Firma AmpluServis, a.s. IČO 65138317


AmpluServis, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AmpluServis, a.s. (65138317) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1996 a je stále aktivní. AmpluServis, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AmpluServis, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AmpluServis, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AmpluServis, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AmpluServis, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AmpluServis, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1258
IČO (identifikační číslo osoby) 65138317
Jméno AmpluServis, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 15.7.2014
Počet členů správní rady : 3 15.7.2014 - 1.3.2019
1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 16,350.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů třistapadesát tisíc korun českých tedy z částky 15,000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých na 31,350.000,- Kč, slovy: třicet jedna milionů třistapadesát tisíc korun českých a to nepeněžitým vkladem jediného akiconáře - Moravskoslezských tepláren a.s. - ve výši 16 355 400,- Kč, tato výše odpovídá společnému posudku ze dne 25.7.2001 a doplňku společného znaleckého posudku ze dne 27.7.2001 znalců Ing. Petra Korče , bytem Třanovice 244, jmenovaném Krajským soudem v Ostravě, dne 30.11.1983 pod č.j. Spr 4056/83 s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady movitostí, vozidel, výrobních strojů, zařízení a systémů, tržní oceňování podniků a RNDr. Petra Kober ta, CSc., Řepiště, ul. Urbišova 191, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 7.2.1989, č.j. Spr 1430/89, s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady nemovitostí dle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku a to vkladem movitého majetku, k de specifikace vkladu tvoří součást znaleckých zpráv, které jsou přílohou číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 29Cm 81/2001 ze dne 18.6.2001. A nemovitého majetku a to nemovitostí zapsaných na výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo 1265, pro obec Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku a to budovy inventární číslo 10087(M-2), postavené na pozemkové parcele 1265/5 zastav ěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10458, postaveného na pozemkové parcele 12265/6 zastavěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10071, postaveného na pozemkové parcele číslo 1265/9 zastavěná plocha a nádvoří, garáže boxové, i nventární číslo 10093 postavené na pozemkové parcele číslo 1265/7 zastavěná plocha a nádvoří a souboru staveb a pozemků a to budovy číslo popisné 5558, inventární číslo 10110 (M1), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/4 zastavěná plocha a nádvoří, bu dovy inventární číslo 10112 (b7), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/8 zastavěná plocha a nádvoří, včetně přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm, přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z mono litického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm. Bez pozemků, na kterých tyto stavby stojí. Cena těchto nemovitostí byla stanovena na základě znaleckých posudků znalců Ing. Zdeňka Kurečky, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.19 93, pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavební materiály, stavby důlní a těžební, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde je tento posudek zapsán pod č . 1412/127/2001 a znalce Ing. Josefa Urbana, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, č.j. 1640 pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavby inženýrské, stavby dopravní, stavby průmyslové, stavební materiály, staveb ní odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde tento posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod č. 1640/1231/01. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 26Cm 283/2001-9 ze dne 7.8.2001. A to upsáním akcií společnosti stejného druhu, podoby a formy jako stávající, to je kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v počtu 1 635 ks. Upisování nad určenou částku základního kapitálu se nepřipouští. 14.1.2002 - 25.3.2002
2) Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu, přičemž předmět tohoto nepeněžitého vkladu je tvořen movitými věci tak, jak jsou uvedeny v odstavci 1 a nemovitými věci, jak jsou specifikovány v odstavci 1. 14.1.2002 - 25.3.2002
3) Konstatuje, že tento nepeněžitý vklad, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, může společnost hospodářsky využít a to zejména s ohledem na provozovaný předmět podnikání, jak bylo uvedeno v písemné zprávě představenstva předložené akcionáři. 14.1.2002 - 25.3.2002
4) Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem a schvaluje, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1635 kusů akcií společnosti stejného druhu, podoby a formy jako stávající, to je kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč s tím, že bude vydána nová hromadná akcie nahrazující 3 135 ks akcií, která zároveň vyměňuje stávající hromadnou akcii nahrazující 1500 ks akcií jmenovité hodnoty 10 000,- Kč. Akcie nejsou registrovány. 14.1.2002 - 25.3.2002
5) Schvaluje ocenění předmětu nepeněžitého vkladu na základě znaleckých posudků společného posudku ze dne 25.7.2001 a doplňku společného znaleckého posudku ze dne 27.7.2001 znalců Ing. Petra Korče, bytem Třanovice 244, jmenovaného Krajským soudem v Ostrav ě, dne 30.11.1983 pod č.j. Spr 4056/83 s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady movitostí, vozidel, výrobních strojů, zařízení a systémů, tržní oceňování podniků a RNDr. Petra Koberta, CSc., jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostrav ě z 7.2.1989, č.j. Spr 1430/89, s rozsahem znaleckého oprávnění ekonomika, ceny a odhady nemovitostí dle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku a to vkladem movitého majetku, kde specifikace vkladu tvoří součást znaleckých zpráv, které jsou přílohou číslo 1 a 2 tohoto notářského zápisu. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesen í Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 29Cm 81/2001 ze dne 18.6.2001. Znalci určená peněžitá hodnota těchto movitých věcí činí 11,354.700,- Kč. A nemovitého majetku a to nemovitostí zapsaných na výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo 1265, pro obec Ostrava, katastrální území Třebovice ve Slezsku a to budovy inventární číslo 10087 (M-2), postavené na pozemkové parcele 1265/5 zastav ěná plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10458, postaveného na pozemkové parcele 1265/6 zastavěné plocha a nádvoří, haly skladu, inventární číslo 10071, postaveného na pozemkové parcele číslo 1265/9 zastavěná plocha a nádvoří, garáže boxové, in ventární číslo 10093 postavené na pozemkové parcele číslo 1265/7 zastavěná plocha a nádvoří a souboru staveb a pozemků a to budovy číslo popisné 5558, inventární číslo 10110 (M1), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/4 zastavěná plocha a nádvoří, bud ovy inventární číslo 10112 (b7), postavené na pozemkové parcele číslo 1265/8 zastavěná plocha a nádvoří, včetně přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monolitického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm, přípojky kanalizace DN 150 mm, žumpy z monol itického i montovaného betonu, přípojky vody DN 40 mm. Bez pozemků, na kterých tyto stavby stojí. Cena těchto nemovitostí byla stanovena na základě znaleckých posudků znalců Ing. Zdeňka Kurečky, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3.1993, pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavební materiály, stavby důlní a těže bní, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby zemědělské a stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde je tento posudek zapsán pod 1412/127/2001 a znalce Ing. Josefa Urbana, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě z 23.3. 1993, č.j. 1640 pro základní obor stavebnictví a ekonomika, pro odvětví stavby inženýrské, stavby dopravní, stavby průmyslové, stavební materiály, stavební odvětví různá a pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, kde tento posudek je zapsán ve znaleckém den íku pod č. 1640/1231/01. Znalci byli k vyhotovení tohoto znaleckého posudku pověření na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j.: 26Cm 283/2001-9 ze dne 7.8.2001. Znalci určená peněžitá hodnota tohoto majetku činí 5,000.700,- Kč. A na vklad akcionáře do základního kapitálu schvaluje částku ve výši 16,350.000,- Kč, (slovy: šestnáct milionů tři sta padesát tisíc korun českých). 14.1.2002 - 25.3.2002
6) Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem emisních kurzů vydávaných akcií ve výši 5 400,- Kč bude v souladu s § 163a odst. 3 obchodního zákoníku a s přihlédnutím k ustanovení článku 31 odst. 2 stanov převeden do rezervního fondu společnosti. 14.1.2002 - 25.3.2002
7) Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií ve lhůtě do čtyř týdnů po nabytí právní moci zápisu usnesení ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti, do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenst vo jedinému akcionáři písemným oznámením, doručeným nejpozději v den počátku běhu této lhůty. 14.1.2002 - 25.3.2002
8) K upsání akcií se poskytuje upisovateli lhůta 15-ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. 14.1.2002 - 25.3.2002
9) Nepeněžitý vklad je splatný ve lhůtě do 15-ti dnů od úpisu akcií v sídle společnosti, a to zákonem stanoveným způsobem; movité věci budou splaceny předáním věcí představenstvu společnosti dle § 60 odst. 2 obch. zák. a nemovité věci musí vkladatel v tét o lhůtě předat představenstvu písemným prohlášením podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení o nabytí vlastnického práva k nemovitostem. 14.1.2002 - 25.3.2002

Aktuální kontaktní údaje AmpluServis, a.s.

Kapitál AmpluServis, a.s.

zakladni jmění 31 350 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.3.2002
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2001 - 25.3.2002
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.1996 - 1.9.2001

Akcie AmpluServis, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 135 2.8.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 135 25.3.2002 - 2.8.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 500 1.4.1996 - 25.3.2002

Sídlo AmpluServis, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Elektrárenská 5558 , Ostrava 722 00 1.9.2001
Adresa ul. 5. května 5558 , 722 00 Ostrava-Třebovice Česká republika
25.10.2000 - 1.9.2001
Adresa U výtopny 1 , 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká republika
1.4.1996 - 25.10.2000

Předmět podnikání AmpluServis, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.7.2010
zámečnictví, nástrojářství 22.12.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.12.2008
obráběčství 22.12.2008
zednictví 22.12.2008
kovářství, podkovářství 22.12.2008
pokrývačství, tesařství 22.12.2008
klempířství a oprava karoserií 22.12.2008
izolatérství 22.12.2008
vodoinstalatérství, topenářství 22.12.2008
malířství, lakýrnictví, natěračství 22.12.2008
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.12.2008
slévárenství, modelářství 22.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 22.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 22.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 22.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 22.12.2008
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.12.2008
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 22.12.2008
projektová činnost ve výstavbě 22.12.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.12.2008
výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a pravidelné zkoušky technických, zejména energetických zařízení včetně vyhrazených zařízení a související stavební činnosti. Živnost bude provozována průmyslovým způsobem. 1.4.1996 - 22.12.2008

vedení firmy AmpluServis, a.s.

Statutární orgán AmpluServis, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně nejméně dva členové představenstva anebo samostatně jeden, který k tomu byl představenstvem pověřen. 1.3.2019
Společnost samostatně zastupuje statutární ředitel. 15.7.2014 - 1.3.2019
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pov ěřen. 15.3.1999 - 15.7.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda nebo místopředseda představenstva a společně s některým z nich jeden člen představenstva. Samostatně může jednat jeden člen představenstva, který k tomu bude dalším členem představe nstva písemně zmocněn, přičemž podmínkou takového zastupování je, aby jednajícím či zmocňujícím členem představenstva byl vždy buď předseda nebo místopředseda představenstva. 9.5.1997 - 15.3.1999
Jednání: Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.4.1996 - 9.5.1997
člen představenstva Ing. Reda Rahma 1.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Gabinova 868/11 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Martin Bernard 1.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: U Vodárny 855 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Maxime Pierre Claude Marsault 6.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Fastrova 316/27 , Praha 169 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Veselský 1.4.1996 - 9.5.1997
Adresa: Lechowiczova 2837/1 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Orlický 1.4.1996 - 9.5.1997
Adresa: Stříbrského 682/16 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Antonín Březina 1.4.1996 - 9.5.1997
Adresa: Živičná 2848/5 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Miroslav Hájek 1.4.1996 - 9.5.1997
Adresa: Draha 305 , Řevničov 270 54
člen představenstva Ing. Miloslav Kettner 1.4.1996 - 9.5.1997
Adresa: Jana Ziky 1944/22 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Antonín Březina 9.5.1997 - 15.3.1999
Adresa: Živičná 2848/5 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Miloslav Kettner 9.5.1997 - 15.3.1999
Adresa: Jana Ziky 1944/22 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. František Švrček 9.5.1997 - 15.3.1999
Adresa: Dr. Martínka 1508/3 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Pascal Guillaume 15.3.1999 - 23.6.1999
Adresa: Tyršova 1250/6 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Christophe Ploux 15.3.1999 - 12.6.2000
Adresa: Konečného 1919/12 , Ostrava 715 00
člen představenstva Ing. Hervé Peneau 15.3.1999 - 12.6.2000
Adresa: Tyršova 1250/6 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Pascal Guillaume 23.6.1999 - 1.9.2001
Zánik funkce 14.5.2001
Adresa: Šaljapinova 5513/23 , Ostrava 722 00
místopředseda představenstva Ing. Hervé Peneau 12.6.2000 - 19.12.2001
Vznik členství 16.12.1998
Zánik členství 20.7.2001
Vznik funkce 28.3.2000
Zánik funkce 20.7.2001
Adresa: Blodkova 1453/16 , Ostrava 709 00
člen představenstva Frédéric Faroche 12.6.2000 - 19.12.2001
Vznik členství 28.3.2000
Zánik členství 20.7.2001
Adresa: Konečného 1919/12 , Ostrava 715 00
člen představenstva Roland Mouton 19.12.2001 - 2.10.2002
Vznik členství 20.7.2001
Zánik členství 25.6.2002
Adresa: Hašlerova 674/9 , Ostrava 724 00
předseda představenstva Francois Habégre 1.9.2001 - 3.5.2004
Vznik členství 14.5.2001
Zánik členství 2.3.2004
Vznik funkce 14.5.2001
Adresa: Šaljapinova 5513/23 , Ostrava 722 00
člen představenstva Patrick Roussel 2.10.2002 - 3.5.2004
Vznik členství 25.6.2002
Adresa: Korunní 682/21 , Ostrava 709 00
člen představenstva Ing. Richard Chasák 15.3.1999 - 9.6.2004
Vznik členství 16.12.1998
Adresa: Jeronýmova 393 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Patrick Roussel 3.5.2004 - 21.11.2006
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 31.10.2006
Vznik funkce 2.3.2004
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: Korunní 682/21 , Ostrava 709 00
člen představenstva Ing. František Švrček 3.5.2004 - 21.11.2006
Vznik členství 9.3.2004
Adresa: Dr. Martínka 1508/3 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Richard Chasák 9.6.2004 - 9.4.2009
Vznik členství 16.12.1998
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: J. Jabůrkové 1602 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Jiří Lukeš 21.11.2006 - 29.8.2011
Vznik členství 7.11.2006
Zánik členství 31.7.2011
Adresa: Nádražní 853 , Klimkovice 742 83
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Duba 19.12.2001 - 16.1.2014
Vznik členství 20.7.2001
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 20.7.2001
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Ke kurtům 374/21 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. František Švrček 21.11.2006 - 15.7.2014
Vznik členství 9.3.2004
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 15.11.2006
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Dr. Martínka 1508/3 , Ostrava 700 30
člen představenstva Bc. Miroslav Pajchl 19.12.2011 - 15.7.2014
Vznik členství 15.12.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Opavská 6125/16 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Duba 16.1.2014 - 15.7.2014
Vznik členství 20.7.2001
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 20.7.2001
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Ke kurtům 374/21 , Praha 142 00
Jméno Ing. František Švrček 15.7.2014 - 6.2.2017
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 15.1.2017
Adresa: Dr. Martínka 1508/3 , Ostrava 700 30
statutární ředitel Ing. Miroslav Pajchl 6.2.2017 - 16.6.2017
Vznik funkce 15.1.2017
Adresa: Opavská 6125/16 , Ostrava 708 00
statutární ředitel Ing. Miroslav Pajchl 16.6.2017 - 16.7.2018
Vznik funkce 15.1.2017
Zánik funkce 1.7.2018
Adresa: 539 , 742 82 Jistebník Česká republika
statutární ředitel Ing. Miroslav Pajchl 16.7.2018 - 1.3.2019
Vznik funkce 1.7.2018
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: 539 , 742 82 Jistebník Česká republika
člen představenstva Maxime Marsault 1.3.2019 - 6.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Fastrova 316/27 , Praha 169 00

Dozorčí rada AmpluServis, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Martin Brůha 1.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: náměstí Josefa Machka 856/13 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Robert Talajka 1.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Příční 1573 , Kladno 273 09
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Beneš Ph.D., MBA, LL.M. 1.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Kafkova 1402/39 , Praha 160 00
člen Ing. Jaromír Slaběňák 1.4.1996 - 9.5.1997
Adresa: Opavská 1142/34 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Miroslav Kuchrýk 1.4.1996 - 15.3.1999
Adresa: Kubelíkova 736/1 , Ostrava 709 00
člen Ing. Jan Smolka 9.5.1997 - 15.3.1999
Adresa: Horní 614/52 , Ludgeřovice 747 14
člen Miloslav Bidlo 1.4.1996 - 23.6.1999
Adresa: Ľudovíta Štúra 1074/7 , Ostrava 708 00
člen Ing. Laurent Philippe Berméjo 15.3.1999 - 23.6.1999
Adresa: Pod Hybšmankou 2817/5 , Praha 150 00
předseda Ing. Jaroslav Veselský 15.3.1999 - 4.8.2000
Adresa: Lechowiczova 2837/1 , Ostrava 702 00
člen Denis Givois 23.6.1999 - 4.8.2000
Adresa: Pod srázem 1752/1 , Praha 147 00
člen Miroslav Gajdorus 23.6.1999 - 1.9.2001
Zánik členství 29.3.2001
Adresa: Budovatelů 367 , Velká Polom 747 64
předseda Denis Givois 4.8.2000 - 1.9.2001
Adresa: Pod srázem 1752/1 , Praha 147 00
předseda Denis Givois 1.9.2001 - 21.1.2002
Vznik členství 30.4.1999
Vznik funkce 21.7.2000
Adresa: Pod srázem 1755/7 , Praha 147 00
předseda Denis Givois 21.1.2002 - 1.1.2004
Vznik členství 30.4.1999
Vznik funkce 21.7.2000
Adresa: U družstva Práce 1734/92 , Praha 140 00
předseda Denis Givois 1.1.2004 - 3.5.2004
Vznik členství 30.4.1999
Zánik členství 9.3.2004
Vznik funkce 21.7.2000
Adresa: Školská 689/20 , Praha 110 00
člen Jaroslav Chrenčík 1.9.2001 - 9.6.2004
Vznik členství 20.4.2001
Adresa: Písečná 2922/7 , Ostrava 700 30
člen JUDr. Lubomír Lubojacký 4.8.2000 - 8.3.2006
Vznik členství 21.7.2000
Zánik členství 15.1.2006
Adresa: Havlíčkova 225 , Klimkovice 742 83
předseda Daniel Melin 3.5.2004 - 8.3.2006
Vznik členství 9.3.2004
Zánik členství 15.1.2006
Vznik funkce 9.3.2004
Zánik funkce 15.1.2006
Adresa: Hašlerova 674/9 , Ostrava 724 00
předseda dozorčí rady Renaud Capris 8.3.2006 - 5.10.2006
Vznik členství 15.1.2006
Vznik funkce 19.1.2006
Adresa: Na květnici 1708/18 , Praha 140 00
člen dozorčí rady François Leimgruber 8.3.2006 - 10.9.2007
Vznik členství 15.1.2006
Adresa: Konečného 1919/12 , Ostrava 715 00
člen dozorčí rady François Leimgruber 10.9.2007 - 3.3.2008
Vznik členství 15.1.2006
Adresa: Mitrovická 485/404 , Ostrava 724 00
člen Jaroslav Chrenčík 9.6.2004 - 19.6.2008
Vznik členství 20.4.2001
Adresa: Alšova 526/5 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady François Leimgruber 3.3.2008 - 13.1.2011
Vznik členství 15.1.2006
Vznik funkce 19.2.2008
Adresa: Mitrovická 485/404 , Ostrava 724 00
předseda dozorčí rady Renaud Capris 5.10.2006 - 29.8.2011
Vznik členství 15.1.2006
Zánik členství 31.7.2011
Vznik funkce 19.1.2006
Zánik funkce 31.7.2011
Adresa: Vodárenská 650 , Ostrava 725 26
člen Jaroslav Chrenčík 19.6.2008 - 15.7.2014
Vznik členství 20.4.2001
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Jubilejní 302 , Mokré Lazce 747 62
místopředseda dozorčí rady François Leimgruber 13.1.2011 - 15.7.2014
Vznik členství 15.1.2006
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 19.2.2008
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Blahoslavova 3301/11 , Ostrava 702 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Lukeš 29.8.2011 - 15.7.2014
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 25.8.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Nádražní 853 , Klimkovice 742 83

Sbírka Listin AmpluServis, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1258/SL 102 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 9.11.2015 11.1.2016 9.2.2016 2
B 1258/SL 101 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora, zpráva o vztazích dle § 82 Krajský soud v Ostravě 25.6.2015 26.6.2015 56
B 1258/SL 99 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora nekonsolid. Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 23.7.2014 36
B 1258/SL 98 stanovy společnosti úplné znění k 9.4.2014 Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 23.7.2014 11
B 1258/SL 97 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 72/2014, N 74/2014 Krajský soud v Ostravě 9.4.2014 20.6.2014 23.7.2014 14
B 1258/SL 100 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání správní rady Krajský soud v Ostravě 18.6.2014 20.6.2014 23.7.2014 2
B 1258/SL 76 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 30.3.2009 30.4.2009 4.5.2009 28
B 1258/SL 75 rozhod. o statut. orgánu -výp.ze zas.představ.1/09 Krajský soud v Ostravě 4.3.2009 3.4.2009 10.4.2009 4
B 1258/SL 74 stanovy společnosti - ÚZ - prosinec 2008 Krajský soud v Ostravě 18.12.2008 5.1.2009 17
B 1258/SL 73 notářský zápis Nz 356/2008 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 18.12.2008 5.1.2009 6
B 1258/SL 72 stanovy společnosti - ÚZ - listopad 2008 Krajský soud v Ostravě 21.11.2008 5.1.2009 17
B 1258/SL 71 podpisové vzory - Jaroslav Chrenčík Krajský soud v Ostravě 11.4.2008 18.6.2008 19.6.2008 1
B 1258/SL 70 ostatní -schvál.a rozděl.zisku r. 2007 Krajský soud v Ostravě 19.2.2008 14.4.2008 14.4.2008 2
B 1258/SL 69 výroční zpráva r. 2007 vč. zpr. auditora Krajský soud v Ostravě 14.4.2008 14.4.2008 22
B 1258/SL 68 rozhod. o statut. orgánu -výp.ze záp.DR-volb.+hosp.r.07 Krajský soud v Ostravě 19.2.2008 3.3.2008 7.3.2008 2
B 1258/SL 67 notářský zápis NZ 6/2008-zm. Stanov Krajský soud v Ostravě 9.1.2008 15.1.2008 22.1.2008 19
B 1258/SL 66 rozhod. o statut. orgánu opětovná volba ing.Zd. Duba Krajský soud v Ostravě 18.10.2007 26.10.2007 30.10.2007 1
B 1258/SL 65 podpisové vzory - François Leimgruber Krajský soud v Ostravě 4.9.2007 7.9.2007 12.9.2007 1
B 1258/SL 64 rozhod. o statut. orgánu záv.protokol o kon.vol.čl.DR Krajský soud v Ostravě 25.4.2007 9.5.2007 28.5.2007 1
B 1258/SL 63 ostatní - rozh. VH - schvál. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 15.3.2007 16.4.2007 17.4.2007 2
B 1258/SL 62 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 28.2.2007 16.4.2007 17.4.2007 39
B 1258/SL 61 rozhod. o statut. orgánu rozh. VH Krajský soud v Ostravě 7.11.2006 16.11.2006 27.11.2006 1
B 1258/SL 60 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 15.11.2006 16.11.2006 27.11.2006 3
B 1258/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 5.9.2006 16.11.2006 27.11.2006 6
B 1258/SL 58 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 15.11.2006 16.11.2006 27.11.2006 2
B 1258/SL 57 rozhod. o statut. orgánu rozh. VH Krajský soud v Ostravě 18.7.2006 26.7.2006 15.8.2006 1
B 1258/SL 56 ostatní -návr.na roz.zis.a rozd.zis.05 Krajský soud v Ostravě 30.5.2006 7.6.2006 12.6.2006 2
B 1258/SL 55 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,zpr.au Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 12.6.2006 32
B 1258/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. DR Krajský soud v Ostravě 15.12.2005 6.3.2006 16.3.2006 9
B 1258/SL 53 rozhod. o statut. orgánu rozh. VH Krajský soud v Ostravě 15.12.2005 6.3.2006 16.3.2006 1
B 1258/SL 52 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. DR Krajský soud v Ostravě 19.1.2006 6.3.2006 16.3.2006 3
B 1258/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.3.2006 16.3.2006 4
B 1258/SL 50 rozhod. o statut. orgánu -rozh.VH-zvol.čl.předst. Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 30.9.2005 1
B 1258/SL 49 výroční zpráva r. 2004,§66a/9,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.4.2005 28.4.2005 29
B 1258/SL 48 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 18.1.2005 19.1.2005 4
B 1258/SL 47 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 11.5.2004 10.6.2004 2
B 1258/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.6.2004 2
B 1258/SL 45 rozhod. o statut. orgánu -zápis představenstva Krajský soud v Ostravě 2.3.2004 11.5.2004 6
B 1258/SL 44 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 9.3.2004 11.5.2004 2
B 1258/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 24.3.2004 11.5.2004 6
B 1258/SL 42 rozhod. o statut. orgánu -zápis z dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 9.3.2004 11.5.2004 8
B 1258/SL 41 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 31.3.2004 6.4.2004 28
B 1258/SL 40 ostatní -rozh. o půs. VH Krajský soud v Ostravě 30.4.1999 15.10.2003 23.10.2003 4
B 1258/SL 39 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst.+DR Krajský soud v Ostravě 21.7.2000 15.10.2003 23.10.2003 15
B 1258/SL 38 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 29.3.2001 15.10.2003 23.10.2003 6
B 1258/SL 37 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 28.3.2000 15.10.2003 23.10.2003 4
B 1258/SL 36 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 16.12.1998 15.10.2003 23.10.2003 4
B 1258/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 14.4.1997 15.10.2003 23.10.2003 4
B 1258/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.1.1996 15.10.2003 23.10.2003 18
B 1258/SL 33 notářský zápis Nz 117/2001 Krajský soud v Ostravě 14.5.2001 15.10.2003 23.10.2003 4
B 1258/SL 32 notářský zápis Nz 230/2001 Krajský soud v Ostravě 20.7.2001 15.10.2003 23.10.2003 4
B 1258/SL 31 notářský zápis Nz 70/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 29.3.2001 15.10.2003 23.10.2003 27
B 1258/SL 30 notářský zápis Nz 244/2000 Krajský soud v Ostravě 3.10.2000 15.10.2003 23.10.2003 4
B 1258/SL 29 notářský zápis Nz 71/2000 Krajský soud v Ostravě 28.3.2000 15.10.2003 23.10.2003 4
B 1258/SL 28 notářský zápis Nz 353/98 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 16.12.1998 15.10.2003 23.10.2003 27
B 1258/SL 27 notářský zápis Nz 32/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 14.4.1997 15.10.2003 23.10.2003 25
B 1258/SL 26 notářský zápis Nz 4/96 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 9.1.1996 15.10.2003 23.10.2003 114
B 1258/SL 25 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 15.10.2003 23.10.2003 18
B 1258/SL 24 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 7.8.2003 12.8.2003 27
B 1258/SL 23 ostatní -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 30.10.2002 8.11.2002 11.11.2002 4
B 1258/SL 22 stanovy společnosti (úplné znění říjen 2002) Krajský soud v Ostravě 8.11.2002 11.11.2002 16
B 1258/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva+VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 11.10.2002 5
B 1258/SL 20 výroční zpráva r. 2001 vč.§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 3.7.2002 4.7.2002 24
B 1258/SL 19 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 3.7.2002 4.7.2002 17
B 1258/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.7.2002 4.7.2002 16
B 1258/SL 17 notářský zápis NZ 307/2001 Krajský soud v Ostravě 17.10.2001 3.7.2002 4.7.2002 2
B 1258/SL 16 notářský zápis NZ 292/2001 Krajský soud v Ostravě 27.9.2001 3.7.2002 4.7.2002 6
B 1258/SL 9 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 5.4.2002 139
B 1258/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.4.2002 10
B 1258/SL 14 ostatní -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 14.5.2001 5.4.2002 6
B 1258/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 14.5.2001 5.4.2002 5
B 1258/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -rozhod. VH Krajský soud v Ostravě 14.2.2001 5.4.2002 2
B 1258/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 20.7.2001 5.4.2002 5
B 1258/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.4.2002 17
B 1258/SL 8 ovládací smlouva Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 5.12.2001 6
B 1258/SL 7 ostatní usn. jmenování znalce Krajský soud v Ostravě 18.6.2001 21.8.2001 30.8.2001 2
B 1258/SL 6 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 2.5.2001 4.5.2001 16
B 1258/SL 5 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 10.5.2000 12.6.2000 15
B 1258/SL 4 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 26.6.1998 30.6.1998 9
B 1258/SL 3 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 27.6.1997 27.6.1997 14
B 1258/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.4.1997 27.6.1997 27.6.1997 19
B 1258/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.2.1997 29.4.1997 29.4.1997 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AmpluServis, a.s.

IČO (identifikační číslo) 65138317
Jméno AmpluServis, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 1.4.1996
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 21

Sídlo AmpluServis, a.s.

Živnosti a provozovny AmpluServis, a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna V hůrkách 2077/31, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1011770628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 3 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 5 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 6 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 7 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna V hůrkách 2077/31, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1011770628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna V hůrkách 2077/31, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1011770628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 11 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 12 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna V hůrkách 2077/31, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1011770628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna V hůrkách 2077/31, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1011770628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 15 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna V hůrkách 2077/31, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1011770628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna V hůrkách 2077/31, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1011770628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 17 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 18 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 19 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2000

Živnost č. 20 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Tovačovská 2924/18, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1000220362
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.9.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 906/44, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000220371
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.9.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 14.12.2000
Provozovna č. 6
Provozovna Revoluční 960/51, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1000132382
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.10.2007
Provozovna č. 7
Provozovna ČSA 4, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1000132374
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.9.2008
Provozovna č. 8
Provozovna Nádražní 391, Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny 1000132412
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.6.2008
Provozovna č. 9
Provozovna Svobody 5, Karviná 735 06
Identifikační číslo provozovny 1000132404
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.9.2008
Provozovna č. 10
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.9.2008

Živnost č. 21 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Elektrárenská 5558, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000132358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1000132391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1009370057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Vratimovská 689/117, Ostrava 719 00
Identifikační číslo provozovny 1009883003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014

Živnost č. 22 Výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a pravidelné zkoušky technických, zejména energetických zařízení včetně vyhrazených zařízení a související stavební činnosti

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AmpluServis, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Pajchl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AmpluServis, a.s.

IČO: 65138317
Firma: AmpluServis, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.4.1996

Sídlo AmpluServis, a.s.

Sídlo: Elektrárenská 5558 NEOAD, Ostrava - Třebovice 709 74

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
tracking image