Hlavní navigace

FIRMA Albert Česká republika, s.r.o. IČO: 44012373

Albert Česká republika, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Albert Česká republika, s.r.o. (44012373) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 520/117, 15800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1991 a je stále aktivní. Albert Česká republika, s.r.o. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Albert Česká republika, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Albert Česká republika, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Albert Česká republika, s.r.o.

Soud: Městský soud v Praze 16. 10. 1991
Spisová značka: C 306379
IČO (identifikační číslo osoby): 44012373
Jméno: AHOLD Czech Republic, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 16.10.1991
Zapsána dne: 16.10.1991
Na společnost Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 306379, jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledk u fúze sloučením jmění zanikající společnosti REAL Hypo s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 277 72 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 320052. 1.1.2022
Na společnost Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 306379, jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledk u fúze sloučením jmění zanikající společnosti Triocatt Invest s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 083 88 270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 318173. 22.12.2020
V důsledku procesu rozdělení společnosti Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 306379, jakožto rozdělované spo lečnosti, formou odštěpení sloučením, přešla na společnost Ravedella s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 080 31 517, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 311876, jakožto nástupnick ou společnost, část jmění společnosti Albert Česká republika, s.r.o. specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 20.12.2019, ve znění dodatku č. 1, ze dne 24.1.2020. 1.3.2020
Společnost Albert Česká republika, s.r.o., byla rozdělena odštěpením části jejího jmění uvedené v projektu rozdělení a sloučením odštěpené části jmění do nástupnické společnosti Brno Styrice project s.r.o., IČO 07649525, se sídlem Radlická 520/117, Jinoni ce, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 304741; rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2019. 1.4.2019
Na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze slouč ením přešlo jmění zanikající společnosti Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 075 64 252, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 303176. Společnost v důsledku r ealizace fúze sloučením změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.1.2019
Na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze slouč ením přešlo jmění zanikající společnosti Valome International s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 050 75 769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 257028. 1.6.2018
Na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737, jakožto nástupnickou společnost v důsledku fúze slouče ním přešlo jmění zanikající společnosti Imobilia Spa s.r.o., se sídlem Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČO: 264 80 395, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84961. 1.1.2016
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešla část jmění společnosti SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., se sídlem Praha 10, Nákupní 389/1, PSČ 102 00, IČO: 272 07 048, zapsa né v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 104459. 1.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 8.4.2014
Valná hromada společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. rozhodla dne 10.07.2013 o snížení základního kapitálu takto: 1.Valná hromada snižuje základní kapitál společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. o částku ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devade sát dva tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých) ze stávající výše 2.895.770.000 (slovy: dvě miliardy osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých) na novou výši 2.892.577.153,-Kč (slovy: dvě miliardy osm set devadesát dva milion ů pět set devadesát dva milionů pět set sedmdesát sedm tisíc sto padesát tři korun českých) po snížení základního kapitálu. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc o sm set čryřicet sedm korun českých) je splnění zákonné povinnosti ke snížení základního kapitálu v souladu s ust. § 161b odst. 4 ObchZ, jelikož ve smyslu ust.§ 161b odst. 3 ObchZ společnost vlastní akcie, které nabyla dle ust. § 161b odst. 1 písm. b) Obch Z, a které do tří let ode dne jejich nabytí nezcizila. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti tj. ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čryřicet sedm korun českých) nemůže být vyplacena akcionář ům, jelikož akcie, které budou zničeny, jsou vlastními akciemi společnosti, a ani nemůže být převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude s ní naloženo pouze účetně, a to tak, že o tuto částku bude účetně snížen stav účtu základního kapitálu společ nosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smylu. 4. V souladu s ust. § 213 odst. 2 ObchZ bude provedeno snížení základního kapitálu tak, že společnost ke snížení základního kapitálu použije vlastní akcie tak, že je zničí, jelikož byly vydány v listinné podobě, jedná se o 3.192.847 ks (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čtyřicet sedm kusů) kmenových akcií emitovaných společností znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodno tě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), s pořadovými čísly 1 996 807 154-2 000 000 000. 2.8.2013 - 20.12.2013
Valná hromada rozhodla dne 22.11.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. za těchto podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen upsáním nových akcií o Kč 895.770.000,-- (tj. osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní částky Kč 2 000 000 000,-- (tj. dvě miliardy korun českých), na celkovou částku Kč 2 895.770.000,-- (tj. dvě miliardy osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc k orun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 895 770 000 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné Kč 1,- (tj. jedna koruna česká). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod upisovaných akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím svého přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, budou akcie upisovány bez veřejné nabídky a nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je: Společnost Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam, Nizozemské království, č. vložky 35019563, které bude nabídnuto k úpisu 895 77 0 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 1,-- každé jedné. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro úpis nových akcií je v sídle společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., na adrese Brno, Slavíčkova la, PSČ 638 00. Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy o z apočtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Jedná se o tyto pohledávky: - pohledávka společnosti Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, na základě smlouvy o postoupení pohledávky společnosti Koninklijke Ahold N.V. vůči společnosti ze dne 18.11.2 010 v celkové výši jistiny Kč 750.000.000,- - pohledávka společnosti Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, na základě smlouvy o postoupení pohledávky společnosti Koninklijke Ahold N.V. vůči společnosti ze dne 22.11.2 010 v celkové výši jistiny Kč 145.770.000,-. 14.12.2010 - 31.12.2010
Na společnost, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením ve smyslu § 61 odst. 1 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, obchodní jmění zanikajících společností ACRH, a.s., se sídlem Brno, Lesná, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 00516236, ŽIOS a.s., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, okres Brno-město, PSČ 638 00, IČ: 46969799, Ahold Central Europe, s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 26913135, Centrolova s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, P SČ 638 00, IČ: 26175517, Logistic park Klecany, s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, okres Brno-město, PSČ 638 00, IČ: 25581694. 1.11.2009
Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen "Společnost"), obchodní společnosti AHOLD Czech Republic Holding, a.s. (dále jen "Jediný akcionář") rozhodl dle notářského zápisu NZ NZ 667/2004, N 756/2004 sepsaného dne 2.9.2004 n otářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o snížení základního kapitálu Společnosti vzetím akcií z oběhu takto: 1. Důvodem snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je nadbytečné kapitálové vybavení a uvolnění prostředků Společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům Společnosti (Jedinému akcionáři). Částka bude vyplacena na bankovní účet, který akcionář (akcionáři) písemně oznámí Společnosti. Podpisy osob oprávněných jednat jménem společnosti ( akcionářů) musí být úředně ověřeny. Představenstvo Společnosti zajistí, aby příslušná částka byla poukázána ve prospěch účtů akcionáře (akcionářů) do dvou týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2. Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti bude snížen o částku 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), tj. ze stávající výše 6.842.680.000,- Kč (slovy: šest miliard osm set čtyřicet dva milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) na částku 6.242.6 80.000,- Kč (slovy: šest miliard dvě stě čtyřicet dva milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). 3. Způsob jakým bude snížení základního kapitálu provedeno Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Z oběhu bude vzato 60.000 ks (slovy: šedesát tisíc kusů) akcií v celkové jmenovité hodnotě 600.000.000,- Kč. Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu: A) Na základě rozhodnutí Jediného akcionáře (valné hromady), po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu (dále jen "návrh smlouvy"), způsobem v souladu se stanova mi a obchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti v Obchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn v Ob chodním věstníku. B) Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude Společnost přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené Jediným akcionářem (valnou hromadou) pro snížení ne bo ji přesáhne, bude představenstvo Společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm. b). Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanov ené valnou hromadou, snížení základního kapitálu nelze provést. V případě, že součet jmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v p oměru, který odpovídá poměru celkového počtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál. C) Nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty závaznosti veřejného návrhu smlouvy potvrdí Společnost všem akcionářům, kteří přijali návrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda v každém konkrétním případě byla uza vřena smlouva o koupi akcií v jakém rozsahu. 4. Údaj zda jde o úplatné či bezplatné vzetí akcií z oběhu a výše úplaty Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu je úplatné, výše úplaty připadající na jednu akcii činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 5. Lhůta pro předložení listinných akcií Akcionáři, s nimiž bude uzavřena smlouva o koupi akcií na základě veřejného návrhu, předloží Společnosti akcie v rozsahu uzavřené za účelem jejich zničení ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Tato lhůtě začne běžet ode dne stanoveného představenstvem Společnosti v e výzvě k předložení akcií za účelem jejich zničení. Výzva k předložení akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejněna v Obchodním věstníku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie Společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. 20.12.2004 - 20.7.2005
Zvýšení základního jmění: Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen "společnost"), společnost EURONOVA HOLDING, a.s. rozhodl dle notářského zápisu NZ 449/99, N 575/99 sepsaného 18.8.1999 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akcií vkladem pohledávky jediného akcionáře v její nominální hodnotě, ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, takto: 5.2.2001 - 10.7.2002
a)- částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 2.952.970.000,- Kč (slovy: dvěmiliardydevětsetpadesátdvamiliónůdevětsetsedmdesáttisíc korun českých), takže základní jmění bude zvýšeno z dosavadních 3.889.710.000,- Kč (slovy: třimiliardyosmsetosmdesátdevětmiliónůsedmsetdesettisíc korun českých) na 6.842.680.000,- Kč (slovy: šestmiliardosmsetčtyřicetdvamiliónyšestsetosmdesáttisíc korun českých), - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, 5.2.2001 - 10.7.2002
b)- počet upisovaných akcií 295.297 kusů (slovy: dvěstědevadesátpěttisícdvěstědevadesátsedm kusů) - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,- Kč. (slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všech nových akcií je stejná, - druh upisovaných akcií - kmenové, - forma upisovaných akcií - 295.297 kusů (slovy: dvěstědevadesátpěttisícdvěstědevadesátsedm kusů) na jméno, - podoba upisovaných akcií - listinná, 5.2.2001 - 10.7.2002
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s., kterému zároveň svědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, 5.2.2001 - 10.7.2002
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou již tyto akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 5.2.2001 - 10.7.2002
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je budova ředitelství společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Nupaky 145, 251 01 Říčany u Prahy, - lhůta pro upisování akcií je 31.7.2000 (slovy: třicátého prvého července roku dva tisíce), počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, - emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 5.2.2001 - 10.7.2002
f)- upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií postoupením pohledávky vkládané ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, - lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií a končí dnem 31.12.2000 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce), 5.2.2001 - 10.7.2002
g) nový druh akcií se nevydává. 5.2.2001 - 10.7.2002
Zvýšení základního jmění: 27.7.2000 - 16.1.2001
Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen "společnost"), společnost EURONOVA HOLDING, a.s. rozhodl dle notářského zápisu NZ 337/99, N 448/99 sepsaného 23.6.1999 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akcií vkladem pohledávky jediného akcionáře v její nominální hodnotě, ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, takto: 27.7.2000 - 16.1.2001
a) - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 1.604.710.000,- Kč (slovy: jednamiliardašestsetčtyřimiliónysedmsetdesettisíc korun českých), takže základní jmění bude zvýšeno z dosavadních 2.285.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardydvěstěosmdesátpětmiliónů korun českých) na 3.889.710.000,- Kč (slovy: třimiliardyosmsetosmdesátdevětmiliónůsedmsetdesettisíc korun českých), - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, 27.7.2000 - 16.1.2001
b) - počet upisovaných akcií 160.471 kusů (slovy: jednostošedesáttisícčtyřistasedmdesátjedna kusů) - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,- Kč, (slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všech nových akcií je stejná, - druh upisovaných akcií - kmenové, - forma upisovaných akcií - 160.471 kusů (slovy: jednostošedesáttisícčtyřistasedmdesátjedna kusů) na jméno, - podoba upisovaných akcií - listinná, 27.7.2000 - 16.1.2001
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s., kterému zároveň svědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, na 228.500 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 160.471 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, což znamená, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 0,7 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, 27.7.2000 - 16.1.2001
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou již tyto akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 27.7.2000 - 16.1.2001
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je budova ředitelství společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Nupaky 145, 251 01 Říčany u Prahy, - lhůta pro upisování akcií je 31.12.1999 (slovy: třicátého prvého prosince roku tisíc devět set devadesát devět), počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, - emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 27.7.2000 - 16.1.2001
f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií postoupením pohledávky vkládané ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, - lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií a končí dnem 31.01.2000 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce), 27.7.2000 - 16.1.2001
g) - nový druh akcií se nevydává. 27.7.2000 - 16.1.2001
Jediný akcionář obchodní společnosti EURONOVA,a.s. (dále jen ,,společnost"), společnost EURONOVA HOLDING,a.s. rozhodl dle notářského zápisu NZ 235/98, N 289/98 sepsaného dne 29.4.1998 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Bno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akcií peněžitým vkladem takto: 25.5.1998 - 14.4.2000
a) - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 1.070.680.000,--Kč (slovy: jednamiliardasedmdesátmilionůšestsetosmdesáttisíc korun českých), a to z dosavadních 1.214.320.000,--Kč (slovy: jednamiliardadvěstěčtrnáctmilionůtřistadvacettisíc korun českých) na 2.285.000.000,--Kč (slovy: dvěmiliardydvěstěosmdesátpětmilionů korun českých), 25.5.1998 - 14.4.2000
upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, 25.5.1998 - 14.4.2000
b) - počet upisovaných akcií 107.068 kusů (slovy: stosedmtisícšedesátosm kusů) - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,--Kč, (slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všech nových akcií je stejná, - druh upisovaných akcií - kmenové - forma upisovaných akcií - 107.068 kusů (slovy: stosedmdesáttisícšedesátosm kusů) na jméno, - podoba upisovaných akcií - litinná, 25.5.1998 - 14.4.2000
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - obchodní společnosti EURONOVA HOLDING,a.s., kterému zároveň svědčí přednostní právo k upsání těchto akcií na 121.432 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lze upsat 107.068 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, což znamená, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lze upsat 0,88 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, 25.5.1998 - 14.4.2000
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, 25.5.1998 - 14.4.2000
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou takto upsané akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 25.5.1998 - 14.4.2000
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je sídlo společnosti EURONOVA,a.s., Brno, Slavíčkova 1a, 638 00, a to pro případ vykonání přednostního práva i pro případ upisování akcií na základě veřejné výzvy k upisování akcií, 25.5.1998 - 14.4.2000
lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem při výkonu přednostního práva je do 31.12.1998 (slovy: třicátého prvého prosince roku tisíc devětset devadesát osm), počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 25.5.1998 - 14.4.2000
lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem na základě veřejné výzvy k upisování akcií v případě, že se nepodaří upsat všechny akcie s využitím přednostního práva, je patnáctidenní a počátek jejího běhu je třetí den od konce prvé lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, 25.5.1998 - 14.4.2000
emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a je pro všechny upisovatele stejný, 25.5.1998 - 14.4.2000
f) - upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti EURONOVA,a.s. u ABN - AMRO Bank N.V., pobočka Brno, Brandlova 4, 602 00 Brno, č.ú. 36513/5400, 25.5.1998 - 14.4.2000
lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií a končí dnem 20.04.1999 (slovy: dvacátého dubna roku tisíc devětset devadesát devět) bez ohledu na to, zda akcie byly upsány s využitím přednostního práva či nikoli. 25.5.1998 - 14.4.2000
g) - nový druh akcií se nevydává. 25.5.1998 - 14.4.2000
Jediný akcionář společnosti EURONOVA,a.s. (dále jen ,,společnost"), společnost EURONOVA HOLDING,a.s. rozhodl dle notářského zápisu NZ 28/98, N 45/98 sepsaného dne 19.1.1998 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akcií peněžitým vkladem takto: 10.2.1998 - 22.5.1998
a) - částka o níž má být základní jmění zvýšeno, činí 333.460.000,-Kč, t.j. slovy třista třicet tři miliónů čtyřista šedesát tisíc korun českých, a to z dosavadních 880.860.000,-Kč, t.j. slovy osmset osmdesát miliónů osmset šedesát tisíc korun českých na 1.214.320.000,-Kč, t.j. slovy jedna miliarda dvěstě čtrnáct miliónů třista dvacet tisíc korun českých. - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, 10.2.1998 - 22.5.1998
b) - počet upisovaných akcií 33.346 kusů (slovy: třicet tři tisíc třista četyřicet šest kusů) - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,-Kč, (slovy: deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota všech nových akcií je stejná, - druh upisovaných akcií - kmenové, - forma upisovaných akcií - 33.346 ks (slovy: třicet tři tisíc třista čtyřicet šest kusů) na jméno, - podoba upisovaných akcií - listinná, 10.2.1998 - 22.5.1998
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - obchodní společnosti EURONOVA HOLDING,a.s., kterému zároveň svědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, na 88.086 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat 33.346 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, což znamená, že na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lze upsat 0,38 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, 10.2.1998 - 22.5.1998
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou takto upsané akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 10.2.1998 - 22.5.1998
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je sídlo společnosti EURONOVA,a.s., Brno, Slavíčkova 1a, 638 00, a to pro případ vykonání přednostního práva i pro případ upisování akcií na základě veřejné výzvy k upisování akcií, - lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem při výkonu přednostního práva je do 31.12.1998 (slovy: třicátého prvného prosince roku tisíc devětset devadesát osm), počátek jejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesení o tomto zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, - lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem na základě výzvy k upisování akcií v případě, že se nepodaří upsat všechny akcie s využitím přednostního práva, je patnáctidenní a počátek jejího běhu je třetí den od konce prvé lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, - emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upsaných akcií, tj. 10.000,--Kč, tj.slovy deset tisíc korun českých a je pro všechny upisovatele stejný, 10.2.1998 - 22.5.1998
f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti EURONOVA,a.s. u ABN - AMRO Bank N.V., pobočka Brno, Brandlova 4, 602 00 Brno, č.ú. 36513/5400, - lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií a končí dnem 19.1.1999 (slovy: devatenáctého ledna roku tisíc devětset devadesát devět) bez ohledu na to, zda akcie byly upsány s využitím přednostního práva či nikoli. 10.2.1998 - 22.5.1998
g) nový druh akcií se nevydává. 10.2.1998 - 22.5.1998
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 20.12.1996. 9.10.1997
Jediný akcionář: EURONOVA HOLDING,a.s. se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, IČO 00 51 62 36. 9.10.1997 - 1.11.2009
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 14.6.1996. 31.8.1996
Společnost se ke dni 30.6.1996 sloučila se společnostmi: - NEO, spol. s r.o., IČO 00 55 99 54, Rg C 258 KOS V Brně - ČESKÁ GENERAL FOOD-INVEST, s.r.o., IČO 49 19 26 80, Rg C 23597 KOS v Brně - PENNY, a.s., IČO 16 73 59 27, Rg B 1963 KOS v Brně - BONA, a.s., IČO 14 70 67 84, Rg B 1964 KOS v Brně - PLUTO, a.s., IČO 18 62 97 92, Rg B 1967 KOS v Brně - EURONOVA, k.s., IČO 44 01 31 59, Rg A XXXI 400 KOS v Brně - EURODOMUS, k.s., IČO 44 96 37 69, Rg A XXXI 451 KOS v Brně 31.8.1996
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 21.7.1995 uzavřenou mezi MORAVA FOOD, a.s. jako prodávající a EURONOVA, k.s. se sídlem Slavíčkova 1a, jako kupující, zapsaná pod Rg. A XXXI 400 v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně došlo k prodeji prodejny č. 06 na Masarykově ul. 37 v Brně. 29.2.1996
Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o založení společnosti ze dne 4.10.1991 podle par. 25 zák.č. 104/90 Sb. 16.10.1991
Základní kapitál: 300.000,-- Kčs 16.10.1991 - 27.3.1992
je rozdělen na: 30 akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kčs na jméno 16.10.1991 - 27.3.1992
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo ředitel společnosti v rozsahu uděleného pověření 16.10.1991 - 15.6.1993

Kapitál Albert Česká republika, s.r.o.

Základní kapitál 1 000 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.2020
Základní kapitál 2 892 577 153 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2019  - 22.12.2020
Základní kapitál 2 892 577 153 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.2013  - 1.1.2019
Základní kapitál 2 895 770 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2010  - 20.12.2013
Základní kapitál 2 000 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.2009  - 31.12.2010
Základní kapitál 6 242 680 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.7.2005  - 1.11.2009
Základní kapitál 6 842 680 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.7.2002  - 20.7.2005
Základní kapitál 3 889 710 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.1.2001  - 10.7.2002
Základní kapitál 2 285 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.2000  - 16.1.2001
Základní kapitál 1 214 320 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.5.1998  - 14.4.2000
Základní kapitál 880 860 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.1997  - 22.5.1998
Základní kapitál 880 860 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.1996  - 9.10.1997
Základní kapitál 12 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.1992  - 31.8.1996

Akcie Albert Česká republika, s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 0 20.12.2013  - 1.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 0 31.12.2010  - 20.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 2 000 000 000 1.11.2009  - 31.12.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 624 268 20.7.2005  - 1.11.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 684 268 10.7.2002  - 20.7.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 388 971 16.1.2001  - 10.7.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 228 500 14.4.2000  - 16.1.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 121 432 22.5.1998  - 14.4.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 88 086 9.10.1997  - 22.5.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 88 086 31.8.1996  - 9.10.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 200 27.3.1992  - 31.8.1996

Sídlo Albert Česká republika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa: Radlická 520/117, Praha 15800, Česká republika 8.4.2014
Adresa: Slavíčkova 827/1a, Brno 63800, Česká republika 17.12.2013 - 8.4.2014
Adresa: Slavíčkova 1a, Brno 63800, Česká republika 12.1.2012 - 17.12.2013
Adresa: tř. kpt. Jaroše 5, Brno , Česká republika 16.10.1991 - 16.2.1996

Předmět podnikání Albert Česká republika, s.r.o.

Platnost údajů od - do
zprostředkování zaměstnání 8.8.2022
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 8.4.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 22.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 22.7.2009
obchod s elektřinou 4.3.2005
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků 4.3.2005 - 22.7.2009
zprostředkování obchodu a služeb 4.3.2005 - 22.7.2009
fotografické služby 10.7.2002 - 22.7.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé a dráždivé 10.7.2002 - 22.7.2009
nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 10.7.2002 - 22.7.2009
balení a pražení kávy 4.7.2000 - 22.7.2009
kopírovací práce 4.7.2000 - 22.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 2.3.1999 - 22.7.2009
provozování hlídaných parkovišť 2.3.1999 - 22.7.2009
mlékárenství 10.2.1998
mlynářství 10.2.1998
pekařství 10.2.1998
výroba nealkoholických nápojů 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba výrobků z brambor 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba těstovin 10.2.1998 - 22.7.2009
balení potravin 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba jedlých tuků a olejů 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba čokolády, čokoládových a nečokoládových cukrovinek 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba škrobu a výrobků z něj 10.2.1998 - 22.7.2009
konzervárenství 10.2.1998 - 22.7.2009
mrazírenská výroba 10.2.1998 - 22.7.2009
řeznictví a uzenářství 16.10.1997
hostinská činnost 16.10.1997
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.10.1997 - 22.7.2009
prodej drogistického zboží 16.10.1997 - 22.7.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 16.10.1997 - 22.7.2009
projektová činnost v investiční výstavbě 16.10.1997 - 22.7.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 16.10.1997 - 22.7.2009
zprostředkování nákupu prodeje a pronájmu nemovitostí 16.10.1997 - 22.7.2009
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí 16.10.1997 - 22.7.2009
pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 16.10.1997 - 22.7.2009
marketing 16.10.1997 - 22.7.2009
- obchodní a výrobní činnost v oblasti spotřebního, průmyslového a potravinářského zboží včetně franchise a leasingu, 9.10.1997 - 16.10.1997
prodej drogistického zboží 9.10.1997 - 16.10.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 9.10.1997 - 16.10.1997
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 9.10.1997 - 16.10.1997
zprostředkování nákupu prodeje a pronájmu nemovitostí 9.10.1997 - 16.10.1997
pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 9.10.1997 - 16.10.1997
marketing 9.10.1997 - 16.10.1997
- obchodní a výrobní činnost v oblasti spotřebního, průmyslového a potravinářského zboží včetně franchise a leasingu, - zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu činnosti nevyžadujícího zvláštní povolení - obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v rozsahu předmětu činnosti azprostředkování výuky učňů 16.10.1991 - 9.10.1997

Vedení firmy Albert Česká republika, s.r.o.

Statutární orgán Albert Česká republika, s.r.o.

jednatel Jesper Gr Nnegaard Lauridsen
Ve funkci od 13.1.2021
Adresa Větrná 340, 25063 Veleň
jednatel Lenka Dušková
Ve funkci od 1.2.2022
Adresa Větrná 340, 25063 Veleň
jednatel Lucian Vilău
Ve funkci od 13.1.2021 do 1.2.2022
Adresa Větrná 340, 25063 Veleň
jednatel Jesper Gr Nnegaard Lauridsen
Ve funkci od 1.1.2019 do 13.1.2021
Adresa Grafická 958/37, 15000 Praha
jednatel Lucian Vilău
Ve funkci od 16.1.2019 do 13.1.2021
Adresa Grafická 958/37, 15000 Praha
člen představenstva Lucian Vilău
Ve funkci od 1.7.2018 do 1.1.2019
Adresa Grafická 958/37, 15000 Praha
Předseda představenstva Jesper Gronnegaard Lauridsen
Ve funkci od 5.1.2017 do 1.1.2019
Adresa Grafická 958/37, 15000 Praha
Člen představenstva Simon Gerrit Spaans
Ve funkci od 5.1.2017 do 1.7.2018
Adresa Grafická 958/37, 15000 Praha
Člen představenstva Simon Gerrit Spaans
Ve funkci od 5.1.2017 do 1.7.2018
Adresa Grafická 958/37, 15000 Praha
předseda představenstva Jesper Groennegaard Lauridsen
Ve funkci od 22.6.2015 do 5.1.2017
Adresa Gercenova 932/19, 10200 Praha
člen představenstva Ing. Milan Strieženec
Ve funkci od 4.1.2016 do 5.1.2017
Adresa Bazalková 705/6, 10300 Praha
člen představenstva Simon Gerrit Spaans
Ve funkci od 28.4.2016 do 5.1.2017
Adresa Gercenova 932/19, 10200 Praha
člen představenstva Simon Gerrit Spaans
Ve funkci od 28.4.2016 do 5.1.2017
Adresa Gercenova 932/19, 10200 Praha
předseda představenstva Jesper Groennegaard Lauridsen
Ve funkci od 22.6.2015 do 5.1.2017
Adresa Gercenova 932/19, 10200 Praha
člen představenstva Ing. Milan Strieženec
Ve funkci od 4.1.2016 do 5.1.2017
Adresa Bazalková 705/6, 10300 Praha
člen představenstva Simon Gerrit Spaans
Ve funkci od 4.1.2016 do 28.4.2016
Adresa Thunovská 184/20, 11800 Praha
člen představenstva Simon Gerrit Spaans
Ve funkci od 4.1.2016 do 28.4.2016
Adresa Thunovská 184/20, 11800 Praha
člen představenstva Simon Gerrit Spaans
Ve funkci od 22.6.2015 do 4.1.2016
Adresa Gercenova 932/19, 10200 Praha
člen představenstva Ing. Milan Strieženec
Ve funkci od 14.11.2015 do 4.1.2016
Adresa Bazalková 705/6, 10300 Praha
člen představenstva Ing. Milan Strieženec
Ve funkci od 12.11.2015 do 14.11.2015
Adresa Gercenova 932/19, 10200 Praha
člen představenstva Ing. Milan Strieženec
Ve funkci od 17.7.2015 do 12.11.2015
Adresa Bazalková 705/6, 10300 Praha
člen představenstva Ing. Milan Strieženec
Ve funkci od 22.6.2015 do 17.7.2015
Adresa Gercenova 932/19, 10200 Praha
člen představenstva Ing. Milan Strieženec
Ve funkci od 17.12.2013 do 22.6.2015
Adresa Bazalková 705/6, 10300 Praha
člen představenstva Simon Gerrit Spaans
Ve funkci od 8.4.2014 do 22.6.2015
Adresa Wijsmullerstraat 17 2 hoog , 1058 Amsterdam
předseda představenstva Jesper Groennegaard Lauridsen
Ve funkci od 2.12.2014 do 22.6.2015
Adresa Na Kotlářce 1082/8, 16000 Praha
předseda představenstva Jesper Groennegaard Lauridsen
Ve funkci od 20.5.2013 do 2.12.2014
Adresa Provincialeweg 11 , Zaandam
místopředseda představenstva Derk Jan Terhorst
Ve funkci od 17.12.2013 do 8.4.2014
Adresa K Hlásku 856, 16400 Praha 6
člen představenstva Ing. Milan Strieženec
Ve funkci od 19.1.2011 do 17.12.2013
Adresa Bazalková 6, 10300 Praha 10
místopředseda představenstva Derk Jan Terhorst
Ve funkci od 12.1.2012 do 17.12.2013
Adresa Mezipolí 740/14, 14100 Praha 4
předseda představenstva Jan Ario Eliza Van Dam
Ve funkci od 12.1.2012 do 20.5.2013
Adresa Mezipolí 740/14, 14100 Praha 4
místopředseda představenstva Derk Jan Terhorst
Ve funkci od 23.7.2009 do 12.1.2012
Adresa Mezipolí 740/14, 14100 Praha 4
předseda představenstva Jan Ario Eliza Van Dam
Ve funkci od 28.8.2009 do 12.1.2012
Adresa Mezipolí 740/14, 14100 Praha 4
člen představenstva Lodewijk Jan Van Der Werf
Ve funkci od 2.7.2007 do 19.1.2011
Adresa Mezipolí 740/14, 14000 Praha 4
předseda představenstva Johannes Albert Boeijenga
Ve funkci od 19.9.2007 do 28.8.2009
Adresa Mezipolí 740/14, 14000 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Petr Doňar
Ve funkci od 19.9.2007 do 23.7.2009
Adresa 429, 25064 Hovorčovice
předseda představenstva Jacobus Eugene Quirinus Maria Boelen
Ve funkci od 15.7.2004 do 19.9.2007
Adresa Mezipolí 740/14, 14000 Praha 4
místopředseda představenstva Jacobus Johannes Smit
Ve funkci od 29.5.2007 do 19.9.2007
Adresa Mezipolí 740/14, 14000 Praha 4
člen představenstva Tomasz Szewczyk
Ve funkci od 11.8.2005 do 2.7.2007
Adresa , Krakov, Czorsztynska 6, 30-665
člen představenstva Lodewijk Jan Van Der Werf
Ve funkci od 2.7.2007 do 2.7.2007
Adresa Mezipolí 740/14, 14000 Praha 4
místopředseda představenstva Adriaan Frank Rijksen
Ve funkci od 15.7.2004 do 29.5.2007
Adresa Mezipolí 740/14, 14000 Praha 4
člen představenstva Milan Růžička
Ve funkci od 15.7.2004 do 11.8.2005
Adresa Nad lomem 2608/16, Brno
člen představenstva Geert-Jan Ten Hoonte
Ve funkci od 10.7.2002 do 15.7.2004
Adresa V Šáreckém údolí 466/10, 16000 Praha 6
místopředseda představenstva Jaroslav Ibl
Ve funkci od 10.7.2002 do 15.7.2004
Adresa Čs.Armády 3115, 27201 Kladno
předseda představenstva Peter Arne Ruzicka
Ve funkci od 10.7.2002 do 15.7.2004
Adresa Mezipolí 740/14, 14000 Praha 4
místopředseda představenstva Jiří Wegmann
Ve funkci od 2.3.1999 do 10.7.2002
Adresa Čiklova 19, 14000 Praha 4
člen představenstva JUDr. Ivan Cestr
Ve funkci od 2.3.1999 do 10.7.2002
Adresa Rooseveltova 575/39, 16000 Praha 6
předseda představenstva Arie Dirk Boer, nar. 31.8.1957
Ve funkci od 23.2.2000 do 10.7.2002
Adresa , Beelslaan 3, 2012 PK Haarlem
předseda představenstva Arie Dirk Boer, nar. 31.8.1957
Ve funkci od 2.3.1999 do 23.2.2000
Adresa , Beelslaan 3, 2012 PK Haarlem
místopředseda představenstva Ing. Pavel Konopka
Ve funkci od 23.1.1997 do 2.3.1999
Adresa Žilinská 1361 , Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Mikel
Ve funkci od 23.1.1997 do 2.3.1999
Adresa Malešovská 666/25, Brno
předseda představenstva Arie Dirk Boer, nar. 31.8.1957
Ve funkci od 17.12.1998 do 2.3.1999
Adresa , Beelslaan 3, 2012 PK Haarlem
předseda představenstva JUDr. Antonín Jízdný
Ve funkci od 23.1.1997 do 17.12.1998
Adresa Jírovcova 61 , Brno
místopředseda představenstva Ing. Pavel Konopka
Ve funkci od 31.8.1996 do 23.1.1997
Adresa Žilinská 1361 , Ostrava
předseda představenstva JUDr. Antonín Jízdný
Ve funkci od 31.8.1996 do 23.1.1997
Adresa Jírovcova 61 , Brno
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Mikel
Ve funkci od 31.8.1996 do 23.1.1997
Adresa Malešovská 666/25, Brno
místopředseda představenstva JUDr. Antonín Jízdný
Ve funkci od 15.9.1995 do 31.8.1996
Adresa Jírovcova 61, Brno
místopředseda představenstva ing. František Červenka
Ve funkci od 15.9.1995 do 31.8.1996
Adresa kpt.Nálepky 1073/10, Kopřivnice
předseda představenstva ing. Jan Kopřiva
Ve funkci od 15.9.1995 do 31.8.1996
Adresa Ulrychova 1, Brno
člen představenstva ing. Vladimír Mikel
Ve funkci od 15.9.1995 do 31.8.1996
Adresa Zednická 955, Ostrava-Poruba
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Mikel
Ve funkci od 15.8.1996 do 31.8.1996
Adresa Malešovská 666/25 , Brno
člen představenstva JUDr. Ivan Rott
Ve funkci od 15.6.1993 do 15.9.1995
Adresa Svážná 5, Brno
předseda představenstva JUDr. Petr Protiva
Ve funkci od 15.6.1993 do 15.9.1995
Adresa Macháčkova 5, Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Kulhánek
Ve funkci od 21.10.1994 do 15.9.1995
Adresa Smetanova 9, Znojmo
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Kulhánek
Ve funkci od 3.10.1994 do 21.10.1994
Adresa Smetanova 9, Znojmo
člen představenstva a ředitel Ing. Miroslav Foltýn
Ve funkci od 15.6.1993 do 3.10.1994
Adresa 1. května 10, Brno
místopředseda představenstva Ing. Josef Hájek
Ve funkci od 15.6.1993 do 3.10.1994
Adresa Kounicova 34, Brno
člen představenstva Ing. Miroslav Foltýn
Ve funkci od 16.10.1991 do 15.6.1993
Adresa 1. května 10, Brno
člen představenstva Ing. Josef Hájek
Ve funkci od 16.10.1991 do 15.6.1993
Adresa Kounicova 34, Brno
člen představenstva Milan Ehrlich
Ve funkci od 16.10.1991 do 15.6.1993
Adresa Štichova 646, Praha 4
člen představenstva JUDr. Petr Protiva
Ve funkci od 11.2.1992 do 15.6.1993
Adresa Macháčkova 5, Plzeň
člen představenstva Ing. Stanislav Zeman
Ve funkci od 16.10.1991 do 11.2.1992
Adresa Šmeralova 39, Brno

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Albert Česká republika, s.r.o.

IČO (identifikační číslo): 44012373
Jméno: Albert Česká republika, s.r.o.
Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným
Vznik první živnosti: 16. 10. 1991
Celkový počet živností: 43
Aktivních živností: 11

Sídlo Albert Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Radlická 520/117, Praha 15800

Živnosti Albert Česká republika, s.r.o.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 31. 3. 2021

Živnost č. 2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 1. 2014

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 6. 2000

Živnost č. 4 Mlynářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 12. 1997

Živnost č. 5 Pekařství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 12. 1997

Živnost č. 6 Mlékárenství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 12. 1997

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 6. 6. 1997

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 4. 1997

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 3. 1993

Živnost č. 10 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 1. 1993

Živnost č. 11 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 11. 1992

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Albert Česká republika, s.r.o.

IČO: 44012373
Firma: Albert Česká republika, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 10 000 a více zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16. 10. 1991

Sídlo Albert Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Radlická 520/117, Praha 15800

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba mléčných výrobků
Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
Výroba ostatních chemických výrobků
Obchod s elektřinou
Výstavba bytových a nebytových budov
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti související se zaměstnáním