Firma Aroma Praha, a.s. IČO 60192348


Aroma Praha, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Aroma Praha, a.s. (60192348) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 64, Židovice 411 83. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1993 a je stále aktivní. Aroma Praha, a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Aroma Praha, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Aroma Praha, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Aroma Praha, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Aroma Praha, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Aroma Praha, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1587
IČO (identifikační číslo osoby) 60192348
Jméno Aroma Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1993
Zapisuje se usnesení Rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích přijaté rozhodnutím řádné valné hromady společnosti dne 13.10.2015, ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, z téhož dne, č. NZ 386/2015, N 425/2015, takto: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Aroma Praha, a.s. (dále jen Společnost) je společnost AROCO, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, IČ 438 70 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4574 ( dále jen hlavní akcionář či AROCO, spol. s r.o.). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 63.286 (slovy: šedesát tři tisíc dvě stě osmdesát šest) kusů listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných jako: (i) 60 (slovy: šedesát) kusů hromadných listin série B, pořadových čísel: 000001 až 000060 nahrazující celkem 60.000 (šedesát tisíc) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 000001 až 060000, (ii) 6 (slovy: šest) kusů hromadných listin série C, pořadových čísel: 000001 až 000006 nahrazující celkem 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 064001 až 067000, (iii) 286 (slovy: dvě stě osmdesát šest) kusů jednotlivých akcií série A, pořadových čísel: 067801 až 067882, 067957 až 067980 a 068201 až 068380. Z uvedeného vyplývá, že společnost AROCO, spol. s r.o. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 63.286.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliónů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých), což představuje podíl 90,06 % (slovy: dev adesát celých šest setin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korpo racích. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 6.988 (slovy: šest tisíc devět set osmdesát osm) kusů akcií, pořadová čísla: 060001 až 064000, 067001 až 067800, 067883 až 067956, 067981 až 068200 a 068381 až 070274, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost AROCO, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, IČ 43870571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4574. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.165,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto šedesát pět korun českých) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc kor un českých), emitovanou společností Aroma Praha, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 150822 ze dne 22. srpna 2015, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup ma jetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akc ionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORP ORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 3163/111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporac ích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zás tavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. 14.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 24.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 24.7.2014 - 25.2.2015
"Valná hromada společnosti Aroma Praha a.s., konaná dne 26.6.2001 přijala rozhodnutí, že navrhuje snížit základní kapitál společnosti z výše 80,723.000,--Kč o částku 10,449.000,--Kč tak, že po tomto snížení základní kapitál společnosti bude činit 70,274.000,--Kč slovy sedmdesát miliónů dvěstěsedmdesátčtyřitisíce korun českých. Společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie celkem o nominální hodnotě 10,449.000,--Kč a podá příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení těchto akcií. Současně představenstvo navrhuje, aby o tuto částku byly zvýšeny kapitálové fondy společnosti. Stalo se tak v důsledku rozhodnutí valné hromady o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií na majitele, vedených u Střediska cenných papírů ISIN CZ 0005080457. Společností bylo vykoupeno 10.449 kusů akcii v nominální hodnotě 1.000,--Kč, představujících 10,449.000,--Kč základního kapitálu. Vzhledem k tomu, že společnost vlastní tyto akcie, které se jí nepodařilo zcizit, bylo navrženo snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu." 2.4.2002 - 4.7.2003

Aktuální kontaktní údaje Aroma Praha, a.s.

Kapitál Aroma Praha, a.s.

zakladni jmění 70 274 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.7.2003
zakladni jmění 80 723 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1993 - 4.7.2003

Akcie Aroma Praha, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 70 274 24.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 70 274 14.4.2005 - 24.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 70 274 4.7.2003 - 14.4.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 80 723 1.11.1994 - 4.7.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 80 723 11.11.1993 - 1.11.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 80 723 1.11.1993 - 11.11.1993

Sídlo Aroma Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 64 , Židovice 411 83 7.1.2013
Adresa 64 , Židovice 411 83 19.11.2004 - 7.1.2013
Adresa Novovysočanská 164/46 , Praha 190 00 30.10.1998 - 19.11.2004
Adresa Spálená 114/59 , Praha 110 00 1.11.1993 - 30.10.1998

Předmět podnikání Aroma Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 12.9.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.9.2011
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 12.9.2011
provozování drážní dopravy a to železniční dráhy - vlečky Aroma Židovice a na dráze celostátní 14.4.2005
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 14.4.2005 - 12.9.2011
výroba potravin - vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost podnikání a činností tímto zákonem vyloučených 19.11.2004 - 12.9.2011
výroba nealkoholických nápojů 19.11.2004 - 12.9.2011
výroba chemických výrobků - vyjma činností uvedených v příl. zák.č.455/93 Sb o živnost. podnikání a činností tímto zákonem vyloučených 19.11.2004 - 12.9.2011
výroba kosmetických přípravků 19.11.2004 - 12.9.2011
výroba mýdla 19.11.2004 - 12.9.2011
ubytování v ubytovacích zařízeních (do třídy+), 19.11.2004 - 12.9.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.11.2004 - 12.9.2011
provozování vodovodů a kanalizací 19.11.2004 - 12.9.2011
výroba krmiv a krmných směsí 19.11.2004 - 12.9.2011
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 19.11.2004 - 12.9.2011
provozování vodovodů a kanalizací 29.10.1998 - 19.11.2004
provozování drážní dopravy, a to železniční dráhy - vlečky AROMA Židovice a na dráze celostátní 9.5.1996 - 19.11.2004
Výroba potravin - vyjma činností uvedených v příl. zák.č. 455/91 Sb. a činností tímto zákonem vyloučených 1.11.1993 - 19.11.2004
výroba nealkoholických nápojů 1.11.1993 - 19.11.2004
výroba chemických výrobků - vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/93 Sb. a činností tímto zák. výloučených 1.11.1993 - 19.11.2004
výroba mýdla 1.11.1993 - 19.11.2004
výroba kosmetických přípravků 1.11.1993 - 19.11.2004
ubytování v ubytovacích zařízeních (do tř. * ) 1.11.1993 - 19.11.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.11.1993 - 19.11.2004

vedení firmy Aroma Praha, a.s.

Statutární orgán Aroma Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva 24.7.2014
Jménem společnost jedná představenstvo jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 10.11.2001 - 24.7.2014
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 25.4.1994 - 10.11.2001
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnos- ti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 24.1.1994 - 25.4.1994
Zastupování a podepisování za společnost : Společnost zastupuje přestavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předstvenstva který k tomu byl přestavenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.11.1993 - 24.1.1994
Předseda představenstva Ing. Hynek Strnad 6.9.2016
Vznik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2016
Adresa: Kolmá 156 , Světice 251 01
Člen představenstva Ing. Pavel Foret 6.9.2016
Vznik členství 8.6.2016
Adresa: Kovanecká 2284/25 , Praha 190 00
2. místopředseda představenstva Ing. Hynek Strnad Ph.D. 28.6.2018
Vznik členství 18.6.2018
Vznik funkce 18.6.2018
Adresa: Strmá 368 , Světice 251 01
člen představenstva Ing. Marek Strnad 28.6.2018
Vznik členství 18.6.2018
Adresa: Sopotská 628/36 , Praha 181 00
1. místopředseda představenstva Ing. Marek Strnad 28.6.2018
Vznik členství 8.6.2016
Vznik funkce 18.6.2018
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen Ing. Václav Srna 1.11.1993 - 9.5.1996
Adresa: Strašnická 193/28 , Praha 102 00
člen Pavel Venhoda 1.11.1993 - 9.5.1996
Adresa: Mrázova 842/10 , Litoměřice 412 01
člen Josef Vanča 1.11.1993 - 9.5.1996
Adresa: Teplická 368/68 , Děčín 405 02
člen představenstva ing. Jan Vybíral 28.3.1995 - 9.5.1996
Adresa: Veronské nám. 337 , Praha 109 00
člen Ing. Lubomír Štěpán 1.11.1993 - 29.10.1998
Adresa: plukovníka Mráze 1189/8 , Praha 102 00
člen Ing. Hynek Strnad 9.5.1996 - 29.10.1998
Adresa: Kolmá 156 , Světice 251 01
člen Ing. Marek Strnad 9.5.1996 - 29.10.1998
Adresa: Imrychova 884/11 , Praha 143 00
člen Ing. Miroslav Lejko 9.5.1996 - 29.10.1998
Adresa: Kopřivnická 613 , Praha 199 00
člen Jiří Lejko 9.5.1996 - 29.10.1998
Adresa: Rozšířená 2037/23 , Praha 182 00
2. místopředseda představenstva Ing. Marek Strnad 29.10.1998 - 20.4.2001
Adresa: Imrychova 884/11 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Lubomír Štěpán 29.10.1998 - 19.11.2004
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: plukovníka Mráze 1189/8 , Praha 102 00
předseda představenstva Ing. Hynek Strnad 29.10.1998 - 14.4.2005
Adresa: Kolmá 156 , Světice 251 01
1. místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lejko 29.10.1998 - 14.4.2005
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
člen představenstva Jiří Lejko 29.10.1998 - 14.4.2005
Adresa: Rozšířená 2037/23 , Praha 182 00
2. místopředseda představenstva Ing. Marek Strnad 20.4.2001 - 14.4.2005
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Pavel Foret 19.11.2004 - 14.4.2005
Vznik funkce 16.6.2004
Adresa: Kovanecká 2284/25 , Praha 190 00
Předseda představenstva Ing. Hynek Strnad 14.4.2005 - 31.8.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 8.6.2006
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 8.6.2006
Adresa: Kolmá 156 , Světice 251 01
2. Místopředseda představenstva Ing. Marek Strnad 14.4.2005 - 31.8.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 8.6.2006
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 8.6.2006
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
1. Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lejko 14.4.2005 - 31.8.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 8.6.2006
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 8.6.2006
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
Člen představenstva Jiří Lejko 14.4.2005 - 31.8.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 8.6.2006
Adresa: Rozšířená 2037/23 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Pavel Foret 14.4.2005 - 31.8.2006
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 8.6.2006
Adresa: Kovanecká 2284/25 , Praha 190 00
Předseda představenstva Ing. Hynek Strnad 31.8.2006 - 12.9.2011
Vznik členství 8.6.2006
Zánik členství 8.6.2011
Vznik funkce 8.6.2006
Zánik funkce 8.6.2011
Adresa: Kolmá 156 , Světice 251 01
1. Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lejko 31.8.2006 - 12.9.2011
Vznik členství 8.6.2006
Zánik členství 8.6.2011
Vznik funkce 8.6.2006
Zánik funkce 8.6.2011
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
2. Místopředseda představenstva Ing. Marek Strnad 31.8.2006 - 12.9.2011
Vznik členství 8.6.2006
Zánik členství 8.6.2011
Vznik funkce 8.6.2006
Zánik funkce 8.6.2011
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
Člen představenstva Jiří Lejko 31.8.2006 - 12.9.2011
Vznik členství 8.6.2006
Zánik členství 8.6.2011
Adresa: Rozšířená 2037/23 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Pavel Foret 31.8.2006 - 12.9.2011
Vznik členství 8.6.2006
Zánik členství 8.6.2011
Adresa: Kovanecká 2284/25 , Praha 190 00
Předseda představenstva Ing. Hynek Strnad 12.9.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 8.6.2011
Vznik funkce 8.6.2011
Adresa: Kolmá 156 , Světice 251 01
1. Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lejko 12.9.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 8.6.2011
Vznik funkce 8.6.2011
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
2. Místopředseda představenstva Ing. Marek Strnad 12.9.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 8.6.2011
Vznik funkce 8.6.2011
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
Člen představenstva Jiří Lejko 12.9.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 8.6.2011
Adresa: Rozšířená 2037/23 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Pavel Foret 12.9.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 8.6.2011
Adresa: Kovanecká 2284/25 , Praha 190 00
Člen představenstva Jiří Lejko 24.7.2014 - 25.2.2015
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 2.9.2014
Adresa: Rozšířená 2037/23 , Praha 182 00
Předseda představenstva Ing. Hynek Strnad 24.7.2014 - 6.9.2016
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2011
Zánik funkce 8.6.2016
Adresa: Kolmá 156 , Světice 251 01
1. Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lejko 24.7.2014 - 6.9.2016
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2011
Zánik funkce 8.6.2016
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
2. Místopředseda představenstva Ing. Marek Strnad 24.7.2014 - 6.9.2016
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2011
Zánik funkce 8.6.2016
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
Člen představenstva Ing. Pavel Foret 24.7.2014 - 6.9.2016
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Adresa: Kovanecká 2284/25 , Praha 190 00
1. Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lejko 6.9.2016 - 28.6.2018
Vznik členství 8.6.2016
Zánik členství 18.6.2018
Vznik funkce 8.6.2016
Zánik funkce 18.6.2018
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
2. Místopředseda představenstva Ing. Marek Strnad 6.9.2016 - 28.6.2018
Vznik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2016
Zánik funkce 18.6.2018
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00

Dozorčí rada Aroma Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorční rady Miloslava Šlamborová 6.9.2016
Vznik členství 8.6.2016
Adresa: Popovická 54/12 , Děčín 405 02
místopředseda dozorčí rady Prof. Ing. Libor Červený DrSc. 28.6.2018
Vznik členství 18.6.2018
Vznik funkce 18.6.2018
Adresa: Charlese de Gaulla 530/10 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lejko 28.6.2018
Vznik členství 18.6.2018
Vznik funkce 18.6.2018
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
člen Ing. Josef Marc CSc. 1.11.1993 - 28.3.1995
Adresa: Na Plzeňce , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen Doc.Ing. Libor Červený DrSc. 1.11.1993 - 9.5.1996
Adresa: U smaltovny 1115/32 , Praha 170 00
člen In.g František Freiberg Csc. 28.3.1995 - 9.5.1996
Adresa: Lumírova 445/5 , Praha 128 00
člen Ing. Lubomír Berka 1.11.1993 - 28.6.1999
Adresa: Holíkova 470 , Jílové u Prahy 254 01
člen Ing. Vít Vařeka 9.5.1996 - 28.6.1999
Adresa: Ostrovského 911/30 , Praha 150 00
člen Ing. Michal Šnobr 9.5.1996 - 28.6.1999
Adresa: Poděbradova 850 , Strakonice Česká republika
člen Ing. Helena Nováková 28.6.1999 - 19.11.2004
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Boleslavova 1526/22 , Praha 140 00
člen prof.Ing. Libor Červený DrSc. 28.6.1999 - 14.4.2005
Adresa: U smaltovny 1115/32 , Praha 170 00
člen Ing. Rudolf Sládek 28.6.1999 - 14.4.2005
Zánik členství 17.6.2003
Adresa: Veverkova 459/3 , Praha 170 00
člen dozorčí rady ing. Lubomír Štěpán 19.11.2004 - 14.4.2005
Vznik funkce 16.6.2004
Adresa: plukovníka Mráze 1189/8 , Praha 102 00
Člen dozorčí rady Ing. Lubomír Štěpán 14.4.2005 - 15.11.2005
Vznik členství 16.6.2004
Zánik členství 14.6.2005
Adresa: plukovníka Mráze 1189/8 , Praha 102 00
Člen dozorčí rady prof. Ing. Libor Červený DrSc. 14.4.2005 - 31.8.2006
Vznik členství 17.6.2003
Zánik členství 8.6.2006
Adresa: Charlese de Gaulla 530/10 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Pavel Pflanzer 14.4.2005 - 20.10.2006
Vznik členství 17.6.2003
Zánik členství 8.9.2006
Adresa: Kamenická 516/133 , Děčín 405 02
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Skalický 15.11.2005 - 16.3.2010
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 14.9.2008
Vznik funkce 20.6.2005
Zánik funkce 14.9.2008
Adresa: Zahradníčkova 1220/20 , Praha 150 00
Místopředseda dozorčí rady prof. Ing. Libor Červený DrSc. 31.8.2006 - 16.3.2010
Vznik členství 8.6.2006
Zánik členství 20.5.2009
Vznik funkce 8.6.2006
Zánik funkce 20.5.2009
Adresa: Charlese de Gaulla 530/10 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Jaroslav Beneš 20.10.2006 - 16.3.2010
Vznik členství 8.9.2006
Zánik členství 27.10.2009
Adresa: Labské nábř. 1072/69 , Děčín 405 02
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Srna 16.3.2010 - 25.7.2012
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 20.5.2009
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: Strašnická 193/28 , Praha 102 00
Místopředseda dozorčí rady Prof. Ing. Libor Červený DrSc. 16.3.2010 - 25.7.2012
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 20.5.2009
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: Charlese de Gaulla 530/10 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Jaroslav Beneš 16.3.2010 - 18.1.2013
Vznik členství 27.10.2009
Zánik členství 16.11.2012
Adresa: Labské nábř. 1072/69 , Děčín 405 02
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Srna 25.7.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 30.5.2012
Vznik funkce 30.5.2012
Adresa: Strašnická 193/28 , Praha 102 00
Místopředseda dozorčí rady Prof. Ing. Libor Červený DrSc. 25.7.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 30.5.2012
Vznik funkce 30.5.2012
Adresa: Charlese de Gaulla 530/10 , Praha 160 00
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Srna 24.7.2014 - 5.8.2015
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 30.5.2015
Vznik funkce 30.5.2012
Zánik funkce 30.5.2015
Adresa: Strašnická 193/28 , Praha 102 00
Místopředseda dozorčí rady Prof. Ing. Libor Červený DrSc. 24.7.2014 - 5.8.2015
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 30.5.2015
Vznik funkce 30.5.2012
Zánik funkce 30.5.2015
Adresa: Charlese de Gaulla 530/10 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Miloslava Šlamborová 18.1.2013 - 6.9.2016
Vznik členství 16.11.2012
Zánik členství 16.11.2015
Adresa: Popovická 54/12 , Děčín 405 02
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Srna 5.8.2015 - 5.8.2017
Vznik členství 17.6.2015
Vznik funkce 17.6.2015
Adresa: Strašnická 193/28 , Praha 102 00
Místopředseda dozorčí rady Prof. Ing. Libor Červený DrSc. 5.8.2015 - 28.6.2018
Vznik členství 17.6.2015
Zánik členství 18.6.2018
Vznik funkce 17.6.2015
Zánik funkce 18.6.2018
Adresa: Charlese de Gaulla 530/10 , Praha 160 00
Předseda dozorčí rady Ing. Václav Srna 5.8.2017 - 28.6.2018
Vznik členství 17.6.2015
Zánik členství 18.6.2018
Vznik funkce 17.6.2015
Zánik funkce 18.6.2018
Adresa: Jezerní 2944/11 , Praha 150 00

Sbírka Listin Aroma Praha, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1587/SL 76 rozhod. o statut. orgánu zápis z dozrčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2015 16.7.2015 10.8.2015 1
B 1587/SL 75 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2015 16.7.2015 10.8.2015 7
B 1587/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2014 6.2.2015 4.3.2015 24
B 1587/SL 73 notářský zápis [NZ 374/2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2014 6.2.2015 4.3.2015 12
B 1587/SL 72 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 140/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2014 24.7.2014 6.8.2014 37
B 1587/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2013 27.6.2013 1.7.2013 28
B 1587/SL 70 ostatní volba čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2012 17.1.2013 22.1.2013 1
B 1587/SL 69 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2003 1.8.2012 6.8.2012 34
B 1587/SL 68 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 1.8.2012 6.8.2012 32
B 1587/SL 67 výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2012 26.7.2012 30.7.2012 27
B 1587/SL 66 rozhod. o statut. orgánu  - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2012 24.7.2012 26.7.2012 14
B 1587/SL 65 rozhod. o statut. orgánu  - zápis z jed. dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2012 24.7.2012 26.7.2012 1
B 1587/SL 64 ostatní  - svolání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2012 24.7.2012 26.7.2012 1
B 1587/SL 63 výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2011 25.10.2011 26.10.2011 30
B 1587/SL 62 podpisové vzory - členů představ.5x Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2011 8.9.2011 7.10.2011 5
B 1587/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2011 8.9.2011 7.10.2011 1
B 1587/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2011 8.9.2011 7.10.2011 16
B 1587/SL 59 notářský zápis - NZ 111/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2011 8.9.2011 7.10.2011 7
B 1587/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2011 15.9.2011 23
B 1587/SL 57 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2010 1.6.2011 1.6.2011 28
B 1587/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2010 2.8.2010 9.8.2010 23
B 1587/SL 54 notářský zápis NZ 149/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2010 2.8.2010 9.8.2010 4
B 1587/SL 53 zpráva o vztazích - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2010 19.4.2010 3
B 1587/SL 52 ostatní - zpráva o vztazích r.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2010 13.4.2010 3
B 1587/SL 51 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2009 13.4.2010 13.4.2010 27
B 1587/SL 50 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2008 13.4.2010 13.4.2010 30
B 1587/SL 49 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2007 13.4.2010 13.4.2010 31
B 1587/SL 48 ostatní - protokol o výsl.voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 27.10.2009 16.3.2010 19.3.2010 1
B 1587/SL 47 ostatní - zápos z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2009 16.3.2010 19.3.2010 1
B 1587/SL 46 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2009 16.3.2010 19.3.2010 15
B 1587/SL 45 ostatní - zpráva o vztazích r. 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2008 3
B 1587/SL 44 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2007 15.10.2007 5
B 1587/SL 43 ostatní - zpráva o vztazích r. 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2007 3
B 1587/SL 42 podpisové vzory - Jaroslav Beneš Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.2006 27.11.2006 1
B 1587/SL 41 ostatní - protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 8.9.2006 27.11.2006 5
B 1587/SL 40 ostatní - pokyn představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 16.8.2006 27.11.2006 1
B 1587/SL 39 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2006 27.11.2006 25
B 1587/SL 38 podpisové vzory - Ing. Marek Strnad Krajský soud v Ústí nad Labem 4.8.2006 16.11.2006 2
B 1587/SL 37 podpisové vzory - Ing. Hynek Strnad Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2006 16.11.2006 1
B 1587/SL 36 podpisové vzory - Ing. Miroslav Lejko Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2006 16.11.2006 1
B 1587/SL 35 podpisové vzory - Jiří Lejko Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2006 16.11.2006 2
B 1587/SL 34 podpisové vzory - prof. Ing. Libor Červený, Dr Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2006 16.11.2006 1
B 1587/SL 33 podpisové vzory - Ing. Pavel Foret Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2006 16.11.2006 1
B 1587/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2006 16.11.2006 1
B 1587/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2006 16.11.2006 2
B 1587/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2006 16.11.2006 32
B 1587/SL 29 ovládací smlouva - zpráva o vztazích rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2006 3
B 1587/SL 28 podpisové vzory - Ing. Jiří Skalický Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2005 12.1.2006 0
B 1587/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2005 12.1.2006 1
B 1587/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2005 12.1.2006 25
B 1587/SL 25 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2005 12.1.2006 30
B 1587/SL 24 ovládací smlouva - zpráva o vztazích rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2005 4
B 1587/SL 23 podpisové vzory - Pavel Pflanzer Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2005 25.4.2005 0
B 1587/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2003 25.4.2005 6
B 1587/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - souhlas s volbou člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2003 25.4.2005 0
B 1587/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 1.12.2004 23
B 1587/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2004 1.12.2004 0
B 1587/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2003 3.11.2003 23
B 1587/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2001 1.8.2003 22.8.2003 23
B 1587/SL 16 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2002 12.11.2002 19.11.2002 24
B 1587/SL 15 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2002 12.11.2002 19.11.2002 7
B 1587/SL 14 ostatní - vyjádření DR k úč. závěrce Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2002 12.11.2002 19.11.2002 2
B 1587/SL 13 účetní závěrka za rok 2001 + audit Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2002 12.11.2002 19.11.2002 6
B 1587/SL 9 notářský zápis + stanovy rok 1993 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.1993 28.11.2001 4.12.2001 25
B 1587/SL 8 výroční zpráva r.2000- bez účetní závěrky Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 4.12.2001 54
B 1587/SL 7 výroční zpráva - účetní uzávěrka rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 4.12.2001 46
B 1587/SL 6 výroční zpráva - účetní uzávěrka rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 4.12.2001 36
B 1587/SL 5 výroční zpráva -účetní uzávěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 4.12.2001 37
B 1587/SL 4 výroční zpráva -účetní uzávěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 4.12.2001 26
B 1587/SL 3 ostatní -zápis z VH rok 2000,2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 4.12.2001 11
B 1587/SL 2 ostatní -zápisy z VH r.1996,1997,1999, Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 4.12.2001 13
B 1587/SL 12 stanovy společnosti -rok 1997,1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2001 4.12.2001 42
B 1587/SL 11 notářský zápis + stanovy rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2001 28.11.2001 4.12.2001 31
B 1587/SL 10 notářský zápis + stanovy rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.1996 28.11.2001 4.12.2001 40
B 1587/SL 1 ostatní -podpisové vzory 5x Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2001 28.11.2001 4.12.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Aroma Praha, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60192348
Jméno Aroma Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Roudnice nad Labem
Vznik první živnosti: 26.7.1993
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Sídlo Aroma Praha, a.s.

Živnosti a provozovny Aroma Praha, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 64, Židovice 411 83
Identifikační číslo provozovny 1002350611
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 3.2.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Novovysočanská 164/46, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1002350620
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.10.2004

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 64, Židovice 411 83
Identifikační číslo provozovny 1002350611
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2004

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.8.2009
Provozovna č. 1
Provozovna 64, Židovice 411 83
Identifikační číslo provozovny 1002350611
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.8.2009

Živnost č. 4 Výroba kosmetických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba mýdla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb., o živnost.podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba chemických výrobků - vyjma činností uvedených v příl.zák. č.455/91 Sb., o živnost.podnikání a činností tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba potravin-vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost. podnikání a činností tímto zákonem vyloučených

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba nealkoholických nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytování v ubytovacích zařízeních (do tř +).----

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Aroma Praha, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Hynek Strnad
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Strnad
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Foret
Člen statutárního orgánu Ing. Hynek Strnad Ph.D.
Člen statutárního orgánu Marek Strnad

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Aroma Praha, a.s.

IČO: 60192348
Firma: Aroma Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Židovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.11.1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba koření a aromatických výtažků
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba průmyslových krmiv
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování a sběr odpadů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Jiná pozemní osobní doprava j. n.
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image