Firma ASPEN SPORT a.s. IČO 60196459


ASPEN SPORT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ASPEN SPORT a.s. (60196459) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sportovní 457, Vestec 252 42. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 1994 a je stále aktivní. ASPEN SPORT a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ASPEN SPORT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ASPEN SPORT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ASPEN SPORT, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ASPEN SPORT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ASPEN SPORT a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2488
IČO (identifikační číslo osoby) 60196459
Jméno ASPEN SPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.3.1994
Počet členů statutárního orgánu: 1 29.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 29.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.9.2014
A. Základní kapitál společnosti ASPEN SPORT a.s. se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) stím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu společnosti ASPEN SPORT a.s. bude provedeno úpisem 200 ks (slovy dvěstě kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie budou upisovány peněžitými vklady ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určitým zájemcům (předem určeným zájemcům). Akcionáři mohou využít svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ASPEN SPORT a.s. na adrese Vestec, Sportovní 457, PSČ 252 42, v pracovních dnech v době od 09.00 do 18.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva (vykonání přednostního práva) se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti zveřejněním informací o přednostním právu ve smyslu § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a v deníku Mladá Fronta DNES. Při upisování akcií s využitím přednostního práva na každou jednu dosavadní kmenovou akcii na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude možno upsat dvě nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurz nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou: - společnost ABAKUS a.s., IČ 00499307, se sídlem Praha 4, V rákosí 212, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 75, a - Vladimír Staněk, dat. nar. 9. října 1969, bytem Praha 10, Bělinského 11, PSČ 100 00,- (dále též předem určení zájemci). Předem určení zájemci mohou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, upsat v sídle společnosti ASPEN SPORT a.s. na adrese Vestec, Sportovní 457, PSČ 252 42, v pracovních dnech v době od 09.00 do 18.00 hodin, a to uzavřením smlouvy o upsá ní akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na dobu dvou týdnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ze strany společnosti ASPEN SPORT a.s., nezačne však běžet dříve, než uplyne lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů. Každému z předem určených zájemců bude oznámen počátek běhu této lhůty současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti ASPEN SPORT a.s. Představenstvo je povinno doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů. Emisní kurs nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. Emisní ážio je nulové. Každý upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií (tj. celý emisní kurs) peněžitým vkladem nejpozději do 15 patnácti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 5776932/0800, vedený u České spořitelny, a.s., nebo dohodou o započtení pohledávek ve smyslu § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Celková výše emisního kursu všech upisovaných akcií činí 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých). B. Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek akcionáře ABAKUS a.s. za společností ASPEN SPORT a.s. (dále též Společnost) proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o nesplacené pohledávky společnosti ABAKUS a.s. za Společností, z titulu smluv o půjčce, a to ze dne 17.8.2012 ve výši 100.000 EUR (jednosto tisíc eur), ze dne 9.7.2013 ve výši 120.000 EUR (jednostodvacet tisíc eur), ze dne 23.5.2013 ve výši 2.170.000,- Kč (dva miliony jednostosedmdesát tisíc korun českých) a ze dne 21.8.2013 ve výši 8.500.000,- Kč (osm milionů pětset tisíc korun českých), uzavřených mezi ABAKUS a.s., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem. - Pohledávky společnosti ABAKUS a.s. vůči Společnosti, jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem akcionáři ABAKUS a.s. současně se smlouvou o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Vladimíra Staňka za Společností proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o nesplacené pohledávky Vladimíra Staňka za Společnosti, z titulu smluv o půjčce, a to ze dne 1.1.2004 ve výši 1.973.397,- Kč (jeden milion devětsetsedmdesáttři tisíc třistadevadesát sedm korun českých), ze dne 28.1.2009 ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), ze dne 27.2.2009 ve výši 491.000,- Kč (čtyřistadevadesátjedna tisíc korun českých) a ze dne 17.8.2012 ve výši 850.000,- Kč (osmsetpadesát tisíc korun českých), uzavřených mezi Vladimírem Stánkem, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem. Pohledávky Vladimíra Staňka vůči Společnosti, jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení se bude řídit těmito pravidly: Návrh Smlouvy o započtení bude doručen akcionáři Vladimíru Staňkovi současně se smlouvou o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. D. Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do třiceti (30) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. 11.12.2013 - 26.2.2014
Valná hromada společnosti ASPEN SPORT a.s. přijala dne 16.6.2003 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ASPEN SPORT a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 8.260.000,-Kč (slovy: osm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých), t.j. z 1.740.000,-Kč (slovy: jednoho milionu sedmi set čtyřiceti tisíc korun českých) na 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení hodnoty vlastního kapitálu a eliminace dluhového zatížení společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku 8.260.000,-Kč (slovy: osm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 1652 (tisíc šest set padesát dva) kusy. Jmenovitá hodnota každé z nově vydávaných akcií je 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun česk ých). Všechny nově vydávané akcie č. 349 až č.2000 jsou kmenovými akciemi na jméno v zaknihované podobě. Přednostní právo stávajících akcionářů na upisování nových akcií se vylučuje, protože posílení hodnoty vlastního kapitálu společnosti ASPEN SPORT a.s. a snížení dluhového zatížení je v důležitém zájmu společnosti. Nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům společnosti ASPEN SPORT a.s. v poměru, ve kterém tito akcionáři vlastní stávající akcie společnosti, tedy společnosti ABAKUS a.s. bude nabídnuto 836 kusů nově emitovaných akcií, MUDr. Bor isi Šťastnému bude nabídnuto 408 kusů nově emitovaných akcií a Vladimíru Staňkovi bude nabídnuto 408 kusů nově emitovaných akcií, a to doručením návrhu smlouvy o upsání akcií na adresy uvedené v seznamu akcionářů. Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady společnosti ASPEN SPORT a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle společnost shora uvedeným akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcioná řů návrh na uzavření smluv o upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií je třicet dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedeným akcionářům. Počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude ak cionářům oznámen písemně, a to dopisem zaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresy uvedené v seznamu akcionářů. Místem upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti ASPEN SPORT a.s. na adrese Praha 10, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 106 00. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) na jednu akcii. Akcionáři, společnost ABAKUS a.s., MUDr. Boris Šťasný a Vladimír Staněk jsou povinni splatit 100% jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií do třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií. Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře, společnosti ABAKUS a.s., vůči společnosti ASPEN SPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií. Peněžitá pohledávka akcionáře, společnosti ABAKUS a.s. vy plývá z neúspěšného splacení upsaných akcií společností ABAKUS a.s. ze dne 13.12.2000 a 11.5.2001. Tato pohledávka činí ke dni konání mimořádné valné hromady dne 16.6.2003 částku 4.180.000,-Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých) s příslušenstvím. Právo započtení společnosti ABAKUS a.s. je omezeno na částku 4.180.000,-Kč (slovy: čtyři miliony jdeno sto osmdesát tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě uvedené v tomto usnesení, tedy ve lhůtě třice ti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře MUDr. Borise Šťastného vůči společnosti ASPEN SPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií. Peněžitá pohledávka akcionáře MUDr.Borise Šťastného vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.5.2003, uzavřené mezi společností ABAKUS a.s. jako postupitelem a MUDr. Borisem Šťastným jako postupníkem. Tato pohledávka činí ke dni mimořádné valné hromady dne 16.6.2003 částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva mil iony čtyřicet tisíc korun českých) s příslušenstvím. Právo započtení MUDr.Borise Šťastného je omezeno na částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě uvedené v tomto usnesení , tedy ve lhůtě třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Vladimíra Staňka vůči společnosti ASPEN SPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií.Peněžitá pohledávka akcionáře Vladimíra Staňka vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.5.2003, uzavřené mezi společností ABAKUS a.s. jako postupitelem a Vladimírem Staňkem jako postupníkem. Tato pohledávka činí ke dni mimořádné valné hromady dne 16.6.2003 částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet ti síc korun českých) s příslušenstvím. Právo započtení MUDr.Borise Šťastného je omezeno na částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě uvedené v tomto usnesení, tedy ve lhůtě třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. 23.9.2003 - 12.11.2003
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.8.2000, sepsané formou notářského zápisu notářem JUDr.Zdeňkem Špačkem pod čj.NZ 415/2000 a N 447/2000, který valná hromada společnosti odsouhlasila zvýšení základního jmění společnosti o 8.260.000,- Kč, tedy celkem na částku 10.000.000,- Kč, přičemž rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění určuje: - počet nově vydaných akcií: 1652 kusů akcií - druh akcií: kmenové akcie, /ISIN 770950000826 - forma akcií: akcie na jméno - podoba a jmenovitá hodnota akcií: zaknihované akcie, hodnota 1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč - výše emisního kursu upsaných akcií: 1 akcie má emisní hodnotu 5.000,- Kč - lhůta pro splacení upsaných akcií: a) částka 3.500.000,- Kč, představující 700 kusů akcií bude splacena nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bude usnesení z valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, b) částka 4.760.000,- Kč, představující 952 kusů akcií bude splacena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bude usnesení z valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. 10.9.2001 - 13.5.2003
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.8.2000, sepsané formou notářského zápisu notářem JUDr.Zdeňkem Špačkem pod čj.NZ 415/2000 a N 447/2000, který valná hromada společnosti odsouhlasila zvýšení základního jmění společnosti o 8.260.000,- Kč, tedy celkem na částku 10.000.000,- Kč, přičemž rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění určuje: - počet nově vydaných akcií: 1652 kusů akcií - druh akcií: kmenové akcie, /ISIN 770950000826 - forma akcií: akcie na jméno - podoba a jmenovitá hodnota akcií: zaknihované akcie, hodnota 1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč - výše emisního kursu upsaných akcií: 1 akcie má emisní hodnotu 5.000,- Kč - lhůta pro splacení upsaných akcií: a) částka 3.500.000,- Kč, představující 820 kusů akcií bude splacena nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bude usnesení z valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, b) částka 4.760.000,- Kč, představující 832 kusů akcií bude splacena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bude usnesení z valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. 30.11.2000 - 10.9.2001
Vklady: ABAKUS - 975.000,- Kč ing. Jan Novák - 375.000,-Kč ing. Jaroslav Jirát - 75.000,-Kč ing. Hana Dobešová - 75.000,-Kč 23.3.1994 - 25.10.1994
Zakladatalé: ABAKUS, a.s. V rákosí 212, Praha 4, ČR ing. Jan Novák, Zlonínská 10, Praha 8, 180 00, ČR ing. Jaroslav Jirát, U Hadovky 8, Praha 6, 160 00, ČR ing. Hana Dobešová, Seifertova 63, Praha 3, 130 00, ČR 23.3.1994 - 26.2.2014
Rozsah splácení vkladu: Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku byly peněžité vklady zakladatelů zcela splaceny. 23.3.1994 - 26.2.2014
Způsob založení: Zakladatelskou smlouvou ze dne 9.2.1994. 23.3.1994 - 26.2.2014

Aktuální kontaktní údaje ASPEN SPORT a.s.

Kapitál ASPEN SPORT a.s.

zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.2.2014
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2003 - 26.2.2014
zakladni jmění 1 740 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.10.1994 - 12.11.2003
zakladni jmění 1 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.1994 - 25.10.1994

Akcie ASPEN SPORT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 300 26.2.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 11.12.2013 - 26.2.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 100 19.11.2004 - 11.12.2013
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 2 000 12.11.2003 - 19.11.2004
Akcie na jméno 5 000 Kč 348 25.10.1994 - 12.11.2003
Akcie na jméno 5 000 Kč 300 23.3.1994 - 25.10.1994

Sídlo ASPEN SPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sportovní 457 , Vestec 252 42 19.11.2004
Adresa Na vinobraní 1792/55 , Praha 106 00 12.6.2000 - 19.11.2004
Adresa Weilova 1144/2 , Praha 102 00 13.5.1998 - 13.5.1998
Adresa Weilova 1144/2 , Praha 102 00 13.5.1998 - 12.6.2000
Adresa Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 23.3.1994 - 13.5.1998

Předmět podnikání ASPEN SPORT a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.7.2009
vedení účetnictví 13.9.1995 - 24.10.2002
automatizované zpracování dat 23.3.1994 - 27.7.2009
poskytování software 23.3.1994 - 27.7.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 23.3.1994 - 27.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. zák.č. 455/91 Sb., o živnostenckém podnikání 23.3.1994 - 27.7.2009

vedení firmy ASPEN SPORT a.s.

Statutární orgán ASPEN SPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Za akciovou společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. 13.5.1998
Jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo společnosti. Podepisování za společnost: K názvu společnosti připojí své podpisy alespoň dva členové představenstva. Je nezbytné uvést vždy dva podpisy. 23.3.1994 - 13.5.1998
člen představenstva Vladimír Staněk 29.9.2014
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: Bělinského 966/11 , Praha 102 00
místopředseda ing. Jan Novák 23.3.1994 - 25.10.1994
Adresa: Zlonínská 732/10 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Jaroslav Jirát 23.3.1994 - 13.5.1998
Adresa: U Hadovky 1854/8 , Praha 160 00
místopředseda ing. Jaroslav Jirát 25.10.1994 - 13.5.1998
Adresa: U Hadovky 1854/8 , Praha 160 00
předseda Miroslav Cimburek 23.3.1994 - 13.5.2003
Vznik členství 23.3.1999
Vznik funkce 23.3.1999
Adresa: V rákosí 212 , Praha 149 00
místopředseda MUDr. Boris Šťastný 13.5.1998 - 15.7.2003
Vznik členství 18.3.1998
Zánik členství 18.3.2003
Adresa: Nad vodovodem 220/50 , Praha 108 00
člen Vladimír Staněk 13.5.1998 - 15.7.2003
Vznik členství 18.3.1998
Zánik členství 18.3.2003
Adresa: Bělinského 966/11 , Praha 102 00
předseda Miroslav Cimburek 13.5.2003 - 15.7.2003
Vznik členství 23.3.1999
Zánik členství 18.3.2003
Vznik funkce 23.3.1999
Zánik funkce 18.3.2003
Adresa: V rákosí 212 , Praha 149 00
předseda Miroslav Cimburek 15.7.2003 - 4.4.2006
Vznik členství 18.3.2003
Zánik členství 31.12.2005
Vznik funkce 18.3.2003
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: V rákosí 212 , Praha 149 00
člen MUDr. Boris Šťastný 15.7.2003 - 4.4.2006
Vznik členství 18.3.2003
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Nad vodovodem 220/50 , Praha 108 00
člen Vladimír Staněk 15.7.2003 - 4.4.2006
Vznik členství 18.3.2003
Adresa: Bělinského 966/11 , Praha 102 00
předseda představenstva Vladimír Staněk 4.4.2006 - 4.4.2006
Vznik členství 18.3.2003
Vznik funkce 3.1.2006
Adresa: Bělinského 966/11 , Praha 102 00
předseda představenstva Vladimír Staněk 4.4.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 18.3.2003
Zánik členství 8.12.2006
Vznik funkce 3.1.2006
Zánik funkce 8.12.2006
Adresa: Bělinského 966/11 , Praha 102 00
předseda představenstva Vladimír Staněk 28.12.2006 - 9.5.2014
Vznik členství 8.12.2006
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 8.12.2006
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Bělinského 966/11 , Praha 102 00
člen představenstva Martin Sýkora 4.4.2006 - 29.9.2014
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Bruslařská 960/8 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Miroslav Kubík 4.4.2006 - 29.9.2014
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
předseda představenstva Vladimír Staněk 9.5.2014 - 29.9.2014
Vznik členství 8.12.2006
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 8.12.2006
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Bělinského 966/11 , Praha 102 00

Dozorčí rada ASPEN SPORT a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jan Cimburek 29.9.2014
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: Herrova 1454/2 , Praha 148 00
předseda ing. Hana Dobešová 23.3.1994 - 25.10.1994
Adresa: Seifertova 495/63 , Praha 130 00
místopředseda ing. Jan Čáka 23.3.1994 - 13.5.1998
Adresa: Štíbrova 1221/2 , Praha 182 00
člen JUDr. Milada Šípková 23.3.1994 - 13.5.1998
Adresa: Heřmanova 1208/4 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Jiřina Vacková 25.10.1994 - 13.5.1998
Adresa: Janouchova ll , 149 00 Praha 4 Česká republika
člen Mgr. Renáta Poláková 13.5.1998 - 13.5.2003
Adresa: Orlická 2176/9 , Praha 130 00
člen Jitka Staňková 13.5.1998 - 15.7.2003
Vznik členství 18.3.1998
Zánik členství 18.3.2003
Adresa: Nádražní 30/19 , Praha 150 00
člen BSc. Jan Cimburek 13.5.1998 - 15.7.2003
Vznik členství 18.3.1998
Zánik členství 18.3.2003
Adresa: V rákosí 212 , Praha 149 00
člen JUDr. Renáta Šťastná Ph.D. 13.5.2003 - 15.7.2003
Vznik členství 18.3.1998
Zánik členství 18.3.2003
Adresa: Orlická 2176/9 , Praha 130 00
člen BSc. Jan Cimburek 15.7.2003 - 4.4.2006
Vznik členství 18.3.2003
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: V rákosí 212 , Praha 149 00
člen JUDr. Renáta Šťastná Ph.D. 15.7.2003 - 28.12.2006
Vznik členství 18.3.2003
Zánik členství 8.12.2006
Adresa: Orlická 2176/9 , Praha 130 00
člen Jitka Staňková 15.7.2003 - 28.12.2006
Vznik členství 18.3.2003
Zánik členství 8.12.2006
Adresa: Nádražní 30/19 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Jan Kohoutek 4.4.2006 - 27.7.2009
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 3.1.2006
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Ctěnická 693/9 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Michal Vosáhlo 28.12.2006 - 29.9.2014
Vznik členství 8.12.2006
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Gončarenkova 91/6 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Jitka Staňková 28.12.2006 - 29.9.2014
Vznik členství 8.12.2006
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Frostova 334 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Jan Cimburek 27.7.2009 - 29.9.2014
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 22.7.2009
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Herrova 1454/2 , Praha 148 00

Sbírka Listin ASPEN SPORT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2488/SL 43 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 22.9.2015 7.10.2015 28
B 2488/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.5.2015 4.6.2015 27
B 2488/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 568/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 12.9.2014 9.10.2014 9
B 2488/SL 40 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2014 12.9.2014 9.10.2014 6
B 2488/SL 39 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 61./2014 z elektronického podání Městský soud v Praze 21.2.2014 21.2.2014 26.2.2014 5
B 2488/SL 38 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 29.1.2014 30.1.2014 15
B 2488/SL 37 notářský zápis NZ 570/2013 Městský soud v Praze 29.11.2013 9.12.2013 18.12.2013 10
B 2488/SL 36 notářský zápis NZ 569/2013 Městský soud v Praze 29.11.2013 5.12.2013 18.12.2013 9
B 2488/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.7.2012 21.8.2012 25
B 2488/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.8.2011 15.8.2011 25
B 2488/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.8.2011 15.8.2011 19
B 2488/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2007 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2007 14.9.2009 15.9.2009 17
B 2488/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2008 14.9.2009 15.9.2009 19
B 2488/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 22.11.2007 27.11.2007 17
B 2488/SL 29 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 8.12.2006 9.1.2007 0
B 2488/SL 27 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 18.12.2006 9.1.2007 0
B 2488/SL 26 podpisové vzory -ČP-1x Městský soud v Praze 14.12.2006 9.1.2007 0
B 2488/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 15.12.2006 21.12.2006 19
B 2488/SL 24 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 19.12.2005 26.4.2006 0
B 2488/SL 23 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 3.1.2006 26.4.2006 0
B 2488/SL 21 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 28.3.2006 26.4.2006 0
B 2488/SL 20 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 29.3.2006 26.4.2006 0
B 2488/SL 28 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 8.12.2006 9.1.2006 0
B 2488/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 15.11.2005 18.11.2005 24
B 2488/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 15.11.2005 18.11.2005 27
B 2488/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 433/2004 Městský soud v Praze 19.10.2004 7.12.2004 0
B 2488/SL 9 notářský zápis NZ 415/2000 Městský soud v Praze 25.8.2000 20.11.2003 3.12.2003 0
B 2488/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 71/98 Městský soud v Praze 18.3.1998 20.11.2003 3.12.2003 0
B 2488/SL 7 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2001,2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 20.11.2003 3.12.2003 0
B 2488/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,výrok auditora,přílohy Městský soud v Praze 31.12.2002 20.11.2003 3.12.2003 0
B 2488/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 31.12.2001 20.11.2003 3.12.2003 0
B 2488/SL 13 účetní závěrka r.2000,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 31.12.2000 20.11.2003 3.12.2003 0
B 2488/SL 12 účetní závěrka r.1999,zpráva auditora,přílohy Městský soud v Praze 31.12.1999 20.11.2003 3.12.2003 0
B 2488/SL 11 účetní závěrka r.1998,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 31.12.1998 20.11.2003 3.12.2003 0
B 2488/SL 10 notářský zápis NZ 211/2003 Městský soud v Praze 16.6.2003 20.11.2003 3.12.2003 0
B 2488/SL 6 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 23.3.1999 1.10.2003 0
B 2488/SL 5 ostatní -zápis z předst.+V.H. Městský soud v Praze 18.3.2003 1.10.2003 0
B 2488/SL 4 notářský zápis NZ211/2003 Městský soud v Praze 16.6.2003 1.10.2003 0
B 2488/SL 3 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2001 2x Městský soud v Praze 31.12.2001 5.4.2002 23.4.2002 0
B 2488/SL 2 notářský zápis NZ 214/2000 - rozhodnutí jedin. akcionáře Městský soud v Praze 1.6.2000 27.7.2000 0
B 2488/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 71/98 Městský soud v Praze 18.3.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ASPEN SPORT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60196459
Jméno ASPEN SPORT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Černošice
Vznik první živnosti: 23.3.1994
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo ASPEN SPORT, a.s.

Živnosti a provozovny ASPEN SPORT, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Poskytování software

  • Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1994

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1994

Živnost č. 3 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 28.4.1997

Živnost č. 6 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1995
Zánik oprávnění 9.7.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ASPEN SPORT, a.s.

Člen statutárního orgánu Vladimír Staněk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ASPEN SPORT a.s.

IČO: 60196459
Firma: ASPEN SPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-západ
Základní územní jednotka: Vestec
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.3.1994

Sídlo ASPEN SPORT a.s.

Sídlo: Sportovní 457, Vestec 252 50

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
tracking image