Firma AREAL SLATINA,a.s. IČO 26236401


AREAL SLATINA,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AREAL SLATINA,a.s. (26236401) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tuřanka 1222/115, Brno 627 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 2001 a je stále aktivní. AREAL SLATINA,a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o AREAL SLATINA,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AREAL SLATINA,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AREAL SLATINA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AREAL SLATINA,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AREAL SLATINA,a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3542
IČO (identifikační číslo osoby) 26236401
Jméno AREAL SLATINA,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.1.2001
Počet členů statutárního orgánu: 1 14.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 14.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Společnost se řídí stanovami, které byly přijaty dne 9.7.2013. 2.8.2013 - 24.4.2019
Dne 14.6.2013rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti AREAL SLATINA, a.s. o zvýšení základního kapitálu: - zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 15.626.000,- Kč na novou výši 508.626.000,- Kč a to upisováním nové akcie. Upsaná akcie bude splacena nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks listinné kmenové akcie na jméno, která není přijata k obchodování na regulovaném trhu, přičemž jmenovitá hodnota této akcie činí 15.626.000,- Kč. Emisní kurz upisované akcie je shodný s její jmenov itou hodnotou - vydávaná akcie bude nabídnuta určitému zájemci takto: společnost ROUČKA-SLATINA a.s. se sídlem Tuřanka 115, Brno, PSČ 627 00, IČ: 46346601 upíše 1 ks listinné kmenové akcie na jméno, která není přijata k obchodování na regulovaném trhu, přičemž jmenovit á hodnota této jedné akcie činí 15.626.000,- Kč a její emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem - schvaluje na základě znaleckého posudku č. 6212/23/2013 ze dne 7.června 2013, Ing. Jaroslava Novotného, který byl znalcem ustanoven na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6221/2013-7 ze dne 20.května 2013 předmět nepeněžitého vkladu spol ečnosti ROUČKA-SLATINA a.s., který tvoří nemovitost - pozemek parc. č.2343/13- ostatní plocha o výměře 7103 m2, k.ú. Slatina, obec Brno, okres Brno-město. Tento nepeněžitý vklad byl citovaným znaleckým posudkem oceněn na částku 15.626.000,- Kč a schvaluje se, aby jako protilpnění na tento vklad byl vydán společnosti ROUČKA-SLATINA a.s. 1 ks listinné kmenové akcie na jméno, která není přijata k obchodování na regulovaném trhu o jmenovité hodnotě 15.626.000,- Kč - upisovatel ROUČKA-SLATINA a.s. je povinen splatit 100% emisního kurzu (tj. jmenovité hodnoty) upsaných akcií nejpozději do 45-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena po přijetí tohoto rozhodnutí a po podání návrhu na zápis to hoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc usnesení o zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy doručí určitému zájemci člen představenstva společnosti bezprostředně po podání návr hu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií činí 30 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. K uzavření smlouvy dojde v sídle společnosti, v pracovní době od 8.00 do 14.00 hod. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to nejpozději ve shora uvedené lhůtě. Upisovatel nepeněžitého vkladu ROUČKA-SLATINA a.s. předá členovi představenstva společnosti prohláš ení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a sepíše předkládací protokol. Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se toto upsání za neúčinné. 28.6.2013 - 2.8.2013
Společnost se řídí stanovami, které byly přijaty dne 7.11.2011. 16.11.2011 - 24.4.2019
Dne 14.10.2011 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti AREAL SLATINA,a.s. o zvýšení základního kapitálu: - zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 20.000.000,- Kč na novou výši 493.000.000,- Kč a to upisováním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým a nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks listinné kmenové akcie na jméno, která není přijata k obchodování na regulovaném trhu, přičemž jmenovitá hodnota této akcie činí 6.200.000,- Kč a 1 ks listinné kmenové akcie na jméno, která není př ijata k obchodování na regulovaném trhu, přičemž jmenovitá hodnota této akcie činí 13.800.000,- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. - obě nově vydávané akcie budou nabídnuty určitému zájemci takto: společnost ROUČKA-SLATINA a.s. se sídlem Tuřanka 115, Brno, PSČ 627 00, IČ: 46346601 upíše 1 ks listinné kmenové akcie na jméno, která není přijata k obchodování na regulovaném trhu, přiče mž jmenovitá hodnota této jedné akcie činí 6.200.000,- Kč a její emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem a 1 ks listinné kmenové akcie na jméno, která není přijata k obchodování na regulovaném trhu, přičemž jmenovitá hodnota této jedné akcie činí 13. 800.000,- Kč a její emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. - schvaluje se na základě znaleckého posudku č.6086/80/2011 ze dne 30.září 2011, Ing. Jaroslava Novotného, který byl znalcem ustanoven na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6424/2011 ze dne 8.září 2011, předmět nepeněžitého vkladu spole čnosti ROUČKA-SLATINA a.s., který tvoří panelová plocha o výměře 18.263 m2 nacházející se na pozemcích par. č. 2343/1, parc. č. 2343/12, parc. č. 2339/1, parc.č. 2139/2, parc. č. 2339/13 a prac. č. 2552 v k.ú. Slatina, obec Brno, okres Brno-město. Tento n epeněžitý vklad byl citovaným znaleckým posudkem oceněn na částku 6.200.000,- Kč a schvaluje se, aby jako protiplnění na tento vklad byl vydán společnosti ROUČKA-SLATINA a.s. 1 ks listinné kmenové akcie na jméno, která není přijata k obchodování na regulo vaném trhu o jmenovité hodnotě 6.200.000,- Kč. - upisovatel ROUČKA-SLATINA a.s. je povinen splatit 100 % emisního kurzu (tj.jmenovité hodnoty) upsaných akcií nejpozději do 45-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena po přijetí tohoto rozhodnutí a po podání návrhu na zápis to hoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc usnesení o zamítnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy doručí určitému zájemci člen představenstva společnosti bezprostředně po podání návrhu na zápis tohoto rozhod nutí do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií činí 30 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. K uzavření smlouvy dojde v sídle společnosti, v pracovní době od 8.00 do 14.00 hod. Peněžitý vklad bude spla cen na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno a to na účet č. 107-862600237/0100 u Komerční banky, a.s. v Brně. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku a to nejpozději ve shora uvedené lhůtě. Upisovatel nepeněžitého vkladu ROUČKA-SLATINA a.s. předá členovi představenstva společnosti prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a sepíše předávací protokol. Nesplní-li upisovatel tuto pov innost, považuje se toto uspání za neúčinné. 20.10.2011 - 16.11.2011
Společnost se řídí stanovami,které byly přijaty rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 3.8.2001. 29.10.2001 - 16.11.2011
Společnost se řídí stanovami,které byly přijaty rozhodnutím jediného akcionáře dne 20.12.2000. 8.1.2001 - 29.10.2001

Aktuální kontaktní údaje AREAL SLATINA,a.s.

Kapitál AREAL SLATINA,a.s.

zakladni jmění 508 626 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.8.2013
zakladni jmění 493 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.11.2011 - 2.8.2013
zakladni jmění 473 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.10.2001 - 16.11.2011
zakladni jmění 473 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.1.2001 - 29.10.2001

Akcie AREAL SLATINA,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 15 626 000 Kč 1 2.8.2013
Akcie na jméno 6 200 000 Kč 1 16.11.2011
Akcie na jméno 13 800 000 Kč 1 16.11.2011
Akcie na jméno 101 000 000 Kč 3 8.1.2001
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 17 8.1.2001

Sídlo AREAL SLATINA,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tuřanka 1222/115 , Brno 627 00 14.7.2014
Adresa Tuřanka 1222/115 , Brno 627 00 10.11.2011 - 14.7.2014
Adresa Tuřanka 1222/115 , Brno 627 00 27.12.2007 - 10.11.2011
Adresa Tuřanka 115 , 627 32 Brno - Slatina Česká republika
8.1.2001 - 27.12.2007

Předmět podnikání AREAL SLATINA,a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.1.2009
živočišná výroba 10.1.2005 - 27.5.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.1.2001 - 29.1.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor vč. poskytování jiných než základních služeb 8.1.2001 - 29.1.2009

Předmět činnosti AREAL SLATINA,a.s.

Platnost údajů od - do
živočišná výroba 27.5.2010

vedení firmy AREAL SLATINA,a.s.

Statutární orgán AREAL SLATINA,a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje člen představenstva samostatně. Činí tak tím způsobem, že k tištěné nebo psané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 14.7.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu člen představenstva. Jiné osoby mohou jednat jménem společnosti pouze na základě zmocnění uděleného členem představenstva. Za společnost podepisuje samostatně člen představenstva, činí tak tím způsobem, že k tištěné nebo psané firmě společnosti připojí svůj podpis. 10.1.2005 - 14.7.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo samostatně předseda představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva. Činí tak tím způsobem, že k tištěnému nebo psanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 8.1.2001 - 10.1.2005
člen představenstva Ing. Luděk Beneš 24.4.2019
Vznik členství 17.4.2019
Adresa: Plástky 545/57 , Lelekovice 664 31
člen představenstva Ing. Zdeňka Benešová 8.1.2001 - 18.2.2002
Adresa: Kotlářská 815/27 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Milan Ondruš 8.1.2001 - 25.11.2002
Vznik funkce 8.1.2001
Zánik funkce 1.10.2002
Adresa: Vltavská 215/7 , Brno 625 00
člen představenstva PhDr. Vladimír Palíšek CSc. 25.11.2002 - 20.1.2003
Vznik funkce 1.10.2002
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Vltavská 608/6 , Brno 625 00
předseda představenstva Ing. Luděk Beneš 8.1.2001 - 10.1.2005
Vznik funkce 8.1.2001
Adresa: Olbrachtovo náměstí 796/7 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Lucie Benešová 18.2.2002 - 10.1.2005
Vznik funkce 8.1.2001
Zánik funkce 11.6.2004
Adresa: Olbrachtovo náměstí 796/7 , Brno 624 00
člen představenstva Ing.arch. Michal Kotásek 20.1.2003 - 10.1.2005
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 31.3.2004
Adresa: Mučednická 1386/40 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Luděk Beneš 10.1.2005 - 22.4.2009
Vznik funkce 11.6.2004
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: Olbrachtovo náměstí 796/7 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Luděk Beneš 22.4.2009 - 20.10.2011
Vznik členství 15.4.2009
Adresa: Olbrachtovo náměstí 796/7 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Luděk Beneš 20.10.2011 - 14.5.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.4.2014
Adresa: Plástky 545/57 , Lelekovice 664 31
člen představenstva Ing. Luděk Beneš 14.5.2014 - 24.4.2019
Vznik členství 16.4.2014
Zánik členství 16.4.2019
Adresa: Plástky 545/57 , Lelekovice 664 31

Dozorčí rada AREAL SLATINA,a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Beneš 17.2.2017
Vznik členství 1.8.2015
Adresa: Plástky 545/57 , Lelekovice 664 31
předseda dozorčí rady Roman Růžička 8.1.2001 - 29.10.2001
Zánik funkce 5.8.2001
Adresa: Úvoz 428/59 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Ivan Urbánek 29.10.2001 - 18.2.2002
Vznik funkce 5.8.2001
Adresa: Švermova 279/14 , Brno 625 00
předseda dozorčí rady Ivan Urbánek 18.2.2002 - 25.11.2002
Vznik funkce 29.10.2001
Zánik funkce 28.5.2002
Adresa: Švermova 279/14 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Tamara Martínková 8.1.2001 - 14.8.2003
Vznik funkce 8.1.2001
Zánik funkce 2.3.2003
Adresa: Olbrachtovo náměstí 796/7 , Brno 624 00
člen Kamil Souchop 14.8.2003 - 15.2.2005
Vznik funkce 10.3.2003
Zánik funkce 1.12.2004
Adresa: Vaškova 1528/2 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Hana Vaňková 8.1.2001 - 3.4.2007
Vznik funkce 8.1.2001
Zánik funkce 6.2.2007
Adresa: Slavkovská 862/5 , Brno 627 00
předseda dozorčí rady Ivan Urbánek 25.11.2002 - 3.4.2007
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 6.2.2007
Adresa: Švermova 279/14 , Brno 625 00
předseda dozorčí rady Ivan Urbánek 3.4.2007 - 9.6.2008
Vznik členství 6.2.2007
Vznik funkce 6.2.2007
Adresa: Olbrachtovo náměstí 796/7 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Hladík 15.2.2005 - 22.4.2009
Vznik funkce 1.12.2004
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: Pahrbek 91/2 , Brno 618 00
předseda dozorčí rady Ivan Urbánek 9.6.2008 - 22.4.2009
Vznik členství 6.2.2007
Vznik funkce 6.2.2007
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: Švermova 279/14 , Brno 625 00
předseda dozorčí rady Ing. Lucie Benešová 22.4.2009 - 16.11.2011
Vznik členství 15.4.2009
Vznik funkce 15.4.2009
Adresa: Olbrachtovo náměstí 796/7 , Brno 624 00
člen dozorčí rady Hana Vaňková 3.4.2007 - 2.8.2012
Vznik členství 6.2.2007
Zánik členství 6.2.2012
Adresa: Slavkovská 862/5 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Ivan Urbánek 22.4.2009 - 2.8.2012
Vznik členství 6.2.2007
Zánik členství 6.2.2012
Adresa: Švermova 279/14 , Brno 625 00
předseda dozorčí rady Ing. Lucie Benešová 16.11.2011 - 14.5.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.4.2014
Vznik funkce 15.4.2009
Zánik funkce 15.4.2014
Adresa: Plástky 545/57 , Lelekovice 664 31
člen dozorčí rady Hana Vaňková 2.8.2012 - 14.7.2014
Vznik členství 10.2.2012
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Slavkovská 862/5 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Ivan Urbánek 2.8.2012 - 14.7.2014
Vznik členství 10.2.2012
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Švermova 279/14 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Ing. Lucie Benešová 14.5.2014 - 25.8.2015
Vznik členství 16.4.2014
Zánik členství 1.8.2015
Adresa: Plástky 545/57 , Lelekovice 664 31
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Beneš 25.8.2015 - 17.2.2017
Vznik členství 1.8.2015
Adresa: Olbrachtovo náměstí 796/7 , Brno 624 00

Prokura AREAL SLATINA,a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno PhDr. Vladimír Palíšek CSc. 20.1.2003 - 9.6.2008
Adresa: Vltavská 608/6 , Brno 625 00
Jméno PhDr. Vladimír Palíšek CSc. 9.6.2008 - 29.1.2009
Adresa: Molákova 2141/1 , Brno 628 00
Jméno Ing. Petr Hladík 1.4.2009 - 7.6.2010
Adresa: Pahrbek 91/2 , Brno 618 00

Sbírka Listin AREAL SLATINA,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3542/SL 57 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 1.8.2015 18.8.2015 31.8.2015 1
B 3542/SL 56 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.3.2015 30.7.2015 30.7.2015 23
B 3542/SL 55 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, stanovy, NZ 647/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 11.7.2014 12.11.2014 5
B 3542/SL 54 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 31.3.2014 8.8.2014 24.10.2014 24
B 3542/SL 53 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 16.4.2014 7.5.2014 19.5.2014 1
B 3542/SL 52 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 24.6.2013 29.11.2013 2.12.2013 24
B 3542/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.7.2013 11.10.2013 16.10.2013 10
B 3542/SL 48 posudek znalce č. 6212/23/2013 Krajský soud v Brně 7.6.2013 26.6.2013 2.7.2013 15
B 3542/SL 47 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 420/2013 Krajský soud v Brně 14.6.2013 26.6.2013 2.7.2013 3
B 3542/SL 46 ostatní rozhod.jed.akc.při VH Krajský soud v Brně 10.2.2012 1.8.2012 28.8.2012 1
B 3542/SL 45 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 26.6.2012 2.8.2012 23.8.2012 24
B 3542/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.11.2011 22.11.2011 10
B 3542/SL 43 posudek znalce -č. 6086/80/2011 Krajský soud v Brně 30.9.2011 24.10.2011 23
B 3542/SL 42 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 761/2011 Krajský soud v Brně 14.10.2011 24.10.2011 4
B 3542/SL 41 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 26.7.2011 29
B 3542/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.1.2011 11
B 3542/SL 39 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 65/11 Krajský soud v Brně 18.1.2011 24.1.2011 2
B 3542/SL 38 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 4.5.2010 2.8.2010 25
B 3542/SL 37 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 28.4.2009 5.5.2009 24
B 3542/SL 36 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.4.2009 27.4.2009 2
B 3542/SL 35 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.4.2009 27.4.2009 2
B 3542/SL 34 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 15.4.2009 27.4.2009 2
B 3542/SL 33 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 15.4.2009 27.4.2009 2
B 3542/SL 32 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 15.4.2009 27.4.2009 1
B 3542/SL 31 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 24.3.2009 27.4.2009 1
B 3542/SL 30 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.3.2009 8.4.2009 2
B 3542/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.6.2008 3.2.2009 11
B 3542/SL 26 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 13.6.2008 5.8.2008 24
B 3542/SL 25 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 13.11.2007 16.1.2008 1
B 3542/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 21.3.2007 19.7.2007 24
B 3542/SL 23 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 6.2.2007 24.4.2007 2
B 3542/SL 22 ostatní -zápis Krajský soud v Brně 6.2.2007 24.4.2007 1
B 3542/SL 21 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 20.6.2006 5.9.2006 24
B 3542/SL 20 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 8.3.2005 18.7.2005 22
B 3542/SL 19 ostatní - zápis odvolání z funkce Krajský soud v Brně 1.12.2004 23.2.2005 1
B 3542/SL 18 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 21.12.2004 23.2.2005 2
B 3542/SL 17 ostatní -zápis Krajský soud v Brně 11.6.2004 24.1.2005 2
B 3542/SL 16 ostatní -zápis Krajský soud v Brně 31.3.2004 24.1.2005 1
B 3542/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.6.2004 24.1.2005 11
B 3542/SL 14 notářský zápis -NZ 274/2004 Krajský soud v Brně 11.6.2004 24.1.2005 5
B 3542/SL 13 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 23.4.2004 28.7.2004 39
B 3542/SL 12 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 28.5.2003 15.8.2003 2
B 3542/SL 10 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 18.12.2002 17.2.2003 2
B 3542/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Brně 1.10.2002 10.12.2002 2
B 3542/SL 8 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 1.10.2002 10.12.2002 1
B 3542/SL 7 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 20.5.2002 17.7.2002 23
B 3542/SL 6 podpisové vzory ČP Krajský soud v Brně 18.9.2000 30.10.2001 2
B 3542/SL 4 posudek znalce č.3917/211/2000 Krajský soud v Brně 12.12.2000 24.1.2001 138
B 3542/SL 3 posudek znalce č.970/2000 Krajský soud v Brně 18.12.2000 24.1.2001 142
B 3542/SL 2 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 20.12.2000 22.1.2001 16
B 3542/SL 1 notářský zápis - zakl.list.,stanovy Krajský soud v Brně 20.12.2000 22.1.2001 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AREAL SLATINA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26236401
Jméno AREAL SLATINA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 8.1.2001
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo AREAL SLATINA, a.s.

Živnosti a provozovny AREAL SLATINA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Tuřanka 1222/115, Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny 1001079558
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 8.1.2001

Živnost č. 2 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor vč. poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AREAL SLATINA, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Luděk Beneš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AREAL SLATINA,a.s.

IČO: 26236401
Firma: AREAL SLATINA,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Slatina
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.1.2001

Sídlo AREAL SLATINA,a.s.

Sídlo: Tuřanka 1222/115, Brno 627 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image