Firma ANNEXE ENERGY a.s. IČO 28528549


ANNEXE ENERGY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ANNEXE ENERGY a.s. (28528549) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mariánské náměstí 617/1, Brno 617 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2009 a je stále aktivní. ANNEXE ENERGY a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ANNEXE ENERGY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ANNEXE ENERGY a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro ANNEXE ENERGY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ANNEXE ENERGY a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 7667
IČO (identifikační číslo osoby) 28528549
Jméno ANNEXE ENERGY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.2.2009
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11.5.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Základní kapitál společnosti ANNEXE ENERGY a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 26.000.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých) na částku ve výši 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm mil ionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydán 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 26.000.000,-- Kč (slovy: dvacet šest mi lionů korun českých), a emisní kurs upisované akcie bude shodný s její jmenovitou hodnotou; 3) akcie, a sice 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 26.000.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých), na zvýšení základního kapitálu bude upsána jediným akcionářem, tj. společností RAY- ON a.s., a to ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; 4) emisní kurs upsané akcie bude splacen nepeněžitým vkladem, který je ve vlastnictví jediného akcionáře - společnosti RAY-ON a.s., kdy předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: - pozemek parc.č. 261/1 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 262 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 333/1 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 333/3 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 345 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 646 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 647 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 648 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 649 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 650 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 651 (ostatní plocha) a pozemek parc.č. 652 (ostatní plocha) v katastrálním území Vyklice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví č. 229 pro obec Chabařovice a katastrální území Vyklice, p ozemek parc.č. 818/6 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 818/7 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 818/8 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 890/3 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 907/4 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 911 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 912 (ostatní plocha), pozemek parc.č. 913 (ostatní plocha) a pozemek parc.č. 914 (ostatní plocha), v katastrálním území Zalužany u Vyklic, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví č. 51 pro obec Chabařovice a katastrální územ í Zalužany u Vyklic, podíl sedmi osmin (7/8) st. pozemku parc.č. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), podíl sedmi osmin (7/8) pozemku parc.č. 333/2 (ostatní plocha), podíl sedmi osmin (7/8) pozemku parc.č. 333/7 (ostatní plocha), podíl sedmi osmin (7/8) poze mku parc.č. 333/8 (ostatní plocha), podíl sedmi osmin (7/8) pozemku parc.č. 333/9 (ostatní plocha) a podíl sedmi osmin (7/8) pozemku parc.č. 487/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Vyklice, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ús tecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví č. 16 pro obec Chabařovice a katastrální území Vyklice; 5) předmět shora uvedeného nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem Jana Kulhánka, bytem Rozcestí 721/1, 400 07 Ústí nad Labem, znalce z oboru ekonomika, číslo 3859.1-24/09 ze dne 11.5.2009, jmenovaného za účelem ocenění tohoto nepeněžitého vklad u v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 72 Nc 1041/2009-17 ze dne 29.4.2009, na částku 26.000.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých), a za tento nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 26.000.000,-- Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých); 6) místem pro upsání akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcie, je sídlo společnosti ANNEXE ENERGY a.s. na adrese Řehlovice, Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 400 02, a lhůta pro upsání akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcie, činí čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie ze strany společnosti s tím, že upisování akcie může začít i před tím, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, neboť upisování akcie b ude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 7) místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tj. místem pro předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a místem předání nemovitostí, je sídlo společnosti ANNEXE ENERGY a.s. na adrese Řehlovice, Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PS Č 400 02 s tím, že nepeněžitý vklad musí být splacen nejpozději do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost RAY-ON a.s., jediného akcionáře společnosti ANNEXE ENERGY a.s., za zastoupeného akcionáře bere na vědomí písemnou zprávu člena představenstva společnosti ANNEXE ENERGY a.s. dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech upisování akcií na zvý šení základního kapitálu a o splácení emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady a o odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu, kdy důvodem pro upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti a splácení emisního kursu upsaných akcií nepen ěžitými vklady je dle této zprávy kapitálové posílení společnosti, prezentace její vyšší solventnosti a zejména převedení významné majetkové hodnoty v podobě nemovitostí do majetku společnosti s tím, že nemovitosti vkládané do základního kapitálu společno sti budou sloužit k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti a že převedení nemovitostí do majetku společnosti významně posílí též úvěrový potenciál společnosti. Společnost RAY-ON a.s., jediného akcionáře společnosti ANNEXE ENERGY a.s., za zastoupeného akcionáře schvaluje nepeněžitý vklad, uvedený shora, kterým bude splacen emisní kurs upsané akcie na zvýšení základního kapitálu, tj. 1 ks (slovy: jeden kus) kmenov é akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 26.000.000--Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých). 22.5.2009 - 29.5.2009

Aktuální kontaktní údaje ANNEXE ENERGY a.s.

Kapitál ANNEXE ENERGY a.s.

zakladni jmění 28 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.5.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.2.2009 - 29.5.2009

Akcie ANNEXE ENERGY a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 3.1.2014
Kmenové akcie na jméno 26 000 000 Kč 1 3.1.2014
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 22.12.2010 - 3.1.2014
Kmenové akcie na jméno 26 000 000 Kč 1 22.12.2010 - 3.1.2014
Kmenové akcie na majitele 26 000 000 Kč 1 29.5.2009 - 22.12.2010
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 9.2.2009 - 22.12.2010

Sídlo ANNEXE ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mariánské náměstí 617/1 , Brno 617 00 30.11.2016
Adresa Prokopa Velikého 572 , Domažlice 344 01 16.2.2010 - 30.11.2016
Adresa 18 , Řehlovice 400 02 22.4.2009 - 16.2.2010
Adresa Ovocný trh 572/11 , Praha 110 00 9.2.2009 - 22.4.2009

Předmět podnikání ANNEXE ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 29.6.2010

Předmět činnosti ANNEXE ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 9.2.2009

vedení firmy ANNEXE ENERGY a.s.

Statutární orgán ANNEXE ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo, konkrétně předseda představenstva samostatně. 9.12.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. 22.12.2010 - 9.12.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 9.2.2009 - 22.12.2010
předseda představenstva Ing. Aleš Mokrý 30.7.2016
Vznik členství 2.10.2015
Vznik funkce 2.10.2015
Adresa: Kuršova 990/20 , Brno 635 00
člen představenstva Ingrid Stirberová 9.2.2009 - 22.4.2009
Vznik členství 9.2.2009
Zánik členství 17.4.2009
Adresa: Pod lázní 745/5 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. David Šaffer 22.4.2009 - 14.9.2009
Vznik členství 17.4.2009
Zánik členství 5.8.2009
Adresa: 136 , Chuderov 400 02
Člen představenstva Yonghua Mao-Härth 14.9.2009 - 11.6.2010
Vznik členství 5.8.2009
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Zirndorf, Heinrich Böll Strasse 19, 90513
člen představenstva Zidu Wang 22.12.2010 - 2.9.2014
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 8.8.2014
Adresa: Emilienstr. 10 , 90489 Norimberk Spolková republika Německo
člen představenstva Liu Wenhui 11.6.2010 - 30.7.2016
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 2.10.2015
Adresa: Čínská lidová republika
Ansu Town, Xushui County, Baoding City, Hebei, Juli Living Quarters, South Shengyuan Street, Building 4

Dozorčí rada ANNEXE ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Michal Guniš 19.4.2017
Vznik členství 4.4.2017
Vznik funkce 4.4.2017
Adresa: SNP 1155/23 , 972 01 Bojnice Slovenská republika
předseda dozorčí rady Jana Mertlová 9.2.2009 - 22.4.2009
Vznik členství 9.2.2009
Zánik členství 17.4.2009
Vznik funkce 9.2.2009
Zánik funkce 17.4.2009
Adresa: 214 , Lodhéřov 378 26
člen dozorčí rady Žaneta Bil´ová 9.2.2009 - 22.4.2009
Vznik členství 9.2.2009
Zánik členství 17.4.2009
Adresa: Varnsdorfská 334/11 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Peter Herich 9.2.2009 - 22.4.2009
Vznik členství 9.2.2009
Zánik členství 17.4.2009
Adresa: Netlucká 635 , Praha 107 00
předseda dozorčí rady JUDr. Jindřich Rotsch 22.4.2009 - 14.9.2009
Vznik členství 17.4.2009
Zánik členství 5.8.2009
Vznik funkce 17.4.2009
Zánik funkce 5.8.2009
Adresa: Šeříková 402 , Ústí nad Labem 403 21
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Zahálka CSc. 22.4.2009 - 14.9.2009
Vznik členství 17.4.2009
Zánik členství 5.8.2009
Adresa: SNP 2396/7 , Ústí nad Labem 400 11
člen dozorčí rady Daniel Belák 22.4.2009 - 14.9.2009
Vznik členství 17.4.2009
Zánik členství 5.8.2009
Adresa: Rozcestí 721/1 , Ústí nad Labem 400 07
Člen dozorčí rady Ronghui Zhang 14.9.2009 - 2.11.2011
Vznik členství 5.8.2009
Zánik členství 26.9.2011
Adresa: Čínská lidová republika
Peking, Xi Chen Area, North San Huan Road 2/402
Člen dozorčí rady Rudolf Ignaszak 14.9.2009 - 2.11.2011
Vznik členství 5.8.2009
Zánik členství 26.9.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Weiden, Steinwaldstrasse 27, 92637
Člen dozorčí rady Mirko Krause 14.9.2009 - 2.11.2011
Vznik členství 5.8.2009
Zánik členství 26.9.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Auerbach, Am Graben 11, 08209
člen dozorčí rady Zhao Weihua 2.11.2011 - 30.7.2016
Vznik členství 26.9.2011
Zánik členství 2.10.2015
Adresa: Southwest District 151 , Shakou Village, Cuizhuang Town, Xushui County Čínská lidová republika
člen dozorčí rady Liang Fu 2.11.2011 - 30.7.2016
Vznik členství 26.9.2011
Zánik členství 2.10.2015
Adresa: District 1 57 , Dongzhangfeng Village, Ansu Town, Xushui County Čínská lidová republika
člen dozorčí rady Liu Yanqin 2.11.2011 - 30.7.2016
Vznik členství 26.9.2011
Zánik členství 2.10.2015
Adresa: Renzhi Alley 16 , Zhenxing Westroad, Ansu Town, Xushui County Čínská lidová republika
předseda dozorčí rady Ing. Daniel Mahovský 30.7.2016 - 19.4.2017
Vznik členství 2.10.2015
Zánik členství 4.4.2017
Vznik funkce 2.10.2015
Zánik funkce 4.4.2017
Adresa: Na Štěpnici 1286 , Rosice 665 01

Prokura ANNEXE ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná prokurista samostatně, a to ve všech právních jednáních, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to i v těch, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista není oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovité věci. 13.2.2017
Jméno Aleš Mokrý 19.3.2018
Adresa: 83 , Chrudichromy 680 01
Jméno Jan Březina 13.2.2017 - 19.3.2018
Adresa: Molákova 2154/21 , Brno 628 00

Sbírka Listin ANNEXE ENERGY a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1544/SL 32 notářský zápis [NZ 339/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 2.10.2015 9.12.2015 29
B 1544/SL 31 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 31.3.2015 17.9.2015 18.9.2015 19
B 1544/SL 29 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.spol. Krajský soud v Plzni 7.8.2014 26.8.2014 15.9.2014 1
B 1544/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.12.2013 27.12.2013 3.1.2014 14
B 1544/SL 27 notářský zápis Nz 4663/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.12.2013 27.12.2013 3.1.2014 10
B 1544/SL 26 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.4.2013 28.11.2013 28.11.2013 25
B 1544/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 26.6.2012 10.1.2013 10.1.2013 24
B 1544/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 26.9.2011 27.9.2011 2.11.2011 2
B 1544/SL 23 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 26.9.2011 30.9.2011 30.9.2011 10
B 1544/SL 22 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 9.12.2010 15.12.2010 22.12.2010 14
B 1544/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 1.12.2010 15.12.2010 22.12.2010 3
B 1544/SL 20 notářský zápis Nz 538/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 1.12.2010 15.12.2010 22.12.2010 6
B 1544/SL 19 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Plzni 13.1.2010 15.6.2010 16.6.2010 8
B 1544/SL 18 podpisové vzory - Liu Wenhui Krajský soud v Plzni 28.5.2010 4.6.2010 11.6.2010 4
B 1544/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 28.5.2010 4.6.2010 11.6.2010 2
B 1544/SL 16 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.12.2009 27.1.2010 28.1.2010 9
B 1544/SL 15 notářský zápis Nz 183/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 11.12.2009 27.1.2010 28.1.2010 23
B 1544/SL 14 podpisové vzory - jednatele Krajský soud v Plzni 7.8.2009 10.9.2009 15.9.2009 4
B 1544/SL 13 notářský zápis Nz 405/2009 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 5.8.2009 10.9.2009 15.9.2009 1
B 1544/SL 9 ostatní - usnesení představenstva Krajský soud v Plzni 11.5.2009 8.6.2009 2
B 1544/SL 12 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Plzni 27.5.2009 8.6.2009 2
B 1544/SL 11 smlouva o prodeji/převodu - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Plzni 27.5.2009 8.6.2009 2
B 1544/SL 10 ostatní - zpráva jedin. čl. představ. Krajský soud v Plzni 11.5.2009 8.6.2009 2
B 1544/SL 8 notářský zápis Nz 72/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 11.5.2009 28.5.2009 5
B 1544/SL 7 posudek znalce č. 3859.1-24/09 Krajský soud v Plzni 11.5.2009 27.5.2009 8
B 1544/SL 6 podpisové vzory - Ing. David Šaffer Krajský soud v Plzni 17.4.2009 13.5.2009 1
B 1544/SL 5 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 17.4.2009 13.5.2009 10
B 1544/SL 4 notářský zápis Nz 259/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 17.4.2009 13.5.2009 6
B 1544/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis z rozhodnutí DR Krajský soud v Plzni 29.1.2009 16.2.2009 17.2.2009 1
B 1544/SL 2 podpisové vzory - Ingrid Stirberová Krajský soud v Plzni 29.1.2009 16.2.2009 17.2.2009 1

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ANNEXE ENERGY a.s.

IČO: 28528549
Firma: ANNEXE ENERGY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-jih
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 9.2.2009

Sídlo ANNEXE ENERGY a.s.

Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, Brno 617 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektřiny
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image