Firma AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČO 00009971


AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. (00009971) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 42
IČO (identifikační číslo osoby) 00009971
Jméno AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 5 28.11.2016
Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. je nástupnickou společností společnosti S.A.R.T. production, s.r.o., se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28082575, která zanikla dne 31.8.2016 sloučením se společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 31.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 24.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 24.7.2014 - 18.8.2015
Počet členů statutárního orgánu: 6 8.7.2014 - 28.11.2016
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.4.2007 přijala toto usnesení:1. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. (dále jen společnost) určuje:Akcionář společnosti Lubomír Stoklásek, r.č. 50 01 28/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem443 503 kusů akcií, kmenových na majitele, vlistinné podobě, každá ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč, což vzhledem kzákladnímu kapitálu společnosti ve výši 461.473.000,- Kč, představuje podíl 96,1% na základním kapitálu, přičemžje vlastníkem těchto akcií: hromadné akciesérie od čísla do čísla počet ksH 1 419 419 000nahrazuje sérieA 000001-419000 jednotlivé akciesérie od čísla do čísla počet ksA 419 001 422 428 3 428A 423 129 423 136 8A 423 353 423 386 34A 423 423 423 432 10A 424 154 424 168 15A 424 379 424 393 15A 424 395 424 415 21A 424 679 424 699 21A 424 712 424 761 50A 425 106 425 399 294A 425 597 425 609 13A 425 764 425 771 8A 425 817 425 849 33A 425 961 425 966 6A 426 709 426 771 63A 426 861 445 644 18 784A 445 657 446 167 511A 446 838 447 580 743A 449 327 449 347 21A 450 256 450 452 197A 450 474 450 701 228 24 503Celkem 443 503je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 25.4.2007 - 8.7.2014
2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.dne 20. dubna 2007 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch. zákoníku, že akcie specifikované výše jsou utéto osoby (obchodník scennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ0 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) vúschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina zkonání mimořádné valné hromady apříloha kní.Celková výše základního kapitálu společnosti apočet ajmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem zobchodního rejstříku ze dne 8. 3. 2007 aplatným zněním stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Počet hlasů spojených sjednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.3. Valná hromada AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. schvaluje:- přechod všech ostatních akcií společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. tj. 17 970 ks sčíselným označením uvedenýmdále:série čísla od do počet ksA 422 429 423 128 700 423 137 423 352 216 423 387 423 422 36 423 433 424 153 721 424 169 424 378 210 424 394 424 394 1 424 416 424 678 263 424 700 424 711 12 424 762 425 105 344 425 400 425 596 197 425 610 425 763 154 425 772 425 816 45 425 850 425 960 111 425 967 426 708 742 426 772 426 860 89 445 645 445 656 12 446 168 446 837 670 447 581 449 326 1746 449 348 450 255 908 450 453 450 473 21 450 702 461 473 10772 17970takto: tyto kmenové akcie vlistinné podobě, ve formě na majitele, ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo kakciím ostatních akcionářů přejde podle § 1831 odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.- výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 788,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, vlistinné 25.4.2007 - 8.7.2014
4. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j.45/N/4/2007/3/2007/1831/540 ze dne 1. února 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku kpřijtetí usnesení valné hromady společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČ 00009971, sídlem Pelhřimov, Unádraží 1967, PSČ 393 12, opřechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavního akcionáře společnosti, ato za protiplnění ve výši 788,-Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč.5. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění vplné výši složil před konáním valné hromady uobchodníka scennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00,6. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.: Pověřuje představenstvo aukládá mu realizovat veškeré právní ajiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. 25.4.2007 - 8.7.2014
Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutár-ním orgánem.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnémunebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva, popřípadě místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 18.6.1993 - 12.10.1993
Na zasedání představenstva akciové společnosti dne 7.1.1991 bylyzvoleny a ustaveny orgány akciové společnosti. 22.2.1991 - 8.7.2014
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministrastrojírenství a elektrotechniky České republiky č. 109/1990 č.j.1030/637/90 ze dne 19.12.1990, jímž byl se souhlasem vlády Českérepubliky obsaženým v jejím usnesení č. 317 ze dne 21.11.1990 ave smyslu paragr. 32, odst. 3 a 4 zákona o státním podniku dnem31.12.1990 zrušen bez likvidace státní podnik AGROSTROJ Pelhřimova vložen jeho hmotný majetek do současně založené akciové společ-nosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 29.12.1990 - 8.7.2014
Zakladatelský plán a stanovy založené akciové společnosti bylypřiloženy.Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutárnímorgánem.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a nejméně jeden člen představenstva.Výše základního kapitálu společnosti činí 445,585.000 Kčs, slovyčtyřistačtyřicetpětmilionůpětsetosmdesátpěttisíc korun čsl. 29.12.1990 - 18.6.1993
Vložený majatek byl ohodnocen soudním znalcem.Na základní kapitál ve výši 445,585.000 Kčs je vydána jednahromadná akcie, znějící na jméno. Jejím majitelem je stát,zastoupenýMinisterstvem strojírenství a elektoniky České republiky. 29.12.1990 - 18.6.1993

Kapitál AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

zakladni jmění 461 473 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.6.1993

Sídlo AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Nádraží 1967 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
21.1.2016
Adresa U Nádraží 1967 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
21.1.2016 - 21.1.2016
Adresa U nádraží 1967 , 393 12 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 39312
13.7.1995 - 21.1.2016
Adresa U nádraží , 393 12 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, U nádraží, PSČ 39312
18.6.1993 - 13.7.1995
Adresa Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov
29.12.1990 - 18.6.1993

Předmět podnikání AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
výzkum avývoj voblasti technických věd 20.9.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 6.5.2009
Obráběčství 21.1.2009
Zámečnictví, nástrojářství 21.1.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.1.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 21.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
Silniční motorová doprava osobní 21.1.2009 - 6.5.2009
Silniční motorová doprava nákladní 21.1.2009 - 6.5.2009
zpracování dat a služby databank 24.11.2001 - 21.1.2009
přípravné práce pro stavby 24.11.2001 - 21.1.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 20.9.2001 - 21.1.2009
opravy pracovních strojů 20.9.2001 - 21.1.2009
nástrojařství 20.9.2001 - 21.1.2009
kovoobráběčství 20.9.2001 - 21.1.2009
velkoobchod 20.9.2001 - 21.1.2009
specializovaný maloobchod 20.9.2001 - 21.1.2009
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 20.9.2001 - 21.1.2009
silniční motorová doprava osobní 20.9.2001 - 21.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 20.9.2001 - 21.1.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 20.9.2001 - 21.1.2009
ubytovací služby 20.9.2001 - 21.1.2009
podnikáni v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 20.9.2001 - 21.1.2009
zprostředkování obchodu 20.9.2001 - 21.1.2009
zprostředkování služeb 20.9.2001 - 21.1.2009
manipulace s nákladem 20.9.2001 - 21.1.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.9.2001 - 24.11.2001
1. nástrojařství 18.3.1998 - 20.9.2001
4. gavanizérství 18.3.1998 - 20.9.2001
5. kovoobráběčství 18.3.1998 - 20.9.2001
7. revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů atlakových nádob 18.3.1998 - 20.9.2001
8. silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní a mezinárodní 18.3.1998 - 20.9.2001
14. silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní amezinárodní 18.3.1998 - 20.9.2001
17. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.3.1998 - 20.9.2001
18. zprostředkovatelská činnost 18.3.1998 - 20.9.2001
19. výroba rozvaděčů nízkého napětí 18.3.1998 - 20.9.2001
15. Kataforézní ochrana kovů 30.8.1993 - 20.9.2001
16. Provoz ubytovacího zařízení 30.8.1993 - 20.9.2001
17. Podnikání v oblasti nakládání s odpady 30.8.1993 - 18.3.1998
2. výroba a opravy zemědělských strojů 18.6.1993 - 20.9.2001
3. stavba strojů s mechanickým pohonem 18.6.1993 - 20.9.2001
6. Automatizované zpracování dat 18.6.1993 - 20.9.2001
9. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístro-jů 18.6.1993 - 20.9.2001
10. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.6.1993 - 20.9.2001
12. výroba výrobků z plastikých hmot 18.6.1993 - 20.9.2001
13. stavební práce zemními stroji 18.6.1993 - 20.9.2001
1. výroba nástrojů 18.6.1993 - 18.3.1998
4. galvanizace kovů 18.6.1993 - 18.3.1998
5. kovoobrábění 18.6.1993 - 18.3.1998
7. revize elektrických zařízení 18.6.1993 - 18.3.1998
8. revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 18.6.1993 - 18.3.1998
14. silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovenýchv koncesná listině č.j. ŽÚ-2401/261/PK/92-Sl okresníhoúřadu Pelhřimov 18.6.1993 - 18.3.1998
11. výuka svařování plamenem a elektrickým obloukem 18.6.1993 - 13.7.1995
5./ Přeprava osob a věcí. 24.4.1991 - 18.6.1993
Předmětem podnikání společnosti je:1./ Výzkum, vývoj, výroba a odbyt strojů pro zemědělství,potravinářský průmysl, včetně komponentů, účelových adaptérů adílů strojů.2./ Výroba a odbyt odlitků a nářadí.3./ Nákup a prodej zařízení pro zemědělskou výrobu apotravinářský průmysl včetně obchodních a inženýrskotechnickýchskužeb.4./ Maloobchodní činnost. 29.12.1990 - 18.6.1993

Předmět činnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.7.2014

vedení firmy AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Statutární orgán AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Vznik funkce 27.2.2012
Adresa: Horní 798 , 639 00 Brno Česká republika
Horní 798/5, Štýřice, 639 00 Brno
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Jasanová 657 , 637 00 Brno Česká republika
Jasanová 657/22, Jundrov, 637 00 Brno
člen představenstva Zdeněk Novák 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Sládkova 516 , 394 64 Počátky Česká republika
Sládkova 516, 394 64 Počátky
člen představenstva František Bílek 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Čapkova 1126 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Čapkova 1126, 393 01 Pelhřimov
člen představenstva Ing. Josef Křen 18.8.2015
Vznik členství 15.7.2015
Adresa: Žleb 249 , 664 91 Neslovice Česká republika
Žleb 249, 664 91 Neslovice
nemá Ing. Zdeněk Vencl 29.12.1990 - 22.2.1991
Adresa: Sopotská 627 , Bohnice Česká republika
Bohnice, Sopotská 627
nemá Ing. Zdeněk Beránek 29.12.1990 - 27.5.1992
Adresa: Táborská 1791 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Táborská 1791
nemá Pavel Holeček 29.12.1990 - 27.5.1992
Adresa: V domově 46 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, V domově 46
nemá Ing. Martin Plachý 29.12.1990 - 27.5.1992
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rosolova 1241
místopředseda Ing. Zdeněk Beránek 22.2.1991 - 27.5.1992
Adresa: Táborská 1791 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Táborská 1791, PSČ 39301
ředitel akciové společnosti Ing. Zdeněk Beránek 22.2.1991 - 27.5.1992
Adresa: Táborská 1791 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Táborská 1791, PSČ 39301
člen představenstva Josef Mareš 29.12.1990 - 18.6.1993
Adresa: Na chmelnici 628 , Rožmitál pod Tř. Česká republika
Rožmitál pod Tř., Na chmelnici 628
člen představenstva Ing. Vítězslav Manda 29.12.1990 - 18.6.1993
Adresa: Mikulova 1574 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mikulova 1574
člen představenstva Ing. Vladislav Vágenknecht 29.12.1990 - 30.8.1993
Adresa: Čiklova 19 , Praha 4-Nusle Česká republika
Praha 4-Nusle, Čiklova 19
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vencl 22.2.1991 - 30.8.1993
Adresa: Sopotská 627 , 181 00 Bohnice Česká republika
Bohnice, Sopotská 627, PSČ 18100
místopředseda předst. a řed.. Ing. Martin Plachý 27.5.1992 - 30.8.1993
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rosolova 1241
člen představenstva Ing. Jiří Vohralík 27.5.1992 - 30.8.1993
Adresa: S.K.Neumanna 5 , Jihlava Česká republika
Jihlava, S.K.Neumanna 5
místopředseda předst. Ing. Vítězslav Manda 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: Mikulova 1574 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mikulova 1574
člen představenstva Ing. Martin Lutr 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: sídliště 624 , 394 64 Počátky Česká republika
Počátky, sídliště 624, PSČ 39464
člen představenstva Ing. Václav Halík 30.8.1993 - 11.2.1994
Adresa: Lovosická 654 , 190 00 Praha í Česká republika
Praha í, Lovosická 654, PSČ 19000
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Podhorský 30.8.1993 - 29.2.1996
Adresa: Borského 664 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Borského 664, PSČ 15000
člen představenstva František Bílek 27.5.1992 - 10.7.1996
Adresa: Čapkova 1126 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Čapkova 1126
člen představenstva Ing. Josef Veverka 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Osvobození 1687 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Osvobození 1687, PSČ 39301
člen představenstva Ing. Karel Dvořáček 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Sukova 432 , Votice Česká republika
Votice, Sukova 432
předseda představenstva Ing. František Směták 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Josefská 4 , Brno Česká republika
Brno, Josefská 4
člen představenstva Ing. Václav Halík 11.2.1994 - 10.7.1996
Adresa: Lovosická 654 , Praha I. Česká republika
Praha I., Lovosická 654
místopředseda a náhradní člen Ing. Milan Kotáb 29.2.1996 - 10.7.1996
Adresa: 161 , Sulice - Želivec Česká republika
Sulice - Želivec 161
člen představenstva Ing. Ladislav Vašků 10.7.1996 - 16.9.1997
Adresa: Máchova 20 , Humpolec Česká republika
Humpolec, Máchova 20, okres Pelhřimov
předseda představenstva Ing. Milan Kotáb 10.7.1996 - 16.9.1997
Adresa: 161 , Sulice - Želivec Česká republika
Sulice - Želivec 161
místopředseda a gen.ředitel Ing. Martin Plachý 30.8.1993 - 16.1.1998
Adresa: Rosolova 1241 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rosolova 1241, PSČ 39301
člen představenstva Ing. Petr Schwanzer 16.9.1997 - 31.3.1998
Adresa: Slovinská 54 , Brno Česká republika
Brno, Slovinská 54, okres Brno-město
místopředseda a gen.ředitel Ing. Martin Plachý 16.1.1998 - 31.3.1998
Adresa: Rosolova 1241 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rosolova 1241, PSČ 39301
člen představenstva Ing. František Směták 10.7.1996 - 10.7.1998
Adresa: Josefská 4 , Brno Česká republika
Brno, Josefská 4, okres Brno-město
člen představestva Ing. Martin Plachý 31.3.1998 - 10.7.1998
Adresa: Rosolova 1241 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rosolova 1241, PSČ 39301
místopředseda představestva Ing. Petr Schwanzer 31.3.1998 - 10.7.1998
Adresa: Slovinská 54 , Brno Česká republika
Brno, Slovinská 54, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Josef Veverka 10.7.1998 - 27.4.1999
Adresa: Osvobození 1687 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Osvobození 1687
člen představenstva Ing. Miroslav Okrouhlý 10.7.1998 - 27.4.1999
Adresa: Pražská 1819 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Pražská 1819
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 16.9.1997 - 20.9.2002
Adresa: Zemědělská 60 , Brno Česká republika
Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček 16.9.1997 - 20.9.2002
Adresa: Úvoz 94 , Brno Česká republika
Brno, Úvoz 94, okres Brno-město
člen představenstva Mgr. Petra Štěpánková 16.9.1997 - 20.9.2002
Adresa: Vlkova 7 , Brno Česká republika
Brno, Vlkova 7, okres Brno-město
místopředseda představestva Ing. Peter Schwanzer 10.7.1998 - 20.9.2002
Adresa: Slovinská 54 , Brno Česká republika
Brno, Slovinská 54, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Miroslav Okrouhlý 27.4.1999 - 20.9.2002
Adresa: Krasíkovická 1819 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Krasíkovická 1819
člen představenstva František Bílek 27.4.1999 - 20.9.2002
Adresa: Čapkova 1126 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Čapkova 1126
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 20.9.2002 - 1.6.2005
Vznik členství 28.5.2002
Vznik funkce 28.5.2002
Adresa: Zemědělská 60 , Brno Česká republika
Brno, Zemědělská 60, okres Brno-město
člen představenstva Zdeněk Novák 20.9.2002 - 8.12.2005
Vznik členství 28.5.2002
Adresa: Sídliště 570 , Počátky Česká republika
Počátky, Sídliště 570/8, okres Pelhřimov
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 1.6.2005 - 7.6.2006
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 18.4.2006
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 18.4.2006
Adresa: Horní 798 , 639 00 Brno Česká republika
Brno, Horní 798/5, PSČ 63900
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková 20.9.2002 - 25.10.2011
Vznik členství 28.5.2002
Adresa: Vlkova 7 , Brno Česká republika
Brno, Vlkova 7, okres Brno-město
místopředseda představenstva Ing. Peter Schwanzer 20.9.2002 - 27.3.2012
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 27.2.2012
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 27.2.2012
Adresa: Slovinská 54 , Brno Česká republika
Brno, Slovinská 54, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček 20.9.2002 - 27.3.2012
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 27.2.2012
Adresa: Úvoz 94 , Brno Česká republika
Brno, Úvoz 94, okres Brno-město
člen představenstva František Bílek 20.9.2002 - 27.3.2012
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 27.2.2012
Adresa: Čapkova 1126 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Čapkova 1126
člen představenstva Zdeněk Novák 8.12.2005 - 27.3.2012
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 27.2.2012
Adresa: Sládkova 516 , Počátky Česká republika
Počátky, Sládkova 516, okres Pelhřimov, PSČ 39464
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 7.6.2006 - 27.3.2012
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 27.2.2012
Vznik funkce 21.4.2006
Zánik funkce 27.2.2012
Adresa: Horní 798 , 639 00 Brno Česká republika
Brno, Horní 798/5, PSČ 63900
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková 25.10.2011 - 27.3.2012
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 27.2.2012
Adresa: Jasanová 657 , 637 00 Brno - Jundrov Česká republika
Brno - Jundrov, Jasanová 657/22, PSČ 63700
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Vznik funkce 27.2.2012
Adresa: Horní 798 , 639 00 Brno Česká republika
Brno, Horní 798/5, PSČ 63900
místopředseda představenstva Ing. Peter Schwanzer 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 27.2.2012
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Slovinská 0 , 612 00 Brno Česká republika
Brno, Slovinská /54, PSČ 61200
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Jasanová 657 , 637 00 Brno Česká republika
Brno, Jasanová 657/22, PSČ 63700
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Úvoz 437 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Úvoz 437/94, PSČ 60200
člen představenstva Zdeněk Novák 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Sládkova 516 , 394 64 Počátky Česká republika
Počátky, Sládkova 516, PSČ 39464
člen představenstva František Bílek 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Čapkova 1126 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Čapkova 1126, PSČ 39301
místopředseda představenstva Ing. Peter Schwanzer 11.11.2013 - 8.7.2014
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 27.2.2012
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Slovinská 863 , 612 00 Brno Česká republika
Slovinská 863/54, Královo Pole, 612 00 Brno
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček 11.11.2013 - 18.8.2015
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Úvoz 437 , 602 00 Brno Česká republika
Úvoz 437/94, Veveří, 602 00 Brno
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek LL.M. MBA. 8.7.2014 - 14.11.2015
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Lidická 1208 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Lidická 1208, 393 01 Pelhřimov
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek LL.M. MBA. 14.11.2015 - 28.11.2016
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Krkoškova 502 , 613 00 Brno Česká republika
Krkoškova 502/27, Černá Pole, 613 00 Brno

Dozorčí rada AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Habáň 11.11.2013
Vznik členství 29.8.2011
Vznik funkce 29.8.2011
Adresa: Osvobození 2001 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Osvobození 2001, 393 01 Pelhřimov
člen dozorčí rady Hana Ratajová 8.7.2014
Vznik členství 29.8.2011
Adresa: 28 , 393 01 Zajíčkov Česká republika
č.p. 28, 393 01 Zajíčkov
člen dozorčí rady Ing. Miloš Křenek 18.8.2015
Vznik členství 15.7.2015
Adresa: 224 , 664 34 Jinačovice Česká republika
č.p. 224, 664 34 Jinačovice
předseda Ing. Jaroslav Hamalčík 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: Vnitřní 971 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Vnitřní 971, PSČ 39301
člen dozorčí rady Ing. Eva Kislingerová CSc. 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: Jagelonská 1 , 130 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jagelonská 1, PSČ 13000
člen dozorčí rady Jan Bláha 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: Palackého 77 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Palackého 77, PSČ 39301
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Smejkal 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Táborská 1812 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Táborská 1812, PSČ 39301
člen dozorčí rady Jiří Raiterman 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Hodická 1210 , Třešť Česká republika
Třešť, Hodická 1210/23
člen dozorčí rady Ing. Antonín Jelínek 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Mickievičova ll , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Mickievičova ll, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Píza 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Březinova 58 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Březinova 58
člen dozorčí rady Ing. Vladislav Vágenknecht 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Ciklova 19 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ciklova 19, PSČ 14000
členka Ing. Helena Zabloudilová 10.7.1996 - 16.9.1997
Adresa: Polní 6 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Polní 6a
členka Blanka Kolská 10.7.1996 - 16.9.1997
Adresa: Nerudova 218 , Teplice - Sobědruhy Česká republika
Teplice - Sobědruhy, Nerudova 218
místopředseda dozorčí rady Ing. Helena Zabloudilová 16.9.1997 - 10.7.1998
Adresa: Polní 6 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Polní 6a
člen Miloš Kodys 10.7.1996 - 21.7.1999
Adresa: 201 , Hodice Česká republika
Hodice 201, okres Jihlava
předseda dozorčí rady Ing. Jan Jašek 16.9.1997 - 18.9.2000
Adresa: Pod nemocnicí 21 , Brno Česká republika
Brno, Pod nemocnicí 21, okres Brno-město
místopředseda dozorčí rady František Jiřík 10.7.1998 - 18.9.2000
Adresa: Rubešova 1177 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rubešova 1177
předseda dozorčí rady František Jiřík 18.9.2000 - 16.7.2003
Zánik členství 23.4.2003
Zánik funkce 23.4.2003
Adresa: Rubešova 1177 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rubešova 1177
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Suchánek 18.9.2000 - 16.7.2003
Zánik funkce 23.4.2003
Adresa: Slívova 7 , Brno Česká republika
Brno, Slívova 7, okres Brno-město
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Suchánek 16.7.2003 - 24.12.2004
Vznik členství 23.6.2000
Vznik funkce 23.4.2003
Adresa: Slívova 7 , Brno Česká republika
Brno, Slívova 7
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Ryšánek 16.7.2003 - 7.6.2006
Vznik členství 23.4.2003
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 23.4.2003
Zánik funkce 21.4.2006
Adresa: 394 51 Kaliště 11 Česká republika
Kaliště 11, PSČ 39451
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Suchánek 24.12.2004 - 7.6.2006
Vznik členství 23.6.2000
Zánik členství 18.4.2006
Vznik funkce 23.4.2003
Zánik funkce 18.4.2006
Adresa: Lidická 1208 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Lidická 1208, PSČ 39301
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Suchánek 7.6.2006 - 20.9.2011
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 21.4.2011
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 21.4.2011
Adresa: Lidická 1208 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Lidická 1208, PSČ 39301
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Habáň 7.6.2006 - 20.9.2011
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 21.4.2011
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 21.4.2011
Adresa: Táborská 1874 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Táborská 1874, PSČ 39301
člen rozorčí rady Petr Žižka 21.7.1999 - 11.11.2013
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Táborská 1809 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Táborská 1809
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Habáň 20.9.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 29.8.2011
Vznik funkce 29.8.2011
Adresa: Táborská 1874 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Táborská 1874, PSČ 39301
místopředseda dozorčí rady Hana Ratajová 20.9.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 29.8.2011
Vznik funkce 29.8.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: 393 01 Zajíčkov 28 Česká republika
Zajíčkov 28, PSČ 39301
místopředseda dozorčí rady Hana Ratajová 11.11.2013 - 8.7.2014
Vznik členství 29.8.2011
Vznik funkce 29.8.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: 28 , 393 01 Zajíčkov Česká republika
č.p. 28, 393 01 Zajíčkov
člen rozorčí rady Petr Žižka 11.11.2013 - 8.7.2014
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Táborská 1809 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Táborská 1809, 393 01 Pelhřimov

Sbírka Listin AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 42/SL 69 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2015 8.12.2015 63
B 42/SL 67 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2015 17.9.2015 37
B 42/SL 68 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2015 17.9.2015 16
B 42/SL 64 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2015 10.8.2015 19.8.2015 1
B 42/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2015 10.8.2015 19.8.2015 6
B 42/SL 66 notářský zápis [168/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2015 10.8.2015 19.8.2015 6
B 42/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 322/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 24.7.2014 11
B 42/SL 62 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 18
B 42/SL 61 účetní závěrka [2012], zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 40
B 42/SL 60 výroční zpráva [2011]  2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2013 12.6.2013 16
B 42/SL 59 účetní závěrka [2011], zpráva auditora 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2013 12.6.2013 41
B 42/SL 57 ostatní Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 3
B 42/SL 58 ostatní Zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 1
B 42/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2012 39
B 42/SL 56 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2012 18
B 42/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 23.9.2011 26
B 42/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2011 23.9.2011 2
B 42/SL 51 notářský zápis 385/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 23.9.2011 6
B 42/SL 52 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 23.9.2011 1
B 42/SL 48 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 15
B 42/SL 49 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 13
B 42/SL 50 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 57
B 42/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2010 3.11.2010 26
B 42/SL 46 notářský zápis 593/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2010 3.11.2010 5
B 42/SL 44 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2010 41
B 42/SL 45 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2010 41
B 42/SL 42 notářský zápis 337/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 3
B 42/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 27
B 42/SL 40 výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 123
B 42/SL 38 notářský zápis 189/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.2007 25.4.2007 30
B 42/SL 39 posudek znalce č.324-05/07 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.2007 180
B 42/SL 36 výroční zpráva -r.2005 - 1.část Krajský soud v Českých Budějovicích 21.11.2006 65
B 42/SL 37 výroční zpráva -r.2005 - 2.část Krajský soud v Českých Budějovicích 21.11.2006 57
B 42/SL 32 ostatní - Zápis ze zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2006 8.6.2006 1
B 42/SL 33 notářský zápis 230/2006+ Mimoř.zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2006 8.6.2006 12
B 42/SL 35 ostatní -Mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2006 8.6.2006 153
B 42/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2006 12
B 42/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2005 6.1.2006 27
B 42/SL 29 notářský zápis 673/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2005 6.1.2006 13
B 42/SL 31 ostatní - Zápis z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2005 6.1.2006 28
B 42/SL 28 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2005 126
B 42/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2005 24.6.2005 26
B 42/SL 25 notářský zápis NZ 148/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2005 24.6.2005 8
B 42/SL 26 účetní závěrka za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2005 24.6.2005 150
B 42/SL 24 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2004 181
B 42/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2004 28.7.2004 1
B 42/SL 22 účetní závěrka r.2003 + výr. zpr., zápis Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2004 203
B 42/SL 21 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 123
B 42/SL 19 ostatní Záp.z ŘVH+Účet.uzávěrky-r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2003 134
B 42/SL 20 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2003 25.6.2003 1
B 42/SL 16 ostatní Záp.z VH+Výroč.zpr.r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2002 4.9.2002 155
B 42/SL 17 ostatní -Zápis č.2/2002 ze zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2002 4.9.2002 1
B 42/SL 18 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.2002 6
B 42/SL 13 notářský zápis 113/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2001 25.9.2001 17
B 42/SL 14 výroční zpráva 2000 -2x Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2001 100
B 42/SL 15 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2001 32
B 42/SL 12 ostatní -Zápis z ř.VH + Přílohy Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2000 20.9.2000 51
B 42/SL 10 účetní závěrka - výroční zpráva 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.1999 15
B 42/SL 11 účetní závěrka - rozvaha r. 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.1999 1
B 42/SL 9 ostatní - Zápis z řádné VH akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.1999 17.8.1999 52
B 42/SL 1 notářský zápis NZ 83/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.1997 18.11.1998 51
B 42/SL 2 ostatní zápis č. 3/97 ze zased. předs. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.1997 18.11.1998 6
B 42/SL 3 ostatní -oznámení o VH Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 2
B 42/SL 4 účetní závěrka za r. 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.1997 18.11.1998 4
B 42/SL 5 účetní závěrka za r. 1997 + příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 23
B 42/SL 6 ostatní - výroční zpráva Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 15
B 42/SL 7 notářský zápis NZ 88/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.1998 18.11.1998 56
B 42/SL 8 ostatní zápis z jednání dozor. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.1998 18.11.1998 1
B 42/SL 41 výroční zpráva -r.2001 (knižní podoba) Krajský soud v Českých Budějovicích 123

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00009971
Jméno AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Pelhřimov
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 7

Sídlo AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Živnosti a provozovny AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Lázeňská 683, Počátky 394 64
Identifikační číslo provozovny 1000619095
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování 1.10.2005
Provozovna č. 2
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Lázeňská 683, Počátky 394 64
Identifikační číslo provozovny 1000619095
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2005

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1992

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.1993

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.5.2015
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2015

Živnost č. 8 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 24.1.1997

Živnost č. 9 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 9.11.2000

Živnost č. 10 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 24.1.1997

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zpracování dat a služby databank

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 16 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.5.2000

Živnost č. 17 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 18 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 10.7.2001

Živnost č. 19 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 10.7.2001

Živnost č. 20 Manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 22 Výuka svařování plamenem a el. obloukem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.9.1994

Živnost č. 23 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Stavební práce zemními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 25 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Kataforézní ochrana kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 10.7.2001

Živnost č. 31 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 9.11.2000

Živnost č. 32 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1997
Zánik oprávnění 17.7.2001

Živnost č. 33 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1997
Zánik oprávnění 3.8.2000

Živnost č. 34 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1997
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 36 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Člen statutárního orgánu Lubomír Stoklásek
Člen statutárního orgánu František Bílek
Člen statutárního orgánu Zdeněk Novák
Člen statutárního orgánu JUDr. Petra Štěpánková
Člen statutárního orgánu Josef Křen

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00009971
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00009971
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Sídlo U Nádraží 1967 PELHŘIMOV 393 01 PELHŘIMOV 1
Přidělaný finanční úřad Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
125563755/0300 31.7.2013
8010-103603453/0300 1.4.2013
1000502400/3500 1.4.2013
402261/0100 1.4.2013
2812272/0800 1.4.2013
708834/0600 1.4.2013
5128860002/4000 1.4.2013
62169004/2700 1.4.2013
CZ3303001880310403048973 31.7.2013
CZ6503001720800103603453 31.7.2013
CZ9803001712800103603453 18.7.2013
CZ1727000000000062169020 18.4.2013
CZ0226000000000204447039 1.4.2013
CZ3540000000005128860010 1.4.2013
CZ0508000000000002983952 1.4.2013
CZ0535000000001330502403 1.4.2013
CZ0335000000001220502402 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00009971
Jméno firmy AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka zwrcn4n
tracking image