Firma ALIBO Praha, a.s. IČO 27746917


ALIBO Praha, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ALIBO Praha, a.s. (27746917) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křeslická 1532/2, Praha 101 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 9. 2007 a je stále aktivní. ALIBO Praha, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ALIBO Praha, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ALIBO Praha, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ALIBO Praha, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ALIBO Praha, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ALIBO Praha, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 14449
IČO (identifikační číslo osoby) 27746917
Jméno ALIBO Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.9.2007
Počet členů statutárního orgánu: 1 30.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 30.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.6.2014
Společnost ALIBO Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 277 46 917, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností RJ Realty, a.s., se sídlem Praha 10, Kř eslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533. 1.12.2009
Společnost ALIBO Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 277 46 917, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností RJ Reality, a.s., se sídlem Praha 10, K řeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533. 1.12.2009 - 1.12.2009
?Mimořádná valná hromada společnosti ALIBO Praha, a.s., konaná dne 25. května 2009: - na základě prohlášení o úschově listinných akcií ze dne 27. dubna 2009 a ze dne 22. května 2009, vydaných osobou oprávněnou vykonávat podle zvláštního právního předpisu úschovu a uložení cenných papírů, společností A&CE Global Finance, a.s., sídlem v Brně, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 262 57 530, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628, a na základě prohlášení společnosti RJ Realty, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533, zapsa né do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 13117, ze dne 22. května 2009 o vlastnictví akcií, určuje, že společnost RJ Realty, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533, zapsaná do obchodního re jstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 13117, je hlavním akcionářem (?Hlavní akcionář?) společnosti ALIBO Praha, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 277 46 917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 14449, s podílem souhrnné jmenovité hodnoty jí vlastněných akcií emitenta ALIBO Praha, a.s. k základnímu kapitálu emitenta přesahujícím 90 % základního kapitálu emitenta a s podílem na hlasovacích právech ve společnosti ALIBO Pr aha, a.s. přesahujícím 90 % všech hlasovacích práv, neboť společnost RJ Realty, a.s. je vlastníkem akcií vydaných společností ALIBO Praha, a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 18.785.676,- Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 20.209.640,-- Kč činí 92,95 %, a tedy že společnost RJ Realty, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. ObchZ, zejména podle ust. § 183l odst. 3 ObchZ; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (?Akcií?) vydaných společností ALIBO Praha, a.s. tj. Akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů (tj. s výjimkou Hl avního akcionáře), následovně: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách každé jedné 94,- Kč, 60,- Kč, 28,- Kč a 20,- Kč, které které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. Akcie ve vlastnictví ostatních akcionář ů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost RJ Realty, a.s., sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, IČ 282 06 533, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 13117, a to za podmínek stanovených ustano veními §§183i a násl. obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k Akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v obchodním věstníku; - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené Hlavním akcionářem v soul adu s ust. § 183i odst. 3, § 183j odst. 4 a 6 a § 183m odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. na částku 195,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 94,- Kč, na částku 124,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 60,- Kč, na částku 58,- Kč za každou j ednu Akcii o jmenovité hodnotě 28,- Kč a na částku 41,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 20,- Kč, jejichž přiměřenost byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 252-9/2009 ze dne 27. dubna 2009 vypracovaným znalcem Ing. Evou Jiráčk ovou, bytem Praha 10 ? Strašnice, Názovská 3254/6, PSČ 100 00, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. prosince 2000, č.j. Spr. 4129/99. Znalec pro zjištění výše přiměřeného protiplnění použil mimo jiné i substanční majetkovou met odu, kterou označil pro daný případ za nejvhodnější, na základě této metody dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 195,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 94,- Kč, částku 124,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 60,- Kč, částku 58,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 28,- Kč a částku 41,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 20,- Kč. 1.6.2009 - 11.8.2009
Valná hromada společnosti konaná dne 19. 12. 2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšit finanční sílu Společnosti navýšením vlastních zdrojů pro případné investice do nemovitostí a dalších investičních instrumentů. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Akcie budou upisovány nejprve s využitím přednostního práva na úpis akci, dále také jen ?První kolo úpisu?, a následně budou upisovány u rčitými zájemci bez využití přednostního práva, dále také jen ?Druhé kolo úpisu?. c) Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.020.964,- Kč (slovy: dva miliony dvacet tisíc devět set šedesát čtyři koruny české) o částku 18.188.676,- Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto osmdesát osm tisíc šest set sedmdesát šest korun českých), na novou výši 20.209.640,- Kč (slovy: dvacet milionů dvě stě devět tisíc šest set čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. V rámci upisování nových akcií bude možno v obou kolech v souhrnu upsat km enové, listinné akcie ve formě na majitele v následujících počtech a jmenovitých hodnotách: (i) celkem 1.000 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 1.791,- Kč; (ii) celkem 2.000 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 1.791,- Kč; (iii) celkem 3.896 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 846,- Kč; (iv) celkem 5.711 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 540,- Kč; (v) celkem 18.740 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 252,- Kč; (vi) celkem 9.518 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 180,- Kč. d) V obou kolech úpisu, tj. jak v Prvním kole úpisu s využitím přednostního práva, tak i ve Druhém kole úpisu bez využití přednostního práva, budou akcie upisovány s emisním kurzem rovným jmenovité hodnotě akcií, tedy budou upisovány s následujícím emisní m kurzem: (i) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.791,- Kč bude činit 1.791,- Kč; (ii) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.791,- Kč bude činit 1.791,- Kč; (iii) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 846,- Kč bude činit 846,- Kč; (iv) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 540,- Kč bude činit 540,- Kč; (v) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 252,- Kč bude činit 252,- Kč; (vi) emisní kurz každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 180,- Kč bude činit 180,- Kč. e) Ke zvýšení základního kapitálu o částku 18.188.676,- Kč (slovy: osmnáct milionů jedno sto osmdesát osm tisíc šest set sedmdesát šest korun českých) budou vydány kmenové, listinné akcie ve formě na majitele v následujících počtech a jmenovitých hodnotác h: (i) 1.000 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 1.791,- Kč; (ii) 2.000 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 1.791,- Kč; (iii) 3.896 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 846,- Kč; (iv) 5.711 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 540,- Kč; (v) 18.740 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 252,- Kč; (vi) 9.518 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné 180,- Kč. f) Nebudou vydávány akcie nového druhu nad rámec druhů akcií vydaných doposud Společností. g) Akcie budou ve všech kolech, tj. s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva, upisovány v sídle obchodníka s cennými papíry ? společnosti A&CE Global Finance, a.s., IČ 262 57 530, na adrese Brno, Ptašinského 6, PSČ 602 00, dále t aké jen ?Místo úpisu?. h) Počátek běhu lhůty pro úpis akcií v Prvním kole úpisu bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady společnosti. O počátku běhu lhůty pro úpis akcií rozhodne představenstvo při respektování zákonných omezení a rozhodnutí valné hromady, lhůta pro První kolo úpisu však započne běžet nejdéle však do 30 (třiceti) dní ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) V Prvním kole úpisu budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva, nové akcie budou upisovány v Místě úpisu. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva v Prvním kole úpisu bude činit 2 (dva) týdny a počne běžet dnem uvedeným v oznámení o počátku běhu lhůty v Prvním kole úpisu. Při úpisu nových akcií v Prvním kole úpisu je upisující akcionář povinen prokázat svoji totožnost a předložit dosavadní akcie Společnosti, ke kterým bude chtít vykonat přednostní právo pro úpis nových akcií. Vykonání přednostního práva k úpisu akcií a úpis nových akcií bude na dosavadní akcie vyznačen. S využitím přednostního práva budou akcionáři moci upisovat nové akcie následovně: (i) na každou jednu dosavadní prioritní akcii o jmenovité hodnotě 199,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.791,- Kč; (ii) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 199,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.791,- Kč; (iii) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 94,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 846,- Kč; (iv) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 60,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 540,- Kč; (v) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 28,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 252,- Kč; (vi) na každou jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 20,- Kč bude možno upsat jednu novou, kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 180,- Kč. j) Úpis nových akcií v Prvním kole úpisu s využitím přednostního práva bude proveden do listiny upisovatelů, která bude mít zákonné náležitosti. Dnem upsáním akcií se rozumí den, kdy upisovatel akcie upíše v listině upisovatelů. Podmínkou platnosti úpisu akcií v Prvním kole úpisu je splacení emisního kurzu upsaných akcií v rozsahu nejméně 50 % emisního kurzu a ve lhůtě stanovené níže valnou hromadou. k) Akcie, které nebudou platně upsány v Prvním kole úpisu s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu ve Druhém kole úpisu bez využití přednostního práva, a to tak, že tyto akcie budou představenstvem nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou dosavadní akcionáři společnosti, kteří využijí svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti v Prvním kole úpisu a ve lhůtě stanovené níže valnou hromadou splatí emisní kurz nových akcií upsaných jimi v Prvním kole úpisu nejméně v rozsahu 50 %, dále také jen ?Určený zájemce? nebo společně ?Určení zájemci?. Ve Druhém kole úpisu budou Určeným zájemcům nabídnuty k úpisu všechny nové akcie neupsané platně v Prvním kole úpisu a každý z Určených zájemců bude moci ve Druhém kole úpisu upsat počet nových akcií odpovídajících podílu jmenovité hodnoty jím platně upsaných nových akcií v Prvním kole úpisu k souhrnné jmenovité hodnotě všech akcií upsaných platně v Prvním kole úpisu. Při zaokrouhlování bude postupováno podle matematických pra videl na celé kusy akcií. Ve Druhém kole úpisu budou Určení zájemci upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o počtu akcií, které budou na základě takové smlouv y upisovány. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií ve Druhém kole úpisu bude činit 15 (patnáct) dnů a její počátek bude Určeným zájemcům oznámen písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou na jejich adresu udan ou při úpisu akcií v Prvním kole úpisu. Lhůta pro úpis ve Druhém kole úpisu akcí počne běžet dnem uvedeným v oznámení o počátku běhu lhůty, kterým bude nejdříve 5 (pátý) den poté, co společnost odešle Určeným zájemcům oznámení o počátku běhu lhůty pro Dru hé kolo úpisu. Spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií ve Druhém kole úpisu bude Určeným zájemcům doručen i návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií tak, aby jej měli k dispozici nejpozději v den počátku běhu lhůty pro úpis akcií ve Druhém ko le úpisu. Dnem upsáním akcií ve Druhém kole úpisu se rozumí den, kdy bude uzavřená smlouva o úpisu akcií doručena do Místa úpisu. Zůstanou-li i po Druhém kole úpisu akcií některé nové akcie neupsány, použije se přiměřeně ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. l) Emisní kurz upisovaných nových akcií bude ve všech kolech úpisu splácen na účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 43-3590190257/0100. V každém kole je upisovatel povinen ve lhůtě do 2 (dvou) týdnů od konce lhůty pro úpis akcií v daném kole spla tit na uvedený účet nejméně 50 % (padesát procent) emisního kurzu jím upsaných akcií. Zbývající část emisního kurzu akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 5 (pěti) měsíců ode dne zápisu nové, zvýšené výše základního kapitálu do obchodního rejst říku. m) Zvýšení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem do obchodního rejstříku. n) Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti týdnů od zápisu do obchodního rejstříku akcionářům v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní lis ty. Akcie mohou být při svém vydání nahrazeny hromadnými listinami. Budou-li vydány zatímní listy, stanovuje valná hromada v souladu s ust. § 176 odst. 5 a § 213a odst. 2 obchodního zákoníku, že lhůta pro předložení zatímních listů k výměně za akcie bude činit 1 (jeden) měsíc. Její počátek určí představenstvo. 12.1.2009 - 23.3.2009
Se společností Luisenthal Invest, a.s., se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 277 46 917, byla sloučena zanikající společnost ALIBO Praha, a.s., se sídlem Praha 10, Křeslická 1532/2a, PSČ 101 08, která byla zrušena bez likvidace s právním nástupni ctvím. Na společnost Luisenthal Invest, a.s. přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti ALIBO Praha, a.s. 1.6.2008

Aktuální kontaktní údaje ALIBO Praha, a.s.

Kapitál ALIBO Praha, a.s.

zakladni jmění 2 020 960 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.2009
zakladni jmění 20 209 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.3.2009 - 1.12.2009
zakladni jmění 2 020 960 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.6.2008 - 23.3.2009
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.9.2007 - 1.6.2008

Akcie ALIBO Praha, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 020 960 Kč 1 30.6.2014
Kmenové akcie na majitele 2 001 060 Kč 1 27.1.2010 - 30.6.2014
Prioritní akcie na majitele 19 900 Kč 1 27.1.2010 - 30.6.2014
Kmenové akcie na majitele 20 Kč 2 000 1.12.2009 - 27.1.2010
Prioritní akcie na majitele 20 Kč 1 000 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 9 Kč 3 896 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 6 Kč 5 711 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 3 Kč 18 740 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 2 Kč 9 518 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 179 Kč 3 000 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 85 Kč 3 896 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 54 Kč 5 711 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 25 Kč 18 740 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 18 Kč 9 518 1.12.2009 - 27.1.2010
Kmenové akcie na majitele 1 791 Kč 3 000 23.3.2009 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 846 Kč 3 896 23.3.2009 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 540 Kč 5 711 23.3.2009 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 252 Kč 18 740 23.3.2009 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 180 Kč 9 518 23.3.2009 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 199 Kč 2 000 1.6.2008 - 1.12.2009
Prioritní akcie na majitele 199 Kč 1 000 1.6.2008 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 94 Kč 3 896 1.6.2008 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 60 Kč 5 711 1.6.2008 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 28 Kč 18 740 1.6.2008 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 20 Kč 9 518 1.6.2008 - 1.12.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 12.9.2007 - 1.6.2008
Prioritní akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 12.9.2007 - 1.6.2008

Sídlo ALIBO Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křeslická 1532/2 , Praha 101 00 1.6.2008
Adresa Ptašínského 307/4 , Brno 602 00 12.9.2007 - 1.6.2008

Předmět podnikání ALIBO Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.11.2007
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 20.11.2007

Předmět činnosti ALIBO Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 12.9.2007

vedení firmy ALIBO Praha, a.s.

Statutární orgán ALIBO Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost jedná představenstvem. Za představenstvo jsou oprávněni jednat samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo všichni členové představenstva společně. 12.9.2007
člen představenstva Mgr. Ing. Jakub Šnajder 22.7.2018
Vznik členství 9.8.2012
Adresa: Kopretinová 962 2, 637 00 Brno Česká republika
místopředseda představenstva Mgr. Iva Hesová 12.9.2007 - 1.6.2008
Vznik členství 12.9.2007
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 12.9.2007
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: Sadová 1224 , Strážnice 696 62
člen představenstva Ing. Milan Bálek 12.9.2007 - 1.6.2008
Vznik členství 12.9.2007
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Coufalova 972/6 , Znojmo 669 02
místopředseda představenstva JUDr. Miloslav Roubínek 1.6.2008 - 16.3.2012
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 31.12.2011
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 31.12.2011
Adresa: Vondroušova 1199/57 , Praha 163 00
předseda představenstva Mgr. Jakub Šnajder 12.9.2007 - 7.11.2013
Vznik členství 12.9.2007
Zánik členství 9.8.2012
Vznik funkce 12.9.2007
Zánik funkce 9.8.2012
Adresa: Brněnská 720 , Pohořelice 691 23
předseda představenstva Mgr. Jakub Šnajder 7.11.2013 - 30.6.2014
Vznik členství 12.9.2007
Zánik členství 9.8.2012
Vznik funkce 12.9.2007
Zánik funkce 9.8.2012
Adresa: Jasanová 836/3 , Brno 637 00
člen představenstva Mgr. Ing. Jakub Šnajder 30.6.2014 - 22.7.2018
Vznik členství 9.8.2012
Adresa: Jasanová 836/3 , Brno 637 00

Dozorčí rada ALIBO Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Rastislav Machů 30.6.2014
Vznik členství 30.5.2014
Adresa: Voskovcova 1075/57 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Rudolf Šnajder 12.9.2007 - 1.6.2008
Vznik členství 12.9.2007
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 12.9.2007
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: Brněnská 720 , Pohořelice 691 23
člen dozorčí rady Ing. Hana Štefková 12.9.2007 - 1.6.2008
Vznik členství 12.9.2007
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Kounicova 514/64 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Neugebauer 12.9.2007 - 1.6.2008
Vznik členství 12.9.2007
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Pod kaštany 2283/7 , Brno 616 00
předseda dozorčí rady Ing. Lukáš Pěsna 1.6.2008 - 1.6.2009
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 31.5.2009
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 31.5.2009
Adresa: 108 , 391 65 Dobronice u Bechyně Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Pavla Heroutová 1.6.2008 - 1.6.2009
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 31.5.2009
Adresa: 185 , Sepekov 398 51
člen dozorčí rady Ing. Rastislav Machů 1.6.2009 - 30.6.2014
Vznik členství 31.5.2009
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Voskovcova 1075/57 , Praha 152 00
člen dozorčí rady JUDr. Kristina Šnajderová 1.6.2009 - 30.6.2014
Vznik členství 31.5.2009
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Úvoz 444/114 , Brno 602 00

Sbírka Listin ALIBO Praha, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 14449/SL 19 účetní závěrka [2010]  rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2010 25.7.2013 19.8.2013 19
B 14449/SL 18 účetní závěrka [2012]  rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2012 25.7.2013 19.8.2013 11
B 14449/SL 17 účetní závěrka [2011]  rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2011 25.7.2013 19.8.2013 19
B 14449/SL 16 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 18.2.2010 16
B 14449/SL 15 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 16.12.2009 17
B 14449/SL 14 notářský zápis NZ 95/2009-projekt rozdělení Městský soud v Praze 17.8.2009 16.12.2009 28
B 14449/SL 13 notářský zápis NZ 94/2009-projekt rozdělení Městský soud v Praze 17.8.2009 16.12.2009 39
B 14449/SL 12 posudek znalce č.257-13/2009 Městský soud v Praze 10.7.2009 16.12.2009 35
B 14449/SL 11 účetní závěrka zahaj.rozvaha 1.4.2009 Městský soud v Praze 1.4.2009 16.12.2009 5
B 14449/SL 10 účetní závěrka k 31.3.2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 16.12.2009 7
B 14449/SL 9 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 14.7.2009 14.7.2009 16.7.2009 13
B 14449/SL 8 notářský zápis, posudek znalce NZ 113/2009 Městský soud v Praze 25.5.2009 11.6.2009 114
B 14449/SL 7 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 17.4.2009 18
B 14449/SL 6 notářský zápis NZ 164/2008 Městský soud v Praze 19.12.2008 20.1.2009 16
B 14449/SL 5 ostatní - sml. o sloučení spol. Městský soud v Praze 4.3.2008 11.3.2008 12
B 14449/SL 4 podpisové vzory + ČP - 6x Městský soud v Praze 10.8.2007 9.10.2007 8
B 14449/SL 3 ostatní - zápis ze zasedání doz. rady Městský soud v Praze 10.8.2007 9.10.2007 2
B 14449/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 10.8.2007 9.10.2007 2
B 14449/SL 1 notářský zápis - zakl. smlouva, NZ 792/2007 Městský soud v Praze 10.8.2007 9.10.2007 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ALIBO Praha, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27746917
Jméno ALIBO Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 24.10.2007
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo ALIBO Praha, a.s.

Živnosti a provozovny ALIBO Praha, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.10.2007

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ALIBO Praha, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Ing. Jakub Šnajder

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ALIBO Praha, a.s.

IČO: 27746917
Firma: ALIBO Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.9.2007

Sídlo ALIBO Praha, a.s.

Sídlo: Křeslická 1532/2, Praha 101 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
tracking image