Firma AGROPODNIK ORLICE a.s. IČO 47468416


AGROPODNIK ORLICE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGROPODNIK ORLICE a.s. (47468416) je Akciová společnost. Sídlí na adrese V Grundě 511, Doudleby nad Orlicí 517 42. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1993 a je stále aktivní. AGROPODNIK ORLICE a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o AGROPODNIK ORLICE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGROPODNIK ORLICE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGROPODNIK ORLICE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGROPODNIK ORLICE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGROPODNIK ORLICE a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2298
IČO (identifikační číslo osoby) 47468416
Jméno AGROPODNIK ORLICE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.1993
Valná hromada společnosti přijala dne 15. 6. 2015 usnesení o přechodu ostatních akcií na hlavního akcionáře společnosti tohoto znění: Valná hromada schvaluje přechod všech akcií společnosti AGROPODNIK Orlice a.s., které dosud nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře společnosti, jímž je společnost AGRO CS a.s., na tohoto hlavního akcionáře. Jedná se o 4 kusy kmenových akcií na jméno v l istinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 7.700,- Kč, 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 3.850,- Kč a 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 770,- Kč. Výše p rotiplnění, které bude poskytnuto dosavadním vlastníkům akcií, bude činit 8.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 7.700,- Kč, 4.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.850,- Kč a 800,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 770,- Kč. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází právo k akciím společnosti na hlavního akcionáře společnosti. Dosavadní vlastníci akcií jsou povinni tyto akcie předat společnosti do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Právo na zaplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastníkům akcií jejich předáním společnosti. Pověřená osoba, tj. Komerční banka, a.s., poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu poté, co budou ak cie předány společnosti. 16.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 15.7.2014 - 19.9.2017
Počet členů správní rady: 2 15.7.2014 - 19.9.2017
1. Valná hromada schvaluje z důvodu přebytečnosti části základního kapitálu pro další činnost společnosti snížení základního kapitálu společnosti o 7.836.790,- Kč, slovy: sedm milionů osm set třicet šest tisíc sedm set devadesát korun českých na částku zákla dního kapitálu po snížení ve výši 26.236.210,- Kč, slovy: dvacet šest milionů dvě stě třicet šest tisíc dvě stě deset korun českých. 14.1.2004 - 10.8.2004
2. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti o 23%, slovy: dvacet tři procent, což znamená, že jmenovitá hodnota dosavadních akcií bude snížena následujícím způsobem: u akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slov y: jeden tisíc korun českých, bude snížena jmenovitá hodnota na 770,- Kč, slovy: sedm set sedmdesát korun českých; u akcií ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých, bude snížena jmenovitá hodnota na 3.850,- Kč, slovy: tři tisíce os m set padesát korun českých; u akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, bude snížena jmenovitá hodnota na 7.700,- Kč, slovy: sedm tisíc sedm set korun českých; u akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto ti síc korun českých, bude snížena jmenovitá hodnota na 77.000,- Kč, slovy: sedmdesát sedm tisíc korun českých. 14.1.2004 - 10.8.2004
3. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti k vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty se stanoví v délce třiceti dnů ode dne odeslání výzvy k předložení akcií k vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Představenstvo společnosti je povinno výz vu dle předchozí věty odeslat poštou akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů k datu odeslání výzvy nejpozději patnáct dnů od právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.1.2004 - 10.8.2004
4. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena akcionářům společnosti za dále uvedených podmínek. Akcionářům náleží nárok na výplatu částky odpo vídající 23% slovy: dvacet tři procent, součtu dosavadních jmenovitých hodnot akcií jim náležejících. Společnost je povinna vyplatit částku stanovenou dle předchozí věty ve lhůtě sedmi dnů poté, co akcionář předloží společnosti jím vlastněné akcie k vyzna čení snížení jejich jmenovité hodnoty. Nárok na výplatu náleží té osobě, jež je jako vlastník uvedena na akcii v okamžiku předložení akcie společnosti k vyznačení snížení její jmenovité hodnoty. 14.1.2004 - 10.8.2004
Agropodnik, družstvo se sídlem Doudleby nad Orlicí, identifikační číslo 474 68 416 změnilo právní formu na akciovou společnost dle rozhodnutí členské schůze ze dne 31.3.2003. Právní účinky změny právní formy nastávají ke dni právní moci tohoto rozhodnutí 19.6.2003. 19.6.2003 - 19.6.2003
Zapisuje se prodej části podniku označené jako "Provoz lisování a odlévání plastických hmot" v Doudlebech nad Orlicí na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 16. srpna 1993 společnosti AGROPLASTIK spol. s r.o. se sídlem v Doudlebech nad Orlicí. 7.6.1994 - 19.6.2003
Údaje o zřízení: Družstvo bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 4.11.1992. Přebírá veškerý majetek, práva a závazky zrušeného Agrochemického podniku - společného zemědělského podniku pro specializované služby v rostlinné výrobě v Doudlebách (Do 567). 1.1.1993 - 19.6.2003

Aktuální kontaktní údaje AGROPODNIK ORLICE a.s.

Kapitál AGROPODNIK ORLICE a.s.

zakladni jmění 26 236 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2004
zakladni jmění 34 073 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.6.2003 - 10.8.2004
zakladni jmění 28 002 600 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1993 - 19.6.2003

Akcie AGROPODNIK ORLICE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 77 000 Kč 329 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 7 700 Kč 102 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 3 850 Kč 19 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 770 Kč 58 15.7.2014
Akcie na jméno 77 000 Kč 329 10.8.2004 - 15.7.2014
Akcie na jméno 7 700 Kč 102 10.8.2004 - 15.7.2014
Akcie na jméno 3 850 Kč 19 10.8.2004 - 15.7.2014
Akcie na jméno 770 Kč 58 10.8.2004 - 15.7.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 329 19.6.2003 - 10.8.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 102 19.6.2003 - 10.8.2004
Akcie na jméno 5 000 Kč 19 19.6.2003 - 10.8.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 58 19.6.2003 - 10.8.2004

Sídlo AGROPODNIK ORLICE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa V Grundě 511 , Doudleby nad Orlicí 517 42 15.7.2014
Adresa V Grundě 511 , Doudleby nad Orlicí 517 42 22.9.2004 - 15.7.2014
Adresa 517 42 Doudleby nad Orlicí Česká republika
19.6.2003 - 22.9.2004
Adresa Doudleby nad Orlicí Česká republika
1.1.1993 - 19.6.2003

Předmět podnikání AGROPODNIK ORLICE a.s.

Platnost údajů od - do
výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.7.2014
Vedení účetnictví 1.9.1994 - 15.7.2014
Obchodní činnost dle § 33 bod a) zákona č. 455/91 Sb. 7.6.1994 - 15.7.2014
Výroba výrobků z plastických hmot 1.1.1993 - 1.9.1994

vedení firmy AGROPODNIK ORLICE a.s.

Statutární orgán AGROPODNIK ORLICE a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel jedná za společnost samostatně. 15.7.2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a další člen představenstva. 19.6.2003 - 15.7.2014
Zastupování a podepisování: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, které má činit představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Podepisují tak, že k obchodnímu jménu družstva nebo otisku raz ítka připojí svůj podpis, uvedený na podpisovém vzoru. 1.1.1993 - 19.6.2003
statutární ředitel Ing. Petr Mařík 15.7.2014
Vznik funkce 16.6.2014
Adresa: V Poříčí 459 , Doudleby nad Orlicí 517 42
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Včelák 1.1.1993 - 29.12.1995
Adresa: Žofínská 1004 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Ing. Václav Morávek 1.1.1993 - 29.12.1995
Adresa: Sadová 1357 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Bedřich Kapler 1.1.1993 - 29.12.1995
Adresa: Severní 479 , Rokytnice v Orlických horách 517 61
předseda představenstva Ing. Zdeněk Martinec 1.1.1993 - 9.6.1997
Adresa: 22 , Tutleky 517 41
člen představenstva Ing. František Mihulka 29.12.1995 - 9.6.1997
Adresa: Čermákova 1200 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Ing. Vladimír Šabata 29.12.1995 - 9.6.1997
Adresa: 124 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Václav Brandejs 1.1.1993 - 20.11.2001
Adresa: 25 , Voděrady Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Václav Šimák 29.12.1995 - 19.6.2003
Adresa: 106 , Ohnišov 517 84
předseda představenstva Ing. Josef Lelek 9.6.1997 - 19.6.2003
Adresa: 12 , Bílý Újezd 518 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Drahorád 9.6.1997 - 19.6.2003
Adresa: Česká republika
Semechnice čp. 92, Opočno, PSČ 517 73
člen představenstva Ing. Pavel Kupka 9.6.1997 - 19.6.2003
Adresa: 4 , Bolehošť 517 31
člen představenstva Ing. Aleš Petřík 20.11.2001 - 19.6.2003
Vznik členství 30.10.2000
Adresa: Tichá ulice 127 , 381 01 Nové Spolí Česká republika
Předseda představenstva Ing. Josef Lelek 19.6.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 23.9.2005
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 23.9.2005
Adresa: 12 , Bílý Újezd 518 01
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Drahorád 19.6.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 23.9.2005
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 23.9.2005
Adresa: 92 , Semechnice 518 01
Člen představenstva Ing. Václav Šimák 19.6.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 23.9.2005
Adresa: 106 , Ohnišov 517 84
člen představenstva Ing. Václav Šimák 5.12.2005 - 3.7.2009
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 25.5.2009
Adresa: 106 , Ohnišov 517 84
předseda představenstva Ing. Jan Dudek 5.12.2005 - 16.7.2010
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 30.3.2010
Vznik funkce 26.9.2005
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: 33 , 549 47 Slatina nad Úpou Česká republika
místopředseda představenstva Mgr. Daniel Macek 5.12.2005 - 16.7.2010
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 26.9.2005
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Rybalkova 938 , Jaroměř 551 01
předseda představenstva Mgr. Daniel Macek 16.7.2010 - 16.7.2010
Vznik členství 1.7.2010
Vznik funkce 1.7.2010
Adresa: 238 , Velká Jesenice 552 24
předseda představenstva Mgr. Daniel Macek 16.7.2010 - 28.6.2013
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: 238 , Velká Jesenice 552 24
člen představenstva Ing. Zdeněk Kratochvíl 3.7.2009 - 15.7.2014
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Zelená 480 , Česká Skalice 552 03
místopředseda představenstva Ing. Jan Dudek 16.7.2010 - 15.7.2014
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: 33 , 549 47 Slatina nad Úpou Česká republika
předseda představenstva Mgr. Daniel Macek 28.6.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: 238 , Velká Jesenice 552 24

Dozorčí rada AGROPODNIK ORLICE a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Miloš Gryc 19.6.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 23.9.2005
Adresa: Sokolovská 2858/3 , Znojmo 671 81
Člen dozorčí rady Ing. Rudolf Šichan 19.6.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 23.9.2005
Adresa: Osvobození 391 , České Meziříčí 517 71
Člen dozorčí rady Ing. Hana Krčmářová 19.6.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 23.9.2005
Adresa: 102 , Lipí 373 84
předseda dozorčí rady Zdeněk Suk 5.12.2005 - 3.7.2009
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 25.5.2009
Vznik funkce 26.9.2005
Zánik funkce 25.5.2009
Adresa: Kopečná 246 , Náchod 547 01
člen dozorčí rady Ing. Jitka Burdychová 5.12.2005 - 16.7.2010
Vznik členství 23.9.2005
Adresa: 224 , Velká Jesenice 552 24
člen dozorčí rady Andrej Micák 5.12.2005 - 16.7.2010
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: 91 , Jetřichov 549 83
předseda dozorčí rady Ing. Jitka Burdychová 16.7.2010 - 16.7.2010
Vznik členství 1.7.2010
Vznik funkce 1.7.2010
Adresa: 224 , Velká Jesenice 552 24
člen dozorčí rady Ing. Václav Šimák 3.7.2009 - 25.9.2013
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 25.5.2014
Adresa: 106 , Ohnišov 517 84
předseda dozorčí rady Ing. Jitka Burdychová 16.7.2010 - 15.7.2014
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 16.6.2014
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 16.6.2014
Adresa: 224 , Velká Jesenice 552 24
člen dozorčí rady Andrej Micák 16.7.2010 - 15.7.2014
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: 91 , Jetřichov 549 83
člen dozorčí rady Ing. Václav Šimák 25.9.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 25.5.2014
Adresa: 106 , Ohnišov 517 84

Prokura AGROPODNIK ORLICE a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Josef Němec 1.1.1993 - 7.6.1994
Adresa: 44 , Čestice Česká republika
Jméno Ing. Petr Mařík 7.6.1994 - 15.7.2014
Adresa: V Poříčí 459 , Doudleby nad Orlicí 517 42

Sbírka Listin AGROPODNIK ORLICE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2298/SL 32 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2015 30.9.2015 12
B 2298/SL 31 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2015 30.9.2015 11
B 2298/SL 30 notářský zápis [NZ 144/2015] Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2015 16.6.2015 100
B 2298/SL 26 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2013 24.7.2013 18
B 2298/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2012 26.6.2012 14
B 2298/SL 24 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2011 22.7.2011 19
B 2298/SL 23 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2010 30.7.2010 15
B 2298/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2005 22.2.2010 22.2.2010 13
B 2298/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2004 22.2.2010 22.2.2010 15
B 2298/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2009 14.7.2009 18
B 2298/SL 16 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2008 28.7.2008 14
B 2298/SL 15 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 17.7.2007 17.7.2007 4
B 2298/SL 14 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2006 17.7.2006 17.7.2006 20
B 2298/SL 13 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2005 30.11.2005 30.11.2005 6
B 2298/SL 11 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2003 29.1.2004 29.1.2004 9
B 2298/SL 10 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2002 29.1.2004 29.1.2004 9
B 2298/SL 8 posudek znalce č. 1/2003 Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2003 14.4.2003 14.4.2003 82
B 2298/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora 2002 Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2003 14.4.2003 14.4.2003 12
B 2298/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2001 23.11.2001 23.11.2001 15
B 2298/SL 4 stanovy společnosti zápis z čl.schůze Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 23.11.2001 23.11.2001 12
B 2298/SL 1 ostatní - zápis z členské schůze Krajský soud v Hradci Králové 22.11.1997 9.7.1997 9.7.1997 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROPODNIK ORLICE a.s.

IČO (identifikační číslo) 47468416
Jméno AGROPODNIK ORLICE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Vznik první živnosti: 1.1.1993
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo AGROPODNIK ORLICE a.s.

Živnosti a provozovny AGROPODNIK ORLICE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Obchodní činnost dle § 33 a) zákona č.455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Agropodnik 517 42 Doudleby nad Orlicí
Identifikační číslo provozovny 1000166732
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Obchodní činnost dle § 33 a) zákona č.455/91 Sb.

Zahájení provozování 1.1.1993

Živnost č. 2 Obchodní činnost dle § 33 a) zákona č.455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba výrobků z plastických hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 28.11.1998

Živnost č. 4 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 8.11.2000

Živnost č. 5 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 15.4.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGROPODNIK ORLICE a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Mařík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGROPODNIK ORLICE a.s.

IČO: 47468416
Firma: AGROPODNIK ORLICE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Základní územní jednotka: Doudleby nad Orlicí
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1993

Sídlo AGROPODNIK ORLICE a.s.

Sídlo: V Grundě 511, Doudleby nad Orlicí 517 42

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Velkoobchod s ostatními meziprodukty
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image