Firma Almadyn Investment a.s. IČO 07211821


Almadyn Investment a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Almadyn Investment a.s. (07211821) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Gudrichova 763, Hradec nad Moravicí 747 41. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2018 a je stále aktivní. Almadyn Investment a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Almadyn Investment a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Almadyn Investment a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Almadyn Investment a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Almadyn Investment a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 11046
IČO (identifikační číslo osoby) 07211821
Jméno Almadyn Investment a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.6.2018
Valná hromada společnosti Almadyn Investment a.s. rozhodla dne 27.06.2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti Almadyn Investment a.s. se zvyšuje o částku 35.800.000,- Kč (třicet pět milionů osm set tisíc korun českých), ze současné výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 37.800.000,- Kč (třicet sedm milionů os m set tisíc korun českých). Upisování nad tuto částku a pod tuto částku se nepřipouští. 2. Valná hromada společnosti Almadyn Investment a.s. rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 35.800 (třiceti pěti tisíc osmi set) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc k orun českých) každá, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitými vklady. Jejich převoditelnost bude omezena ve smyslu článku 4. odst. 4.7. stanov. 3. Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií určenými zájemci. Nové akcie, a to ani jejich část, nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nových akcií společnosti up isovaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně dále popsanými nepeněžitými vklady určených zájemců. Emisní kurs nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu nebude splácen v penězích, a akcionářům společnosti proto ne vzniká přednostní právo na upsání nových akcií podle ust. § 484 až 490 Zákona o obchodních korporacích. 4. Všech celkem 35.800 (třicet pět tisíc osm set) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, bude nabídnuto k úpisu určeným zájemcům, kterými jsou: a) společnost Amethyst Investment a.s., se sídlem Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 019 19 261 (dále také jen Amethyst Investment a.s.); b) společnost FoxBell a.s., se sídlem Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 065 76 273 (dále také jen FoxBell a.s.); c) společnost Mirabilite Investment a.s., se sídlem Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 065 93 054 (dále také jen Mirabilite Investment a.s.); d) společnost Kainite Investment a.s., se sídlem Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 019 40 465 (dále také jen Kainite Investment a.s.); e) společnost LICANCABUR a.s., se sídlem Bohunická 576/52, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 283 11 728 (dále také jen LICANCABUR a.s.); f) společnost Berylum a.s., se sídlem Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 071 72 231 (dále také jen Berylum a.s.). 5. Určení zájemci splatí emisní kurs všech jimi upsaných nových akcií výlučně nepeněžitými vklady, kterými jsou akcie emitované společností LAMA POWER a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 282 62 034, o níže uvedených počtech a j menovitých hodnotách takto: a) společnost Amethyst Investment a.s. vnese celkem 180 (jedno sto osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA POWER a.s., jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3315-95/18 vypracovaným dne 11.06.2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK představenstvem (dále jen zna lecký posudek), na částku 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad upíše společnost Amethyst Investment a.s., a bude jí vydáno, celkem 3.600 (tři tisíce šest set) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. Emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 10.095,- Kč (deset tisíc devadesát pět korun českých), tedy souhrnný emisní k urz akcií upisovaných společností Amethyst Investment a.s. činí 36.342.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet dva tisíc korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, se na zvýšení základního kap itálu společnosti započítává částka ve výši 3.600.000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu, tj. částkou 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých), a souhrnnou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být za tento nepeněžitý vklad vydány jako protiplnění, tj. částkou 3.600.000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých), a to rozdíl ve výši 32.743.000,- Kč (třicet dva milionů sedm set čtyřicet tři tisíc korun č eských), se ve smyslu ustanovení § 249 Zákona o obchodních korporacích v částce ve výši 32.742.000,- Kč (třicet dva milionů sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio a v částce 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) představuje příděl do rezervního fondu, b) společnost FoxBell a.s. vnese celkem 346 (tři sta čtyřicet šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA POWER a.s., jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3316-96/18 vypracovaným dne 11.06.2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK představenstvem (dále jen znalecký pos udek), na částku 69.859.000,- Kč (šedesát devět milionů osm set padesát devět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad upíše společnost FoxBell a.s., a bude jí vydáno, celkem 6.920 (šest tisíc devět set dvacet) nových akcií na jméno v listinné podo bě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. Emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 10.095,- Kč (deset tisíc devadesát pět korun českých), tedy souhrnný emisní kurz akcií upiso vaných společností FoxBell a.s. činí 69.857.400,- Kč (šedesát devět milionů osm set padesát sedm tisíc čtyři sta korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, se na zvýšení základního kapitálu společnos ti započítává částka ve výši 6.920.000,- Kč (šest milionů devět set dvacet tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu, tj. částkou 69.859.000,- Kč (šedesát devět milionů osm set padesát devět tisíc korun českých), a souhrnnou jme novitou hodnotou akcií, které mají být za tento nepeněžitý vklad vydány jako protiplnění, tj. částkou 6.920.000,- Kč (šest milionů devět set dvacet tisíc korun českých), a to rozdíl ve výši 62.939.000,- Kč (šedesát dva milionů devět set třicet devět tisíc korun českých), se ve smyslu ustanovení § 249 Zákona o obchodních korporacích v částce ve výši 62.937.400,- Kč (šedesát dva milionů devět set třicet sedm tisíc čtyři sta korun českých) se považuje za emisní ážio a v částce 1.600,- Kč (jeden tisíc šest se t korun českých) představuje příděl do rezervního fondu, c) polečnost Mirabilite Investment a.s. vnese celkem 199 (jedno sto devadesát devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA POWER a.s., jejichž hodn ota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3317-97/18 vypracovaným dne 11.06.2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK představenstvem (dále jen znalecký posudek), na částku 40.179.000,- Kč (čtyřicet milionů jedno sto sedmdesát devět tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad upíše společnost Mirabilite Investment a.s., a bude jí vydáno, celkem 3.980 (tři tisíce devět set osmdesát) novýc h akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. Emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 10.095,- Kč (deset tisíc devadesát pět korun českých), tedy souhrnný emisní kurz akcií upisovaných společností Mirabilite Investment a.s. činí 40.178.100,- Kč (čtyřicet milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc jedno sto korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, se na zvýšení základního kapitálu společnosti započítává částka ve výši 3.980.000,- Kč (tři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu, tj. částkou 40.179.000,- Kč (čtyřicet milionů jedno sto sedmdesát devět tisíc korun českých), a souhrnnou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být za tento nepeněžitý vklad vydány jako protiplnění, tj. částkou 3.980.000,- Kč (tři miliony devět set osmdesát tisíc korun českých), a to rozdíl ve výši 36.199.000,- Kč (tři cet šest milionů jedno sto devadesát devět tisíc korun českých), se ve smyslu ustanovení § 249 Zákona o obchodních korporacích v částce ve výši 36.198.100,- Kč (třicet šest milionů jedno sto devadesát osm tisíc jedno sto korun českých) se považuje za emis ní ážio a v částce 900,- Kč (devět set korun českých) představuje příděl do rezervního fondu, d) společnost Kainite Investment a.s. vnese celkem 705 (sedm set pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA POWER a.s., jejichž hodnota byla zjiště na znaleckým posudkem č.3313-93/18 vypracovaným dne 11.06.2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK představenstvem (dále jen znalecký p osudek), na částku 142.344.000,- Kč (jedno sto čtyřicet dva milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad upíše společnost Kainite Investment a.s., a bude jí vydáno, celkem 14.100 (čtrnáct tisíc jedno sto) nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. Emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 10.095,- Kč (deset tisíc devadesát pět korun českých), tedy souhrnný em isní kurz akcií upisovaných společností Kainite Investment a.s. činí 142.339.500,- Kč (jedno sto čtyřicet dva milionů tři sta třicet devět tisíc pět set korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, se na zvýšení základního kapitálu společnosti započítává částka ve výši 14.100.000,- Kč (čtrnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu, tj. částkou 142.344.000,- Kč (jedno sto čtyřicet dva milionů tři sta čtyř icet čtyři tisíc korun českých), a souhrnnou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být za tento nepeněžitý vklad vydány jako protiplnění, tj. částkou 14.100.000,- Kč (čtrnáct milionů jedno sto tisíc korun českých), a to rozdíl ve výši 128.244.000,- Kč (je dno sto dvacet osm milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc korun českých), se ve smyslu ustanovení § 249 Zákona o obchodních korporacích v částce ve výši 128.239.500,- Kč (jedno sto dvacet osm milionů dvě stě třicet devět tisíc pět set korun českých) se pova žuje za emisní ážio a v částce 4.500,- Kč (čtyři tisíce pět set korun českých) představuje příděl do rezervního fondu, e) společnost LICANCABUR a.s. vnese celkem 180 (jedno sto osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA POWER a.s., jejichž hodnota byla zjištěna znaleckým posudkem č.3314-94/18 vypracovaným dne 11.06.2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK statutárním ředitelem (dále jen znaleck ý posudek), na částku 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad upíše společnost LICANCABUR a.s. a bude jí vydáno celkem 3.600 (tři tisíce šest set) kusů nových akcií na jméno v listinné podo bě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. Emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 10.095,- Kč (deset tisíc devadesát pět korun českých), tedy souhrnný emisní kurz akcií upiso vaných společností LICANCABUR a.s. činí 36.342.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet dva tisíc korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, se na zvýšení základního kapitálu společnosti započí tává částka ve výši 3.600.000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu, tj. částkou 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých), a souhrnnou jmenovitou hodnotou akci í, které mají být za tento nepeněžitý vklad vydány jako protiplnění, tj. částkou 3.600.000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých), a to rozdíl ve výši 32.743.000,- Kč (třicet dva milionů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých), se ve smyslu us tanovení § 249 Zákona o obchodních korporacích v částce ve výši 32.742.000,- Kč (třicet dva milionů sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio a v částce 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) představuje příděl do rezervního fo ndu, f) společnost Berylum a.s. vnese celkem 180 (jedno sto osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) každá, emitovaných společností LAMA POWER a.s., jejichž hodnota byla zjištěna zn aleckým posudkem č.3318-98/18 vypracovaným dne 11.06.2018 znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, znalcem určeným dle ust. § 251 ZOK představenstvem (dále jen znalecký posude k), na částku 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad upíše společnost Berylum a.s. a bude jí vydáno celkem 3.600 (tři tisíce šest set) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenov ité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. Emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 10.095,- Kč (deset tisíc devadesát pět korun českých), tedy souhrnný emisní kurz akcií upisovaných spol ečností Berylum a.s. činí 36.342.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet dva tisíc korun českých). Z částky ocenění popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, se na zvýšení základního kapitálu společnosti započítává částka ve výši 3.600.000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu, tj. částkou 36.343.000,- Kč (třicet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých), a souhrnnou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být za tento nepeněžitý vklad vydány jako protiplnění, tj. částkou 3.600.000,- Kč (tři miliony šest set tisíc korun českých), a to rozdíl ve výši 32.743.000,- Kč (třicet dva milionů sedm set čtyřicet tři tisíc korun českých), se ve smyslu ustanovení § 249 Zákona o obchodních korporacích v částce ve výši 32.742.000,- Kč (třicet dva milionů sedm set čtyřicet dva tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio a v částce 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) představuje příděl do rezervního fondu. Valná hromada schvaluje výše uvedené nepeněžité vklady. 6. Určený zájemce upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 7. Emisní kurz každé jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 10.095,- Kč (deset tisíc devadesát pět korun českých); 8. Upisovací lhůta pro úpis akcií určeným zájemcem činí 15 (patnáct) dnů ode dne, kdy bude určenému zájemci doručen návrh společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 Zákona o obchodních korporacích. Počátek běhu upisovací lhůty pro úpi s akcií bude určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je společnost povinna určenému zájemci odeslat spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení zá kladního kapitálu nebo určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. 9. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Almadyn Investment a.s. v budově na adrese Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, pokud se společnost Almadyn Investment a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. 10. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce činí 15 (patnáct) dnů od upsání nových akcií, a to v sídle společnosti Almadyn Investment a.s. v budově na adrese Hradešínská 1955/28, Vinohrady, 101 00 Praha 10, pokud se společnost Almadyn Inves tment a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu určeného zájemce je sídlo společnosti Almadyn Investment a.s., pokud se společnost Almadyn Investment a.s. a upisovatel nedohodnou jinak. 29.6.2018 - 29.6.2018

Aktuální kontaktní údaje Almadyn Investment a.s.

Kapitál Almadyn Investment a.s.

zakladni jmění 37 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.6.2018 - 29.6.2018

Akcie Almadyn Investment a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 37 800 29.6.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 15.6.2018 - 29.6.2018

Sídlo Almadyn Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Gudrichova 763 , Hradec nad Moravicí 747 41 15.6.2018

Předmět podnikání Almadyn Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Správa a řízení majetkových účastí ve společnostech 15.6.2018

Předmět činnosti Almadyn Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.6.2018

vedení firmy Almadyn Investment a.s.

Statutární orgán Almadyn Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. 15.6.2018
Člen představenstva Ing. Pavel Stuchlík 15.6.2018
Vznik členství 15.6.2018
Adresa: Malá 1175/7 , Opava 747 06
Člen představenstva Ing. Pavel Ondra 15.6.2018
Vznik členství 15.6.2018
Adresa: Březinova 556/11 , Brno 616 00
Předseda představenstva Petr Lamich 21.6.2018
Vznik členství 15.6.2018
Vznik funkce 15.6.2018
Adresa: Gudrichova 762 , Hradec nad Moravicí 747 41
Člen představenstva Petr Lamich 15.6.2018 - 21.6.2018
Vznik členství 15.6.2018
Adresa: Gudrichova 762 , Hradec nad Moravicí 747 41

Dozorčí rada Almadyn Investment a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Hurtík 15.6.2018
Vznik členství 15.6.2018
Adresa: Školní 324 , Nelahozeves 277 51
Člen dozorčí rady Mgr. Daniel Čekal 15.6.2018
Vznik členství 15.6.2018
Adresa: Kuchařská 248 , Praha 190 14
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Dohnal 21.6.2018
Vznik členství 15.6.2018
Vznik funkce 15.6.2018
Adresa: U Mrázovky 3323/10 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Dohnal 15.6.2018 - 21.6.2018
Vznik členství 15.6.2018
Adresa: U Mrázovky 3323/10 , Praha 150 00

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image