Firma ALPINE PRO, a.s. IČO 49970321


ALPINE PRO, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ALPINE PRO, a.s. (49970321) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kodaňská 1441, 101 00 Praha 10 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. ALPINE PRO, a.s. má celkem čtyři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ALPINE PRO, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ALPINE PRO, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ALPINE PRO, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ALPINE PRO, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ALPINE PRO, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10224
IČO (identifikační číslo osoby) 49970321
Jméno ALPINE PRO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Dne 23. července 2007 rozhodla valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. o zvýšení základního kapitálu:- Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 20,000.000,-- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých, na částku 120,000.000,-- Kč.- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.- Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 20, slovy dvacet kusů, kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě. Akcie nebudou kótované.- Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to* Panu Václavu Hrbkovi, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, která upíše 20 ks kmenových akcií na majitele ve jmenvoité hodnotě 1,000.000,-- Kč v listinné podobě.- Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti ALPINE PRO, a.s. na adrese Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 101 00 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí : 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč.- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to* Pohledávky pana Václava Hrbka, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, podnikajícího jako fyzická osoba pod obchodní firmou Václav Hrbek - BODY HF (identifikační číslo 49692763) vůči společnosti vyplývající z ústně uzavřené kupní smlouvy, na základě které bylo dne 1.4. 2005 předáno společnosti zboží, podepsán dodací list a vystavena faktura pod variabilním symbolem 5100059 ze dne 30.4. 2005 ve výši 64,646.975,50 Kč. Z tohoto závazku bylo dosud uhrazeno 14,252.158,60 Kč a ke dni 23.7. 2007 činí výše pohledávky pana Václava Hrbka vůči společnosti 50,394.816,90 Kč, slovy: padesátmilionů třistadevadesátčtyřtisícosmsetšestnáct korun českých padesát haléřů. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 20,000.000,-- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých.Existence 23.10.2007 - 24.1.2008
Mimořádná valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. konaná dne 29.7.2005 přijala následující usnesení:Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Brno, Kobližná čp. 53, č. orientační 24, PSČ 657 98, identifikační číslo 499 70 321 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 1236 (dále jen "Společnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník").1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost TYPHOON, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4042, se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČ: 269 12 619 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,67 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením hromadných listin ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených hromadných listin vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 664 315 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 3,- Kč, 162 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 300 000,- Kč a 1 000 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 45 300,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,67 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 21,- Kč (slovy: dvacetjedna koruna česká) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Navržená výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 249-149/05 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti ALPINE PRO, a.s., za jednu akcii 16.8.2005
Společnost se sloučila se společností ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914. Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé společnosti ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914. 31.1.2005
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru zvýšit základní kapitál.Základní kapitál společnosti Centex a.s. z původní výše 2,310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 48,600.000,- (slovy: čtyřicet osm milionů šest set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 50,910.000,- Kč (slovy: padesát milionů devět set deset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen výlučně peněžitými vklady upisovatelů.Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti se vylučuje pro všechny akcionáře. Akcie budou upisovány s vyloučením přednostního práva podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku pro všechny akcionáře. Důvodem vyloučení přednostního práva je podstatné snížení závazků společnosti, přístup na nové trhy a přínos know-how.Všechny nové akcie budou nabídnuty k jejich úpisu peněžitým vkladem určitému zájemci, jímž je společnost TYPHOON, a.s., IČ 26912619 se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, a to 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Kobližná 24, čp. 53, PSČ 657 98. Lhůta pro jejich úpis činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, ne však dříve než dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu snížení základního kapitálu společnosti Centex a.s. do obchodního rejstříku tak, jak bylo schváleno v bodu 5) programu jednání této valné hromady.Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli (určitému zájemci) oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek tohoto upisovatele proti pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena mezi upisovatelem a společností Centex a.s. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Jedná se o pohledávku společnosti TYPHOON, a.s. vůči společnosti v celkové výši 48,867.080,83 Kč (slov 14.7.2004 - 27.9.2004
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru snížit základní kapitál.Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 40,810.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů osm set deset tisíc korun českých) o částku ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých) z důvodu úhrady ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu na 2,310.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých), a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 53,-- Kč (slovy: padesát tři korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) na jednu akcii. 11.6.2004 - 28.7.2004
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2002 o záměrusnížit základní kapitál. Základní kapitál společnosti se snižujeze 770.000.000,- Kč (slovy sedmset sedmdesát milionů korunčeských) o částku 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devětmilionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) z důvodu úhradykumulované ztráty společnosti na výslednou výši základníhokapitálu 40.810.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů osmset desettisíc korun českých) a částka odpovídající snížení základníhokapitálu ve výši 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devětmilionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) se použijevýhradně k úhradě kumulované ztráty společnosti. Sníženízákladního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu kmenovouakcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovy padesát třikorun českých) na jednu kmenovou akcii a snížením jmenovitéhodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednuprioritní akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovypadesát tři korun českých) na jednu prioritní akcii. 23.5.2003 - 16.3.2004
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.01.2003, č.j. 24 K142/2002-328 byl ustanoven předběžný správce Ing. VladimírNeznal, Brno, Valašská 7, PSČ 625 00. 13.1.2003 - 16.3.2004
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.01.2003, č.j. 24 K142/2002-328 byl ustanoven předběžný správce Ing. Vladimírneznal, brno, Valašská 7, PSČ 625 00. 13.1.2003 - 13.1.2003
Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou společnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000. 28.11.2000 - 21.12.2001
Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnouhromadou spoečnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000. 28.11.2000 - 28.11.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou29.8.2000. 6.10.2000 - 28.11.2000
Centex a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, PSČ 657 98,zastoupen předsedou představenstva ing. Tomášem Říčným amístopředsedou představenstva ing. Jiřím Pavlíkem, prodal částpodniku- prodejnu v domě č.6, Masarykova ul. v Brně- kupujícímupanu Kamilu Pochylému, r.č.570627/1693, bytem Horova 57d, Brno,616 00, IČO 151 89 341, smlouvou o prodeji části podniku ze dne9.3.2000, a to včetně vlastnických práv k věcem, jiných práv azávazků a jiných majetkových hodnot, jež slouží k provozovánípředmětné prodejny v rozsahu taxativně vymezeném uvedenousmlouvou. 12.5.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou22.6.1999. 22.10.1999 - 6.10.2000
Společnost předložila stanovy v novém znění schválenýmimimořádnou valnou hromadou 24.9.1998. 22.10.1998 - 6.10.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými řádnou valnou hromadou1.8.1997. 15.12.1997 - 6.10.2000
Základní jmění splaceno v plné výši. 20.12.1996 - 23.3.2002
Ke dni 19.12.1995 byly předloženy stanovy přijaté mimořádnouvalnou hromadou dne 29.11.1995. 19.12.1995 - 6.10.2000
Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 5.6.1995. 13.10.1995 - 6.10.2000
Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnouhromadou dne 29.6.1995. 13.10.1995 - 6.10.2000
Ke dni 10.5.1995 se zapisuje změna a doplnění stanov v čl.5,7,10,12,16,17,19,21,22,23,24,27,28,30,31,36,45,48,50, přijatévalnou hromadou dne 3.5.1995. 10.5.1995 - 6.10.2000

Aktuální kontaktní údaje ALPINE PRO, a.s.

Kapitál ALPINE PRO, a.s.

zakladni jmění 120 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.1.2008
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.2006 - 24.1.2008
zakladni jmění 96 210 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.1.2005 - 23.10.2006
zakladni jmění 50 910 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.9.2004 - 31.1.2005
zakladni jmění 2 310 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.7.2004 - 27.9.2004
zakladni jmění 40 810 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.3.2004 - 28.7.2004
zakladni jmění 770 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.2002 - 16.3.2004
zakladni jmění 770 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.4.1996 - 23.3.2002
zakladni jmění 470 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.10.1995 - 11.4.1996
zakladni jmění 356 424 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 19.10.1995

Sídlo ALPINE PRO, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kodaňská 1441 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
1.1.2017
Adresa Přípotoční 10 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 10100
16.8.2005 - 1.1.2017
Adresa Česká republika
Brno, Kobližná čp. 53, č. orientační 24, PSČ 657 98
21.12.2001 - 16.8.2005
Adresa Kobližná 24 , 657 98 Brno Česká republika
Brno, Kobližná 24, PSČ 65798
6.10.2000 - 21.12.2001
Adresa Štefánikova 41 , Brno Česká republika
Brno, Štefánikova 41
19.12.1995 - 6.10.2000
Adresa nám. Svobody 4 , Brno Česká republika
Brno, nám. Svobody 4
1.1.1994 - 19.12.1995

Předmět podnikání ALPINE PRO, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.5.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.9.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 16.9.2009 - 27.5.2011
výroba oděvů a oděvních doplňků 23.10.2006 - 16.9.2009
reklamní činnost a marketing 23.10.2006 - 16.9.2009
organizování sportovních soutěží 23.10.2006 - 16.9.2009
realitní činnost 21.12.2001 - 16.9.2009
činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců 21.12.2001 - 16.9.2009
zprostředkování obchodu 21.12.2001 - 16.9.2009
zprostředkování služeb 21.12.2001 - 16.9.2009
velkoobchod 21.12.2001 - 16.9.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 21.12.2001 - 16.9.2009
specializovaný maloobchod 21.12.2001 - 16.9.2009
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazovýchzáznamů a jejich nenahraných nosičů 21.12.2001 - 16.9.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 21.12.2001 - 16.9.2009
maloobchod použitým zbožím 21.12.2001 - 16.9.2009
maloobchod tabákovými výrobky 21.12.2001 - 23.10.2006
pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytováníjiných než základních služeb 22.10.1999 - 21.12.2001
silniční motorová doprava nákladní 15.12.1997 - 16.9.2009
zprostředkovatelská činnost 19.5.1995 - 21.12.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.5.1995 - 21.12.2001
poskytování leasingu 19.5.1995 - 15.12.1997
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej 1.1.1994 - 21.12.2001

vedení firmy ALPINE PRO, a.s.

Statutární orgán ALPINE PRO, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Václav Hrbek 27.5.2015
Vznik členství 18.5.2015
Adresa: Hrudičkova 2106 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Hrudičkova 2106/1, Chodov, 148 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Miloslav Kosař 1.1.1994 - 10.5.1995
Adresa: Terasová 52 , Brno Česká republika
Brno, Terasová 52
člen představenstva Ing. Helena Kulhánková 1.1.1994 - 10.5.1995
Adresa: Ukrajinská 35 , Brno Česká republika
Brno, Ukrajinská 35/16
člen představenstva Pavel Urban 1.1.1994 - 10.5.1995
Adresa: Nádražní 1182 , Slavkov u Brna Česká republika
Slavkov u Brna, Nádražní 1182
předseda představenstva Ing. Jiří Sedlář 10.5.1995 - 20.12.1996
Adresa: Mikulova 1571 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mikulova 1571
místopředseda představenstva Ing. Petr Bednařík 10.5.1995 - 20.12.1996
Adresa: Pelikánova 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pelikánova 8
člen představenstva Ing. Miloslav Kosař 10.5.1995 - 20.12.1996
Adresa: Terasová 52 , Brno Česká republika
Brno, Terasová 52
člen představenstva Ing. Zdeněk Völfl 20.12.1996 - 27.5.1997
Adresa: Frostova 339 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Frostova 339
předseda představenstva Ing. Hana Kutilová 20.12.1996 - 13.2.1998
Adresa: Mádrova 3031 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mádrova 3031
člen představenstva Ing. Karel Klíma 27.5.1997 - 13.2.1998
Adresa: Oblá 35 , Brno Česká republika
Brno, Oblá 35, okres Brno-město
člen představenstva JUDr. Lubomír Chladil 15.12.1997 - 10.6.1999
Adresa: Zboněk 35 , Letovice Česká republika
Letovice, Zboněk 35, okres Blansko
místopředseda představenstva Zdeněk Lacina 20.12.1996 - 27.10.1999
Adresa: Pod lipkami 156 , Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Uherské Hradiště - Sady, Pod lipkami 156
předseda představenstva Ing. Karel Klíma 13.2.1998 - 27.10.1999
Adresa: Oblá 35 , Brno Česká republika
Brno, Oblá 35, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Jiří Fajkus 10.6.1999 - 27.10.1999
Adresa: Kuršova 3 , Brno Česká republika
Brno, Kuršova 3, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Jiří Pavlík 22.10.1999 - 27.10.1999
Adresa: Na Dobešce 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Dobešce 16
člen představenstva Ing. Pavel Hanuš 13.2.1998 - 7.4.2000
Adresa: Krásného 47 , Brno Česká republika
Brno, Krásného 47, okres Brno-město
předseda představenstva Ing. Tomáš Říčný 27.10.1999 - 7.4.2000
Adresa: Husitská 14 , Brno Česká republika
Brno, Husitská 14, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Jiří Pavlík 27.10.1999 - 7.4.2000
Adresa: Na Dobešce 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Dobešce 16
předseda představenstva Ing. Ivan Jančuška 7.4.2000 - 12.4.2000
Adresa: Jarníkova 1894 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Jarníkova 1894
člen představenstva Zdeněk Lacina 27.10.1999 - 6.10.2000
Adresa: Pod lipkami 156 , Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Uherské Hradiště - Sady, Pod lipkami 156
místopředseda představenstva Ing. Pavel Míšek 7.4.2000 - 28.11.2000
Adresa: Běloruská 6 , Brno Česká republika
Brno, Běloruská 6
člen představenstva Ing. Jan Chlup 7.4.2000 - 28.11.2000
Adresa: Hybešova 359 , Kuřim Česká republika
Kuřim, Hybešova 359
člen představenstva Jakub Kleindienst 7.4.2000 - 28.11.2000
Adresa: Počernická 514 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Počernická 514/54
předseda představenstva Ing. Ivan Jančuška CSc. 12.4.2000 - 28.11.2000
Adresa: Jarníkova 1894 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Jarníkova 1894
místopředseda představenstva Vladimír Kučera 28.11.2000 - 7.5.2001
Zánik funkce 26.3.2001
Adresa: Bohatcova 9 , Brno Česká republika
Brno, Bohatcova 9a
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zámečník 7.5.2001 - 23.3.2002
Vznik funkce 26.3.2001
Adresa: Velkopavlovická 1 , Brno Česká republika
Brno, Velkopavlovická 1
předseda představenstva Ing. Tomáš Král 28.11.2000 - 3.5.2002
Vznik členství 11.10.2000
Zánik členství 4.2.2002
Vznik funkce 11.10.2000
Zánik funkce 4.2.2002
Adresa: Bartoňova 832 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Bartoňova 832
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zámečník 23.3.2002 - 3.5.2002
Vznik členství 26.3.2001
Vznik funkce 5.4.2001
Zánik funkce 21.2.2002
Adresa: Velkopavlovická 1 , Brno Česká republika
Brno, Velkopavlovická 1, okres Brno-město
člen představenstva JUDr. Milan Bedroš 28.11.2000 - 11.3.2003
Vznik členství 11.10.2000
Zánik členství 5.6.2002
Zánik funkce 5.6.2002
Adresa: Turgeněvova 22 , Brno Česká republika
Brno, Turgeněvova 22
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kosmata 3.5.2002 - 11.3.2003
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 5.6.2002
Vznik funkce 21.2.2002
Zánik funkce 5.6.2002
Adresa: Česká 670 , Prachatice Česká republika
Prachatice, Česká 670
předseda představenstva Ing. Jiří Zámečník 3.5.2002 - 16.3.2004
Vznik členství 26.3.2001
Zánik členství 27.11.2003
Vznik funkce 21.2.2002
Zánik funkce 27.11.2003
Adresa: Velkopavlovická 1 , Brno Česká republika
Brno, Velkopavlovická 1
člen představenstva Lubomír Podlipný 11.3.2003 - 16.3.2004
Vznik členství 5.6.2002
Zánik členství 27.11.2003
Adresa: Jaromírova 35 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jaromírova 35
člen představenstva Marek Podlipný 11.3.2003 - 16.3.2004
Vznik členství 5.6.2002
Zánik členství 27.11.2003
Adresa: Za Sídlištěm 2144 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Za Sídlištěm 2144/9
předseda představenstva Jiří Šmehlík 16.3.2004 - 27.9.2004
Vznik členství 27.11.2003
Zánik členství 3.8.2004
Vznik funkce 27.11.2003
Zánik funkce 3.8.2004
Adresa: Čsl. Armády 169 , 683 01 Rousínov Česká republika
Rousínov, Čsl. Armády 169/34, PSČ 68301
člen představenstva Ing. Igor Fait 16.3.2004 - 27.9.2004
Vznik členství 27.11.2003
Zánik členství 3.8.2004
Adresa: Stará Osada 3971 , 615 00 Brno - Židenice Česká republika
Brno - Židenice, Stará Osada 3971/17, PSČ 61500
člen představenstva Ing. Lubor Turza 16.3.2004 - 27.9.2004
Vznik členství 27.11.2003
Zánik členství 3.8.2004
Adresa: Úprkova 406 , 763 26 Luhačovice Česká republika
Luhačovice, Úprkova 406, PSČ 76326
člen představenstva Ing. Eva Fořtová 27.9.2004 - 10.1.2006
Vznik členství 3.8.2004
Zánik členství 16.12.2005
Adresa: Písecké předměstí 1349 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Písecké předměstí 1349, PSČ 39901
předseda představenstva Ing. František Havelka 27.9.2004 - 5.10.2006
Vznik členství 3.8.2004
Zánik členství 31.7.2006
Vznik funkce 3.8.2004
Zánik funkce 6.6.2006
Adresa: Ke kurtům 380 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke kurtům 380/9, PSČ 14200
člen představenstva Ing. Václav Hrbek 27.9.2004 - 5.10.2006
Vznik členství 3.8.2004
Zánik členství 31.7.2006
Adresa: Augustinova 2074 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
člen představenstva Ing. Roman Schramm 10.1.2006 - 5.10.2006
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 31.5.2006
Adresa: Křivoklátská 258 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Křivoklátská 258, PSČ 19900
předseda představenstva Ing. Miroslav Kupec 5.10.2006 - 23.10.2006
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 31.7.2006
Vznik funkce 6.6.2006
Zánik funkce 31.7.2006
Adresa: Em. Zahrádky 899 , 272 04 Kladno Česká republika
Kladno, Em. Zahrádky 899, PSČ 27204
člen představenstva Vladislav Fedoš 5.10.2006 - 23.10.2007
Vznik členství 31.7.2006
Adresa: Matúškova 796 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matúškova 796, PSČ 14900
předseda představenstva Ing. Miroslav Kupec 23.10.2006 - 23.10.2007
Vznik členství 31.7.2006
Vznik funkce 31.7.2006
Adresa: Em. Zahrádky 899 , 272 04 Kladno Česká republika
Kladno, Em. Zahrádky 899, PSČ 27204
člen představenstva Ing. Václav Hrbek 5.10.2006 - 18.9.2008
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 13.5.2008
Adresa: Augustinova 2074 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
předseda představenstva Ing. Miroslav Kupec 23.10.2007 - 18.9.2008
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 31.7.2006
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: Úzká 196 , 273 51 Horní Bezděkov Česká republika
Horní Bezděkov, Úzká 196, PSČ 27351
člen představenstva Václav Hrbek 5.10.2006 - 19.9.2008
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 25.7.2008
Adresa: Augustinova 2074 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
člen představenstva Ing. František Havelka 5.10.2006 - 19.9.2008
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 25.7.2008
Adresa: Ke kurtům 380 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke kurtům 380/9, PSČ 14200
člen představenstva Vladislav Fedoš 23.10.2007 - 19.9.2008
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 25.7.2008
Adresa: Letohradská 177 , 251 68 Kamenice - Ládví Česká republika
Kamenice - Ládví, Letohradská 177, PSČ 25168
předseda představenstva Ing. Martin Záveský 18.9.2008 - 19.9.2008
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 25.7.2008
Vznik funkce 13.5.2008
Zánik funkce 25.7.2008
Adresa: Lidická 59 , 412 01 Litoměřice - Litoměřice - Město Česká republika
Litoměřice - Litoměřice - Město, Lidická 59/15, PSČ 41201
člen představenstva Ing. Miroslav Zábranský 18.9.2008 - 19.9.2008
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 25.7.2008
Adresa: Klapálkova 2243 , 140 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Klapálkova 2243/11, PSČ 14000
člen představenstva Václav Hrbek 19.9.2008 - 1.7.2010
Vznik členství 25.7.2008
Zánik členství 15.12.2009
Adresa: Augustinova 2074 , 148 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
člen představenstva PhDr. Milan Kramárik 16.9.2009 - 17.2.2011
Vznik funkce 10.8.2009
Zánik funkce 27.1.2011
Adresa: Pekařská 962 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Pekařská 962/72, PSČ 60200
člen představenstva Vladislav Fedoš 19.9.2008 - 27.5.2011
Vznik členství 25.7.2008
Zánik členství 29.4.2011
Adresa: Matúškova 796 , 149 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Matúškova 796, PSČ 14900
člen představenstva Ing. František Havelka 19.9.2008 - 27.5.2011
Vznik členství 25.7.2008
Zánik členství 29.4.2011
Adresa: Podle náhonu 3225 , 142 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Podle náhonu 3225/69, PSČ 14200
předseda představenstva Ing. Martin Záveský 19.9.2008 - 27.5.2011
Vznik členství 25.7.2008
Zánik členství 29.4.2011
Vznik funkce 25.7.2008
Zánik funkce 29.4.2011
Adresa: Lidická 59 , 412 01 Litoměřice - Litoměřice - Město Česká republika
Litoměřice - Litoměřice - Město, Lidická 59/15, PSČ 41201
člen představenstva Ing. Miroslav Zábranský 19.9.2008 - 27.5.2011
Vznik členství 25.7.2008
Zánik členství 29.4.2011
Adresa: Klapálkova 2243 , 140 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Klapálkova 2243/11, PSČ 14000
člen představenstva Vladislav Fedoš 27.5.2011 - 28.7.2011
Vznik členství 29.4.2011
Adresa: Matúškova 796 , 149 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Matúškova 796, PSČ 14900
předseda představenstva Ing. Martin Záveský 27.5.2011 - 3.4.2013
Vznik členství 29.4.2011
Zánik členství 1.3.2013
Vznik funkce 29.4.2011
Zánik funkce 1.3.2013
Adresa: Lidická 59 , 412 01 Litoměřice - Litoměřice - Město Česká republika
Litoměřice - Litoměřice - Město, Lidická 59/15, PSČ 41201
člen představenstva Ing. Petr Kobrle 27.5.2011 - 3.4.2013
Vznik členství 29.4.2011
Adresa: Sukova 994 , 250 82 Úvaly Česká republika
Úvaly, Sukova 994, PSČ 25082
člen představenstva Vladislav Fedoš 28.7.2011 - 3.4.2013
Vznik členství 29.4.2011
Adresa: Letohradská 177 , 251 68 Kamenice - Ládví Česká republika
Kamenice - Ládví, Letohradská 177, PSČ 25168
člen představenstva Vladislav Fedoš 3.4.2013 - 27.5.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 18.5.2015
Adresa: Letohradská 177 , 251 68 Kamenice Česká republika
Letohradská 177, Ládví, 251 68 Kamenice
člen představenstva Petr Kobrle 3.4.2013 - 27.5.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 18.5.2015
Adresa: Sukova 994 , 250 82 Úvaly Česká republika
Sukova 994, 250 82 Úvaly
předseda představenstva Václav Hrbek 3.4.2013 - 27.5.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 18.5.2015
Vznik funkce 1.3.2013
Zánik funkce 18.5.2015
Adresa: Hrudičkova 2106 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Hrudičkova 2106/1, Chodov, 148 00 Praha 4

Dozorčí rada ALPINE PRO, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Vladislav Fedoš 10.11.2016
Vznik členství 18.5.2015
Adresa: Senovážné náměstí 1465 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Senovážné náměstí 1465/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
členka Ing. Helena Šopíková 1.1.1994 - 10.5.1995
Adresa: Zikova 24 , Brno Česká republika
Brno, Zikova 24
členka Bohuslava Blábolilová 1.1.1994 - 10.5.1995
Adresa: Valouškova 10 , Brno Česká republika
Brno, Valouškova 10
člen Ing. Jiří Jakoubek 10.5.1995 - 20.12.1996
Adresa: Kunešova 2619 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kunešova 2619/10
předsedkyně Ing. Jitka Pístecká 10.5.1995 - 13.2.1998
Adresa: Lamačova 842 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lamačova 842
člen Ing. Petr Bednařík 20.12.1996 - 13.2.1998
Adresa: Kunešova 2619 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kunešova 2619/10
členka Ing. Jitka Pístecká 13.2.1998 - 22.10.1998
Adresa: Lamačova 842 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lamačova 842
předsedkyně Ing. Hana Kutilová 13.2.1998 - 22.10.1998
Adresa: Mádrova 3031 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mádrova 3031
člen Bohumír Houzar 1.1.1994 - 10.6.1999
Adresa: Kratochvílova 2 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Kratochvílova 2
členka Ing. Radoslava Kodymová 22.10.1998 - 10.6.1999
Adresa: Jasná II 0 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jasná II/1338, PSČ 14700
členka Marta Rakušanová 10.6.1999 - 7.4.2000
Adresa: Herčíkova 1 , Brno Česká republika
Brno, Herčíkova 1, okres Brno-město
předseda Ing. Milan Vokatý CSc. 22.10.1998 - 28.11.2000
Adresa: Mrkvičkova 1367 , 163 00 Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1367, PSČ 16300
členka Ing. Helena Pískovská 22.10.1999 - 28.11.2000
Adresa: Slavíčkova 12 , Brno Česká republika
Brno, Slavíčkova 12, okres Brno-město
předseda Ing. Ivo Ambrož 28.11.2000 - 21.12.2001
Zánik funkce 29.7.2001
Adresa: Nová 314 , 679 14 Ostrov u Macochy Česká republika
Ostrov u Macochy, Nová 314, PSČ 67914
člen Ing. Svatopluk Urban 28.11.2000 - 23.3.2002
Zánik členství 5.12.2001
Adresa: Travná 1298 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Travná 1298
členka Kateřina Valečková 6.2.2002 - 19.6.2002
Vznik členství 11.9.2001
Vznik funkce 11.9.2001
Adresa: Plzeňská 514 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Plzeňská 514
předsedkyně Kateřina Valečková 19.6.2002 - 11.3.2003
Vznik členství 11.9.2001
Zánik členství 5.6.2002
Vznik funkce 11.9.2001
Zánik funkce 5.6.2002
Adresa: Plzeňská 514 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Plzeňská 514
člen Mgr. Ondřej Tomšík 19.6.2002 - 11.3.2003
Zánik členství 5.6.2002
Vznik funkce 5.12.2001
Adresa: Tyršova 627 , Jindřichův Hradec Česká republika
Jindřichův Hradec, Tyršova 627/II
předseda Lubomír Podlipný 11.3.2003 - 16.3.2004
Vznik členství 5.6.2002
Zánik členství 27.11.2003
Vznik funkce 5.6.2002
Zánik funkce 27.11.2003
Adresa: Tyršova 98 , Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Tyršova 98
člen Marie Podlipná 11.3.2003 - 16.3.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 27.11.2003
Adresa: Tyršova 98 , Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Tyršova 98
členka Marta Rakušanová 7.4.2000 - 27.9.2004
Vznik členství 10.5.1999
Zánik členství 3.8.2004
Adresa: Skácelova 1701 , Brno - Královo Pole Česká republika
Brno - Královo Pole, Skácelova 1701/20
předseda Ing. Libor Šparlinek 16.3.2004 - 27.9.2004
Vznik členství 27.11.2003
Zánik členství 3.8.2004
Vznik funkce 27.11.2003
Zánik funkce 3.8.2004
Adresa: Krajní 1951 , 678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Krajní 1951/2, PSČ 67801
člen Ing. Ladislav Šíbl 28.7.2004 - 27.9.2004
Vznik členství 13.5.2004
Zánik členství 3.8.2004
Adresa: Bzenecká 4 , 628 00 Brno Česká republika
Brno, Bzenecká 4, PSČ 62800
předseda Vladislav Fedoš 27.9.2004 - 23.10.2006
Vznik členství 3.8.2004
Zánik členství 31.7.2006
Vznik funkce 3.8.2004
Zánik funkce 31.7.2006
Adresa: Matúškova 796 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matúškova 796, PSČ 14900
členka Štěpánka Pflegerová 27.9.2004 - 23.10.2006
Vznik členství 3.8.2004
Zánik členství 31.7.2006
Adresa: Markvartice 62 , 471 25 Jablonné v Podještědí Česká republika
Jablonné v Podještědí, Markvartice 62, PSČ 47125
členka Vladimíra Vogelová 27.9.2004 - 23.10.2006
Vznik členství 3.8.2004
Zánik členství 31.7.2006
Adresa: Ke stadionu 804 , 196 00 Praha 9 - Čakovice Česká republika
Praha 9 - Čakovice, Ke stadionu 804, PSČ 19600
předseda dozorčí rady Ing. Petr Nikl 23.10.2006 - 18.9.2008
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 13.5.2008
Vznik funkce 31.7.2006
Zánik funkce 13.5.2008
Adresa: Slavíkova 4405 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Slavíkova 4405, PSČ 70800
člen dozorčí rady Štěpánka Pflegerová 23.10.2006 - 19.9.2008
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 25.7.2008
Adresa: pošta Jablonné v Podještědí 62 , 471 25 Markvartice Česká republika
Markvartice, pošta Jablonné v Podještědí 62, PSČ 47125
člen dozorčí rady Vladimíra Vogelová 23.10.2006 - 19.9.2008
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 25.7.2008
Adresa: Ke stadionu 804 , 196 00 Praha 9 - Čakovice Česká republika
Praha 9 - Čakovice, Ke stadionu 804, PSČ 19600
předseda dozorčí rady Ing. Václav Hrbek 18.9.2008 - 19.9.2008
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 25.6.2008
Vznik funkce 13.5.2008
Zánik funkce 25.6.2008
Adresa: Augistinova 2074 , 148 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Augistinova 2074/7, PSČ 14800
předseda dozorčí rady Ing. Václav Hrbek 19.9.2008 - 1.7.2010
Vznik členství 25.7.2008
Zánik členství 23.9.2009
Vznik funkce 7.8.2008
Zánik funkce 23.9.2009
Adresa: Augistinova 2074 , 148 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Augistinova 2074/7, PSČ 14800
předseda dozorčí rady Václav Hrbek 1.7.2010 - 1.7.2010
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 9.3.2010
Vznik funkce 21.12.2009
Zánik funkce 9.3.2010
Adresa: Augustinova 2074 , 148 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
člen dozorčí rady Ing. Dana Klusová 19.9.2008 - 27.5.2011
Vznik členství 25.7.2008
Zánik členství 29.4.2011
Adresa: Jičinská 275 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Jičinská 275, PSČ 74101
předseda dozorčí rady Bc. Václav Hrbek 1.7.2010 - 27.5.2011
Vznik členství 9.3.2010
Zánik členství 29.4.2011
Vznik funkce 10.3.2010
Zánik funkce 29.4.2011
Adresa: Augustinova 2074 , 148 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
člen dozorčí rady Zdeněk Pošíval 19.9.2008 - 28.7.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 8.6.2011
Adresa: Hausmannova 3004 , 142 00 Praha - Praha 12 Česká republika
Praha - Praha 12, Hausmannova 3004, PSČ 14200
předseda dozorčí rady Bc. Václav Hrbek 27.5.2011 - 28.7.2011
Vznik členství 29.4.2011
Vznik funkce 16.5.2011
Adresa: Augustinova 2074 , 148 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Augustinova 2074/7, PSČ 14800
člen dozorčí rady Ing. Dana Klusová 27.5.2011 - 3.4.2013
Vznik členství 29.4.2011
Adresa: Jičinská 275 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Jičinská 275, PSČ 74101
předseda dozorčí rady Bc. Václav Hrbek 28.7.2011 - 3.4.2013
Vznik členství 29.4.2011
Zánik členství 1.3.2013
Vznik funkce 16.5.2011
Zánik funkce 1.3.2013
Adresa: Hrudičkova 2106 , 148 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Hrudičkova 2106/1, PSČ 14800
člen dozorčí rady Patrik Nábělek 28.7.2011 - 22.1.2014
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 1.11.2013
Adresa: U Trojáku 4598 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, U Trojáku 4598, PSČ 76005
člen dozorčí rady Dana Klusová 3.4.2013 - 27.5.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 18.5.2015
Adresa: Jičínská 275 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Jičínská 275, Loučka, 741 01 Nový Jičín
předseda dozorčí rady Roman Schramm 3.4.2013 - 27.5.2015
Vznik členství 1.3.2013
Zánik členství 18.5.2015
Vznik funkce 18.3.2013
Zánik funkce 18.5.2015
Adresa: Rýnská 950 , 196 00 Praha 9 Česká republika
Rýnská 950/11, Čakovice, 196 00 Praha 9
člen dozorčí rady Vladislav Fedoš 27.5.2015 - 10.11.2016
Vznik členství 18.5.2015
Adresa: Letohradská 177 , 251 68 Kamenice Česká republika
Letohradská 177, Ládví, 251 68 Kamenice

Prokura ALPINE PRO, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. František Havelka 14.9.2016
Adresa: Pardubická 1531 , 252 28 Černošice Česká republika
Pardubická 1531, 252 28 Černošice
Jméno Ing. Miroslav Zábranský 27.5.2011 - 24.10.2013
Adresa: Klapálkova 2243 , 140 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Klapálkova 2243/11, PSČ 14000
Jméno Ivan Vodička 24.10.2013 - 22.4.2016
Adresa: Na souvrati 848 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Na souvrati 848/2, Břevnov, 162 00 Praha 6
Jméno Ing. František Havelka 27.5.2011 - 14.9.2016
Adresa: Podle náhonu 3225 , 142 00 Praha - Praha 4 Česká republika
Praha - Praha 4, Podle náhonu 3225/69, PSČ 14200

Sbírka Listin ALPINE PRO, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10224/SL 163 ostatní rozhodnutí jed. spol. Městský soud v Praze 9.4.2015 22.5.2015 29.5.2015 2
B 10224/SL 162 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 17.4.2015 25.5.2015 28.5.2015 2
B 10224/SL 161 zpráva auditora nezávislá zpráva k 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.3.2015 25.5.2015 28.5.2015 1
B 10224/SL 158 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 18.5.2015 25.5.2015 28.5.2015 6
B 10224/SL 157 výroční zpráva [2013] 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 4
B 10224/SL 155 účetní závěrka [2013] VZZ 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 2
B 10224/SL 154 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 25.5.2015 28.5.2015 9
B 10224/SL 153 účetní závěrka [2013] rozvaha 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 4
B 10224/SL 151 účetní závěrka [2013] konsolid. příloha 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 12
B 10224/SL 149 účetní závěrka [2013] konsolid. VZZ 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 2
B 10224/SL 148 účetní závěrka [2013] konsolid. rozvaha 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 4
B 10224/SL 147 notářský zápis [NZ 176/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.2015 25.5.2015 28.5.2015 16
B 10224/SL 146 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2014 10.7.2014 19.8.2014 10
B 10224/SL 145 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 46/2014 Městský soud v Praze 4.6.2014 1.7.2014 21.7.2014 36
B 10224/SL 144 účetní závěrka [2012]  k 30.9.2012 rozvaha Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 4
B 10224/SL 143 účetní závěrka [2012]  k 30.9.2012 VZZ Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 2
B 10224/SL 142 účetní závěrka [2012]  k 30.9.2012 příloha Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 10
B 10224/SL 141 výroční zpráva [2012]  k 30.9.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 3
B 10224/SL 140 zpráva auditora k 30.9.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 2
B 10224/SL 139 zpráva auditora k 30.9.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 2
B 10224/SL 138 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.2013 26.3.2013 8.4.2013 15
B 10224/SL 137 ostatní zápis z mimořádného jednání předs. Městský soud v Praze 1.3.2013 26.3.2013 8.4.2013 1
B 10224/SL 136 notářský zápis NZ 191/2013 Městský soud v Praze 1.3.2013 26.3.2013 8.4.2013 8
B 10224/SL 135 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.9.2011+VH Městský soud v Praze 30.9.2011 21.5.2012 4.6.2012 33
B 10224/SL 134 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.9.2011/konsolid./ Městský soud v Praze 30.9.2011 21.5.2012 4.6.2012 23
B 10224/SL 133 ostatní - rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 10.5.2012 23.5.2012 25.5.2012 2
B 10224/SL 132 ostatní - rozhodnutí jed.spoečníka Městský soud v Praze 10.5.2012 23.5.2012 25.5.2012 2
B 10224/SL 131 ostatní - rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 10.5.2012 23.5.2012 25.5.2012 2
B 10224/SL 130 zpráva auditora 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 129 výroční zpráva, zpráva auditora 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 1
B 10224/SL 128 výroční zpráva 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 3
B 10224/SL 127 účetní závěrka 30.9.2010-VZZ Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 126 účetní závěrka 30.9.2010-rozvaha Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 4
B 10224/SL 125 výroční zpráva, zpráva auditora 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 6
B 10224/SL 124 zpráva auditora 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 123 účetní závěrka 30.9.2010-příloha Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 10
B 10224/SL 122 účetní závěrka 30.9.2010-VZZ konsolidovaná Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 121 účetní závěrka 30.9.2010-rozvaha konsolidovan Městský soud v Praze 30.9.2009 3.6.2011 10.6.2011 4
B 10224/SL 120 účetní závěrka 30.9.2010příloh.konsolidovaná Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 11
B 10224/SL 119 účetní závěrka 2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 12
B 10224/SL 118 účetní závěrka 2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 117 účetní závěrka 2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 4
B 10224/SL 116 zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 115 výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 6
B 10224/SL 114 ostatní zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 29.4.2011 18.5.2011 31.5.2011 1
B 10224/SL 113 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2011 18.5.2011 31.5.2011 9
B 10224/SL 109 notářský zápis NZ 88/2011 Městský soud v Praze 29.4.2011 18.5.2011 31.5.2011 22
B 10224/SL 108 ostatní -zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 27.1.2011 16.2.2011 28.2.2011 1
B 10224/SL 107 ostatní - rozdělení HV 2009 Městský soud v Praze 28.7.2010 22.9.2010 23.9.2010 1
B 10224/SL 106 výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 5
B 10224/SL 105 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 10
B 10224/SL 104 účetní závěrka r.2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 2
B 10224/SL 103 účetní závěrka r.2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 4
B 10224/SL 102 notářský zápis NZ 96/2010 Městský soud v Praze 9.3.2010 14.7.2010 24
B 10224/SL 99 zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.1.2010 7.1.2010 2
B 10224/SL 98 účetní závěrka 2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 4.1.2010 7.1.2010 2
B 10224/SL 101 zpráva auditora 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.1.2010 7.1.2010 2
B 10224/SL 100 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.1.2010 7.1.2010 4
B 10224/SL 96 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 317/2009 Městský soud v Praze 10.8.2009 9.9.2009 7.10.2009 25
B 10224/SL 95 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 17.8.2009 21.8.2009 10
B 10224/SL 94 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 17.8.2009 21.8.2009 4
B 10224/SL 88 výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 4
B 10224/SL 87 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 2
B 10224/SL 86 ostatní -příloha k ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 9
B 10224/SL 85 účetní závěrka -VZaZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 2
B 10224/SL 84 účetní závěrka -rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 4
B 10224/SL 83 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 20.8.2008 18.9.2008 1
B 10224/SL 93 podpisové vzory - 3x Městský soud v Praze 20.8.2008 16.9.2008 2
B 10224/SL 92 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 25.7.2008 16.9.2008 9
B 10224/SL 90 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 30.4.2008 16.9.2008 1
B 10224/SL 89 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 13.5.2008 16.9.2008 2
B 10224/SL 82 výroční zpráva r.2006+audit Městský soud v Praze 29.6.2007 2.7.2008 10.7.2008 3
B 10224/SL 81 účetní závěrka r.2006-příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2008 10.7.2008 6
B 10224/SL 80 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2008 10.7.2008 2
B 10224/SL 79 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2008 10.7.2008 4
B 10224/SL 78 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 31.7.2006 29.9.2006 1
B 10224/SL 76 podpisové vzory +ČP-5x Městský soud v Praze 25.8.2006 29.9.2006 0
B 10224/SL 75 účetní závěrka -31.12.03-31.12.05+př. Městský soud v Praze 31.12.2005 29.9.2006 17
B 10224/SL 74 výroční zpráva -období r.2004-2005 Městský soud v Praze 29.6.2006 29.9.2006 3
B 10224/SL 73 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ185/06 Městský soud v Praze 31.7.2006 29.9.2006 28
B 10224/SL 72 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 19.12.2005 10.1.2006 0
B 10224/SL 71 ostatní -zápis ze zas. DRvolba předst. Městský soud v Praze 16.12.2005 10.1.2006 0
B 10224/SL 70 účetní závěrka k 31.5.2005 Městský soud v Praze 31.5.2005 12.12.2005 0
B 10224/SL 69 notářský zápis -NZ 257/2005-osvědčení Městský soud v Praze 29.7.2005 3.10.2005 0
B 10224/SL 68 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.8.2004 14.3.2005 0
B 10224/SL 67 účetní závěrka -31.3.2004 Městský soud v Praze 26.5.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 66 účetní závěrka -od 31.12.03-31.3.04 Městský soud v Praze 26.7.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 65 účetní závěrka -k 30.12.2003 Městský soud v Praze 19.3.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 64 účetní závěrka -zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2003 7.1.2005 0
B 10224/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.1.2005 0
B 10224/SL 62 ostatní -znal. zpráva o fúzi Městský soud v Praze 2.8.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 61 ostatní -znal. posud. 2067-107/04 Městský soud v Praze 23.3.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 60 ostatní -zpráva doz. rady o přezk. sl. Městský soud v Praze 2.8.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 59 ostatní -spol. zpráva předst. a jed. Městský soud v Praze 29.7.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 58 notářský zápis -NZ 773/2004 Městský soud v Praze 6.9.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 57 notářský zápis -NZ 771/2004 Městský soud v Praze 6.9.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 56 ostatní -doplnění návrhu na zápis slou Městský soud v Praze 10.12.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 55 ostatní -zápis ze zas. představenstva Městský soud v Praze 3.8.2004 8.10.2004 0
B 10224/SL 53 ostatní -prohlášení Městský soud v Praze 2.8.2004 8.10.2004 0
B 10224/SL 52 notářský zápis NZ 156/2004 Městský soud v Praze 4.8.2004 8.10.2004 0
B 10224/SL 51 ostatní - návrh sml. o sloučení Městský soud v Praze 2.8.2004 4.8.2004 0
B 10224/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.6.2004 2.8.2004 0
B 10224/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.3.2004 2.8.2004 0
B 10224/SL 48 účetní závěrka 2003 Městský soud v Praze 19.3.2004 11.6.2004 0
B 10224/SL 47 notářský zápis NZ 528/2004 Městský soud v Praze 13.5.2004 11.6.2004 0
B 10224/SL 46 notářský zápis 529/2004 Městský soud v Praze 13.5.2004 11.6.2004 0
B 10224/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.5.2004 11.6.2004 0
B 10224/SL 44 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 17.2.2004 14.4.2004 0
B 10224/SL 43 ostatní -návrh sml. o sloučení Městský soud v Praze 16.3.2004 14.4.2004 0
B 10224/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.1.2004 13.4.2004 0
B 10224/SL 41 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 27.11.2003 13.4.2004 0
B 10224/SL 40 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 27.11.2003 13.4.2004 0
B 10224/SL 39 usn. o konkursu a vyrovn. -zrušeni Městský soud v Praze 28.11.2003 7.1.2004 0
B 10224/SL 38 usn. o nařízení výk.rozh. - nucené vyrovnání Městský soud v Praze 20.11.2003 22.12.2003 0
B 10224/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 6.11.2003 0
B 10224/SL 36 usn. o konkursu a vyrovn. - prohlášení Městský soud v Praze 28.2.2003 28.3.2003 0
B 10224/SL 35 usn. o konkursu a vyrovn. - zamítnutí Městský soud v Praze 10.1.2003 28.3.2003 0
B 10224/SL 34 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 16.4.2002 28.3.2003 0
B 10224/SL 33 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 2.9.2002 28.3.2003 0
B 10224/SL 32 ostatní - zápis dozor.rady Městský soud v Praze 5.6.2002 28.3.2003 0
B 10224/SL 31 notářský zápis - rozhodn.VH Městský soud v Praze 27.6.2002 28.3.2003 0
B 10224/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.3.2002 16.7.2002 0
B 10224/SL 29 notářský zápis - rozhodnutí Vh Městský soud v Praze 29.3.2002 16.7.2002 0
B 10224/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2001 6.5.2002 0
B 10224/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.7.2001 6.5.2002 0
B 10224/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2001 6.5.2002 0
B 10224/SL 25 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 11.8.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 24 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 1.10.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 23 ostatní - odstoupení z doz. rady Městský soud v Praze 29.6.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 22 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 29.6.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 21 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 23.7.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 20 ostatní - odstouvení z předst. Městský soud v Praze 22.1.2002 3.5.2002 0
B 10224/SL 19 ostatní - zápis představenctva Městský soud v Praze 21.2.2002 3.5.2002 0
B 10224/SL 18 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 4.2.2002 3.5.2002 0
B 10224/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 21.12.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 15 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 5.12.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 21.12.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.2.2002 3.5.2002 0
B 10224/SL 12 výroční zpráva - 2000 Městský soud v Praze 23.4.2001 19.9.2001 0
B 10224/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.3.2001 18.5.2001 0
B 10224/SL 10 ostatní - zápis představ.a dozor.rady Městský soud v Praze 26.3.2001 18.5.2001 0
B 10224/SL 8 účetní závěrka - 1999 Městský soud v Praze 10.4.2000 17.10.2000 0
B 10224/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.1999 1.6.2000 0
B 10224/SL 6 účetní závěrka - 1998 Městský soud v Praze 22.6.1999 1.11.1999 0
B 10224/SL 5 ostatní - výpis z RT Městský soud v Praze 14.6.1999 22.6.1999 0
B 10224/SL 4 účetní závěrka - 1997 Městský soud v Praze 14.5.1998 28.8.1998 0
B 10224/SL 3 účetní závěrka - 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 5.2.1998 0
B 10224/SL 2 notářský zápis - VH, stanovy Městský soud v Praze 18.10.1996 5.2.1998 0
B 10224/SL 1 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 29.11.1996 5.2.1998 0
B 10224/SL 77 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 31.7.2006 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ALPINE PRO, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49970321
Jméno ALPINE PRO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 2

Sídlo ALPINE PRO, a.s.

Živnosti a provozovny ALPINE PRO, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Přípotoční 1519/10, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1002678714
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 31.1.2008
Provozovna č. 2
Provozovna náměstí Míru 463, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010591754
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.11.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Kodaňská 1441/46, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1011531194
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 1.1.2017

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Kodaňská 1441/46, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1011531194
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 2.10.2006

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 11 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1995
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 13 Poskytování leasingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1995
Zánik oprávnění 12.2.1998

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.1997
Zánik oprávnění 20.4.2011

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ALPINE PRO, a.s.

Člen statutárního orgánu Bc. Václav Hrbek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ALPINE PRO, a.s.

IČO: 49970321
Firma: ALPINE PRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo ALPINE PRO, a.s.

Sídlo: Kodaňská 1441/46, Praha 101 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních svrchních oděvů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Finanční leasing
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Sportovní činnosti
tracking image