Firma Allianz penzijní společnost, a.s. IČO 25612603


Allianz penzijní společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Allianz penzijní společnost, a.s. (25612603) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ke Štvanici 656/3, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 1997 a je stále aktivní. Allianz penzijní společnost, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Allianz penzijní společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Allianz penzijní společnost, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Allianz penzijní společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Allianz penzijní společnost, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4972
IČO (identifikační číslo osoby) 25612603
Jméno Allianz penzijní společnost, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.9.1997
Jediný akcionář společnosti přijal dne 12.4.2017 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z hodnoty 300.000.000,- Kč o částku 249.900.000,- Kč na hodnotu 50.100.000,- Kč. Důvodem snížení je změna právní úpravy a z toho plynoucí požadavek na vý ši základního kapitálu společnosti. Účelem snížení je přizpůsobení se regulované výši základního kapitálu a převedení částky odpovídající snížení základního kapitálu do kapitálových fondů společnosti. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 167.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty každé akcie. Částka rovnající se snížení základního k apitálu bude převedena do kapitálových fondů obchodní společnosti Allianz penzijní společnost, a.s. Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem vyznačení nové hodnoty činí 1 (jeden) měsíc od účinnosti snížení základního kapitálu, pokud k tomuto dni b udou mít listinnou podobu. 19.4.2017 - 28.8.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 4.6.2014 - 26.11.2014
a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti Allianz penzijní fond, a.s., peněžitým vkladem o částku ve výši 100,000.000,-- Kč (slovy : jedno sto miliónů korun českých) tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 300,000.000,--Kč (slovy: tři sta mi liónů korun českých). Určuje se, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 100,000.000,--Kč (slovy jedno sto miliónů korun českých) se nepřipouští. b) Jediný akcionář společnosti Allianz penzijní fond, a.s., a to společnost Allianz pojišťovna, a.s., využije své přednostní právo dle § 204a odst. 1 ObchZ a v souladu s Čl. 7 odst. 4 stanov společnosti na upisování nových akcií. c) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: 100 (slovy:jedno sto) akcií Jmenovitá hodnota: 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné akcie. d) Určuje se, že všechny nové akcie upíše dosavadní jediný akcionář a to společnost Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, IČ: 471 15 971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815. e) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Allianz penzijní fond, a.s. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi akcionářem a spo lečností. Akcionář je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost akcionáři do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného společn íka při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, emisní kurs akcií. f) Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu takto: Ve lhůtě třiceti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií bude emisní kurs akcií splacen na zvláštní účet společnosti Allianz penzijní fond, a.s. č. účtu 107-0120890247/0100, vedený u Komerční b anky, a.s., Praha. 18.9.2012 - 2.11.2012
Převod akcií vyžaduje ke své platnosti souhlasu valné hromady. 30.9.1997
Obchodní společnost Allianz-Živnobanka, penzijní fond, a.s. byla založena splynutím společností Allianz-Hypo penzijní fond, a.s. se sídlem Praha 2, Římská 12, IČ 61 86 06 62 a Živnobanka- -penzijní fond, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 5, IČ 61 85 99 66 rozhodnutím valných hromad ze dne 31.8.1997. 30.9.1997
Akcie jsou v listinné podobě. 30.9.1997 - 29.8.2017

Aktuální kontaktní údaje Allianz penzijní společnost, a.s.

Kapitál Allianz penzijní společnost, a.s.

zakladni jmění 50 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.8.2017
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.11.2012 - 28.8.2017
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.2012 - 2.11.2012
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.1997 - 2.7.2012

Akcie Allianz penzijní společnost, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 167 000 Kč 300 28.8.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 300 19.4.2017 - 28.8.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 300 2.11.2012 - 19.4.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 200 2.7.2012 - 2.11.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 60 16.3.1998 - 2.7.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 60 000 30.9.1997 - 16.3.1998

Sídlo Allianz penzijní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ke Štvanici 656/3 , Praha 186 00 17.5.2006
Adresa Římská 103/12 , Praha 120 00 10.3.2003 - 17.5.2006
Adresa Bucharova 1281/2 , Praha 158 00 29.7.2002 - 10.3.2003
Adresa Francouzská 75/4 , Praha 120 00 4.7.2001 - 29.7.2002
Adresa Francouzská 75/4 , Praha 120 00 30.9.1997 - 4.7.2001

Předmět podnikání Allianz penzijní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
1) Provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a.s. 2) Provozování doplňkového penzijního spoření a) shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen "zákon o doplňkovém penzijním spoření"), za účelem jejich umist'ování do účastnických fondů, obhosp odařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření. 19.4.2017
1)Provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a.s. 2) Provozování doplňkového penzijního spoření a)shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen "zákon o doplňkovém penzijním spoření"), za účelem jejich umist'ování do účastnických fondů, obhospo dařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření, 3) provozování důchodového spoření a) shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, (dále jen "zákon o důchodovém spoření") 11.7.2013 - 19.4.2017
1) Provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a.s. 2) Provozování doplňkového penzijního spoření a) shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen "zákon o doplňkovém penzijním spoření"), za účelem jejich umist'ování do účastnických fondů, obhosp odařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření, 3) provozování důchodového spoření a) shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, (dále jen "zákon o důchodovém spoření") 25.4.2013 - 11.7.2013
Provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a.s. 7.1.2013 - 25.4.2013
Provozování penzijního připojištění, t.j.: a) shromažďování penežních prostředků od účastníků penzijního připojištění (dále jen účastník) a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, b) nakládání s prostředky získanými podle ustanovení písm. a), c) vyplácení dávek penzijního připojištění, d) jiné činnosti bezprostředně související s penzijním připojištěním. 30.9.1997 - 7.1.2013

vedení firmy Allianz penzijní společnost, a.s.

Statutární orgán Allianz penzijní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně dva členové představenstva. 4.6.2014
Jménem společnosti jednají dva (2) členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva nebo člen představenstva s prokuristou. Prokurista podepisuje vždy s vyznačením prokury. 30.9.1997 - 4.6.2014
člen představenstva Mgr. Josef Lukášek 16.5.2015
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Dr. Baizy 1967 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Ing. Petr Hrbáček 11.6.2015
Vznik členství 1.6.2015
Adresa: Dopravní 1013/5 , Praha 104 00
člen představenstva Alexander Hollmann 20.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Steingadener Str 9b , 815 47 Mnichov Spolková republika Německo
člen představenstva Sonia Slavtcheva 25.7.2018
Vznik členství 2.7.2018
Adresa: Na Fialce II 1661/7 , Praha 163 00
Předseda představenstva Ing. Dušan Quis 23.8.2018
Vznik členství 3.8.2018
Vznik funkce 7.8.2018
Adresa: Lužická 1646/6 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kabylka 30.9.1997 - 30.9.1997
Adresa: Na Homolce 148/23 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Zbyněk Herynek 30.9.1997 - 28.12.2000
Adresa: Na Pankráci 1145/105 , Praha 140 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kabilka 30.9.1997 - 4.7.2001
Zánik členství 22.11.2000
Adresa: Na Homolce 148/23 , Praha 150 00
člen představenstva RNDr. Maya Mašková 30.9.1997 - 4.7.2001
Zánik členství 22.11.2000
Adresa: Pod Tvrzí 386 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Ing. Tomáš Machanec 30.9.1997 - 17.12.2001
Adresa: Mílovská 436 , Praha 198 00
člen představenstva RNDr. Pavel Semela 30.9.1997 - 20.2.2002
Zánik členství 14.1.2002
Adresa: Jabloňová 2883/106 , Praha 106 00
člen představenstva Mgr. Zbyněk Herynek 28.12.2000 - 20.2.2002
Zánik členství 14.1.2002
Adresa: Horáčkova 1206/7 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Tomáš Machanec 17.12.2001 - 23.9.2002
Vznik členství 30.9.1997
Zánik funkce 31.8.2002
Adresa: Bošilecká 1509 , Praha 198 00
člen představenstva JUDr. Jozef Faško 27.3.2002 - 23.9.2002
Vznik funkce 16.2.2002
Zánik funkce 31.8.2002
Adresa: Černého 426/8 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Martin Šimák 4.7.2001 - 20.12.2002
Vznik členství 22.11.2000
Adresa: Dolákova 794/5 , Praha 181 00
člen představenstva JUDr. Jaroslav Šubrt 27.3.2002 - 20.12.2002
Vznik funkce 16.2.2002
Zánik funkce 30.10.2002
Adresa: 17 , 267 26 Všeradice Česká republika
člen představenstva JUDr. Petr Poncar 20.12.2002 - 10.3.2003
Vznik funkce 30.10.2002
Adresa: Zahradníčkova 381/5 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ing. Martin Šimák 20.12.2002 - 23.6.2003
Vznik členství 22.11.2000
Adresa: Nad Jezem 928 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Ing. Petr Milisderfer 20.12.2002 - 30.12.2003
Vznik funkce 30.10.2002
Zánik funkce 14.11.2003
Adresa: Zbudovská 767/15 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Martin Šimák 23.6.2003 - 29.4.2004
Vznik členství 22.11.2000
Zánik členství 1.4.2004
Adresa: Nad Jezem 928 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Drahomír Kubáň 4.7.2001 - 11.4.2005
Vznik členství 22.11.2000
Zánik členství 14.2.2005
Adresa: Jelínkova 1652/10 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Patrik Balla 22.9.2004 - 11.4.2005
Vznik členství 11.8.2004
Zánik členství 14.2.2005
Adresa: Ježkova 617 , Zeleneč 250 91
Předseda představenstva JUDr. Petr Poncar 10.3.2003 - 2.11.2005
Vznik členství 30.10.2002
Zánik členství 26.10.2005
Vznik funkce 4.11.2002
Zánik funkce 26.10.2005
Adresa: Zahradníčkova 381/5 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Mgr. Martin Podávka 1.6.2005 - 22.5.2008
Vznik funkce 13.5.2005
Zánik funkce 14.4.2008
Adresa: Na sádkách 1661 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ing. Martin Hrnčiřík 20.12.2002 - 9.10.2008
Zánik členství 24.9.2008
Vznik funkce 30.10.2002
Adresa: Moskevská 262/57 , Praha 101 00
člen představenstva Mgr. Marek Bártek 31.1.2006 - 22.4.2009
Vznik členství 18.1.2006
Zánik členství 20.3.2009
Adresa: Gregorova 1752/43 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva JUDr. Petr Poncar 22.5.2008 - 29.11.2011
Vznik členství 23.4.2008
Zánik členství 16.11.2011
Vznik funkce 13.5.2008
Zánik funkce 16.11.2011
Adresa: Zahradníčkova 381/5 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ing. Mgr. Václav Bohdanecký 22.9.2004 - 29.12.2011
Vznik členství 11.8.2004
Zánik členství 21.12.2011
Adresa: Jana Palacha 224 , Roztoky 252 63
člen představenstva RNDr. Martin Vítek 31.1.2006 - 29.12.2011
Vznik členství 18.1.2006
Zánik členství 21.12.2011
Adresa: Bítovská 1216/20 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Robert Mareš 19.6.2009 - 29.12.2011
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 21.12.2011
Adresa: Sámova 1180/17 , Praha 101 00
člen představenstva RNDr. Jakub Strnad Ph.D. 29.12.2011 - 11.6.2012
Vznik členství 21.12.2011
Adresa: Žitná 172 , Dobřejovice 251 01
předseda představenstva RNDr. Jakub Strnad Ph.D. 11.6.2012 - 14.6.2013
Vznik členství 21.12.2011
Vznik funkce 10.1.2012
Adresa: Žitná 172 , Dobřejovice 251 01
člen představenstva Ing. Petr Sosík Ph.D., CFA 29.12.2011 - 11.7.2013
Vznik členství 21.12.2011
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Kališnická 379/10 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Karel Waisser 29.12.2011 - 26.11.2014
Vznik členství 21.12.2011
Zánik členství 15.9.2014
Zánik funkce 15.9.2014
Adresa: Paderlíkova 535 , Nučice 252 16
člen představenstva Tomáš Vysoudil 26.8.2013 - 16.5.2015
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 23.3.2015
Adresa: Březská 533/24 , Říčany 251 01
předseda představenstva RNDr. Jakub Strnad Ph.D. 14.6.2013 - 12.1.2017
Vznik členství 21.12.2011
Zánik členství 21.12.2016
Vznik funkce 10.1.2012
Zánik funkce 21.12.2016
Adresa: Žitná 172 , Dobřejovice 251 01
Člen představenstva Aleš Jelínek MBA 7.1.2015 - 10.2.2018
Vznik členství 19.11.2014
Zánik členství 30.11.2017
Vznik funkce 19.11.2014
Zánik funkce 30.11.2017
Adresa: Královny Žofie 1690/13 , Praha 148 00
Předseda představenstva RNDr. Jakub Strnad Ph.D. 12.1.2017 - 10.7.2018
Vznik členství 22.12.2016
Zánik členství 14.5.2018
Vznik funkce 22.12.2016
Zánik funkce 14.5.2018
Adresa: Žitná 172 , Dobřejovice 251 01
člen představenstva Sonia Slavtcheva 11.7.2013 - 25.7.2018
Vznik členství 2.7.2013
Zánik členství 2.7.2018
Adresa: Na Fialce II 1661/7 , Praha 163 00

Dozorčí rada Allianz penzijní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Lain 11.6.2015
Vznik členství 2.6.2015
Adresa: Dany Medřické 599/14 , Praha 190 15
předseda dozorčí rady Kay Müller 10.2.2017
Vznik členství 23.3.2015
Vznik funkce 30.3.2015
Adresa: Oberföhringer Strasse 34 , Mnichov Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Martin Wricke 13.3.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: Gustav-Streich Strasse 34 , Essen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Zdeněk Chudoba 7.2.2019
Vznik členství 8.1.2019
Adresa: Nad starou pískovnou 1280 , Praha 156 00
člen Petr Šereda 30.9.1997 - 26.1.2000
Adresa: Kolského 1426 , 149 00 Praha 4 Česká republika
člen Thomas Koschitzki 30.9.1997 - 26.1.2000
Adresa: Spolková republika Německo
Karl-May-Strasse 9, 85551 Kirchheim/Heimstetten
člen Claus Gramlich-Eichner 30.9.1997 - 28.12.2000
Adresa: Psohlavců 1712/16 , Praha 147 00
člen Dr. Brigitte Bovermann 30.9.1997 - 28.12.2000
Adresa: Spolková republika Německo
81247 Mnichov, Obere Muehlstrasse 13
člen Mgr. Anna Čápová 30.9.1997 - 26.2.2001
Adresa: Klimentská 2061/21 , Praha 110 00
člen Ing. Ladislav Novotný 30.9.1997 - 26.2.2001
Adresa: Na Dlouhých 781/82 , Plzeň 312 00
člen Oliver Schmitt 26.1.2000 - 26.2.2001
Adresa: Ruská 473/8 , Praha 101 00
člen Torsten Günter Stephan Leue, Nar. 7,6,1966 28.12.2000 - 20.2.2002
Zánik členství 14.1.2002
Adresa: Amberger Strasse 19 , 81679 München Spolková republika Německo
člen Ing. Martin Hrnčiřík 26.2.2001 - 20.12.2002
Zánik funkce 30.10.2002
Adresa: V olšinách 793/11 , Praha 100 00
člen Ing. Petr Březina 4.7.2001 - 20.12.2002
Vznik členství 6.3.2001
Zánik členství 30.10.2002
Adresa: Jana Nerudy 453 , Hranice 753 61
člen Dr. Thorsten Christian Kölmel 26.2.2001 - 26.2.2003
Zánik funkce 17.1.2003
Adresa: Ungererstr. 65 , D-80 805,Mnichov Spolková republika Německo
člen Mgr. Martina Mrkvičková 20.12.2002 - 22.9.2004
Vznik funkce 30.10.2002
Zánik funkce 11.8.2004
Adresa: Borovanského 2378/16 , Praha 155 00
člen JUDr. Jaroslav Šubrt 20.12.2002 - 22.9.2004
Vznik funkce 30.10.2002
Zánik funkce 11.8.2004
Adresa: 17 , 267 26 Všeradice Česká republika
člen Dr. Christoph Plein 26.2.2003 - 20.12.2004
Vznik funkce 17.1.2003
Zánik funkce 18.11.2004
Adresa: Hiltenspergerstrasse 49 , D-80796 Mnichov Spolková republika Německo
člen RNDr. Maya Mašková 4.7.2001 - 9.5.2005
Vznik členství 6.3.2001
Zánik členství 31.3.2005
Adresa: Pod Tvrzí 386 , Odolena Voda 250 70
člen dozorčí rady Mgr. Martin Podávka 22.9.2004 - 9.5.2005
Vznik členství 11.8.2004
Zánik členství 31.3.2005
Adresa: Na sádkách 1661 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady Marca Smida 9.5.2005 - 1.6.2005
Vznik členství 12.4.2005
Adresa: Spolková republika Německo
D-80339 Mnichov, Geroldstrasse 39
člen dozorčí rady Ing. Petr Sosík PhD. 22.9.2004 - 3.6.2011
Vznik členství 11.8.2004
Adresa: Prostějovská 183 , Bedihošť 798 21
člen dozorčí rady Ing. Petr Sosík PhD., CFA 3.6.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 11.8.2004
Zánik členství 21.12.2011
Adresa: Kališnická 379/10 , Praha 130 00
člen Mgr. Josef Lukášek 29.7.2002 - 11.6.2012
Vznik členství 22.5.2002
Adresa: Na Stráni 1630 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Marc Smid 1.6.2005 - 16.5.2015
Vznik členství 12.4.2005
Zánik členství 23.3.2015
Adresa: Spolková republika Německo
D-80339 Mnichov, Geroldstrasse 39
člen Mgr. Josef Lukášek 11.6.2012 - 16.5.2015
Vznik členství 22.5.2002
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Dr. Baizy 1967 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Wolfgang Deichl 6.3.2012 - 8.1.2016
Vznik členství 24.2.2012
Zánik členství 10.12.2015
Adresa: Spolková republika Německo
Dachau, Robert-Koch-Str. 2, 85221
předseda dozorčí rady Kay Müller 16.5.2015 - 10.2.2017
Vznik členství 23.3.2015
Vznik funkce 30.3.2015
Adresa: Oberföhringer Strasse 34 , Mnichov Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Alexander Protsenko 8.1.2016 - 10.2.2018
Vznik členství 10.12.2015
Zánik členství 31.12.2017
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Romanstrasse 40 , 806 39 Mnichov Spolková republika Německo
člen dozorčí rady JUDr. Ludvík Bohman 11.6.2015 - 19.12.2018
Vznik členství 2.6.2015
Zánik členství 30.9.2018
Adresa: Pod lipami 2564/27 , Praha 130 00

Prokura Allianz penzijní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Libor Novák 21.4.2012 - 19.9.2014
Adresa: Vršovická 1395/22 , Praha 101 00

Sbírka Listin Allianz penzijní společnost, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4972/SL 124 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 23.7.2015 28.7.2015 333
B 4972/SL 123 notářský zápis [NZ 179/2015] Městský soud v Praze 2.6.2015 8.6.2015 12.6.2015 14
B 4972/SL 122 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 1.6.2015 8.6.2015 12.6.2015 2
B 4972/SL 120 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 23.3.2015 20.4.2015 19.5.2015 4
B 4972/SL 119 účetní závěrka [2014], zpráva auditora konzervativní důchodový fond Městský soud v Praze 31.12.2014 23.4.2015 28.4.2015 18
B 4972/SL 118 účetní závěrka [2014], zpráva auditora dynamický účastnický fond Městský soud v Praze 31.12.2014 23.4.2015 28.4.2015 21
B 4972/SL 117 účetní závěrka [2014], zpráva auditora dynamický důchodový fond Městský soud v Praze 31.12.2014 23.4.2015 28.4.2015 21
B 4972/SL 116 účetní závěrka [2014], zpráva auditora důchodový fond státních dluhopisů Městský soud v Praze 31.12.2014 23.4.2015 28.4.2015 17
B 4972/SL 114 účetní závěrka [2014], zpráva auditora účastnický povinný konzervativní fond Městský soud v Praze 31.12.2014 23.4.2015 28.4.2015 18
B 4972/SL 113 účetní závěrka [2014], zpráva auditora transformovaný fond Městský soud v Praze 31.12.2014 23.4.2015 28.4.2015 29
B 4972/SL 112 účetní závěrka [2014], zpráva auditora penzijní společnost Městský soud v Praze 31.12.2014 23.4.2015 27.4.2015 25
B 4972/SL 111 účetní závěrka [2014], zpráva auditora vyvážený důchodový fond Městský soud v Praze 31.12.2014 23.4.2015 27.4.2015 21
B 4972/SL 110 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 9.1.2015 14.1.2015 19
B 4972/SL 108 notářský zápis [NZ 553/2014] Městský soud v Praze 11.12.2014 16.12.2014 2.1.2015 14
B 4972/SL 107 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 5.9.2014 8.10.2014 3.12.2014 3
B 4972/SL 106 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 15.9.2014 8.10.2014 3.12.2014 2
B 4972/SL 105 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2014 4.8.2014 15.9.2014 19
B 4972/SL 94 notářský zápis NZ 212/2014 Městský soud v Praze 26.5.2014 28.5.2014 16.6.2014 35
B 4972/SL 93 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.5.2014 14.5.2014 239
B 4972/SL 92 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.5.2014 14.5.2014 34
B 4972/SL 91 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.10.2013 22.10.2013 46
B 4972/SL 90 notářský zápis NZ 201/2013 Městský soud v Praze 21.8.2013 22.8.2013 6.9.2013 15
B 4972/SL 89 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.8.2013 22.8.2013 6.9.2013 24
B 4972/SL 88 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.7.2013 10.7.2013 15.7.2013 2
B 4972/SL 87 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2013 10.7.2013 15.7.2013 2
B 4972/SL 86 ostatní odstoupení z funkce člena představenstva Městský soud v Praze 21.5.2013 10.7.2013 15.7.2013 2
B 4972/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 29.4.2013 30.4.2013 46
B 4972/SL 84 notářský zápis NZ 116/2012 Městský soud v Praze 19.4.2013 19.4.2013 25.4.2013 20
B 4972/SL 83 stanovy společnosti / bez data / Městský soud v Praze 19.4.2013 25.4.2013 24
B 4972/SL 82 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 22.3.2013 25.3.2013 8
B 4972/SL 81 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 22.3.2013 25.3.2013 8
B 4972/SL 80 účetní závěrka rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 22.2.2013 21.3.2013 25.3.2013 2
B 4972/SL 79 účetní závěrka, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 21.3.2013 25.3.2013 36
B 4972/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.9.2012 1.10.2012 46
B 4972/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011+ v NJ Městský soud v Praze 31.12.2011 24.8.2012 27.8.2012 303
B 4972/SL 76 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2012 26.6.2012 27.6.2012 2
B 4972/SL 75 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.6.2012 20.6.2012 33
B 4972/SL 74 ostatní zápis rozhodnutí Městský soud v Praze 21.12.2011 5.1.2012 3
B 4972/SL 73 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 15.11.2011 5.1.2012 2
B 4972/SL 72 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.11.2011 5.1.2012 2
B 4972/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.7.2011 14.7.2011 255
B 4972/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.7.2011 14.7.2011 312
B 4972/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.5.2011 25.5.2011 46
B 4972/SL 68 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 29.3.2011 5.4.2011 35
B 4972/SL 67 ostatní - souhlas s jmen. Městský soud v Praze 25.1.2011 26.1.2011 27.1.2011 1
B 4972/SL 66 ostatní -rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 17.1.2011 26.1.2011 27.1.2011 1
B 4972/SL 65 ostatní zápis o rozh. jedin. akcion. Městský soud v Praze 19.5.2010 31.5.2010 11.6.2010 2
B 4972/SL 64 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.5.2010 14.5.2010 34
B 4972/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.5.2010 11.5.2010 78
B 4972/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 6.4.2010 22.4.2010 22.4.2010 1
B 4972/SL 61 notářský zápis NZ 431/2009+ změny stanov Městský soud v Praze 13.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 15
B 4972/SL 60 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2009 8.10.2009 8.10.2009 1
B 4972/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.9.2009 22.9.2009 41
B 4972/SL 57 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 24.8.2008 1.9.2009 14.9.2009 1
B 4972/SL 56 ostatní -souhlas s jmenov.do funkce Městský soud v Praze 9.6.2009 1.9.2009 14.9.2009 1
B 4972/SL 55 výroční zpráva r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.7.2009 21.7.2009 213
B 4972/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.6.2009 4.6.2009 42
B 4972/SL 53 ostatní -zápis rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 18.5.2005 4.5.2009 13.5.2009 1
B 4972/SL 52 notářský zápis -NZ423/04 Městský soud v Praze 1.9.2004 4.5.2009 5.5.2009 13
B 4972/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.4.2009 28.4.2009 36
B 4972/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 14.11.2008 22.11.2008 43
B 4972/SL 49 ostatní rozh.jedin.akcio. Městský soud v Praze 24.9.2008 30.10.2008 2
B 4972/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 25.7.2008 194
B 4972/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.4.2008 4.6.2008 1
B 4972/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2007 26.5.2008 26.5.2008 43
B 4972/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva -SE 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 6.3.2008 12.3.2008 0
B 4972/SL 43 ostatní - zápis jed.akcionáře+přílohy Městský soud v Praze 16.10.2007 1.11.2007 5.11.2007 3
B 4972/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 30.5.2007 30.5.2007 0
B 4972/SL 41 ostatní -zápis z rozh.jed.akiconáře Městský soud v Praze 2.5.2007 30.5.2007 30.5.2007 0
B 4972/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 18.9.2006 18.9.2006 0
B 4972/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích+CD Městský soud v Praze 31.12.2005 2.8.2006 30.8.2006 0
B 4972/SL 35 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 13.4.2006 14.4.2006 31
B 4972/SL 34 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 18.1.2006 31.1.2006 0
B 4972/SL 33 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.1.2006 31.1.2006 0
B 4972/SL 32 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 23.1.2006 31.1.2006 0
B 4972/SL 31 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 20.5.2005 20.5.2005 23.9.2005 0
B 4972/SL 30 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 13.5.2005 20.5.2005 23.9.2005 0
B 4972/SL 29 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.6.2005 16.6.2005 23.9.2005 0
B 4972/SL 28 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 8.4.2005 27.4.2005 0
B 4972/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.4.2005 8.4.2005 27.4.2005 0
B 4972/SL 26 notářský zápis -NZ142/2005 Městský soud v Praze 1.4.2005 8.4.2005 27.4.2005 0
B 4972/SL 25 ostatní - zápis z mim. zased.představ. Městský soud v Praze 14.2.2005 25.3.2005 18.4.2005 0
B 4972/SL 24 ostatní - rezignace p.Balla P. Městský soud v Praze 9.2.2005 25.3.2005 18.4.2005 0
B 4972/SL 23 ostatní - rezignace p.Kubáň D. Městský soud v Praze 7.2.2005 25.3.2005 18.4.2005 0
B 4972/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 5.10.2004 0
B 4972/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001/2002+audit+o vztazích Městský soud v Praze 5.10.2004 0
B 4972/SL 22 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 9.9.2004 0
B 4972/SL 21 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 11.8.2004 9.9.2004 0
B 4972/SL 18 ostatní -odstoupení/ing.Šimák/ Městský soud v Praze 31.3.2004 15.4.2004 0
B 4972/SL 17 ostatní -zápis z mimoř.jed.představens Městský soud v Praze 1.4.2004 15.4.2004 0
B 4972/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 8.7.2003 9.7.2003 0
B 4972/SL 15 účetní závěrka za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 31.12.2002 26.3.2003 23.4.2003 0
B 4972/SL 14 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 7.1.2003 0
B 4972/SL 12 notářský zápis -NZ238/02 Městský soud v Praze 6.6.2002 13.9.2002 0
B 4972/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 29.7.2002 26.8.2002 0
B 4972/SL 11 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 4.3.2002 10.4.2002 0
B 4972/SL 10 notářský zápis -NZ413/01+/VZ-ÚZ-aud.r.2000/ Městský soud v Praze 7.12.2001 10.12.2001 9.1.2002 0
B 4972/SL 9 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 4.7.2001 0
B 4972/SL 8 ostatní -zápis z mimoř.VH Městský soud v Praze 6.3.2001 4.7.2001 0
B 4972/SL 7 ostatní -zápis mimořádné VH Městský soud v Praze 5.10.2000 31.5.2001 0
B 4972/SL 6 ostatní -rozhodnutí MF Městský soud v Praze 8.12.2000 31.5.2001 0
B 4972/SL 5 notářský zápis -NZ692/2000 Městský soud v Praze 22.11.2000 31.5.2001 0
B 4972/SL 4 účetní závěrka za rok 1999-audit.zpráva Městský soud v Praze 31.12.1999 31.5.2001 0
B 4972/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1997,1998 Městský soud v Praze 3.3.2000 0
B 4972/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.1999 3.3.2000 0
B 4972/SL 1 notářský zápis -NZ425/97 Městský soud v Praze 17.12.1997 8.9.1999 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Allianz penzijní společnost, a.s.

IČO: 25612603
Firma: Allianz penzijní společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 30.9.1997

Sídlo Allianz penzijní společnost, a.s.

Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Penzijní financování
tracking image