Firma APOGEO Esteem, a.s. IČO 26103451


APOGEO Esteem, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

APOGEO Esteem, a.s. (26103451) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 2006 a je stále aktivní. APOGEO Esteem, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o APOGEO Esteem, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o APOGEO Esteem, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o APOGEO Esteem, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro APOGEO Esteem, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje APOGEO Esteem, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15572
IČO (identifikační číslo osoby) 26103451
Jméno APOGEO Esteem, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.3.2006
Počet členů statutárního orgánu: 1 3.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 5 3.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
NATLAND Consulting Group B.V., reg. č. 34267501, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s., IČ: 26103451, se sídlem České Budějovice, Jírovcova 1343/32, PSČ 370 01 /(dále i jako ?Společnost?), takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvyšuje se zá kladní kapitál společnosti APOGEO Esteem, a.s. o částku 1,500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíckorun českých) tj. z částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 3,500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 15 (patnáct) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude NATLAND Consulting Group B.V., reg. č. 34267501, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, který upíše všech 15 (patnáct) kmen ových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o u psání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležito sti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti - tj. společnosti NATLAND Consulting Group B.V. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto roz hodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předlož it upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce po vinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 5011043578/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcií. Tato pravidla postupu při splácen í emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. 21.7.2009 - 6.8.2009

Aktuální kontaktní údaje APOGEO Esteem, a.s.

Kapitál APOGEO Esteem, a.s.

zakladni jmění 3 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.8.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.3.2006 - 6.8.2009

Akcie APOGEO Esteem, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 15 6.8.2009
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 31.3.2006

Sídlo APOGEO Esteem, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Rohanské nábřeží 671/15 , Praha 186 00 2.10.2014
Adresa Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 21.7.2009 - 2.10.2014
Adresa Jírovcova 1343/32 , České Budějovice 370 01 17.3.2008 - 21.7.2009
Adresa Zátkovo nábř. 448/7 , České Budějovice 370 01 31.3.2006 - 17.3.2008

Předmět podnikání APOGEO Esteem, a.s.

Platnost údajů od - do
oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci nemovité, c) nehmotný majetek, d) finanční majetek, e) podnik 19.6.2019
soudní znalec v oboru ekonomika 19.6.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.3.2011
oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik 23.3.2011 - 19.6.2019
expertní činnost v oboru české a mezinárodní účetní standardy 23.6.2008
Činnost znaleckého ústavu v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: 23.6.2008 - 19.6.2019
posuzování a přezkoumávání účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, finančních institucí a organizací veřejného sektoru 23.6.2008 - 19.6.2019
stanovování reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovování převodních a zúčtovacích cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posuzování inventarizace majetku, ekonomické a finanční rozbory 23.6.2008 - 19.6.2019
expertní činnost v oboru daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího danění 23.6.2008 - 19.6.2019
posuzování a vymezování činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování movitých věcí ( strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování nemovitostí ( budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, aj. ) a práv k nemovitostem ( zástav, břemen ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování nehmotného majetku ( know-how, licencí, ochranných známek, patentů, software ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování fiinančního majetku ( cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování podniků ( částí podníků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků ) 23.6.2008 - 19.6.2019
oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku 23.6.2008 - 19.6.2019
přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností ( fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy ) 23.6.2008 - 19.6.2019
posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku 23.6.2008 - 19.6.2019
posuzování a přezkoumávání účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, finančních institucí a organizací veřejného sektoru 17.3.2008 - 23.6.2008
stanovování reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovování převodních a zúčtovacích cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posuzování inventarizace majetku, ekonomické a finanční rozbory 17.3.2008 - 23.6.2008
expertní činnost v oboru české a mezinárodní účetní standardy 17.3.2008 - 23.6.2008
expertní činnost v oboru daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění 17.3.2008 - 23.6.2008
posuzování a vymezování činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování naturální mzdy a jiných peněžních příjmů 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování movitých věcí ( strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky, aj.) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování nemovitostí ( budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, aj.) a práv k nemovitostem ( zástav, břemen, aj.) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování nehmotného majetku ( know-how, licencí, ochraných známek, patentů, software, aj.) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování finančního majetku (cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek, aj.) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování podniků ( částí podniků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků) 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku 17.3.2008 - 23.6.2008
přezkoumání a posuzování přeměn obchodních společností ( fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy) 17.3.2008 - 23.6.2008
posuzování a přezkoumání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku 17.3.2008 - 23.6.2008
oceňování movitých věcí, nemovitostí, nehmotného majetku, finančního majetku a podniků 31.3.2006 - 17.3.2008

vedení firmy APOGEO Esteem, a.s.

Statutární orgán APOGEO Esteem, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. 3.7.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, má-li společnost jediného akcionáře, jménem společnosti jedná a podepisuje jediný člen představenstva samostatně. 22.2.2012 - 3.7.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně. 31.3.2006 - 22.2.2012
předseda představenstva Josef Jaroš MBA 27.7.2014
Vznik členství 1.2.2012
Vznik funkce 23.6.2014
Adresa: 5. května 234 , Český Krumlov 381 01
předseda představenstva JUDr. Bohumil Koutník 31.3.2006 - 17.3.2008
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 13.3.2008
Vznik funkce 31.3.2006
Zánik funkce 13.3.2008
Adresa: 107 , 373 15 Nová Ves Česká republika
člen představenstva Mgr. Lucie Slabá 31.3.2006 - 17.3.2008
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 13.3.2008
Vznik funkce 31.3.2006
Adresa: tř. Dr. Edvarda Beneše 144/39 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ing. Miroslav Velát 31.3.2006 - 17.3.2008
Vznik členství 31.3.2006
Vznik funkce 31.3.2006
Adresa: Krumlovská 1514/31 , České Budějovice 370 07
předseda představenstva Ing. Miroslav Velát 17.3.2008 - 23.6.2008
Vznik členství 31.3.2006
Vznik funkce 13.3.2008
Zánik funkce 18.6.2008
Adresa: Krumlovská 1514/31 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing, Dalibor Meier 17.3.2008 - 23.6.2008
Vznik členství 13.3.2008
Adresa: SNP 288 , Droužkovice 431 44
člen představenstva Ing. Leona Matušová 17.3.2008 - 17.2.2009
Vznik členství 13.3.2008
Adresa: 109 , Malonty 382 91
člen představenstva Ing. Miroslav Velát 23.6.2008 - 21.7.2009
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Krumlovská 1514/31 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Leona Majerová 17.2.2009 - 21.7.2009
Vznik členství 13.3.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: 109 , Malonty 382 91
předseda představenstva Ing, Dalibor Meier 23.6.2008 - 13.10.2009
Vznik členství 13.3.2008
Zánik členství 1.10.2009
Vznik funkce 18.6.2008
Zánik funkce 1.10.2009
Adresa: SNP 288 , Droužkovice 431 44
předseda představenstva Ing. Andrea Paslerová 13.10.2009 - 16.2.2012
Vznik členství 2.10.2009
Zánik členství 1.2.2012
Vznik funkce 2.10.2009
Zánik funkce 1.2.2012
Adresa: Na Vyhlídce 1891/1 , Říčany 251 01
člen představenstva Josef Jaroš MBA 16.2.2012 - 3.7.2014
Vznik členství 1.2.2012
Adresa: 10. června 1942 35 , Lidice 273 54
předseda představenstva Josef Jaroš MBA 3.7.2014 - 27.7.2014
Vznik členství 1.2.2012
Vznik funkce 23.6.2014
Adresa: 10. června 1942 35 , Lidice 273 54

Dozorčí rada APOGEO Esteem, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Josef Jaroš 16.2.2012
Vznik členství 1.2.2012
Adresa: Oradourská 139 , Lidice 273 54
člen dozorčí rady Tomáš Pacovský 7.10.2013
Vznik členství 30.9.2013
Adresa: Pod lipami 2662/1 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Černík 3.10.2016
Vznik členství 26.9.2016
Adresa: 85 , Ráby 533 52
Předseda Pavel Tůma 18.1.2017
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 31.12.2016
Adresa: Jihlavská 523/64 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Jiří Gotthard 11.9.2018
Vznik členství 28.8.2018
Adresa: Nad Jezerkou 1075/13 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Jiří Valenta 11.9.2019
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 1.10.2015
Adresa: Chelčického 1130/12 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Marie Vondrková 31.3.2006 - 17.3.2008
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 13.3.2008
Vznik funkce 31.3.2006
Adresa: 86 , Ledenice 370 06
člen dozorčí rady Petr Záhorka 31.3.2006 - 17.3.2008
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 13.3.2008
Vznik funkce 31.3.2006
Adresa: 107 , 373 15 Nová Ves Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Veronika Vondrášková 31.3.2006 - 23.6.2008
Vznik členství 31.3.2006
Vznik funkce 31.3.2006
Zánik funkce 18.6.2008
Adresa: 13 , Sedlec 373 41
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Vlk 17.3.2008 - 23.6.2008
Vznik členství 13.3.2008
Adresa: Mánesova 1201 , Strakonice 386 01
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Vlk 23.6.2008 - 20.1.2009
Vznik členství 13.3.2008
Zánik členství 1.1.2009
Vznik funkce 18.6.2008
Zánik funkce 1.1.2009
Adresa: Mánesova 1201 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady Ing. Martina Kopecká 17.3.2008 - 21.7.2009
Vznik členství 13.3.2008
Adresa: Resslova 952 , Sadská 289 12
člen dozorčí rady Ing. Veronika Šanderová 23.6.2008 - 21.7.2009
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: 13 , Sedlec 373 41
předseda dozorčí rady Ing. Andrea Paslerová 20.1.2009 - 13.10.2009
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 1.10.2009
Vznik funkce 1.1.2009
Zánik funkce 1.10.2009
Adresa: Na Vyhlídce 1891/1 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Ing. Martina Machačová 21.7.2009 - 13.10.2009
Vznik členství 13.3.2008
Zánik členství 1.10.2009
Adresa: Resslova 952 , Sadská 289 12
člen dozorčí rady Ing. Jan Koťátko 21.7.2009 - 17.9.2010
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Chotěšovská 678/2 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing, Dalibor Meier 13.10.2009 - 17.9.2010
Vznik členství 2.10.2009
Zánik členství 31.8.2010
Vznik funkce 2.10.2009
Zánik funkce 31.8.2010
Adresa: SNP 288 , Droužkovice 431 44
člen dozorčí rady Ing. Libor Matura 13.10.2009 - 17.9.2010
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Přetlucká 2154/1 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Bc. Jitka Karlíková 17.9.2010 - 23.3.2011
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Sídliště 896 , Nivnice 687 51
člen dozorčí rady Josef Jaroš 17.9.2010 - 16.2.2012
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 1.2.2012
Adresa: 10. června 1942 35 , Lidice 273 54
člen dozorčí rady Ing. Jitka Karlíková 23.3.2011 - 16.2.2012
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 1.2.2012
Adresa: Sídliště 896 , Nivnice 687 51
člen dozorčí rady Ing. Ivan Korčák 17.9.2010 - 22.2.2012
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 20.2.2012
Adresa: Kuttelwascherova 927/13 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Janoušek 16.2.2012 - 22.2.2012
Vznik členství 1.2.2012
Adresa: Mezi ploty 309 , Tišice 277 15
člen dozorčí rady Václav Pelc 29.3.2012 - 29.3.2012
Vznik členství 2.2.2012
Adresa: Steinerova 735/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Václav Pelc 29.3.2012 - 12.10.2012
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 31.7.2012
Adresa: Steinerova 735/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. René Piták MBA 6.8.2012 - 8.3.2013
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 5.3.2013
Adresa: 28. října 589/36 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Ing. Vítězslav Hruška 6.8.2012 - 7.10.2013
Vznik členství 18.3.2012
Zánik členství 30.9.2013
Adresa: 5. května 234 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Saferna 6.8.2012 - 3.6.2014
Vznik členství 18.6.2012
Zánik členství 10.2.2014
Adresa: Karla Pokorného 1290/11 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Ježek 12.10.2012 - 20.3.2015
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 1.2.2015
Adresa: Klatovská třída 1538/128 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady René Piták 18.7.2013 - 8.8.2015
Vznik členství 10.6.2013
Zánik členství 1.1.2015
Adresa: 28. října 589/36 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Pavel Tůma 4.11.2015 - 26.2.2016
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 1.10.2015
Adresa: Vápovská 237 , Dačice 380 01
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Janoušek 22.2.2012 - 18.1.2017
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 14.2.2012
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Mezi ploty 309 , Tišice 277 15
člen dozorčí rady Pavel Tůma 26.2.2016 - 18.1.2017
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 1.10.2015
Adresa: Jihlavská 523/64 , Praha 140 00
člen Martin Mlýnek 18.4.2017 - 28.3.2019
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: Tyršova 302 , Pohořelice 691 23
člen dozorčí rady Zdeněk Zapletal 11.9.2018 - 28.3.2019
Vznik členství 28.8.2018
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: U stadionu 953/15 , Kuřim 664 34
člen dozorčí rady Vladimír Vyhňák 11.9.2018 - 28.3.2019
Vznik členství 28.8.2018
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: Viniční 2835/166 , Brno 615 00
člen dozorčí rady Jiří Valenta 4.11.2015 - 11.9.2019
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 1.10.2015
Adresa: 174 , Kytín 252 10

Prokura APOGEO Esteem, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Vítězslav Hruška 7.10.2013
Adresa: 5. května 234 , Český Krumlov 381 01

Sbírka Listin APOGEO Esteem, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15572/SL 51 ostatní rozhod.jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2015 27.11.2015 1.12.2015 1
B 15572/SL 49 účetní závěrka [2014] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2014 9.11.2015 23.11.2015 2
B 15572/SL 48 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 9.11.2015 23.11.2015 4
B 15572/SL 47 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 29.12.2014 9.1.2015 4
B 15572/SL 46 účetní závěrka [2013] vzz Městský soud v Praze 31.12.2013 29.12.2014 9.1.2015 2
B 15572/SL 44 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 29.12.2014 9.1.2015 1
B 15572/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 833/2014 Městský soud v Praze 23.6.2014 26.6.2014 1.9.2014 14
B 15572/SL 42 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 10.2.2014 23.5.2014 9.6.2014 1
B 15572/SL 41 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 23.12.2013 9.1.2014 10
B 15572/SL 40 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2013 23.12.2013 9.1.2014 1
B 15572/SL 39 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 23.12.2013 9.1.2014 2
B 15572/SL 38 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 23.12.2013 9.1.2014 4
B 15572/SL 37 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.3.2013 6.3.2013 22.3.2013 1
B 15572/SL 36 účetní závěrka r. 2011 - příloha ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2011 27.12.2012 28.12.2012 8
B 15572/SL 35 účetní závěrka r. 2011 - VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 27.12.2012 28.12.2012 2
B 15572/SL 34 účetní závěrka r. 2011 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 27.12.2012 28.12.2012 4
B 15572/SL 33 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2012 16.8.2012 1
B 15572/SL 32 notářský zápis NZ 421/2012 Městský soud v Praze 18.6.2012 16.8.2012 2
B 15572/SL 31 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.3.2012 29.3.2012 9
B 15572/SL 30 notářský zápis NZ 205/2011 Městský soud v Praze 23.2.2011 7.4.2011 11
B 15572/SL 29 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 5.4.2011 7.4.2011 9
B 15572/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 2
B 15572/SL 27 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 1
B 15572/SL 26 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2009 15.10.2009 15.10.2009 1
B 15572/SL 25 ostatní - Sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 23.7.2009 29.7.2009 5
B 15572/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.7.2009 13.7.2009 2
B 15572/SL 23 notářský zápis 410/2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 13.7.2009 4
B 15572/SL 22 účetní závěrka -r.2008 Městský soud v Praze 9.6.2009 4
B 15572/SL 21 účetní závěrka -r.2008 Městský soud v Praze 9.6.2009 4
B 15572/SL 20 účetní závěrka -r.2008 Městský soud v Praze 9.6.2009 2
B 15572/SL 19 notářský zápis 2/2009 Městský soud v Praze 5.1.2009 21.1.2009 4
B 15572/SL 18 ostatní - Zápis ze zasedání doz.rady Městský soud v Praze 1.1.2009 21.1.2009 2
B 15572/SL 17 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.12.2008 21.1.2009 1
B 15572/SL 16 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 15.1.2009 1
B 15572/SL 15 notářský zápis 2/2009 Městský soud v Praze 15.1.2009 5
B 15572/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.1.2009 2
B 15572/SL 13 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 15.1.2009 2
B 15572/SL 12 ostatní - Zápis z jednání DR Městský soud v Praze 18.6.2008 8.7.2008 1
B 15572/SL 11 ostatní - Zápis z jednání ŘVH Městský soud v Praze 31.3.2007 24.6.2008 5
B 15572/SL 10 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Městský soud v Praze 31.3.2007 24.6.2008 1
B 15572/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.3.2008 19.6.2008 3
B 15572/SL 8 ostatní - Zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 13.3.2008 19.6.2008 1
B 15572/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.2008 9.4.2008 5
B 15572/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.3.2008 9.4.2008 1
B 15572/SL 5 notářský zápis 126/2008 Městský soud v Praze 13.3.2008 9.4.2008 6
B 15572/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.3.2006 10.4.2006 2
B 15572/SL 3 ostatní - Jednání představenstva Městský soud v Praze 28.3.2006 10.4.2006 1
B 15572/SL 2 ostatní - Jednání doz.rady Městský soud v Praze 28.3.2006 10.4.2006 1
B 15572/SL 1 notářský zápis 411/2005 Městský soud v Praze 30.12.2005 10.4.2006 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje APOGEO Esteem, a. s.

IČO (identifikační číslo) 26103451
Jméno APOGEO Esteem, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 7.3.2011
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Sídlo APOGEO Esteem, a. s.

Živnosti a provozovny APOGEO Esteem, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2011

Živnost č. 2 Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2011

Statutární orgán APOGEO Esteem, a. s.

Člen statutárního orgánu Josef Jaroš MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje APOGEO Esteem, a.s.

IČO: 26103451
Firma: APOGEO Esteem, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31.3.2006

Sídlo APOGEO Esteem, a.s.

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Právní činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image