Firma AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí IČO 46982761


AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí (46982761) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 11. 1992 a je stále aktivní. AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí na Justice.cz
Detailní informace o AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí na rzp.cz

Výpis dat pro AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 940
IČO (identifikační číslo osoby) 46982761
Jméno AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 25.11.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.7.2014
K účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas představenstva. To neplatí, jedná-li se o převod mezi osobami blízkými, nebo pokud akcie nabývá sama společnost. 28.7.2014
Každý akcionář má k akciím emitovaných společností předkupní právo. V případě zamýšleného prodeje akcií je akcionář povinen nejprve tyto nabídnout zbývajícím akcionářům. Tito mají právo akcie vykoupit za cenu odpovídající ceně nabídnuté třetí osobou nejvýše ale za cenu odpovídající poměru vlastního kapitálu společnosti a celkové jmenovité hodnoty akcií, násobeno součtem jmenovitých hodnot prodávaných akcií. V případě, že zájemců z řad akcionářů je více, vykoupí akcie dle poměru počítaného podle jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií, pokud se nedohodnou jinak. Předkupní právo se neuplatní, pokud se jedná o jejich převod mezi osobami blízkými nebo pokud akcie nabývá sama společnost nebo jiný akcionář. 28.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.7.2014 - 11.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 28.7.2014 - 11.8.2015
Mimořádná valná hromada schvaluje:1. Zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních68.087.500,- Kč na 95.087.500,- Kč, tedy o 27.000.000,- Kč stím, že se nad tento rámec se zvýšení základního kapitálunepřipouští, když: 18.9.2002 - 17.4.2003
a) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedenoupsáním celkem 27 kusů nových listinných akcií znějících najméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, každá znich v emisním kursu 1.127.500,- Kč. 18.9.2002 - 17.4.2003
b) Všech 27 kusů společností nově emitovaných akcií může upsat asplatit výhradně společnost ZZN Žďár n.S., a.s. IČ 25304071, sesídlem Jihlavská 18, 591 13 Žďár nad Sázavou. Z těchto důvodůžádný z dosavadních akcionářů společnosti nemá, v souladu sezněním ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, právo napřednostní úpis společností nově emitovaných akcií. 18.9.2002 - 17.4.2003
c) Společnost ZZN Žďár n.S., a.s. IČ 25304071 musí, jakojediný, předem určený zájemce všechny společností nově emitovanéakcie upsat formou smlouvy o upsání akcií, když druhýmúčastníkem této smlouvy bude společnost AGROPODNIK,a.s. VelkéMeziříčí, IČ 46982761, a to nejpozději do 21 dnů počítaných odedne, kdy k jejímu uzavření bude, společností AGROPODNIK, a.s.,Velké Meziříčí písemně vyzván. Marným uplynutím této lhůtyztrácí předem určený zájemce právo na uzavření této smlouvy stím, že ke zvýšení základního kapitálu společnosti nedošlo.AGROPODNIK, a.s. Velké Meziříčí je povinna předložit návrhsmlouvy předem určenému zájemci nejpozději do třiceti dnů odedne, kdy usnesení rejstříkového soudu o povolení zápisu tohotousnesení do obchodního rejstříku nabude právní moci rozhodnutí. 18.9.2002 - 17.4.2003
d) Předem určený zájemce, společnost ZZN Žďár n.S., a.s. IČ25304071, musí všech 27 společností nově emitovaných akciíznějících na jméno, každou z nich ve jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč, každou z nich v emisním kursu 1.127.500,- Kčsplatit, ve 100% jejich emisního kursu, výhradně formouzapočtení části své pohledávky ve výši 30.442.500,- Kč, zcelkové výše 30.445.929,- Kč, kterou z titulu smlouvy o prodejičásti podniku ze dne 31.8.2000, vůči společnosti AGROPODNIK,a.s. Velké Meziříčí má. Smlouva o započtení musí být součástísmlouvy o úpisu akcií tak, aby v okamžiku jejich úpisu současnědošlo k úhradě jejich emisního kursu a částečnému zánikupředmětného závazku společnosti AGROPODNIK, a.s. Velké Meziříčívůči jedinému upisovateli, společnosti ZZN Žďár n.S., IČ25304071. 18.9.2002 - 17.4.2003
Zvýšení základního jmění:Výpis z usnesení mimořádné valné hromady akcionářů společnostiAGROPODNIK, a.s. IČ 46982761, se sídlem Velké Meziříčí,Třebíčská 1540, PSČ 594 01 konané dne 12.12.2000 30.5.2001 - 19.2.2002
I. Mimořádná valná hromada schvaluje:1. Navýšení základního jmění společnosti z dosavadních47.270.000,- Kč navýšeno o 20.817.500,- Kč tedy na 68.087.500,-Kč s tím, že upisování nových akcií nad rámec tohoto základníhojmění se nepřipouští. 30.5.2001 - 19.2.2002
2. Navýšení základního jmění bude provedeno upsáním novýchlistinných akcií znějících na jméno, a to:a) 90 kusů mladých listinných akcií znějících na jméno, každá znich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, každá z nich v emisnímkursu 100.000,- Kčb) 4.727 kusů mladých listinných akcií znějících na jméno,každá z nich o jmenovité 2.500,- Kč, každá z nich v emisnímkursu 2.500,- KčS každou do budoucna nově společností vydanou akcií znějící najméno jsou spojena stejná práva jako se společností doposudvydanými akciemi na jméno s tím, že za každých 500,- Kčjmenovité hodnoty akcie náleží akcionáři jeden hlas. S každouakcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč tak je spojeno 200 hlasů.s každou původní, "starou" akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kčje spojeno 20 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč je spojeno 5 hlasů. 30.5.2001 - 19.2.2002
Všech 90 kusů "mladých" listinných akcií o jmenovité hodnotě100.000,- Kč upíše a v souladu s ustanovením § 59, odst. 7obchodního zákoníku i splatí, formou nepeněžitého vkladu,společnost ZEMAS AG, a.s., IČ 25575805, se sídlem Mostiště 156,a to vložením své pohledávky ve výši 9.000.000,- Kč jež má, ztitulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.10.2000, vůčispolečnosti AGROPODNIK, a.s., IČ 46982761. Tato pohledávka takna základní jmění společnosti bude vložena v její nominálníhodnotě. V souladu s tím pak ke všem 90 kusům mladých listinnýchakcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě100.000,- Kč je přednostní právo stávajících akcionářůspolečnosti k jejich upsání, s ohledem na ustanovení § 204a,odst. 1 obchodního zákoníku, vyloučeno. 30.5.2001 - 19.2.2002
Ke všem 4.727 kusů mladých listinných akcií znějících na jméno,každá z nich o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč má každý stávajícíakcionář společnosti, v souladu se zněním ustanovení § 204a,odst.1, a dále pak v souladu se zněním příslušných ustanovenístanov společnosti, přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění a to vrozsahu jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti.Z toho důvodu pak má každý ze stávajících akionářů přednostníprávo na upsání takového počtu akcií o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč, kolik má akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. 30.5.2001 - 19.2.2002
3. Nově emitované "mladé" akcie společnosti bude možno upsat vedvou kolech, a to:a) Prvé kolo upisování bude zahájeno nejdříve do 10 dnů anejpozději do 30ti dnů ode dne kdy usnesení obchodního rejstříkuo zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základníhojmění nabude právní moci rozhodnutí. O termínu zahájení prvéhokola upisování bude každý ze stávajících akcionářů společnostivyrozuměn představenstvem společnosti písemně, a to tak, ževýzva k účasti v prvém kole upisování bude odeslána nejméně třidny před jeho zahájením. Prvé kolo upisování akcií nesmí býtkratší než patnáct dnů, musí proběhnout v pracovní den, v doběod 7.00 hod do 15.00 hod., a to v sídle společnosti. V tomtoprvém kole smí každý ze stávajících akcionářů upsat jen tolikakcií, k nimž má s ohledem na svůj dosavadní podíl na základnímjmění společnosti, předkupní právo. Každý upisovatel "mladýchakcií" znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě2.500,-Kč musí celý emisní kurs jím případně upsaných akciísplatit hotově v okamžiku úpisu akcie, v opačném případě jetakovýto jeho úkon právně irelevantní. Společnost ZEMAS AG, a.s.IČ 25575805 pak musí jí případně upsané akcie znějící na jméno,každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč splatit v okamžikujejich upsání vkladem své blíže již specifikované pohledávky.V opačném případě je takovýto úpis akcií právně irelevantníb) Pro případ, že v prvém kole nebudou upsány všechny nové akciespolečnosti, budou zbylé akcie nabídnuty k upsání ve druhémkole, kterého se může zúčastnit kdokoli. Druhé kolo upisováníakcií musí být zahájeno, budou-li k tomu důvody, 15 dnůpočítaných ode dne zahájení prvého kola upisování akcií s tím,že musí trvat 5 dnů a v době jeho konání mohou být akcie upsányvždy v době od 7,00 do 15,00 hod. v sídle společnosti. Termínkonání druhého kola upisování akcií bude zveřejněn veřejnouvýzvou na vývěsní desce společnosti v jejím sídle a to nejméně 3dny před jeho zahájením. Každý upisovatel musí jím v třetím koleupsané akcie, ve 100 % jejich emisního kursu splatit hotově nebobezhotovostním převodem na účet společnosti č. 416751/0100,vedený KB Žďár nad Sázavou tak, aby upisovatelem složená částkabyla na účet společnosti připsána nejpozději do 5 dnů ode dneúpisu akcií. V opačném případě je takovýto jeho úkon právněirelevantní. 30.5.2001 - 19.2.2002
4. Pro případ, že se nepodaří upsat všechny mladé akcie, stáváse upisování akcií právně neúčinným a společnost každému zupisovatelů vrátí jím složené finanční prostředky na upsanéakcie do 5 dnů počítaných od skončení třetího kola upisování. 30.5.2001 - 19.2.2002
Akcie na jméno jsou převoditelné jen s předchozím souhlasempředstavenstva. 16.5.1997 - 19.6.2002
Základní jmění: 47,270.000,- Kč, splaceno. 16.5.1997 - 19.2.2002
Právní forma právnické osoby: akciová společnost 25.11.1992
Způsob zřízení: Společnost vznikla na základě zrušeníAgropodniku, družstevní podnik Velké Meziříčí bez likvidacezapsaného do obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkovv oddíle Dp vložka 56. 25.11.1992

Aktuální kontaktní údaje AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Kapitál AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

zakladni jmění 95 087 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.4.2003
zakladni jmění 68 087 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.2.2002 - 17.4.2003
zakladni jmění 47 270 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.1992 - 19.2.2002

Sídlo AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Platnost údajů od - do
Adresa Třebíčská 1540 , 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Třebíčská 1540/70, 594 01 Velké Meziříčí
11.8.2015
Adresa Třebíčská 1540 , 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, Třebíčská 1540, PSČ 59401
25.11.1992 - 11.8.2015

Předmět podnikání AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 3.8.2011
zámečnictví, nástrojářství 3.8.2010
obráběčství 3.8.2010
opravy silničních vozidel 3.8.2010
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 3.8.2010
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech 3.8.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 3.8.2010 - 3.8.2011
provádění laboratorních, chemických, fyzikálních abiologických rozborů 30.11.2006 - 3.8.2010
pronájem apůjčování věcí movitých 4.1.2005 - 3.8.2010
skladování zboží amanipulace snákladem 4.1.2005 - 3.8.2010
poskytování služeb pro zemědělství azahradnictví 4.1.2005 - 3.8.2010
výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad -doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu 10.1.2001 - 3.8.2010
prodej jedů, žíravin a pesticidů 10.1.2001 - 3.8.2010
provádění hydroizolací plochých střech 6.1.1998 - 3.8.2010
silniční motorová doprava nákladní 6.1.1998 - 3.8.2010
zámečnictví 6.1.1998 - 3.8.2010
kovoobrábění 6.1.1998 - 3.8.2010
provozování drážní dopravy 16.5.1997
aplikace průmyslových, vápenatých a statkových hnojiv 16.5.1997 - 3.8.2010
práce mechanizačními prostředky 16.5.1997 - 3.8.2010
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zbožívyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání 16.5.1997 - 3.8.2010
pronájem nebytových prostor 16.5.1997 - 3.8.2010
opravy motorových vozidel 16.5.1997 - 3.8.2010
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů apotlačování dalších škodlivých činitelů jedy 16.5.1997 - 3.8.2010
provádění hydroizolace plochých střech 16.5.1997 - 6.1.1998
silniční motorová doprava 16.5.1997 - 6.1.1998
aplikace průmylových, vápenatých a statkových hnojivpráce mechanizačními prostředkyprovádění laboratorních, chemických, fyzikálních a biologickýchrozborů nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromězboží vyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenskémpodnikání výroba malotonážních chemikálií KORTEXprovádění hydrolizolací plochých střech a termoizolacípronájem nebytových prostoropravy motorových vozidelhubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů apotlačování dalších 25.11.1992 - 16.5.1997
škodlivých činitelů jedysilniční motorová doprava 25.11.1992 - 16.5.1997

vedení firmy AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Statutární orgán AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Ing. Josef Vondráček 16.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: 100 , 594 01 Martinice Česká republika
č.p. 100, 594 01 Martinice
Místopředseda představenstva Ing. Radvan Kosek 16.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: 194 , 592 54 Moravec Česká republika
č.p. 194, 592 54 Moravec
Člen představenstva Martin Bobek 16.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Adresa: Žitná 7247 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Žitná 7247/6
člen představenstva Ing. Václav Blažek 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: 507 , Měřín Česká republika
Měřín 507
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Zezula 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: 16 , Dolní Heřmanice Česká republika
Dolní Heřmanice 16
člen představenstva Ing. Zdeněk Tesař 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: 4 , Tišnovská Nová Ves Česká republika
Tišnovská Nová Ves 4
zástupce ředitele Josef Mičín 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: Hornoměstská 51 , Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, Hornoměstská 51
zástupce ředitele Ing. Eva Hájková 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: Třebíčská 16 , Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, Třebíčská 16
předseda představenstva Ing. Ladislav Sysel 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: 107 , Vídeň Česká republika
Vídeň 107
člen představenstva Ing. Karel Urban 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: 323 , Měřín Česká republika
Měřín 323
člen představenstva Ing. Ladislav Koubek 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: Chobůtky 438 , Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, Chobůtky 438
ředitel Ing. Jaroslav Požár 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: U Světlé 31 , Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, U Světlé 31
člen představenstva Ing. Karel Urban 16.5.1997 - 19.6.2002
Adresa: 323 , Měřín Česká republika
Měřín 323, okres Žďár nad Sázavou
předseda představenstva Ing. Ladislav Sysel 16.5.1997 - 7.1.2003
Adresa: 107 , Vídeň Česká republika
Vídeň 107, okres Žďár nad Sázavou
člen představenstva Ing. Ladislav Koubek 16.5.1997 - 7.1.2003
Adresa: Chobůtky 438 , Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, Chobůtky 438, okres Žďár nad Sázavou
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Požár 16.5.1997 - 7.1.2003
Adresa: U Světlé 31 , Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, U Světlé 31, okres Žďár nad Sázavou
člen představenstva Ing. Josef Vondráček 16.5.1997 - 7.1.2003
Adresa: 100 , Martinice Česká republika
Martinice 100
člen představenstva Ing. František Janů 19.6.2002 - 7.1.2003
Adresa: Tusarova 1519 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Tusarova 1519, PSČ 17000
člen představenstva Ing. Marie Burešová 7.1.2003 - 4.1.2005
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 10.9.2003
Adresa: Sklené nad Oslavou 71 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Sklené nad Oslavou 71, PSČ 59101
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Požár 7.1.2003 - 4.8.2006
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 14.6.2006
Vznik funkce 19.6.2002
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: U Světlé 31 , 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, U Světlé 31, PSČ 59401
předseda představenstva Ing. Ladislav Sysel 7.1.2003 - 30.11.2006
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 27.9.2006
Vznik funkce 19.6.2002
Zánik funkce 27.9.2006
Adresa: Vídeň 107 , 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, Vídeň 107, PSČ 59401
člen představenstva Ing. Ladislav Koubek 7.1.2003 - 30.11.2006
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 27.9.2006
Adresa: Chobůtky 438 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, Chobůtky 438, PSČ 59501
člen představenstva Jan Platil 7.1.2003 - 30.11.2006
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 27.9.2006
Adresa: Litožnická 341 , 190 11 Praha 9-Běchovice Česká republika
Praha 9-Běchovice, Litožnická 341, PSČ 19011
člen představenstva Ing. Josef Vondráček 4.1.2005 - 30.11.2006
Vznik členství 8.6.2004
Zánik členství 27.9.2006
Adresa: Martinice 100 , 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Martinice 100, 594 01 Velké Meziříčí
místopředseda představenstva Ing. Radvan Kosek 4.8.2006 - 30.11.2006
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 27.9.2006
Vznik funkce 14.6.2006
Zánik funkce 27.9.2006
Adresa: 592 54 Moravec 194 Česká republika
Moravec 194, PSČ 59254
člen představenstva Jan Platil 30.11.2006 - 3.8.2010
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Litožnická 341 , 190 11 Praha - Praha 9 - Běchovice Česká republika
Praha - Praha 9 - Běchovice, Litožnická 341, PSČ 19011
předseda představenstva Ing. Josef Vondráček 30.11.2006 - 23.9.2011
Vznik členství 27.9.2006
Vznik funkce 27.9.2006
Adresa: 594 01 Martinice 100 Česká republika
Martinice 100, PSČ 59401
místopředseda představenstva Ing. Radvan Kosek 30.11.2006 - 23.9.2011
Vznik členství 27.9.2006
Vznik funkce 27.9.2006
Adresa: 592 54 Moravec 194 Česká republika
Moravec 194, PSČ 59254
předseda představenstva Ing. Josef Vondráček 23.9.2011 - 28.12.2013
Vznik členství 5.9.2011
Vznik funkce 5.9.2011
Adresa: 594 01 Martinice 100 Česká republika
Martinice 100, PSČ 59401
místopředseda představenstva Ing. Radvan Kosek 23.9.2011 - 11.8.2015
Vznik členství 5.9.2011
Vznik funkce 5.9.2011
Adresa: 592 54 Moravec 194 Česká republika
Moravec 194, PSČ 59254
předseda představenstva Ing. Josef Vondráček 28.12.2013 - 11.8.2015
Vznik členství 5.9.2011
Vznik funkce 5.9.2011
Adresa: 100 , 594 01 Martinice Česká republika
č.p. 100, 594 01 Martinice
člen Martin Bobek 3.8.2010 - 28.8.2015
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 15.6.2015
Adresa: Žitná 7247 , Bratislava Slovenská republika
83106 Bratislava, Žitná 7247/6
předseda představenstva Ing. Josef Vondráček 11.8.2015 - 16.8.2016
Vznik členství 5.9.2011
Zánik členství 15.6.2016
Vznik funkce 5.9.2011
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: 100 , 594 01 Martinice Česká republika
č.p. 100, 594 01 Martinice
místopředseda představenstva Ing. Radvan Kosek 11.8.2015 - 16.8.2016
Vznik členství 5.9.2011
Zánik členství 15.6.2016
Vznik funkce 5.9.2011
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: 194 , 592 54 Moravec Česká republika
č.p. 194, 592 54 Moravec
člen představenstva Martin Bobek 28.8.2015 - 16.8.2016
Vznik členství 17.6.2015
Zánik členství 15.6.2016
Adresa: Žitná 7247 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Žitná 7247/6

Dozorčí rada AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Pavel Kratochvíla 16.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: Nová čtvrť 358 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Nová čtvrť 358, 595 01 Velká Bíteš
Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Prokeš 16.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Adresa: 65 , 592 13 Bohdalov Česká republika
č.p. 65, 592 13 Bohdalov
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Vondráček 16.8.2016
Vznik členství 15.6.2016
Adresa: 100 , 594 01 Martinice Česká republika
č.p. 100, 594 01 Martinice
člen Ing. Václav Šikula 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: 2 , Vlkov Česká republika
Vlkov 2
člen Ing. Karel Hromek 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: 419 , Křižanov Česká republika
Křižanov 419
člen Ing. Jiří Bachr 25.11.1992 - 16.5.1997
Adresa: Bezděkov 47 , Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, Bezděkov 47, okres Žďár nad Sázavou
člen Ing. Jaroslav Ševčík 16.5.1997 - 7.1.2003
Adresa: Merhautova 110 , Brno Česká republika
Brno, Merhautova 110, okres Brno-město
členka Ing. Věra Koseková 16.5.1997 - 7.1.2003
Adresa: 44 , Moravec Česká republika
Moravec 44, okres Žďár nad Sázavou
člen Josef Mičín 16.5.1997 - 7.1.2003
Adresa: Hornoměstská 51 , Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, Hornoměstská 51, okres Žďár nad Sázavou
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Ševčík 7.1.2003 - 4.8.2006
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 14.6.2006
Vznik funkce 11.7.2002
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Merhautova 110 , 612 00 Brno Česká republika
Brno, Merhautova 110, PSČ 61200
člen dozorčí rady Pavel Částek 7.1.2003 - 30.11.2006
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 27.9.2006
Adresa: Dobrá Voda 109 , 594 01 Křižanov Česká republika
Křižanov, Dobrá Voda 109, PSČ 59401
předseda dozorčí rady Ing. Marie Burešová 4.8.2006 - 30.11.2006
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 27.9.2006
Vznik funkce 14.6.2006
Zánik funkce 27.9.2006
Adresa: 591 01 Sklené nad Oslavou 71 Česká republika
Sklené nad Oslavou 71, PSČ 59101
člen dozorčí rady Ing. Eva Hájková 7.1.2003 - 20.12.2007
Vznik členství 7.8.2000
Zánik členství 15.10.2007
Adresa: Nová Říše 25 , 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Velké Meziříčí, Nová Říše 25, PSČ 59401
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Sysel 30.11.2006 - 3.8.2010
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 15.6.2010
Vznik funkce 27.9.2006
Zánik funkce 15.6.2010
Adresa: 594 01 Vídeň 107 Česká republika
Vídeň 107, PSČ 59401
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kratochvíla 30.11.2006 - 3.8.2010
Vznik členství 27.9.2006
Adresa: Nová čtvrť 358 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, Nová čtvrť 358, PSČ 59501
předseda Ing. Pavel Kratochvíla 3.8.2010 - 4.8.2011
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 15.6.2010
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Nová čtvrť 358 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, Nová čtvrť 358, PSČ 59501
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Prokeš 20.12.2007 - 28.7.2014
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 15.10.2012
Adresa: 592 13 Bohdalov 65 Česká republika
Bohdalov 65, PSČ 59213
předseda Ing. Pavel Kratochvíla 4.8.2011 - 6.8.2015
Vznik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2011
Adresa: Nová čtvrť 358 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Velká Bíteš, Nová čtvrť 358, PSČ 59501
předseda Ing. Pavel Kratochvíla 6.8.2015 - 11.8.2015
Vznik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2011
Adresa: Nová čtvrť 358 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Nová čtvrť 358, 595 01 Velká Bíteš
člen Ing. Marie Burešová 3.8.2010 - 28.8.2015
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 15.6.2015
Adresa: 591 01 Sklené nad Oslavou 71 Česká republika
Sklené nad Oslavou 71, PSČ 59101
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Prokeš 28.7.2014 - 16.8.2016
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 15.6.2016
Adresa: 65 , 592 13 Bohdalov Česká republika
č.p. 65, 592 13 Bohdalov
předseda Ing. Pavel Kratochvíla 11.8.2015 - 16.8.2016
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 15.6.2016
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: Nová čtvrť 358 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Nová čtvrť 358, 595 01 Velká Bíteš
člen dozorčí rady Ing. Marie Burešová 28.8.2015 - 16.8.2016
Vznik členství 17.6.2015
Zánik členství 15.6.2016
Adresa: 71 , 591 01 Sklené nad Oslavou Česká republika
č.p. 71, 591 01 Sklené nad Oslavou

Sbírka Listin AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 940/SL 76 ostatní zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Brně 17.6.2015 28.7.2015 1.9.2015 6
B 940/SL 75 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 7.5.2015 23.6.2015 24.6.2015 14
B 940/SL 74 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 7.5.2015 23.6.2015 24.6.2015 4
B 940/SL 73 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 15.5.2015 23.6.2015 24.6.2015 2
B 940/SL 72 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 7.5.2015 23.6.2015 24.6.2015 2
B 940/SL 71 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 19.5.2014 22.9.2014 7.10.2014 2
B 940/SL 70 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 7.5.2014 22.9.2014 7.10.2014 14
B 940/SL 69 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 7.5.2014 22.9.2014 7.10.2014 3
B 940/SL 68 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 7.5.2014 22.9.2014 7.10.2014 4
B 940/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.2014 25.7.2014 24.9.2014 17
B 940/SL 65 notářský zápis stanovy, NZ 136/2014 Krajský soud v Brně 19.6.2014 25.7.2014 24.9.2014 27
B 940/SL 64 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 19.6.2013 27.8.2013 30.8.2013 2
B 940/SL 63 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 7.5.2013 27.8.2013 30.8.2013 2
B 940/SL 62 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 7.5.2013 27.8.2013 30.8.2013 15
B 940/SL 61 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 7.5.2013 27.8.2013 30.8.2013 4
B 940/SL 60 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 10.5.2012 5.9.2012 20.9.2012 2
B 940/SL 59 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 10.5.2012 5.9.2012 20.9.2012 4
B 940/SL 58 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 10.5.2012 5.9.2012 20.9.2012 14
B 940/SL 57 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.9.2011 3.10.2011 2
B 940/SL 56 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.9.2011 3.10.2011 2
B 940/SL 55 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 5.9.2011 3.10.2011 3
B 940/SL 54 ostatní -zápis z volby Krajský soud v Brně 5.9.2011 3.10.2011 2
B 940/SL 53 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 11.8.2009 19.8.2011 1
B 940/SL 52 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 25.5.2009 19.8.2011 2
B 940/SL 51 účetní závěrka - výkaz 2008 Krajský soud v Brně 8.6.2009 19.8.2011 2
B 940/SL 50 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 8.6.2009 19.8.2011 4
B 940/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.7.2011 9.8.2011 2
B 940/SL 48 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 28.6.2011 9.8.2011 5
B 940/SL 47 ostatní -podnikatel. záměr společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2011 9.8.2011 2
B 940/SL 46 ostatní -zpráva dozorčí rady za r.2010 Krajský soud v Brně 31.5.2011 9.8.2011 1
B 940/SL 45 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 12.5.2011 9.8.2011 1
B 940/SL 44 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 10.5.2011 9.8.2011 2
B 940/SL 43 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 10.5.2011 9.8.2011 4
B 940/SL 42 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.6.2011 9.8.2011 2
B 940/SL 41 zpráva auditora - audit účetní závěrky 2009 Krajský soud v Brně 14.5.2010 16.8.2010 1
B 940/SL 40 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2009 Krajský soud v Brně 10.5.2010 16.8.2010 6
B 940/SL 39 výroční zpráva představenstva pro VH 15.6.10 Krajský soud v Brně 14.6.2010 16.8.2010 2
B 940/SL 38 podpisové vzory + ČP - 2x Krajský soud v Brně 15.6.2010 13.8.2010 4
B 940/SL 37 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.6.2010 13.8.2010 2
B 940/SL 36 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 15.6.2010 13.8.2010 7
B 940/SL 35 ostatní - zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 15.6.2010 13.8.2010 1
B 940/SL 34 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 2.5.2008 12.8.2008 19
B 940/SL 33 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.12.2007 28.1.2008 2
B 940/SL 32 ostatní -protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Brně 15.10.2007 8.1.2008 2
B 940/SL 31 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 6.4.2007 5.9.2007 17
B 940/SL 30 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 10.4.2007 3.8.2007 2
B 940/SL 29 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 27.9.2006 5.12.2006 3
B 940/SL 28 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 27.9.2006 5.12.2006 10
B 940/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.9.2006 5.12.2006 19
B 940/SL 26 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 96/06 Krajský soud v Brně 27.9.2006 5.12.2006 16
B 940/SL 25 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 14.6.2006 24.8.2006 1
B 940/SL 24 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 14.6.2006 24.8.2006 2
B 940/SL 23 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 14.6.2006 24.8.2006 10
B 940/SL 22 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 24.4.2006 1.8.2006 26
B 940/SL 21 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 4.4.2005 27.6.2005 27
B 940/SL 20 ostatní -zpráva o stavu majetku Krajský soud v Brně 31.12.2003 13.1.2005 4
B 940/SL 19 ostatní -podnik.záměr na další období Krajský soud v Brně 8.6.2004 13.1.2005 3
B 940/SL 18 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 8.6.2004 13.1.2005 5
B 940/SL 17 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 14.4.2004 13.1.2005 41
B 940/SL 16 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 13.3.2003 10.7.2003 23
B 940/SL 15 ostatní - sml.,upsání akcií Krajský soud v Brně 9.10.2002 30.4.2003 3
B 940/SL 14 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 3.6.2002 4.2.2003 43
B 940/SL 13 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 19.6.2002 4.2.2003 2
B 940/SL 12 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 11.7.2002 4.2.2003 2
B 940/SL 11 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 12.12.2001 19.8.2002 2
B 940/SL 10 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 29.4.2002 16.7.2002 35
B 940/SL 9 ostatní - sml.o postoup.pohled. Krajský soud v Brně 25.6.2001 22.2.2002 2
B 940/SL 8 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 12.12.2001 22.2.2002 49
B 940/SL 7 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 14.5.2001 27.7.2001 26
B 940/SL 6 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 18.4.2001 17.5.2001 5
B 940/SL 5 ostatní - usnesení VH Krajský soud v Brně 12.12.2000 6.3.2001 3
B 940/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 12.12.2000 6.3.2001 8
B 940/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.2.1997 27.2.1998 16
B 940/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 27.2.1998 28

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí

IČO (identifikační číslo) 46982761
Jméno AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Velké Meziříčí
Vznik první živnosti: 24.9.1992
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 6

Sídlo AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí

Živnosti a provozovny AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí

Živnost č. 1 opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Třebíčská 1540/70, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1000409864
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jihlavská 1149/18, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1000409881
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 2.10.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Kpt. Jaroše 252, Velká Bíteš 595 01
Identifikační číslo provozovny 1000409902
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.10.2000
Provozovna č. 3
Provozovna Průmyslová 660, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1000409937
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 16.6.2004
Provozovna č. 4
Provozovna 50, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1000409945
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 16.6.2004
Provozovna č. 5
Provozovna Třebíčská 1540/70, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1000409864
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba hnojiv

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 30.11.1992
Provozovna č. 6
Provozovna Na Zahrádkách 438, Křižanov 594 51
Identifikační číslo provozovny 1000409899
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.10.2000

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Třebíčská 1540/70, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1000409864
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1992

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Třebíčská 1540/70, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1000409864
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1992

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Třebíčská 1540/70, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1000409864
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1992

Živnost č. 6 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Třebíčská 1540/70, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1000409864
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.2001
Provozovna č. 2
Provozovna 594 51 Křižanov
Identifikační číslo provozovny 1000409911
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.2001

Živnost č. 7 provádění hydroizolací plochých střech

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1992
Zánik oprávnění 5.2.2008

Živnost č. 8 aplikace průmyslových, vápenatých a statkových hnojiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 10 pronájem nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 práce mechanizačními prostředky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 výroba malotonážních chemikálií KORTEX

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 11.3.2004

Živnost č. 13 nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyhrazeného zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 5.2.2008

Živnost č. 15 provádění laboratorních, chemických, fyzikálních a biologických rozborů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 17 výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGROPODNIK a. s. Velké Meziříčí

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Vondráček
Člen statutárního orgánu Ing. Radvan Kosek
Člen statutárního orgánu Martin Bobek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

IČO: 46982761
Firma: AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Žďár nad Sázavou
Základní územní jednotka: Velké Meziříčí
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.11.1992

Sídlo AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Sídlo: Třebíčská 1540/70, Velké Meziříčí 594 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba průmyslových krmiv
Obrábění
Výroba zámků a kování
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s chemickými výrobky
Silniční nákladní doprava
Skladování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
tracking image