Firma Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" IČO 00119903


Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" (00119903) je Družstvo. Sídlí na adrese Luční ul. , Chomutov - Nové Spořice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 4. 1969 a je stále aktivní. Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" na Justice.cz

Výpis dat pro Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVIII 299
IČO (identifikační číslo osoby) 00119903
Jméno Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.4.1969
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 72 Cm 117/2011-18 ze dne 8.února 2012 bylo rozhodnuto o zrušení zápisu o výmazu Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci", se sídlem Chomutov - Nové Spořice, Luční ul., IČ 001 19 903 z obchodního rejst říku a byla obnovena likvidace. 13.6.2012
Vymazává se z obchodního rejstříku Agrostav, společný podnik Chomutov "v likvidaci" se sídlem v Chomutově, identifikační číslo 119903, po provedené likvidaci. Den výmazu: 21. 1. 1993 21.1.1993
Zápis byl proveden na základě zápisu z jednání správní rady Agrostavu Chomutov ze dne 13. září 1991, kde bylo rozhodnuto o zrušení společného podniku a jeho vstupu do likvidace. 16.9.1991
Zahraničně obchodní činnost byla povolena rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20.10.1989 č.j. 6/4459/63/89 a inženýrská činnost ministerstvem zemědělství a výživy ČSR ze dne 9.10.1989 č.j. STIS 885/130-89. 31.10.1989
Na základě ustanovení zák.č. 90/1988 Sb. o zemědělském družstevnictví byla usnesením z jednání představenstva družstva, které se konalo dne 23.2.1989 schválena upravená smlouva o založení společného podniku Agrostav Chomutov. 11.4.1989
Zúčastněné organizace: 1) Jednotné zemědělské družstvo "Vpřed" Chomutov se sídlem v Údlicích 2) Jednotné zemědělské družstvo Račetice, okres Chomutov 3) Jednotné zemědělské družstvo Strupčice, okres Chomutov 4) Státní statek Chomutov 5) Školní statek při SZeŠ Kadaň, okres Chomutov 6) Strojní a traktorová stanice, k.p. Prunéřov, okres Chomutov 7) Zemědělské zásobování a nákup, koncern Praha, koncernový podnik Chomutov 8) Sempra, podnikové ředitelství Praha 9) Mlékárenský průmysl Litoměřice 10)Státní statek Most 11.4.1989
Zúčastněné organizace mají povinnost podílet se na úhradě případných ztrát společného podniku. V roce 1989, a to organizace hospodařící na půdě podle počtu ha zemědělské půdy a organizace bez půdy podle evidenčního počtu zaměstnanců. Způsob úhrady případných ztrát společného podniku v dalších letech stanoví představenstvo dodatkem k této smlouvě. 11.4.1989
Změna názvu organizace se zapisuje na základě žádosti podniku ze dne 9.12.1985, usnesení sboru zástupců ze dne 31.10.1985, souhlasu Krajské zemědělské správy jako nadřízeného orgánu ze dne 25.11.1985, Okresního národního výboru v Chomutově, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Chomutově ze dne 4.11.1985 a rozhodnutí ministerstva zemědělství ČSR o změně článku II. smlouvy o zřízení ze dne 2.prosince 1985 zn. 1183/85-313. 12.12.1985 - 11.4.1989
Schůzí sboru zástupců ze dne 18.ledna 1980 byla schválena smlouva o zřízení společného zemědělského podniku v Chomutově upravená podle vyhlášky č. 159/75 Sb. o spolupráci v zemědělství a jejich formách. Tato smlouva byla schválena i nadřízeným orgánem Krajskou zemědělskou správou v Ústí nad Labem dne 28.ledna 1980 č.j. 264/80 podle § 18, odst. 2 vyhlášky č. 159/75 Sb. a Ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky podle § 20 odst. 3 vyhlášky číslo 159/1975 Sb. č.j.139/80-314, ze dne 5.2.1980. 29.4.1980 - 11.4.1989
Do tohoto podniku bylo začleněno podle výše uvedených rozhodnutí dnem 1. února 1980 Meliorační družstvo v Radonicích u Kadaně (Do 316) se všemi právy a závazky jakož i členy zanikajícího družstva bez provedení likvidace. Členské organizace tohoto podniku jsou uvedeny ve smlouvě, založené ve spisech podnikového rejstříku. Rozsah činnosti schvaluje sbor zástupců. 29.4.1980 - 11.4.1989
Nový předmět činnosti se zapisuje podle článku IV změn stanov podle zákona číslo 72/70 Sb §§ 3 a 6 odst. 1. 21.6.1976 - 11.4.1989
Doprava byla povolena Okresním národním výborem - odborem dopravy v Chomutově zn. 277/dopr.71- bez data. 21.7.1971 - 11.4.1989
Hospodářská mezidružstevní organizace k zajištění zemědělské investiční výstavby v okrese Chomutov vznikla usnesením valné hromady ze dne 21.prosince 1968, kterou se Jednotná zemědělská družstva a zemědělské podniky z okresu Chomutov sdružily k ustavení Zemědělského stavebního sdružení podle § 85 zák. č. 100/66 Sb.. Ustavení organizace bylo schváleno usnesením rady Okresního národního výboru v Chomutově ze dne 20.prosince 1968 podle § 2 vyhlášky č. 47/68 Sb.. Valnou hromadou ze dne 21.prosince 1968 byly přijaty stanovy Sdružení a jednací řád, který je nedílnou součástí stanov. Nejvyšším orgánem Sdružení je valná hromada, která rozhoduje o všech závažných jeho záležitostech, zejména volí a odvolává představenstvo a jeho předsedu, jmenuje ředitele Sdružení, schvaluje, mění a doplňuje stanovy a jednací řád. Představenstvo, skládající se z 5 členů volených na období tří let valnou hromadou, spravuje záležitosti Sdružení v období mezi valnými hromadami. Výkonným orgánem je ředitel Sdružení, jmenovaný valnou hromadou na návrh představenstva. Členský podíl činí 20,-Kčs na 1 ha zemědělské půdy člena. Členové ručí za závazky Sdružení do výše 1/3 dvojnásobku svého podílu. 9.4.1969 - 11.4.1989

Aktuální kontaktní údaje Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"

Sídlo Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa Luční ul. , Chomutov - Nové Spořice Česká republika
11.4.1989
Adresa Chomutov Česká republika
9.4.1969 - 11.4.1989

Předmět podnikání Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
půjčování osobních motorových vozidel, nákladních automobilů do hmotnosti 3,5 t a drobné mechanizace 4.1.1990
výroba a prodej výrobků lidové umělecké tvořivosti, vlastní výroby SP, z výroby členských organizací a v kooperaci 20.12.1989
provozování služeb cestovní kanceláře po celém území ČSR podle příslušného oprávnění 20.12.1989
provozování vlastních ubytovacích kapacit pro zahraniční obchodní partnery a turisty, vč. zajišťování příslušných služeb 20.12.1989 - 20.12.1989
provoz vzdělávacích, kulturních, sportovních včetně sportovní a dostihové stáje, stravovacích a rekreačních zařízení ve správě společného podniku 31.10.1989
zahraničně obchodní činnost a to v rozsahu uděleného povolení 31.10.1989
inženýrská činnost ve výstavbě a to v rozsahu uděleného oprávnění 31.10.1989
provádění stavebních a montážních prací vlastní kapacitou hlavní stavební výroby, pomocné stavební výroby, dopravy a mechanizace, a to všemi formami dodávek 11.4.1989
zajišťování stavebních a montážních prací formou subdodávek 11.4.1989
zámečnická a kovoobráběcí výroba, truhlářská a tesařská výroba, výroba prvků vzduchotechnických zařízení, výroba klempířských prvků 11.4.1989
montáž, údržba a opravy elektrických zařízení a zařízení k ochraně před účinky atmosférické elektřiny, a to v rozsahu vydaného oprávnění 11.4.1989
provádění výchozích a periodických revizí elektrických zařízení a zařízení k ochraně před účinky atmosférické elektřiny, a to v rozsahu vydaného oprávnění 11.4.1989
vystavování přihlášek k odběru elektrické energie, a to v rozsahu vydaného oprávnění 11.4.1989
výroba polotovarů pro hlavní a pomocnou stavební výrobu 11.4.1989
provozování mechanizace pro zemní a stavební práce 11.4.1989
výroba a opravy zemědělské techniky 11.4.1989
výstavba i opravy polních cest a komunikací 11.4.1989
budování melioračních odvodňovacích zařízení 11.4.1989
opravy a běžná údržba všech melioračních zařízení 11.4.1989
výstavba a provoz závlahových zařízení 11.4.1989
výstavba rybníků a vodních nádrží 11.4.1989
výstavba a úpravy vodních toků i jejich údržba 11.4.1989
rekultivační práce, těžké půdní úpravy, hospodářsko-technické úpravy půdy, protierozní opatření a zúrodňovací práce 11.4.1989
výroba náhradních dílů k základním prostředkům, strojům a zařízením 11.4.1989
zpracování, úprava a prodej dřevní hmoty, získané zejména prováděním rekultivací 11.4.1989
provozování a údržba vlečky 11.4.1989
zajišťování veškerých materiálů pro investiční výstavbu a údržbu 11.4.1989
zpracování studií, přípravné a projektové dokumentace, a to v rozsahu vydaného oprávnění 11.4.1989
poskytování odborné technické pomoci a zpracování studií rozvoje členských organizací 11.4.1989
zpracování návrhů pozemkových úprav, vyhodnocování ztrát zemědělské produkce a zpracování podkladů pro vynětí ze zemědělského půdního fondu 11.4.1989
zpracování dat na prostředcích výpočetní techniky, včetně řešení úloh 11.4.1989
výzkumná a vývojová činnost pro rozvojové programy společného podniku 11.4.1989
provoz mateřských škol ve správě společného podniku 11.4.1989
maloobchodní prodej v zařízeních společného podniku, a to v rozsahu vydaného oprávnění 11.4.1989
provozování osobní a nákladní dopravy 11.4.1989
provoz vzdělávacích, kulturních, sportovních, stravovacích a rekreačních zařízení ve správě společného podniku 11.4.1989 - 31.10.1989
vlastní stavební kapacitou hlavní stavební výroby, pomocné stavební výroby, dopravy a mechanizace, provádět stavební práce v generální dodávce přímé, finální nebo dílčí dodávce, vyrábět atyp. stavební zámečnické výrobky a v rozsahu oprávnění provádět dodavatelským způsobem montáž, opravu a údržbu elektrických zařízení do 1 000 V i zařízení sloužící k ochraně před účinky atmosferické elektřiny 19.3.1984 - 11.4.1989
Uvedenou činnost podnik zabezpečuje pro členské organizace, popř. pro ostatní, zejména zemědělské socialistické organizace. 19.3.1984 - 11.4.1989
vlastní stavební kapacitou hlavní stavební výroby, pomocné stavební výroby, dopravy a mechanizace, provádět stavební práce v generální dodávce přímé, finální neb dílčí dodávce, vyrábět atyp. stavební zámečnické neb elektrotechnické výrobky, pro plné využití dopravních prostředků v době příp. prostojů (nevyužití) provádět dopravu a výpomoc stavebními mechanizmy 29.4.1980 - 19.3.1984
výše uvedenou činnost provádět i pro členské organizace podle HS vzájemně uzavřených Úkoly výše uvedené může podnik vykonávat i pro ostatní zem. social. organizace. 29.4.1980 - 19.3.1984
zpracovávat projektovou a rozpočtovou dokumentaci na účelovou výstavbu pozemkové úpravy v rámci a v rozsahu vydaného oprávnění, případně tuto zajišťovat i u jiných projektových složek a s těmito kooperovat 29.4.1980 - 11.4.1989
organizovat, řídit a zajišťovat svépomocnou výstavbu JZD a celou inženýrskou činnost s ní související 29.4.1980 - 11.4.1989
organizovat, řídit, případně budovat výrobny stavebních hmot a doplňkové stavební výroby jak vlastní, tak i členských organizací 29.4.1980 - 11.4.1989
organizovat, případně řídit výstavbu bytových jednotek 29.4.1980 - 11.4.1989
objednávat a smluvně zajišťovat veškeré stavební materiály na plán. investiční výstavbu a postupně i na drobnou zemědělskou výstavbu a údržbu 29.4.1980 - 11.4.1989
poskytovat odbornou technickou pomoc a informaci členským organizacím při uplatňování specializace a při rozvoji jejich podniků 29.4.1980 - 11.4.1989
využívat ve své činnosti stávajících provozoven a dílen člen. organizací, bude-li toho nevyhnutelně potřeba 29.4.1980 - 11.4.1989
zpracovávat a zajišťovat úkoly spojené s agendou pozemkových úprav, vyhodnocovat ztráty zeměděl. produkce, záborů půdy včetně vyhodnocování map půdního fondu 29.4.1980 - 11.4.1989
pečovat o vybudované meliorační zařízení a ostatní uskutečněná zúrodňovací opatření 29.4.1980 - 11.4.1989
zajišťovat a provádět opravy a výstavbu polních cest a komunikací 29.4.1980 - 11.4.1989
zajišťovat provoz závlahových zařízení 29.4.1980 - 11.4.1989
budovat meliorační zařízení, odvodňovací a závlahové 29.4.1980 - 11.4.1989
provádět výstavbu rybníků a vodních nádrží 29.4.1980 - 11.4.1989
provádět výstavbu úpravy vodních toků a jejich údržbu 29.4.1980 - 11.4.1989
provádět těžké půdní úpravy, hospodářsko-technické úpravy zemědělské půdy a protierozní opatření 29.4.1980 - 11.4.1989
provádět ostatní zúrodňovací a rekultivační práce 29.4.1980 - 11.4.1989
zajišťovat a provádět opravy a běžnou údržbu všech melioračních zařízení 29.4.1980 - 11.4.1989
vlastní stavební kapacitou hlavní stavební výroby; pomocné stavební výroby doprava a mechanizace 21.6.1976 - 29.4.1980
provádět stavební práce v generální přímé finální neb dílčí dodávce, vyrábět atyp. zámečnické neb elektrotech. výrobky; 21.6.1976 - 29.4.1980
pro plné využití dopravních a mechanizačních prostředků v době příp. prostojů (nevyužití) provádět dopravu a výpomoc stavebními mechanismy 21.6.1976 - 29.4.1980
komplexní zajišťování a provádění investiční výstavby účelové, bytové 21.7.1971 - 21.6.1976
provádění generálních oprav a údržby bytů 21.7.1971 - 21.6.1976
doprava pro cizí 21.7.1971 - 21.6.1976
práce a výpomoc stavebními mechanizmy a stroji 21.7.1971 - 21.6.1976

vedení firmy Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"

Statutární orgán Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
V čele společného podniku je předseda, který řídí činnost společného podniku a je za ni a za její výsledky odpovědný představenstvu. Předseda jako statutární orgán společného podniku jedná jeho jménem ve všech věcech. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 11.4.1989
Sdružení zastupuje a za ně jedná ředitel, v záležitostech vyhražených valné hromadě nebo představenstvu po rozhodnutí těchto orgánů. Podepisování: K názvu Sdružení připojí v běžných záležitostech svůj podpis ředitel. Ve věcech, v nichž rozhodování přísluší valné hromadě nebo představenstvu, připojí k názvu Sdružení své podpisy ředitel Sdružení a předseda představenstva. 9.4.1969 - 11.4.1989
Člen Emil Nový 21.6.1976
Adresa: Fibichova 1041 , Kadaň 432 01
Člen Jaroslav Papež 2.8.1979
Adresa: Vrchlického 4023 , Chomutov 430 03
Člen Emil Macák 19.3.1984
Adresa: 29 , Naší Česká republika
Člen Ing. Josef Podaný 19.3.1984
Adresa: Sokolská ulice 3705 , 430 03 Chomutov Česká republika
Člen Josef Ryšavý 19.3.1984
Adresa: 64 , Račetice 438 01
Předseda Ing. Milan Tumpach 11.4.1989
Adresa: 226 , Radonice u Kadaně Česká republika
Předseda Václav Marek 9.4.1969 - 21.6.1976
Adresa: Haškova 3781 , Chomutov Česká republika
Člen Antonín Peca 9.4.1969 - 21.6.1976
Adresa: 19 , Račetice Česká republika
Člen Václav Labašta 9.4.1969 - 21.6.1976
Adresa: Husova 2602/68 , Chomutov 430 03
Člen Emil Macák 9.4.1969 - 21.6.1976
Adresa: 31 , Naší Česká republika
Ředitel Ing. Josef Podaný 9.4.1969 - 2.8.1979
Adresa: Sokolská 3705 , 430 03 Chomutov Česká republika
Předseda Emil Macák 21.6.1976 - 19.3.1984
Adresa: 29 , Naší Česká republika
Ředitel Ing. Milan Tumpach 2.8.1979 - 11.4.1989
Adresa: 226 , Radonice Česká republika
Předseda Ing. Jaroslav Seifert 19.3.1984 - 11.4.1989
Adresa: Lužická 1597/8 , Chomutov 430 03
Místopředseda Stanislav Soukup 11.4.1989 - 19.4.2018
Zánik členství 4.7.2017
Zánik funkce 4.7.2017
Adresa: 13 , Nesuchyně Česká republika

Likvidace Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Josef Hora 16.9.1991 - 13.6.2012
Adresa: Za Chlumem 772 , Bílina Česká republika

Sbírka Listin Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVIII 299/SL 1 zrušení právnické osoby 72 Cm 117/2011-18 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2012 15.6.2012 21.6.2012 3

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"

IČO: 00119903
Firma: Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"
Právní forma: Družstvo
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Chomutov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1984

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Inženýrské stavitelství
tracking image