Firma AGRS, a.s. IČO 27128628


AGRS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGRS, a.s. (27128628) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Přívozní 1054/2, Praha 170 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 2004 a je stále aktivní. AGRS, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o AGRS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGRS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGRS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGRS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGRS, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9189
IČO (identifikační číslo osoby) 27128628
Jméno AGRS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.2.2004
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady, s tím, ž e se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku ve výši 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun český ch). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 20 ks (dvaceti kusů) kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu může být upsáno maximálně 50 (padesát) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 (deseti) hodin do 11.00 (jedenácti) hodin. Lhůta pro vykoná ní přednostního práva se stanoví na dobu 15 (patnácti) dnů. Lhůta počíná běžet den následující po dni, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty n a den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do 30 (třiceti dnů) ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude z apsán do příslušného obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, a to až do výše 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) připad á možnost upsat pět kusů nových kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodno tě, a činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je Daniel Exner, r.č. 700620/0377, bytem Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 460/13. Určitý zájemce může upsat nové akcie až do maximální výše zvýšení z ákladního kapitálu. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, může určitý zájemce upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 (deseti) hodin do 11.00 (jedenácti) hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostní ho práva, se stanoví na dobu 15 (patnácti dnů). Lhůta počíná běžet šestnáctý den, následující po dni, kdy představenstvo oznámí informaci o úpisu akcií předem určeným zájemcem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li pos lední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, a činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 220290097/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis akcií v každém kole. Účet výše uvedený je zřízen jako z vláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií. 14.4.2008 - 30.5.2008

Kapitál AGRS, a.s.

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.5.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.2.2004 - 30.5.2008

Akcie AGRS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 50 9.6.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 50 30.5.2008 - 9.6.2015
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 25.2.2004 - 30.5.2008

Sídlo AGRS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Přívozní 1054/2 , Praha 170 00 1.10.2014
Adresa Dělnická 213/12 , Praha 170 00 24.5.2005 - 1.10.2014
Adresa U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 25.2.2004 - 24.5.2005

Předmět podnikání AGRS, a.s.

Platnost údajů od - do
velkoobchod 24.5.2005
zprostředkování obchodu a služeb 24.5.2005
ubytovací služby 24.5.2005
realitní činnost 24.5.2005
pronájem a půjčování věcí movitých 24.5.2005
reklamní činnost a marketing 24.5.2005
organizování sportovních soutěží 24.5.2005
hostinská činnost 24.5.2005
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 25.2.2004

vedení firmy AGRS, a.s.

Statutární orgán AGRS, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně v případě, že závazek vyplývající z právního úkonu nepřevyšuje 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), v ostatních případech a ve věcech převod u nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) jednají a podepisují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. 14.4.2008
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně v případě, že závazek vyplývající z právního úkonu nepřevyšuje 1,000.000,- Kč, v ostatních případech jednají a podepisují společně předseda představenstva a člen představenstva. 6.2.2008 - 14.4.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jednají jménem společnosti dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchod ní firmě společnosti. 24.5.2005 - 6.2.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti. 25.2.2004 - 24.5.2005
předseda představenstva Daniel Frič 1.3.2017
Vznik členství 16.12.2016
Vznik funkce 16.12.2016
Adresa: K Botiči 381/3 , Praha 101 00
místopředseda představenstva Daniel Exner 1.3.2017
Vznik členství 16.12.2016
Vznik funkce 16.12.2016
Adresa: Františka Křížka 460/13 , Praha 170 00
člen představenstva RNDr. Pavel Ložek 1.3.2017
Vznik členství 16.12.2016
Vznik funkce 16.12.2016
Adresa: Blahoslavova 227/2 , Praha 130 00
člen Pavla Smetanová 25.2.2004 - 24.5.2005
Vznik členství 25.2.2004
Zánik členství 6.5.2005
Adresa: Brunnerova 993/14 , Praha 163 00
předseda představenstva Robert Lis 24.5.2005 - 5.9.2006
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 24.8.2006
Vznik funkce 6.5.2005
Zánik funkce 24.8.2006
Adresa: Jateční 1458/17 , Praha 170 00
člen představenstva Petr Baborák 24.5.2005 - 5.9.2006
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 24.8.2006
Adresa: K Botiči 381/3 , Praha 101 00
člen představenstva Daniel Frič 24.5.2005 - 5.9.2006
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 24.8.2006
Adresa: K Botiči 381/3 , Praha 101 00
člen představenstva Daniel Exer 5.9.2006 - 5.9.2006
Vznik členství 24.8.2006
Adresa: Františka Křížka 460/13 , Praha 170 00
člen představenstva Petr Baborák 5.9.2006 - 6.2.2008
Vznik členství 24.8.2006
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: K Botiči 381/3 , Praha 101 00
člen představenstva Daniel Exner 5.9.2006 - 14.4.2008
Vznik členství 24.8.2006
Adresa: Františka Křížka 460/13 , Praha 170 00
předseda představenstva Daniel Frič 5.9.2006 - 8.12.2011
Vznik členství 24.8.2006
Vznik funkce 24.8.2006
Adresa: K Botiči 381/3 , Praha 101 00
člen představenstva RNDr. Pavel Ložek 6.2.2008 - 8.12.2011
Vznik členství 20.12.2007
Adresa: Blahoslavova 227/2 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Daniel Exner 14.4.2008 - 8.12.2011
Vznik členství 24.8.2006
Vznik funkce 20.3.2008
Adresa: Františka Křížka 460/13 , Praha 170 00
člen představenstva RNDr. Pavel Ložek 8.12.2011 - 9.5.2014
Vznik členství 24.10.2011
Adresa: Blahoslavova 227/2 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Daniel Exner 8.12.2011 - 18.7.2015
Vznik členství 24.10.2011
Vznik funkce 24.10.2011
Adresa: Františka Křížka 460/13 , Praha 170 00
předseda představenstva Daniel Frič 8.12.2011 - 7.8.2015
Vznik členství 24.10.2011
Vznik funkce 24.10.2011
Adresa: K Botiči 381/3 , Praha 101 00
člen představenstva RNDr. Pavel Ložek 9.5.2014 - 1.3.2017
Vznik členství 24.10.2011
Zánik členství 24.10.2016
Adresa: Blahoslavova 227/2 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Daniel Exner 18.7.2015 - 1.3.2017
Vznik členství 24.10.2011
Zánik členství 24.10.2016
Vznik funkce 24.10.2011
Zánik funkce 24.10.2016
Adresa: Františka Křížka 460/13 , Praha 170 00
předseda představenstva Daniel Frič 7.8.2015 - 1.3.2017
Vznik členství 24.10.2011
Zánik členství 24.10.2016
Vznik funkce 24.10.2011
Zánik funkce 24.10.2016
Adresa: K Botiči 381/3 , Praha 101 00

Dozorčí rada AGRS, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Petr Brzák 1.3.2017
Vznik členství 16.12.2016
Vznik funkce 16.12.2016
Adresa: Liškova 1572/49 , Litoměřice 412 01
člen dozorčí rady Miroslav Hrdý 1.3.2017
Vznik členství 16.12.2016
Vznik funkce 16.12.2016
Adresa: Kostelní 360/8 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Bartoň CSc. 1.3.2017
Vznik členství 16.12.2016
Vznik funkce 16.12.2016
Adresa: Vachkova 3144 , Česká Lípa 470 01
předseda Ing. Zuzana Herichová 25.2.2004 - 24.5.2005
Vznik členství 25.2.2004
Zánik členství 6.5.2005
Vznik funkce 25.2.2004
Zánik funkce 6.5.2005
Adresa: Pri Šajbách 7755 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
člen Peter Herich 25.2.2004 - 24.5.2005
Vznik členství 25.2.2004
Zánik členství 6.5.2005
Adresa: Hradby 5 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen Petr Malivánek 25.2.2004 - 24.5.2005
Vznik členství 25.2.2004
Zánik členství 6.5.2005
Adresa: U Stadionu 730 , Chrudim 537 03
předseda dozorčí rady Ing. Milan Rybecký 24.5.2005 - 5.9.2006
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 24.8.2006
Vznik funkce 6.5.2005
Zánik funkce 24.8.2006
Adresa: U pošty 1097/8 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Daniel Exner 24.5.2005 - 5.9.2006
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 24.8.2006
Adresa: Františka Křížka 460/13 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Jaroslav Lis 24.5.2005 - 5.9.2006
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 24.8.2006
Adresa: Biskupcova 2444/49 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady RNDr. Pavel Ložek 5.9.2006 - 6.2.2008
Vznik členství 24.8.2006
Zánik členství 20.12.2007
Vznik funkce 24.8.2006
Zánik funkce 20.12.2007
Adresa: Blahoslavova 227/2 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Zajac 5.9.2006 - 8.12.2011
Vznik členství 24.8.2006
Adresa: Palouček 1711 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Miroslav Hrdý 5.9.2006 - 8.12.2011
Vznik členství 24.8.2006
Adresa: Kostelní 360/8 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Vladimír Tureček 6.2.2008 - 8.12.2011
Vznik členství 20.12.2007
Vznik funkce 20.12.2007
Adresa: Šternberská 1275 , Uničov 783 91
předseda dozorčí rady Vladimír Tureček 8.12.2011 - 22.9.2015
Vznik členství 24.10.2011
Vznik funkce 24.10.2011
Adresa: Šternberská 1275 , Uničov 783 91
člen dozorčí rady Mgr. Martin Zajac 8.12.2011 - 1.3.2017
Vznik členství 24.10.2011
Zánik členství 24.10.2016
Adresa: Palouček 1711 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Miroslav Hrdý 8.12.2011 - 1.3.2017
Vznik členství 24.10.2011
Zánik členství 24.10.2016
Adresa: Kostelní 360/8 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Vladimír Tureček 22.9.2015 - 1.3.2017
Vznik členství 24.10.2011
Zánik členství 24.10.2016
Vznik funkce 24.10.2011
Zánik funkce 24.10.2016
Adresa: Šternberská 1275 , Uničov 783 91

Sbírka Listin AGRS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9189/SL 37 notářský zápis [NZ 1089/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.4.2015 12.10.2015 15.10.2015 22
B 9189/SL 36 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 24.4.2015 29.4.2015 7
B 9189/SL 35 notářský zápis [NZ 4725/2013] Městský soud v Praze 19.12.2013 29.7.2014 11.12.2014 8
B 9189/SL 34 notářský zápis [NZ 399/2011] Městský soud v Praze 12.9.2011 29.7.2014 11.12.2014 7
B 9189/SL 33 notářský zápis [NZ 4819/2012] Městský soud v Praze 21.11.2012 29.7.2014 11.12.2014 8
B 9189/SL 32 notářský zápis [NZ 400/2011] Městský soud v Praze 12.9.2011 29.7.2014 11.12.2014 7
B 9189/SL 31 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 22.1.2014 23.1.2014 6
B 9189/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.12.2007 6.2.2008 1
B 9189/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.12.2007 6.2.2008 1
B 9189/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.8.2006 11.12.2006 0
B 9189/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.5.2005 10.6.2005 0
B 9189/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2003 26.2.2004 0
B 9189/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 760/2003 Městský soud v Praze 11.12.2003 26.2.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGRS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27128628
Jméno AGRS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 11.5.2005
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo AGRS, a.s.

Živnosti a provozovny AGRS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.5.2005

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.5.2005

Živnost č. 3 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGRS, a.s.

Člen statutárního orgánu Daniel Exner
Člen statutárního orgánu RNDr. Pavel Ložek
Člen statutárního orgánu Daniel Frič

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGRS, a.s.

IČO: 27128628
Firma: AGRS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.2.2004

Sídlo AGRS, a.s.

Sídlo: Přívozní 1054/2, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Činnosti reklamních agentur
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Sportovní činnosti

Podobné firmy

tracking image