Menu Zavřít

FIRMA AGROFERT, a.s. IČO: 26185610

AGROFERT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

AGROFERT, a.s. (26185610) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pyšelská 2327/2, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2000 a je stále aktivní. AGROFERT, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o AGROFERT, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro AGROFERT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGROFERT, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 1. 7. 2000
Spisová značka: B 6626
IČO (identifikační číslo osoby): 26185610
Jméno: AGROFERT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.7.2000
Zapsána dne: 1.7.2000
Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do vlastního kapitálu formou převodu části obchodního závodu, která byla uzavřena dne 16.12.2021, převedla společnost AGROFERT, a.s., se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610, část svého závodu, označenou jako "Distribuce hnojiv" a ve smlouvě specifikovanou, na společnost Lovochemie, a.s., se sídlem na adrese Terezínská 57, 410 02 Lovosice, IČO 49100262. 1.1.2022
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 18.11.2020, došlo k odštěpení dvou částí jmění společnosti AGROFERT, a.s., se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610, jako společnosti rozdělované, a k př echodu jedné z těchto částí jmění na nástupnickou společnost AgroZZN, a.s., se sídlem na adrese V Lubnici 2333, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČO 45148082, a druhé z těchto částí jmění na nástupnickou společnost NAVOS, a.s., se sídlem na adrese Čelakovské ho 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857. 1.1.2021
Všech 628 kmenových akcií společnosti AGROFERT, a.s., s nimiž je spojen 100 % podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti, je vloženo do svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond, a to ta k, že 565 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond, spravovaného Ing. Zbyňkem Průšou, svěřenským správcem, a 63 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond, spravovaného JUDr. Alexejem Bílkem, svěřenským správcem. Uvedené akcie vložil do uvedených svěřenských fondů Ing. Andrej Babiš, dosavadní jediný akcionář společnosti AGROFERT, a.s., dne 3. února 2017. 3.2.2017
Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 23. 11. 2016, došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROFERT, a.s., se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti RAPACES GROUP s.r.o., se sídlem na adrese J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov, IČO 28622111. 1.1.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 7.2.2014
Počet členů statutárního orgánu: 10 7.2.2014 - 20.12.2016
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26.10.2013 došlo u společnosti AGROFERT, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění, která přešla na nástupnickou společnost SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Chod ov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26014343. 1.1.2014
Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se v důsledku fúze sloučila se společnostmi AGROFERT Trading, s.r.o. se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ 45806233 a Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 25100025, kde jakožto nástupnická společnost převzala jmění výše uvedených zaniklých společností. 30.6.2010
Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, jako nástupnická společnost, jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti AGF-K , a.s., IČ 26776332, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8201. 30.9.2006
Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, jako nástupnická společnost , jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti CECHEM - Správa kapitálových účastí, a.s., IČ: 26872331, se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E.Beneše 24, PSČ: 750 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2952. 30.9.2006
Společnost se sloučila se společnostmi AGROFERT a.s., IČ: 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633 a AGROPROFIT spol. s r.o., IČ: 61467294, se sídlem Pra ha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112. Na společnost jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklých společností AGROFERT a.s., IČ: 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633, a AGROPROFIT spol. s r.o., IČ: 61467294, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112. 30.6.2005
Společnost se sloučila se společností AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 25130072, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ: 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4730. Na společnost, jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., IČO: 25130072, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ: 130 00 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B , vložka 4730. 31.8.2004
Společnost AGFTRADING,a.s. vložila podle § 59 odst. 5 obch. zák. část podniku tvořeného samostatnou organizační složkou- odštěpným závodem označeným jako AGFTRADING,a.s.odštěpný závod Lom u Tachova,umístěným v Lomu u Tachova 20, PSČ 347 01, do základního kapitálu společnosti CZECH TURKEY,a.s. , IČ : 26766264. 7.1.2004
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 100.000.000,- Kč, slovy jednostomilionů korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 628.000.000,- Kč, slovy šestsetdvacetosmmilionů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií a to jednoho sta kusů ( 100 ) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti. Místo úpisu je s ídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počíná běžet a tedy upisovat akcie lze první den následující po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku podle § 203, odstavec 4 obchodního zákoníku s tím, že zamítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku se stává úpis akcií neúčinný. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Všechny nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 23.12.2002 - 30.12.2002
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.8.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 100.000.000,- Kč, slovy jednostomilionů korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 528.000.000,- Kč, slovy pětsetdvacetosmmilionů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií a to jednoho sta kusů (100) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti. Místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu. Všechny nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4.9.2002 - 1.10.2002
Společnost vznikla přemněnou společnosti AGFTRADING,spol.s r.o. IČ 60698951 dle § 69 obch.zák. 1.7.2000

Kapitál AGROFERT, a.s.

Základní kapitál 628 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 30.12.2002
Základní kapitál 528 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.10.2002  - 30.12.2002
Základní kapitál 428 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 29.8.2001  - 1.10.2002
Základní kapitál 390 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.7.2000  - 29.8.2001

Akcie AGROFERT, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 628 1.2.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 628 30.12.2002  - 1.2.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 528 1.10.2002  - 30.12.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 428 29.8.2001  - 1.10.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 390 1.7.2000  - 29.8.2001

Sídlo AGROFERT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Pyšelská 2327/2, Praha 14900, Česká republika 20.12.2016
Adresa: Pyšelská 2327/2, Praha 4 14900, Česká republika 13.2.2007 - 20.12.2016
Adresa: Roháčova 83/1099, Praha 3 13000, Česká republika 1.7.2000 - 13.2.2007

Předmět podnikání AGROFERT, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění 21.6.2019
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 20.12.2016
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 11.1.2010 - 20.12.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.5.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 22.5.2009 - 22.5.2009
výroba a zpracování paliv a maziv 22.5.2009 - 7.2.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.10.2007
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 4.10.2007 - 22.5.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 4.10.2007 - 22.5.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 4.10.2007 - 22.5.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prosstředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 4.10.2007 - 11.1.2010
výroba a zpracování paliv a maziv 21.3.2007 - 22.5.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 6.3.2007 - 22.5.2009
velkoobchod 6.3.2007 - 21.2.2011
maloobchod se smíšeným zbožím 6.3.2007 - 21.2.2011
zprostředkování obchodu zemědělskými produkty a potravinami 6.3.2007 - 21.2.2011
silniční a mototoráv doprava nákladní 6.3.2007 - 21.2.2011
řeznictví a uzenářství 6.3.2007 - 21.2.2011
činnost podnikatelských , finančních, organizačních a ekonomických poradců 6.3.2007 - 21.2.2011
zprostředkování služeb v zemědělství a potravinářství 6.3.2007 - 21.2.2011
velkoobchod 31.8.2004 - 7.3.2012
zprostředkování obchodu 31.8.2004 - 7.3.2012
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 31.8.2004 - 7.3.2012
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc h látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 31.8.2004 - 7.3.2012
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 7.1.2004 - 4.10.2007
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné,oxidující,extrémně hořlavé, vysoce hořlavé,vysoce toxické,toxické,karcinogenní,mutagenní,toxické pro reprodukci,nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 7.1.2004 - 4.10.2007
pronájem a půjčování věcí movitých 7.1.2004 - 22.5.2009
realitní činnost 7.1.2004 - 22.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 7.1.2004 - 22.5.2009
zasilatelství 7.1.2004 - 22.5.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 7.1.2004 - 22.5.2009
činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zamědělství a lesnictví 7.1.2004 - 22.5.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 7.1.2004 - 22.5.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 15.9.2003 - 22.5.2009
velkoobchod 20.5.2003 - 7.1.2004
maloobchod se smíšeným zbožím 20.5.2003 - 7.1.2004
zprostředkování obchodu zemědělskými produkty a potravinami 20.5.2003 - 7.1.2004
silniční motorová doprava nákladní 20.5.2003 - 7.1.2004
řeznictví a uzenářství 20.5.2003 - 7.1.2004
činnost podnikatelských, finančních , organizačních a ekonomických poradců 20.5.2003 - 7.1.2004
zprostředkování služeb v zemědělství a potravinářství 20.5.2003 - 7.1.2004
velkoobchod 20.5.2003 - 6.3.2007
velkoobchod 20.5.2003 - 6.3.2007
maloobchod se smíšeným zbožím 20.5.2003 - 6.3.2007
maloobchod se smíšeným zbožím 20.5.2003 - 6.3.2007
zprostředkování obchodu zemědělskými produkty a potravinami 20.5.2003 - 6.3.2007
zprostředkování obchodu zemědělskými produkty apotravinami 20.5.2003 - 6.3.2007
silniční motorová doprava nákladní 20.5.2003 - 6.3.2007
silniční motorová doprava nákladní 20.5.2003 - 6.3.2007
řeznictví a uzenářství 20.5.2003 - 6.3.2007
řeznictví a uzenářství 20.5.2003 - 6.3.2007
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.5.2003 - 6.3.2007
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.5.2003 - 6.3.2007
zprostředkování služeb v zemědělství a potravinářství 20.5.2003 - 6.3.2007
zprostředkování služeb v zemědělství a potravinářství 20.5.2003 - 6.3.2007
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 20.5.2003 - 6.3.2007
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 21.8.2002 - 4.10.2007
poradenská činnost v zemědělství 21.8.2002 - 22.5.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 21.8.2002 - 22.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.8.2002 - 22.5.2009
mlynářství 21.8.2002 - 7.2.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 29.8.2001 - 4.10.2007
výroba krmiv a krmných směsí 29.8.2001 - 22.5.2009
činnost ekonomických poradců 1.7.2000 - 21.8.2002
poradenská činnost v oblasti zemědělství zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem 1.7.2000 - 21.8.2002
prodej jedů,žíravin a pesticidů 1.7.2000 - 21.8.2002
zprostředkovatelská činnost v chemickém průmyslu a v zemědělství 1.7.2000 - 21.8.2002
odkup pohledávek ve formě foctoringu a forfeitingu 1.7.2000 - 21.8.2002
pronájem nemovitostí včetně služeb s tím spojených 1.7.2000 - 21.8.2002
nákup,prodej a skladování paliv maziv,včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu ,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelských balení do 50 kg za jeden kus balení 1.7.2000 - 21.8.2002
organizační a ekonomické poradenství 1.7.2000 - 21.8.2002
zemědělská výroba 1.7.2000 - 21.8.2002
silniční motorová doprava nákladní 1.7.2000 - 4.10.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.7.2000 - 22.5.2009
zpracování návrhu technických norem nebo návrhu na zrušení technických norem 1.7.2000 - 22.5.2009
poradenství v oboru technické normalizace 1.7.2000 - 22.5.2009
pronájem zemědělského zařízení 1.7.2000 - 22.5.2009
řeznictví a uzenářství 1.7.2000 - 7.2.2014

Vedení firmy AGROFERT, a.s.

Statutární orgán AGROFERT, a.s.

člen představenstva JUDr. Alexej Bílek CSc.
Ve funkci od 31.5.2021
Adresa Podhořská 770/12, 18400 Praha
člen představenstva Mgr. Libor Němeček Dr.
Ve funkci od 31.5.2021
Adresa Královny Žofie 1692/17, 14800 Praha
člen představenstva Ing. Petra Procházková
Ve funkci od 31.5.2021
Adresa Klausova 1421/40, 15500 Praha
člen představenstva Ph.Dr. Simona Sokolová
Ve funkci od 31.5.2021
Adresa Příční 1004, 78353 Velká Bystřice
člen představenstva Ing. Jaroslav Kurčík
Ve funkci od 31.5.2021
Adresa K oboře 898, 14900 Praha
místopředseda představenstva Ing. Petr Cingr
Ve funkci od 31.5.2021
Adresa K Mokřadu 425, 25162 Louňovice
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo
Ve funkci od 31.5.2021
Adresa Nad Vinicemi 719, 29471 Benátky nad Jizerou
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz
Ve funkci od 31.5.2021
Adresa Dejvická 555/36, 16000 Praha
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 31.5.2021
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Libor Němeček Dr.
Ve funkci od 21.11.2018 do 31.5.2021
Adresa Královny Žofie 1692/17, 14800 Praha
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz
Ve funkci od 21.11.2018 do 31.5.2021
Adresa Dejvická 555/36, 16000 Praha
člen představenstva JUDr. Alexej Bílek CSc
Ve funkci od 21.11.2018 do 31.5.2021
Adresa Podhořská 770/12, 18400 Praha
člen představenstva Ing. Petra Procházková
Ve funkci od 20.12.2016 do 31.5.2021
Adresa Klausova 1421/40, 15500 Praha
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 20.12.2016 do 31.5.2021
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva PhDr. Simona Sokolová
Ve funkci od 20.12.2016 do 31.5.2021
Adresa Příční 1004, 78353 Velká Bystřice
člen představenstva Ing. Jaroslav Kurčík
Ve funkci od 20.12.2016 do 31.5.2021
Adresa K oboře 898, 14900 Praha
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo
Ve funkci od 20.12.2016 do 31.5.2021
Adresa Nad Vinicemi 719, 29471 Benátky nad Jizerou
místopředseda představenstva Ing. Petr Cingr
Ve funkci od 20.12.2016 do 31.5.2021
Adresa K Mokřadu 425, 25162 Louňovice
člen představenstva JUDr. Alexej Bílek
Ve funkci od 7.2.2014 do 21.11.2018
Adresa Podhořská 770/12, 18400 Praha
člen představenstva Libor Němeček
Ve funkci od 19.12.2015 do 21.11.2018
Adresa Královny Žofie 1692/17, 14800 Praha
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz
Ve funkci od 16.3.2017 do 21.11.2018
Adresa Dejvická 555/36, 16000 Praha
člen představenstva JUDr. Alexej Bílek
Ve funkci od 7.2.2014 do 21.11.2018
Adresa Podhořská 770/12, 18400 Praha
člen představenstva Libor Němeček
Ve funkci od 19.12.2015 do 21.11.2018
Adresa Královny Žofie 1692/17, 14800 Praha
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz
Ve funkci od 16.3.2017 do 21.11.2018
Adresa Dejvická 555/36, 16000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz
Ve funkci od 7.2.2014 do 16.3.2017
Adresa Dejvická 555/36, 16000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz
Ve funkci od 7.2.2014 do 16.3.2017
Adresa Dejvická 555/36, 16000 Praha
člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek
Ve funkci od 20.12.2016 do 16.3.2017
Adresa Slovácká 4520/6, 79601 Prostějov
člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek
Ve funkci od 20.12.2016 do 16.3.2017
Adresa Slovácká 4520/6, 79601 Prostějov
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo
Ve funkci od 3.5.2012 do 20.12.2016
Adresa Nad Vinicemi 719, 29471 Benátky nad Jizerou I
člen představenstva Ing. Jaroslav Kurčík
Ve funkci od 3.5.2012 do 20.12.2016
Adresa Miranova 831/2, 10200 Praha 10
člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek
Ve funkci od 3.5.2012 do 20.12.2016
Adresa Winklerova 23, 79601 Prostějov
místopředseda představenstva Ing. Petr Cingr
Ve funkci od 3.5.2012 do 20.12.2016
Adresa 96, 27801 Chvatěruby
členka představenstva Petra Procházková
Ve funkci od 16.10.2013 do 20.12.2016
Adresa Klausova 1421/40, 15500 Praha
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 7.2.2014 do 20.12.2016
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
členka představenstva Simona Sokolová
Ve funkci od 15.6.2016 do 20.12.2016
Adresa Příční 1004, 78353 Velká Bystřice
člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek
Ve funkci od 3.5.2012 do 20.12.2016
Adresa Winklerova 23, 79601 Prostějov
člen představenstva Ing. Jaroslav Kurčík
Ve funkci od 3.5.2012 do 20.12.2016
Adresa Miranova 831/2, 10200 Praha 10
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo
Ve funkci od 3.5.2012 do 20.12.2016
Adresa Nad Vinicemi 719, 29471 Benátky nad Jizerou I
místopředseda představenstva Ing. Petr Cingr
Ve funkci od 3.5.2012 do 20.12.2016
Adresa 96, 27801 Chvatěruby
členka představenstva Petra Procházková
Ve funkci od 16.10.2013 do 20.12.2016
Adresa Klausova 1421/40, 15500 Praha
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 7.2.2014 do 20.12.2016
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
členka představenstva Simona Sokolová
Ve funkci od 15.6.2016 do 20.12.2016
Adresa Příční 1004, 78353 Velká Bystřice
členka představenstva Simona Sokolová
Ve funkci od 15.5.2013 do 15.6.2016
Adresa Klostermannova 364/12, 78301 Olomouc
člen představenstva Libor Němeček
Ve funkci od 18.10.2013 do 19.12.2015
Adresa Kodymova 2536/14, 15800 Praha
předseda Ing. Andrej Babiš
Ve funkci od 3.5.2012 do 7.2.2014
Adresa Františka Zemana 876, 25243 Průhonice
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 3.5.2012 do 7.2.2014
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen představenstva Josef Mráz
Ve funkci od 18.10.2013 do 7.2.2014
Adresa Dejvická 555/36, 16000 Praha 6
člen představenstva Josef Mráz
Ve funkci od 16.10.2013 do 18.10.2013
Adresa Dejvická , 16200 Praha 6
člen představenstva Libor Němeček
Ve funkci od 16.10.2013 do 18.10.2013
Adresa Kodymova , 15800 Praha 5
člen představenstva Ing. Josef Mráz
Ve funkci od 29.10.2008 do 16.10.2013
Adresa Dejvická 555/36, 16200 Praha 6
člen představenstva Mgr. Libor Němeček Dr.
Ve funkci od 27.11.2008 do 16.10.2013
Adresa Kodymova 2536/14, 15800 Praha 5
Petra Procházková
Ve funkci od 15.5.2013 do 16.10.2013
Adresa Klausova 1421/40, 15500 Praha 5
člen představenstva Ing. Daniel Kurucz
Ve funkci od 21.2.2011 do 16.4.2013
Adresa Královická 1931, 25001 Brandýs nad Labem
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo
Ve funkci od 9.5.2007 do 3.5.2012
Adresa Kochánky 2, 29474 Mladá Boleslav
člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek
Ve funkci od 9.5.2007 do 3.5.2012
Adresa Winklerova 23, 79601 Prostějov
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 9.5.2007 do 3.5.2012
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
místopředseda představenstva Ing. Petr Cingr
Ve funkci od 9.5.2007 do 3.5.2012
Adresa 96, 27801 Chvatěruby
člen představenstva Ing. Jaroslav Kurčík
Ve funkci od 9.5.2007 do 3.5.2012
Adresa Miranova 831/2, 10200 Praha 10
předseda Ing. Andrej Babiš
Ve funkci od 18.3.2008 do 3.5.2012
Adresa Františka Zemana 876, 25243 Průhonice
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo
Ve funkci od 3.5.2012 do 3.5.2012
Adresa Kochánky 2, 29474 Mladá Boleslav
člen představenstva Ing. Libor Němeček
Ve funkci od 29.10.2008 do 27.11.2008
Adresa Kodymova 2536/14, 15800 Praha 5
místopředseda představenstva Ing. Roman Karlubík
Ve funkci od 9.5.2007 do 17.4.2008
Adresa Jura Hronca 17, Bratislava
předseda Ing. Andrej Babiš
Ve funkci od 9.5.2007 do 18.3.2008
Adresa Sadová 577, 25243 Průhonice
předseda Ing. Andrej Babiš
Ve funkci od 30.5.2002 do 9.5.2007
Adresa Sadová 577, 25243 Průhonice
místopředseda Ing. Jiří Haspeklo
Ve funkci od 29.3.2004 do 9.5.2007
Adresa Kochánky 2, 29474 Mladá Boleslav
člen představenstva Ing. Zbyněk Průša
Ve funkci od 31.8.2004 do 9.5.2007
Adresa Sluneční 2355, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
člen Ing. Jan Kadaník
Ve funkci od 6.3.2007 do 9.5.2007
Adresa 39, 25722 Čtyřkoly
místopředseda představenstva Ing. Roman Karlubík
Ve funkci od 21.3.2007 do 9.5.2007
Adresa Jura Hronca 17, Bratislava
člen představenstva Ing. Roman Karlubík
Ve funkci od 31.8.2004 do 21.3.2007
Adresa Velké Novosady 9, 75151 Přerov
člen představenstva Ing. Roman Karlubík
Ve funkci od 21.3.2007 do 21.3.2007
Adresa Jura Hronca 17, Bratislava
člen Ing. Jan Kadaník
Ve funkci od 9.10.2003 do 6.3.2007
Adresa Vlkova 507/16, 13000 Praha 3
člen PhDr. Jitka Věková
Ve funkci od 12.12.2002 do 31.8.2004
Adresa Za Humny 137, 27801 Kralupy nad Vltavou
člen Ing. Petra Procházková
Ve funkci od 23.5.2003 do 31.8.2004
Adresa Klausova 2575/9, 15500 Praha 5
člen Ing. Jiří Haspeklo
Ve funkci od 1.7.2000 do 29.3.2004
Adresa Kochánky 2, 29474 Mladá Boleslav
člen Ing. Pavel Kotaška
Ve funkci od 1.7.2002 do 29.3.2004
Adresa Miličova 18, 13000 Praha 3
místopředseda Ing. Zdeněk Zapletal
Ve funkci od 23.5.2003 do 29.3.2004
Adresa Martinovská 268/119, 72527 Ostrava
člen Ing. Jan Kadaník
Ve funkci od 1.7.2002 do 9.10.2003
Adresa Uherská 618, 19017 Praha 9
člen Ing. Petra Procházková
Ve funkci od 1.7.2002 do 23.5.2003
Adresa Voskovcova 934/31, 15200 Praha 5
místopředseda ing. Miroslav Šuba
Ve funkci od 21.8.2002 do 23.5.2003
Adresa K železnej studienke 24, 81104 Bratislava
člen David Thoma
Ve funkci od 5.6.2002 do 12.12.2002
Adresa Na Švihance 1605/10, 12000 Praha 2
člen Ing. František Janů
Ve funkci od 5.6.2002 do 1.7.2002
Adresa Tusarova 1519, 17000 Praha 7
místopředseda Ing. Svatopluk Sýkora
Ve funkci od 5.6.2002 do 1.7.2002
Adresa Družicová 4/978, 16000 Praha 6
místopředseda Ing. František Janů
Ve funkci od 1.7.2000 do 5.6.2002
Adresa Tusarova 1519, 17000 Praha 7
předseda Ing. Andrej Babiš
Ve funkci od 1.7.2000 do 30.5.2002
Adresa Roháčova 83, 13000 Praha 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROFERT, a.s.

IČO (identifikační číslo): 26185610
Jméno: AGROFERT, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 7. 2000
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 3

Sídlo AGROFERT, a.s.

Sídlo: Pyšelská 2327/2, Praha 14900

Živnosti AGROFERT, a.s.

Živnost č. 1 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 12. 2003

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 2001

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 10. 2000

Statutární orgán AGROFERT, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Zbyněk Průša
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Cingr
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Haspeklo
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Mráz
Člen statutárního orgánu: Ing. Petra Procházková
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Kurčík
Člen statutárního orgánu: JUDr. Alexej Bílek CSc.
Člen statutárního orgánu: Mgr. Libor Němeček Dr.
Člen statutárního orgánu: PhDr. Simona Sokolová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610
Firma: AGROFERT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 11
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 7. 2000

Sídlo AGROFERT, a.s.

Sídlo: Pyšelská 2327/2, Praha 14900

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení