Firma ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. IČO 24199591


ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. (24199591) je Akciová společnost. Sídlí na adrese V celnici 1031/4, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2012 a je stále aktivní. ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17785
IČO (identifikační číslo osoby) 24199591
Jméno ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2012
Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 4.7.2017
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 10.000.000,-- Kč, slovy desetmilionů korun českých, upsáním 100 kusů, slovy sto, nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy stotisíc korun českých, přičemž se připouští zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nad uvedenou částku a to do částky zvýšení až 800.000.000,-- Kč, slovy osmsetmilionů korun českých, s tím, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Upisované akcie společnosti budou cennými papíry. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Akcie společnosti upíší představenstvem předem vybraní zájemci, přičemž tito zájemci musí především splnit požadavky dané § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fond ech, kladené na osobu kvalifikovaného investora a zároveň požadavky kladené na osobu investora statutem společnosti. Akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 140 00. Lhůta pro upisování akcií začne běžet první den po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude ukončena nejpozději k datu 1. dub na 2016. Emisní kurz akcie byl stanoven představenstvem společnosti na částku Kč 121.000,--, slovy stodvacetjednatisíc korun českých, na jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 100.000,--, slovy stotisíc korun českých. Emisní kurz akcie bude splacen peně žitými vklady na zvláštní, za tím účelem společností založený účet, tj. na účet číslo 2108578102/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; a to nejpozději do 8. dubna 2016. Předem určení zájemci jsou v této lhůtě povinni splatit 1 00% emisního kurzu jimi upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu. 1.3.2016 - 13.4.2016
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku Kč 10.000.000,-- upsáním 100 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,--, přičemž se připouští zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nad uvedenou částku, a to do částky zvýšení až Kč 470.300.000,--, s tím, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Upisované akcie společnosti budou cennými papíry. Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti, a to ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. S využitím přednostního práva lze upsat celkem až 4703 ks nových kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- každá, ve form ě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry. Na 1 ks dosavadní akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- lze upsat 5 ks nových akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- a na 1 ks dosavadní akcie o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-- připadá podíl jedna dvaceti na na nové akcii o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva stanoví představenstvo společnosti a bude stejný pro všechny akcie upisované s využitím přednostního pr áva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Akcie společnosti upíší představenstvem předem vybraní zájemci, přičemž tito zájemci musí p ředevším splnit požadavky zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech kladené na osobu kvalifikovaného investora a zároveň požadavky kladené na osobu investora statutem společnosti. Akcie budou upisovány v sídle společnost i, přičemž lhůta pro upsání akcií pro předem určené zájemce se stanoví na dobu 21 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, nejpozději však do 20. srpna 2015. Emisní kurz akcie stanoví představenstvo společnosti, přičemž mini mální výše emisního kurzu jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- bude Kč 100.000,--. Emisní kurz akcie bude splacen peněžitými vklady na zvláštní, za tím účelem společností založený účet, tj. na účet č. 2108578102/2700, vedený u UniCredit Bank Cze ch Republic and Slovakia, a.s.; a to nejpozději do 31. srpna 2015. Předem určení zájemci jsou v této lhůtě povinni splatit 100 % emisního kurzu jimi upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu. 23.6.2015 - 9.9.2015
Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku 10.000.000,- Kč upsáním 100 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, přičemž se připouští zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nad uvedenou čás tku a to do částky zvýšení až 513.600.000,- Kč s tím, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Upisované akcie společnosti budou cennými papíry. Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti, a to ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem až 5.136 ks nových kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, ve formě na jméno, které budou vydány jako cenné papíry. Na 15 dosavadních akcií o jmenovi té hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (na jednu dosavadní akcii připadá podíl jedna patnáctina nové akcie). Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva stanoví představenstvo společnosti a bude st ejný pro všechny akcie upisované s využitím přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Akcie společnosti upíší představenstvem předem vybraní zájemci, přičemž tito zájemci musí předevší m splnit požadavky zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech kladené na osobu kvalifikovaného investora a zároveň požadavky kladené na osobu investora statutem společnosti. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, přičemž lhůta pro upsání akcií pro předem určené zájemce se stanoví na dobu 21 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, nejpozději však do 31. prosince 2014. Emisní kurz akcie stanoví představenstvo společnosti, přičemž minimální výš e emisního kurzu jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč bude 100.000,-Kč. Emisní kurz akcie bude splacen peněžitými vklady na zvláštní, za tím účelem společností založený účet, tj. na účet číslo 210569631/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; a to nejpozději do 7. ledna 2015. Předem určení zájemci jsou v této lhůtě povinni splatit 100% emisního kurzu jimi upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu. 24.11.2014 - 3.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 28.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 28.8.2014 - 24.11.2014
Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.6.2013 o zvýšení základního kapitálu. Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti je realizace investiční strategie v souladu s předmětem činnosti Společnosti, kterým je kolektivní investování. 1. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 10.000.000, Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva milionů korun českých) na novou vý ši základního kapitálu 62.000.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů korun českých) s tím, že se připouští upisování nad tuto navrhovanou částku až do částky 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) zvýšení základního kapitálu, tj. až na vý slednou celkovou novou výši základního kapitálu 452.000.000, Kč (slovy: čtyři sta padesát dva miliony korun českých). 2. O konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnosti dle provedeného úpisu neprodleně po uplynutí lhůty k úpisu akcií. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 10.000 (deseti tisíc) až 400.000 (čtyři sta tisíc) kusů nových kmenových zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. 4. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali. 6. Všechny akcie budou ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Zájemci budou vybráni představenstvem společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v ust. § 56 odst. 1 písm. a) až o) zá kona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu ust. § 56 odst. 1 písm, p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry a uv ede svůj předmět činnosti. Akcie společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat, včetně stávajících akcionářů, nejvýše 98 osob. Tento způsob upisování akcií omezených okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. 7. Lhůta pro upsání akcií začne běžet třetí den ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí dne 31.8.2013. 8. Představenstvo společnosti je povinno zaslat zájemcům vybraným dle bodu 6 tohoto rozhodnutí do 3 (tří) dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemnou výzvu k upsání akcií s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcií a výší emisního kurzu.- 9. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 117 19 v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. 10. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 2108578102/2700. 11. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do 14 (čtrnáct) dnů ode dne upsání akcií, nejpozději však musí být peněžní prostředky připsány na bankovní účet shora uvedený dne 31.8.2013. 12. Účelem zvýšení základního kapitálu je realizace investiční strategie v souladu s předmětem činnosti Společnosti, kterým je kolektivní investování. 13. Poukázky na akcie nebudou vydány. 14. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 19.7.2013 - 15.10.2013
Valná hromada obchodní společnosti Arca Capital Green Energy, uzavřený investiční fond, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 50.000.000, Kč (padesát milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 52.000.000,- Kč (padesát dva miliony korun českých) s tím, že upisování nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 50.000 (padesáti tisíc) kusů nových kmenových zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. 3. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 4. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali. 5. Všechny akcie budou ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Zájemci budou vybráni představenstvem společnosti, a to tak, aby se j ednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v ust. § 56 odst. 1 písm. a) až o) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu ust. § 56 odst. 1 písm, p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papí ry a uvede svůj předmět činnosti. Akcie společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat, včetně stávajících akcionářů, nejvýše 98 osob. Tento způsob upisování akcií omezených okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku. 6. Lhůta pro upsání akcií začne běžet třetí den ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí dne 31.5.2013. 7. Představenstvo společnosti je povinno zaslat zájemcům vybraným dle bodu 6 tohoto rozhodnutí do 3 (tří) dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemnou výzvu k upsání akcií s uv edením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcií a výší emisního kurzu.- 8. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 117 19 v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. 9. Emisní kurs bude splácen na bankovní účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 2108578102/2700. 10. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do 5 (pěti) dnů ode dne upsání akcií. 11. Účelem zvýšení základního kapitálu je realizace investiční strategie v souladu s předmětem činnosti společnosti, kterým je kolektivní investování. 12. Poukázky na akcie nebudou vydány. 13. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 9.5.2013 - 30.5.2013
1.Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 10.000.000, Kč (slovy: deset milionů korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši základn ího kapitálu 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) s tím, že se připouští upisování nad tuto navrhovanou částku až do částky 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) zvýšení základního kapitálu, tj. až na výslednou celkovou novo u výši základního kapitálu 402.000.000, Kč (slovy: čtyři sta dva miliony korun českých). 2.O konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodne představenstvo společnosti dle provedeného úpisu neprodleně po uplynutí lhůty k úpisu akcií. 3.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 10.000 (deseti tisíc) až 400.000 (čtyři sta tisíc) kusů nových kmenových zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. 4.Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva akcionářů společnosti, neboť všichni akcionáři se tohoto práva dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali. 6. Všechny akcie budou ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty omezenému okruhu zájemců s vyloučením veřejné nabídky a bez využití přednostního práva. Zájemci budou vybráni představenstvem společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti jako fondu kolektivního investování, přičemž zájemcem mohou být pouze ty osoby, které jsou kvalifikovaným investorem, tedy osoby uvedené v ust. § 56 odst. 1 písm. a) až o) zá kona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "ZKI"), případně jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba, která ve smyslu ust. § 56 odst. 1 písm, p) ZKI písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry a uv ede svůj předmět činnosti. Akcie společnosti může v rámci zvýšení základního kapitálu upsat, včetně stávajících akcionářů, nejvýše 98 osob. Tento způsob upisování akcií omezených okruhem zájemců nepředstavuje veřejnou nabídku.------------------------- 7.Lhůta pro upsání akcií začne běžet třetí den ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí dne 30.4.2013. 8.Představenstvo společnosti je povinno zaslat zájemcům vybraným dle bodu 6 tohoto rozhodnutí do 3 (tří) dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemnou výzvu k upsání akcií s uvedením p očátku a konce běhu lhůty pro úpis akcií a výší emisního kurzu. 9.Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 117 19 v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. 10.Emisní kurs bude splácen na bankovní účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 2108578102/2700. 11. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs všech jím upsaných akcií do 14 (čtrnáct) dnů ode dne upsání akcií, nejpozději však musí být peněžní prostředky připsány na bankovní účet shora uvedený dne 30.4.2013. 12.Účelem zvýšení základního kapitálu je realizace investiční strategie v souladu s předmětem činnosti Společnosti, kterým je kolektivní investování. 13.Poukázky na akcie nebudou vydány. 14.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 21.3.2013 - 9.5.2013

Aktuální kontaktní údaje ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Kapitál ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

zakladni jmění 10 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.7.2017
zakladni jmění 343 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.4.2016 - 4.7.2017
zakladni jmění 272 450 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.9.2015 - 13.4.2016
zakladni jmění 94 050 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.3.2015 - 9.9.2015
zakladni jmění 77 050 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.10.2013 - 5.3.2015
zakladni jmění 52 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.5.2013 - 15.10.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2012 - 30.5.2013

Akcie ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 10 4.7.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 343 250 29.6.2017 - 4.7.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 662 13.4.2016 - 29.6.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 954 9.9.2015 - 13.4.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 170 5.3.2015 - 9.9.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 77 050 2.10.2014 - 29.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 77 050 15.10.2013 - 2.10.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 52 000 30.5.2013 - 15.10.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 28.2.2013 - 30.5.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 4.10.2012 - 28.2.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 1.1.2012 - 4.10.2012

Sídlo ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa V celnici 1031/4 , Praha 110 00 3.7.2015
Adresa Doudlebská 1699/5 , Praha 140 00 4.10.2012 - 3.7.2015
Adresa Na příkopě 859/22 , Praha 110 00 1.1.2012 - 4.10.2012

Předmět podnikání ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 28.8.2014
kolektivní investování 1.1.2012 - 28.8.2014

vedení firmy ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Statutární orgán ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně jako jediný člen představenstva investiční společnost, kterou zastupuje samostatně pověřený zmocněnec. 24.11.2014
Za společnost jedná samostatně jako jediný člen představenstva investiční společnost, kterou zastupuje samostatně pověřený zmocněnec. 28.8.2014 - 24.11.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. 1.1.2012 - 28.8.2014
předseda představenstva Ing. Michal Bečvář 1.1.2012 - 4.10.2012
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Klostermannova 1794/16 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Ondřej Horák 1.1.2012 - 4.10.2012
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Uzbecká 558/10 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Pavel Scholz 1.1.2012 - 4.10.2012
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Pavol Krúpa 4.10.2012 - 28.8.2014
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 2.8.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Trstínská 7369/11 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Rastislav Velič 4.10.2012 - 28.8.2014
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 369 , 956 08 Horné Obdokovce Slovenská republika
člen představenstva Ing. Henrich Kiš 4.10.2012 - 28.8.2014
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Na Bielenisku 4834 20, 902 01 Pezinok Slovenská republika

Dozorčí rada ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Luděk Černovický 9.10.2012
Vznik členství 31.5.2012
Vznik funkce 2.8.2012
Adresa: Na Pískách 286 , Jirny 250 90
člen dozorčí rady Ing. Juraj Koník 9.10.2012
Vznik členství 31.5.2012
Adresa: Bernolákova 15 , 900 21 Svätý Jur Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Vančura 20.10.2017
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Červená Skála 375 , 250 68 Husinec Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Vít Vařeka 1.1.2012 - 9.10.2012
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Nad Ryšánkou 2039/13 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Zuzana Jarolímová 1.1.2012 - 9.10.2012
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Topolová 153 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Jana Krejčová 1.1.2012 - 9.10.2012
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 31.5.2012
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 31.5.2012
Adresa: Hrudičkova 2102/9 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Andrej Levský 9.10.2012 - 28.8.2014
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Palackého 54/22 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Vančura 28.8.2014 - 20.10.2017
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Slunná 846 , Luhačovice 763 26

Sbírka Listin ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17785/SL 30 notářský zápis [NZ 76/2016] Městský soud v Praze 29.2.2016 1.3.2016 4
B 17785/SL 29 notářský zápis [NZ 256/2015] Městský soud v Praze 22.6.2015 9.9.2015 4
B 17785/SL 28 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.7.2015 22.7.2015 37
B 17785/SL 27 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 37
B 17785/SL 26 notářský zápis [Nz 256/2015] Městský soud v Praze 22.6.2015 23.6.2015 4
B 17785/SL 24 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 13.10.2014 7.11.2014 26.11.2014 7
B 17785/SL 23 notářský zápis NZ 612/2014 Městský soud v Praze 14.10.2014 7.11.2014 26.11.2014 4
B 17785/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 408/2014 Městský soud v Praze 18.7.2014 31.7.2014 11.9.2014 19
B 17785/SL 20 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.7.2014 20.8.2014 36
B 17785/SL 19 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 18.8.2014 36
B 17785/SL 17 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 22.11.2013 26.11.2013 34
B 17785/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2013 22.8.2013 13.9.2013 27
B 17785/SL 15 notářský zápis NZ 357/2013 Městský soud v Praze 28.6.2013 3.7.2013 20.8.2013 25
B 17785/SL 14 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 34
B 17785/SL 13 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.5.2013 5.6.2013 34
B 17785/SL 12 notářský zápis NZ 97/2013 Městský soud v Praze 2.5.2013 6.5.2013 13.5.2013 13
B 17785/SL 11 notářský zápis NZ 32/2013 Městský soud v Praze 19.2.2013 21.2.2013 7.3.2013 26
B 17785/SL 9 notářský zápis NZ 474/2012 Městský soud v Praze 1.8.2012 24.10.2012 24.10.2012 18
B 17785/SL 8 ostatní zápis z mim. zasedání představenstva Městský soud v Praze 31.5.2012 24.10.2012 24.10.2012 2
B 17785/SL 7 notářský zápis NZ 167/2012 Městský soud v Praze 24.5.2012 24.10.2012 24.10.2012 4
B 17785/SL 10 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 24.10.2012 24.10.2012 27
B 17785/SL 6 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 20.12.2011 29.12.2011 1
B 17785/SL 5 ostatní - zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 20.12.2011 29.12.2011 1
B 17785/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.12.2011 29.12.2011 1
B 17785/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.12.2011 29.12.2011 2
B 17785/SL 1 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.12.2011 29.12.2011 2

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.

IČO: 24199591
Firma: ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.2012

Sídlo ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo: V celnici 1031/4, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image