Firma AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČO 00009971


AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. (00009971) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 42
IČO (identifikační číslo osoby) 00009971
Jméno AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 5 28.11.2016 - 16.10.2018
Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. je nástupnickou společností společnosti S.A.R.T. production, s.r.o., se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28082575, která zanikla dne 31.8.2016 sloučením se společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 31.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 24.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 24.7.2014 - 18.8.2015
Počet členů statutárního orgánu: 6 8.7.2014 - 28.11.2016
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.4.2007 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. (dále jen společnost) určuje: Akcionář společnosti Lubomír Stoklásek, r.č. 50 01 28/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 443 503 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 461.473.000,- Kč, představuje podíl 96,1% na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií: hromadné akcie série od čísla do čísla počet ks H 1 419 419 000 nahrazuje série A 000001-419000 jednotlivé akcie série od čísla do čísla počet ks A 419 001 422 428 3 428 A 423 129 423 136 8 A 423 353 423 386 34 A 423 423 423 432 10 A 424 154 424 168 15 A 424 379 424 393 15 A 424 395 424 415 21 A 424 679 424 699 21 A 424 712 424 761 50 A 425 106 425 399 294 A 425 597 425 609 13 A 425 764 425 771 8 A 425 817 425 849 33 A 425 961 425 966 6 A 426 709 426 771 63 A 426 861 445 644 18 784 A 445 657 446 167 511 A 446 838 447 580 743 A 449 327 449 347 21 A 450 256 450 452 197 A 450 474 450 701 228 24 503 Celkem 443 503 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 25.4.2007 - 8.7.2014
2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. dne 20. dubna 2007 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch. zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ0 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úsc hově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 8. 3. 2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. tj. 17 970 ks s číselným označením uvedeným dále: série čísla od do počet ks A 422 429 423 128 700 423 137 423 352 216 423 387 423 422 36 423 433 424 153 721 424 169 424 378 210 424 394 424 394 1 424 416 424 678 263 424 700 424 711 12 424 762 425 105 344 425 400 425 596 197 425 610 425 763 154 425 772 425 816 45 425 850 425 960 111 425 967 426 708 742 426 772 426 860 89 445 645 445 656 12 446 168 446 837 670 447 581 449 326 1746 449 348 450 255 908 450 453 450 473 21 450 702 461 473 10772 17970 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 1831 odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jedno ho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 788,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 324-05/07 ze dne 29. ledna 2007 zhotoveným soudní znalkyn í Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků, tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii. Při stanovení výsledné hodnoty akcie bylo přihlédnuto i k poslední dosažené ceně na regulovaném trhu s cennými papíry (RM-SYSTÉM). Přiměřené protiplnění stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti je po zaokrouhlení 788,-Kč, - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Podle § 1831 odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 1831 odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ust. § 1831 odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. 25.4.2007 - 8.7.2014
4. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. 45/N/4/2007/3/2007/1831/540 ze dne 1. února 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijtetí usnesení valné hromady společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a. s. IČ 00009971, sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 788,-Kč za jednu kmenovou listinno u akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 5. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 6 3907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, 6. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. 25.4.2007 - 8.7.2014
Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutár- ním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 18.6.1993 - 12.10.1993
Na zasedání představenstva akciové společnosti dne 7.1.1991 byly zvoleny a ustaveny orgány akciové společnosti. 22.2.1991 - 8.7.2014
Zakladatelský plán a stanovy založené akciové společnosti byly přiloženy. Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. Výše základního kapitálu společnosti činí 445,585.000 Kčs, slovy čtyřistačtyřicetpětmilionůpětsetosmdesátpěttisíc korun čsl. 29.12.1990 - 18.6.1993
Vložený majatek byl ohodnocen soudním znalcem. Na základní kapitál ve výši 445,585.000 Kčs je vydána jedna hromadná akcie, znějící na jméno. Jejím majitelem je stát, zastoupený Ministerstvem strojírenství a elektoniky České republiky. 29.12.1990 - 18.6.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky č. 109/1990 č.j. 1030/637/90 ze dne 19.12.1990, jímž byl se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č. 317 ze dne 21.11.1990 a ve smyslu paragr. 32, odst. 3 a 4 zákona o státním podniku dnem 31.12.1990 zrušen bez likvidace státní podnik AGROSTROJ Pelhřimov a vložen jeho hmotný majetek do současně založené akciové společ- nosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 29.12.1990 - 8.7.2014

Aktuální kontaktní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Kapitál AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

zakladni jmění 461 473 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.6.1993

Akcie AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 461 473 29.10.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 461 473 5.1.2006 - 29.10.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 461 473 18.6.1993 - 5.1.2006

Sídlo AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01 21.1.2016
Adresa U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01 21.1.2016 - 21.1.2016
Adresa U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01 13.7.1995 - 21.1.2016
Adresa U nádraží , 393 12 Pelhřimov Česká republika
18.6.1993 - 13.7.1995
Adresa Pelhřimov Česká republika
29.12.1990 - 18.6.1993

Předmět podnikání AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 20.9.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 6.5.2009
Obráběčství 21.1.2009
Zámečnictví, nástrojářství 21.1.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.1.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 21.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
Silniční motorová doprava osobní 21.1.2009 - 6.5.2009
Silniční motorová doprava nákladní 21.1.2009 - 6.5.2009
zpracování dat a služby databank 24.11.2001 - 21.1.2009
přípravné práce pro stavby 24.11.2001 - 21.1.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.9.2001 - 24.11.2001
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 20.9.2001 - 21.1.2009
opravy pracovních strojů 20.9.2001 - 21.1.2009
nástrojařství 20.9.2001 - 21.1.2009
kovoobráběčství 20.9.2001 - 21.1.2009
velkoobchod 20.9.2001 - 21.1.2009
specializovaný maloobchod 20.9.2001 - 21.1.2009
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 20.9.2001 - 21.1.2009
silniční motorová doprava osobní 20.9.2001 - 21.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 20.9.2001 - 21.1.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 20.9.2001 - 21.1.2009
ubytovací služby 20.9.2001 - 21.1.2009
podnikáni v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 20.9.2001 - 21.1.2009
zprostředkování obchodu 20.9.2001 - 21.1.2009
zprostředkování služeb 20.9.2001 - 21.1.2009
manipulace s nákladem 20.9.2001 - 21.1.2009
1. nástrojařství 18.3.1998 - 20.9.2001
4. gavanizérství 18.3.1998 - 20.9.2001
5. kovoobráběčství 18.3.1998 - 20.9.2001
7. revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 18.3.1998 - 20.9.2001
8. silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní a mezinárodní 18.3.1998 - 20.9.2001
14. silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní 18.3.1998 - 20.9.2001
17. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.3.1998 - 20.9.2001
18. zprostředkovatelská činnost 18.3.1998 - 20.9.2001
19. výroba rozvaděčů nízkého napětí 18.3.1998 - 20.9.2001
17. Podnikání v oblasti nakládání s odpady 30.8.1993 - 18.3.1998
15. Kataforézní ochrana kovů 30.8.1993 - 20.9.2001
16. Provoz ubytovacího zařízení 30.8.1993 - 20.9.2001
11. výuka svařování plamenem a elektrickým obloukem 18.6.1993 - 13.7.1995
1. výroba nástrojů 18.6.1993 - 18.3.1998
4. galvanizace kovů 18.6.1993 - 18.3.1998
5. kovoobrábění 18.6.1993 - 18.3.1998
7. revize elektrických zařízení 18.6.1993 - 18.3.1998
8. revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 18.6.1993 - 18.3.1998
14. silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesná listině č.j. ŽÚ-2401/261/PK/92-Sl okresního úřadu Pelhřimov 18.6.1993 - 18.3.1998
2. výroba a opravy zemědělských strojů 18.6.1993 - 20.9.2001
3. stavba strojů s mechanickým pohonem 18.6.1993 - 20.9.2001
6. Automatizované zpracování dat 18.6.1993 - 20.9.2001
9. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístro- jů 18.6.1993 - 20.9.2001
10. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.6.1993 - 20.9.2001
12. výroba výrobků z plastikých hmot 18.6.1993 - 20.9.2001
13. stavební práce zemními stroji 18.6.1993 - 20.9.2001
5./ Přeprava osob a věcí. 24.4.1991 - 18.6.1993
Předmětem podnikání společnosti je: 1./ Výzkum, vývoj, výroba a odbyt strojů pro zemědělství, potravinářský průmysl, včetně komponentů, účelových adaptérů a dílů strojů. 2./ Výroba a odbyt odlitků a nářadí. 3./ Nákup a prodej zařízení pro zemědělskou výrobu a potravinářský průmysl včetně obchodních a inženýrskotechnických skužeb. 4./ Maloobchodní činnost. 29.12.1990 - 18.6.1993

Předmět činnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.7.2014

vedení firmy AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Statutární orgán AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva jedná za společnost jen na základě pověření předsedy představenstva. 8.7.2014
Za společnost jedná předseda představenstva, jiný člen představenstva pouze na základě písemného pověření předsedy představenstva. Oprávněné osoby se za společnost podepisují tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj podpi s. 18.6.2009 - 8.7.2014
Za společnost jednají vůči třetím osobám všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Oprávněné osoby se za společnost podepisují tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj podpis. 10.7.1998 - 18.6.2009
Za společnost jednají vůči třetím osobám všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele. Oprávněné osoby se za společnost podepisují tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka připojí svůj podpis. 16.9.1997 - 10.7.1998
Společnost zastupují vůči třetím osobám všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem nebo samostatně člen představenstvem písemně pověřený. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. V rámci vymezené pravomoci podepisuje za společnost generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.7.1996 - 16.9.1997
Společnost zastupují vůči třetím osobám všichni členové představenstva nebo místopředseda představenstva nebo generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem nebo samostatně člen představenstva písemně pověřený. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. V rámci vymezené pravomoci podepisuje za společnost generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 10.7.1996 - 17.7.1996
Společnost zastupují vůči třetím osobám všichni členové představenstva, nebo předseda /místopředseda/ představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstvem písemně pověřený. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. V rámci vymezené pravomoci podepisuje za společnost generální ředitel a.s. jmenovaný představenstvem Všichni tak, činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 12.10.1993 - 10.7.1996
člen představenstva Ing. Josef Křen 18.8.2015
Vznik členství 15.7.2015
Adresa: Žleb 249 , Neslovice 664 91
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 29.5.2017
Vznik členství 28.2.2017
Vznik funkce 28.2.2017
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková 29.5.2017
Vznik členství 28.2.2017
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
člen představenstva František Bílek 29.5.2017
Vznik členství 28.2.2017
Adresa: Čapkova 1126 , Pelhřimov 393 01
nemá ing. Zdeněk Vencl 29.12.1990 - 22.2.1991
Adresa: Sopotská 627/34 , Praha 181 00
nemá ing. Zdeněk Beránek 29.12.1990 - 27.5.1992
Adresa: Táborská 1791 , Pelhřimov 393 01
nemá Pavel Holeček 29.12.1990 - 27.5.1992
Adresa: V domově 2377/46 , Praha 130 00
nemá ing. Martin Plachý 29.12.1990 - 27.5.1992
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov 393 01
místopředseda ing. Zdeněk Beránek 22.2.1991 - 27.5.1992
Adresa: Táborská 1791 , Pelhřimov 393 01
ředitel akciové společnosti ing. Zdeněk Beránek 22.2.1991 - 27.5.1992
Adresa: Táborská 1791 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Josef Mareš 29.12.1990 - 18.6.1993
Adresa: Na Chmelnici 628 , Rožmitál pod Třemšínem 262 42
člen představenstva Ing. Vítězslav Manda 29.12.1990 - 18.6.1993
Adresa: Mikulova 1574/9 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Vladislav Vágenknecht 29.12.1990 - 30.8.1993
Adresa: Čiklova 1238/19 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vencl 22.2.1991 - 30.8.1993
Adresa: Sopotská 627/34 , Praha 181 00
místopředseda předst. a řed.. Ing. Martin Plachý 27.5.1992 - 30.8.1993
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Ing. Jiří Vohralík 27.5.1992 - 30.8.1993
Adresa: S. K. Neumanna 4165/5 , Jihlava 586 01
místopředseda předst. Ing. Vítězslav Manda 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: Mikulova 1574/9 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Martin Lutr 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: Sídliště 624 , Počátky 394 64
člen představenstva ing. Václav Halík 30.8.1993 - 11.2.1994
Adresa: Lovosická 654/15 , Praha 190 00
místopředseda představenstva ing. Ladislav Podhorský 30.8.1993 - 29.2.1996
Adresa: Borského 664/6 , Praha 152 00
člen představenstva František Bílek 27.5.1992 - 10.7.1996
Adresa: Čapkova 1126 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva ing. Josef Veverka 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Osvobození 1687 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva ing. Karel Dvořáček 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Sukova 432 , 259 01 Votice Česká republika
předseda představenstva ing. František Směták 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Josefská 493/4 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Václav Halík 11.2.1994 - 10.7.1996
Adresa: Lovosická 654/15 , Praha 190 00
místopředseda a náhradní člen ing. Milan Kotáb 29.2.1996 - 10.7.1996
Adresa: Platanová 161 , Sulice 251 68
člen představenstva ing. Ladislav Vašků 10.7.1996 - 16.9.1997
Adresa: Máchova 20 , Humpolec 396 01
předseda představenstva ing. Milan Kotáb 10.7.1996 - 16.9.1997
Adresa: Platanová 161 , Sulice 251 68
místopředseda a gen.ředitel ing. Martin Plachý 30.8.1993 - 16.1.1998
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva ing. Petr Schwanzer 16.9.1997 - 31.3.1998
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
místopředseda a gen.ředitel ing. Martin Plachý 16.1.1998 - 31.3.1998
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva ing. František Směták 10.7.1996 - 10.7.1998
Adresa: Josefská 493/4 , Brno 602 00
člen představestva ing. Martin Plachý 31.3.1998 - 10.7.1998
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov 393 01
místopředseda představestva ing. Petr Schwanzer 31.3.1998 - 10.7.1998
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Josef Veverka 10.7.1998 - 27.4.1999
Adresa: Osvobození 1687 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Ing. Miroslav Okrouhlý 10.7.1998 - 27.4.1999
Adresa: Pražská 1819 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 16.9.1997 - 20.9.2002
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen představenstva ing. Bořivoj Němeček 16.9.1997 - 20.9.2002
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
člen představenstva Mgr. Petra Štěpánková 16.9.1997 - 20.9.2002
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
místopředseda představestva ing. Peter Schwanzer 10.7.1998 - 20.9.2002
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Miroslav Okrouhlý 27.4.1999 - 20.9.2002
Adresa: Krasíkovická 1819 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva František Bílek 27.4.1999 - 20.9.2002
Adresa: Čapkova 1126 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 20.9.2002 - 1.6.2005
Vznik členství 28.5.2002
Vznik funkce 28.5.2002
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen představenstva Zdeněk Novák 20.9.2002 - 8.12.2005
Vznik členství 28.5.2002
Adresa: Sídliště 570 , Počátky 394 64
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 1.6.2005 - 7.6.2006
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 18.4.2006
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 18.4.2006
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková 20.9.2002 - 25.10.2011
Vznik členství 28.5.2002
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Peter Schwanzer 20.9.2002 - 27.3.2012
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 27.2.2012
Vznik funkce 28.5.2002
Zánik funkce 27.2.2012
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček 20.9.2002 - 27.3.2012
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 27.2.2012
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
člen představenstva František Bílek 20.9.2002 - 27.3.2012
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 27.2.2012
Adresa: Čapkova 1126 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Zdeněk Novák 8.12.2005 - 27.3.2012
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 27.2.2012
Adresa: Sládkova 516 , Počátky 394 64
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 7.6.2006 - 27.3.2012
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 27.2.2012
Vznik funkce 21.4.2006
Zánik funkce 27.2.2012
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková 25.10.2011 - 27.3.2012
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 27.2.2012
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Vznik funkce 27.2.2012
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Ing. Peter Schwanzer 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 27.2.2012
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
člen představenstva Zdeněk Novák 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Sládkova 516 , Počátky 394 64
člen představenstva František Bílek 27.3.2012 - 11.11.2013
Vznik členství 27.2.2012
Adresa: Čapkova 1126 , Pelhřimov 393 01
místopředseda představenstva Ing. Peter Schwanzer 11.11.2013 - 8.7.2014
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 27.2.2012
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček 11.11.2013 - 18.8.2015
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek MBA., LL.M. 8.7.2014 - 14.11.2015
Vznik členství 25.6.2014
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek MBA., LL.M. 14.11.2015 - 28.11.2016
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 31.10.2016
Adresa: Krkoškova 502/27 , Brno 613 00
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 11.11.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 27.2.2017
Vznik funkce 27.2.2012
Zánik funkce 27.2.2017
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková 11.11.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 27.2.2017
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
člen představenstva Zdeněk Novák 11.11.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 27.2.2017
Adresa: Sládkova 516 , Počátky 394 64
člen představenstva František Bílek 11.11.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 27.2.2012
Zánik členství 27.2.2017
Adresa: Čapkova 1126 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Zdeněk Novák 29.5.2017 - 16.10.2018
Vznik členství 28.2.2017
Zánik členství 14.9.2018
Adresa: Sládkova 516 , Počátky 394 64

Dozorčí rada AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Miloš Křenek 18.8.2015
Vznik členství 15.7.2015
Adresa: 224 , Jinačovice 664 34
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Habáň 29.5.2017
Vznik členství 30.8.2016
Vznik funkce 5.9.2016
Adresa: Táborská 1874 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Hana Ratajová 29.5.2017
Vznik členství 30.8.2016
Adresa: 28 , Zajíčkov 393 01
předseda Ing. Jaroslav Hamalčík 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: Vnitřní 971 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Ing. Eva Kislingerová CSc. 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: Jagellonská 1609/1 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Jan Bláha 18.6.1993 - 30.8.1993
Adresa: Palackého 77 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady ing. Přemysl Píza 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Březinova 3687/58 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady ing. Vladislav Vágenknecht 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Čiklova 1238/19 , Praha 140 00
člen dozorčí rady ing. Zdeněk Smejkal 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Táborská 1812 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Jiří Raiterman 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Hodická 1210/23 , Třešť 589 01
člen dozorčí rady ing. Antonín Jelínek 30.8.1993 - 10.7.1996
Adresa: Mickievičova ll , 160 00 Praha 6 Česká republika
členka ing. Helena Zabloudilová 10.7.1996 - 16.9.1997
Adresa: Polní 4148/6 , Jihlava 586 01
členka Blanka Kolská 10.7.1996 - 16.9.1997
Adresa: Nerudova 218 , Teplice - Sobědruhy Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Helena Zabloudilová 16.9.1997 - 10.7.1998
Adresa: Polní 4148/6 , Jihlava 586 01
člen Miloš Kodys 10.7.1996 - 21.7.1999
Adresa: 201 , Hodice 589 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Jašek 16.9.1997 - 18.9.2000
Adresa: Pod nemocnicí 591/21 , Brno 625 00
místopředseda dozorčí rady František Jiřík 10.7.1998 - 18.9.2000
Adresa: Rubešova 1177 , Pelhřimov 393 01
předseda dozorčí rady František Jiřík 18.9.2000 - 16.7.2003
Zánik členství 23.4.2003
Zánik funkce 23.4.2003
Adresa: Rubešova 1177 , Pelhřimov 393 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Suchánek 18.9.2000 - 16.7.2003
Zánik funkce 23.4.2003
Adresa: Slívova 212/7 , Brno 615 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Suchánek 16.7.2003 - 24.12.2004
Vznik členství 23.6.2000
Vznik funkce 23.4.2003
Adresa: Slívova 212/7 , Brno 615 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Ryšánek 16.7.2003 - 7.6.2006
Vznik členství 23.4.2003
Zánik členství 21.4.2006
Vznik funkce 23.4.2003
Zánik funkce 21.4.2006
Adresa: 11 , Kaliště 394 51
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Suchánek 24.12.2004 - 7.6.2006
Vznik členství 23.6.2000
Zánik členství 18.4.2006
Vznik funkce 23.4.2003
Zánik funkce 18.4.2006
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Suchánek 7.6.2006 - 20.9.2011
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 21.4.2011
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 21.4.2011
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Habáň 7.6.2006 - 20.9.2011
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 21.4.2011
Vznik funkce 24.4.2006
Zánik funkce 21.4.2011
Adresa: Táborská 1874 , Pelhřimov 393 01
člen rozorčí rady Petr Žižka 21.7.1999 - 11.11.2013
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Táborská 1809 , Pelhřimov 393 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Habáň 20.9.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 29.8.2011
Vznik funkce 29.8.2011
Adresa: Táborská 1874 , Pelhřimov 393 01
místopředseda dozorčí rady Hana Ratajová 20.9.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 29.8.2011
Vznik funkce 29.8.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: 28 , Zajíčkov 393 01
místopředseda dozorčí rady Hana Ratajová 11.11.2013 - 8.7.2014
Vznik členství 29.8.2011
Vznik funkce 29.8.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: 28 , Zajíčkov 393 01
člen rozorčí rady Petr Žižka 11.11.2013 - 8.7.2014
Zánik členství 15.9.2004
Adresa: Táborská 1809 , Pelhřimov 393 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Habáň 11.11.2013 - 29.5.2017
Vznik členství 29.8.2011
Zánik členství 29.8.2016
Vznik funkce 29.8.2011
Zánik funkce 29.8.2016
Adresa: Osvobození 2001 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Hana Ratajová 8.7.2014 - 29.5.2017
Vznik členství 29.8.2011
Zánik členství 29.8.2016
Adresa: 28 , Zajíčkov 393 01

Sbírka Listin AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 42/SL 69 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2015 8.12.2015 63
B 42/SL 68 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2015 17.9.2015 16
B 42/SL 67 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2015 17.9.2015 37
B 42/SL 66 notářský zápis [168/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2015 10.8.2015 19.8.2015 6
B 42/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2015 10.8.2015 19.8.2015 6
B 42/SL 64 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2015 10.8.2015 19.8.2015 1
B 42/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 322/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 24.7.2014 11
B 42/SL 62 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 18
B 42/SL 61 účetní závěrka [2012], zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2013 14.11.2013 40
B 42/SL 60 výroční zpráva [2011]  2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2013 12.6.2013 16
B 42/SL 59 účetní závěrka [2011], zpráva auditora 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2013 12.6.2013 41
B 42/SL 58 ostatní Zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 1
B 42/SL 57 ostatní Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.3.2012 3
B 42/SL 56 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2012 18
B 42/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2012 39
B 42/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 5.9.2011 23.9.2011 2
B 42/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 23.9.2011 26
B 42/SL 52 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 23.9.2011 1
B 42/SL 51 notářský zápis 385/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2011 23.9.2011 6
B 42/SL 50 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 57
B 42/SL 49 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 13
B 42/SL 48 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 15
B 42/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2010 3.11.2010 26
B 42/SL 46 notářský zápis 593/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2010 3.11.2010 5
B 42/SL 45 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2010 41
B 42/SL 44 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2010 41
B 42/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 27
B 42/SL 42 notářský zápis 337/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 3
B 42/SL 40 výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2007 123
B 42/SL 39 posudek znalce č.324-05/07 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.2007 180
B 42/SL 38 notářský zápis 189/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.4.2007 25.4.2007 30
B 42/SL 37 výroční zpráva -r.2005 - 2.část Krajský soud v Českých Budějovicích 21.11.2006 57
B 42/SL 36 výroční zpráva -r.2005 - 1.část Krajský soud v Českých Budějovicích 21.11.2006 65
B 42/SL 35 ostatní -Mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2006 8.6.2006 153
B 42/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2006 12
B 42/SL 33 notářský zápis 230/2006+ Mimoř.zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2006 8.6.2006 12
B 42/SL 32 ostatní - Zápis ze zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2006 8.6.2006 1
B 42/SL 31 ostatní - Zápis z mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2005 6.1.2006 28
B 42/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2005 6.1.2006 27
B 42/SL 29 notářský zápis 673/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2005 6.1.2006 13
B 42/SL 28 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2005 126
B 42/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2005 24.6.2005 26
B 42/SL 26 účetní závěrka za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2005 24.6.2005 150
B 42/SL 25 notářský zápis NZ 148/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2005 24.6.2005 8
B 42/SL 24 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2004 181
B 42/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2004 28.7.2004 1
B 42/SL 22 účetní závěrka r.2003 + výr. zpr., zápis Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2004 203
B 42/SL 21 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 123
B 42/SL 20 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2003 25.6.2003 1
B 42/SL 19 ostatní Záp.z ŘVH+Účet.uzávěrky-r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2003 134
B 42/SL 18 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.2002 6
B 42/SL 17 ostatní -Zápis č.2/2002 ze zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2002 4.9.2002 1
B 42/SL 16 ostatní Záp.z VH+Výroč.zpr.r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2002 4.9.2002 155
B 42/SL 15 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2001 32
B 42/SL 14 výroční zpráva 2000 -2x Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2001 100
B 42/SL 13 notářský zápis 113/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2001 25.9.2001 17
B 42/SL 12 ostatní -Zápis z ř.VH + Přílohy Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2000 20.9.2000 51
B 42/SL 9 ostatní - Zápis z řádné VH akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.1999 17.8.1999 52
B 42/SL 11 účetní závěrka - rozvaha r. 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.1999 1
B 42/SL 10 účetní závěrka - výroční zpráva 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.1999 15
B 42/SL 8 ostatní zápis z jednání dozor. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.1998 18.11.1998 1
B 42/SL 7 notářský zápis NZ 88/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.1998 18.11.1998 56
B 42/SL 6 ostatní - výroční zpráva Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 15
B 42/SL 5 účetní závěrka za r. 1997 + příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 23
B 42/SL 4 účetní závěrka za r. 1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.1997 18.11.1998 4
B 42/SL 3 ostatní -oznámení o VH Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.1998 2
B 42/SL 2 ostatní zápis č. 3/97 ze zased. předs. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.1997 18.11.1998 6
B 42/SL 1 notářský zápis NZ 83/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.1997 18.11.1998 51
B 42/SL 41 výroční zpráva -r.2001 (knižní podoba) Krajský soud v Českých Budějovicích 123

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00009971
Jméno AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Pelhřimov
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 7

Sídlo AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Živnosti a provozovny AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Lázeňská 683, Počátky 394 64
Identifikační číslo provozovny 1000619095
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování 1.10.2005
Provozovna č. 2
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Lázeňská 683, Počátky 394 64
Identifikační číslo provozovny 1000619095
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2005

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1992

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.8.1993

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.5.2015
Provozovna č. 1
Provozovna U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1000619087
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2015

Živnost č. 8 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 24.1.1997

Živnost č. 9 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 9.11.2000

Živnost č. 10 Zpracování dat a služby databank

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 10.7.2001

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 24.1.1997

Živnost č. 13 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.5.2000

Živnost č. 15 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 16 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 10.7.2001

Živnost č. 17 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 18 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 20 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výuka svařování plamenem a el. obloukem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 6.9.1994

Živnost č. 22 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Stavební práce zemními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 24 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Kataforézní ochrana kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 28 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 9.11.2000

Živnost č. 31 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 10.7.2001

Živnost č. 32 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1997
Zánik oprávnění 3.8.2000

Živnost č. 33 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1997
Zánik oprávnění 17.7.2001

Živnost č. 34 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1997
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 36 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Člen statutárního orgánu Lubomír Stoklásek
Člen statutárního orgánu Josef Křen
Člen statutárního orgánu František Bílek
Člen statutárního orgánu JUDr. Petra Štěpánková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

IČO: 00009971
Firma: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pelhřimov
Základní územní jednotka: Pelhřimov
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1991

Sídlo AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Sídlo: U Nádraží 1967, Pelhřimov 393 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
tracking image