Firma ALEKS CZ a.s. IČO 26212013


ALEKS CZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ALEKS CZ a.s. (26212013) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 819/43, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 11. 2000 a je stále aktivní. ALEKS CZ a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ALEKS CZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ALEKS CZ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ALEKS CZ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ALEKS CZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ALEKS CZ a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6849
IČO (identifikační číslo osoby) 26212013
Jméno ALEKS CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.11.2000
Valná hromada společnosti ALEKS CZ a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 35,000.000,-Kč tj.slovy Třicet pět milionů Kč, tedy ze stávající částky 65.,000.000,-Kč tj.slovy šedesát pět milionů Kč na novou celkovou výši 100,000.000,-Kč tj. slovy jedno sto milionů Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 35,000.000,-Kč tj. slovy třicet pět milionů Kč se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je ekonomická stabilizace a posílení konkurenceschopnosti společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 3.500 kusů slovy tři tisíce pět set kusů akcií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč tj slovy deset tisíc . Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní kurz akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Vylučuje se přednostní právo na přednostní upisování akcií. Upsání akcií se nabízí určitému, předem určenému zájemci, akcionáři panu Olexandru Koliyevovi, nar. 17.8.1953, bytem Praha 2, Hálkova 3/1669. Připouští se započtení pohledávky za společností na splacení emisního kurzu upsaných akcií ve výši 35,000.000,-K č tj slovy třicet pět milionů Kč, vůči pohledávce, kterou má pan Olexandr Koliyev vůči společnosti z titulu smlouvy o půjcče ze dne 3.1.2011 v celkové výši 35,000.000,-Kč tj slovy třicet pět milionů Kč. Tato pohledávka se tedy připouští jako započtení ve výši 35,000.000,-Kč tj slovy třicet pět milionů Kč. Započtení pohledávky jmenovaného akcionáře ? upisovatele bude sjednáno na základě smlouvy o započtení pohledávky s tím, že pohledávka bude způsobilá k započtení v den podpisu této smlouvy, čímž budou vz ájemné nároky vypořádány a tedy emisní kurz ve výši 35,000.000,-Kč tj slovy třicet pět milionů Kč bude splacen a půjčka ve výši 35,000.000,-Kč tj slovy třicet pět milionů Kč bude splacena, přičemž pan Olexandr Koliyev bude mít dle osvědčení auditora Ing.P avla Novotného, Zelený pruh 1560/99, Praha 4, ze dne 14.11.2011 z výše uvedeného titulu smlouvy o půjčce vůči společnosti pohledávku ve výši 311.000,-Kč tj.slovy tři sta jedenáct tisíc kč. K úpisu nových akcií dojde do 60 (šedesáti) dnů od právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh smlouvy o úpisu bude doručen upisovateli do 7 (sedmi) dnů od právní moci zápisu usnesení val né hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení emisního kurzu nově upsaných akcií dojde na základě uzavření smlouvy o započtení pohledávky a to ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tuto sml ouvu akcionář obdrží nejpozději spolu se smlouvou o upsání akcií. 7.12.2011 - 20.12.2011
Valná hromada společnosti ALEKS CZ a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 25,000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů Kč), tedy ze stávající částky 40,000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů Kč) na novou celkovou výši 65,000.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů Kč). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku 25,000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů Kč) se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2.500 kusů (slovy dva tisíce pět set kusů) akc ií znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc Kč). Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se nabízí určitému, předem určenému zájemci, akcionáři panu Olexandru Koliyevovi, nar. 17.8.1953, bytem Praha 2, Hálkova 3/1669. Vylučuje se přednostní právo na přednostní upisování akcií. Připouští se započtení pohledávky za společnost na sp lacení emisního kurzu upsaných akcií ve výši 25,000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů Kč). Tato pohledávka se tedy připouští jako započtení ve výši 25,000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů Kč). Započtení pohledávky jmenovaného akcionáře ?upisovatele bud e sjednáno na základě smlouvy o započtení pohledávky s tím, že pohledávka bude způsobilá k započtení v den podpisu této smlouvy, čímž budou vzájemné nároky vypořádány a tedy emisní kurz ve výši 25,000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů Kč) bude splacena, přičemž pan Olexandr Koliyev nebude mít z výše uvedeného titulu smlouvy o půjčce vůči společnosti již žádnou pohledávku. Vylučuje se přednostní právo na předností upisování akcií. K úpisu nových akcií dojde do 21 (jednadvaceti) dnů od právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh smlouvy o úpisu bude doručen upisovateli do 7 (sedmi) dnů od právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení emisního kurzu nově upsaných akcií dojde na základě uzavření smlouvy o započtení pohledávky a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tuto smlouvu akcionář obdrží nejpozději spolu se smlouvou o upsání akcií. 13.6.2005 - 27.6.2005
Valná hromada společnosti ALEKS CZ a.s. rozhoduje dne 1.10.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti ALEKS CZ a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 25,000.000,- Kč (slovy dvacetpětmilionůkč) tedy ze stávající částky 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkč) na novou celkovou výši 65,000.000,- Kč (slo vy: šedesátpětmilionůkč). Zvýšení základního kapitálu be provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku 25,000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionůkč) se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2.500 kusů (slovy: dvatisícepětsetks) akcií znějíc ích na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desttisíckč). Akcie jsou kmenové v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní kurz akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se nabízí určitému, předem určenému zájemci, akcionáři panu Olexandru Koliyevovi, nar. 17.8.1953, bytem Praha 2, Hálkova 3/1669. Připouští se započtení pohledávky za společností na splacení emisního kurzu upsaných akcií ve výši 25,000.000,- K č (slovy: dvacetpětmilionůkč), vůči pohledávce, kterou má pan Olexandr Koliyev vůči společnosti z titulu smlouvy (slovy: dvacetpětmilionůkč). Tato pohledávka se tedy připouští jako započtení ve výši 25,000.000,- Kč (slovy dvacetpětmilionůkč). Započtení po hledávky jmenovaného akcionáře - upisovatele bude sjednáno na základě smlouvy o započtení pohledávky s tím, že pohledávka bude způsobilá k započtení v den podpisu této smlouvy, čímž budou vzájemné nároky vypořádány a tedy emisní kurz ve výši 25,000.000,- Kč bude splacen a půjčka ve výši 25,000.000,- Kč bude splacena, přičemž pan Olexandr Koliyev nebude mít z výše uvedeného titulu smlouvy o půjčce v ůči společnosti již žádnou pohledávku. K úpisu nových akcií dojde uzavřením smlouvy o započtení pohledávky akcionáře Olexandra Koliyeva se společností. K upsání akcií se poskytuje lhůta čtrnácti dnů, která počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž bude předem určenému zájemci, panu Olexandru Koliyevovi, představenstvem společnosti oznámeno, že došlo k zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Představenstvu společnosti se ukládá zápis usnesení oznámit panu Olexandru Koliyevovi do tří dnů poté, co povolení zápisu usnesení zjistí. 1.12.2003 - 2.3.2004
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5,000.000,- Kč (pětmilionů korun českých), upsáním nových akcií peněžetými vklady. Základní kapitál se z dosavadní výše 35,000.000,- Kč (třicetmilionů korun českých) zvýší na 40,000.000,- Kč (třicetpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku 5,000.000,- Kč (pětmilionů korun českých) se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálové přiměřenosti a konkurenceschopnosti společnosti. Na zvýšení základního kpaitálu bude vydáno 500 (pětset) kusů akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) na akcii. Akcie jsou kmenové v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní kurs akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých). Akcie budou upsány dohodou akcionářů podle § 205 obch. zák. z řad stávajících akcionářů budou upsány takto: akcionář Olexandr Koliyev upíše 420 (čtyřistadvacet) ks akcií v hodnotě 4,200.000,- Kč (čtyřimilionydvěstětisíc korun českých), akcionář Ilona Kolijeva upíš 80 (osmdesát) ks akcií v hodnotě 800.000,- Kč (osmsettisíc korun českých), Akcionáři se vzdávají přednostního na upsání akcií. Emisní kurs akcií bude splacen na účet č. 174395401/0300 u banky ČSOB, pob. Praha - Jindřšská, k tomu speciálně zřízený. Upisovatelé splatí 100% emisního kursu v době splatnosti nově upsaných akcií. Splacení akcií proběhne ve lhůtě 2 týdnů, přičemž počátek lhůty běží následující den po právní moci zápisu usnesení o zápisu záměru do OR. 19.3.2003 - 2.3.2004
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 5,000.000,- Kč (pětmilionů korun českých), upsáním nových akcií peněžetými vklady. Základní kapitál se z dosavadní výše 30,000.000,- Kč (třicetmilionů korun českých) zvýší na 35,000.000,- Kč (třicetpětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku 5,000.000,- Kč (pětmilionů korun českých) se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálové přiměřenosti a konkurenceschopnosti společnosti. Na zvýšení základního kpaitálu bude vydáno 500 (pětset) kusů akcií znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) na akcii. Akcie jsou kmenové v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Emisní kurs akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých). Akcie budou upsány dohodou akcionářů podle § 205 obch. zák. z řad stávajících akcionářů budou upsány takto: akcionář Olexandr Koliyev upíše 260 (dvěstěšedesát) ks akcií v hodnotě 2,600.000,- Kč (dvamilionyšestsettisíc korun českých), akcionář Volodymyr Koliyev upíš 80 (osmdesát) ks akcií v hodnotě 800.000,- Kč (osmsettisíc korun českých), akcionář Ilona Kolijeva upíše 80 (osmdesát) ks akcií v hodnotě 800.000,- Kč (osmsettisíc korun českých), akcionář Stanislav Bregant upíš 80 (osmdesát) ks akcií v hodnotě 800.000,- Kč (osmsettisíc korun českých). Akcionáři se vzdávají přednostního práva na upsání akcií. Emisní kurs akcií bude splacen na účet č. 174395401/0300 u banky ČSOB, pob. Praha - Jindřšská, k tomu speciálně zřízený. Upisovatelé splatí 100% emisního kursu v době splatnosti nově upsaných akcií. Splacení akcií proběhne ve lhůtě 2 týdnů, přičemž počátek lhůty běží následující den po právní moci zápisu usnesení o zápisu záměru do OR. 4.3.2002 - 19.3.2003

Kapitál ALEKS CZ a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2011
zakladni jmění 65 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2005 - 20.12.2011
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.4.2003 - 27.6.2005
zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.6.2002 - 28.4.2003
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.11.2001 - 29.6.2002
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 20.11.2000 - 7.11.2001

Akcie ALEKS CZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 000 20.12.2011
Akcie na jméno 10 000 Kč 6 500 27.6.2005 - 20.12.2011
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 28.4.2003 - 27.6.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 500 29.6.2002 - 28.4.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 000 20.11.2000 - 29.6.2002

Sídlo ALEKS CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 819/43 , Praha 110 00 22.9.2009
Adresa Václavské náměstí 819/43 , Praha 110 00 20.11.2000 - 22.9.2009

Předmět podnikání ALEKS CZ a.s.

Platnost údajů od - do
provozování sázkových her v kasinu v herním středisku Casino HENRY v Praze 1, Václavské nám. 45 12.2.2018
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.1.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.1.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 26.2.2003 - 19.1.2010
provozování výherních hracích přístrojů 6.11.2002
směnárenská činnost 2.1.2002
provozování sázkových her v kasinu v herním středisku České Velenice, v herním středisku Casino HENRY v Praze l, Václavské nám. 45 29.1.2001 - 12.2.2018
provozování sázkových her v kasinu v herním středisku České Velenice 21.12.2000 - 29.1.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.11.2000 - 19.1.2010
realitní kancelář 20.11.2000 - 19.1.2010
reklamní činnost 20.11.2000 - 19.1.2010
pronájem motorových vozidel 20.11.2000 - 19.1.2010
ubytovací služby 20.11.2000 - 19.1.2010
hostinská činnost 20.11.2000 - 19.1.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 20.11.2000 - 19.1.2010

vedení firmy ALEKS CZ a.s.

Statutární orgán ALEKS CZ a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a za ni podepisuje předseda představenstva, nebo jím pověřený člen představenstva. 20.11.2000
předseda Oleksandr Koliev 24.3.2018
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Volutová 2520/10 , Praha 158 00
předseda Olexandr Koliyev 20.11.2000 - 28.4.2003
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Mokrá 1285/1 , Praha 149 00
člen Ilona Kolijeva 20.11.2000 - 28.4.2003
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Křemencova 1738/17 , Praha 110 00
člen Volodymyr Koliyev 20.11.2000 - 17.4.2007
Vznik funkce 20.11.2000
Zánik funkce 15.2.2007
Adresa: Mokrá 1285/1 , Praha 149 00
člen Stanislav Bregant 20.11.2000 - 11.10.2011
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Třebonická 869/5 , Praha 161 00
člen představenstva Sergey Koliev 11.10.2011 - 2.12.2013
Vznik členství 4.4.2011
Adresa: Volutová 2520/10 , Praha 158 00
člen představenstva Olena Solyar 2.12.2013 - 28.6.2016
Vznik členství 19.11.2013
Adresa: Volutová 2520/10 , Praha 158 00
člen Ilona Kolijeva 28.4.2003 - 11.11.2016
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Hálkova 1669/3 , Praha 120 00
předseda Olexandr Koliyev 28.4.2003 - 23.11.2016
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Hálkova 1669/3 , Praha 120 00
člen představenstva Elena Solyar 28.6.2016 - 23.11.2016
Vznik členství 19.11.2013
Zánik členství 8.11.2016
Adresa: Volutová 2520/10 , Praha 158 00
předseda Oleksandr Koliev 23.11.2016 - 19.12.2016
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Hálkova 1669/3 , Praha 120 00
člen Ilona Kolijeva 11.11.2016 - 30.11.2017
Zánik členství 29.11.2017
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Hálkova 1669/3 , Praha 120 00
předseda Oleksandr Koliev 19.12.2016 - 24.3.2018
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Hálkova 1669/3 , Praha 120 00

Dozorčí rada ALEKS CZ a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Oksana Shevchenko 12.2.2018
Vznik členství 15.1.2018
Adresa: V kuťatech 1487/2 , Praha 104 00
předseda Miroslav Kehár 20.11.2000 - 2.1.2002
Vznik funkce 20.11.2000
Zánik funkce 29.10.2001
Adresa: Novosibřinská 116 , Praha 190 16
člen Dana Balýová 20.11.2000 - 13.6.2005
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Za poštou 93/13 , Praha 100 00
předseda Norayr Tsaturyan 2.1.2002 - 13.6.2005
Vznik funkce 29.10.2001
Adresa: Píšťany 1 , 412 01 Litoměřice Česká republika
předseda dozorčí rady Jaroslav Vobořil 13.6.2005 - 20.7.2016
Vznik funkce 22.3.2005
Adresa: Římská 1248/34 , Praha 120 00
člen Rudolf Čepelka 20.11.2000 - 19.12.2016
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Revoluční 1006/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Dana Balýová 13.6.2005 - 19.12.2016
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Lipová 295 , Mukařov 251 62
člen dozorčí rady Dana Balýová 19.12.2016 - 30.11.2017
Zánik členství 28.11.2017
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Lipová 295 , Mukařov 251 62
člen Rudolf Čepelka 19.12.2016 - 30.11.2017
Zánik členství 28.11.2017
Vznik funkce 20.11.2000
Adresa: Revoluční 1006/5 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Vobořil 20.7.2016 - 12.2.2018
Vznik funkce 22.3.2005
Zánik funkce 15.1.2018
Adresa: Divišovská 2310/3 , Praha 149 00

Sbírka Listin ALEKS CZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6849/SL 46 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 3.8.2015 17
B 6849/SL 45 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.7.2015 29.7.2015 17
B 6849/SL 44 zpráva auditora 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 5.11.2014 3
B 6849/SL 43 zpráva o vztazích 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 5.11.2014 2
B 6849/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 5.11.2014 13
B 6849/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.10.2013 14.10.2013 17
B 6849/SL 40 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.7.2012 5.10.2012 15.10.2012 1
B 6849/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 5.10.2012 15.10.2012 18
B 6849/SL 38 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.6.2011 5.6.2012 13.6.2012 1
B 6849/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.6.2012 13.6.2012 18
B 6849/SL 36 ostatní zápis z jedn. VH Městský soud v Praze 4.4.2011 25.10.2011 2
B 6849/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2011 25.10.2011 1
B 6849/SL 34 zpráva o vztazích 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.10.2010 11.10.2010 2
B 6849/SL 33 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.10.2010 11.10.2010 2
B 6849/SL 32 účetní závěrka 2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 6.10.2010 11.10.2010 2
B 6849/SL 31 účetní závěrka 2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 6.10.2010 11.10.2010 4
B 6849/SL 30 účetní závěrka 2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 6.10.2010 11.10.2010 4
B 6849/SL 29 zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.10.2010 11.10.2010 5
B 6849/SL 28 zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.8.2009 13.8.2009 4
B 6849/SL 27 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2009 10.8.2009 13.8.2009 1
B 6849/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.8.2009 13.8.2009 15
B 6849/SL 25 zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007+zápis z VH/29.6.08/ Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 23.7.2008 4
B 6849/SL 24 výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 23.7.2008 3
B 6849/SL 23 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 23.7.2008 9
B 6849/SL 22 zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 19.6.2007 11.10.2007 12.10.2007 2
B 6849/SL 21 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 29.6.2007 11.10.2007 12.10.2007 1
B 6849/SL 20 zpráva o vztazích - r.2006 Městský soud v Praze 13.3.2007 11.10.2007 12.10.2007 1
B 6849/SL 19 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 29.6.2007 11.10.2007 12.10.2007 1
B 6849/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 27.7.2006 1.8.2006 0
B 6849/SL 17 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.7.2005 2.8.2005 0
B 6849/SL 16 ostatní -sml.o započ.pohledávky Městský soud v Praze 15.6.2005 25.7.2005 0
B 6849/SL 15 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 15.6.2005 25.7.2005 0
B 6849/SL 14 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 20.5.2005 6.5.2005 6.5.2005 0
B 6849/SL 13 notářský zápis -NZ129/05 Městský soud v Praze 22.3.2005 6.5.2005 6.5.2005 0
B 6849/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 3.8.2004 26.8.2004 0
B 6849/SL 11 notářský zápis NZ426/2003 Městský soud v Praze 1.10.2003 2.12.2003 0
B 6849/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 26.6.2003 10.11.2003 24.11.2003 0
B 6849/SL 10 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 7.7.2003 10.11.2003 24.11.2003 0
B 6849/SL 8 notářský zápis NZ428/2002 Městský soud v Praze 3.10.2002 20.3.2003 0
B 6849/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+audit Městský soud v Praze 4.11.2002 12.11.2002 13.11.2002 0
B 6849/SL 6 notářský zápis +seznam akcionářů Městský soud v Praze 27.11.2001 30.9.2002 0
B 6849/SL 5 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 30.10.2001 30.9.2002 0
B 6849/SL 4 ostatní -zápis z VH+zasedání DR Městský soud v Praze 29.10.2001 30.9.2002 0
B 6849/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 15.3.2002 30.9.2002 0
B 6849/SL 2 účetní závěrka -rok 2000, 2x Městský soud v Praze 3.12.2001 4.12.2001 0
B 6849/SL 1 notářský zápis +zakl.smlouva (22 str) Městský soud v Praze 25.9.2000 29.8.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ALEKS CZ a.s.

IČO (identifikační číslo) 26212013
Jméno ALEKS CZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 20.11.2000
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo ALEKS CZ a.s.

Živnosti a provozovny ALEKS CZ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Václavské náměstí 818/45, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000145409
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 10.10.2001

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.2.2003

Živnost č. 3 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2000
Zánik oprávnění 31.10.2009

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ALEKS CZ a.s.

Člen statutárního orgánu Oleksandr Koliev

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ALEKS CZ a.s.

IČO: 26212013
Firma: ALEKS CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.11.2000

Sídlo ALEKS CZ a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 819/43, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba spotřební elektroniky
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image