Firma AQUAPARK OLOMOUC, a.s. IČO 27820378


AQUAPARK OLOMOUC, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AQUAPARK OLOMOUC, a.s. (27820378) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kafkova 526/21, Olomouc 783 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 2007 a je stále aktivní. AQUAPARK OLOMOUC, a.s. má celkem jednu provozovnu a pět živností.

Jako zdroj dat o AQUAPARK OLOMOUC, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AQUAPARK OLOMOUC, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AQUAPARK OLOMOUC, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AQUAPARK OLOMOUC, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 3425
IČO (identifikační číslo osoby) 27820378
Jméno AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.11.2007
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.8.2014 - 8.12.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 28.8.2014 - 8.12.2015
Dne 6.10.2010 přijalo představenstvo společnosti na základě pověření valné hromady ze dne 24.6.2010 toto rozhodnutí: 1) Představenstvo společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 8.000.000,-- Kč, slovy: osm miliónů korun českých, tedy z částky 211.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě jedenáct milión dvě stě tisíc korun českých, na n ovou výši základního kapitálu 219.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě devatenáct miliónů dvě stě tisíc korun českých, peněžitými vklady, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku. 15.12.2010 - 11.1.2011
2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 800 ks, slovy: osm set kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Akcie nebudou kótované. 15.12.2010 - 11.1.2011
3) Všechny nové akcie v počtu 800 ks, slovy: jeden tisíc kusů, budou upsány akcionáři při respektování jejich přednostního práva dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku; nebude-li tohoto přednostního práva v plném rozsahu využito, budou nové akcie upsány v  jiném poměru, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. 15.12.2010 - 11.1.2011
4) Všechny nové akcie v počtu 800 ks, slovy: osm set kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované a nekótované mohou být upsány s využitím přednostního práva do 30, slovy: třiceti, dnů od zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 15.12.2010 - 11.1.2011
5) Akcie s využitím přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upiso vatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 15.12.2010 - 11.1.2011
6) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze s využitím přednostního práva upsat 80/2112 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé a kcie. Emisní kurz každé nově upisované akcie s využitím přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. 15.12.2010 - 11.1.2011
7) Upsání akcií bez využití přednostního práva musí být provedeno ve lhůtě, jejíž délka se stanovuje na 30, slovy: třicet, dnů a která počíná plynout od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené pro upisování nových akcií s využitím přednostní ho práva. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost počátku běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva (tj. k uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku) upozorní př edstavenstvo společnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurz pro upisování akcií bez přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. O jmenovité hodnotě, druhu a formě nově upi sovaných akcií platí ustanovení bodu 2) tohoto usnesení. 15.12.2010 - 11.1.2011
8) Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 3, slovy: tří, měsíců od upsání akcií na zvláštní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 4365592/0800. 15.12.2010 - 11.1.2011
Dne 24.6.2010 přijalo představenstvo společnosti na základě pověření valné hromady ze dne 24.6.2010 toto rozhodnutí: 1) Představenstvo společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,-- Kč, slovy: deset miliónů korun českých, tedy z částky 201.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě jeden milión dvě stě tisíc korun českých, na n ovou výši základního kapitálu 211.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě jedenáct miliónů dvě stě tisíc korun českých, peněžitými vklady, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku. 16.9.2010 - 11.1.2011
2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Akcie nebudou kótované. 16.9.2010 - 11.1.2011
3) Všechny nové akcie v počtu 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, budou upsány akcionáři při respektování jejich přednostního práva dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku; nebude-li tohoto přednostního práva v plném rozsahu využito, budou nové akcie upsány v jiném poměru, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. 16.9.2010 - 11.1.2011
4) Všechny nové akcie v počtu 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované a nekótované mohou být upsány s využitím přednostního práva do 30, slovy: třiceti, dnů od zápisu tohoto rozhodnutí o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.9.2010 - 11.1.2011
5) Akcie s využitím přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upiso vatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 16.9.2010 - 11.1.2011
6) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze s využitím přednostního práva upsat 100/2012 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz každé nově upisované akcie s využitím přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. 16.9.2010 - 11.1.2011
7) Upsání akcií bez využití přednostního práva musí být provedeno ve lhůtě, jejíž délka se stanovuje na 30 dnů a která počíná plynout od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost počátku běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva (tj. k uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku) upozorní představenstvo spo lečnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurz pro upisování akcií bez přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. O jmenovité hodnotě, druhu a formě nově upisovaných akcií p latí ustanovení bodu 2) tohoto usnesení. 16.9.2010 - 11.1.2011
8) Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 3, slovy: tří, měsíců od upsání akcií na zvláštní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 2802402/0800. 16.9.2010 - 11.1.2011

Aktuální kontaktní údaje AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Kapitál AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

zakladni jmění 219 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.1.2011
zakladni jmění 211 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.11.2010 - 11.1.2011
zakladni jmění 201 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.4.2009 - 2.11.2010
zakladni jmění 201 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.2007 - 27.4.2009

Akcie AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 920 28.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 920 11.1.2011 - 28.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 120 2.11.2010 - 11.1.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 20 120 26.11.2007 - 2.11.2010

Sídlo AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kafkova 526/21 , Olomouc 783 01 8.12.2015
Adresa Kafkova 526/21 , Olomouc 783 01 1.8.2011 - 8.12.2015
Adresa Dlouhá 562/22 , Olomouc 779 00 26.11.2007 - 1.8.2011

Předmět podnikání AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 28.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.6.2009
hostinská činnost 5.6.2009
provozování solárií 5.6.2009
masérské, rekondiční a regenerační služby 5.6.2009
Správa a údržba nemovitosti 26.11.2007 - 5.6.2009
Zprostředkování obchodu a služeb 26.11.2007 - 5.6.2009

vedení firmy AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Statutární orgán AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 28.8.2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatn ě jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 26.11.2007 - 28.8.2014
předseda představenstva Mgr. Ing. Petr Konečný 14.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 7.1.2019
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Radim Lindner 14.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Urxova 437/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Zdeněk Černohouz 14.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Foerstrova 1087/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva Martin Novotný 26.11.2007 - 4.8.2008
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 20.5.2008
Adresa: Masarykova třída 872/23 , Olomouc 779 00
člen představenstva JUDr. Martin Major 4.8.2008 - 1.8.2011
Vznik členství 20.5.2008
Zánik členství 2.6.2011
Adresa: Skupova 515 , 772 00 Olomouc Česká republika
člen představenstva Mgr. Barbora Králíková 1.8.2011 - 10.4.2012
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 12.3.2012
Adresa: Hněvotínská 616/18 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Jaromír Uhýrek 26.11.2007 - 3.4.2013
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 1.3.2013
Vznik funkce 26.11.2007
Zánik funkce 1.3.2013
Adresa: 679 , Loučany 783 44
člen představenstva Ing. Vlasta Bazgerová 26.11.2007 - 3.4.2013
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 1.3.2013
Adresa: 150 , Kožušany-Tážaly 783 75
člen představenstva Mgr. Ing. Petr Konečný 10.4.2012 - 3.4.2013
Vznik členství 12.3.2012
Zánik členství 1.3.2013
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ivan Kosatík 3.4.2013 - 7.12.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 22.6.2015
Vznik funkce 1.3.2013
Zánik funkce 22.6.2015
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Petr Konečný 3.4.2013 - 7.12.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen představenstva Dalibor Přikryl 3.4.2013 - 7.12.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: Univerzitní 226/4 , Olomouc 779 00
předseda představenstva RNDr. Ivan Kosatík 7.12.2015 - 8.12.2015
Vznik členství 22.6.2015
Vznik funkce 22.6.2015
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Marek Mádr 7.12.2015 - 18.11.2016
Vznik členství 22.6.2015
Adresa: Polská 290/66 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Dalibor Přikryl 7.12.2015 - 14.1.2019
Vznik členství 22.6.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Univerzitní 226/4 , Olomouc 779 00
předseda představenstva RNDr. Ivan Kosatík 8.12.2015 - 14.1.2019
Vznik členství 22.6.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 22.6.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Marek Mádr 18.11.2016 - 14.1.2019
Vznik členství 22.6.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Neředínská 387/3 , Olomouc 779 00

Dozorčí rada AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Svatopluk Binder 14.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Kaštanová 1069/16 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady PhDr. Radim Kašpar 14.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 7.1.2019
Adresa: Stiborova 605/18 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Vojtěch Pospíšil 14.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Nábřeží 772/8 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Rozbořil 26.11.2007 - 1.8.2011
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 26.2.2009
Vznik funkce 26.11.2007
Zánik funkce 26.2.2009
Adresa: Palackého 621/1 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Vykopal 26.11.2007 - 1.8.2011
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 26.2.2009
Adresa: Svolinského 50 , 772 00 Olomouc Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Jindřich Protivánek 26.11.2007 - 1.8.2011
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 26.2.2009
Adresa: 99 , Těšetice 783 46
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Czmero 1.8.2011 - 3.4.2013
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 1.3.2013
Vznik funkce 2.6.2011
Zánik funkce 1.3.2013
Adresa: Rooseveltova 735/118 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Vykopal 1.8.2011 - 3.4.2013
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 1.3.2013
Adresa: Svolinského 50 , 772 00 Olomouc Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Jindřich Protivánek 1.8.2011 - 3.4.2013
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 1.3.2013
Adresa: 99 , Těšetice 783 46
předseda dozorčí rady Jaromír Czmero 3.4.2013 - 7.12.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 22.6.2015
Vznik funkce 1.3.2013
Zánik funkce 22.6.2015
Adresa: Rooseveltova 735/118 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Jaromír Uhýrek 3.4.2013 - 7.12.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: 679 , Loučany 783 44
člen dozorčí rady Jan Dostál 3.4.2013 - 7.12.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 22.6.2015
Adresa: Slovenská 538/3 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Mgr. Radim Lindner 7.12.2015 - 21.9.2016
Vznik členství 22.6.2015
Adresa: Hanušova 527/21 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Petr Konečný 7.12.2015 - 14.1.2019
Vznik členství 22.6.2015
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 5.10.2015
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Na střelnici 1212/39 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Uhýrek 7.12.2015 - 14.1.2019
Vznik členství 22.6.2015
Zánik členství 5.12.2018
Adresa: 679 , Loučany 783 44
člen dozorčí rady Mgr. Radim Lindner 21.9.2016 - 14.1.2019
Vznik členství 22.6.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Urxova 437/4 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3425/SL 33 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 5.10.2015 3.12.2015 15.12.2015 1
B 3425/SL 32 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 22.6.2015 3.12.2015 15.12.2015 2
B 3425/SL 31 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání řádné valné hromady - odvolání + volba představenstva Krajský soud v Ostravě 22.6.2015 3.12.2015 15.12.2015 7
B 3425/SL 30 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 22.10.2015 27.10.2015 28
B 3425/SL 29 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 13.5.2015 14.9.2015 21.9.2015 17
B 3425/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 363/2014 RVH Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 28.8.2014 10.9.2014 21
B 3425/SL 25 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 1.3.2013 22.3.2013 15.4.2013 2
B 3425/SL 24 ostatní Zápis ze zasedání DR 3 x Krajský soud v Ostravě 1.3.2013 22.3.2013 15.4.2013 7
B 3425/SL 23 výroční zpráva r. 2012 vč. úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 22.3.2013 15.4.2013 48
B 3425/SL 22 ostatní Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 1.3.2013 22.3.2013 15.4.2013 8
B 3425/SL 21 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv, § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 8.8.2012 11.10.2012 50
B 3425/SL 20 ostatní - Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 21.3.2012 8.8.2012 11.10.2012 6
B 3425/SL 19 ostatní - Výpis ze seznamu akcionářů Krajský soud v Ostravě 21.3.2012 8.8.2012 11.10.2012 1
B 3425/SL 18 zpráva auditora - ověření úč.závěrky r. 2011 Krajský soud v Ostravě 13.3.2012 8.8.2012 11.10.2012 3
B 3425/SL 17 ostatní - Pozvánka na jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 8.8.2012 11.10.2012 2
B 3425/SL 16 ostatní - listina přítomných akcioánářů Krajský soud v Ostravě 21.3.2012 8.8.2012 11.10.2012 2
B 3425/SL 15 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.s příl,audit. Krajský soud v Ostravě 26.7.2011 10.8.2011 46
B 3425/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 2.6.2011 26.7.2011 10.8.2011 2
B 3425/SL 13 podpisové vzory 4 x Krajský soud v Ostravě 2.6.2011 26.7.2011 10.8.2011 7
B 3425/SL 12 notářský zápis NZ 830/2011vč.úč.záv.2010,aud. Krajský soud v Ostravě 2.6.2011 26.7.2011 10.8.2011 61
B 3425/SL 11 notářský zápis NZ 907/2010 zvýšení zákl. kap. Krajský soud v Ostravě 6.10.2010 14.12.2010 31.12.2010 7
B 3425/SL 9 notářský zápis NZ 630/2010 osvědč. o průb.VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2010 14.9.2010 21.9.2010 20
B 3425/SL 10 notářský zápis NZ 631/2010 rozhodnutí předst. Krajský soud v Ostravě 24.6.2010 14.9.2010 21.9.2010 7
B 3425/SL 8 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv.s příl,audit Krajský soud v Ostravě 20.7.2010 5.8.2010 66
B 3425/SL 7 účetní závěrka r. 2008 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 20.11.2009 14
B 3425/SL 6 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 20.11.2009 19
B 3425/SL 5 ostatní zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 20.11.2009 5
B 3425/SL 4 podpisové vzory JUDr. Martin Major Krajský soud v Ostravě 2.6.2008 7.11.2008 1
B 3425/SL 3 notářský zápis NZ286/2008-osvědčení vč.stanov Krajský soud v Ostravě 2.6.2008 7.11.2008 48
B 3425/SL 2 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 20.11.2007 20.11.2007 26.11.2007 14
B 3425/SL 1 notářský zápis Nz 468/2007-zakladat.sml. Krajský soud v Ostravě 9.11.2007 20.11.2007 26.11.2007 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27820378
Jméno AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 26.11.2007
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 5

Sídlo AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Živnosti a provozovny AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.2007

Živnost č. 2 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.2009

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.2009

Živnost č. 4 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.2009

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Kafkova 526/21, Olomouc 783 01
Identifikační číslo provozovny 1009632639
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.4.2014

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Dalibor Přikryl
Člen statutárního orgánu RNDr. Ivan Kosatík
Člen statutárního orgánu Mgr. Marek Mádr

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

IČO: 27820378
Firma: AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.11.2007

Sídlo AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Sídlo: Kafkova 526/21, Olomouc 783 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti nemovitostí
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Provozování sportovních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image