Firma ALIMPEX FOOD a.s. IČO 47115807


ALIMPEX FOOD a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ALIMPEX FOOD a.s. (47115807) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 - Kyje Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1992 a je stále aktivní. ALIMPEX FOOD a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ALIMPEX FOOD a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ALIMPEX FOOD a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ALIMPEX FOOD a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ALIMPEX FOOD a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ALIMPEX FOOD a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1792
IČO (identifikační číslo osoby) 47115807
Jméno ALIMPEX FOOD a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.12.1992
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.8.2014 - 26.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 8.8.2014 - 26.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Akcie mohou být převedeny pouze se souhlasem představenstva společnosti. 1.3.2013 - 8.8.2014
Valná hromada konaná dne 29.7.2005:- na základě prohlášení ouložení listinných akcií ze dne 1. července 2005 a 20. července 2005, vydaných osobou oprávněnou vykonávat podle zvláštního právního předpisu úschovu auložení cenných papírů, společnosti A&CE Global Finance, a.s., se sídlem vBrně, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 262 57 530, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 3628, ana základě prohlášení pana Milana Kincla, r.č. 661018/1479, bytem Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 458, PSČ 100 00, ze dne 29. července 2005 ovlastnictví akcií, určuje, že pan Milan Kincl, r.č. 661018/1479, bytem Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 458, PSČ 100 00, je hlavním akcionářem společnosti ALIMPEX FOOD a.s. přesahujícím 90%, neboť je vlastníkem akcií (nahrazených hromadnými listinami) vydaných touto společností osouhrnné jmenovité hodnotě 102.932.352,- Kč, což zcelkového základního kapitálu ve výši 113.352.448,- Kč činí 90.81%, atedy, že pan Milan Kincl je osobou oprávněnou kpřechodu menšinových akcionářů dle ust. § 183i anásl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku vplatném znění, zejména podle ust. § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku:- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem arozhoduje opřechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů svýjimkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, ojmenovité hodnotě každé jedné 128,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), včetně akcií, které vsouvislosti sfúzí azměnou podoby ajmenovité hodnoty akcií nebyly oprávněnými ostatními akcionáři doposud převzaty vlistinné podobě, přecházejí na hlavního akcionáře, pana Milana Kincla, r.č. 661018/1479, bytem Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 458, PSČ 100 00, za podmínek stanovených ustanoveními §§183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo kakciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku: určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 183,. odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem vsouladu sust. § 1831 odst. 6 obchodního zákoníku na částku 207,- Kč (dvě stě sedm korun českých) za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele ojmenovité hodnotě 128,- Kč, jehož přiměřenost byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 735-101/2005 vypracovaným znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, IČ 630 79 798, který pro ověření výše přiměřeného protiplnění použil výnosovou metodu DCF equity ana základě této metody dospěl kzávěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 207,- Kč n 2.8.2005 - 18.10.2006
Valná hromada konaná dne 29.7.2005:- na základě prohlášení ouložení listinných akcií ze dne 1. července 2005 a 20. července 2005, vydaných osobou oprávněnou vykonávat podle zvláštního právního předpisu úschovu auložení cenných papírů, společnosti A&CE Global Finance, a.s., se sídlem vBrně, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 262 57 530, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl B, vložka 3628, ana základě prohlášení pana Milana Kincla, r.č. 661018/1479, bytem Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 458, PSČ 100 00, ze dne 29. července 2005 ovlastnictví akcií, určuje, že pan Milan Kincl, r.č. 661018/1479, bytem Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 458, PSČ 100 00, je hlavním akcionářem společnosti ALIMPEX FOOD a.s. přesahujícím 90%, neboť je vlastníkem akcií (nahrazených hromadnými listinami) vydaných touto společností osouhrnné jmenovité hodnotě 102.932.352,- Kč, což zcelkového základního kapitálu ve výši 113.352.448,- Kč činí 90.81%, atedy, že pan Milan Kincl je osobou oprávněnou kpřechodu menšinových akcionářů dle ust. § 183i anásl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku vplatném znění, zejména podle ust. § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku:- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem arozhoduje opřechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů svýjimkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, ojmenovité hodnotě každé jedné 128,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), včetně akcií, které vsouvislosti sfúzí azměnou podoby ajmenovité hodnoty akcií nebyly oprávněnými ostatními akcionáři doposud převzaty vlistinné podobě, přecházejí na hlavního akcionáře, pana Martina Kincla, r.č. 661018/1479, bytem Praha 10 - Horní Měcholupy, Milánská 458, PSČ 100 00, za podmínek stanovených ustanoveními §§183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo kakciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku: určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 183,. odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem vsouladu sust. § 1831 odst. 6 obchodního zákoníku na částku 207,- Kč (dvě stě sedm korun českých) za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele ojmenovité hodnotě 128,- Kč, jehož přiměřenost byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 735-101/2005 vypracovaným znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, IČ 630 79 798, který pro ověření výše přiměřeného protiplnění použil výnosovou metodu DCF equity ana základě této metody dospěl kzávěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 207,- Kč 2.8.2005 - 2.8.2005
Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé společnosti ALIMPEX spol. sr.o., se sídlem Praha 10, Zemské právo 1199/5, IČ 624 16 758, která se sloučila snástupnickou společností PRAGOLAKTOS, a.s. se sídlem Praha 9- Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 190 00, IČ 471 15 807. 30.9.2004
Mimořádná valná hromada společnosti PRAGOLAKTOS, a.s. se sídlemPraha 9, Českobrodská 1174, PSČ 198 00, IČ: 47115807, která sekonala 22.12.2000, z jejíž průběh byl osvědčen notářským zápisemnotářky v Plzni v Plzni JUDr. Marie Kuželkové, č. NZ 357/2000 z 29.12.2000 přijala 79,21% přítomných hlasů toto usnesení: 10.4.2001 - 15.12.2004
a) Snižuje se základní jmění společnosti PRAGOLAKTOS, a.s. sesídlem Praha 9, Českobrodská 1174, IČ: 47115807. Důvodem sníženízákladního jmění společnosti je částečná úhrada ztrátyhospodářského výsledku minulého období.b) Základní jmění společnosti PRAGOLAKTOS, a.s. se snižuje zčástky 765.129.000,-Kč (slovy:sedmsetšedesátpětmilionůjednostodvacetdevěttisíc korun českých)o částku 612.103.200,-Kč (slovy:šestsetdvanáctmilionůjednostotřitisícdvěstě korun českých) načástku 153.025.800,- Kč(jednostopadesáttřimilionůdvacetpěttisícosmset korun českých).c) Snížení základního jmění společnosti bude provedeno v souladus § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akciípoměrně u všech akcicí společnosti z částky 1.000,-Kč (slovy:tisíc korun českých) na částku 200,-Kč (slovy: dvěstě korunčeských), tj. o 800,-Kč.d) Snížení jmenovité hodnoty akcií zaknihovaných ve Střediskucenných papírů se provede změnou zápisu ve Středisku cennýchpapírů po zápisu snížení základního jmění společnosti ve smyslu§ 216 obch. zákoníku. 10.4.2001 - 15.12.2004
Mimořádná valná hromada společnosti PRAGOLAKTOS, a.s. se sídlemPraha 9 - Kyje, českobrodská 1174, PSČ 190 00, IČO 47115807,která se konala dne 2.7.1999 a jejíž průběh byl osvědčennotářským zápisem notářky v Plzni JUDr. Marie Kuželkové, č. NZ150/99 schválila v souladu s § 203 odst. 2. Obch. zák.následující usnesení.Valná hromada schvaluje, za podmínek výše uvedených v bodech a)až i) :a) Základní jmění se zvyšuje z částky 498.710.000,- Kč o částku266.419.000,- Kč s tím, že se upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění nepřipouští.b) Upisováno bude 266.419 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč, v zaknihované podobě, znějících namajitele, po splnění zákonných podmínek veřejněobchodovatelných.c) Přednostní právo akcionářů k upisování akcií podle ustanovení§ 204a Obch. zák. se ze zákona vylučuje, neboť se nejedná oupisování nových akcií splácených peněžitým vkladem, akcienebudou upsány obchodníkem s cennými papíry.d) Veškeré nové upisované akcie na zvýšení základnho jmění budouupsány přímo určeným zájemcem, vkladatelem pohledávek vloženýchv nominální hodnotě ve výši 266.419.065,40 Kč společnostíKOVOPETROL, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Americká 49,IČO 49 78 72 68.e) Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budouupisovány v sídle společnosti PRAGOLAKTOS, a.s. Českobrodská1174, 198 00 Praha 9, IČO 47 11 58 07 ve lhůtě 30 dnů počínajícíběžet prvním dnem následujícím po dni právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze, kterým bude zapsán záměrzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisnímkurzu 1.00000025 do listiny upisovatelů na základě písemné výzvyspolečnosti PRAGOLAKTOS, a.s. přímo určenému zájemci.f) Vklad bude splacen, v souladu s ustanovením § 59 odst. 7Obch. zák., ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky,nejdéle však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, v souladu s § 206 Obch. zák.Rozdíl mezi hodnotou vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, kterémají být vydány akcionáři jako protiplnění se považuje za emisníážio.g) Akcie nového druhu nebudou vydány.h) Akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem, v souladu sustanovením § 59 odst. 7 Obch. zák., v jeho nominální hodnotězjištěné auditory v rozvahových a podrozvahových účtechvkladatele ( postupitele ) a nabyvatele ( postupníka ) , a toErnst & Young Audit, s.r.o. Praha, č. auditorské licence KA ČR137 a BDO CS, s.r.o. Praha 4, Kvestorská 2, č. auditorskélicence 18.ch) Nepeněžitým vkladem je, v souladu s ustanovením § 59 odst. 7Obch. zák., soubor peněžitých pohledávek v celkové výši266.419.065,40 Kč oceněných v jejich nominální hodnotě266.419.065,40 Kč.i) Po splacení upsaných nových akcií vydá společnostPRAGOLAKTOS, a.s. upisovateli potvrzení, které následně vyměníza vydané akcie. 24.9.1999 - 30.11.1999
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkladaného hmotného a dalšího majetku uve-deného v zakladatelské listině. 1.12.1992 - 30.11.1999
Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku PRAGOLAKTOS. 1.12.1992 - 30.11.1999
Založení společnosti:Akciová společnost bala založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Preaze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetekstátního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., opodmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.12.1992 - 30.11.1999
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov, a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. 1.12.1992 - 30.11.1999

Aktuální kontaktní údaje ALIMPEX FOOD a.s.

Kapitál ALIMPEX FOOD a.s.

zakladni jmění 113 352 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.2004
zakladni jmění 153 026 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.3.2002 - 30.9.2004
zakladni jmění 765 129 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.11.1999 - 20.3.2002
zakladni jmění 498 710 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1992 - 30.11.1999

Sídlo ALIMPEX FOOD a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Českobrodská 1174 , 198 00 Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 19800
18.10.2006
Adresa Českobrodská 1174 , 190 00 Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 19000
1.12.1992 - 18.10.2006

Předmět podnikání ALIMPEX FOOD a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 8.8.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 8.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.8.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.8.2014
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 29.9.2008 - 8.8.2014
velkoobchod 4.8.2005 - 8.8.2014
nákup, prodej askladování paliv amaziv včetně jejich dovozu svýjimkou provozování čerpacích stanic avýhradního nákupu, prodeje askladování paliv amaziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 4.8.2005 - 8.8.2014
vydavatelské anakladatelské činnosti 4.8.2005 - 8.8.2014
skladování zboží amanipulace snákladem 4.8.2005 - 8.8.2014
silniční motorová doprava nákladní- vnitrostátní amezinárodní svozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti- vnitrostátní svozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti atahači- mezinárodní svozidly nad 3,5 tuny hmotnosti atahači 4.8.2005 - 8.8.2014
zpracování přírodních a chemických produktů biochemickou akonzervárenskou technologií v rámci živnosti volné 24.9.1999 - 8.8.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 24.9.1999 - 8.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 24.9.1999 - 19.2.2002
Mlékárenství. 21.1.1997
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 21.1.1997 - 8.8.2014
Pronájem nebytových prostor. 21.1.1997 - 8.8.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 21.1.1997 - 8.8.2014
Poskytování software. 21.1.1997 - 19.2.2002
Ubytovací služby. 21.1.1997 - 19.2.2002
Předmět podnikání: 1.12.1992 - 21.1.1997
nákup zemědělských produktů a potřebných surovin k mlékárenskévýrobě, 1.12.1992 - 21.1.1997
výroba mlékárenských výrobků a výrobků, jejichž součástí je mlékov různých modifikacích nebo látky získané z mléka, 1.12.1992 - 21.1.1997
výroba poživatin pro zvláštní skupiny obyvatel 1.12.1992 - 21.1.1997
zpracování vedlejších produktů, vznikajících při výrobní činnosti 1.12.1992 - 21.1.1997
výroba krmiv a krmných komponentů na bázi mléčné suroviny, 1.12.1992 - 21.1.1997
odbytová činnost 1.12.1992 - 21.1.1997
opravy strojně-technologického zařízení, energetických rozvodů azdrojů 1.12.1992 - 21.1.1997
opravy dopravních a manipulačních prostředků, 1.12.1992 - 21.1.1997
montáže a opravy měřících a automatizační techniky, 1.12.1992 - 21.1.1997
provozování stavební činnosti-poskytování slžeb výpočetní techniky 1.12.1992 - 21.1.1997
metrologie a cejchování nádob 1.12.1992 - 21.1.1997
neveřejná silniční doprava nákladů a osob 1.12.1992 - 21.1.1997
poskytování prací a služeb 1.12.1992 - 21.1.1997
evidenční a statistické informace pro odvětvový informačnísystém 1.12.1992 - 21.1.1997
propagace, marketing a průzkum trhu 1.12.1992 - 21.1.1997
výroba zahuštěných šťáv a nealkoholických nápojů. 1.12.1992 - 21.1.1997
výroba a opravy jednoúčelových strojů a zařízení, technologic-kých linek a náhradních dílů po potravinářskou výrobu, 1.12.1992 - 21.1.1997
projektová a inženýrská činnost 1.12.1992 - 21.1.1997
obchodní činnost 1.12.1992 - 21.1.1997

vedení firmy ALIMPEX FOOD a.s.

Statutární orgán ALIMPEX FOOD a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Milan Kincl 26.11.2014
Vznik členství 13.11.2014
Vznik funkce 14.11.2014
Adresa: Milánská 458 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Milánská 458, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Místopředseda představenstva Radek Málek 26.11.2014
Vznik členství 13.11.2014
Vznik funkce 14.11.2014
Adresa: Mezi školami 2473 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Mezi školami 2473/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Člen představenstva Karel Bejsta 26.11.2014
Vznik členství 13.11.2014
Adresa: Fibichova 912 , 251 01 Říčany Česká republika
Fibichova 912/3, 251 01 Říčany
Člen představenstva MVDr. Vratislav Vrška 1.12.1992 - 20.4.1994
Adresa: Bajgarova 1160 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bajgarova 1160, PSČ 19000
Člen představenstva MVDr. Pavel Knecht 1.12.1992 - 20.4.1994
Adresa: Dvořišťská 1247 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Dvořišťská 1247, PSČ 19000
Člen představenstva Marta Šalanská 1.12.1992 - 20.4.1994
Adresa: ám. Dr. Holého 1330 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, ám. Dr. Holého 1330, PSČ 18000
Předseda představenstva Ing. Josef Holý 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Jasínová 2613 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Jasínová 2613
Místopředseda představenstva Ing. Mgr. Josef Crha 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Světice 171 , Říčany Česká republika
Říčany, Světice 171
Člen představenstva Ing. Petr David 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Kosmonosy , Mladá Boleslav Česká republika
Mladá Boleslav, Kosmonosy, Pod koupalištěm 712
Člen představenstva Ing. Lea Vélová 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Dvořišťská 959 , Praha 9-Kyje Česká republika
Praha 9-Kyje, Dvořišťská 959
Člen představenstva Ing. Pavel Vančura 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Bouřilova 1103 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bouřilova 1103
Člen představenstva Ing. Dalibor Šabata 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Dvořišťská 960 , Praha 9-Kyje Česká republika
Praha 9-Kyje, Dvořišťská 960
Člen představenstva Ing. Ivan Veselý 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Tuchoraz 54 , okr. Kolín Česká republika
okr. Kolín, Tuchoraz 54
Předseda představenstva Ing. Mgr. Josef Crha 13.6.1994 - 18.1.1995
Adresa: Světice 171 , Říčany Česká republika
Říčany, Světice 171
Místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Velfl 13.6.1994 - 18.1.1995
Adresa: Baranova 11 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Baranova 11
Člen představenstva Ing. Jan Fabičovič 13.6.1994 - 13.2.1995
Adresa: Růžičkova 9 , Břeclav Česká republika
Břeclav, Růžičkova 9
Člen představentsva MVDr. Zdeněk Benáček 13.6.1994 - 13.2.1995
Adresa: Třída 1. máje 1 , Břeclav Česká republika
Břeclav, Třída 1. máje č. 1
Člen představenstva Ing. Mgr. Josef Crha 18.1.1995 - 13.2.1995
Adresa: Světice 171 , Říčany Česká republika
Říčany, Světice 171
Místopředseda představenstva Ing. Ladislav Kolmačka CSc. 13.6.1994 - 10.10.1995
Adresa: Kovářova 9 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Kovářova 9
Člen představentsva JUDr. Tibor Nyitray 13.6.1994 - 10.10.1995
Adresa: Láskova 1819 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Láskova 1819
Člen představenstva Ing. Karel Voitl 13.6.1994 - 10.10.1995
Adresa: Cyrila Boudy 276 , Slaný Česká republika
Slaný, Cyrila Boudy 276
Předseda představenstva Mgr. Miroslav Velfl 18.1.1995 - 20.12.1995
Adresa: Baranova 11 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Baranova 11
člen představenstva Ing. Vít Tlačbaba 13.2.1995 - 20.12.1995
Adresa: V. Špály 2 , Olomouc Česká republika
Olomouc, V. Špály 2
Člen představenstva JUDr. Jana Hüblerová 10.10.1995 - 20.12.1995
Adresa: Španielova 1291 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1291
Člen představenstva Ing. Josef Kubiš 10.10.1995 - 20.12.1995
Adresa: Bohúňova 1339 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bohúňova 1339/7
Místopředseda představenstva MVDr. Vít Bartošek 10.10.1995 - 20.12.1995
Adresa: Volkova 1128 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Volkova 1128
Místopředseda představenstva JUDr. Tibor Nyitray 20.12.1995 - 28.8.1996
Adresa: Láskova 1819 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Láskova 1819
Předseda představenstva Ing. Miloslav Horáček 20.12.1995 - 28.8.1996
Adresa: Švédská 2499 , Kladno Česká republika
Kladno, Švédská 2499
Člen představenstva Mgr. Václav Lukášek 20.12.1995 - 28.8.1996
Adresa: Mezilesí 2067 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Mezilesí 2067
Místopředseda Ing. Jiří Sernický 28.8.1996 - 18.2.1997
Adresa: Mládežnická 3063 , 110 00 Praha lO Česká republika
Praha lO, Mládežnická 3063, PSČ 11000
člen MVDr. Zdeněk Novotný 28.8.1996 - 18.2.1997
Adresa: Čsl. armády 380 , 253 01 Hostivice I Česká republika
Hostivice I, Čsl. armády 380, PSČ 25301
člen Ing. Jiří Gregor 28.8.1996 - 7.5.1997
Adresa: Na dlouhých 67 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Na dlouhých 67, okres Plzeň-město, PSČ 31205
Předseda Ing. Miroslav Koberna CSc. 28.8.1996 - 3.11.1998
Adresa: Sokolovská 141 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolovská 141, okres Plzeň-město, PSČ 32319
člen Ing. Pavel Tuháček 28.8.1996 - 3.11.1998
Adresa: Na líše 8 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Na líše 8, okres Plzeň-město, PSČ 31701
Člen představenstva Dalibor Komorous 7.5.1997 - 3.11.1998
Adresa: 762 , Plzeň 3 - Skvrňany Česká republika
Plzeň 3 - Skvrňany 762/50
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Gregor 7.5.1997 - 3.11.1998
Adresa: Na dlouhých 67 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Na dlouhých 67, okres Plzeň-město, PSČ 31205
Člen představenstva Ing. Vladimír Česák 7.5.1997 - 31.12.1998
Adresa: Lábkova 8 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lábkova 8, okres Plzeň-město
předseda představenstva Ing. Oldřich Boháč 3.11.1998 - 20.10.1999
Adresa: Sokolská 37 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolská 37, okres Plzeň-město, PSČ 31202
místopředseda představenstva Ing. Pavel Tuháček 3.11.1998 - 20.10.1999
Adresa: Na Líše 8 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Na Líše 8, okres Plzeň-město, PSČ 31701
člen představenstva Mgr. Jiří Skála 31.12.1998 - 20.10.1999
Adresa: Pod Záhorskem 23 , 301 66 Plzeň-město Česká republika
Plzeň-město, Pod Záhorskem 23, PSČ 30166
člen představenstva Ing. Jiří Kozohorský 3.11.1998 - 5.9.2000
Adresa: Nepomucká 174 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Nepomucká 174/2, okres Plzeň-město, PSČ 31704
předseda představenstva Jaroslav Kokeš 20.10.1999 - 5.9.2000
Adresa: Na vyhlídce 2 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Na vyhlídce 2, okres Plzeň-město
člen představenstva Dalibor Komorous 20.10.1999 - 5.9.2000
Adresa: Terezie Brzkové 50 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Terezie Brzkové 50, okres Plzeň-město
Člen představenstva Ing. Vladislav Česák 31.12.1998 - 28.12.2002
Vznik členství 26.3.1997
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Lábkova 8 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Lábkova 8, okres Plzeň-město
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Boháč 20.10.1999 - 16.7.2003
Zánik členství 19.3.2003
Zánik funkce 19.3.2003
Adresa: Sokolská 37 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolská 37, okres Plzeň-město, PSČ 31202
předseda představenstva Ing. Václav Sochr 15.2.2001 - 16.7.2003
Zánik členství 19.3.2003
Zánik funkce 19.3.2003
Adresa: Švermova 1299 , Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Švermova 1299, okres Litoměřice
člen představenstva Ing. Václav Tomec CSc. 15.2.2001 - 16.7.2003
Zánik členství 19.3.2003
Adresa: 37 , Zbiroh Česká republika
Zbiroh 37, okres Rokycany
člen představenstva Václav Jelínek 15.2.2001 - 16.7.2003
Zánik členství 19.3.2003
Adresa: 438 , Benátky nad Jizerou II Česká republika
Benátky nad Jizerou II 438
předseda představenstva Václav Buchl 16.7.2003 - 15.12.2004
Vznik členství 19.3.2003
Zánik členství 11.10.2004
Vznik funkce 19.3.2003
Zánik funkce 11.10.2004
Adresa: Dykova 322 , Louny Česká republika
Louny, Dykova 322
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Boháč 16.7.2003 - 15.12.2004
Vznik členství 19.3.2003
Vznik funkce 19.3.2003
Zánik funkce 11.10.2004
Adresa: Sokolská 37 , 312 02 Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolská 37, PSČ 31202
člen představenstva Ing. Robert Kirschner 16.7.2003 - 15.12.2004
Vznik členství 19.3.2003
Zánik členství 11.10.2004
Adresa: F. a A. Ryšových 389 , 721 00 Ostrava - Svinov Česká republika
Ostrava - Svinov, F. a A. Ryšových 389, PSČ 72100
člen představenstva Ing. Pavel Přibyl 16.7.2003 - 15.12.2004
Vznik členství 19.3.2003
Zánik členství 11.10.2004
Adresa: Plzeňská 89 , 163 00 Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Plzeňská 89/328, PSČ 16300
člen představenstva Marie Schindlerová 16.7.2003 - 19.6.2008
Vznik členství 19.3.2003
Zánik členství 31.5.2008
Adresa: Družstevní 485 , 517 73 Opočno Česká republika
Opočno, Družstevní 485, PSČ 51773
člen představenstva Ing. Oldřich Boháč 15.12.2004 - 19.6.2008
Vznik členství 19.3.2003
Zánik členství 31.5.2008
Adresa: Sokolská 37 , 312 02 Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolská 37, PSČ 31202
člen představenstva Ing. Karel Bejsta 15.12.2004 - 15.6.2009
Vznik členství 11.10.2004
Adresa: Družstevní 410 , 373 82 Včelná Česká republika
Včelná, Družstevní 410, PSČ 37382
předseda představenstva Radek Málek 15.12.2004 - 21.12.2009
Vznik členství 11.10.2004
Zánik členství 12.11.2009
Vznik funkce 11.10.2004
Zánik funkce 12.11.2009
Adresa: Mezi školami 2473 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Mezi školami 2473, PSČ 15800
místopředseda představenstva Martina Kinclová 15.12.2004 - 21.12.2009
Vznik členství 11.10.2004
Zánik členství 12.11.2009
Vznik funkce 11.10.2004
Zánik funkce 12.11.2009
Adresa: Milánská 458 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Milánská 458, PSČ 10900
člen představenstva Ing. Karel Bejsta 15.6.2009 - 21.12.2009
Vznik členství 11.10.2004
Zánik členství 12.11.2009
Adresa: Fibichova 912 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Fibichova 912/3, PSČ 25101
předseda představenstva Radek Málek 21.12.2009 - 28.12.2013
Vznik členství 12.11.2009
Vznik funkce 12.11.2009
Adresa: Mezi školami 2473 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Mezi školami 2473, PSČ 15800
místopředseda představenstva Martina Kinclová 21.12.2009 - 26.11.2014
Vznik členství 12.11.2009
Zánik členství 12.11.2014
Vznik funkce 12.11.2009
Zánik funkce 12.11.2014
Adresa: Milánská 458 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Milánská 458, PSČ 10900
člen představenstva Ing. Karel Bejsta 21.12.2009 - 26.11.2014
Vznik členství 12.11.2009
Zánik členství 12.11.2014
Adresa: Fibichova 912 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Fibichova 912/3, PSČ 25101
předseda představenstva Radek Málek 28.12.2013 - 26.11.2014
Vznik členství 12.11.2009
Zánik členství 12.11.2014
Vznik funkce 12.11.2009
Zánik funkce 12.11.2014
Adresa: Mezi školami 2473 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Mezi školami 2473/14, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Dozorčí rada ALIMPEX FOOD a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Jaroslav Falta 26.11.2014
Vznik členství 13.11.2014
Adresa: Zahradní 367 , 250 90 Jirny Česká republika
Zahradní 367, 250 90 Jirny
Člen Ing. Ivan Veselý 1.12.1992 - 20.4.1994
Adresa: 54 , Tuchoraz Česká republika
Tuchoraz č. 54
Člen Ing. Jiří Vítek 1.12.1992 - 20.4.1994
Adresa: Tuchorazská 2 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tuchorazská 2, PSČ 10000
Člen Alena Furbachová 1.12.1992 - 13.6.1994
Adresa: Holekova 669 , 190 00 Praha 9 - Klánovice Česká republika
Praha 9 - Klánovice, Holekova 669, PSČ 19000
Člen dozorčí rady Ing. Karel Majer 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Slovenská 1484 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Slovenská 1484/31
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Přibyl 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Plzeňská 89 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Plzeňská 89
Člen dozorčí rady Josef Černý 20.4.1994 - 13.6.1994
Adresa: Na Jarově 1959 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na Jarově 1959/11
Člen dozorčí rady Ing. Timotej Šimko 13.6.1994 - 13.2.1995
Adresa: Augustinova 2074 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Augustinova 2074
Člen dozorčí rady Ing. Vít Tlačbaba 13.6.1994 - 13.2.1995
Adresa: Jakutská 10 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Jakutská 10
Člen dozorčí rady Ing. Miloslav Horáček 13.6.1994 - 10.10.1995
Adresa: Švédská 2499 , Kladno Česká republika
Kladno, Švédská 2499
Člen dozorčí rady Ing. Jan Fabičovič 13.2.1995 - 10.10.1995
Adresa: Růžičkova 9 , Břeclav Česká republika
Břeclav, Růžičkova 9
Předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Horáček 10.10.1995 - 20.12.1995
Adresa: Česká republika
Kladno, Švédská ul
Místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Pánek 10.10.1995 - 20.12.1995
Adresa: Vrátkovská 12 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vrátkovská 12
Člen dozorčí rady Marcela Krausová 13.6.1994 - 28.8.1996
Adresa: Ruská 638 , Úvaly Česká republika
Úvaly, Ruská 638
Předseda dozorčí rady JUDr. Jiří Macháček 20.12.1995 - 28.8.1996
Adresa: Matoušova 6 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Matoušova 6
Člen dozorčí rady JUDr. Josef Šašek 20.12.1995 - 28.8.1996
Adresa: Machuldova 595 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Machuldova 595
člen Ing. Jaroslav Švec 28.8.1996 - 3.11.1998
Adresa: Nad nádrží 455 , 103 00 Praha l5-Kolovraty Česká republika
Praha l5-Kolovraty, Nad nádrží 455, PSČ 10300
Předseda Ing. Oldřich Boháč 28.8.1996 - 3.11.1998
Adresa: Sokolská 37 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolská 37, okres Plzeň-město, PSČ 31202
člen Ing. Petr Zacha 28.8.1996 - 3.11.1998
Adresa: Pplk.Sochora 3 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Pplk.Sochora 3, PSČ 17000
Místopředseda Ing. Marie Zemánková 28.8.1996 - 24.9.1999
Adresa: Rožmberská 164 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Rožmberská 164, PSČ 19800
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Koberna CSc. 3.11.1998 - 20.6.2000
Adresa: Sokolovská 141 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolovská 141, okres Plzeň-město, PSČ 32319
člen dozorčí rady Ing. Antonín Kolář 3.11.1998 - 4.9.2000
Adresa: J.Glazarové 9 , 779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, J.Glazarové 9, PSČ 77900
člen Ing. Jiří Pešák 28.8.1996 - 19.2.2002
Zánik členství 30.6.2001
Adresa: Na hutmance 20 , 158 00 Praha 5-Jinonice Česká republika
Praha 5-Jinonice, Na hutmance 20, PSČ 15800
člen dozorčí rady Ivana Příhodová 4.9.2000 - 19.2.2002
Zánik členství 22.12.2000
Adresa: Žlutická 14 , 323 29 Plzeň Česká republika
Plzeň, Žlutická 14, PSČ 32329
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Koberna CSc. 20.6.2000 - 28.12.2002
Vznik členství 30.6.1998
Zánik členství 28.6.2002
Vznik funkce 7.7.1998
Zánik funkce 28.6.2002
Adresa: Hrádecká 351 , 312 14 Plzeň 4 - Újezd Česká republika
Plzeň 4 - Újezd, Hrádecká 351/71, PSČ 31214
člen Ing. Vojtěch Strnad 19.2.2002 - 28.12.2002
Vznik členství 29.8.2001
Adresa: Boleslavská 394 , Mšeno Česká republika
Mšeno, Boleslavská 394, okres Mělník
předseda dozorčí rady Ing. Vojtěch Strnad 28.12.2002 - 16.7.2003
Vznik členství 29.8.2001
Zánik členství 19.3.2003
Vznik funkce 23.7.2002
Zánik funkce 19.3.2003
Adresa: Boleslavská 394 , Mšeno Česká republika
Mšeno, Boleslavská 394, okres Mělník
člen Jana Davidová 19.2.2002 - 15.12.2004
Vznik členství 22.8.2001
Zánik členství 11.10.2004
Adresa: Bajgarova 1214 , Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Bajgarova 1214
člen Ing. Jiří Pešák 28.12.2002 - 15.12.2004
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 11.10.2004
Adresa: Na Hutmance 20 , 158 00 Praha 5 - Jinonice Česká republika
Praha 5 - Jinonice, Na Hutmance 20, PSČ 15800
předseda dozorčí rady Vladimír Kadlec 16.7.2003 - 19.6.2008
Vznik členství 19.3.2003
Zánik členství 31.5.2008
Vznik funkce 19.3.2003
Zánik funkce 31.5.2008
Adresa: 285 76 Chotusice 234 Česká republika
Chotusice 234, PSČ 28576
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Falta 15.12.2004 - 21.12.2009
Vznik členství 11.10.2004
Zánik členství 12.11.2009
Adresa: Zahradní 367 , 250 90 Jirny Česká republika
Jirny, Zahradní 367, PSČ 25090
člen dozorčí rady Ing. Pavel Přibyl 15.12.2004 - 21.12.2009
Vznik členství 11.10.2004
Zánik členství 26.10.2009
Adresa: Plzeňská 89 , 160 00 Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Plzeňská 89/328, PSČ 16000
předseda dozorčí rady Vladimír Kadlec 19.6.2008 - 21.12.2009
Vznik členství 31.5.2008
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.11.2009
Adresa: 285 76 Chotusice 234 Česká republika
Chotusice 234, PSČ 28576
předseda dozorčí rady Vladimír Kadlec 21.12.2009 - 30.5.2013
Vznik členství 31.5.2008
Zánik členství 31.5.2013
Vznik funkce 12.11.2009
Zánik funkce 31.5.2013
Adresa: 285 76 Chotusice 234 Česká republika
Chotusice 234, PSČ 28576
předseda dozorčí rady Vladimír Kadlec 30.5.2013 - 18.6.2013
Vznik členství 31.5.2008
Zánik členství 31.5.2013
Vznik funkce 12.11.2009
Zánik funkce 31.5.2013
Adresa: 234 , 285 76 Chotusice Česká republika
č.p. 234, 285 76 Chotusice
člen dozorčí rady Ing. Pavel Přibyl 21.12.2009 - 16.7.2014
Vznik členství 26.10.2009
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Plzeňská 89 , 160 00 Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Plzeňská 89/328, PSČ 16000
předseda dozorčí rady Vladimír Kadlec 18.6.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 27.3.2014
Vznik funkce 1.6.2013
Zánik funkce 27.3.2014
Adresa: 234 , 285 76 Chotusice Česká republika
č.p. 234, 285 76 Chotusice
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Falta 21.12.2009 - 26.11.2014
Vznik členství 12.11.2009
Zánik členství 12.11.2014
Adresa: Zahradní 367 , 250 90 Jirny Česká republika
Jirny, Zahradní 367, PSČ 25090

Sbírka Listin ALIMPEX FOOD a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1792/SL 126 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 26.11.2015 1.12.2015 36
B 1792/SL 125 výroční zpráva [2014] zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 26.11.2015 1.12.2015 10
B 1792/SL 124 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 14.7.2015 24.7.2015 34
B 1792/SL 123 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 14.11.2014 14.11.2014 2.12.2014 3
B 1792/SL 122 ostatní rozhodnutí jediného splečníka Městský soud v Praze 13.11.2014 14.11.2014 2.12.2014 1
B 1792/SL 121 zpráva auditora k 31.12.2013 Městský soud v Praze 20.10.2014 18.11.2014 26.11.2014 2
B 1792/SL 120 zpráva auditora k 31.12.2013 Městský soud v Praze 26.6.2014 18.11.2014 26.11.2014 5
B 1792/SL 119 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 27.6.2014 18.11.2014 26.11.2014 9
B 1792/SL 118 účetní závěrka [2013] rozvaha a vzz Městský soud v Praze 31.12.2013 18.11.2014 26.11.2014 10
B 1792/SL 117 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 18.11.2014 26.11.2014 28
B 1792/SL 116 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 14.10.2014 19.11.2014 9
B 1792/SL 115 zpráva auditora r.2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 14.10.2014 19.11.2014 5
B 1792/SL 113 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 2.7.2014 18.8.2014 10
B 1792/SL 112 účetní závěrka [2013]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 2.7.2014 18.8.2014 4
B 1792/SL 111 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 2.7.2014 18.8.2014 24
B 1792/SL 110 účetní závěrka [2012]  konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 29.10.2013 10
B 1792/SL 109 zpráva o vztazích r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 29.10.2013 3
B 1792/SL 108 účetní závěrka [2012]  příloha / konsolidovaná / Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 29.10.2013 31
B 1792/SL 107 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 29.10.2013 8
B 1792/SL 106 zpráva auditora r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 29.10.2013 9
B 1792/SL 105 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 29.10.2013 24
B 1792/SL 104 účetní závěrka [2012]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 29.10.2013 4
B 1792/SL 103 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 21.10.2013 29.10.2013 10
B 1792/SL 102 notářský zápis NZ 25/2013 Městský soud v Praze 18.2.2013 19.2.2013 20.3.2013 5
B 1792/SL 101 stanovy společnosti k 1.3.2013 Městský soud v Praze 1.3.2013 7.3.2013 8.3.2013 32
B 1792/SL 100 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 9.11.2012 14.11.2012 37
B 1792/SL 99 zpráva o vztazích 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.10.2012 22.10.2012 3
B 1792/SL 98 výroční zpráva 2011 Městský soud v Praze 14.10.2012 22.10.2012 7
B 1792/SL 97 zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.9.2012 27.9.2012 3
B 1792/SL 96 účetní závěrka r.2011 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 8.7.2012 18.7.2012 10
B 1792/SL 95 účetní závěrka r.2011 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 8.7.2012 18.7.2012 4
B 1792/SL 94 zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.7.2012 18.7.2012 2
B 1792/SL 93 účetní závěrka r.2011 příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 8.7.2012 18.7.2012 24
B 1792/SL 92 účetní závěrka r.2010-příloha/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2010 29.5.2012 5.6.2012 30
B 1792/SL 91 účetní závěrka r.2010/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2010 29.5.2012 5.6.2012 10
B 1792/SL 90 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 29.5.2012 5.6.2012 25
B 1792/SL 89 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.7.2011 21.7.2011 48
B 1792/SL 88 účetní závěrka 2009 - příloha - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 28.3.2011 5.4.2011 30
B 1792/SL 87 účetní závěrka 2009 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 28.3.2011 5.4.2011 10
B 1792/SL 86 výroční zpráva r. 2009 Městský soud v Praze 30.6.2010 28.3.2011 5.4.2011 8
B 1792/SL 85 zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 24.8.2010 28.3.2011 5.4.2011 2
B 1792/SL 84 účetní závěrka 2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 28.3.2011 5.4.2011 24
B 1792/SL 83 účetní závěrka 2009 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 28.3.2011 5.4.2011 6
B 1792/SL 82 účetní závěrka 2009 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 28.3.2011 5.4.2011 10
B 1792/SL 78 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.11.2009 6.1.2010 1
B 1792/SL 77 zpráva o vztazích r.2008 Městský soud v Praze 31.3.2009 27.11.2009 27.11.2009 4
B 1792/SL 76 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 25.7.2008 27.11.2009 27.11.2009 3
B 1792/SL 75 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 27.11.2009 27.11.2009 9
B 1792/SL 74 účetní závěrka r.2008 - příloha /konsol./ Městský soud v Praze 31.12.2008 27.11.2009 27.11.2009 31
B 1792/SL 73 účetní závěrka r.2008 - VZZ /konsol./ Městský soud v Praze 31.12.2008 27.11.2009 27.11.2009 6
B 1792/SL 72 účetní závěrka r.2008 - rozvaha /konsol./ Městský soud v Praze 31.12.2008 27.11.2009 27.11.2009 10
B 1792/SL 71 účetní závěrka r.2008 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 27.11.2009 27.11.2009 21
B 1792/SL 70 účetní závěrka r.2008 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 27.11.2009 27.11.2009 4
B 1792/SL 69 účetní závěrka r.2008 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 27.11.2009 27.11.2009 8
B 1792/SL 68 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 10.11.2008 19.11.2008 4
B 1792/SL 67 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.11.2008 19.11.2008 5
B 1792/SL 66 výroční zpráva r.2007/bez ÚZ/ Městský soud v Praze 30.6.2008 10.11.2008 19.11.2008 8
B 1792/SL 65 účetní závěrka - VZaZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.11.2008 19.11.2008 6
B 1792/SL 64 účetní závěrka - rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.11.2008 19.11.2008 10
B 1792/SL 63 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.11.2008 19.11.2008 21
B 1792/SL 62 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 30.6.2008 10.11.2008 19.11.2008 2
B 1792/SL 61 účetní závěrka - VZaZ r.2007/konsol./ Městský soud v Praze 31.12.2007 10.11.2008 19.11.2008 6
B 1792/SL 60 účetní závěrka - rozvaha r.2007/konsol./ Městský soud v Praze 31.12.2007 10.11.2008 19.11.2008 10
B 1792/SL 59 účetní závěrka - příloha r.2007/konsol./ Městský soud v Praze 31.12.2007 10.11.2008 19.11.2008 30
B 1792/SL 58 notářský zápis NZ 206/2008 Městský soud v Praze 14.8.2008 29.9.2008 1
B 1792/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.8.2008 25.9.2008 26.9.2008 32
B 1792/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2008 10.7.2008 10.7.2008 0
B 1792/SL 55 notářský zápis NZ 136/2008 Městský soud v Praze 26.5.2008 18.6.2008 3
B 1792/SL 54 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2007 3.1.2008 15.1.2008 2
B 1792/SL 53 zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.1.2008 15.1.2008 4
B 1792/SL 52 zpráva o vztazích - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.1.2008 15.1.2008 4
B 1792/SL 51 výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.1.2008 15.1.2008 7
B 1792/SL 50 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.1.2008 15.1.2008 21
B 1792/SL 49 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.1.2008 15.1.2008 2
B 1792/SL 48 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.1.2008 15.1.2008 4
B 1792/SL 47 účetní závěrka - konsol.výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.1.2008 15.1.2008 2
B 1792/SL 46 účetní závěrka - konsolidovaná rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 3.1.2008 15.1.2008 4
B 1792/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 12.12.2006 13.12.2006 45
B 1792/SL 44 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 8.11.2006 12.12.2006 13.12.2006 1
B 1792/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.9.2006 10.10.2006 0
B 1792/SL 42 notářský zápis -NZ211/06 Městský soud v Praze 20.9.2006 10.10.2006 0
B 1792/SL 40 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt.+VH Městský soud v Praze 31.12.2004 23.8.2005 0
B 1792/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2004 15.6.2005 20.6.2005 0
B 1792/SL 38 ostatní -exekuční příkaz Městský soud v Praze 7.9.2004 9.9.2004 8.12.2004 0
B 1792/SL 33 účetní závěrka k 30.11.2003+audit / C 32227/ Městský soud v Praze 30.11.2003 13.10.2004 2.11.2004 0
B 1792/SL 41 účetní závěrka k 30.11.03+audit /C 32227/ Městský soud v Praze 30.11.2003 18.10.2004 0
B 1792/SL 32 ostatní zahajovací rozvaha k 1.12.03 Městský soud v Praze 1.12.2003 18.10.2004 0
B 1792/SL 31 účetní závěrka [2003] 1.12.2003 - 31.3.2004 Městský soud v Praze 31.3.2004 18.10.2004 18
B 1792/SL 30 účetní závěrka [2002], zpráva auditora k 30.11.03 Městský soud v Praze 30.11.2003 18.10.2004 19
B 1792/SL 29 notářský zápis [NZ 684/2004] Městský soud v Praze 9.8.2004 18.10.2004 0
B 1792/SL 28 notářský zápis [NZ 682/2004] Městský soud v Praze 9.8.2004 18.10.2004 0
B 1792/SL 27 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 9.8.2004 18.10.2004 0
B 1792/SL 26 posudek znalce č. 435-72/2004 Městský soud v Praze 24.5.2004 18.10.2004 0
B 1792/SL 25 posudek znalce /posouzení návrhu fúze/ Městský soud v Praze 29.6.2004 18.10.2004 0
B 1792/SL 23 ostatní -návrh sml.o sloučení Městský soud v Praze 30.6.2004 2.7.2004 15.7.2004 0
B 1792/SL 21 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 30.6.2003 28.8.2003 26.9.2003 0
B 1792/SL 18 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 19.3.2003 2.9.2003 0
B 1792/SL 17 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 19.3.2003 2.9.2003 0
B 1792/SL 16 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 21.12.2001 2.9.2003 0
B 1792/SL 15 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 31.5.2002 10.1.2003 0
B 1792/SL 14 ostatní odstoupení/ z funkce, 2x Městský soud v Praze 7.5.2002 22.10.2002 10.1.2003 0
B 1792/SL 13 účetní závěrka -1996,1997,2001 Městský soud v Praze 24.4.2002 22.10.2002 10.1.2003 0
B 1792/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2002 10.1.2003 0
B 1792/SL 11 ostatní zápis č.3/97jed.představenstva Městský soud v Praze 27.3.1997 10.1.2003 0
B 1792/SL 10 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 22.7.1997 10.1.2003 0
B 1792/SL 7 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 28.11.2001 7.12.2001 0
B 1792/SL 6 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora Městský soud v Praze 18.6.2001 27.11.2001 29.11.2001 0
B 1792/SL 5 účetní závěrka [2000] Městský soud v Praze 31.12.2000 26.6.2001 10.9.2001 0
B 1792/SL 4 účetní závěrka [1999], výroční zpráva [1999] Městský soud v Praze 31.12.1999 10.5.2001 1.6.2001 0
B 1792/SL 3 notářský zápis [NZ 208/2000], stanovy společnosti, ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.8.2000 14.9.2000 26.9.2000 0
B 1792/SL 36 ostatní zápis z 3.mimoř.zased.předst. Městský soud v Praze 7.10.2004 0
B 1792/SL 35 notářský zápis NZ 282/2004 Městský soud v Praze 11.10.2004 0
B 1792/SL 34 ostatní zápis z mimořádné valné hromady Městský soud v Praze 11.10.2004 0
B 1792/SL 2 účetní závěrka [1998], výroční zpráva [1998] Městský soud v Praze 31.12.1998 0
B 1792/SL 1 notářský zápis NZ 223/1996 Městský soud v Praze 30.10.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ALIMPEX FOOD a.s.

IČO (identifikační číslo) 47115807
Jméno ALIMPEX FOOD a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 14
Vznik první živnosti: 4.1.1993
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 4

Sídlo ALIMPEX FOOD a.s.

Živnosti a provozovny ALIMPEX FOOD a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 253, Zákupy 471 23
Identifikační číslo provozovny 1000919838
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.7.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Vřesová 518/9, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003442013
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna 69, Dřevěnice 507 13
Identifikační číslo provozovny 1003441998
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2011
Provozovna č. 4
Provozovna 244, Nedakonice 687 38
Identifikační číslo provozovny 1003442005
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Jateční 78, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1003441980
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.4.2011
Provozovna č. 6
Provozovna Českobrodská 1174, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1000919731
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 10.6.1996
Provozovna č. 7
Provozovna Ke Stadionu 162, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1000919765
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 31.5.2006
Provozovna č. 8
Provozovna Masná 27/9, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000919773
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.7.2005
Provozovna č. 9
Provozovna Polanecká 803/72, Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny 1000919781
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.7.2005
Provozovna č. 10
Provozovna Lazecká 8/70, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000919811
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.7.2005
Provozovna č. 11
Provozovna U Parku 207, Dobřejovice 251 01
Identifikační číslo provozovny 1011304040
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.12.2016
Provozovna č. 12
Provozovna 44, Teplá 364 61
Identifikační číslo provozovny 1011304058
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.12.2016
Provozovna č. 13
Provozovna Lochotínská 1064/30, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1011304066
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.12.2016

Živnost č. 2 Mlékárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Českobrodská 1174, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1000919731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.1.1993

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.5.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Českobrodská 1174, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1000919731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2005

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Lazecká 8/70, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000919811
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Masná 27/9, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000919773
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Stadionu 162, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1000919765
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Jateční 78, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1003441980
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 5
Provozovna 69, Dřevěnice 507 13
Identifikační číslo provozovny 1003441998
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Českobrodská 1174, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1000919731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Vřesová 518/9, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1003442013
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Nádražní 253, Zákupy 471 23
Identifikační číslo provozovny 1000919838
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 9
Provozovna 244, Nedakonice 687 38
Identifikační číslo provozovny 1003442005
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 10
Provozovna Polanecká 803/72, Ostrava 721 00
Identifikační číslo provozovny 1000919781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 11
Provozovna U Parku 207, Dobřejovice 251 01
Identifikační číslo provozovny 1011304040
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.12.2016
Provozovna č. 12
Provozovna 44, Teplá 364 61
Identifikační číslo provozovny 1011304058
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.12.2016
Provozovna č. 13
Provozovna Lochotínská 1064/30, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1011304066
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.12.2016

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1993
Zánik oprávnění 1.5.2001

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1993
Zánik oprávnění 18.7.2005

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 13.1.1995
Konec oprávnění 13.1.1995

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 15.3.1995
Konec oprávnění 15.3.1995

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1996
Zánik oprávnění 1.5.2001

Živnost č. 11 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zpracování přírodních a chemických produktů biochemickou a konzervárenskou technologií v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1999
Zánik oprávnění 1.5.2001

Živnost č. 16 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.2003
Zánik oprávnění 20.4.2004

Živnost č. 17 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ALIMPEX FOOD a.s.

Člen statutárního orgánu Radek Málek
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Bejsta
Člen statutárního orgánu Milan Kincl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ALIMPEX FOOD a.s.

IČO: 47115807
Firma: ALIMPEX FOOD a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 14
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.1992

Sídlo ALIMPEX FOOD a.s.

Sídlo: Českobrodská 1174, Praha 198 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zmrzliny
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
tracking image