Firma Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci IČO 00123285


Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci (00123285) je Družstvo. Sídlí na adrese Havlíčkův Brod Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1988 a je stále aktivní. Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci na Justice.cz

Výpis dat pro Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXVIII 578
IČO (identifikační číslo osoby) 00123285
Jméno Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 30.6.1988
Krajský soud vHradci Králové usnesením ze dne 20. 7. 2006 č.j. 47 Cm 198/2006-2, které nabylo právní moci 12. 9. 2006, rozhodl ozrušení společného zemědělského podniku slikvidací aurčil likvidátora. 20.9.2006
Podle usnesení představenstva ze dne 9.11.1989 zapisuje se změna článku XIV bod 4/ smlouvy. 12.3.1990 - 13.11.2015
Právní poměry podniku se řídí podle smlouvy přijaté usnesením představenstva ze dne 16.3.1989 upravené podle zákona č. 90/1988 Sb. 22.11.1989 - 13.11.2015
Ručení:Členské organizace se podílejí na úhradě případných ztrát, vzniklých vběžném roce avykazovaných vročních účetních uzávěrkách podle poměru velikosti svých členských podílů, stejným způsobem se podílejí ina úhradě případného schodku zjištěného při zrušení podniku. 22.11.1989 - 13.11.2015
Údaje ozřízení:Společný zemědělský podnik byl ustaven dle vyhl. č. 159/1975 Sb. ve znění vyhl. 100/1983 Sb. avyhl. 25/1 1986 Sb., smlouvou ozřízení podniku přijatou usnesením ustavující schůze sboru zástupců ze dne 25. března 1988 aschválenou ministerstvem zemědělství avýživy ČSR ze dne 15.6.1988, pod č.j. 776/88-300. 30.6.1988 - 13.11.2015
Ručení:Členské organizace se podílejí na úhradě případných ztrát, vzniklých vběžném roce avykazovaných vročních účetních uzávěrkách ato podle výše svých členských podílů.Na úhradě případného schodku zjištěného při zrušení podniku se podílejí částkou nepřesahující dvojnásobek členského podílu. 30.6.1988 - 22.11.1989
Představenstvo je 11ti členné. 30.6.1988 - 22.11.1989

Aktuální kontaktní údaje Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

Sídlo Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkův Brod
30.6.1988

Předmět činnosti Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

Platnost údajů od - do
a/ v oblasti živočišné výroby- výroba jatečných prasat a selat, jejich nákup a prodej,- vykonává u selat funkci nákupní organizace,- zabezpečení výkonu funkcí střediska řízené výživy zvířat 22.11.1989
b/ v oblasti specializovaných služeb v rostlinné výrobě- provádí práce a služby v rostlinné výrobě, spočívající zejména v aplikaci průmyslových hnojiv, vápnění půd, chemické ochraně rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, výrobě a aplikaci kompostů, těžbě a využívání ostatních hnojivých hmot, (bahno, rašelina, atd.),- provádí všechny práce a činnosti související s nárokováním, nákupem, vykládkou, dopravou, skladováním, mícháním, průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků, popřípadě jiných potřeb a materiálů- poskytuje odborné porady a speciální služby na základě příslušných předpisů, spočívající zejména ve sledování škodlivých činitelů, koordinaci využívání techniky, opravárenství, plánování a výstavbě polních hnojišť a velkokapacitních jímek,zpracování ekonomických informací, plánů hnojení a chemické ochrany,- nárokuje, organizuje a pozemně zajišťuje leteckou zemědělskou činnost 22.11.1989
c/ v oblasti stavebnictví- provádí a zabezpečuje stavební činnost pro vlastní potřebu, v případě volné kapacity i pro členské a jiné organizace a občany,- zajišťuje výrobu jednoduché prefabrikace včetně výroby betonu,provádí pro investiční výstavbu technickou pomoc investorovi a inženýrskou činnost v rozsahu uzavřené dohody,- provádí pro členské organizace obhospodařovací bilanci stavebního materiálu na základě jejich zmocnění,- provádí projektovou činnost,- provádí stavební izolace zdiva- provádí práce střelmistrovské a vykonává funkci okresního střelmistra. 22.11.1989
d/ v oblasti meliorační výstvby a údržby- zabezpečuje a provádí výstavbu, opravy a údržbu melioračního zařízení, melioračních staveb, polních cest a komunikací, rybníků a vodních nádrží,- provádí práce na intenzifikaci zemědělského půdního fondu,- provádí zemní práce včetně inženýrských sítí 22.11.1989
e/ v oblasti služeb pro zemědělství- zabezpečuje provoz zemědělské okresní laboratoře,- provádí dopravu a práce speciální technikou,- provádí běžné opravy a revize mechanizačních prostředků a účelových zařízení,- v provozní péči o elektrická zařízení a hromosvody provádí druhý stupeň této péče (pokyny v č. 7/1988 Věst. MZVž ČSR)- provádí revize vysokotlakých nádob, vysokozdvižných vozíků, výtahů, zdvihacích zařízení, kotlů,- zřizuje radiové sítě organizacím zemědělsko-potravinářského komlexu, zabezpečuje jejich provoz a vykonává funkci okresního radiooperátora,- zavádí a provozuje výpočetní techniku (činnost aplikační skupiny), vědeckotechnické informace, provádí činnost v oblasti tvorby cen a normování,- provozuje zahraničně hospodářskou činnost v rozsahu na který se nevyžaduje povolení FMZO ve smyslu § 4 zák. č. 42/80 Sb. ve znění zákona č. 102/88 o hospodářských stycích se zahraničím ,- hospodaří s vlastními devizovými prostředky,- hospodaří s devizovými prostředky členských organizací na základě jejich zmocnění,- v zájmu celoročního využití pracovních sil provádí další práce a služby pro jiné organizace a občany,- zpracovává a prodává své výrobky a provozuje vlastní restaurační zařízení. 22.11.1989
Rozsah činnosti Agropodniku je stanoven každoročně plánem, který schvaluje představenstvo. 22.11.1989
Činnosti, ke kterým je potřeba zvláštního povolení, je možné zahájit až po získání tohoto povolení a v jeho rozsahu. 22.11.1989
Doprava, její provozování pro cizí potřeby na období do 31. prosince 1988 dle hospodářské smlouvy č. 7/88 HB/1988 s KDS Havlíčkův Brod. 18.8.1988 - 22.11.1989
1.1. V oblasti živočišné výrobya) výroba jatečních prasat a selat, jejich nákup a prodej,b) zabezpečení výkonu funkcí střediska řízení výživy skotu 30.6.1988 - 22.11.1989
1.2 V oblasti specializovaných služeb v rostlinné výroběa) provádí členským organizacím práce a služby v rostlinné výrobě, spočívající zejména v aplikaci průmyslových hnojiv, vápnění půd, chemické ochraně rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, výrobě a aplikaci kompostů, těžbě a využívání ostatních hnojivých hmot (bahno, rašelina atd.),b) provádí všechny práce a činnosti související s nárokováním, nákupem vykládkou, dopravou, skladováním, mícháním průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků, popřípadě jiných potřeb a materiálů pro členské organizace,c) poskytuje členským organizacím odborné porady a speciální služby na základě příslušných předpisů, spočívající zejména v sledování výskytu škodlivých činitelů koordinace využití techniky, opravárenství, plánování a výstavba polních hnojišť a velkokapacitních jímek, desinfekci, desinsekci, deratizaci, zpracování ekonomických informací, plánů hnojení a chemické ochrany,d) nárokuje, organizuje a pozemně zajišťuje leteckou zemědělskou činnost. 30.6.1988 - 22.11.1989
1.3. V oblasti stavebnictvía) provádí a zabezpečuje zemědělskou účelovou investiční výstavbu včetně bytové výstavby a údržby pro vlastní potřebu, v případě volné kapacity i pro členské organizace,b) zajišťuje výrobu jednoduché prefabrikace včetně výroby betonové směsi pro potřeby zemědělství,c) provádí pro zemědělskou účelovou investiční výstavbu technickou pomoc investorovi v rozsahu uzavřené dohody,d) provádí investorskou inženýrskou činnost pro zemědělskou účelovou investiční výstavbu v rozsahu uzavřené dohody,e) provádí pro zemědělskou účelovou investiční výstavbu obhospodařování bilancí stavebního materiálu na základě rozpracovaného plánu investiční výstavby zem. organizací,f) provádí projektovou činnost v investiční výstavbě, meliorační výstavbě v meliorační údržbě a v investiční a neinvestiční údržbě pro členské organizace,g) provádí chemicko-technické izolace zdiva pro členské případně i pro jiné socialistické, zejména zemědělské organizace, v případě volné kapacity i pro obyvatelstvo v souladu s příslušnými předpisy,h) provádí práce střelmistrovské pro členské organizace. 30.6.1988 - 22.11.1989
1.4. V oblasti meliorační výstavby a údržbya) zabezpečuje a provádí zemědělskou meliorační výstavbu a údržbu,b) provádí výstavbu závlahových zařízeníc) provádí rekultivační práce včetně HTÚPd) provádí výstavbu a běžné opravy polních cest a komunikacíe) provádí výstavbu rybníků a vodních nádržíf) provádí protierozní opatřeníVeškerou činnost v oblasti meliorační výstavby a údržby provádí pro členské i jiné socialistické organizace. 30.6.1988 - 22.11.1989
1.5. V oblasti ostatních služeb pro zemědělstvía) zabezpečuje provoz zemědělské oblastní laboratoře v rozsahu pověření KZSb) provádí dopravu a práce speciální technikou pro členské i ostatní socialistické organizace na základě příslušného povolení ONV, pro vlastní pracovníky dle kolektivní smlouvy,c) provádí běžné opravy a revize mechanizačních prostředků a účelových zařízení,d) v provozní péči o elektrická zařízení a hromosvody provádí pro členské organizace druhý stupeň této péče (pokyny v č.7/1988 Věst. MZVž ČSR) ode dne kdy to stanoví sbor zástupců,e) ode dne , kdy stanoví sbor zástupce, provádí revize vysokotlakových nádob, vysokozdvižných vozíků, zdvihacího zařízení, kotlů,f) zřizuje radiové sítě organizacím zemědělsko-potravinářského komplexu okresu a zabezpečuje jejich provoz,g) pořizuje a zavádí výpočetní techniku (činnost aplikační skupiny), vědecko-technické informace, provádí poradenskou činnost v oblasti cen a normování,h) hospodaří s devizovými prostředky členských organizací,i) v zájmu celoročního využití pracovních sil a prostředků provádí kovoobráběcí, dřevoobráběcí, kompletační a svářečské práce pro jiné socialistické organizace. 30.6.1988 - 22.11.1989
2 Rozsah činností Agropodniku je stanoven každoročně plánem, který schvaluje sbor zástupců.Činnosti, ke ketrým je třeba zvláštního povolení je možné zahájit až po získání tohoto povolení. 30.6.1988 - 22.11.1989

vedení firmy Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

Statutární orgán Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

Platnost údajů od - do
místopředseda Ing. František Mejstřík 22.11.1989
Adresa: Kobzinova 3119 , Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkův Brod, Kobzinova 3119
předseda Ing. Bohumil Domkář 13.11.2015
Adresa: Humpolecká 1272 , Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkův Brod, Humpolecká 1272
předseda představenstva Ing. Josef Kadlec 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 286 , Křížová Česká republika
Křížová čp. 286
člen představenstva Jan Pazour 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: Žižkova 610 , Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkův Brod, Žižkova 610
člen představenstva Ing. Jan Hladík 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: Občiny 2083 , Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkův Brod, Občiny 2083
člen představenstva Václav Duben 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 139 , Lípa u Havlíčkova Brodu Česká republika
Lípa u Havlíčkova Brodu 139
člen představenstva Jaroslav Tvrdý 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 29 , Malčín Česká republika
Malčín 29
člen představenstva Miroslav Forejt 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 115 , Leština u Světlé nad Sázavou Česká republika
Leština u Světlé nad Sázavou 115
člen představenstva Vladimír Kučera 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 17 , Rybníček Česká republika
Rybníček čp. 17
člen představenstva Jaroslav Bílek 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 54 , Slavětín Česká republika
Slavětín čp. 54
člen představenstva Václav Bárta 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 7 , Miřátky Česká republika
Miřátky čp. 7
člen představenstva Miloslav Volšanský 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 99 , Příseka Česká republika
Příseka čp. 99
člen představenstva Ing. Antonín Staněk 30.6.1988 - 22.11.1989
Adresa: 166 , Šmolovy Česká republika
Šmolovy čp. 166
předseda Ing. Bohumil Domkář 22.11.1989 - 13.11.2015
Adresa: Humpolecká 1272 , Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkův Brod, Humpolecká 1272

Likvidace Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Petr Rutsch 13.11.2015
Adresa: Luční 349 , 588 12 Dobronín Česká republika
Luční 349/29, 588 12 Dobronín
Jméno Ing. Petr Rutsch 20.9.2006 - 12.1.2014
Adresa: Česká republika
se sídlem REALITY R+R, s.r.o., Sázavská 434, 580 01 Havlíčkův Brod
Jméno Ing. Petr Rutsch 12.1.2014 - 13.11.2015
Adresa: Luční 349 , 588 12 Dobronín Česká republika
Luční 349/29, 588 12 Dobronín

Sbírka Listin Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXVIII 578/SL 1 zrušení právnické osoby Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2006 18.9.2006 2.10.2006 1

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci

IČO: 00123285
Firma: Agropodnik, společný zemědělský podnik Havlíčkův Brod v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Havlíčkův Brod
Základní územní jednotka: Havlíčkův Brod
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.1981

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
tracking image