Firma AHOLD Czech Republic, a.s. IČO 44012373


AHOLD Czech Republic, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

AHOLD Czech Republic, a.s. (44012373) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 520, 158 00 Praha 5 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1991 a je stále aktivní. AHOLD Czech Republic, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AHOLD Czech Republic, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AHOLD Czech Republic, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AHOLD Czech Republic, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o AHOLD Czech Republic, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro AHOLD Czech Republic, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AHOLD Czech Republic, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19737
IČO (identifikační číslo osoby) 44012373
Jméno AHOLD Czech Republic, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 16.10.1991
Na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737, jakožto nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Imobilia Spa s.r.o., se sídlem Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, IČO: 264 80 395, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 84961. 1.1.2016
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost AHOLD Czech Republic, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešla část jmění společnosti SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., se sídlem Praha 10, Nákupní 389/1, PSČ 102 00, IČO: 272 07 048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 104459. 1.1.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 8.4.2014
Valná hromada společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. rozhodla dne 10.07.2013 o snížení základního kapitálu takto: 1.Valná hromada snižuje základní kapitál společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. o částku ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých) ze stávající výše 2.895.770.000 (slovy: dvě miliardy osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých) na novou výši 2.892.577.153,-Kč (slovy: dvě miliardy osm set devadesát dva milionů pět set devadesát dva milionů pět set sedmdesát sedm tisíc sto padesát tři korun českých) po snížení základního kapitálu. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čryřicet sedm korun českých) je splnění zákonné povinnosti ke snížení základního kapitálu v souladu s ust. § 161b odst. 4 ObchZ, jelikož ve smyslu ust.§ 161b odst. 3 ObchZ společnost vlastní akcie, které nabyla dle ust. § 161b odst. 1 písm. b) ObchZ, a které do tří let ode dne jejich nabytí nezcizila. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti tj. ve výši 3.192.847,-Kč (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čryřicet sedm korun českých) nemůže být vyplacena akcionářům, jelikož akcie, které budou zničeny, jsou vlastními akciemi společnosti, a ani nemůže být převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude s ní naloženo pouze účetně, a to tak, že o tuto částku bude účetně snížen stav účtu základního kapitálu společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smylu. 4. V souladu s ust. § 213 odst. 2 ObchZ bude provedeno snížení základního kapitálu tak, že společnost ke snížení základního kapitálu použije vlastní akcie tak, že je zničí, jelikož byly vydány v listinné podobě, jedná se o 3.192.847 ks (slovy: tři miliony sto devadesát dva tisíc osm set čtyřicet sedm kusů) kmenových akcií emitovaných společností znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), s pořadovými čísly 1 996 807 154-2 000 000 000. 2.8.2013 - 20.12.2013
Valná hromada rozhodla dne 22.11.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. za těchto podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen upsáním nových akcií o Kč 895.770.000,-- (tj. osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní částky Kč 2 000 000 000,-- (tj. dvě miliardy korun českých), na celkovou částku Kč 2 895.770.000,-- (tj. dvě miliardy osm set devadesát pět milionů sedm set sedmdesát tisíc korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 895 770 000 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné Kč 1,- (tj. jedna koruna česká).Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod upisovaných akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím svého přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, budou akcie upisovány bez veřejné nabídky a nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je: Společnost Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam, Nizozemské království, č. vložky 35019563, které bude nabídnuto k úpisu 895 770 000 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 1,-- každé jedné.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem.Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místo pro úpis nových akcií je v sídle společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., na adrese Brno, Slavíčkova la, PSČ 638 00.Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě. Návrh smlouvy ozapočtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne úpisu akcií alhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy ozapočtení pohledávek, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci.Jedná se o tyto pohledávky:- pohledávka společnosti Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amsterdam, Nizozemské království, Piet Heinkade 167-173, na základě smlouvy o postoupení pohledávky společnosti Koninklijke Ahold N.V. vůči společnosti ze dne 18.11.2010 v celkové výši jistiny Kč 750.000.000,-- pohledávka společnosti Ahold Tsjechië B.V., se sídlem Zaandam, obchodní adresa 1019 GM Amster 14.12.2010 - 31.12.2010
Na společnost, jako nástupnickou společnost, přešlo vdůsledku fúze sloučením ve smyslu § 61 odst. 1 zák. č. 125/2008 Sb., opřeměnách obchodních společností adružstev, obchodní jmění zanikajících společností ACRH, a.s., se sídlem Brno, Lesná, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 00516236, ŽIOS a.s., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, okres Brno-město, PSČ 638 00, IČ: 46969799, Ahold Central Europe, s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 26913135, Centrolova s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00, IČ: 26175517, Logistic park Klecany, s.r.o., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a, okres Brno-město, PSČ 638 00, IČ: 25581694. 1.11.2009
Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen "Společnost"), obchodní společnosti AHOLD Czech Republic Holding, a.s. (dále jen "Jediný akcionář") rozhodl dle notářského zápisu NZ NZ 667/2004, N 756/2004 sepsaného dne 2.9.2004 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická 5, osnížení základního kapitálu Společnosti vzetím akcií zoběhu takto:1. Důvodem snížení základního kapitálu azpůsob, jak bude naloženo sčástkou odpovídající snížení základního kapitáluDůvodem snížení základního kapitálu je nadbytečné kapitálové vybavení auvolnění prostředků Společnosti vázaných vzákladním kapitálu ve prospěch akcionářů.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům Společnosti (Jedinému akcionáři). Částka bude vyplacena na bankovní účet, který akcionář (akcionáři) písemně oznámí Společnosti. Podpisy osob oprávněných jednat jménem společnosti (akcionářů) musí být úředně ověřeny. Představenstvo Společnosti zajistí, aby příslušná částka byla poukázána ve prospěch účtů akcionáře (akcionářů) do dvou týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu ozápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.2. Rozsah snížení základního kapitáluZákladní kapitál Společnosti bude snížen očástku 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), tj. ze stávající výše 6.842.680.000,- Kč (slovy: šest miliard osm set čtyřicet dva milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) na částku 6.242.680.000,- Kč (slovy: šest miliard dvě stě čtyřicet dva milionů šest set osmdesát tisíc korun českých).3. Způsob jakým bude snížení základního kapitálu provedenoSnížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy okoupi akcií. Zoběhu bude vzato 60.000 ks (slovy: šedesát tisíc kusů) akcií vcelkové jmenovité hodnotě 600.000.000,- Kč.Postup při snížení základního kapitálu vzetím akcií zoběhu:A) Na základě rozhodnutí Jediného akcionáře (valné hromady), po splnění všech podmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvo uveřejní návrh smlouvy okoupi akcií za účelem jejich vzetí zoběhu (dále jen "návrh smlouvy"), způsobem vsouladu se stanovami aobchodním zákoníkem. Návrh smlouvy bude uveřejněn vsouladu sobchodním zákoníkem astanovami společnosti vObchodním věstníku. Tento návrh smlouvy bude podle § 183a odst. 4 obchodního zákoníku závazný 4 (čtyři) týdny ode dne, kdy bude zveřejněn vObchodním věstníku.B) Oznámení opřijetí návrhu smlouvy bude Společnost přijímat po dobu 4 (čtyř) týdnů od zveřejnění návrhu smlouvy. Vpřípadě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných zoběhu nedosáhne částky schválené Jediným akcionářem (valnou hromadou) pro snížení nebo ji přesáhne, bude představenstvo Společnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodního zákoníku anásledně podle § 183a odst. 6 písm. b). Ztěchto ustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných zoběhu nedosáhne částky stanovené valnou hromadou, snížení 20.12.2004 - 20.7.2005
Zvýšení základního jmění:Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.(dále jen "společnost"), společnost EURONOVA HOLDING, a.s.rozhodl dle notářského zápisu NZ 449/99, N 575/99 sepsaného18.8.1999 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno,Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnosti upsánímakcií vkladem pohledávky jediného akcionáře v její nominálníhodnotě, ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku, takto: 5.2.2001 - 10.7.2002
a)- částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí2.952.970.000,- Kč (slovy:dvěmiliardydevětsetpadesátdvamiliónůdevětsetsedmdesáttisíckorun českých), takže základní jmění bude zvýšeno z dosavadních3.889.710.000,- Kč (slovy:třimiliardyosmsetosmdesátdevětmiliónůsedmsetdesettisíc korunčeských) na 6.842.680.000,- Kč (slovy:šestmiliardosmsetčtyřicetdvamiliónyšestsetosmdesáttisíc korunčeských),- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští, 5.2.2001 - 10.7.2002
b)- počet upisovaných akcií 295.297 kusů (slovy:dvěstědevadesátpěttisícdvěstědevadesátsedm kusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,- Kč.(slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všechnových akcií je stejná,- druh upisovaných akcií - kmenové,- forma upisovaných akcií - 295.297 kusů (slovy:dvěstědevadesátpěttisícdvěstědevadesátsedm kusů) na jméno,- podoba upisovaných akcií - listinná, 5.2.2001 - 10.7.2002
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři -obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s., kterému zároveňsvědčí přednostní právo k upsání těchto akcií,- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdymohlo být toto právo vykonáno poprvé, 5.2.2001 - 10.7.2002
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány svyužitím přednostního práva, nebudou již tyto akcie nabídnuty kupsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 5.2.2001 - 10.7.2002
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je budovaředitelství společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Nupaky 145,251 01 Říčany u Prahy,- lhůta pro upisování akcií je 31.7.2000 (slovy: třicátéhoprvého července roku dva tisíce), počátek jejího běhu bude dennásledující po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionářepři výkonu působnosti valné hromady o zvýšení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku,- emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korunčeských), 5.2.2001 - 10.7.2002
f)- upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciípostoupením pohledávky vkládané ve smyslu § 59 odst. 7Obchodního zákoníku,- lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akcií akončí dnem 31.12.2000 (slovy: třicátého prvního prosince rokudva tisíce), 5.2.2001 - 10.7.2002
g) nový druh akcií se nevydává. 5.2.2001 - 10.7.2002
Zvýšení základního jmění: 27.7.2000 - 16.1.2001
Jediný akcionář obchodní společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.(dále jen "společnost"), společnost EURONOVA HOLDING, a.s.rozhodl dle notářského zápisu NZ 337/99, N 448/99 sepsaného23.6.1999 notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlemBrno, Heršpická 5, o zvýšení základního jmění společnostiupsáním akcií vkladem pohledávky jediného akcionáře v jejínominální hodnotě, ve smyslu § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku,takto: 27.7.2000 - 16.1.2001
a) - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí1.604.710.000,- Kč (slovy:jednamiliardašestsetčtyřimiliónysedmsetdesettisíckorun českých),takže základní jmění bude zvýšeno z dosavadních 2.285.000.000,-Kč (slovy: dvěmiliardydvěstěosmdesátpětmiliónů korun českých) na3.889.710.000,- Kč (slovy:třimiliardyosmsetosmdesátdevětmiliónůsedmsetdesettisíc korunčeských),- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští, 27.7.2000 - 16.1.2001
b) - počet upisovaných akcií 160.471 kusů (slovy:jednostošedesáttisícčtyřistasedmdesátjedna kusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,- Kč,(slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všechnových akcií je stejná,- druh upisovaných akcií - kmenové,- forma upisovaných akcií - 160.471 kusů (slovy:jednostošedesáttisícčtyřistasedmdesátjedna kusů) na jméno,- podoba upisovaných akcií - listinná, 27.7.2000 - 16.1.2001
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři -obchodní společnosti EURONOVA HOLDING, a.s., kterému zároveňsvědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, na 228.500 ksakcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 160.471 ks akciío jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, což znamená, že na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lzeupsat 0,7 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdymohlo být toto právo vykonáno poprvé, 27.7.2000 - 16.1.2001
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány svyužitím přednostního práva, nebudou již tyto akcie nabídnuty kupsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 27.7.2000 - 16.1.2001
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je budovaředitelství společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., Nupaky 145,251 01 Říčany u Prahy,- lhůta pro upisování akcií je 31.12.1999 (slovy: třicátéhoprvého prosince roku tisíc devět set devadesát devět), počátekjejího běhu bude den následující po dni, kdy nabude právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku,- emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korunčeských), 27.7.2000 - 16.1.2001
f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciípostoupením pohledávky vkládané ve smyslu § 59 odst. 7Obchodního zákoníku,- lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akciía končí dnem 31.01.2000 (slovy: třicátého prvního ledna roku dvatisíce), 27.7.2000 - 16.1.2001
g) - nový druh akcií se nevydává. 27.7.2000 - 16.1.2001
Jediný akcionář obchodní společnosti EURONOVA,a.s. (dále jen,,společnost"), společnost EURONOVA HOLDING,a.s. rozhodl dlenotářského zápisu NZ 235/98, N 289/98 sepsaného dne 29.4.1998notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Bno, Heršpická5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akciípeněžitým vkladem takto: 25.5.1998 - 14.4.2000
a) - částka, o níž má být základní jmění zvýšeno, činí1.070.680.000,--Kč (slovy:jednamiliardasedmdesátmilionůšestsetosmdesáttisíc korunčeských), a to z dosavadních 1.214.320.000,--Kč (slovy:jednamiliardadvěstěčtrnáctmilionůtřistadvacettisíc korunčeských) na 2.285.000.000,--Kč (slovy:dvěmiliardydvěstěosmdesátpětmilionů korun českých), 25.5.1998 - 14.4.2000
upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští, 25.5.1998 - 14.4.2000
b) - počet upisovaných akcií 107.068 kusů (slovy:stosedmtisícšedesátosm kusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,--Kč,(slovy: desettisíc korun českých), jmenovitá hodnota všechnových akcií je stejná,- druh upisovaných akcií - kmenové- forma upisovaných akcií - 107.068 kusů (slovy:stosedmdesáttisícšedesátosm kusů) na jméno,- podoba upisovaných akcií - litinná, 25.5.1998 - 14.4.2000
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři -obchodní společnosti EURONOVA HOLDING,a.s., kterému zároveňsvědčí přednostní právo k upsání těchto akcií na 121.432 ksakcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lze upsat 107.068 ks akciío jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, což znamená, že na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lzeupsat 0,88 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, 25.5.1998 - 14.4.2000
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdymohlo být toto právo vykonáno poprvé, 25.5.1998 - 14.4.2000
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou takto upsané akcie nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 25.5.1998 - 14.4.2000
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je sídlospolečnosti EURONOVA,a.s., Brno, Slavíčkova 1a, 638 00, a to propřípad vykonání přednostního práva i pro případ upisování akciína základě veřejné výzvy k upisování akcií, 25.5.1998 - 14.4.2000
lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem při výkonupřednostního práva je do 31.12.1998 (slovy: třicátého prvéhoprosince roku tisíc devětset devadesát osm), počátek jejího běhubude den následující po dni, kdy nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, 25.5.1998 - 14.4.2000
lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem na základě veřejnévýzvy k upisování akcií v případě, že se nepodaří upsat všechnyakcie s využitím přednostního práva, je patnáctidenní a počátekjejího běhu je třetí den od konce prvé lhůty pro upisování akciís využitím přednostního práva, 25.5.1998 - 14.4.2000
emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korunčeských) a je pro všechny upisovatele stejný, 25.5.1998 - 14.4.2000
f) - upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti EURONOVA,a.s. u ABN - AMRO Bank N.V.,pobočka Brno, Brandlova 4, 602 00 Brno, č.ú. 36513/5400, 25.5.1998 - 14.4.2000
lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akciía končí dnem 20.04.1999 (slovy: dvacátého dubna roku tisícdevětset devadesát devět) bez ohledu na to, zda akcie bylyupsány s využitím přednostního práva či nikoli. 25.5.1998 - 14.4.2000
g) - nový druh akcií se nevydává. 25.5.1998 - 14.4.2000
Jediný akcionář společnosti EURONOVA,a.s. (dále jen,,společnost"), společnost EURONOVA HOLDING,a.s. rozhodl dlenotářského zápisu NZ 28/98, N 45/98 sepsaného dne 19.1.1998notářkou JUDr. Vladimírou Kostřicovou, se sídlem Brno, Heršpická5, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním akciípeněžitým vkladem takto: 10.2.1998 - 22.5.1998
a) - částka o níž má být základní jmění zvýšeno, činí333.460.000,-Kč, t.j. slovy třista třicet tři miliónů čtyřistašedesát tisíc korun českých, a to z dosavadních 880.860.000,-Kč,t.j. slovy osmset osmdesát miliónů osmset šedesát tisíc korunčeských na 1.214.320.000,-Kč, t.j. slovy jedna miliarda dvěstěčtrnáct miliónů třista dvacet tisíc korun českých.- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští, 10.2.1998 - 22.5.1998
b) - počet upisovaných akcií 33.346 kusů (slovy: třicet třitisíc třista četyřicet šest kusů)- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 10.000,-Kč,(slovy: deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota všechnových akcií je stejná,- druh upisovaných akcií - kmenové,- forma upisovaných akcií - 33.346 ks (slovy: třicet tři tisíctřista čtyřicet šest kusů) na jméno,- podoba upisovaných akcií - listinná, 10.2.1998 - 22.5.1998
c) - všechny akcie budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři -obchodní společnosti EURONOVA HOLDING,a.s., kterému zároveňsvědčí přednostní právo k upsání těchto akcií, na 88.086 ksakcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat 33.346 ks akciío jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, což znamená, že na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lzeupsat 0,38 nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,- rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdymohlo být toto právo vykonáno poprvé, 10.2.1998 - 22.5.1998
d) - v případě, že akcie nebo jejich část, nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou takto upsané akcie nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k upsání akcií, 10.2.1998 - 22.5.1998
e) - místo pro upisování akcií peněžitým vkladem je sídlospolečnosti EURONOVA,a.s., Brno, Slavíčkova 1a, 638 00, a to propřípad vykonání přednostního práva i pro případ upisování akciína základě veřejné výzvy k upisování akcií,- lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem při výkonupřednostního práva je do 31.12.1998 (slovy: třicátého prvnéhoprosince roku tisíc devětset devadesát osm), počátek jejího běhubude den následující po dni, kdy nabude právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Brně o zápisu usnesení o tomtozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku,- lhůta pro upisování akcií nepeněžitým vkladem na základě výzvyk upisování akcií v případě, že se nepodaří upsat všechny akcies využitím přednostního práva, je patnáctidenní a počátek jejíhoběhu je třetí den od konce prvé lhůty pro upisování akcií svyužitím přednostního práva,- emisní kurz upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotouupsaných akcií, tj. 10.000,--Kč, tj.slovy deset tisíc korunčeských a je pro všechny upisovatele stejný, 10.2.1998 - 22.5.1998
f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciína účet společnosti EURONOVA,a.s. u ABN - AMRO Bank N.V.,pobočka Brno, Brandlova 4, 602 00 Brno, č.ú. 36513/5400,- lhůta pro splacení peněžitého vkladu začíná dnem upsání akciía končí dnem 19.1.1999 (slovy: devatenáctého ledna roku tisícdevětset devadesát devět) bez ohledu na to, zda akcie bylyupsány s využitím přednostního práva či nikoli. 10.2.1998 - 22.5.1998
g) nový druh akcií se nevydává. 10.2.1998 - 22.5.1998
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou20.12.1996. 9.10.1997
Jediný akcionář: EURONOVA HOLDING,a.s. se sídlem Brno,Slavíčkova 1a, IČO 00 51 62 36. 9.10.1997 - 1.11.2009
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne14.6.1996. 31.8.1996
Společnost se ke dni 30.6.1996 sloučila se společnostmi:- NEO, spol. s r.o., IČO 00 55 99 54, Rg C 258 KOS V Brně- ČESKÁ GENERAL FOOD-INVEST, s.r.o., IČO 49 19 26 80, Rg C 23597 KOS v Brně- PENNY, a.s., IČO 16 73 59 27, Rg B 1963 KOS v Brně- BONA, a.s., IČO 14 70 67 84, Rg B 1964 KOS v Brně- PLUTO, a.s., IČO 18 62 97 92, Rg B 1967 KOS v Brně- EURONOVA, k.s., IČO 44 01 31 59, Rg A XXXI 400 KOS v Brně- EURODOMUS, k.s., IČO 44 96 37 69, Rg A XXXI 451 KOS v Brně 31.8.1996
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 21.7.1995 uzavřenou meziMORAVA FOOD, a.s. jako prodávající a EURONOVA, k.s. se sídlemSlavíčkova 1a, jako kupující, zapsaná pod Rg. A XXXI 400 vobchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brnědošlo k prodeji prodejny č. 06 na Masarykově ul. 37 v Brně. 29.2.1996
Způsob zřízení: Zakladatelskou smlouvou o založení společnosti zedne 4.10.1991 podle par. 25 zák.č. 104/90 Sb. 16.10.1991
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis dva členovépředstavenstva nebo ředitel společnosti v rozsahu udělenéhopověření 16.10.1991 - 15.6.1993
Základní kapitál: 300.000,-- Kčs 16.10.1991 - 27.3.1992
je rozdělen na: 30 akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kčs najméno 16.10.1991 - 27.3.1992

Kapitál AHOLD Czech Republic, a.s.

zakladni jmění 2 892 580 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.2013
zakladni jmění 2 895 770 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.2010 - 20.12.2013
zakladni jmění 2 000 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.2009 - 31.12.2010
zakladni jmění 6 242 680 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.7.2005 - 1.11.2009
zakladni jmění 6 842 680 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.7.2002 - 20.7.2005
zakladni jmění 3 889 710 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.1.2001 - 10.7.2002
zakladni jmění 2 285 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.2000 - 16.1.2001
zakladni jmění 1 214 320 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.5.1998 - 14.4.2000
zakladni jmění 880 860 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.1997 - 22.5.1998
zakladni jmění 880 860 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.8.1996 - 9.10.1997
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.1992 - 31.8.1996

Sídlo AHOLD Czech Republic, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Radlická 520 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5
8.4.2014
Adresa Slavíčkova 827 , 638 00 Brno Česká republika
Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno
17.12.2013 - 8.4.2014
Adresa Slavíčkova 0 , 638 00 Brno Česká republika
Brno, Slavíčkova /1a, PSČ 63800
12.1.2012 - 17.12.2013
Adresa Slavíčkova 1 , 638 00 Brno Česká republika
Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 63800
16.2.1996 - 12.1.2012
Adresa tř. kpt. Jaroše 5 , Brno Česká republika
Brno, tř. kpt. Jaroše 5
16.10.1991 - 16.2.1996

Předmět podnikání AHOLD Czech Republic, a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 8.4.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.7.2009
projektová činnost ve výstavbě 22.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 22.7.2009
obchod selektřinou 4.3.2005
nákup, skladování aprodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků 4.3.2005 - 22.7.2009
zprostředkování obchodu aslužeb 4.3.2005 - 22.7.2009
fotografické služby 10.7.2002 - 22.7.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako hořlavé a dráždivé 10.7.2002 - 22.7.2009
nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivýchpřípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraciprodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 10.7.2002 - 22.7.2009
balení a pražení kávy 4.7.2000 - 22.7.2009
kopírovací práce 4.7.2000 - 22.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 2.3.1999 - 22.7.2009
provozování hlídaných parkovišť 2.3.1999 - 22.7.2009
mlékárenství 10.2.1998
mlynářství 10.2.1998
pekařství 10.2.1998
výroba nealkoholických nápojů 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba výrobků z brambor 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba těstovin 10.2.1998 - 22.7.2009
balení potravin 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba jedlých tuků a olejů 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba čokolády, čokoládových a nečokoládových cukrovinek 10.2.1998 - 22.7.2009
výroba škrobu a výrobků z něj 10.2.1998 - 22.7.2009
konzervárenství 10.2.1998 - 22.7.2009
mrazírenská výroba 10.2.1998 - 22.7.2009
řeznictví a uzenářství 16.10.1997
hostinská činnost 16.10.1997
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej 16.10.1997 - 22.7.2009
prodej drogistického zboží 16.10.1997 - 22.7.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 16.10.1997 - 22.7.2009
projektová činnost v investiční výstavbě 16.10.1997 - 22.7.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nicha jejich odstraňování 16.10.1997 - 22.7.2009
zprostředkování nákupu prodeje a pronájmu nemovitostí 16.10.1997 - 22.7.2009
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmemnemovitostí 16.10.1997 - 22.7.2009
pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných nežzákladních služeb 16.10.1997 - 22.7.2009
marketing 16.10.1997 - 22.7.2009
- obchodní a výrobní činnost v oblasti spotřebního, průmyslovéhoa potravinářského zboží včetně franchise a leasingu, 9.10.1997 - 16.10.1997
prodej drogistického zboží 9.10.1997 - 16.10.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 9.10.1997 - 16.10.1997
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 9.10.1997 - 16.10.1997
zprostředkování nákupu prodeje a pronájmu nemovitostí 9.10.1997 - 16.10.1997
pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných nežzákladních služeb 9.10.1997 - 16.10.1997
marketing 9.10.1997 - 16.10.1997
- obchodní a výrobní činnost v oblasti spotřebního, průmyslovéhoa potravinářského zboží včetně franchise a leasingu,- zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu činnostinevyžadujícího zvláštní povolení- obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v rozsahu předmětučinnosti azprostředkování výuky učňů 16.10.1991 - 9.10.1997

vedení firmy AHOLD Czech Republic, a.s.

Statutární orgán AHOLD Czech Republic, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Jesper Gronnegaard Lauridsen 5.1.2017
Vznik členství 20.12.2016
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: Grafická 958 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Grafická 958/37, Smíchov, 150 00 Praha 5
Člen představenstva Simon Gerrit Spaans 5.1.2017
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: Grafická 958 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Grafická 958/37, Smíchov, 150 00 Praha 5
člen představenstva Ing. Stanislav Zeman 16.10.1991 - 11.2.1992
Adresa: Šmeralova 39 , Brno Česká republika
Brno, Šmeralova 39
člen představenstva Ing. Josef Hájek 16.10.1991 - 15.6.1993
Adresa: Kounicova 34 , Brno Česká republika
Brno, Kounicova 34
člen představenstva Ing. Miroslav Foltýn 16.10.1991 - 15.6.1993
Adresa: 1. května 10 , Brno Česká republika
Brno, 1. května 10
člen představenstva Milan Ehrlich 16.10.1991 - 15.6.1993
Adresa: Štichova 646 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 646
člen představenstva JUDr. Petr Protiva 11.2.1992 - 15.6.1993
Adresa: Macháčkova 5 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Macháčkova 5
místopředseda představenstva Ing. Josef Hájek 15.6.1993 - 3.10.1994
Adresa: Kounicova 34 , Brno Česká republika
Brno, Kounicova 34
člen představenstva a ředitel Ing. Miroslav Foltýn 15.6.1993 - 3.10.1994
Adresa: 1. května 10 , Brno Česká republika
Brno, 1. května 10
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Kulhánek 3.10.1994 - 21.10.1994
Adresa: Smetanova 9 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Smetanova 9
předseda představenstva JUDr. Petr Protiva 15.6.1993 - 15.9.1995
Adresa: Macháčkova 5 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Macháčkova 5
člen představenstva JUDr. Ivan Rott 15.6.1993 - 15.9.1995
Adresa: Svážná 5 , Brno Česká republika
Brno, Svážná 5
místopředseda představenstva Ing. Bohumil Kulhánek 21.10.1994 - 15.9.1995
Adresa: Smetanova 9 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Smetanova 9
předseda představenstva Ing. Jan Kopřiva 15.9.1995 - 31.8.1996
Adresa: Ulrychova 1 , Brno Česká republika
Brno, Ulrychova 1, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. František Červenka 15.9.1995 - 31.8.1996
Adresa: kpt.Nálepky 1073 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, kpt.Nálepky 1073/10, okres Nový Jičín
místopředseda představenstva JUDr. Antonín Jízdný 15.9.1995 - 31.8.1996
Adresa: Jírovcova 61 , Brno Česká republika
Brno, Jírovcova 61, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Vladimír Mikel 15.9.1995 - 31.8.1996
Adresa: Zednická 955 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Zednická 955
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Mikel 15.8.1996 - 31.8.1996
Adresa: Malešovská 666 , Brno Česká republika
Brno, Malešovská 666/25, okres Brno-město
předseda představenstva JUDr. Antonín Jízdný 31.8.1996 - 23.1.1997
Adresa: Jírovcova 61 , Brno Česká republika
Brno, Jírovcova 61, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Pavel Konopka 31.8.1996 - 23.1.1997
Adresa: Žilinská 1361 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Žilinská 1361, okres Ostrava-město
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Mikel 31.8.1996 - 23.1.1997
Adresa: Malešovská 666 , Brno Česká republika
Brno, Malešovská 666/25, okres Brno-město
předseda představenstva JUDr. Antonín Jízdný 23.1.1997 - 17.12.1998
Adresa: Jírovcova 61 , Brno Česká republika
Brno, Jírovcova 61, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Mikel 23.1.1997 - 2.3.1999
Adresa: Malešovská 666 , Brno Česká republika
Brno, Malešovská 666/25, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Pavel Konopka 23.1.1997 - 2.3.1999
Adresa: Žilinská 1361 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Žilinská 1361, okres Ostrava-město
předseda představenstva Arie Dirk Boer 17.12.1998 - 2.3.1999
Adresa: Beelslaan 3 , PK Haarlem Nizozemské království
Beelslaan 3, 2012 PK Haarlem
předseda představenstva Arie Dirk Boer 2.3.1999 - 23.2.2000
Adresa: Beelslaan 3 , PK Haarlem Nizozemské království
Beelslaan 3, 2012 PK Haarlem
místopředseda představenstva Jiří Wegmann 2.3.1999 - 10.7.2002
Vznik funkce 9.12.1998
Zánik funkce 27.9.2001
Adresa: Čiklova 19 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Čiklova 19, PSČ 14000
člen představenstva JUDr. Ivan Cestr 2.3.1999 - 10.7.2002
Vznik funkce 21.12.1998
Zánik funkce 27.9.2001
Adresa: Rooseveltova 575 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Rooseveltova 575/39, PSČ 16000
předseda představenstva Arie Dirk Boer 23.2.2000 - 10.7.2002
Vznik funkce 27.8.1998
Zánik funkce 4.10.2000
Adresa: Beelslaan 3 , PK Haarlem Nizozemské království
Beelslaan 3, 2012 PK Haarlem
předseda představenstva Peter Arne Ruzicka 10.7.2002 - 15.7.2004
Vznik funkce 4.10.2000
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Mezipolí 740 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14000
místopředseda představenstva Jaroslav Ibl 10.7.2002 - 15.7.2004
Vznik funkce 27.9.2001
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Čs.Armády 3115 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Čs.Armády 3115, PSČ 27201
člen představenstva Geertjan Ten Hoonte 10.7.2002 - 15.7.2004
Vznik funkce 27.9.2001
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: V Šáreckém údolí 466 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, V Šáreckém údolí 466/10, PSČ 16000
člen představenstva Milan Růžička 15.7.2004 - 11.8.2005
Zánik členství 29.3.2005
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 29.3.2005
Adresa: Nad lomem 2608 , Brno Česká republika
Brno, Nad lomem 2608/16
místopředseda představenstva Adriaan Frank Rijksen 15.7.2004 - 29.5.2007
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 20.11.2006
Adresa: Mezipolí 740 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14000
člen představenstva Tomasz Szewczyk 11.8.2005 - 2.7.2007
Vznik členství 29.3.2005
Zánik členství 13.11.2006
Vznik funkce 29.3.2005
Zánik funkce 13.11.2006
Adresa: Czorsztynska 6 , Krakov Polská republika
Krakov, Czorsztynska 6, 30-665
člen představenstva Lodewijk Jan Van Der Werf 2.7.2007 - 2.7.2007
Vznik členství 13.10.2006
Adresa: Mezipolí 740 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14000
předseda představenstva Jacobus Eugene Quirinus Maria Boelen 15.7.2004 - 19.9.2007
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 11.10.2006
Adresa: Mezipolí 740 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14000
místopředseda představenstva Jacobus Johannes Smit 29.5.2007 - 19.9.2007
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 16.8.2007
Vznik funkce 20.11.2006
Zánik funkce 16.8.2007
Adresa: Mezipolí 740 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14000
místopředseda představenstva Ing. Petr Doňar 19.9.2007 - 23.7.2009
Vznik členství 16.8.2007
Zánik členství 30.3.2009
Vznik funkce 16.8.2007
Zánik funkce 30.3.2009
Adresa: 250 64 Hovorčovice 429 Česká republika
Hovorčovice 429, PSČ 25064
předseda představenstva Johannes Albert Boeijenga 19.9.2007 - 28.8.2009
Vznik členství 11.10.2006
Zánik členství 9.8.2009
Vznik funkce 11.10.2006
Zánik funkce 9.8.2009
Adresa: Mezipolí 740 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14000
člen představenstva Lodewijk Jan Van Der Werf 2.7.2007 - 19.1.2011
Vznik členství 13.10.2006
Zánik členství 11.6.2010
Adresa: Mezipolí 740 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14000
místopředseda představenstva Derk Jan Terhorst 23.7.2009 - 12.1.2012
Vznik členství 1.4.2009
Vznik funkce 1.4.2009
Adresa: Mezipolí 740 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14100
předseda představenstva Jan Ario Eliza Van Dam 28.8.2009 - 12.1.2012
Vznik členství 10.8.2009
Vznik funkce 10.8.2009
Adresa: Mezipolí 740 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14100
předseda představenstva Jan Ario Eliza Van Dam 12.1.2012 - 20.5.2013
Vznik členství 10.8.2009
Zánik členství 1.4.2013
Vznik funkce 10.8.2009
Zánik funkce 1.4.2013
Adresa: Mezipolí 740 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14100
člen představenstva Ing. Milan Strieženec 19.1.2011 - 17.12.2013
Vznik členství 22.11.2010
Adresa: Bazalková 0 , 103 00 Praha 10 - Kolovraty Česká republika
Praha 10 - Kolovraty, Bazalková /6, PSČ 10300
místopředseda představenstva Derk Jan Terhorst 12.1.2012 - 17.12.2013
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 10.3.2014
Vznik funkce 1.4.2009
Zánik funkce 10.3.2014
Adresa: Mezipolí 740 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ 14100
místopředseda představenstva Derk Jan Terhorst 17.12.2013 - 8.4.2014
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 10.3.2014
Vznik funkce 1.4.2009
Zánik funkce 10.3.2014
Adresa: K Hlásku 856 , 164 00 Praha 6 Česká republika
K Hlásku 856, Nebušice, 164 00 Praha 6
předseda představenstva Jesper Groennegaard Lauridsen 20.5.2013 - 2.12.2014
Vznik členství 1.4.2013
Vznik funkce 1.4.2013
Adresa: Provincialeweg 11 , MA Zaandam Nizozemské království
1506MA Zaandam, Provincialeweg 11
člen představenstva Ing. Milan Strieženec 17.12.2013 - 22.6.2015
Vznik členství 22.11.2010
Adresa: Bazalková 705 , 103 00 Praha 10 Česká republika
Bazalková 705/6, Kolovraty, 103 00 Praha 10
člen představenstva Simon Gerrit Spaans 8.4.2014 - 22.6.2015
Vznik členství 10.3.2014
Adresa: Wijsmullerstraat 172 , Amsterdam Nizozemské království
1058 Amsterdam, Wijsmullerstraat 17 2 hoog
předseda představenstva Jesper Groennegaard Lauridsen 2.12.2014 - 22.6.2015
Vznik členství 1.4.2013
Vznik funkce 1.4.2013
Adresa: Na Kotlářce 1082 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na Kotlářce 1082/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen představenstva Ing. Milan Strieženec 22.6.2015 - 17.7.2015
Vznik členství 22.11.2010
Adresa: Gercenova 932 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Gercenova 932/19, Hostivař, 102 00 Praha 10
člen představenstva Ing. Milan Strieženec 17.7.2015 - 12.11.2015
Vznik členství 22.11.2010
Adresa: Bazalková 705 , 103 00 Praha 10 Česká republika
Bazalková 705/6, Kolovraty, 103 00 Praha 10
člen představenstva Ing. Milan Strieženec 12.11.2015 - 14.11.2015
Vznik členství 22.11.2010
Vznik funkce 22.11.2010
Adresa: Gercenova 932 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Gercenova 932/19, Hostivař, 102 00 Praha 10
člen představenstva Simon Gerrit Spaans 22.6.2015 - 4.1.2016
Vznik členství 10.3.2014
Adresa: Gercenova 932 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Gercenova 932/19, Hostivař, 102 00 Praha 10
člen představenstva Ing. Milan Strieženec 14.11.2015 - 4.1.2016
Vznik členství 22.11.2010
Vznik funkce 22.11.2010
Adresa: Bazalková 705 , 103 00 Praha 10 Česká republika
Bazalková 705/6, Kolovraty, 103 00 Praha 10
člen představenstva Simon Gerrit Spaans 4.1.2016 - 28.4.2016
Vznik členství 10.3.2014
Adresa: Thunovská 184 , 118 00 Praha 1 Česká republika
Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1
předseda představenstva Jesper Groennegaard Lauridsen 22.6.2015 - 5.1.2017
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 20.12.2016
Vznik funkce 1.4.2013
Zánik funkce 20.12.2016
Adresa: Gercenova 932 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Gercenova 932/19, Hostivař, 102 00 Praha 10
člen představenstva Ing. Milan Strieženec 4.1.2016 - 5.1.2017
Vznik členství 22.11.2010
Zánik členství 22.11.2014
Vznik funkce 22.11.2010
Adresa: Bazalková 705 , 103 00 Praha 10 Česká republika
Bazalková 705/6, Kolovraty, 103 00 Praha 10
člen představenstva Simon Gerrit Spaans 28.4.2016 - 5.1.2017
Vznik členství 10.3.2014
Zánik členství 20.12.2016
Adresa: Gercenova 932 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Gercenova 932/19, Hostivař, 102 00 Praha 10

Dozorčí rada AHOLD Czech Republic, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Jan Ernst C De Groot 28.12.2016
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: Heimanslaan 2 , GG Heemstede Nizozemské království
2101 GG Heemstede, Heimanslaan 2
člen Ing. Martin Borovička 15.6.1993 - 15.9.1995
Adresa: Bulharská 30 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Bulharská 30
předseda JUDr. Jiří Terč 15.6.1993 - 15.9.1995
Adresa: Na okraji 31 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Na okraji 31
člen David Protiva 15.6.1993 - 15.9.1995
Adresa: Macháčkova 5 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Macháčkova 5
předseda JUDr. Jiří Navrátil 15.9.1995 - 23.1.1997
Adresa: Radnická 1 , Brno Česká republika
Brno, Radnická 1, okres Brno-město
člen JUDr. Filip Horák 15.9.1995 - 23.1.1997
Adresa: Vážná 3 , Brno Česká republika
Brno, Vážná 3, okres Brno-město
členka JUDr. Sáša Navrátilová 15.9.1995 - 23.1.1997
Adresa: Radnická 1 , Brno Česká republika
Brno, Radnická 1, okres Brno-město
člen JUDr. Filip Horák 23.1.1997 - 2.3.1999
Adresa: Vážná 3 , Brno Česká republika
Brno, Vážná 3, okres Brno-město
člen JUDr. Filip Horák 2.3.1999 - 11.3.1999
Adresa: Vážná 3 , Brno Česká republika
Brno, Vážná 3, okres Brno-město
předseda JUDr. Jiří Navrátil 23.1.1997 - 10.7.2002
Vznik funkce 18.7.1995
Zánik funkce 22.4.1999
Adresa: Radnická 1 , Brno Česká republika
Brno, Radnická 1, okres Brno-město
členka JUDr. Sáša Navrátilová 23.1.1997 - 10.7.2002
Vznik funkce 18.7.1995
Zánik funkce 27.7.2000
Adresa: Radnická 1 , Brno Česká republika
Brno, Radnická 1, okres Brno-město
člen Prof. Ing. Jiří Jindra CSc. 11.3.1999 - 10.7.2002
Vznik funkce 9.12.1998
Zánik funkce 27.7.2000
Adresa: Vršovická 85 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vršovická 85, PSČ 10000
člen Prof. Ing. Jiří Jindra CSc. 10.7.2002 - 14.11.2006
Vznik funkce 27.7.2000
Zánik funkce 2.6.2006
Adresa: Vršovická 85 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vršovická 85, PSČ 10000
předseda Johannes Gerhardus Andreae 10.7.2002 - 8.11.2007
Vznik funkce 27.7.2000
Zánik funkce 2.6.2004
Adresa: Polweg 1 , XE Blaricum Nizozemské království
Polweg 1,1261 XE Blaricum
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Navrátil 14.11.2006 - 10.1.2011
Vznik členství 2.6.2006
Zánik členství 22.11.2010
Adresa: Zatloukalova 35 , 621 00 Brno Česká republika
Brno, Zatloukalova 35, PSČ 62100
člen JUDr. Sáša Navrátilová 10.7.2002 - 12.1.2012
Vznik funkce 27.7.2000
Adresa: Radnická 1 , Brno Česká republika
Brno, Radnická 1, okres Brno-město
předseda dozorčí rady Arie Dirk Boer 8.11.2007 - 30.10.2012
Vznik členství 11.7.2007
Zánik členství 29.12.2011
Vznik funkce 10.10.2007
Zánik funkce 29.12.2011
Adresa: Provincialeweg 11 , Zaandam Nizozemské království
Zaandam, Provincialeweg 11, 1506
člen JUDr. Sáša Navrátilová 12.1.2012 - 30.10.2012
Zánik členství 27.10.2005
Vznik funkce 27.7.2000
Adresa: Radnická 1 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Radnická 1, PSČ 60200
člen dozorčí rady JUDr. Sáša Navrátilová 30.10.2012 - 2.8.2013
Zánik členství 27.10.2005
Vznik funkce 27.7.2000
Adresa: Radnická 1 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Radnická 1, PSČ 60200
člen dozorčí rady Christianus Willebrordus Dik 10.1.2011 - 17.12.2013
Vznik členství 22.11.2010
Adresa: Provincialeweg 11 , MA Zaandam Nizozemské království
MA Zaandam, Provincialeweg 11, 1506
člen dozorčí rady Alexander Theodorus Petrus Van Der Laan 30.10.2012 - 17.12.2013
Vznik členství 29.12.2011
Zánik členství 10.3.2014
Adresa: Provincialeweg 11 , MA Zaandam Nizozemské království
1506MA Zaandam , Provincialeweg 11
člen dozorčí rady JUDr. Sáša Navrátilová 2.8.2013 - 17.12.2013
Zánik členství 27.10.2005
Vznik funkce 27.7.2000
Adresa: Zatloukalova 397 , 621 00 Brno Česká republika
Zatloukalova 397/35, Ivanovice, 621 00 Brno
člen dozorčí rady JUDr. Sáša Navrátilová 17.12.2013 - 8.4.2014
Zánik členství 27.10.2005
Vznik funkce 27.7.2000
Adresa: Zatloukalova 397 , 621 00 Brno Česká republika
Zatloukalova 397/35, Ivanovice, 621 00 Brno
člen dozorčí rady Alexander Theodorus Petrus Van Der Laan 17.12.2013 - 8.4.2014
Vznik členství 29.12.2011
Zánik členství 10.3.2014
Adresa: Provincialeweg 11 , MA Zaandam Nizozemské království
1506MA Zaandam , Provincialeweg 11
člen dozorčí rady Christianus Willebrordus Dik 17.12.2013 - 28.12.2016
Vznik členství 22.11.2010
Zánik členství 22.11.2015
Adresa: Provincialeweg 11 , MA Zaandam Nizozemské království
MA Zaandam, Provincialeweg 11, 1506

Prokura AHOLD Czech Republic, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Josef Hájek 15.6.1993 - 3.10.1994
Adresa: Kounicova 34 , Brno Česká republika
Brno, Kounicova 34

Sbírka Listin AHOLD Czech Republic, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19737/SL 139 notářský zápis [NZ 907/2015] Městský soud v Praze 21.12.2015 21.12.2015 22
B 19737/SL 138 projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Městský soud v Praze 19.11.2015 19.11.2015 20.11.2015 6
B 19737/SL 137 notářský zápis [NZ 1046/2014-projekt rozdělení] Městský soud v Praze 1.12.2014 1.12.2014 6.1.2015 76
B 19737/SL 136 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 1.12.2014 6.1.2015 17
B 19737/SL 135 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.12.2014 6.1.2015 53
B 19737/SL 134 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 30.10.2014 30.10.2014 3.11.2014 68
B 19737/SL 133 ostatní fúze - projekt rozdělení Městský soud v Praze 30.10.2014 30.10.2014 31.10.2014 68
B 19737/SL 132 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 25.7.2014 29.9.2014 53
B 19737/SL 131 ostatní Zápis z VH Městský soud v Praze 14.7.2014 25.7.2014 29.9.2014 24
B 544/SL 130 notářský zápis stanovy, NZ 136/14 Městský soud v Praze 10.3.2014 3.4.2014 10.4.2014 20
B 544/SL 129 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 30.6.2013 9.2.2014 10.2.2014 62
B 544/SL 128 ostatní listina přítomných řádné VH Městský soud v Praze 9.10.2013 6.1.2014 6.1.2014 2
B 544/SL 127 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 9.10.2013 6.1.2014 6.1.2014 4
B 544/SL 126 ostatní pozvánka na řádnou VH Městský soud v Praze 9.10.2013 6.1.2014 6.1.2014 8
B 544/SL 125 ostatní návrhy představenstva na usnesení řádné VH Městský soud v Praze 9.10.2013 6.1.2014 6.1.2014 8
B 544/SL 124 notářský zápis rozhodnutí VH, Nz 342/2013 Městský soud v Praze 10.7.2013 18.12.2013 6.1.2014 23
B 544/SL 123 notářský zápis rozhodnutí VH, Nz 342/2013 Městský soud v Praze 10.7.2013 29.7.2013 2.8.2013 23
B 544/SL 122 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 1.4.2013 5.4.2013 21.5.2013 13
B 544/SL 121 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.4.2013 5.4.2013 21.5.2013 2
B 544/SL 120 výroční zpráva 2011 Městský soud v Praze 25.10.2012 25.1.2013 25.1.2013 49
B 544/SL 119 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 28.12.2012 25.1.2013 25.1.2013 8
B 544/SL 118 ostatní návrhy představenstva na usnesení VH, která se bude konat 28.12.2012 Městský soud v Praze 26.11.2012 25.1.2013 25.1.2013 11
B 544/SL 117 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 29.12.2011 1.11.2012 2.11.2012 4
B 544/SL 116 insolvenční rozhodnutí -odmítnutí Městský soud v Praze 12.1.2012 8.2.2012 3
B 544/SL 115 zpráva auditora 2000 Městský soud v Praze 23.5.2001 24.1.2012 20
B 544/SL 114 zpráva auditora 1999 Městský soud v Praze 6.6.2000 24.1.2012 20
B 544/SL 113 zpráva auditora 1998 Městský soud v Praze 21.5.1999 24.1.2012 18
B 544/SL 112 zpráva auditora 1997 Městský soud v Praze 29.5.1998 24.1.2012 18
B 544/SL 111 insolvenční rozhodnutí -zahájení řízení Městský soud v Praze 11.1.2012 18.1.2012 1
B 544/SL 110 výroční zpráva 2010 Městský soud v Praze 18.10.2011 12.1.2012 60
B 544/SL 109 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.11.2010 21.1.2011 3
B 544/SL 108 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 11.6.2010 21.1.2011 2
B 544/SL 107 ostatní - odst. z fce člena představ. Městský soud v Praze 1.6.2010 21.1.2011 1
B 544/SL 106 ostatní - smlouva o započt. pohledávek Městský soud v Praze 20.12.2010 10.1.2011 6
B 544/SL 105 ostatní - smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 20.12.2010 10.1.2011 7
B 544/SL 104 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 3.1.2011 61
B 544/SL 103 notářský zápis - stanovy, Nz 588/2010 Městský soud v Praze 22.11.2010 17.12.2010 29
B 544/SL 99 notářský zápis - projekt fúze, NZ 376/2009 Městský soud v Praze 4.9.2009 27.10.2009 38
B 544/SL 98 notářský zápis - projekt fúze, NZ 375/2009 Městský soud v Praze 4.9.2009 27.10.2009 37
B 544/SL 97 notářský zápis - projekt fúze, NZ 374/2009 Městský soud v Praze 4.9.2009 27.10.2009 34
B 544/SL 96 zpráva auditora k zahaj. rozvaze k 1.1.2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 27.10.2009 43
B 544/SL 95 zpráva auditora k 31.12.2008-ŽIOS Městský soud v Praze 18.3.2009 27.10.2009 25
B 544/SL 94 zpráva auditora k 31.12.2008-Logistic park Kl. Městský soud v Praze 10.6.2009 27.10.2009 23
B 544/SL 93 zpráva auditora k 31.12.2008-Centrolova Městský soud v Praze 10.6.2009 27.10.2009 14
B 544/SL 92 zpráva auditora k 31.12.2008-ACRH,a.s.-v likv. Městský soud v Praze 29.5.2009 27.10.2009 22
B 544/SL 91 zpráva auditora k 31.12.2008 Městský soud v Praze 29.5.2009 27.10.2009 43
B 544/SL 90 zpráva auditora k 31.12.2008-Ahold Central E. Městský soud v Praze 10.3.2009 27.10.2009 31
B 544/SL 102 notářský zápis - projekt fúze, NZ 379/2009 Městský soud v Praze 4.9.2009 27.10.2009 35
B 544/SL 101 notářský zápis - projekt fúze, NZ 378/2009 Městský soud v Praze 4.9.2009 27.10.2009 38
B 544/SL 100 notářský zápis - projekt fúze, NZ 377/2009 Městský soud v Praze 4.9.2009 27.10.2009 37
B 544/SL 89 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 7.8.2009 30.9.2009 72
B 544/SL 88 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 13.8.2009 7.9.2009 3
B 544/SL 87 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 13.8.2009 7.9.2009 3
B 544/SL 86 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 10.8.2009 7.9.2009 2
B 544/SL 85 ostatní - rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 9.8.2009 7.9.2009 1
B 544/SL 84 ostatní - čestné prohlášení Městský soud v Praze 12.5.2009 29.7.2009 1
B 544/SL 83 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.4.2009 29.7.2009 1
B 544/SL 82 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 1.4.2009 29.7.2009 2
B 544/SL 81 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.3.2009 29.7.2009 1
B 544/SL 80 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 29.6.2009 30.6.2009 1.7.2009 23
B 544/SL 79 ostatní -rozhod. jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2008 21.10.2008 4
B 544/SL 78 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 14.4.2008 21.10.2008 67
B 544/SL 77 výroční zpráva -konsolidovaná 2007 Městský soud v Praze 23.7.2008 99
B 544/SL 76 výroční zpráva -2006-konsolidovaná Městský soud v Praze 21.9.2007 29.5.2008 322
B 544/SL 75 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 13.8.2007 14.11.2007 1
B 544/SL 74 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 25.7.2007 14.11.2007 82
B 544/SL 73 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 11.7.2007 13.11.2007 1
B 544/SL 72 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 2.6.2004 13.11.2007 2
B 544/SL 71 ostatní -ČP Městský soud v Praze 31.8.2007 13.11.2007 5
B 544/SL 70 ostatní -zápis ze zas. DR Městský soud v Praze 10.10.2007 13.11.2007 2
B 544/SL 69 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 16.8.2007 4.10.2007 1
B 544/SL 68 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 11.10.2006 4.10.2007 2
B 544/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.12.2006 4.10.2007 1
B 544/SL 66 výroční zpráva 2005- konsolidovaná Městský soud v Praze 16.10.2006 27.8.2007 490
B 544/SL 65 ostatní -rozhod. VH Městský soud v Praze 5.12.2006 25.7.2007 4
B 544/SL 64 výroční zpráva 2005 Městský soud v Praze 4.12.2006 25.7.2007 74
B 544/SL 63 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 13.11.2006 10.7.2007 2
B 544/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.11.2006 10.7.2007 1
B 544/SL 61 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 20.11.2006 30.5.2007 2
B 544/SL 60 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.11.2006 30.5.2007 1
B 544/SL 59 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 2.6.2006 15.11.2006 1
B 544/SL 58 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 2.6.2004 15.11.2006 2
B 544/SL 57 výroční zpráva -2004 Městský soud v Praze 31.5.2005 31.3.2006 60
B 544/SL 56 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 22.8.2005 2.9.2005 2
B 544/SL 55 ostatní - návrh Sml. o přev. č. jmění Městský soud v Praze 2.9.2005 456
B 544/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.5.2005 12.8.2005 1
B 544/SL 53 ostatní -rozhod. VH Městský soud v Praze 29.4.2005 12.8.2005 1
B 544/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.5.2005 27.7.2005 20
B 544/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.2.2005 8.3.2005 20
B 544/SL 50 notářský zápis -NZ 122/2005-rozh. jed. akcion Městský soud v Praze 17.2.2005 8.3.2005 10
B 544/SL 49 notářský zápis -NZ 517/2001-rozh- jed. akcion Městský soud v Praze 20.11.2001 8.3.2005 6
B 544/SL 48 ostatní -zpráva doz. rady Městský soud v Praze 30.6.2004 21.1.2005 1
B 544/SL 47 ostatní -generální pověření Městský soud v Praze 22.8.2003 21.1.2005 1
B 544/SL 46 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 30.6.2004 21.1.2005 7
B 544/SL 45 výroční zpráva -2003 Městský soud v Praze 14.5.2004 21.1.2005 42
B 544/SL 44 notářský zápis -NZ 667/2004 Městský soud v Praze 2.9.2004 4.1.2005 6
B 544/SL 43 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 19.8.2003 23.7.2004 6
B 544/SL 42 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 30.4.2003 23.7.2004 2
B 544/SL 41 notářský zápis -rozhod. VH Městský soud v Praze 30.4.2003 23.7.2004 5
B 544/SL 40 výroční zpráva 2002 Městský soud v Praze 29.8.2003 9.1.2004 53
B 544/SL 39 ostatní - zpráva o vztazích Městský soud v Praze 24.3.2003 7.4.2003 6
B 544/SL 38 ostatní - zpráva o vztazích Městský soud v Praze 27.3.2002 7.3.2003 4
B 544/SL 37 účetní závěrka 2001 Městský soud v Praze 7.7.2002 21.1.2003 27
B 544/SL 36 stanovy společnosti - dodatek Městský soud v Praze 28.6.2002 21.1.2003 14
B 544/SL 35 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 27.9.2001 16.1.2003 1
B 544/SL 34 ostatní - rozhodn.akcionáře Městský soud v Praze 27.9.2001 16.1.2003 1
B 544/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.3.2002 16.1.2003 18
B 544/SL 32 notářský zápis - rozhodn.akcionáře Městský soud v Praze 27.12.2000 16.1.2003 5
B 544/SL 31 notářský zápis - rozhodn.akcionáře Městský soud v Praze 27.7.2000 16.1.2003 8
B 544/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.8.1999 16.1.2003 18
B 544/SL 29 notářský zápis - rozhodn. Městský soud v Praze 18.8.1999 16.1.2003 6
B 544/SL 28 ostatní - zápis o vztazích Městský soud v Praze 15.10.2001 9.4.2002 5
B 544/SL 27 notářský zápis - rozhodnutí Městský soud v Praze 20.3.2000 27.7.2000 6
B 544/SL 26 notářský zápis - rozhodnutí Městský soud v Praze 20.3.2000 27.7.2000 7
B 544/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.1999 27.7.2000 18
B 544/SL 24 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 29.3.1999 7.5.1999 18
B 544/SL 23 notářský zápis - dod.č.6a7 stanov Městský soud v Praze 29.3.1999 7.5.1999 5
B 544/SL 22 notářský zápis - dodatek č. 4 ke stanovám Městský soud v Praze 15.9.1998 10.3.1999 4
B 544/SL 21 notářský zápis - dodatek č. 5 ke stanovám Městský soud v Praze 9.12.1998 10.3.1999 5
B 544/SL 20 ostatní - rozhodnutí jedi. akc. Městský soud v Praze 21.12.1998 10.3.1999 1
B 544/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.12.1998 10.3.1999 18
B 544/SL 18 notářský zápis - dodatek č. 3, stanovy Městský soud v Praze 27.8.1998 22.12.1998 21
B 544/SL 17 ostatní - zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 27.8.1998 22.12.1998 1
B 544/SL 16 notářský zápis - stanovy Městský soud v Praze 29.4.1998 1.6.1998 27
B 544/SL 9 ostatní - zakl.smlouva Městský soud v Praze 26.6.1997 17.3.1998 5
B 544/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.10.1996 17.3.1998 13
B 544/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 28.2.1992 17.3.1998 4
B 544/SL 6 notářský zápis Městský soud v Praze 2.6.1993 17.3.1998 4
B 544/SL 5 účetní závěrka - 1994 Městský soud v Praze 31.12.1994 17.3.1998 4
B 544/SL 4 účetní závěrka - 1995 Městský soud v Praze 31.12.1995 17.3.1998 15
B 544/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 18.7.1995 17.3.1998 4
B 544/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 29.12.1995 17.3.1998 7
B 544/SL 15 notářský zápis - stanovy + dodatek č. 1/98 Městský soud v Praze 19.1.1998 17.3.1998 28
B 544/SL 14 notářský zápis - stanovy Městský soud v Praze 19.12.1997 17.3.1998 27
B 544/SL 13 ostatní - výpis z OR Městský soud v Praze 14.10.1997 17.3.1998 2
B 544/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.1997 17.3.1998 17
B 544/SL 11 účetní závěrka - 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 17.3.1998 18
B 544/SL 10 notářský zápis Městský soud v Praze 20.12.1996 17.3.1998 289
B 544/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 14.6.1996 17.3.1997 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AHOLD Czech Republic, a.s.

IČO (identifikační číslo) 44012373
Jméno AHOLD Czech Republic, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 2.11.1992
Celkový počet živností: 42
Aktivních živností: 10

Sídlo AHOLD Czech Republic, a.s.

Živnosti a provozovny AHOLD Czech Republic, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pod Harfou 938/60, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000170870
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 10.6.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Libušská 400/115, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000170896
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.4.2009
Provozovna č. 3
Provozovna T. G. Masaryka 23, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1000170888
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Jáchymova 838, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1000170926
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.6.2000
Provozovna č. 5
Provozovna Křižíkova 213/44, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000170934
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 10.9.2008
Provozovna č. 6
Provozovna Sokolovská 394/17, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000170942
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.5.2008
Provozovna č. 7
Provozovna Radniční 3400, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1000170951
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.2008
Provozovna č. 8
Provozovna Záhlinická 1059, Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny 1000170969
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 25.3.2008
Provozovna č. 9
Provozovna náměstí Václava Vacka 6043/23, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1000170977
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.12.1998
Provozovna č. 10
Provozovna Mukařovského 1986/7, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1000484351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.6.2002
Provozovna č. 11
Provozovna 17. listopadu 2262, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1000650065
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.8.2010
Provozovna č. 12
Provozovna Kutnohorská 226, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000650073
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.8.2010
Provozovna č. 13
Provozovna Želetavská 1525/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000894568
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 14
Provozovna Nad Řekou 618, Ždírec nad Doubravou 582 63
Identifikační číslo provozovny 1001466551
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 13.10.2010
Provozovna č. 15
Provozovna Nádražní 1917, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1002027446
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.11.2010
Provozovna č. 16
Provozovna Nádražní 42, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1003359493
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.4.2011
Provozovna č. 17
Provozovna Šluknovská 3080, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1003792928
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.6.2011
Provozovna č. 18
Provozovna Krynická 488/31, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1003792936
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 1.6.2011
Provozovna č. 19
Provozovna Prusíkova 2577/16, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1003792944
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 1.6.2011
Provozovna č. 20
Provozovna Nádražní 1759, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004090277
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2011
Provozovna č. 21
Provozovna Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1004090269
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2011
Provozovna č. 22
Provozovna M. Horákové 1498, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1004090251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2011
Provozovna č. 23
Provozovna Jantarová 3344/4, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1005235236
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.3.2012
Provozovna č. 24
Provozovna Osvobození 54, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1005399930
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2012
Provozovna č. 25
Provozovna Šluknovská 470 01 Česká Lípa
Identifikační číslo provozovny 1008543047
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.11.2012
Provozovna č. 26
Provozovna Zámecká 2111, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1008764205
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 22.9.2004
Provozovna č. 27
Provozovna 301, Olomouc 783 01
Identifikační číslo provozovny 1008807621
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 16.4.1997
Provozovna č. 28
Provozovna 28. října 919, Neratovice 277 11
Identifikační číslo provozovny 1009091603
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.8.2013
Provozovna č. 29
Provozovna Hodonínská 1642/20, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1009321102
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 30
Provozovna Březinova 4248/62, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000167755
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 31
Provozovna Masarykovo náměstí 8, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1000167879
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 32
Provozovna Kollárova 2762/17, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000170250
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 33
Provozovna Vinohradská 1200/50, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1000170331
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 34
Provozovna Makovského 1219/27, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1000170446
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 35
Provozovna Soběslavská 3045, Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny 1000170594
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 13.7.2005
Provozovna č. 36
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1000170608
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 9.11.2005
Provozovna č. 37
Provozovna Jihomoravské náměstí 1098/1, Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny 1000168875
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 38
Provozovna Vondrákova 825/13, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1000168042
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 39
Provozovna Předškolní 680/4, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1000168158
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 40
Provozovna Záhumenní 351/3, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1000168310
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.5.2000
Provozovna č. 41
Provozovna Hraniční 1257, Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny 1000168379
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.11.1998
Provozovna č. 42
Provozovna Čs. armády 142, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1000169162
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.6.1998
Provozovna č. 43
Provozovna Pražská 1764, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1000169308
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.5.1999
Provozovna č. 44
Provozovna náměstí Sítná 3106, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1000169219
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.11.1998
Provozovna č. 45
Provozovna 1. máje 155, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1000169065
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 6.7.1997
Provozovna č. 46
Provozovna Slovenského národního povstání 1060, Chrudim 537 05
Identifikační číslo provozovny 1000168638
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 10.11.2000
Provozovna č. 47
Provozovna Janského 459/22, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000168948
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 48
Provozovna Rudná 3114/114, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1000168760
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.12.2001
Provozovna č. 49
Provozovna Krejnická 2021/1, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1000169740
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 26.3.2003
Provozovna č. 50
Provozovna Ondříčkova 580/39, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000170683
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.9.2006
Provozovna č. 51
Provozovna Arkalycká 757/6, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1000170390
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 52
Provozovna Na Hraničkách 589 34 682 01 Vyškov
Identifikační číslo provozovny 1000170551
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 53
Provozovna Hlavní 2459/108, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1000167798
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 54
Provozovna Zdeňka Fibicha 56, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1000167950
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 55
Provozovna Stará cesta 91, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1000167968
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 56
Provozovna Na Vršku 4202/6, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1000169103
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.11.1997
Provozovna č. 57
Provozovna Nádražní 2318/4, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1000168549
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.12.1997
Provozovna č. 58
Provozovna Goyova 2239/1, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1000169421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.9.1998
Provozovna č. 59
Provozovna Tovární 511, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000168557
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.9.2000
Provozovna č. 60
Provozovna 6. května 47, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny 1000168808
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.12.2001
Provozovna č. 61
Provozovna Jana Palacha 1299, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1000168972
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 62
Provozovna Oskol 3711/26, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1000167852
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 63
Provozovna Severovýchod 475/5, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1000169227
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.12.1998
Provozovna č. 64
Provozovna Jičínská 1350, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1000169626
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.11.2000
Provozovna č. 65
Provozovna Obchodní 841, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1000169847
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.10.2001
Provozovna č. 66
Provozovna Olomoucká 90, Velký Týnec 783 72
Identifikační číslo provozovny 1000011143
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 25.8.2004
Provozovna č. 67
Provozovna Omlenická 853, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1000168484
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.1999
Provozovna č. 68
Provozovna náměstí Republiky 1078/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170845
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.11.2007
Provozovna č. 69
Provozovna Holasická 1154/2, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1000170276
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 70
Provozovna Václavské náměstí 831/21, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170292
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 71
Provozovna Novodvorská 434/149, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000170357
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 72
Provozovna Štúrova 1283/18, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000170373
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 73
Provozovna Molákova 614/36, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000170454
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 74
Provozovna Modřínová 694/5, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1000168077
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 75
Provozovna Temenická 2860/42, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000169189
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.8.1998
Provozovna č. 76
Provozovna Evropská 175/32, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1000168794
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.12.2001
Provozovna č. 77
Provozovna Polská 105, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1000169197
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.8.1998
Provozovna č. 78
Provozovna Gerská 1241/22, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1000169600
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.12.2000
Provozovna č. 79
Provozovna Vídeňská třída 684/69, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1000170055
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 80
Provozovna Okružní 4701, Zlín 760 05
Identifikační číslo provozovny 1000170063
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 81
Provozovna Tyršovo nám. 2218, Roztoky 252 63
Identifikační číslo provozovny 1000170772
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.10.2006
Provozovna č. 82
Provozovna Fajtlova 1090/1, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1000170811
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.4.2007
Provozovna č. 83
Provozovna Chodovická 2311/30, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1000170497
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 84
Provozovna Mendlovo náměstí 686/15, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1000167666
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 85
Provozovna náměstí Míru 192/95, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1000167925
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 86
Provozovna plukovníka Mráze 1182/24, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1000169502
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.5.2000
Provozovna č. 87
Provozovna Rožnovská 340, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny 1000168778
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.12.2001
Provozovna č. 88
Provozovna Horní 2233/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1000169057
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.10.1997
Provozovna č. 89
Provozovna Plzeňská 396, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1000170080
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.11.2004
Provozovna č. 90
Provozovna Lidická 854/35, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1000170284
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 91
Provozovna Masarova 2428/9, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1000167682
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 92
Provozovna Stará osada 3984/15, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1000167704
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 93
Provozovna Zdislavická 963/1, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000169529
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.5.2000
Provozovna č. 94
Provozovna Romana Havelky 4857/3, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000168336
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.6.2000
Provozovna č. 95
Provozovna Velehradská třída 1206, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1000168417
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 96
Provozovna Dr. E. Beneše 2871/5, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000169405
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.10.1999
Provozovna č. 97
Provozovna T. G. Masaryka 2001, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1000169341
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.6.1999
Provozovna č. 98
Provozovna Bělidla 1059, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000169278
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.4.1999
Provozovna č. 99
Provozovna Zikova 736/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000169383
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.8.1999
Provozovna č. 100
Provozovna náměstí Republiky 656/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170071
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.10.2004
Provozovna č. 101
Provozovna Radčická 2861/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000170853
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.12.2007
Provozovna č. 102
Provozovna Riegrovo náměstí 51, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1000168832
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.6.2002
Provozovna č. 103
Provozovna Hrádecká 31, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1000167992
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 104
Provozovna Masarykova 200, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1000170128
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 2.3.2005
Provozovna č. 105
Provozovna Radlická 520/117, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1000170136
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 17.3.2005
Provozovna č. 106
Provozovna náměstí 28. dubna 1069/2, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1000170187
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 107
Provozovna Masarykovo náměstí 4333/68, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000170241
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 108
Provozovna Topolová 2915/16, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1000170322
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 109
Provozovna Malešovská 1652, Praha 190 16
Identifikační číslo provozovny 1000170501
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 110
Provozovna Střelničná 1660/31, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1000167780
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 111
Provozovna Moravská 725, Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny 1000167861
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 112
Provozovna Dr. Martínka 1617/10, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1000168913
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 113
Provozovna J. Palacha 3197/13, Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny 1000168280
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 114
Provozovna Nádražní 1215, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000169294
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.5.1999
Provozovna č. 115
Provozovna Vítězná 173/1, Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny 1000168573
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.9.2000
Provozovna č. 116
Provozovna Schnirchova 1447/15, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1000168662
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 117
Provozovna Tř. 1. máje 1729, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1000168859
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.10.2002
Provozovna č. 118
Provozovna náměstí Míru 101, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1000168867
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.10.2002
Provozovna č. 119
Provozovna Karla Steinera 910/7, Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny 1000168921
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 120
Provozovna Svatopluka Čecha 1913, Kraslice 358 01
Identifikační číslo provozovny 1000169391
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.9.1999
Provozovna č. 121
Provozovna České mládeže 456, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1000169430
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.9.1999
Provozovna č. 122
Provozovna Žižkova 515, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1000169472
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.12.1999
Provozovna č. 123
Provozovna Denisova 2907/11, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1000011151
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 124
Provozovna U Jandovky 127/2, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1000169766
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 125
Provozovna Písecká 972/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000011160
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.3.2004
Provozovna č. 126
Provozovna Strojírenská 2244/34, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1000169898
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 25.8.1999
Provozovna č. 127
Provozovna Svitavská 1814/2, Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny 1000169987
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 128
Provozovna Plzeňská 344/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000170012
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 129
Provozovna tř. Svobody 956/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000170641
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.11.2005
Provozovna č. 130
Provozovna Obchodní 111, Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny 1000011178
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 131
Provozovna Veveří 287/40, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000170161
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 132
Provozovna Liberecká 642, Hrádek nad Nisou 463 34
Identifikační číslo provozovny 1000170225
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 133
Provozovna U libeňského pivovaru 63/2, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1000170489
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 134
Provozovna Klapkova 3/26, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1000170519
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 135
Provozovna Boženy Němcové 960, Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny 1000170527
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 136
Provozovna Lidická 1269, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1000170624
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 15.12.2005
Provozovna č. 137
Provozovna Kurská 625/9, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1000168883
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 138
Provozovna Masarykovo nám. 257/16, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1000167844
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 139
Provozovna Sídliště 362, Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny 1000167887
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 140
Provozovna Komenského 1580, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1000167984
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 141
Provozovna Suvorovova 2071/154, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1000168093
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 142
Provozovna Makovského 1349/2, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1000169120
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 8.4.1998
Provozovna č. 143
Provozovna U Hřebčince 2510, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1000168221
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.9.1998
Provozovna č. 144
Provozovna Strojírenská 3581, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1000011186
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 145
Provozovna Koněvova 2502/250, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000169511
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.5.2000
Provozovna č. 146
Provozovna Hradecká 2526/3, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000169359
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.6.1999
Provozovna č. 147
Provozovna Seifertova 570, Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny 1000169073
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.11.1997
Provozovna č. 148
Provozovna Plzeňská 2572, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1000169251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.3.1999
Provozovna č. 149
Provozovna nám. 1. května 18/7, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1000168727
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 16.8.2001
Provozovna č. 150
Provozovna Olomoucká 2844/115, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1000168603
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 26.10.2000
Provozovna č. 151
Provozovna Krátká 4088/2, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1000170829
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 152
Provozovna Leopoldova 1683/23, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1000168735
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.10.2001
Provozovna č. 153
Provozovna Kosmova 259/1, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1000170195
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 154
Provozovna Vinohradská 89/90, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000170349
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 155
Provozovna Libušina třída 581/6, Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny 1000167640
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 156
Provozovna Husovo nám. 66, Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny 1000168000
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 157
Provozovna Halasovo náměstí 805/5, Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny 1000168026
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.10.1996
Provozovna č. 158
Provozovna Budějovická 1125/11, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000168174
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 159
Provozovna náměstí Osvoboditelů 1372, Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny 1000169545
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.5.2000
Provozovna č. 160
Provozovna 9. května 2886, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1000169138
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.5.1998
Provozovna č. 161
Provozovna Zhořelecká 514/2, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1000168441
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 162
Provozovna Na Valech 54, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1000168239
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.4.1999
Provozovna č. 163
Provozovna Písecké předměstí 1393, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1000169286
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.5.1999
Provozovna č. 164
Provozovna Nádražní 40, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1000169014
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 165
Provozovna Bratří Venclíků 1139/3, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1000168689
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.4.2001
Provozovna č. 166
Provozovna třída Edvarda Beneše 1797/1, Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny 1000169243
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.4.1999
Provozovna č. 167
Provozovna Revoluční 2312/27, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1000169596
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 168
Provozovna Žižkova 894, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1000169758
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.12.2002
Provozovna č. 169
Provozovna Horova 1223/1, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1000169936
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.8.2004
Provozovna č. 170
Provozovna T. G. Masaryka 167, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1000169944
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.6.2004
Provozovna č. 171
Provozovna Dukelská 717/2, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1000168816
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.6.2002
Provozovna č. 172
Provozovna Dukelská 1157, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1000170659
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.4.2005
Provozovna č. 173
Provozovna U pošty 401/12, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1000170152
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 174
Provozovna Milady Horákové 327/51, Hradec Králové 500 06
Identifikační číslo provozovny 1000170217
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 175
Provozovna Václavské náměstí 812/59, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170306
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 176
Provozovna U Šalamounky 2664/2, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000170403
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 177
Provozovna Dlouhá 576/1, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1000167674
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 178
Provozovna Brtnická 4030/7, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000167763
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 179
Provozovna K Ládví 344/4, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1000169553
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.5.2000
Provozovna č. 180
Provozovna Jesenická 575/1, Vrbno pod Pradědem 793 26
Identifikační číslo provozovny 1000169332
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.5.1999
Provozovna č. 181
Provozovna Jana Zajíce 717, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1000168468
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 182
Provozovna Topolová 1513, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1000169235
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 8.3.1999
Provozovna č. 183
Provozovna Plzeňská 263, Horažďovice 341 01
Identifikační číslo provozovny 1000169316
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.5.1999
Provozovna č. 184
Provozovna Poděbradská 1037, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1000011194
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.7.2002
Provozovna č. 185
Provozovna Českobratrská 150/2, Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny 1000169324
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.5.1999
Provozovna č. 186
Provozovna Karlovo náměstí 292/15, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1000169774
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.5.2003
Provozovna č. 187
Provozovna Masarykova 187, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1000169839
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.12.2001
Provozovna č. 188
Provozovna Koterovská 2390/47, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000169871
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.12.2003
Provozovna č. 189
Provozovna náměstí Karla IV. 1245, Nejdek 362 21
Identifikační číslo provozovny 1000169928
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.7.2004
Provozovna č. 190
Provozovna Uhelná 1896/2, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000169979
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 191
Provozovna Zborovská 2008, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1000170098
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.11.2004
Provozovna č. 192
Provozovna Rytířská 406/10, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170632
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.8.2006
Provozovna č. 193
Provozovna U Tří mostů 844/2, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1000169804
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 194
Provozovna Olomoucká 1394, Kojetín 752 01
Identifikační číslo provozovny 1000170691
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 195
Provozovna Štěpnická 1156, Uherské Hradiště 686 06
Identifikační číslo provozovny 1000167771
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 196
Provozovna Žižkova 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny 1000168395
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.7.1998
Provozovna č. 197
Provozovna Cornovova 1066/3, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1000170578
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 198
Provozovna Libušina třída 918/17, Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny 1000170586
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 199
Provozovna 30. dubna 2976/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000168182
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 200
Provozovna Trávníky 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1000167895
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 201
Provozovna Generála Svobody 59/5, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000167976
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 202
Provozovna Boženy Němcové 411, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1000168115
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 203
Provozovna U dálnice 744, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1000168131
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.9.1998
Provozovna č. 204
Provozovna tř. Kosmonautů 113/27, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000167801
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 205
Provozovna Hrnčířská 573/6, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000168255
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.10.1999
Provozovna č. 206
Provozovna Högerova 1098/11, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1000168301
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 207
Provozovna Freiwaldova 627/1, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000169537
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.5.2000
Provozovna č. 208
Provozovna Breitcetlova 771/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1000169146
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.5.1998
Provozovna č. 209
Provozovna Na Průtahu 1856, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1000168590
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.9.2000
Provozovna č. 210
Provozovna Generála Klapálka 300, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1000168697
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 19.7.2001
Provozovna č. 211
Provozovna Petra Křivky 525/1, Brno 634 00
Identifikační číslo provozovny 1000168841
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 212
Provozovna Komenského 2302, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1000169855
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 25.6.2003
Provozovna č. 213
Provozovna Pálavské náměstí 4102/1, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1000169901
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.5.2004
Provozovna č. 214
Provozovna Nebušická 491, Praha 164 00
Identifikační číslo provozovny 1000170616
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 13.12.2005
Provozovna č. 215
Provozovna Masarykova třída 1333, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1000170837
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 15.9.1995
Provozovna č. 216
Provozovna Merhautova 1065/214, Brno 613 00
Identifikační číslo provozovny 1000168034
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 217
Provozovna třída Tomáše Bati 4074, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1000168387
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 218
Provozovna Veronské nám. 403, Praha 109 00
Identifikační číslo provozovny 1000169154
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.5.1998
Provozovna č. 219
Provozovna Hlavní 1485, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Identifikační číslo provozovny 1000170209
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 220
Provozovna Matějská 2352/76, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1000170438
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 221
Provozovna Obránců míru 2427, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1000167836
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 222
Provozovna Janáčkova 4266/13, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1000169456
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.11.1999
Provozovna č. 223
Provozovna Lochmanova 1440, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1000168409
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.5.2000
Provozovna č. 224
Provozovna Nádražní 2356/21, Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny 1000168565
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 225
Provozovna Masarykovo náměstí 45, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1000167941
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 226
Provozovna Stankovského 1649, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1000169863
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.4.2002
Provozovna č. 227
Provozovna Nádražní 1156/9, Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny 1000170756
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.11.2006
Provozovna č. 228
Provozovna Elišky Přemyslovny 1269, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1000169791
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 8.9.2003
Provozovna č. 229
Provozovna náměstí Svobody 85/16, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000170179
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 230
Provozovna Budějovická 371, Jesenice 252 42
Identifikační číslo provozovny 1000170233
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 231
Provozovna V předpolí 279/21, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1000170314
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 232
Provozovna Obchodní náměstí 1590/4, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1000170381
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 233
Provozovna Nádražní 2855/147, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000167712
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 234
Provozovna 1. československého armádního sboru 6089/1, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1000167721
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 235
Provozovna Ludvíka Podéště 1969/23, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1000169201
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.11.1998
Provozovna č. 236
Provozovna náměstí F. X. Svobody 32, Mníšek pod Brdy 252 10
Identifikační číslo provozovny 1000169022
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 237
Provozovna Čs. armády 499, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1000168522
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.12.1998
Provozovna č. 238
Provozovna Osvoboditelů 440 01 Louny
Identifikační číslo provozovny 1000168581
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.9.2000
Provozovna č. 239
Provozovna Suchovrbenské nám. 708/2, České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny 1000168743
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.12.2001
Provozovna č. 240
Provozovna Foerstrova 716/19, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000168956
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 241
Provozovna 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1000169821
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 16.12.2003
Provozovna č. 242
Provozovna Sluneční náměstí 2567/8, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1000169367
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.7.1999
Provozovna č. 243
Provozovna Palackého třída 2748, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000169715
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 6.12.2002
Provozovna č. 244
Provozovna Želatovská 325/2, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1000168361
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.5.1998
Provozovna č. 245
Provozovna Zahradní 164, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1000169952
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 246
Provozovna Fráni Šrámka 1512/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1000167828
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 247
Provozovna B. Němcové 438, Okříšky 675 21
Identifikační číslo provozovny 1000170268
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 248
Provozovna Brandlova 1599/8, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1000170365
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 249
Provozovna Trousilova 1031/2, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1000170471
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 250
Provozovna Dlouhá třída 1161/97, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000169031
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.5.1996
Provozovna č. 251
Provozovna Krušnohorská 3371/2, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1000168298
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.12.1999
Provozovna č. 252
Provozovna Vřesová 2908/11, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000168352
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 253
Provozovna Revoluční 1206/6, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1000169880
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 13.8.2003
Provozovna č. 254
Provozovna U průhonu 800/13, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1000170110
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.12.2004
Provozovna č. 255
Provozovna Novolíšeňská 2805/15, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1000170667
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.6.2006
Provozovna č. 256
Provozovna Národní 3314, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1000170802
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 6.12.2006
Provozovna č. 257
Provozovna ul. 5. května 689, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1000170713
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 258
Provozovna Bratislavská 1517/2, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1000170861
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 6.11.2008
Provozovna č. 259
Provozovna Jugoslávská 2853, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1009415484
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 260
Provozovna Brodská 496, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1009453998
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 261
Provozovna Rilská 3174/6, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1009994247
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 19.11.2014
Provozovna č. 262
Provozovna Řevnická 121/1, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1010108336
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 263
Provozovna U Fortny 49/10, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1010108212
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 264
Provozovna Tkalcovská 869/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010108093
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.1.2015
Provozovna č. 265
Provozovna Frýdecká 440, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1010108239
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 266
Provozovna Vyskočilova 1481/4, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010108107
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 267
Provozovna Albertova 3304/7, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1010108174
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 268
Provozovna Nádražní 681/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010108255
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 269
Provozovna Víta Nejedlého 1063/10, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1010108051
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 270
Provozovna Rokycanská 2656/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1010108115
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 271
Provozovna Českobrodská 733, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1010108182
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 272
Provozovna Na Florenci 2116/15, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010108271
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 273
Provozovna náměstí Svobody 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny 1010108280
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 274
Provozovna Barákova 237/8, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1010108191
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 275
Provozovna Budyšínská 1400, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1010108310
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 276
Provozovna Hlavní třída 3274, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1010108069
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 277
Provozovna náměstí Míru 1356/8, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1010108204
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 278
Provozovna Hradební 5440/1, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1010108328
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 279
Provozovna Brněnská 2937/21, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1010108077
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 280
Provozovna Bardějovská 3268, Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny 1010108131
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 281
Provozovna Na Pankráci 1727/86, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010108085
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 282
Provozovna Karlštejnská 1054, Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny 1010109294
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 283
Provozovna Dragounská 2529/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1010115138
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 284
Provozovna Na Radouči 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1010115111
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 285
Provozovna Přemyslovců 2252/1, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1010115146
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 286
Provozovna Vikova 1302/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010115154
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 287
Provozovna Chýnovská 3049, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1010115120
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 288
Provozovna Českomoravská 2420/15, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010134761
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 289
Provozovna Ve Vaňkovce 462/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010134787
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 290
Provozovna Nábřeží 463, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1010134779
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 291
Provozovna Náves 671 760 01 Zlín
Identifikační číslo provozovny 1010134752
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 292
Provozovna Kpt. Jaroše 375/31, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1010140973
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 293
Provozovna Polská 1201/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1010140965
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 294
Provozovna Znojemská 1383, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1010140957
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 295
Provozovna Poděbradská 297, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1010140949
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 296
Provozovna Nákupní 389/1, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1010152823
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 25.2.2015
Provozovna č. 297
Provozovna Východní 1352, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1010152831
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 25.2.2015
Provozovna č. 298
Provozovna Velebudická 3270, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010152815
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 25.2.2015
Provozovna č. 299
Provozovna Želivského 5050/2, Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny 1010170899
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 300
Provozovna Horní 283/87, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1010170902
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 301
Provozovna Švehlova 1391/32, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1010170881
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 302
Provozovna Strakonická 1272, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1010170911
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 303
Provozovna Borská 3215, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1010181017
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 304
Provozovna Nákladní 3201, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1010180983
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 305
Provozovna Vídeňská 815/89, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1010181009
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 306
Provozovna Plumlovská 456/32, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1010180975
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 307
Provozovna Opavská 6201/1, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1010194461
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.3.2015
Provozovna č. 308
Provozovna Petra Bezruče 3388, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1010203011
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.3.2015
Provozovna č. 309
Provozovna Říčanská 1387/30, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1010460391
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 26.8.2015
Provozovna č. 310
Provozovna Želetická 2210/19, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1010843389
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 311
Provozovna Čs. armády 826/32, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1010904574
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 312
Provozovna Rožmitálova 1812/5, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1010904540
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 313
Provozovna Bayerova 646/3, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1010904515
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 314
Provozovna Srbická 464, Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny 1010904485
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 315
Provozovna Vídeňská 178, Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny 1010904655
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 316
Provozovna Školní 52, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1010904612
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 317
Provozovna Ečerova 1148/2, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1010904469
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 318
Provozovna Svazarmovská 2638, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1010904477
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 319
Provozovna Dobiášova 1008/11, Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny 1010904621
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 320
Provozovna Vinohradská 2828/151, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1010904591
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 321
Provozovna Kamenická 232/89, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1010904558
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 322
Provozovna Na Příkopě 814, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1010904523
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 323
Provozovna Tuklatská 2104/5, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1010904639
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 324
Provozovna V Honech 500, Klecany 250 67
Identifikační číslo provozovny 1010904493
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 325
Provozovna Kpt. Jaroše 1136, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1010904671
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 326
Provozovna Gerská 2004/2, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1010904566
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 327
Provozovna Nádražní 1939/4, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1010904647
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 328
Provozovna Mariánská 1000/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1010904680
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 329
Provozovna náměstí T. G. Masaryka 31, Holice 534 01
Identifikační číslo provozovny 1010904604
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 330
Provozovna Masarykova třída 944, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1010904531
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 331
Provozovna Kotojedská 546/17, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1011012979
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 6.8.2003
Provozovna č. 332
Provozovna Jičínská 1349, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1011036231
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 333
Provozovna Aloise Gavlase 6/1, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1011067927
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.8.2016
Provozovna č. 334
Provozovna Masarykovo nám. 1040, Vizovice 763 12
Identifikační číslo provozovny 1011087570
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.8.2016
Provozovna č. 335
Provozovna Komenského 5320 18 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo provozovny 1011562162
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.3.2017
Provozovna č. 336
Provozovna Obchodní 128 686 04 Kunovice
Identifikační číslo provozovny 1011690560
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.8.2016

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Libušská 400/115, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000170896
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.4.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Jáchymova 838, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1000170926
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2000
Provozovna č. 3
Provozovna Křižíkova 213/44, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000170934
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2008
Provozovna č. 4
Provozovna Sokolovská 394/17, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000170942
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.5.2008
Provozovna č. 5
Provozovna Radniční 3400, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1000170951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.2008
Provozovna č. 6
Provozovna Záhlinická 1059, Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny 1000170969
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.3.2008
Provozovna č. 7
Provozovna náměstí Václava Vacka 6043/23, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1000170977
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.12.1998
Provozovna č. 8
Provozovna Mukařovského 1986/7, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1000484351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.3.2002
Provozovna č. 9
Provozovna Obchodní 111, Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny 1000011178
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.8.2010
Provozovna č. 10
Provozovna Denisova 2907/11, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1000011151
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.8.2010
Provozovna č. 11
Provozovna Sluneční náměstí 2567/8, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1000169367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.8.2010
Provozovna č. 12
Provozovna Okružní 4701, Zlín 760 05
Identifikační číslo provozovny 1000170063
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.8.2010
Provozovna č. 13
Provozovna ul. 5. května 689, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1000170713
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.8.2010
Provozovna č. 14
Provozovna 17. listopadu 2262, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1000650065
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.8.2010
Provozovna č. 15
Provozovna Kutnohorská 226, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000650073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.8.2010
Provozovna č. 16
Provozovna Nad Řekou 618, Ždírec nad Doubravou 582 63
Identifikační číslo provozovny 1001466551
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2010
Provozovna č. 17
Provozovna Nádražní 1917, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1002027446
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.11.2010
Provozovna č. 18
Provozovna Nádražní 42, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1003359493
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.4.2011
Provozovna č. 19
Provozovna Šluknovská 3080, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1003792928
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2011
Provozovna č. 20
Provozovna Krynická 488/31, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1003792936
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2011
Provozovna č. 21
Provozovna Prusíkova 2577/16, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1003792944
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2011
Provozovna č. 22
Provozovna Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1004090269
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2011
Provozovna č. 23
Provozovna Nádražní 1759, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004090277
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2011
Provozovna č. 24
Provozovna Masarykova třída 1333, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1000170837
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.1995
Provozovna č. 25
Provozovna náměstí Republiky 1078/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170845
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.2007
Provozovna č. 26
Provozovna Radčická 2861/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000170853
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2007
Provozovna č. 27
Provozovna Jantarová 3344/4, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1005235236
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.3.2012
Provozovna č. 28
Provozovna Osvobození 54, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1005399930
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2012
Provozovna č. 29
Provozovna Zámecká 2111, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1008764205
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.9.2004
Provozovna č. 30
Provozovna 28. října 919, Neratovice 277 11
Identifikační číslo provozovny 1009091603
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.8.2013
Provozovna č. 31
Provozovna Hodonínská 1642/20, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1009321102
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 32
Provozovna Rytířská 406/10, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170632
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.8.2006
Provozovna č. 33
Provozovna Dukelská 1157, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1000170659
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.4.2005
Provozovna č. 34
Provozovna tř. Svobody 956/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000170641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2005
Provozovna č. 35
Provozovna Novolíšeňská 2805/15, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1000170667
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.6.2006
Provozovna č. 36
Provozovna Plzeňská 344/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000170012
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 37
Provozovna Svitavská 1814/2, Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny 1000169987
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 38
Provozovna Uhelná 1896/2, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000169979
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 39
Provozovna Ondříčkova 580/39, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000170683
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.9.2006
Provozovna č. 40
Provozovna Olomoucká 1394, Kojetín 752 01
Identifikační číslo provozovny 1000170691
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 41
Provozovna Nádražní 1156/9, Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny 1000170756
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.11.2006
Provozovna č. 42
Provozovna Tyršovo nám. 2218, Roztoky 252 63
Identifikační číslo provozovny 1000170772
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2006
Provozovna č. 43
Provozovna Bratislavská 1517/2, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1000170861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.11.2008
Provozovna č. 44
Provozovna Národní 3314, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1000170802
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.12.2006
Provozovna č. 45
Provozovna Fajtlova 1090/1, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1000170811
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.4.2007
Provozovna č. 46
Provozovna Svatopluka Čecha 1913, Kraslice 358 01
Identifikační číslo provozovny 1000169391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 47
Provozovna Krátká 4088/2, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1000170829
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 48
Provozovna Kurská 625/9, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1000168883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.1995
Provozovna č. 49
Provozovna Mendlovo náměstí 686/15, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1000167666
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.3.1994
Provozovna č. 50
Provozovna Dlouhá 576/1, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1000167674
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 51
Provozovna Masarova 2428/9, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1000167682
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 52
Provozovna 30. dubna 2976/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000168182
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 53
Provozovna Nádražní 2855/147, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000167712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 54
Provozovna Libušina třída 581/6, Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny 1000167640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.3.1994
Provozovna č. 55
Provozovna Stará osada 3984/15, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1000167704
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 56
Provozovna Jihomoravské náměstí 1098/1, Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny 1000168875
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 57
Provozovna 1. československého armádního sboru 6089/1, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1000167721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 58
Provozovna Karla Steinera 910/7, Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny 1000168921
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 59
Provozovna Brtnická 4030/7, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000167763
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 60
Provozovna Štěpnická 1156, Uherské Hradiště 686 06
Identifikační číslo provozovny 1000167771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 61
Provozovna Střelničná 1660/31, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1000167780
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 62
Provozovna Hlavní 2459/108, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1000167798
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 63
Provozovna Obránců míru 2427, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1000167836
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 64
Provozovna Masarykovo nám. 257/16, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1000167844
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 65
Provozovna Oskol 3711/26, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1000167852
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 66
Provozovna Masarykovo náměstí 8, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1000167879
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 67
Provozovna Březinova 4248/62, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000167755
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 68
Provozovna tř. Kosmonautů 113/27, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000167801
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 69
Provozovna Fráni Šrámka 1512/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1000167828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 70
Provozovna Moravská 725, Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny 1000167861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 71
Provozovna Sídliště 362, Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny 1000167887
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 72
Provozovna Trávníky 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1000167895
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 73
Provozovna náměstí Míru 192/95, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1000167925
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 74
Provozovna Masarykovo náměstí 45, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1000167941
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 75
Provozovna Zdeňka Fibicha 56, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1000167950
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 76
Provozovna Stará cesta 91, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1000167968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 77
Provozovna Generála Svobody 59/5, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000167976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 78
Provozovna Komenského 1580, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1000167984
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 79
Provozovna Hrádecká 31, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1000167992
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 80
Provozovna Husovo nám. 66, Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny 1000168000
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 81
Provozovna Vondrákova 825/13, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1000168042
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.1999
Provozovna č. 82
Provozovna Dr. Martínka 1617/10, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1000168913
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.1997
Provozovna č. 83
Provozovna Janského 459/22, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000168948
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.1994
Provozovna č. 84
Provozovna Foerstrova 716/19, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000168956
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.1995
Provozovna č. 85
Provozovna Halasovo náměstí 805/5, Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny 1000168026
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.1999
Provozovna č. 86
Provozovna Suvorovova 2071/154, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1000168093
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.11.1996
Provozovna č. 87
Provozovna Dlouhá třída 1161/97, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000169031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.1997
Provozovna č. 88
Provozovna Boženy Němcové 411, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1000168115
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.8.1998
Provozovna č. 89
Provozovna U dálnice 744, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1000168131
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1998
Provozovna č. 90
Provozovna Makovského 1349/2, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1000169120
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.1998
Provozovna č. 91
Provozovna Strojírenská 3581, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1000011186
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.1999
Provozovna č. 92
Provozovna Zikova 736/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000169383
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.8.1999
Provozovna č. 93
Provozovna Janáčkova 4266/13, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1000169456
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.1999
Provozovna č. 94
Provozovna J. Palacha 3197/13, Břeclav 690 02
Identifikační číslo provozovny 1000168280
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.1999
Provozovna č. 95
Provozovna Högerova 1098/11, Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny 1000168301
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.4.2000
Provozovna č. 96
Provozovna Koněvova 2502/250, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000169511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.5.2000
Provozovna č. 97
Provozovna Zdislavická 963/1, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000169529
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.5.2000
Provozovna č. 98
Provozovna náměstí Osvoboditelů 1372, Praha 153 00
Identifikační číslo provozovny 1000169545
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.5.2000
Provozovna č. 99
Provozovna K Ládví 344/4, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1000169553
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.2000
Provozovna č. 100
Provozovna Vřesová 2908/11, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000168352
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.2.2000
Provozovna č. 101
Provozovna Polská 105, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1000169197
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.8.1998
Provozovna č. 102
Provozovna třída Tomáše Bati 4074, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1000168387
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.2.1998
Provozovna č. 103
Provozovna Horní 2233/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1000169057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.1997
Provozovna č. 104
Provozovna Nádražní 1215, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000169294
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.1999
Provozovna č. 105
Provozovna Dr. E. Beneše 2871/5, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000169405
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.1998
Provozovna č. 106
Provozovna Čs. armády 142, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1000169162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.5.1999
Provozovna č. 107
Provozovna Předškolní 680/4, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1000168158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.1999
Provozovna č. 108
Provozovna Budějovická 1125/11, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000168174
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.6.2000
Provozovna č. 109
Provozovna Freiwaldova 627/1, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000169537
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.2000
Provozovna č. 110
Provozovna Hraniční 1257, Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny 1000168379
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1998
Provozovna č. 111
Provozovna Severovýchod 475/5, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1000169227
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.12.1998
Provozovna č. 112
Provozovna Žižkova 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny 1000168395
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.7.1998
Provozovna č. 113
Provozovna Lochmanova 1440, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1000168409
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.5.2000
Provozovna č. 114
Provozovna Velehradská třída 1206, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1000168417
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.1999
Provozovna č. 115
Provozovna 9. května 2886, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1000169138
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.4.1998
Provozovna č. 116
Provozovna Temenická 2860/42, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000169189
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.8.1998
Provozovna č. 117
Provozovna České mládeže 456, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1000169430
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.1999
Provozovna č. 118
Provozovna Ludvíka Podéště 1969/23, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1000169201
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.1999
Provozovna č. 119
Provozovna U Hřebčince 2510, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1000168221
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.9.1998
Provozovna č. 120
Provozovna Krušnohorská 3371/2, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1000168298
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.1999
Provozovna č. 121
Provozovna Žižkova 515, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1000169472
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.1999
Provozovna č. 122
Provozovna plukovníka Mráze 1182/24, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1000169502
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.5.2000
Provozovna č. 123
Provozovna Romana Havelky 4857/3, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000168336
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2000
Provozovna č. 124
Provozovna Plzeňská 2572, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1000169251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.11.1998
Provozovna č. 125
Provozovna Jesenická 575/1, Vrbno pod Pradědem 793 26
Identifikační číslo provozovny 1000169332
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.1999
Provozovna č. 126
Provozovna Modřínová 694/5, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1000168077
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.1995
Provozovna č. 127
Provozovna Zhořelecká 514/2, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1000168441
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.1996
Provozovna č. 128
Provozovna Hradecká 2526/3, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000169359
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.1999
Provozovna č. 129
Provozovna Veronské nám. 403, Praha 109 00
Identifikační číslo provozovny 1000169154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.4.1998
Provozovna č. 130
Provozovna Breitcetlova 771/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1000169146
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.4.1998
Provozovna č. 131
Provozovna Na Valech 54, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1000168239
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.1999
Provozovna č. 132
Provozovna náměstí Sítná 3106, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1000169219
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.7.1998
Provozovna č. 133
Provozovna Omlenická 853, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1000168484
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.1999
Provozovna č. 134
Provozovna Nádražní 40, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1000169014
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.1996
Provozovna č. 135
Provozovna Čs. armády 499, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1000168522
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.1998
Provozovna č. 136
Provozovna Nádražní 2318/4, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1000168549
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.1997
Provozovna č. 137
Provozovna Vítězná 173/1, Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny 1000168573
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.9.2000
Provozovna č. 138
Provozovna Olomoucká 2844/115, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1000168603
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2000
Provozovna č. 139
Provozovna Jana Zajíce 717, Pardubice 530 12
Identifikační číslo provozovny 1000168468
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.5.2000
Provozovna č. 140
Provozovna Písecké předměstí 1393, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1000169286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.1999
Provozovna č. 141
Provozovna Schnirchova 1447/15, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1000168662
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.11.2000
Provozovna č. 142
Provozovna Leopoldova 1683/23, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1000168735
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2001
Provozovna č. 143
Provozovna Suchovrbenské nám. 708/2, České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny 1000168743
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.10.2001
Provozovna č. 144
Provozovna T. G. Masaryka 2001, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1000169341
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.1999
Provozovna č. 145
Provozovna Pražská 1764, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1000169308
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.1999
Provozovna č. 146
Provozovna Topolová 1513, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1000169235
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.2.1999
Provozovna č. 147
Provozovna náměstí F. X. Svobody 32, Mníšek pod Brdy 252 10
Identifikační číslo provozovny 1000169022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.3.1996
Provozovna č. 148
Provozovna Bělidla 1059, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1000169278
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.1999
Provozovna č. 149
Provozovna Českobratrská 150/2, Letovice 679 61
Identifikační číslo provozovny 1000169324
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.12.1999
Provozovna č. 150
Provozovna Na Vršku 4202/6, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1000169103
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.1998
Provozovna č. 151
Provozovna Plzeňská 263, Horažďovice 341 01
Identifikační číslo provozovny 1000169316
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.1999
Provozovna č. 152
Provozovna 1. máje 155, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1000169065
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.7.1997
Provozovna č. 153
Provozovna Tovární 511, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000168557
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.8.2000
Provozovna č. 154
Provozovna Nádražní 2356/21, Šternberk 785 01
Identifikační číslo provozovny 1000168565
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2000
Provozovna č. 155
Provozovna Osvoboditelů 440 01 Louny
Identifikační číslo provozovny 1000168581
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.9.2000
Provozovna č. 156
Provozovna Na Průtahu 1856, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1000168590
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2000
Provozovna č. 157
Provozovna Slovenského národního povstání 1060, Chrudim 537 05
Identifikační číslo provozovny 1000168638
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.11.2000
Provozovna č. 158
Provozovna Bratří Venclíků 1139/3, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1000168689
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.1.2001
Provozovna č. 159
Provozovna Generála Klapálka 300, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1000168697
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.7.2001
Provozovna č. 160
Provozovna nám. 1. května 18/7, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1000168727
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2001
Provozovna č. 161
Provozovna Rudná 3114/114, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1000168760
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2001
Provozovna č. 162
Provozovna Rožnovská 340, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Identifikační číslo provozovny 1000168778
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.2001
Provozovna č. 163
Provozovna Evropská 175/32, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1000168794
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.10.2001
Provozovna č. 164
Provozovna 6. května 47, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny 1000168808
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.2001
Provozovna č. 165
Provozovna náměstí Míru 101, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1000168867
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2002
Provozovna č. 166
Provozovna Palackého třída 2748, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000169715
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.2002
Provozovna č. 167
Provozovna Krejnická 2021/1, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1000169740
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.3.2003
Provozovna č. 168
Provozovna Žižkova 894, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1000169758
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.2002
Provozovna č. 169
Provozovna Karlovo náměstí 292/15, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1000169774
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.5.2003
Provozovna č. 170
Provozovna U Tří mostů 844/2, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1000169804
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.9.2003
Provozovna č. 171
Provozovna 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1000169821
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2003
Provozovna č. 172
Provozovna Dukelská 717/2, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1000168816
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.6.2002
Provozovna č. 173
Provozovna Riegrovo náměstí 51, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1000168832
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2002
Provozovna č. 174
Provozovna Poděbradská 1037, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1000011194
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2002
Provozovna č. 175
Provozovna Petra Křivky 525/1, Brno 634 00
Identifikační číslo provozovny 1000168841
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.9.2002
Provozovna č. 176
Provozovna Tř. 1. máje 1729, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1000168859
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.6.2002
Provozovna č. 177
Provozovna Revoluční 2312/27, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1000169596
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.11.2000
Provozovna č. 178
Provozovna Elišky Přemyslovny 1269, Praha 156 00
Identifikační číslo provozovny 1000169791
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.9.2003
Provozovna č. 179
Provozovna Masarykova 187, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1000169839
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.12.2001
Provozovna č. 180
Provozovna Písecká 972/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000011160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.2004
Provozovna č. 181
Provozovna Obchodní 841, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1000169847
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2001
Provozovna č. 182
Provozovna Stankovského 1649, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1000169863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2002
Provozovna č. 183
Provozovna Želatovská 325/2, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1000168361
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.1998
Provozovna č. 184
Provozovna Koterovská 2390/47, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000169871
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2003
Provozovna č. 185
Provozovna Revoluční 1206/6, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1000169880
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.8.2003
Provozovna č. 186
Provozovna Strojírenská 2244/34, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1000169898
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.8.1999
Provozovna č. 187
Provozovna Pálavské náměstí 4102/1, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1000169901
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2004
Provozovna č. 188
Provozovna Olomoucká 90, Velký Týnec 783 72
Identifikační číslo provozovny 1000011143
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.8.2004
Provozovna č. 189
Provozovna náměstí Karla IV. 1245, Nejdek 362 21
Identifikační číslo provozovny 1000169928
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2004
Provozovna č. 190
Provozovna Horova 1223/1, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1000169936
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.8.2004
Provozovna č. 191
Provozovna T. G. Masaryka 167, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1000169944
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2004
Provozovna č. 192
Provozovna náměstí Republiky 656/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170071
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.2004
Provozovna č. 193
Provozovna Plzeňská 396, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1000170080
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2004
Provozovna č. 194
Provozovna Zborovská 2008, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1000170098
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.11.2004
Provozovna č. 195
Provozovna Komenského 2302, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1000169855
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2003
Provozovna č. 196
Provozovna U průhonu 800/13, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1000170110
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2004
Provozovna č. 197
Provozovna Masarykova 200, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1000170128
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2005
Provozovna č. 198
Provozovna Radlická 520/117, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1000170136
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.3.2005
Provozovna č. 199
Provozovna U pošty 401/12, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1000170152
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 200
Provozovna Veveří 287/40, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000170161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 201
Provozovna náměstí Svobody 85/16, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000170179
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 202
Provozovna náměstí 28. dubna 1069/2, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1000170187
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 203
Provozovna Kosmova 259/1, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1000170195
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 204
Provozovna Hlavní 1485, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Identifikační číslo provozovny 1000170209
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 205
Provozovna Milady Horákové 327/51, Hradec Králové 500 06
Identifikační číslo provozovny 1000170217
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 206
Provozovna Liberecká 642, Hrádek nad Nisou 463 34
Identifikační číslo provozovny 1000170225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 207
Provozovna Budějovická 371, Jesenice 252 42
Identifikační číslo provozovny 1000170233
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 208
Provozovna Masarykovo náměstí 4333/68, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000170241
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 209
Provozovna Kollárova 2762/17, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000170250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 210
Provozovna B. Němcové 438, Okříšky 675 21
Identifikační číslo provozovny 1000170268
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 211
Provozovna Holasická 1154/2, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1000170276
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 212
Provozovna Lidická 854/35, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1000170284
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 213
Provozovna Václavské náměstí 831/21, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170292
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 214
Provozovna Václavské náměstí 812/59, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170306
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 215
Provozovna V předpolí 279/21, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1000170314
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 216
Provozovna Topolová 2915/16, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1000170322
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 217
Provozovna Vinohradská 1200/50, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1000170331
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 218
Provozovna Novodvorská 434/149, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000170357
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 219
Provozovna Brandlova 1599/8, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1000170365
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 220
Provozovna Štúrova 1283/18, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000170373
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 221
Provozovna U Šalamounky 2664/2, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000170403
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 222
Provozovna Matějská 2352/76, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1000170438
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 223
Provozovna Makovského 1219/27, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1000170446
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 224
Provozovna Vinohradská 89/90, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000170349
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 225
Provozovna Obchodní náměstí 1590/4, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1000170381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 226
Provozovna Arkalycká 757/6, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1000170390
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 227
Provozovna Molákova 614/36, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000170454
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 228
Provozovna Trousilova 1031/2, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1000170471
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 229
Provozovna U libeňského pivovaru 63/2, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1000170489
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 230
Provozovna Chodovická 2311/30, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1000170497
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 231
Provozovna Malešovská 1652, Praha 190 16
Identifikační číslo provozovny 1000170501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 232
Provozovna Klapkova 3/26, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1000170519
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 233
Provozovna Boženy Němcové 960, Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny 1000170527
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 234
Provozovna Na Hraničkách 589 34 682 01 Vyškov
Identifikační číslo provozovny 1000170551
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 235
Provozovna Cornovova 1066/3, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1000170578
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 236
Provozovna Libušina třída 918/17, Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny 1000170586
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 237
Provozovna Soběslavská 3045, Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny 1000170594
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.2005
Provozovna č. 238
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1000170608
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2005
Provozovna č. 239
Provozovna Nebušická 491, Praha 164 00
Identifikační číslo provozovny 1000170616
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2005
Provozovna č. 240
Provozovna Lidická 1269, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1000170624
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.2005
Provozovna č. 241
Provozovna Jugoslávská 2853, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1009415484
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 242
Provozovna Brodská 496, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1009453998
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.1998
Provozovna č. 243
Provozovna Rilská 3174/6, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1009994247
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2014
Provozovna č. 244
Provozovna Na Pankráci 1727/86, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010108085
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 245
Provozovna Řevnická 121/1, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1010108336
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 246
Provozovna Vyskočilova 1481/4, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010108107
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 247
Provozovna U Fortny 49/10, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1010108212
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 248
Provozovna Tkalcovská 869/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010108093
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.2015
Provozovna č. 249
Provozovna Frýdecká 440, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1010108239
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 250
Provozovna Albertova 3304/7, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1010108174
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 251
Provozovna Nádražní 681/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010108255
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 252
Provozovna Víta Nejedlého 1063/10, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1010108051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 253
Provozovna Rokycanská 2656/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1010108115
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 254
Provozovna Českobrodská 733, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1010108182
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 255
Provozovna Na Florenci 2116/15, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010108271
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 256
Provozovna náměstí Svobody 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny 1010108280
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 257
Provozovna Barákova 237/8, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1010108191
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 258
Provozovna Budyšínská 1400, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1010108310
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 259
Provozovna Hlavní třída 3274, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1010108069
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 260
Provozovna náměstí Míru 1356/8, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1010108204
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 261
Provozovna Hradební 5440/1, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1010108328
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 262
Provozovna Brněnská 2937/21, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1010108077
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 263
Provozovna Bardějovská 3268, Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny 1010108131
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 264
Provozovna Karlštejnská 1054, Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny 1010109294
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 265
Provozovna Dragounská 2529/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1010115138
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 266
Provozovna Na Radouči 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1010115111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 267
Provozovna Přemyslovců 2252/1, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1010115146
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 268
Provozovna Vikova 1302/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010115154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 269
Provozovna Chýnovská 3049, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1010115120
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 270
Provozovna Českomoravská 2420/15, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010134761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 271
Provozovna Ve Vaňkovce 462/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010134787
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 272
Provozovna Náves 671 760 01 Zlín
Identifikační číslo provozovny 1010134752
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 273
Provozovna Nábřeží 463, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1010134779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 274
Provozovna Kpt. Jaroše 375/31, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1010140973
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 275
Provozovna Polská 1201/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1010140965
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 276
Provozovna Znojemská 1383, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1010140957
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 277
Provozovna Poděbradská 297, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1010140949
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 278
Provozovna Nákupní 389/1, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1010152823
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.2.2015
Provozovna č. 279
Provozovna Východní 1352, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1010152831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.2.2015
Provozovna č. 280
Provozovna Velebudická 3270, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010152815
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.2.2015
Provozovna č. 281
Provozovna Želivského 5050/2, Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny 1010170899
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 282
Provozovna Horní 283/87, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1010170902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 283
Provozovna Švehlova 1391/32, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1010170881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 284
Provozovna Strakonická 1272, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1010170911
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 285
Provozovna Plumlovská 456/32, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1010180975
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 286
Provozovna Borská 3215, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1010181017
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 287
Provozovna Nákladní 3201, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1010180983
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 288
Provozovna Vídeňská 815/89, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1010181009
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 289
Provozovna Opavská 6201/1, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1010194461
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2015
Provozovna č. 290
Provozovna Petra Bezruče 3388, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1010203011
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.3.2015
Provozovna č. 291
Provozovna Říčanská 1387/30, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1010460391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.8.2015
Provozovna č. 292
Provozovna Želetická 2210/19, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1010843389
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 293
Provozovna náměstí T. G. Masaryka 31, Holice 534 01
Identifikační číslo provozovny 1010904604
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 294
Provozovna Masarykova třída 944, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1010904531
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 295
Provozovna Jičínská 1350, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1000169626
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 296
Provozovna Ečerova 1148/2, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1010904469
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 297
Provozovna Rožmitálova 1812/5, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1010904540
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 298
Provozovna Bayerova 646/3, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1010904515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 299
Provozovna Srbická 464, Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny 1010904485
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 300
Provozovna Vídeňská 178, Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny 1010904655
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 301
Provozovna Školní 52, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1010904612
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 302
Provozovna Svazarmovská 2638, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1010904477
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 303
Provozovna Dobiášova 1008/11, Liberec 460 06
Identifikační číslo provozovny 1010904621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 304
Provozovna Vinohradská 2828/151, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1010904591
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 305
Provozovna Kamenická 232/89, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1010904558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 306
Provozovna Na Příkopě 814, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1010904523
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 307
Provozovna Tuklatská 2104/5, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1010904639
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 308
Provozovna Kpt. Jaroše 1136, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1010904671
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 309
Provozovna Gerská 2004/2, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1010904566
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 310
Provozovna Nádražní 1939/4, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1010904647
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 311
Provozovna Mariánská 1000/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1010904680
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 312
Provozovna Kotojedská 546/17, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1011012979
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.8.2003
Provozovna č. 313
Provozovna Jičínská 1349, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1011036231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 314
Provozovna Gerská 1241/22, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1000169600
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 315
Provozovna Záhumenní 351/3, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1000168310
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 316
Provozovna Merhautova 1065/214, Brno 613 00
Identifikační číslo provozovny 1000168034
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 317
Provozovna Seifertova 570, Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny 1000169073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 318
Provozovna Zahradní 164, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1000169952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 319
Provozovna Čs. armády 826/32, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1010904574
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 320
Provozovna Jana Palacha 1299, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1000168972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 321
Provozovna třída Edvarda Beneše 1797/1, Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny 1000169243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 322
Provozovna Goyova 2239/1, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1000169421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 323
Provozovna Želetavská 1525/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000894568
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 324
Provozovna Pod Harfou 938/60, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000170870
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2009
Provozovna č. 325
Provozovna M. Horákové 1498, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1004090251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2011
Provozovna č. 326
Provozovna T. G. Masaryka 23, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1000170888
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.6.2009
Provozovna č. 327
Provozovna Hrnčířská 573/6, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000168255
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 328
Provozovna Vídeňská třída 684/69, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1000170055
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 329
Provozovna U Jandovky 127/2, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1000169766
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 330
Provozovna Aloise Gavlase 6/1, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1011067927
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.8.2016
Provozovna č. 331
Provozovna Masarykovo nám. 1040, Vizovice 763 12
Identifikační číslo provozovny 1011087570
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.8.2016
Provozovna č. 332
Provozovna Komenského 5320 18 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikační číslo provozovny 1011562162
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.3.2017

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Jáchymova 838, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1000170926
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Krynická 488/31, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1003792936
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Prusíkova 2577/16, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1003792944
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1004090269
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Nádražní 1759, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004090277
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2011
Provozovna č. 6
Provozovna Masarykova třída 1333, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1000170837
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.1995
Provozovna č. 7
Provozovna Jantarová 3344/4, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1005235236
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.3.2012
Provozovna č. 8
Provozovna Zámecká 2111, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1008764205
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.9.2004
Provozovna č. 9
Provozovna 28. října 919, Neratovice 277 11
Identifikační číslo provozovny 1009091603
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.8.2013
Provozovna č. 10
Provozovna Hodonínská 1642/20, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1009321102
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Strojírenská 3581, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1000011186
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 12
Provozovna Uhelná 1896/2, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000169979
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 13
Provozovna Národní 3314, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1000170802
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.12.2006
Provozovna č. 14
Provozovna Fajtlova 1090/1, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1000170811
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.4.2007
Provozovna č. 15
Provozovna Krátká 4088/2, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1000170829
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2006
Provozovna č. 16
Provozovna Březinova 4248/62, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000167755
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 17
Provozovna Žižkova 515, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1000169472
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.1999
Provozovna č. 18
Provozovna Žižkova 566 01 Vysoké Mýto
Identifikační číslo provozovny 1000168395
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.7.1998
Provozovna č. 19
Provozovna Omlenická 853, Kaplice 382 41
Identifikační číslo provozovny 1000168484
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.1999
Provozovna č. 20
Provozovna Palackého třída 2748, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000169715
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.11.2002
Provozovna č. 21
Provozovna Masarykovo náměstí 8, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1000167879
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 22
Provozovna U Hřebčince 2510, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1000168221
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2001
Provozovna č. 23
Provozovna Janáčkova 4266/13, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1000169456
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.1999
Provozovna č. 24
Provozovna Krušnohorská 3371/2, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1000168298
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2002
Provozovna č. 25
Provozovna 1. máje 155, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1000169065
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.7.1997
Provozovna č. 26
Provozovna Čs. armády 499, Bohumín 735 81
Identifikační číslo provozovny 1000168522
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.1998
Provozovna č. 27
Provozovna Nádražní 2318/4, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1000168549
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.1997
Provozovna č. 28
Provozovna Generála Klapálka 300, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1000168697
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.2002
Provozovna č. 29
Provozovna Evropská 175/32, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1000168794
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2003
Provozovna č. 30
Provozovna Poděbradská 1037, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1000011194
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2002
Provozovna č. 31
Provozovna Revoluční 2312/27, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1000169596
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2002
Provozovna č. 32
Provozovna Olomoucká 2844/115, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1000168603
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2002
Provozovna č. 33
Provozovna Slovenského národního povstání 1060, Chrudim 537 05
Identifikační číslo provozovny 1000168638
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2002
Provozovna č. 34
Provozovna Romana Havelky 4857/3, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000168336
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2002
Provozovna č. 35
Provozovna Suvorovova 2071/154, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1000168093
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2002
Provozovna č. 36
Provozovna Denisova 2907/11, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1000011151
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2002
Provozovna č. 37
Provozovna Vřesová 2908/11, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000168352
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2000
Provozovna č. 38
Provozovna U Jandovky 127/2, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1000169766
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2001
Provozovna č. 39
Provozovna Karlovo náměstí 292/15, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1000169774
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.5.2003
Provozovna č. 40
Provozovna U Tří mostů 844/2, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1000169804
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.9.2003
Provozovna č. 41
Provozovna 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1000169821
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2003
Provozovna č. 42
Provozovna Písecká 972/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000011160
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.2004
Provozovna č. 43
Provozovna Želatovská 325/2, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1000168361
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.1998
Provozovna č. 44
Provozovna Koterovská 2390/47, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000169871
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2003
Provozovna č. 45
Provozovna Revoluční 1206/6, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1000169880
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.8.2003
Provozovna č. 46
Provozovna Pálavské náměstí 4102/1, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1000169901
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2004
Provozovna č. 47
Provozovna Olomoucká 90, Velký Týnec 783 72
Identifikační číslo provozovny 1000011143
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.8.2004
Provozovna č. 48
Provozovna náměstí Karla IV. 1245, Nejdek 362 21
Identifikační číslo provozovny 1000169928
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2004
Provozovna č. 49
Provozovna Horova 1223/1, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1000169936
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.8.2004
Provozovna č. 50
Provozovna T. G. Masaryka 167, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1000169944
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2004
Provozovna č. 51
Provozovna Václavské náměstí 812/59, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170306
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 52
Provozovna V předpolí 279/21, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1000170314
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 53
Provozovna Topolová 2915/16, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1000170322
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 54
Provozovna Obchodní 841, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1000169847
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2001
Provozovna č. 55
Provozovna Hraniční 1257, Břeclav 691 41
Identifikační číslo provozovny 1000168379
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1998
Provozovna č. 56
Provozovna Komenského 2302, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1000169855
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2003
Provozovna č. 57
Provozovna Stankovského 1649, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1000169863
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2002
Provozovna č. 58
Provozovna Strojírenská 2244/34, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1000169898
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.8.1999
Provozovna č. 59
Provozovna náměstí Republiky 656/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170071
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.2004
Provozovna č. 60
Provozovna Plzeňská 396, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1000170080
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2004
Provozovna č. 61
Provozovna Zborovská 2008, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1000170098
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.11.2004
Provozovna č. 62
Provozovna U průhonu 800/13, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1000170110
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2004
Provozovna č. 63
Provozovna Masarykova 200, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1000170128
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2005
Provozovna č. 64
Provozovna Radlická 520/117, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1000170136
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.3.2005
Provozovna č. 65
Provozovna U pošty 401/12, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1000170152
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 66
Provozovna Veveří 287/40, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000170161
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 67
Provozovna náměstí Svobody 85/16, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000170179
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 68
Provozovna náměstí 28. dubna 1069/2, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1000170187
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 69
Provozovna Kosmova 259/1, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1000170195
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 70
Provozovna Hlavní 1485, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Identifikační číslo provozovny 1000170209
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 71
Provozovna Milady Horákové 327/51, Hradec Králové 500 06
Identifikační číslo provozovny 1000170217
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 72
Provozovna Liberecká 642, Hrádek nad Nisou 463 34
Identifikační číslo provozovny 1000170225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 73
Provozovna Budějovická 371, Jesenice 252 42
Identifikační číslo provozovny 1000170233
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 74
Provozovna Masarykovo náměstí 4333/68, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000170241
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 75
Provozovna Kollárova 2762/17, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000170250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 76
Provozovna B. Němcové 438, Okříšky 675 21
Identifikační číslo provozovny 1000170268
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 77
Provozovna Holasická 1154/2, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1000170276
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 78
Provozovna Lidická 854/35, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1000170284
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 79
Provozovna Václavské náměstí 831/21, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000170292
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 80
Provozovna Vinohradská 1200/50, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1000170331
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 81
Provozovna Vinohradská 89/90, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000170349
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 82
Provozovna Novodvorská 434/149, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000170357
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 83
Provozovna Brandlova 1599/8, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1000170365
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 84
Provozovna Štúrova 1283/18, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1000170373
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 85
Provozovna Obchodní náměstí 1590/4, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1000170381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 86
Provozovna Arkalycká 757/6, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1000170390
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 87
Provozovna U Šalamounky 2664/2, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000170403
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 88
Provozovna Matějská 2352/76, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1000170438
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 89
Provozovna Makovského 1219/27, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1000170446
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 90
Provozovna Molákova 614/36, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000170454
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 91
Provozovna Trousilova 1031/2, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1000170471
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 92
Provozovna U libeňského pivovaru 63/2, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1000170489
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 93
Provozovna Chodovická 2311/30, Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny 1000170497
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 94
Provozovna Malešovská 1652, Praha 190 16
Identifikační číslo provozovny 1000170501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 95
Provozovna Klapkova 3/26, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1000170519
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 96
Provozovna Boženy Němcové 960, Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny 1000170527
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 97
Provozovna Na Hraničkách 589 34 682 01 Vyškov
Identifikační číslo provozovny 1000170551
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 98
Provozovna Cornovova 1066/3, Brno 618 00
Identifikační číslo provozovny 1000170578
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 99
Provozovna Libušina třída 918/17, Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny 1000170586
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.10.2005
Provozovna č. 100
Provozovna Soběslavská 3045, Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny 1000170594
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.2005
Provozovna č. 101
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1000170608
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2005
Provozovna č. 102
Provozovna Nebušická 491, Praha 164 00
Identifikační číslo provozovny 1000170616
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2005
Provozovna č. 103
Provozovna Lidická 1269, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1000170624
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.2005
Provozovna č. 104
Provozovna Brodská 496, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1009453998
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2000
Provozovna č. 105
Provozovna Rilská 3174/6, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1009994247
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2014
Provozovna č. 106
Provozovna Na Pankráci 1727/86, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010108085
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 107
Provozovna Řevnická 121/1, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1010108336
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 108
Provozovna U Fortny 49/10, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1010108212
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 109
Provozovna Vyskočilova 1481/4, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010108107
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 110
Provozovna Tkalcovská 869/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010108093
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.2015
Provozovna č. 111
Provozovna Frýdecká 440, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1010108239
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 112
Provozovna Albertova 3304/7, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1010108174
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 113
Provozovna Nádražní 681/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010108255
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 114
Provozovna Víta Nejedlého 1063/10, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1010108051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 115
Provozovna Rokycanská 2656/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1010108115
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 116
Provozovna Českobrodská 733, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1010108182
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 117
Provozovna Na Florenci 2116/15, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010108271
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 118
Provozovna náměstí Svobody 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny 1010108280
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 119
Provozovna Barákova 237/8, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1010108191
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 120
Provozovna Budyšínská 1400, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1010108310
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 121
Provozovna Hlavní třída 3274, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1010108069
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 122
Provozovna náměstí Míru 1356/8, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1010108204
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 123
Provozovna Hradební 5440/1, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1010108328
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 124
Provozovna Brněnská 2937/21, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1010108077
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2015
Provozovna č. 125
Provozovna Bardějovská 3268, Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny 1010108131
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 126
Provozovna Karlštejnská 1054, Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny 1010109294
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 127
Provozovna Dragounská 2529/6, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1010115138
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 128
Provozovna Na Radouči 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1010115111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 129
Provozovna Přemyslovců 2252/1, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1010115146
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 130
Provozovna Vikova 1302/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010115154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 131
Provozovna Chýnovská 3049, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1010115120
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2015
Provozovna č. 132
Provozovna Českomoravská 2420/15, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010134761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 133
Provozovna Ve Vaňkovce 462/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1010134787
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 134
Provozovna Náves 671 760 01 Zlín
Identifikační číslo provozovny 1010134752
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 135
Provozovna Nábřeží 463, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1010134779
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2015
Provozovna č. 136
Provozovna Kpt. Jaroše 375/31, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1010140973
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 137
Provozovna Polská 1201/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1010140965
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 138
Provozovna Znojemská 1383, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1010140957
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 139
Provozovna Poděbradská 297, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1010140949
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.2.2015
Provozovna č. 140
Provozovna Nákupní 389/1, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1010152823
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.2.2015
Provozovna č. 141
Provozovna Východní 1352, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1010152831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.2.2015
Provozovna č. 142
Provozovna Velebudická 3270, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010152815
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.2.2015
Provozovna č. 143
Provozovna Želivského 5050/2, Jablonec nad Nisou 466 05
Identifikační číslo provozovny 1010170899
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 144
Provozovna Horní 283/87, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1010170902
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 145
Provozovna Švehlova 1391/32, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1010170881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 146
Provozovna Strakonická 1272, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1010170911
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.3.2015
Provozovna č. 147
Provozovna Plumlovská 456/32, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1010180975
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 148
Provozovna Nákladní 3201, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1010180983
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 149
Provozovna Borská 3215, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1010181017
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 150
Provozovna Vídeňská 815/89, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1010181009
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015
Provozovna č. 151
Provozovna Opavská 6201/1, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1010194461
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2015
Provozovna č. 152
Provozovna Petra Bezruče 3388, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1010203011
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.3.2015
Provozovna č. 153
Provozovna Říčanská 1387/30, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1010460391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.8.2015
Provozovna č. 154
Provozovna Želetická 2210/19, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1010843389
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 155
Provozovna Masarykova třída 944, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1010904531
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 156
Provozovna Jičínská 1350, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1000169626
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 157
Provozovna Rožmitálova 1812/5, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1010904540
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 158
Provozovna Bayerova 646/3, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1010904515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 159
Provozovna Vídeňská 178, Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny 1010904655
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 160
Provozovna Vinohradská 2828/151, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1010904591
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 161
Provozovna Kpt. Jaroše 1136, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1010904671
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 162
Provozovna Nádražní 1939/4, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1010904647
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 163
Provozovna Mariánská 1000/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1010904680
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 164
Provozovna Kotojedská 546/17, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1011012979
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.8.2003
Provozovna č. 165
Provozovna Jičínská 1349, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1011036231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.1.2015
Provozovna č. 166
Provozovna Mendlovo náměstí 686/15, Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny 1000167666
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 167
Provozovna Gerská 1241/22, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1000169600
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 168
Provozovna Stará osada 3984/15, Brno 615 00
Identifikační číslo provozovny 1000167704
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 169
Provozovna Záhumenní 351/3, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1000168310
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 170
Provozovna Jihomoravské náměstí 1098/1, Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny 1000168875
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 171
Provozovna Merhautova 1065/214, Brno 613 00
Identifikační číslo provozovny 1000168034
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 172
Provozovna Nádražní 2855/147, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000167712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 173
Provozovna Jugoslávská 2853, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1009415484
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 174
Provozovna Masarykovo náměstí 45, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1000167941
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 175
Provozovna Seifertova 570, Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny 1000169073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 176
Provozovna Fráni Šrámka 1512/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1000167828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 177
Provozovna Zahradní 164, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1000169952
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 178
Provozovna Masarykovo nám. 257/16, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1000167844
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 179
Provozovna Oskol 3711/26, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1000167852
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 180
Provozovna Čs. armády 826/32, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1010904574
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 181
Provozovna Stará cesta 91, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1000167968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 182
Provozovna Hrádecká 31, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1000167992
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 183
Provozovna Moravská 725, Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny 1000167861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 184
Provozovna Jana Palacha 1299, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1000168972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 185
Provozovna Zdeňka Fibicha 56, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1000167950
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 186
Provozovna třída Edvarda Beneše 1797/1, Hradec Králové 500 12
Identifikační číslo provozovny 1000169243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 187
Provozovna Generála Svobody 59/5, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000167976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 188
Provozovna Boženy Němcové 411, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1000168115
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 189
Provozovna Goyova 2239/1, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1000169421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 190
Provozovna Temenická 2860/42, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000169189
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.8.1998
Provozovna č. 191
Provozovna Brtnická 4030/7, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1000167763
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 192
Provozovna Dlouhá třída 1161/97, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1000169031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.1996
Provozovna č. 193
Provozovna Karla Steinera 910/7, Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny 1000168921
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 194
Provozovna Želetavská 1525/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000894568
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 195
Provozovna Na Příkopě 814, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1010904523
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 196
Provozovna Libušina třída 581/6, Brno 623 00
Identifikační číslo provozovny 1000167640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 197
Provozovna Pod Harfou 938/60, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000170870
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.2009
Provozovna č. 198
Provozovna Vondrákova 825/13, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1000168042
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 199
Provozovna Sídliště 362, Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny 1000167887
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 200
Provozovna Obránců míru 2427, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1000167836
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 201
Provozovna M. Horákové 1498, České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny 1004090251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2011
Provozovna č. 202
Provozovna T. G. Masaryka 23, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1000170888
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.6.2009
Provozovna č. 203
Provozovna České mládeže 456, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1000169430
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.1999
Provozovna č. 204
Provozovna Trávníky 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1000167895
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 205
Provozovna Hrnčířská 573/6, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000168255
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 206
Provozovna Předškolní 680/4, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1000168158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2004
Provozovna č. 207
Provozovna Masarova 2428/9, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1000167682
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1996
Provozovna č. 208
Provozovna Vídeňská třída 684/69, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1000170055
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2000
Provozovna č. 209
Provozovna Ludvíka Podéště 1969/23, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1000169201
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.1998
Provozovna č. 210
Provozovna Dlouhá 576/1, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1000167674
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.2000
Provozovna č. 211
Provozovna Ečerova 1148/2, Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny 1010904469
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 212
Provozovna náměstí Míru 192/95, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1000167925
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.1996
Provozovna č. 213
Provozovna Aloise Gavlase 6/1, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1011067927
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.8.2016
Provozovna č. 214
Provozovna Masarykovo nám. 1040, Vizovice 763 12
Identifikační číslo provozovny 1011087570
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.8.2016
Provozovna č. 215
Provozovna Srbická 464, Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny 1010904485
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.9.2015
Provozovna č. 216
Provozovna Schnirchova 1447/15, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1000168662
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 217
Provozovna Nádražní 1156/9, Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny 1000170756
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 218
Provozovna Foerstrova 716/19, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000168956
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 219
Provozovna Vítězná 173/1, Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny 1000168573
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 220
Provozovna Janského 459/22, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000168948
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 221
Provozovna Na Průtahu 1856, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1000168590
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 222
Provozovna Kurská 625/9, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1000168883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 223
Provozovna Písecké předměstí 1393, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1000169286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 224
Provozovna Střelničná 1660/31, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1000167780
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 225
Provozovna Modřínová 694/5, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1000168077
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 226
Provozovna Osvobození 54, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1005399930
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 227
Provozovna Zhořelecká 514/2, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1000168441
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 228
Provozovna Horní 2233/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1000169057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 229
Provozovna Nádražní 1215, Vodňany 389 01
Identifikační číslo provozovny 1000169294
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 230
Provozovna náměstí F. X. Svobody 32, Mníšek pod Brdy 252 10
Identifikační číslo provozovny 1000169022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 231
Provozovna Dr. E. Beneše 2871/5, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000169405
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 232
Provozovna U dálnice 744, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1000168131
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 233
Provozovna Bratří Venclíků 1139/3, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1000168689
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 234
Provozovna Nádražní 40, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1000169014
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 235
Provozovna Nad Řekou 618, Ždírec nad Doubravou 582 63
Identifikační číslo provozovny 1001466551
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 236
Provozovna Sokolovská 394/17, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000170942
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.9.2016
Provozovna č. 237