a.s.

zakladni jmění 3 465 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2007 - 1.7.2008
zakladni jmění 3 410 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2000 - 31.12.2007
zakladni jmění 2 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.5.1999 - 11.9.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.1.1999 - 6.5.1999

Akcie ATLAS.CZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 341 31.12.2007 - 1.7.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 55 31.12.2007 - 1.7.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 341 11.9.2000 - 31.12.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 225 5.4.2000 - 11.9.2000
Akcie na majitele 10 000 Kč 225 6.5.1999 - 5.4.2000
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 26.1.1999 - 6.5.1999

Sídlo ATLAS.CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vinohradská 1597/174 , Praha 130 00 13.2.2004 - 1.7.2008
Adresa Na Pankráci 1618/30 , Praha 140 00 16.11.2001 - 13.2.2004
Adresa Výchozí 118/6 , Praha 147 00 26.1.1999 - 16.11.2001

Předmět podnikání ATLAS.CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování telekomunikačních služeb 9.11.2004 - 1.7.2008
automatizované zpracování dat 26.1.1999 - 1.7.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.) 26.1.1999 - 1.7.2008
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 26.1.1999 - 1.7.2008
poskytování software 26.1.1999 - 1.7.2008
reklamní činnost 26.1.1999 - 1.7.2008

vedení firmy ATLAS.CZ, a.s.

Statutární orgán ATLAS.CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně každý členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis alespoň jeden člen představenstva. 24.6.2008 - 1.7.2008
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva. 11.9.2000 - 24.6.2008
Společnost zastupuje představenstvo. Podepisování za společnost vykonává představenstvo tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy předseda nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, nebo předseda a místopředseda společně. 26.1.1999 - 11.9.2000
člen Jiří Čáp 26.1.1999 - 23.10.2000
Adresa: Západní 1222/15 , Moravská Třebová 571 01
místopředseda Pavel Sodomka 26.1.1999 - 23.10.2000
Adresa: U vápenné skály 1034/7 , Praha 147 00
předseda Michal Bláha 26.1.1999 - 23.10.2000
Adresa: Čsl. armády 1856/1 , Most 434 01
člen Michal Bláha 23.10.2000 - 9.11.2004
Adresa: Čsl. armády 1856/1 , Most 434 01
člen Pavel Sodomka 23.10.2000 - 15.5.2006
Zánik funkce 8.9.2005
Adresa: U vápenné skály 1034/7 , Praha 147 00
člen Ing. David Duroň 15.5.2006 - 5.11.2007
Vznik funkce 1.3.2006
Zánik funkce 3.9.2007
Adresa: Vršovická 1525/1 , Praha 101 00
předseda Petr Toman 23.10.2000 - 24.6.2008
Zánik členství 22.2.2008
Zánik funkce 22.2.2008
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
člen Michal Bláha 9.11.2004 - 24.6.2008
Zánik členství 22.2.2008
Adresa: Velenovského 648 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Ing. Pavel Doležal 5.11.2007 - 1.7.2008
Vznik členství 3.9.2007
Adresa: U svobodárny 1063/6 , Praha 190 00
předseda představenstva Pavel Mucha 24.6.2008 - 1.7.2008
Vznik funkce 22.2.2008
Adresa: Ke dráze 422/4 , Praha 109 00
člen představenstva Tomáš Cibulka 24.6.2008 - 1.7.2008
Vznik členství 22.2.2008
Zánik členství 20.5.2008
Adresa: Na Ohradě 1228/2 , Praha 130 00

Dozorčí rada ATLAS.CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Petr Barcal 26.1.1999 - 23.10.2000
Adresa: Vodnická 438/50 , Praha 149 00
Jméno Jan Tomšík 26.1.1999 - 23.10.2000
Adresa: 1. máje 1355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno Marie Šmelhausová 26.1.1999 - 23.10.2000
Adresa: Na rozdílu 717/30 , Praha 160 00
předseda Jiří Čáp 23.10.2000 - 24.6.2008
Zánik členství 22.2.2008
Zánik funkce 22.2.2008
Adresa: Západní 1222/15 , Moravská Třebová 571 01
člen Petr Kuneš 23.10.2000 - 24.6.2008
Zánik členství 22.2.2008
Adresa: Navrátilova 1559/9 , Praha 110 00
člen Gabriela Trampotová 23.10.2000 - 24.6.2008
Zánik členství 22.2.2008
Adresa: Golfová 905/6 , Praha 102 00
Jméno Radovan Nesrsta 24.6.2008 - 1.7.2008
Vznik členství 22.2.2008
Adresa: U přejezdu 445/4 , Praha 109 00
Jméno Jakub Unger 24.6.2008 - 1.7.2008
Vznik členství 22.2.2008
Adresa: Jateční 1224/27 , Praha 170 00
Jméno Šárka Guthová 24.6.2008 - 1.7.2008
Vznik členství 22.2.2008
Adresa: U Ladronky 1167/30 , Praha 169 00

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image