Firma ANOPH, a.s. v likvidaci IČO 25304925


ANOPH, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ANOPH, a.s. v likvidaci (25304925) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Špitálka 434/23, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 7. 1996 a není již aktivní. ANOPH, a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ANOPH, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ANOPH, a.s. v likvidaci na Justice.cz

Výpis dat pro ANOPH, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ANOPH, a.s. v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2060
IČO (identifikační číslo osoby) 25304925
Jméno ANOPH, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.7.1996
Zaniklá dne 15.4.2008
I. Společnost ANOPH, a.s. v likvidaci se sídlem Brno, Špitálka 434/23b, PSČ: 602 00, identifikační číslo: 253 04 925 se vymazává všemi zápisy z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: zrušení konkursu z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24.04.2007, č.j. 44K 48/2006-125, v právní moci od 16.05.2007. 15.4.2008 - 15.4.2008
Usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 24.09.2003 č.j. 3Nc 3163/2002-9, které nabylo právní moci dne 30.11.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému Teplárny Kroměříž, a.s. k uspokojení pohledávky oprávěného Kooperativa, pojišťovna a.s., Praha 1, Templová 747. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor, Zlín, Zarámí 4077. 30.11.2002 - 15.4.2008
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 22.9.2000. 10.11.2000 - 4.9.2002
Valná hromada ze dne 22.9.2000 přijala následující rozhodnutí: 9.10.2000 - 10.11.2000
1. Zvyšuje se základní jmění obchodní společnosti Teplárna Kroměříž, a.s., z dosavadní jmenovité hodnoty 17.487.000,- Kč (sedmnáct milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) o částku 24.549.000,- Kč (dvacet čtyři milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých) na konečnou výši 42.036.000,- Kč (čtyřicet dva milionů třicet šest tisíc korun českých). Zvýšení základního jmění je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. 9.10.2000 - 10.11.2000
2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových a) 24 ks (dvacet čtyři kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), b) 1 ks (jeden kus) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), c) 44 ks (čtyřicet čtyři kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), d) 88 ks (osmdesát osm kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jedno sto korun českých), e) 20 ks (dvacet kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10,- Kč (deset korun českých), přičemž všechny akcie budou mít listinnou podobu, budou znít na jméno a budou akciemi kmenovými, tj. budou s nimi spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi dosud vydanými. Upisování nad určenou částku se nepřipouští. Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku bude základní jmění společnosti v celkové nominální hodnotě 42.036.000,- Kč (čtyřicet dva milionů třicet šest tisíc korun českých) rozvrženo na a) 40 ks (čtyřicet kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), b) 5 ks (pět kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), c) 152 ks (jedno sto padesát dva kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), d) 158 ks (jedno sto padesát osm kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jedno sto korun českých), e) 20 ks (dvacet kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10,- Kč (deset korun českých), přičemž všechny akcie budou mít listinnou podobu, budou znít na jméno a budou akciemi kmenovými, tj. budou s nimi spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi dosud vydanými. 9.10.2000 - 10.11.2000
3.Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku. 9.10.2000 - 10.11.2000
4. Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, to znamená ve výši jmenovité hodnoty upsaných akcií. 9.10.2000 - 10.11.2000
5. Upsání nových akcií jediným akcionářem bude provedeno ve lhůtě 60 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místem úpisu bude sídlo společnosti. 9.10.2000 - 10.11.2000
6. Splacení akcií bude provedeno formou vložení pohledávky obchodní společnosti POWER Development, s.r.o. za obchodní společností Teplárna Kroměříž, a.s., a to v nominální hodnotě ve výši 24.549.000,- Kč, slovy dvacet čtyři milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých. 9.10.2000 - 10.11.2000
Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena do 14 dnů od data úpisu akcií. 9.10.2000 - 10.11.2000
Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 13.9.1999. 28.2.2000 - 10.11.2000
Valná hromada ze dne 13.9.1999 přijala následující rozhodnutí: 11.11.1999 - 17.1.2000
1. Zvyšuje se základní jmění obchodní společnosti Teplárna Kroměříž, a.s., z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) o částku 16.487.000,- Kč (šestnáctmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíc korun českých) na konečnou výši 17.487.000,- Kč (sedmnáctmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíc korun českých). 11.11.1999 - 17.1.2000
Zvýšení základního jmění je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. 11.11.1999 - 17.1.2000
2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových a) 16 ks (šestnáct kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), b) 4 ks (čtyři kusy) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), c) 8 ks (osm kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), d) 70 ks (sedmdesát kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jednosto korun českých), přičemž všechny akcie budou mít listinnou podobu, budou znít na jméno a budou akciemi kmenovými, tj. budou s nimi spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi dosud vydanými. 11.11.1999 - 17.1.2000
Upisování nad určenou částku se nepřipouští. 11.11.1999 - 17.1.2000
Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku bude základní jmění společnosti v celkové nominální hodnotě 17.487.000,- Kč (sedmnáctmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíc korun českých) rozvrženo na a) 16 ks (šestnáct kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), b) 4 ks (čtyři kusy) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), c) 108 ks (jednostoosm kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), d) 70 ks (sedmdesát kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jednosto korun českých), přičemž všechny akcie budou mít listinnou podobu, budou znít na jméno a budou akciemi kmenovými, tj. budou s nimi spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi dosud vydanými. 11.11.1999 - 17.1.2000
3. Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku. 11.11.1999 - 17.1.2000
4. Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, to znamená ve výši jmenovité hodnoty upsaných akcií. 11.11.1999 - 17.1.2000
5. Upsání nových akcií jediným akcionářem bude provedeno ve lhůtě 60 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místem úpisu bude sídlo společnosti. 11.11.1999 - 17.1.2000
6. Splacení akcií bude provedeno formou vložení pohledávky obchodní společnosti POWER Development, s.r.o. za obchodní společností Teplárna Kroměříž, a.s., a to v nominální hodnotě ve výši 16.487.000,- Kč, slovy šestnáct milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých. 11.11.1999 - 17.1.2000
7. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena do 14 dnů od data úpisu akcií. 11.11.1999 - 17.1.2000
Valná hromada dne 14.9.1998 přijala následující rozhodnutí: 5.11.1998 - 11.11.1999
1. Zvyšuje se základní jmění obchodní společnosti Teplárna Kroměříž, a.s., z dosavadní jmenovité hodnoty 1,000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) o částku 16,487.000,- Kč (šestnáctmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíc korun českých) na konečnou výši 17,487.000,- Kč (sedmnáctmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíc korun českých). 5.11.1998 - 11.11.1999
Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5.11.1998 - 11.11.1999
2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových: a) 16 ks (šestnáct kusů) akcií, z nichž každý bude mít jmenovitou hodnotu 1,000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), b) 4 ks (čtyři kusy) akcií z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), c) 8 ks (osm kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), d) 70 ks (sedmdesát kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jednosto korun českých), přičemž všechny akcie budou mít listinnou podobu, budou znít na jméno a budou akciemi kmenovými, tj. budou s nimi spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi dosud vydanými. 5.11.1998 - 11.11.1999
Upisování nad určenou částku se nepřipouští. 5.11.1998 - 11.11.1999
Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku bude základní jmění společnosti v celkové jmenovité hodnotě 17,487.000,- Kč (sedmnácmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisíc korun českých) rozvrženo na: a) 16 ks (šestnáct kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1,000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), b) 4 ks (čtyři kusy) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnoto 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), c) 108 ks (jednostoosm kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (desettisíc korun českých), d) 70 ks (sedmdesát kusů) akcií, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100,- Kč (jednosto korun českých), přičemž všechny akcie budou mít listinnou podobu, budou znít na jméno a budou akciemi kmenovými, tj. budou s nimi spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi dosud vydanými. 5.11.1998 - 11.11.1999
3. Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku. 5.11.1998 - 11.11.1999
4. Splacení upsaných akcií bude provedeno na bankovní účet č. 80.581/5400 vedený na jméno společnosti u ABN AMRO Bank Praha, a to bez zbytečného odkladu po tomto rozhodnutí. 5.11.1998 - 11.11.1999
5. Emisní kus se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši jmenovité hodnoty upsaných akcií. 5.11.1998 - 11.11.1999
6. Upsání nových akcií bude provedeno jediným akcionářem ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Splacení bude provedeno do jednoho dne ode dne úpisu na účet společnosti. č. 80.581/5400 vedený na jméno společnosti u ABN AMRO Bank Praha. Místem úpisu bude sídlo společnosti. 5.11.1998 - 11.11.1999
Společnost se řídí stanovami ze dne 17.6.1997. 25.2.1998 - 28.2.2000
Základní jmění: 1 000 000 Kč, zcela splaceno 10.7.1996 - 17.1.2000
Jediný akcionář: POWER Development, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Maiselova 15, IČO 61 46 70 81. 10.7.1996 - 10.11.2000
Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti Teplárna Kroměříž, s.r.o. se sídlem v Kroměříži, Na sádkách 3572, IČO 49 97 44 83 Krajského obchodního soudu v Brně. 10.7.1996 - 15.4.2008

Aktuální kontaktní údaje ANOPH, a.s. v likvidaci

Kapitál ANOPH, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 42 036 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.11.2000 - 15.4.2008
zakladni jmění 17 487 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.1.2000 - 10.11.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.7.1996 - 17.1.2000

Akcie ANOPH, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 40 10.11.2000 - 15.4.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 5 10.11.2000 - 15.4.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 152 10.11.2000 - 15.4.2008
Akcie na jméno 100 Kč 158 10.11.2000 - 15.4.2008
Akcie na jméno 10 Kč 20 10.11.2000 - 15.4.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 16 17.1.2000 - 10.11.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 4 17.1.2000 - 10.11.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 108 17.1.2000 - 10.11.2000
Akcie na jméno 100 Kč 70 17.1.2000 - 10.11.2000
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 25.2.1998 - 17.1.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 10.7.1996 - 25.2.1998

Sídlo ANOPH, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Špitálka 434/23 , Brno 602 00 4.9.2002 - 15.4.2008
Adresa Na Sádkách 3572/2 , Kroměříž 767 01 29.9.2001 - 4.9.2002
Adresa Na Sádkách 3572/2 , Kroměříž 767 01 10.7.1996 - 29.9.2001

Předmět podnikání ANOPH, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.7.1996 - 17.8.2007
zprostředkovatelská činnost 10.7.1996 - 17.8.2007
marketing 10.7.1996 - 17.8.2007
výroba a rozvod tepelné energie na základě autorizace ve smyslu zák. č.222/1994 Sb. 10.7.1996 - 15.4.2008
výroba a rozvod elektrické energie na základě autorizace ve smyslu zák.č.222/1994 Sb. 10.7.1996 - 15.4.2008

vedení firmy ANOPH, a.s. v likvidaci

Statutární orgán ANOPH, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 4.9.2002 - 15.4.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který byl k jednání představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce v představenstvu společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který byl k podepisování představenstvem písemně zmocněn. 30.1.2002 - 4.9.2002
Způsob jednání: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce v představenstvu společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který byl k podepisování představenstvem písemně zmocněn. 29.9.2001 - 30.1.2002
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva, který byl k jednání představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, nebo vytištěnému obchodnímu jménu, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: - společně všichni členové představenstva, nebo - samostatně předseda představenstva, nebo - samostatně kterýkoliv člen představenstva, který byl k podepisování představenstvem písemně pověřen. 10.7.1996 - 29.9.2001
člen představenstva Ing. Luboš Jarolímek 10.7.1996 - 25.2.1998
Adresa: Celetná 592/23 , Praha 110 00
předseda představenstva Vladimír Prerad 10.7.1996 - 25.2.1998
Adresa: Na srpečku 365/6 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Jiří Štípek 10.7.1996 - 25.2.1998
Adresa: Francouzská 4028/18 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Vladimír Prerad 25.2.1998 - 5.3.1999
Adresa: Na srpečku 297/5 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Jiří Štípek 25.2.1998 - 11.11.1999
Adresa: Francouzská 4028/18 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Luboš Jarolímek 25.2.1998 - 9.10.2000
Adresa: Celetná 592/23 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jan Mašinda 5.3.1999 - 29.9.2001
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: K dálnici 723/42 , Praha 104 00
člen představenstva Jiří Hudeček 11.11.1999 - 29.9.2001
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: J.Obádala 3497 , Kroměříž Česká republika
předseda představenstva Luboš Jarolímek 9.10.2000 - 29.9.2001
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: Celetná 592/23 , Praha 110 00
předseda představenstva Luboš Jarolímek 29.9.2001 - 27.4.2002
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 15.11.2001
Adresa: Celetná 592/23 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jan Mašinda 29.9.2001 - 27.4.2002
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 15.11.2001
Adresa: K dálnici 723/42 , Praha 104 00
člen představenstva Jiří Hudeček 29.9.2001 - 27.4.2002
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 15.11.2001
Adresa: Josefa Obadala 3497/65 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Drábek 27.4.2002 - 4.9.2002
Vznik funkce 15.11.2001
Zánik funkce 17.6.2002
Adresa: Sokolská 2780/7 , Přerov 750 02
člen představenstva JUDr. Tomáš Krejčí 4.9.2002 - 15.4.2008
Vznik funkce 17.6.2002
Adresa: Černého 839/18 , Brno 635 00

Dozorčí rada ANOPH, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen Odon Sherman Knight 10.7.1996 - 25.2.1998
Adresa: Dělnická 897/31 , Praha 170 00
předseda Ing. Jiří Hudeček 10.7.1996 - 25.2.1998
Adresa: J. Obádala 3497 , Kroměříž Česká republika
členka Ing. Jana Šmídová 10.7.1996 - 25.2.1998
Adresa: Svojetická 1783/9 , Praha 100 00
předseda Jiří Hudeček 25.2.1998 - 5.3.1999
Adresa: J. Obádala 3497 , Kroměříž Česká republika
člen Ing. Aleš Novák 25.2.1998 - 5.3.1999
Adresa: Česká republika
2905 SW Greenway Ave, Portland, OR 97201
člen Jiří Hudeček 5.3.1999 - 11.11.1999
Adresa: J. Obádala 3497 , Kroměříž Česká republika
členka Ing. Michaela Kupková 11.11.1999 - 17.1.2000
Adresa: Na pískách 1835/32 , Praha 160 00
členka Ing. Jana Schmidová 25.2.1998 - 29.9.2001
Zánik funkce 27.6.2001
Adresa: Svojetická 1783/9 , Praha 100 00
člen Ing. Petr Větrovec 17.1.2000 - 29.9.2001
Zánik funkce 26.3.2001
Adresa: Průchodní 104 , Děčín 405 02
předseda Ing. Aleš Novák 5.3.1999 - 27.4.2002
Zánik funkce 15.11.2001
Adresa: Česká republika
2905 SW Greenway Ave, Portland, OR 97201
členka Ing. Alice Dokoupilová 29.9.2001 - 27.4.2002
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 15.11.2001
Adresa: Brožíkova 42/4 , Brno 638 00
členka Ing. Jana Schmidová 29.9.2001 - 27.4.2002
Vznik funkce 27.6.2001
Zánik funkce 15.11.2001
Adresa: Svojetická 2401/2 , Praha 100 00

Likvidace ANOPH, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Tomáš Krejčí 27.4.2002 - 15.4.2008
Adresa: Černého 839/18 , Brno 635 00

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image