Firma ASTRON studio CZ, a.s. IČO 26751305


ASTRON studio CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ASTRON studio CZ, a.s. (26751305) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mladoboleslavská 1128, 197 00 Praha Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 2. 2003 a je stále aktivní. ASTRON studio CZ, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ASTRON studio CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ASTRON studio CZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ASTRON studio CZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ASTRON studio CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ASTRON studio CZ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8080
IČO (identifikační číslo osoby) 26751305
Jméno ASTRON studio CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.2.2003
Počet členů statutárního orgánu: 1 8.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 8.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.8.2014
Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku k datu účinnosti změny stanov. 8.8.2014
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 50,000.000,- Kč ( slovy: padesát milionů korun českých) z částky ve výši 2,000.000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 52,000.000,- Kč ( slovy: padesá t dva miliony korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 50 (slovy: padesáti) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč ( slovy: milion korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemc em v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je pan Ing. Tomáš Novák, nar. 12.9.1968, bytem Praha 2, Italská 2561/45 ( dále jen "Zájemce"), který upíše 50 (slovy:padesát) kusů akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti, a to ve lhůtě dvou týdnů, přičemž prvním dnem lhůty je den 9.10.2012 s tím, že valná hromada pověřuje představenstvo, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 8.10.2012. Představenstvo společnosti je povinno oznámit Zájemci počátek běhu lhůty, spolu s doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem a to osobně nebo písemně na adresu shora uvedenou. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínk ou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné p odobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč (slovy: milion korun českých). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem, byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to část pohledávky vzniklé na základě Rámcové sml ouvy o půjčce ze dne 20.1.2010, uzavřené mezi Zájemcem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, o zapůjčení finančních prostředků až do výše 70,000.000,- Kč, přičemž půjčka je úročena smluvním úrokem, který je tvořen součtem sazby 1 - měsíční PRlBOR a přirážky 3 % p.a. Pohledávka Zájemce za Společností činí, dle vyjádření daňového poradce Ing. Zlatuše Zelenické, ke dni 21.9.2012 částku ve výši 63.873.000,- Kč, a není k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 50,000.000,- Kč (část jistiny) a to i před její splatností. Dle vyjádření daňového poradce Ing. Zlatuše Zelenické, ev. č. 0509, ze dne 21.9.2012 je tento závazek ke dni 21.9.2012 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření daňového poradce tvoří přílohu č. 2 toh oto notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy O upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazov ací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií, zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora, tedy bude splacena část jistiny a zbývající část jistiny a přirostlý úrok zůstává nadále závazkem Společnosti. Před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se oba akcionáři, tj. společnosti GARBIL INVESTMENTS L1MITED, společnost založená a existující podle práva Kyperské republiky, reg.č. HE205308, se sídlem Arch. Makariou III. 9, LAZAROS CENTER,P.C. 6017, Larnac a, Kyperská rupblika a Mediaforce, s.r.o., se sídlem Veselská 699, 19900 Praha 9 - Letňany, lČO 26739151, oba zde zastoupeni Mgr. Robertem Štěpánkem, vzdali výslovně do tohoto notářského zápisu svého přednostního práva na upisování akcií. 19.10.2012 - 21.11.2012

Aktuální kontaktní údaje ASTRON studio CZ, a.s.

Kapitál ASTRON studio CZ, a.s.

zakladni jmění 52 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.11.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.10.2004 - 21.11.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 3.2.2003 - 15.10.2004

Akcie ASTRON studio CZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 21.11.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 19.10.2012
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 3.2.2003 - 19.10.2012

Sídlo ASTRON studio CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mladoboleslavská 1128 , 197 00 Praha Česká republika
9.8.2019
Adresa Veselská 699 , Praha 199 00 18.6.2009 - 9.8.2019
Adresa Vrbova 1427/19 , Praha 147 00 24.6.2008 - 18.6.2009
Adresa Záhřebská 562/41 , Praha 120 00 15.10.2004 - 24.6.2008
Adresa Hálkova 1669/3 , Praha 120 00 31.10.2003 - 15.10.2004
Adresa Hálkova 1669 , 120 00 Praha 2 Česká republika
3.2.2003 - 31.10.2003

Předmět podnikání ASTRON studio CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.1.2010
fotografické služby 15.10.2004 - 8.1.2010
polygrafická výroba 15.10.2004 - 8.1.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 3.2.2003 - 8.1.2010
reklamní činnost a marketing 3.2.2003 - 8.1.2010
grafické práce a kresličské práce 3.2.2003 - 8.1.2010

Předmět činnosti ASTRON studio CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.8.2014

vedení firmy ASTRON studio CZ, a.s.

Statutární orgán ASTRON studio CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně. 8.8.2014
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a jedná za společnost navenek, a to předseda představenstva s dalším členem představenstva společně. 18.2.2010 - 8.8.2014
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné neby vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s výjimkou právních úkonů týkajících se nabývání, zatěžování či zcizování podílů v jiných společnostech nebo družstv ech, nabývání, zatěžování či zcizování nemovitostí z majetku společnosti, či jiných právních úkonů s plněním přesahujícícm částku jednoho milionu korun českých. V těchto případech je třeba rovněž podpisů všech ostatních členů představenstva. 7.12.2006 - 18.2.2010
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 3.2.2003 - 7.12.2006
člen představenstva Ing. Tomáš Novák 8.8.2014
Vznik členství 8.8.2014
Adresa: Italská 2561/45 , Praha 120 00
předseda představenstva JUDr. Petr Stoklásek 3.2.2003 - 7.12.2006
Vznik členství 3.2.2003
Zánik členství 30.10.2006
Vznik funkce 3.2.2003
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: náměstí Interbrigády 950/2 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Radana Dedková 3.2.2003 - 7.12.2006
Vznik členství 3.2.2003
Zánik členství 30.10.2006
Adresa: Sokolovská 1406/184 , Praha 180 00
předseda představenstva Ing. Ivo Krátký 7.12.2006 - 8.1.2010
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 23.12.2009
Vznik funkce 31.10.2006
Zánik funkce 23.12.2009
Adresa: Petra Rezka 1203/10 , Praha 140 00
člen představenstva Jan Hodek 7.12.2006 - 8.1.2010
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 6.12.2009
Adresa: Nad octárnou 402/3 , Praha 162 00
člen představenstva Pavel Křepelka 3.2.2003 - 28.2.2011
Vznik členství 3.2.2003
Zánik členství 23.11.2010
Adresa: Madridská 750/26 , Praha 101 00
člen představenstva Marek Němec 7.12.2006 - 28.2.2011
Vznik členství 30.10.2006
Adresa: Svépomoc 694 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Boleslav Král 8.1.2010 - 4.6.2012
Vznik členství 23.12.2009
Zánik členství 2.5.2012
Adresa: Baráčnická 810/5 , Ústí nad Labem 400 01
předseda představenstva Mgr. Robert Štěpánek 8.1.2010 - 19.10.2012
Vznik členství 23.12.2009
Zánik členství 17.9.2012
Vznik funkce 23.12.2009
Zánik funkce 17.9.2012
Adresa: Kodaňská 875/44 , Praha 101 00
člen představenstva Richard Nájemník 4.6.2012 - 19.10.2012
Vznik členství 2.5.2012
Zánik členství 26.9.2012
Adresa: Bolzanova 1604/7 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Markéta Brandejsová 4.6.2012 - 19.10.2012
Vznik členství 2.5.2012
Zánik členství 8.8.2014
Zánik funkce 8.8.2014
Adresa: Nad Koupadly 272/9 , Říčany 251 01
předseda představenstva Markéta Brandejsová 19.10.2012 - 19.10.2012
Vznik členství 2.5.2012
Zánik členství 8.8.2014
Vznik funkce 26.9.2012
Zánik funkce 8.8.2014
Adresa: Nad Koupadly 272/9 , Říčany 251 01
člen představenstva Marek Němec 28.2.2011 - 19.7.2013
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 11.6.2013
Adresa: Lísková 476 , Ohrobec 252 45
předseda představenstva Ing. Markéta Brandejsová 19.10.2012 - 8.8.2014
Vznik členství 2.5.2012
Zánik členství 8.8.2014
Vznik funkce 26.9.2012
Zánik funkce 8.8.2014
Adresa: Nad Koupadly 272/9 , Říčany 251 01
člen představenstva Jan Hodek 19.10.2012 - 8.8.2014
Zánik členství 26.9.2012
Adresa: Nad octárnou 402/3 , Praha 162 00
člen představenstva Jiří Novák 28.3.2014 - 8.8.2014
Vznik členství 9.12.2013
Zánik členství 8.8.2014
Adresa: Vysočanská 242/111 , Praha 190 00
člen představenstva Jan Hodek 8.8.2014 - 8.8.2014
Vznik členství 26.9.2012
Zánik členství 8.8.2014
Adresa: Nad octárnou 402/3 , Praha 162 00

Dozorčí rada ASTRON studio CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing Jiří Novák CSc. 8.8.2014
Vznik členství 8.8.2014
Adresa: Vysočanská 242/111 , Praha 190 00
předseda Mgr. Robert Štěpánek 3.2.2003 - 7.12.2006
Vznik členství 3.2.2003
Vznik funkce 3.2.2003
Adresa: Kodaňská 875/44 , Praha 101 00
člen Ing. Ivo Krátký 3.2.2003 - 7.12.2006
Vznik členství 3.2.2003
Zánik členství 30.10.2006
Adresa: Odborářská 890 , Chotěboř 583 01
člen Karel Březina 3.2.2003 - 7.12.2006
Vznik členství 3.2.2003
Zánik členství 30.10.2006
Adresa: Jilmová 2685/10 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Robert Štěpánek 7.12.2006 - 8.1.2010
Vznik členství 3.2.2003
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 3.2.2003
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: Kodaňská 875/44 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Ing. Radana Dedková 7.12.2006 - 8.1.2010
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 31.10.2006
Zánik funkce 8.12.2009
Adresa: Klíčovská 914/45 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Barbora Kubíčková 8.1.2010 - 8.1.2010
Vznik členství 7.12.2009
Vznik funkce 8.12.2009
Adresa: U Prefy 771/25 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Novák 7.12.2006 - 28.2.2011
Vznik členství 30.10.2006
Adresa: Pod Parukářkou 2760/8 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Jan Hodek 8.1.2010 - 19.10.2012
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 26.9.2012
Adresa: Nad octárnou 402/3 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Mgr. Robert Štěpánek 19.10.2012 - 30.7.2014
Vznik členství 26.9.2012
Zánik členství 8.8.2014
Adresa: Kodaňská 875/44 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Barbora Kubíčová 8.1.2010 - 8.8.2014
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 8.8.2014
Vznik funkce 8.12.2009
Zánik funkce 8.8.2014
Adresa: U Prefy 771/25 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Novák 28.2.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 8.8.2014
Adresa: Italská 2561/45 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Mgr. Robert Štěpánek 30.7.2014 - 8.8.2014
Vznik členství 26.9.2012
Zánik členství 8.8.2014
Adresa: Sinkulova 684/36 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Jiří Novák 8.8.2014 - 8.8.2014
Vznik členství 8.8.2014
Adresa: Vysočanská 242/111 , Praha 190 00

Sbírka Listin ASTRON studio CZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8080/SL 51 účetní závěrka [2014], zpráva auditora UZ k 30.6.2015 Městský soud v Praze 30.6.2015 11.2.2016 15.2.2016 19
B 8080/SL 50 notářský zápis NZ 423/2014 Městský soud v Praze 4.7.2014 23.7.2014 12.8.2014 19
B 8080/SL 49 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 9.12.2013 4.3.2014 1.4.2014 3
B 8080/SL 48 zpráva o vztazích k 30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 4.12.2013 9.12.2013 1
B 8080/SL 47 výroční zpráva [2012] k 30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 4.12.2013 9.12.2013 6
B 8080/SL 46 účetní závěrka [2012] k 30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 4.12.2013 9.12.2013 6
B 8080/SL 45 účetní závěrka [2012], zpráva auditora k 30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 4.12.2013 9.12.2013 20
B 8080/SL 44 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 7.3.2013 28.6.2013 2.8.2013 1
B 8080/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 27.3.2013 29.3.2013 20
B 8080/SL 41 notářský zápis NZ 1364/2012 Městský soud v Praze 26.9.2012 14.1.2013 1.2.2013 17
B 8080/SL 40 ostatní rezignace Městský soud v Praze 15.9.2012 14.1.2013 1.2.2013 1
B 8080/SL 39 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.9.2012 14.1.2013 1.2.2013 1
B 8080/SL 38 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 17.9.2012 14.1.2013 1.2.2013 1
B 8080/SL 37 notářský zápis NZ 1364/2012 Městský soud v Praze 26.9.2012 5.10.2012 1.2.2013 18
B 8080/SL 36 ostatní zápis z jednání DR/volba předs. Městský soud v Praze 2.5.2012 25.6.2012 26.6.2012 2
B 8080/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora 30.6.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 29.3.2012 3.4.2012 19
B 8080/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 3.5.2011 6.5.2011 12
B 8080/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 3.5.2011 6.5.2011 12
B 8080/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 3.5.2011 6.5.2011 11
B 8080/SL 31 účetní závěrka k 30.6.2009-příloha Městský soud v Praze 30.6.2009 3.5.2011 6.5.2011 3
B 8080/SL 30 účetní závěrka k 30.6.2009-VZaZ Městský soud v Praze 30.6.2009 3.5.2011 6.5.2011 2
B 8080/SL 29 účetní závěrka k 30.6.2009-rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2009 3.5.2011 6.5.2011 4
B 8080/SL 28 ostatní -zápis z DR/představenstvo/ Městský soud v Praze 3.2.2008 24.3.2011 1
B 8080/SL 27 účetní závěrka ke dni 30.6.2010-příloha Městský soud v Praze 30.6.2010 6.1.2011 10.1.2011 3
B 8080/SL 26 účetní závěrka k 19.12.2010 VZZ Městský soud v Praze 19.12.2010 3.1.2011 6.1.2011 2
B 8080/SL 25 účetní závěrka k 30.6.2010 rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2010 3.1.2011 6.1.2011 4
B 8080/SL 24 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 14.12.2009 5.1.2010 1.4.2010 2
B 8080/SL 23 ostatní - zápis DR - představenstvo Městský soud v Praze 14.12.2009 5.1.2010 1.4.2010 1
B 8080/SL 22 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 23.12.2009 5.1.2010 1.4.2010 1
B 8080/SL 21 účetní závěrka k 30.6.2008 - příloha Městský soud v Praze 30.6.2008 1.10.2009 2.10.2009 3
B 8080/SL 20 účetní závěrka k 30.6.2008 - rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2008 1.10.2009 2.10.2009 4
B 8080/SL 19 účetní závěrka k 30.6.2008 - VZZ Městský soud v Praze 30.6.2008 1.10.2009 2.10.2009 2
B 8080/SL 18 účetní závěrka k 30.6.2007 VZ a Z Městský soud v Praze 30.6.2007 2.1.2008 16.1.2008 4
B 8080/SL 17 účetní závěrka k 30.6.2007 rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2007 2.1.2008 16.1.2008 8
B 8080/SL 9 notářský zápis -NZ400/06 Městský soud v Praze 30.10.2006 27.11.2006 3.1.2007 0
B 8080/SL 16 ostatní -zápis z usnes.představenstva Městský soud v Praze 31.10.2006 27.11.2006 3.1.2007 0
B 8080/SL 15 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.10.2006 27.11.2006 3.1.2007 0
B 8080/SL 14 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 10.11.2006 27.11.2006 3.1.2007 0
B 8080/SL 13 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 30.10.2006 27.11.2006 3.1.2007 0
B 8080/SL 12 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 13.11.2006 27.11.2006 3.1.2007 0
B 8080/SL 11 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 31.10.2006 27.11.2006 3.1.2007 0
B 8080/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.11.2006 27.11.2006 3.1.2007 0
B 8080/SL 8 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.12.2006 18.12.2006 8
B 8080/SL 7 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 21.11.2005 23.11.2005 8
B 8080/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.7.2004 27.9.2004 0
B 8080/SL 5 notářský zápis NZ309/04 Městský soud v Praze 20.7.2004 27.9.2004 0
B 8080/SL 4 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 8.7.2004 21.7.2004 0
B 8080/SL 3 notářský zápis NZ3/2003 Městský soud v Praze 13.1.2003 20.1.2003 0
B 8080/SL 2 notářský zápis NZ360/2002 Městský soud v Praze 18.9.2002 20.1.2003 0
B 8080/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ178/2002 Městský soud v Praze 30.4.2002 20.1.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ASTRON studio CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26751305
Jméno ASTRON studio CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 19
Vznik první živnosti: 3.2.2003
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo ASTRON studio CZ, a.s.

Sídlo: Mladoboleslavská 1128 197 00 Praha

Živnosti a provozovny ASTRON studio CZ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.2.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Janovská 5178/39, Jablonec nad Nisou 466 04
Identifikační číslo provozovny 1009831712
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování 18.8.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Mladoboleslavská 1128 197 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1013001923
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Fotografické služby

Zahájení provozování 18.11.2019

Živnost č. 2 Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ASTRON studio CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Novák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ASTRON studio CZ, a.s.

IČO: 26751305
Firma: ASTRON studio CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 18
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.2.2003

Sídlo ASTRON studio CZ, a.s.

Sídlo: Veselská 699, Praha 199 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Fotografické činnosti
tracking image