Firma AGROSPOL Bolehošť, a.s. IČO 25297228


AGROSPOL Bolehošť, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGROSPOL Bolehošť, a.s. (25297228) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 140, 517 31 Bolehošť Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1998 a je stále aktivní. AGROSPOL Bolehošť, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGROSPOL Bolehošť, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGROSPOL Bolehošť, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGROSPOL Bolehošť, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGROSPOL Bolehošť, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1869
IČO (identifikační číslo osoby) 25297228
Jméno AGROSPOL Bolehošť, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 30.11.1998
Valná hromada společnosti přijala dne 2.9..2016 následující rozhodnutí:a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ve výši 40.378.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů tři sta sedmdesát osm tisíc korun českých) upsáním nových akcií o částku 10.868.000,-Kč (slovy: deset milionů osm set šedesát osm tisíc korun českých) na částku 51.246.000,- Kč (slovy: padesát jedne milionů dvě sta čtyřicet šest tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 10.868 kusů kmenových akcií na jméno každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, c) nové akcie nebudou veřejně obchodovatelné, d) emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě,e) vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, f) nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - společností VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 6- Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 442 68 114. Určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Bolehošť 140, PSČ 517 31 nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií. g) předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně 14 (slovy: čtrnácti) dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, h) určuje se, že akcie budou splaceny nejpozději ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů od dne upsání akcií společnosti,ch) určuje se, že upisovatel splatí emisní kurs nových akcií na zvláštní účet společnosti, a to nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů po úpisu nových akcií nebo případně se souhlasem valné hromady může upisovatel splatit emisní kurs započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, v tomto případě musí usnesení valné hromady obsahovat pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka, i) schvaluje započtení peněžité pohledávky VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha, Stehlíkova 977, IČ: 442 68 114 ve výši 10.868.528,- Kč (slovy: deset milionů osm set šedesát osm tisíc pět set dvacet osm korun českých) vůči společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s., se sídlem na adrese Bolehošť 140, PSČ 517 31, IČ 252 97 228 proti případné pohledávce společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s., se sídlem na adrese Bolehošť 140, PSČ 517 31, IČ 25297228 vůči společnoti VP AGRO, spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 6-Suchdol, Stehlíkova 977, IČ: 442 68 114, přičem 20.9.2016 - 26.10.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 16.7.2014 - 17.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014 - 17.7.2015
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšitzákladní jmění:Základní jmění se zvyšuje o 38.713.000,-Kč, s tím, že sepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, a to s určením maximální výše 54.500.000,-Kč.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo.Bude upisováno minimálně:1853 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč1306 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč238 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-KčVšechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Bolehošti 140v kanceláři předsedy představenstva společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 10 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou.Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělskéhodružstva Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou, IČO: 00 12 80 07podle zákona č. 42/1992 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujejediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudkusoudního znalce ing. Zdeňka Maňáka ze dne 20.05.1999, znaleckýposudek č. 1656-91/99 a znalce ing. Pavla Josefíka ze dne16.05.1999, znalecký posudek č. 115-28/99, oba znalci v oboruekonomika.Úpisem nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám Zemědělského družstva Bolehošť, kteří jsouvlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsouuvedeni ve výše uvedených posudcích.Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvoBolehošť se sídlem v Bolehošti, okres Rychnov nad Kněžnou.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti včetněpříslušenství ve vlastnictví předem určeného upisovatele, a to:- zem. hosp. budova postavená na cizím pozemku parc. č. 237v kat. území BolehošťNepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněnznaleckým posudkem ze dne 7.5.1999 č. 1509/52/99 vypracovanýmznalcem ing. Jiřím Mračíkem a znaleckým posudkem ze dne 2.5.1999č. 618-12/99 vypracovaným znalcem ing. Alešem Jelínkem.Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladupředem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitývklad shora specifikován je vkládán ve výši 4.500.000,-Kč. 30.8.1999 - 13.12.1999

Aktuální kontaktní údaje AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Kapitál AGROSPOL Bolehošť, a.s.

zakladni jmění 51 246 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.10.2016
zakladni jmění 40 378 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.12.1999 - 26.10.2016
zakladni jmění 1 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.1998 - 13.12.1999

Sídlo AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 140 , 517 31 Bolehošť Česká republika
č.p. 140, 517 31 Bolehošť
16.7.2014
Adresa 517 31 Bolehošť 140 Česká republika
Bolehošť 140, PSČ 51731
30.11.1998 - 16.7.2014

Předmět podnikání AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.7.2014
Klempířství a oprava karoserií 16.7.2014
Truhlářství, podlahářství 16.7.2014
Zámečnictví, nástrojářství 16.7.2014
Obráběčství 16.7.2014
Pokrývačství, tesařství 16.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 16.7.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 16.7.2014
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13.1.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.12.1999 - 16.7.2014
Kovoobráběčství 13.12.1999 - 16.7.2014
Truhlářství 13.12.1999 - 16.7.2014
Zámečnictví 13.12.1999 - 16.7.2014
Pokrývačství 13.12.1999 - 16.7.2014
Klempířství 13.12.1999 - 16.7.2014
Zemní práce 13.12.1999 - 16.7.2014
Silniční motorová doprava nákladní 13.12.1999 - 16.7.2014
Silniční motorová doprava osobní 13.12.1999 - 16.7.2014
Zpracování účetnictví 13.12.1999 - 13.1.2011
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělskýchvýrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. 30.11.1998

Předmět činnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba elektřiny 7.7.2014

vedení firmy AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Statutární orgán AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Jaroslav Šuk CSc. 9.2.2017
Vznik členství 2.9.2016
Adresa: K Červenému vrchu 735 , 160 00 Praha 6 Česká republika
K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6
předseda představenstva Tomáš Kunc 9.2.2017
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 3.1.2017
Adresa: Čechova 759 , 538 21 Slatiňany Česká republika
Čechova 759, 538 21 Slatiňany
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Hruška 9.2.2017
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 3.1.2017
Adresa: Hrabanov 1839 , 289 22 Lysá nad Labem Česká republika
Hrabanov 1839, 289 22 Lysá nad Labem
Člen představenstva Pavel Šmída 30.11.1998 - 13.12.1999
Adresa: 517 71 Ledce 3 Česká republika
Ledce 3, PSČ 51771
Předseda představenstva Ing. Josef Poláček 30.11.1998 - 7.8.2000
Adresa: Křivice 12 , 517 21 Týniště nad Orlicí Česká republika
Týniště nad Orlicí, Křivice 12, PSČ 51721
Místopředseda představenstva Jan Podzimek 30.11.1998 - 7.8.2000
Adresa: 517 32 Přepychy 105 Česká republika
Přepychy 105, PSČ 51732
Člen představenstva Ing. Pavel Kupka 30.8.1999 - 7.8.2000
Adresa: Bolehošťská Lhota 4 , Bolehošť Česká republika
Bolehošť, Bolehošťská Lhota 4
Člen představenstva Jiří Smolka 30.8.1999 - 29.8.2003
Vznik členství 24.6.1999
Zánik členství 30.5.2003
Adresa: 137 , Bolehošť Česká republika
Bolehošť 137
Člen představenstva Pavel Šmída 13.12.1999 - 29.8.2003
Vznik členství 30.11.1998
Zánik členství 30.5.2003
Adresa: 517 71 Ledce 3 Česká republika
Ledce 3, PSČ 51771
Místopředseda představenstva Ing. Josef Poláček 7.8.2000 - 29.8.2003
Vznik členství 30.11.1998
Zánik členství 30.5.2003
Vznik funkce 2.6.2000
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Křivice 12 , 517 21 Týniště nad Orlicí Česká republika
Týniště nad Orlicí, Křivice 12, PSČ 51721
Člen představenstva Jan Podzimek 7.8.2000 - 29.8.2003
Vznik členství 30.11.1998
Zánik členství 30.5.2003
Adresa: 517 32 Přepychy 105 Česká republika
Přepychy 105, PSČ 51732
Předseda představenstva Ing. Pavel Kupka 7.8.2000 - 29.8.2003
Vznik členství 24.6.1999
Zánik členství 30.5.2003
Vznik funkce 2.6.2000
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Bolehošťská Lhota 4 , Bolehošť Česká republika
Bolehošť, Bolehošťská Lhota 4
Místopředseda představenstva Ing. Josef Poláček 29.8.2003 - 4.7.2005
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 27.5.2005
Vznik funkce 30.5.2003
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: 517 21 Týniště nad Orlicí - Křivice 12 Česká republika
Týniště nad Orlicí - Křivice 12, PSČ 51721
Člen představenstva Jan Podzimek 29.8.2003 - 4.7.2005
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: 517 32 Přepychy 105 Česká republika
Přepychy 105, PSČ 51732
Člen představenstva Pavel Šmída 29.8.2003 - 4.7.2005
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: 517 71 Ledce 3 Česká republika
Ledce 3, PSČ 51771
Předseda představenstva Ing. Pavel Kupka 29.8.2003 - 4.7.2005
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 27.5.2005
Vznik funkce 30.5.2003
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: 4 , Bolehošť - Bolehošťská Lhota Česká republika
Bolehošť - Bolehošťská Lhota 4
Člen představenstva Jiří Smolka 29.8.2003 - 4.7.2005
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: 137 , Bolehošť Česká republika
Bolehošť 137
Předseda představenstva Ing. Pavel Kupka 4.7.2005 - 13.1.2011
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 28.5.2010
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 28.5.2010
Adresa: 517 31 Bolehošť - Bolehošťská Lhota 4 Česká republika
Bolehošť - Bolehošťská Lhota 4, PSČ 51731
Místopředseda představenstva Ing. Josef Poláček 4.7.2005 - 13.1.2011
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 28.5.2010
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 28.5.2010
Adresa: 517 21 Týniště nad Orlicí - Křivice 12 Česká republika
Týniště nad Orlicí - Křivice 12, PSČ 51721
Člen představenstva Jan Podzimek 4.7.2005 - 13.1.2011
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: 517 32 Přepychy 105 Česká republika
Přepychy 105, PSČ 51732
Člen představenstva Pavel Šmída 4.7.2005 - 13.1.2011
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: 517 71 Ledce - Újezdec 3 Česká republika
Ledce - Újezdec 3, PSČ 51771
Člen představenstva Jiří Smolka 4.7.2005 - 13.1.2011
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: 517 31 Bolehošť - Bolehošťská Lhota 33 Česká republika
Bolehošť - Bolehošťská Lhota 33, PSČ 51731
předseda představenstva Ing. Pavel Kupka 13.1.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 28.5.2010
Vznik funkce 28.5.2010
Adresa: 517 31 Bolehošť - Bolehošťská Lhota 4 Česká republika
Bolehošť - Bolehošťská Lhota 4, PSČ 51731
místopředseda představenstva Ing. Josef Poláček 13.1.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 28.5.2010
Vznik funkce 28.5.2010
Adresa: 517 21 Týniště nad Orlicí - Křivice 12 Česká republika
Týniště nad Orlicí - Křivice 12, PSČ 51721
člen představenstva Jan Podzimek 13.1.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 28.5.2010
Adresa: 517 32 Přepychy 105 Česká republika
Přepychy 105, PSČ 51732
člen představenstva Jiří Smolka 13.1.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 28.5.2010
Adresa: 517 31 Bolehošť - Bolehošťská Lhota 33 Česká republika
Bolehošť - Bolehošťská Lhota 33, PSČ 51731
člen představenstva Ivo Šimerda 13.1.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 28.5.2010
Adresa: 517 31 Bolehošť 134 Česká republika
Bolehošť 134, PSČ 51731
člen představenstva Jan Podzimek 16.7.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 26.6.2015
Adresa: 105 , 517 32 Přepychy Česká republika
č.p. 105, 517 32 Přepychy
člen představenstva Jiří Smolka 16.7.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 26.6.2015
Adresa: Bolehošťská Lhota 33 , 517 31 Bolehošť Česká republika
Bolehošťská Lhota 33, 517 31 Bolehošť
člen představenstva Ivo Šimerda 16.7.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 26.6.2015
Adresa: 134 , 517 31 Bolehošť Česká republika
č.p. 134, 517 31 Bolehošť
předseda představenstva Ing. Pavel Kupka 16.7.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 26.6.2015
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Bolehošťská Lhota 4 , 517 31 Bolehošť Česká republika
Bolehošťská Lhota 4, 517 31 Bolehošť
místopředseda představenstva Ing. Josef Poláček 16.7.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 26.6.2015
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Křivice 12 , 517 21 Týniště nad Orlicí Česká republika
Křivice 12, 517 21 Týniště nad Orlicí
místopředseda představenstva Ing. Josef Poláček 17.7.2015 - 20.9.2016
Vznik členství 26.6.2015
Zánik členství 2.9.2016
Vznik funkce 26.6.2015
Zánik funkce 2.9.2016
Adresa: Křivice 12 , 517 21 Týniště nad Orlicí Česká republika
Křivice 12, 517 21 Týniště nad Orlicí
předseda představenstva Ing. Pavel Kupka 17.7.2015 - 9.2.2017
Vznik členství 26.6.2015
Zánik členství 3.1.2017
Vznik funkce 26.6.2015
Zánik funkce 3.1.2017
Adresa: Bolehošťská Lhota 4 , 517 31 Bolehošť Česká republika
Bolehošťská Lhota 4, 517 31 Bolehošť
člen představenstva Ing. Zdeněk Hroch 17.7.2015 - 9.2.2017
Vznik členství 26.6.2015
Zánik členství 3.1.2017
Adresa: Bolehošťská Lhota 19 , 517 31 Bolehošť Česká republika
Bolehošťská Lhota 19, 517 31 Bolehošť
člen představenstva Miroslav Pavel 17.7.2015 - 9.2.2017
Vznik členství 26.6.2015
Zánik členství 3.1.2017
Adresa: 36 , 517 71 Očelice Česká republika
č.p. 36, 517 71 Očelice
člen představenstva Ivo Šimerda 17.7.2015 - 9.2.2017
Vznik členství 26.6.2015
Zánik členství 3.1.2017
Adresa: 134 , 517 31 Bolehošť Česká republika
č.p. 134, 517 31 Bolehošť
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Šuk CSc. 20.9.2016 - 9.2.2017
Vznik členství 2.9.2016
Vznik funkce 2.9.2016
Adresa: K Červenému vrchu 735 , 160 00 Praha 6 Česká republika
K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6

Dozorčí rada AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kupka 9.2.2017
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 3.1.2017
Adresa: Bolehošťská Lhota 4 , 517 31 Bolehošť Česká republika
Bolehošťská Lhota 4, 517 31 Bolehošť
místopředseda dozorčí rady Ing. Klára Křečková 9.2.2017
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 3.1.2017
Adresa: Krteňská 777 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Krteňská 777, Řeporyje, 155 00 Praha 5
člen dozorčí rady Ondřej Piler 9.2.2017
Vznik členství 3.1.2017
Adresa: 33 , 289 04 Podmoky Česká republika
č.p. 33, 289 04 Podmoky
Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hruška 30.11.1998 - 29.8.2003
Vznik členství 30.11.1998
Zánik členství 30.5.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: 517 71 Ledce 27 Česká republika
Ledce 27, PSČ 51771
Místopředseda dozorčí rady Zbyněk Sláma 30.11.1998 - 29.8.2003
Vznik členství 30.11.1998
Zánik členství 30.5.2003
Vznik funkce 30.11.1998
Zánik funkce 30.5.2003
Adresa: Bolehošťská Lhota 41 , 517 31 Bolehošť Česká republika
Bolehošť, Bolehošťská Lhota 41, PSČ 51731
Členka dozorčí rady Marta Kupková 30.11.1998 - 29.8.2003
Vznik členství 30.11.1998
Zánik členství 30.5.2003
Adresa: 517 71 Očelice 3 Česká republika
Očelice 3, PSČ 51771
Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hruška 29.8.2003 - 4.7.2005
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 27.5.2005
Vznik funkce 2.6.2003
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: 517 71 Ledce 27 Česká republika
Ledce 27, PSČ 51771
Místopředseda dozorčí rady Zbyněk Sláma 29.8.2003 - 4.7.2005
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 27.5.2005
Vznik funkce 2.6.2003
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: 517 31 Bolehošť - Bolehošťská Lhota 41 Česká republika
Bolehošť - Bolehošťská Lhota 41, PSČ 51731
Člen dozorčí rady Ladislav Šimána 29.8.2003 - 4.7.2005
Vznik členství 6.5.2003
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: 517 21 Týniště nad Orlicí - Křivice 30 Česká republika
Týniště nad Orlicí - Křivice 30, PSČ 51721
Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hruška 4.7.2005 - 1.10.2007
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 26.5.2006
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 26.5.2006
Adresa: 517 71 Ledce 27 Česká republika
Ledce 27, PSČ 51771
Místopředseda dozorčí rady Zbyněk Sláma 4.7.2005 - 13.1.2011
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 28.5.2010
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 28.5.2010
Adresa: 517 31 Bolehošť - Bolehošťská Lhota 41 Česká republika
Bolehošť - Bolehošťská Lhota 41, PSČ 51731
Člen dozorčí rady Ladislav Šimána 4.7.2005 - 13.1.2011
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: 517 21 Týniště nad Orlicí - Křivice 30 Česká republika
Týniště nad Orlicí - Křivice 30, PSČ 51721
Předseda dozorčí rady Ivo Šimerda 1.10.2007 - 13.1.2011
Vznik členství 26.5.2006
Zánik členství 28.5.2010
Vznik funkce 26.5.2006
Zánik funkce 28.5.2010
Adresa: 517 31 Bolehošť 102 Česká republika
Bolehošť 102, PSČ 51731
předseda dozorčí rady Ing. Luisa Opltová 13.1.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 28.5.2010
Vznik funkce 28.5.2010
Adresa: Smetanova 393 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Smetanova 393, PSČ 54901
místopředseda dozorčí rady Petruška Havlová 13.1.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 28.5.2010
Vznik funkce 28.5.2010
Adresa: 517 71 Očelice 58 Česká republika
Očelice 58, PSČ 51771
člen dozorčí rady Ladislav Šimána 13.1.2011 - 16.7.2014
Vznik členství 28.5.2010
Adresa: 517 21 Týniště nad Orlicí - Křivice 30 Česká republika
Týniště nad Orlicí - Křivice 30, PSČ 51721
předseda dozorčí rady Ing. Luisa Opltová 16.7.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 26.6.2015
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: Smetanova 393 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Smetanova 393, 549 01 Nové Město nad Metují
místopředseda dozorčí rady Petruška Havlová 16.7.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 26.6.2015
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 26.6.2015
Adresa: 58 , 517 71 Očelice Česká republika
č.p. 58, 517 71 Očelice
člen dozorčí rady Ladislav Šimána 16.7.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 26.6.2015
Adresa: Křivice 30 , 517 21 Týniště nad Orlicí Česká republika
Křivice 30, 517 21 Týniště nad Orlicí
místopředseda dozorčí rady Ing. Lenka Svobodová 17.7.2015 - 9.8.2016
Vznik členství 26.6.2015
Zánik členství 27.5.2016
Vznik funkce 26.6.2015
Zánik funkce 27.5.2016
Adresa: Alešova 1437 , 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká republika
Alešova 1437, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
předseda dozorčí rady Ing. Luisa Opltová 17.7.2015 - 9.2.2017
Vznik členství 26.6.2015
Zánik členství 3.1.2017
Vznik funkce 26.6.2015
Zánik funkce 3.1.2017
Adresa: Smetanova 393 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Smetanova 393, 549 01 Nové Město nad Metují
člen dozorčí rady Ladislav Šimána 17.7.2015 - 9.2.2017
Vznik členství 26.6.2015
Zánik členství 3.1.2017
Adresa: Křivice 30 , 517 21 Týniště nad Orlicí Česká republika
Křivice 30, 517 21 Týniště nad Orlicí
člen dozorčí rady Ing. Lucie Slámová 9.8.2016 - 9.2.2017
Vznik členství 27.5.2016
Zánik členství 3.1.2017
Adresa: Bolehošťská Lhota 41 , 517 31 Bolehošť Česká republika
Bolehošťská Lhota 41, 517 31 Bolehošť

Sbírka Listin AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1869/SL 52 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2015 17.7.2015 1
B 1869/SL 51 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2015 17.7.2015 1
B 1869/SL 50 notářský zápis [NZ 302/2015] Krajský soud v Hradci Králové 17.7.2015 17.7.2015 3
B 1869/SL 49 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2015 1.6.2015 17
B 1869/SL 47 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2015 20.3.2015 3
B 1869/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 381/2014 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2014 28.7.2014 19
B 1869/SL 45 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2014 15.4.2014 24
B 1869/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2013 2.4.2013 24
B 1869/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2012 28.2.2012 22
B 1869/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 9.8.2010 9.8.2010 22
B 1869/SL 40 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 7.7.2009 1
B 1869/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 7.7.2009 3
B 1869/SL 38 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 7.7.2009 3
B 1869/SL 37 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 7.7.2009 9
B 1869/SL 36 účetní závěrka 2008 - výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 7.7.2009 4
B 1869/SL 35 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 7.7.2009 5
B 1869/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.9.2007 27.9.2007 1
B 1869/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2006 31.1.2007 31.1.2007 25
B 1869/SL 23 ostatní prohlášení představenstva Krajský soud v Hradci Králové 21.9.2006 11.10.2006 16.10.2006 1
B 1869/SL 22 ostatní, podpisové vzory zápis z VH, DR, představ. Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2005 27.6.2005 27.6.2005 13
B 1869/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Hradci Králové 15.3.2004 26.10.2004 26.10.2004 33
B 1869/SL 19 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2003 25.7.2003 25.7.2003 21
B 1869/SL 17 zpráva auditora 2001 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2002 3.9.2002 3.9.2002 1
B 1869/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2001 Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2002 1.8.2002 1.8.2002 28
B 1869/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2001 12.9.2001 12.9.2001 19
B 1869/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2001 10.9.2001 10.9.2001 41
B 1869/SL 14 ostatní - Zápis ze zased.předst.spol. Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2000 21.6.2000 21.6.2000 1
B 1869/SL 5 posudek znalce - č. 1404/84/1998 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.1998 17.11.1998 17.11.1998 21
B 1869/SL 4 posudek znalce - č. 585-35/1998 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.1998 17.11.1998 17.11.1998 13
B 1869/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 30.10.1998 17.11.1998 17.11.1998 1
B 1869/SL 2 notářský zápis - NZ 340/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 30.10.1998 17.11.1998 17.11.1998 31
B 1869/SL 1 notářský zápis - NZ 341/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 30.10.1998 17.11.1998 17.11.1998 35
B 1869/SL 9 posudek znalce - č. 1509/52/1999 Krajský soud v Hradci Králové 7.5.1999 55
B 1869/SL 7 notářský zápis - NZ 198/99 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1999 19
B 1869/SL 33 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2007 1
B 1869/SL 31 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2007 3
B 1869/SL 30 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2007 18
B 1869/SL 29 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2007 3
B 1869/SL 28 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2007 4
B 1869/SL 27 ostatní zápis z dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 27.9.2007 1
B 1869/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 332/99 Krajský soud v Hradci Králové 10.11.1999 25
B 1869/SL 12 posudek znalce - č. 1656-91/99 Krajský soud v Hradci Králové 20.5.1999 34
B 1869/SL 11 posudek znalce - č. 115-28/99 Krajský soud v Hradci Králové 16.5.1999 32
B 1869/SL 10 posudek znalce - č. 618-12/1999 Krajský soud v Hradci Králové 2.5.1999 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROSPOL Bolehošť, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25297228
Jméno AGROSPOL Bolehošť, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Vznik první živnosti: 14.7.1999
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 9

Sídlo AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Živnosti a provozovny AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba hnojiv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 112, Bolehošť 517 31
Identifikační číslo provozovny 1009539701
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Zahájení provozování 25.3.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 43, Bolehošť 517 31
Identifikační číslo provozovny 1009539698
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 25.3.2014

Živnost č. 2 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Bolehošť 517 31
Identifikační číslo provozovny 1000393968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.1999

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Bolehošť 517 31
Identifikační číslo provozovny 1000393968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.1999

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Bolehošť 517 31
Identifikační číslo provozovny 1000393968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.1999

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Bolehošť 517 31
Identifikační číslo provozovny 1000393968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.1999

Živnost č. 6 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Bolehošť 517 31
Identifikační číslo provozovny 1000393968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.1999

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1999

Živnost č. 8 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.9.1999

Živnost č. 9 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.3.2014

Živnost č. 10 Zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná provozovaná autobusem

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zpracování účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.1999
Zánik oprávnění 31.1.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGROSPOL Bolehošť, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Šuk CSc.
Člen statutárního orgánu Tomáš Kunc
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Hruška

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGROSPOL Bolehošť, a.s.

IČO: 25297228
Firma: AGROSPOL Bolehošť, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Základní územní jednotka: Bolehošť
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.11.1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba potravinářských výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektřiny
Demolice a příprava staveniště
Sklenářské práce
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Ubytování
Vydavatelské činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image