Firma ALU CZ a.s. v likvidaci IČO 27088600


ALU CZ a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ALU CZ a.s. v likvidaci (27088600) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rosická 343, Tetčice 664 17. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 2003 a je stále aktivní. ALU CZ a.s. v likvidaci má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ALU CZ a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ALU CZ a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o ALU CZ a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro ALU CZ a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ALU CZ a.s. v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 5527
IČO (identifikační číslo osoby) 27088600
Jméno ALU CZ a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.9.2003
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 06.09.2010, sepsaného formou notářského zápisu jménem JUDr. Marie Tláškové, notářky v Praze se sídlem Praha 2, nám. I.P.Pavlova 1785/3, její zástupkyní ustan ovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Šárkou Tláškovou, sp.zn. NZ 280/2010, N 340/2010, bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora. 7.10.2010
Jediný akcionář vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl dne 13.11.2009 takto: Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, z částky 12.000.000,-- Kč (sl ovy: dvanáct milionů korun českých) o částku 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) na částku 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 40 (slovy: čtyřicet) kusů nových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotované, 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílení vlastního kapitálu společnosti a její ekonomické a personální stability. 5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 6) Jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na úpis nových akcií. Údaje dle § 203 odstavce 2 písmeno c) obchodního zákoníku (ve spojení s § 204a odstavec 2 obchodního zákoníku) se proto neuvádí. 7) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti FLAME Investments a.s.. 8) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 9) Místem upisování je sídlo jediného akcionáře - společnosti FLAME Investments a.s.. 10) Upisovatel - společnost FLAME Investments a.s. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností ALU CZ a.s. 11) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti ALU CZ a.s. se ukládá doručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu pot é, co bude podán návrh usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. S polečnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 13) Emisní kurs 40 (slovy: čtyřiceti) kusů nových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek jediného akcion áře - společnosti FLAME Investments a.s., ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) za společností ALU CZ a.s. proti pohledávce společností ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun če ských). Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil splacení emisního kurzu akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) započtením peněžitých pohledávek jediného akci onáře - společnosti FLAME Investments a.s. ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) za společností ALU CZ a.s. proti pohledávce společnosti ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Ke dni 13.11.2009 existují peněžité pohledávky jediného akcionáře - společnosti FLAME Investments a.s., IČ: 285 17 415 za společností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, z titulu poskytnutých úvěrů v celkové výši 8.000 .000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Jedná se o následující pohledávky jediného akcionáře - společnosti FLAME Investments a.s. vůči společnosti ALU CZ a.s., které budou započteny proti pohledávce společnosti ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu 40 (slovy: čtyřiceti) kusů nových akcií na ma jitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých): a) Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 13. 3. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřite lem, a společností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit po skytnutý úvěr ve výši 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž tato pohledávka co do částky 1.324.000,-- Kč (slovy: jeden milion tři sta dvacet čtyři tisíc korun českých) zanikla a k započtení dojde ohledně zby lé jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 1.676.000,-- Kč; b) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 3. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a sp olečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 1.900.000,-- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 1.900.000,-- Kč; c) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 9. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a sp olečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 1.500.000,-- Kč; d) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a s polečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 1.600.000,-- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 1.600.000,-- Kč; e) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a s polečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 500.000,-- Kč; f) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 21. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a s polečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 600.000,-- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky ve výši 600.000,-- Kč; g) Pohledávka ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 23. 4. 2009 mezi společností Alkona Invest CZ a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 11000, IČ 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1113, jako věřitelem, a s polečností ALU CZ a.s., se sídlem Tetčice, Rosická 343, PSČ 664 17, IČ 270 88 600, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5527, jako dlužníkem, na základě které vznikla společnosti ALU CZ a.s. povinnost splatit poskytnutý úvěr ve výši 5.500.000,-- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) spolu se sjednanými úroky, přičemž k započtení dojde ohledně části jistiny této pohledávky, a to co do částky 224.000,-- Kč. Uvedené pohledávky nabyl jediný akcionář - společnost FLAME Investments a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30. 6. 2009 uzavřené mezi společností Alkona Invest CZ a.s. jako postupitelem a společností FLAME Investments a.s. jako postupní kem. Společnost FLAME Investments a.s. se na základě uvedené smlouvy o postoupení pohledávek stala věřitelem společnosti namísto společnosti Alkona Invest CZ a.s. Existence pohledávek, které mají být použity na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých) započtením pohledávek společnosti FLAME Investments a.s. za společností ALU CZ a.s. proti pohledávce spo lečnosti ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem - Ing. Silvií Bělkovou, číslo licence auditora 1916 (BT Audit, s.r.o., se sídlem Mnichovice, Smetanova 23, PSČ 251 64, IČ 270 91 775, nezávislá auditorská společnost) . Důvodem započtení uvedených pohledávek je snížení rozsahu závazků společnosti ALU CZ a.s. Jediný akcionář v působnosti valné hromady udělil v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek společnosti FLAME Investments a.s. vůči společnosti ALU CZ a.s. ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých), jak jsou uvedeny výše, proti pohledávce společnosti ALU CZ a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých). K započtení se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí společnost ALU CZ a.s. jedinému akcionáři - společnosti FLAME Investments a.s. spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, jak je uvedeno shora, přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu, tj. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude mj. obsahovat specifikace pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií a jejich emisní kurz, jehož splacení bude provedeno formou započtení. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 7.12.2009 - 2.3.2010
Jediný akcionář ALKONA a.s. rozhodl dne 29.9.2008 v působnosti mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti, z částky 7.140.000,- Kč o částku 4.860.000,- Kč na částku 12.000.000,- Kč za následujících podmínek: 1) Zvýšení bude provedeno peněžitými vklady, přičemž emisní kurs dříve upsaných akcií akcionáři zcela splatili. 2) Bude upsáno 24 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, a dále 3 kusy nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou k ótované, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč. 3) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 4.860.000,- Kč a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 4) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) ObchZ . 6) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability. Tímto způsobem dojde k posílení vlastního kapitálu společnosti. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu jed inému akcionáři, společnosti ALKONA a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 25103024, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 4521. Veškeré akcie tedy budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři a procedura spojená s přednostním právem je nadbytečná. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 ObchZ předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. 7) Emisní kurs každé nově upisované akcie, tj. kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná, jejíž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč, činí 200.000,- Kč, a emisní kurs každé nově upisované akcie, tj. kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná, jejíž jmenovitá hodnota bude činit 20.000,- Kč, činí 20.000,- Kč. Emisní ážio je nulové. 8) Místem pro upsání akcií je sídlo jediného akcionáře, tedy společnosti ALKONA a.s., IČ: 25103024, na adrese Praha 1, Klimentská 22. 9) Jediný akcionář upíše akcie uzavřením smlouvy o upsání nových akcií se společností, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která počne běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti WARRINGTON a.s. se ukládá do ručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na ro zvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisov ání akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs dvaceti čtyř (24) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), bude splacen peněžitým vkladem - zap očtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře, společnosti ALKONA a.s. proti pohledávce společnosti WARRINGTON a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 4.800.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set korun českých). 11) Emisní kurs tří (3) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře v penězích. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs těchto akcií na zvláštní účet společnosti číslo 4200132188/6800 vedený u Volksbank CZ, a.s., a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 4.800.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set tísíc korun českých) započtením peněžitých pohledáv ek jediného akcionáře ALKONA a.s. ve výši 4.800.000,- Kč za společností WARRINGTON a.s. proti pohledávce společnosti WARRINGTON a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 4.800.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set tisíc korun českých). Jedná se o následující pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti, které budou započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu dvaceti čtyř kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jej ichž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých): - Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 22. dubna 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. května 2008 mezi jediným akcionářem jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit jedinému akcionáři jistinu úvěru ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) a sjednaný úrok do 31. 12. 2008, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky 4.000.000, - Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). - Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 1. července 2008 mezi Alkona Invest CZ a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 22, PSČ 110 00, IČ: 44684690, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 1113 jakožt o věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit společnosti Alkona Invest CZ a.s. poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit společnosti Alkona Invest CZ a.s. jistinu úvěru ve výši 800 .000,- Kč ((slovy: osm set tisíc korun českých) do 31.12.2008 a sjednané úroky. Tato pohledávka byla postoupena společností Alkona Invest CZ a.s. jakožto postupitelem jedinému akcionáři jakožto postupníkovi Smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 1 .července 2008, na základě níž je jediný akcionář co do uvedené pohledávky a jejího příslušenství věřitelem společnosti namísto Alkona Invest CZ a.s. K započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky, tj. částky 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun če ských). Existence pohledávek, které mají být použity na splacení emisního kursu nově upsaných akcií započtením pohledávky společnosti ALKONA a.s. za společností WARRINGTON a.s. proti pohledávce společnosti WARRINGTON a.s. na splacení emisního kurzu akcií, byla ověřena nezávislým auditorem - BT Audit, s.r.o., nezávislá auditorská společnost, číslo licence 424. Důvodem započtení uvedených pohledávek je snížení rozsahu závazků společnosti. K započtení se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí společnost jedinému akcionáři spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, jak je uvedeno shora, přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu, tj. před podáním návrhu na zápi s zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude mj. obsahovat specifikace pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií a jejich emisní kurs, jehož splacení bude provedeno formou započtení. Podpis y účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 28.11.2008 - 29.12.2008
Mimořádná valná hromada přijala dne 30.11.2007 rozhodnutí následujícího obsahu: a) Základní kapitál společnosti WARRINGTON a.s., IČ: 270 88 600, se zvyšuje peněžitými vklady, přičemž emisní kurs dříve upsaných akcií akcionáři zcela splatili. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.120.000,- Kč. Upisování akcií nad částku n avrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 23 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč, a dále 26 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 20.000,- Kč c) Všichni dosavadní akcionáři společnosti se vzdávají přednostního práva upsat nové akcie, a to zejména s ohledem na zaokrouhlení jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií a počet hlasů s nimi spojených, přičemž všechny nově vydávané akcie společnosti upíš í všichni dosavadní akcionáři společnosti na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku s těmito náležitostmi: Akcionář - ALKONA a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 25103024, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 4521 upíše 17 kusů akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 10 kusů a kcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií. Akcionář - PERSEUS Consulting s.r.o. se sídlem Praha 5, Lipence 523, PSČ 155 31, IČ: 26497727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 85924 upíše 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 16 kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií. d) Dohoda dle § 205 obchodního zákoníku bude pořízena ve formě notářského zápisu v notářské kanceláři JUDr. Marie Tláškové, Praha 2, Sokolská 31. Upisování akcií bude v dohodě dle § 205 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato dohoda bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů počítané ode dne, kdy společnost doručí poslednímu z akcionářů návrh na uzavření této dohody. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům na základě písemného sdělení představenstva vyvěšeného v sídle společnosti. e) Emisní kurs každé nově upisované akcie, tj. kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná, jejíž jmenovitá hodnota bude činit 200.000,- Kč, činí pro všechny upisovatele 200.000,- Kč a emisní kurs každé nově upisované akci e, tj. kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná, jejíž jmenovitá hodnota bude činit 20.000,- Kč, činí pro všechny upisovatele 20.000,- Kč. Emisní ážio je nulové. f) Mimořádná valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek stávajícího akcionáře společnosti, a to ALKONA a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 25103024, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl ožka číslo 4521 vůči společnosti v úhrnné výši 3.600.000,- Kč proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií v úhrnné výši 3.600.000,- Kč. Jedná se o následující pohledávky akcionáře ALKONA a.s. vůči společnosti, které budou započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 31.5.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.6.2007 mezi ALKONA a.s. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednaným i úroky, tj. povinnost vrátit společnosti ALKONA a.s. jistinu úvěru ve výši 600.000,- Kč a sjednaný úrok do 31.12.2007, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky; Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 19.6.2007 mezi ALKONA a.s. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit společnos ti ALKONA a.s. jistinu úvěru ve výši 3.000.000,- Kč do 31.12.2007 a sjednané úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky. g) Mimořádná valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžité pohledávky stávajícího akcionáře společnosti, a to PERSEUS Consulting s.r.o. se sídlem Praha 5, Lipence 523, PSČ 155 31, IČ: 26497727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze, oddíl C, vložka číslo 85924 vůči společnosti v úhrnné výši 500.000,- Kč proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií v úhrnné výši 500.000,- Kč. Jedná se o následující pohledávku akcionáře PERSEUS Consulting s.r.o. vůči společnosti, která bude započtena proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.8.2007 mezi PERSEUS Consulting s.r.o. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla Společnosti povinnost vrátit půjčku spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit spol ečnosti PERSEUS Consulting s.r.o. jistinu půjčky ve výši 500.000,- Kč do 31.12.2007 a sjednané úroky, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky. h) Důvodem započtení uvedených pohledávek je snížení rozsahu závazků společnosti. ch) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení shora uvedených pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí společnost upisovatelům spolu s návrhem dohody dle § 205 Obchodního zákoníku, jak je uvedeno shora, přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu, tj. před podáním n ávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouvy o započtení budou mj. obsahovat specifikace pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií a jejich emisní kurs, jehož splacení bude provedeno formou zap očtení. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. i) Emisní kurs nově vydaných akcií, jejichž majitelem bude akcionář ALKONA a.s. /tj. 17ti kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 10ti kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akc ií/, bude splacen výhradně formou započtení /tj. ve výši 3.600.000,- Kč/. j) Emisní kurs 2 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 5ti kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií, jejichž majitelem bude akcionář PERSEUS Consulting s.r.o., bude v část ce 500.000,- Kč splacen formou započtení. Emisní kurs 4 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 11ti kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií, jejichž majitelem bude akcioná ř PERSEUS Consulting s.r.o., bude v úhrnné částce 1.020.000,- Kč v souladu s ujednáními v dohodě dle § 205 Obchodního zákoníku splacen na účet společnosti číslo 4200132188/6800 vedený Volksbank a.s., a to nejpozději do 20.12.2007. Pro případ, že by tento akcionář nesplnil povinnost uhradit emisní kurs akcií ve výši 1.020.000,- Kč řádně a včas, bude v dohodě sjednána rozvazovací podmínka, při jejímž splnění je úpis 4 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těcht o nových akcií a 11ti (jedenácti) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií akcionářem PERSEUS Consulting s.r.o. neúčinný. V takovém případě by akcionář PERSEUS Consulting s.r.o. účinně upsal 2 kusy nových akcií o jm enovité hodnotě 200.000,- Kč u každé z těchto nových akcií a 5 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč u každé z těchto nových akcií. k) Při splnění rozvazovací podmínky dle bodu j) budou 4 kusy nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, které nebudou kótované, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč a 11 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele , v listinné podobě, které nebudou kótované, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč nabídnuty k úpisu určitému zájemci z řad akcionářů, a to společnosti ALKONA a.s. Emisním kursem všech těchto akcií je jejich jmenovitá hodnota. Tyto akcie budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14ti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o uspání akcií, přičemž návrh této smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti určitému zájemci bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne sp lnění rozvazovací podmínky /dle bodu j)/. l) Mimořádná valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek určitého zájemce - ALKONA a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.020.000,- Kč pro případ postupu dle bodu k). Jedná se o následující pohledávky akcionáře ALKONA a.s. vůči společnosti, které budou započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.3.2007 mezi ALKONA a.s. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit společnos ti ALKONA a.s. jistinu úvěru ve výši 500.000,- Kč a sjednaný úrok do 31.12.2007, přičemž k započtení dojde ohledně jistiny této pohledávky; Pohledávka vzniklá ze Smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.7.2007 mezi ALKONA a.s. jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, na základě níž vznikla společnosti povinnost splatit poskytnutý úvěr spolu se sjednanými úroky, tj. povinnost vrátit společnos ti ALKONA a.s. jistinu úvěru ve výši 1.000.000,- Kč a sjednaný úrok do 31.12.2007, přičemž k započtení dojde ohledně části jistiny této pohledávky ve výši 520.000,- Kč. Důvodem započtení uvedených pohledávek je snížení rozsahu závazků společnosti a dodržení podmínek stanovených financující bankou společnosti. m) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení shora uvedených pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek doručí společnost do sídla ALKONA a.s., přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu. Smlouva o započtení bude mimo jiné obsahovat specifikace pohledávek, právní důvod jejich v zniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií a jejich emisní kurs, jehož splacení bude provedeno formou započtení. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 28.1.2008 - 5.3.2008
Základní kapitál společnosti WARRINGTON a.s. se zvyšuje o částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2,020.000,- Kč (slovy: dva miliony dvacet tisíc korun českých) u psáním nové akcie. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 1 (jeden) kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 20.000,- kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs upisovéné akcie činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcie nebude upsána s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku. Akcie vydaná za účelem zvýšení základního kapitálu bude upsána na základě dohody akcionářů na rozsahu jejich účati na zvýšení základního kapitálu společnosti podle ust. § 205 obchodního zákoníku s těmito náležitostmi. Akcionáři společnosti se vzdají přednostního práva na upisování akcie, kterou společnost WARRINGTON a.s. vydá za účelem zvýšení základního kapitálu. Akcionář - společnost ALKONA a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 251 03 024 upíše 1 (jeden) kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcionář - společnost PERSEUS Consulting s.r.o., se sídlem Praha 5, Lipence 523, PSČ 155 31, IČ: 264 97 727 neupíše žádnou novou akcii. Dohoda dle § 205 obchodního zákoníku bude pořízena ve formě notářského zápisu v notářské kanceláři JUDr. Aleny Procházkové na adrese Praha 5, Smíchov, Štefánikova 26, ve lhůtě nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení v alné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen písemným sdělením představenstva společnosti vyvěšením v sídle společnosti. Upisování akcie bude v dohodě podle § 205 obchodního zákoníku vázáno rozvazovací podmínkou, j íž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs upisované akcie bude splacen peněžitým vkladem. Upisovatel, tj. společnost ALKONA a.s, se sídlem Praha 1, Klimentská 22, IČ: 251 03 024 je povinen splatit emisní kurs upisované akcie peněžitým vkladem ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na zvláštní účet společnosti č.: 166648421/060 0 ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne sepsání dohody dle § 205 obchodního zákoníku. 5.11.2007 - 11.12.2007

Aktuální kontaktní údaje ALU CZ a.s. v likvidaci

Kapitál ALU CZ a.s. v likvidaci

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.3.2010
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2008 - 2.3.2010
zakladni jmění 7 140 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.3.2008 - 29.12.2008
zakladni jmění 2 020 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2007 - 5.3.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.9.2003 - 11.12.2007

Akcie ALU CZ a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 97 2.3.2010
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 30 29.12.2008
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 57 29.12.2008 - 2.3.2010
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 33 5.3.2008 - 29.12.2008
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 27 5.3.2008 - 29.12.2008
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 1 11.12.2007 - 5.3.2008
Akcie na majitele 200 000 Kč 10 17.9.2003 - 5.3.2008

Sídlo ALU CZ a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Rosická 343 , Tetčice 664 17 28.11.2016
Adresa Rosická 343 , Tetčice 664 17 5.11.2007 - 28.11.2016
Adresa Žitavského 496 , Praha 156 00 11.8.2005 - 5.11.2007
Adresa 523 , 155 31 Praha 5 Česká republika
15.7.2004 - 11.8.2005
Adresa U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 17.9.2003 - 15.7.2004

Předmět podnikání ALU CZ a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 7.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.4.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 17.9.2007
zámečnictví 17.9.2007 - 7.4.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 17.9.2007 - 7.4.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 24.2.2006 - 7.4.2009
projektová činnost ve výstavbě 11.8.2005
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 11.8.2005 - 7.4.2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 17.9.2003 - 7.4.2009

vedení firmy ALU CZ a.s. v likvidaci

Statutární orgán ALU CZ a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti, a to každý člen představenstva samostatně. 7.4.2009
Představenstvo jedná jménem společnosti, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 2.7.2007 - 7.4.2009
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně a to tím způsobem, že k napsané obchodní firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. 24.2.2006 - 2.7.2007
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnostipředseda představentva. 15.1.2004 - 24.2.2006
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti. 17.9.2003 - 15.1.2004
člen představenstva Pavel Vacek 28.11.2016
Vznik členství 20.7.2009
Adresa: 459 , Hostěradice 671 71
Člen Pavla Smetanová 17.9.2003 - 15.1.2004
Vznik členství 17.9.2003
Zánik členství 29.10.2003
Vznik funkce 17.9.2003
Zánik funkce 29.10.2003
Adresa: Brunnerova 993/14 , Praha 163 00
předseda Ing. Stanislva Pavel MBA 15.1.2004 - 15.1.2004
Vznik členství 29.10.2003
Vznik funkce 29.10.2003
Adresa: Lipence 523 , 155 31 Praha 5 Česká republika
člen Ing. Zdeněk Žilka 15.1.2004 - 15.1.2004
Adresa: Litoměřická 405/9 , Praha 190 00
předseda Ing. Stanislav Pavel MBA 15.1.2004 - 11.8.2005
Vznik členství 29.10.2003
Zánik členství 17.6.2005
Vznik funkce 29.10.2003
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Lipence 523 , 155 31 Praha 5 Česká republika
člen JUDr. Jan Malo 15.1.2004 - 11.8.2005
Vznik členství 29.10.2003
Zánik členství 17.6.2005
Vznik funkce 29.10.2003
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Vojtěcha Lanny 3271 , Kladno 272 01
člen Ing. Vladimír Žilka 15.1.2004 - 11.8.2005
Vznik členství 29.10.2003
Zánik členství 17.6.2005
Vznik funkce 29.10.2003
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Litoměřická 405/9 , Praha 190 00
člen Ing. Jan Hendrych 15.1.2004 - 11.8.2005
Vznik členství 29.10.2003
Zánik členství 17.6.2005
Vznik funkce 29.10.2003
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Pražská 560 , Sadská 289 12
předseda představenstva Tomáš Němeček 11.8.2005 - 2.7.2007
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 28.3.2007
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 28.3.2007
Adresa: Dačického 1220/2 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Jiří Malý 11.8.2005 - 2.7.2007
Vznik členství 17.6.2005
Vznik funkce 17.6.2005
Adresa: Choceradská 2749/23 , Praha 141 00
člen představenstva Radka Šalamounová 11.8.2005 - 5.11.2007
Vznik členství 17.6.2005
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 26.9.2007
Adresa: Ružinovská 1227/16 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Jiří Malý 2.7.2007 - 5.11.2007
Vznik členství 17.6.2005
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 26.9.2007
Adresa: Choceradská 2749/23 , Praha 141 00
člen představenstva David Štědra 2.7.2007 - 28.11.2008
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: Mirotická 770/6 , Praha 142 00
předseda představenstva Jaroslav Šístek 5.11.2007 - 28.11.2008
Vznik funkce 26.9.2007
Zánik funkce 26.9.2008
Adresa: náměstí Míru 29/15 , Mělník 276 01
člen představenstva Josef Stručovský 5.11.2007 - 28.11.2008
Vznik funkce 26.9.2007
Zánik funkce 26.9.2008
Adresa: 142 , Římov 675 22
předseda představenstva Ing. Peter Kutlák 28.11.2008 - 7.4.2009
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 6.3.2009
Vznik funkce 26.9.2008
Zánik funkce 6.3.2009
Adresa: Pod Kremenicou 3 , 900 31 Stupava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Dušan Horecký 28.11.2008 - 7.4.2009
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 6.3.2009
Adresa: Matúšova 26 , 811 04 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Milan Bubeníček 28.11.2008 - 10.8.2009
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 20.7.2009
Adresa: Padovská 585/4 , Praha 109 00
člen představenstva Pavel Vacek 10.8.2009 - 28.11.2016
Vznik členství 20.7.2009
Adresa: 459 , Hostěradice 671 71

Dozorčí rada ALU CZ a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Předseda Ing. Zuzana Beladičová 17.9.2003 - 15.1.2004
Vznik členství 17.9.2003
Zánik členství 29.10.2003
Vznik funkce 17.9.2003
Zánik funkce 29.10.2003
Adresa: Pri Šajbách 7755 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
Člen Peter Herich 17.9.2003 - 15.1.2004
Vznik členství 17.9.2003
Zánik členství 29.10.2003
Adresa: Hradby 5 , 977 01 Brezno Slovenská republika
Člen Albert Matějka 17.9.2003 - 15.1.2004
Vznik členství 17.9.2003
Zánik členství 29.10.2003
Adresa: U valu 862/2 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Ing. Aleš Rozmanitý 2.7.2007 - 28.11.2008
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: Borovanského 2208/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Pavel 2.7.2007 - 28.11.2008
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: Na Panorámě 532 , Praha 155 31
člen dozorčí rady Ing. Pavol Kosnáč 28.11.2008 - 23.7.2009
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 12.6.2009
Adresa: Majerníkova 3043 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Rešl 2.7.2007 - 4.1.2011
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 2.11.2010
Adresa: Klíčovská 791/7 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Hryzák 23.7.2009 - 4.1.2011
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 2.11.2010
Adresa: Domkovská 2555/54 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Josef Růžička 28.11.2008 - 11.4.2012
Vznik členství 26.9.2008
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: 161 , Vysoké Popovice 664 84

Likvidace ALU CZ a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Po dobu likvidace jedná jménem společnosti likvidátor samostatně. 7.10.2010
Jméno Ing. Stanislav Pavel 11.8.2015
Adresa: 523 , Praha 155 31
Jméno Ing. Stanislav Pavel 7.10.2010 - 11.8.2015
Adresa: 523 , Praha 155 31

Sbírka Listin ALU CZ a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5527/SL 64 insolvenční rozhodnutí -prohlašuje se konkurs Krajský soud v Brně 3.2.2012 8.2.2012 4
B 5527/SL 63 insolvenční rozhodnutí -zahájení řízení Krajský soud v Brně 1.8.2011 18.8.2011 1
B 5527/SL 62 insolvenční rozhodnutí -odmítnutí Krajský soud v Brně 5.4.2011 18.8.2011 3
B 5527/SL 61 insolvenční rozhodnutí -zahájení řízení Krajský soud v Brně 30.3.2011 31.3.2011 1
B 5527/SL 60 účetní závěrka - k 5.9.2010 Krajský soud v Brně 31.1.2011 25.2.2011 9
B 5527/SL 59 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 2.11.2010 29.12.2010 1
B 5527/SL 58 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.9.2010 13.10.2010 1
B 5527/SL 57 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 280/10 Krajský soud v Brně 6.9.2010 13.10.2010 9
B 5527/SL 56 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 11.4.2010 3.9.2010 3
B 5527/SL 55 ostatní - přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 15.2.2010 3.9.2010 1
B 5527/SL 54 ostatní - cash flow 2009 Krajský soud v Brně 15.2.2010 3.9.2010 2
B 5527/SL 53 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 17.2.2010 3.9.2010 4
B 5527/SL 52 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 15.2.2010 3.9.2010 2
B 5527/SL 51 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 15.2.2010 3.9.2010 4
B 5527/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.1.2010 3.3.2010 14
B 5527/SL 49 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 333/09 Krajský soud v Brně 13.11.2009 11.12.2009 18
B 5527/SL 48 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.7.2009 20.8.2009 1
B 5527/SL 47 ostatní -rozhod. jed.akc. Krajský soud v Brně 20.7.2009 20.8.2009 2
B 5527/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.6.2009 29.7.2009 3
B 5527/SL 45 ostatní - zápis o rozh. jedin. akcion. Krajský soud v Brně 12.6.2009 29.7.2009 1
B 5527/SL 44 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 12.2.2009 27.7.2009 17
B 5527/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.3.2009 8.4.2009 10
B 5527/SL 42 notářský zápis - rozh. jed. akc., NZ 67/2009 Krajský soud v Brně 17.3.2009 8.4.2009 12
B 5527/SL 41 ostatní - zápis o rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 6.3.2009 8.4.2009 2
B 5527/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.12.2008 5.1.2009 10
B 5527/SL 39 ostatní - smlouva o započtení Krajský soud v Brně 26.11.2008 5.1.2009 7
B 5527/SL 38 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 26.11.2008 5.1.2009 6
B 5527/SL 37 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 20.11.2008 5.1.2009 1
B 5527/SL 36 notářský zápis - rozh. jed.akc., NZ 275/2008 Krajský soud v Brně 29.9.2008 5.1.2009 11
B 5527/SL 35 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.9.2008 2.12.2008 2
B 5527/SL 34 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.9.2008 2.12.2008 1
B 5527/SL 33 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.10.2008 2.12.2008 2
B 5527/SL 32 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.9.2008 2.12.2008 1
B 5527/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.10.2008 2.12.2008 2
B 5527/SL 30 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 26.9.2008 2.12.2008 2
B 5527/SL 29 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 275/08 Krajský soud v Brně 29.9.2008 2.12.2008 11
B 5527/SL 28 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 14.2.2008 1.7.2008 4
B 5527/SL 27 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 13.2.2008 1.7.2008 1
B 5527/SL 26 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 13.2.2008 1.7.2008 1
B 5527/SL 25 ostatní - rozh. VH Krajský soud v Brně 3.12.2007 7.3.2008 1
B 5527/SL 24 ostatní - sml. o započetí - PERSEUS Krajský soud v Brně 12.12.2007 7.3.2008 5
B 5527/SL 23 ostatní - sml. o započetí- ALKONA Krajský soud v Brně 12.12.2007 7.3.2008 7
B 5527/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.12.2007 7.3.2008 11
B 5527/SL 21 notářský zápis - rozh. VH, NZ 340/07 Krajský soud v Brně 17.12.2007 7.3.2008 13
B 5527/SL 20 notářský zápis - rozh. VH, NZ 309/07 Krajský soud v Brně 30.11.2007 5.2.2008 20
B 5527/SL 19 ostatní -kupní smlouva Krajský soud v Brně 31.5.2005 17.1.2008 4
B 5527/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Brně 4.10.2007 31.12.2007 2
B 5527/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.11.2007 31.12.2007 11
B 5527/SL 16 notářský zápis -dohoda akcionářů, NZ 496/07 Krajský soud v Brně 15.10.2007 31.12.2007 6
B 5527/SL 15 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 456/07 Krajský soud v Brně 26.9.2007 31.12.2007 11
B 5527/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Brně 3.5.2007 12.9.2007 1
B 5527/SL 13 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 163/07 Krajský soud v Brně 28.3.2007 12.9.2007 14
B 5527/SL 12 účetní závěrka -příloha Krajský soud v Brně 15.1.2007 18.7.2007 4
B 5527/SL 11 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 15.1.2007 18.7.2007 1
B 5527/SL 10 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 15.1.2007 18.7.2007 1
B 5527/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.2.2006 15.3.2006 11
B 8903/SL 7 ostatní smlouva o převodu cenných papí Městský soud v Praze 31.5.2005 26.9.2005 0
B 5527/SL 8 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 127/05+stanovy Krajský soud v Brně 17.6.2005 26.9.2005 23
B 5527/SL 6 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 30.3.2005 26.4.2005 6
B 5527/SL 5 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 479/04 Krajský soud v Brně 16.4.2004 3.9.2004 3
B 5527/SL 4 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.10.2004 15.1.2004 10
B 5527/SL 3 notářský zápis -stanovy, NZ 662/03 Krajský soud v Brně 29.10.2003 15.1.2004 20
B 5527/SL 2 notářský zápis ZL, stanovy, NZ 474/03 Krajský soud v Brně 29.7.2003 18.9.2003 20
B 5527/SL 1 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.7.2003 18.9.2003 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ALU CZ a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 27088600
Jméno ALU CZ a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rosice
Vznik první živnosti: 1.7.2005
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 4

Sídlo ALU CZ a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny ALU CZ a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Rosická 343, Tetčice 664 17
Identifikační číslo provozovny 1007009276
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 26.3.2007

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.7.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Rosická 343, Tetčice 664 17
Identifikační číslo provozovny 1007009276
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.3.2007

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.8.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Rosická 343, Tetčice 664 17
Identifikační číslo provozovny 1007009276
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.8.2007

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.8.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Rosická 343, Tetčice 664 17
Identifikační číslo provozovny 1007009276
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2007

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ALU CZ a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Pavel Vacek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ALU CZ a.s. v likvidaci

IČO: 27088600
Firma: ALU CZ a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Tetčice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.9.2003

Sídlo ALU CZ a.s. v likvidaci

Sídlo: Rosická 343, Tetčice 664 17

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image