Firma AGROFERT, a.s. IČO 26185610


AGROFERT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGROFERT, a.s. (26185610) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pyšelská 2327/2, Praha 149 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2000 a je stále aktivní. AGROFERT, a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o AGROFERT, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGROFERT, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGROFERT, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGROFERT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGROFERT, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6626
IČO (identifikační číslo osoby) 26185610
Jméno AGROFERT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.2000
Všech 628 kmenových akcií společnosti AGROFERT, a.s., s nimiž je spojen 100 % podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti, je vloženo do svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond, a to ta k, že 565 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond, spravovaného Ing. Zbyňkem Průšou, svěřenským správcem, a 63 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond, spravovaného JUDr. Alexejem Bílkem, svěřenským správcem. Uvedené akcie vložil do uvedených svěřenských fondů Ing. Andrej Babiš, dosavadní jediný akcionář společnosti AGROFERT, a.s., dne 3. února 2017. 3.2.2017
Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 23. 11. 2016, došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROFERT, a.s., se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti RAPACES GROUP s.r.o., se sídlem na adrese J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov, IČO 28622111. 1.1.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 7.2.2014
Počet členů statutárního orgánu: 10 7.2.2014 - 20.12.2016
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26.10.2013 došlo u společnosti AGROFERT, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění, která přešla na nástupnickou společnost SynBiol, a.s., se sídlem Praha 4, Chod ov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26014343. 1.1.2014
Společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se v důsledku fúze sloučila se společnostmi AGROFERT Trading, s.r.o. se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ 45806233 a Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 25100025, kde jakožto nástupnická společnost převzala jmění výše uvedených zaniklých společností. 30.6.2010
Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, jako nástupnická společnost, jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti AGF-K , a.s., IČ 26776332, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8201. 30.9.2006
Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6626, jako nástupnická společnost , jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající obchodní společnosti CECHEM - Správa kapitálových účastí, a.s., IČ: 26872331, se sídlem Přerov, Nábř. Dr. E.Beneše 24, PSČ: 750 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2952. 30.9.2006
Společnost se sloučila se společnostmi AGROFERT a.s., IČ: 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633 a AGROPROFIT spol. s r.o., IČ: 61467294, se sídlem Pra ha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112. Na společnost jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklých společností AGROFERT a.s., IČ: 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633, a AGROPROFIT spol. s r.o., IČ: 61467294, se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ: 130 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 78112. 30.6.2005
Společnost se sloučila se společností AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 25130072, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ: 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4730. Na společnost, jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., IČO: 25130072, se sídlem Praha 3, Roháčova 1101/89, PSČ: 130 00 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B , vložka 4730. 31.8.2004
Společnost AGFTRADING,a.s. vložila podle § 59 odst. 5 obch. zák. část podniku tvořeného samostatnou organizační složkou- odštěpným závodem označeným jako AGFTRADING,a.s.odštěpný závod Lom u Tachova,umístěným v Lomu u Tachova 20, PSČ 347 01, do základního kapitálu společnosti CZECH TURKEY,a.s. , IČ : 26766264. 7.1.2004
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 100.000.000,- Kč, slovy jednostomilionů korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 628.000.000,- Kč, slovy šestsetdvacetosmmilionů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií a to jednoho sta kusů ( 100 ) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti. Místo úpisu je s ídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počíná běžet a tedy upisovat akcie lze první den následující po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku podle § 203, odstavec 4 obchodního zákoníku s tím, že zamítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku se stává úpis akcií neúčinný. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Všechny nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 23.12.2002 - 30.12.2002
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.8.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 100.000.000,- Kč, slovy jednostomilionů korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 528.000.000,- Kč, slovy pětsetdvacetosmmilionů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií a to jednoho sta kusů (100) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč znějících na jméno. Všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to jediného stávajícího akcionáře společnosti. Místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů, emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu. Všechny nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4.9.2002 - 1.10.2002
Společnost vznikla přemněnou společnosti AGFTRADING,spol.s r.o. IČ 60698951 dle § 69 obch.zák. 1.7.2000

Aktuální kontaktní údaje AGROFERT, a.s.

Kapitál AGROFERT, a.s.

zakladni jmění 628 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2002
zakladni jmění 528 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2002 - 30.12.2002
zakladni jmění 428 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.8.2001 - 1.10.2002
zakladni jmění 390 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2000 - 29.8.2001

Akcie AGROFERT, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 628 1.2.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 628 30.12.2002 - 1.2.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 528 1.10.2002 - 30.12.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 428 29.8.2001 - 1.10.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 390 1.7.2000 - 29.8.2001

Sídlo AGROFERT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pyšelská 2327/2 , Praha 149 00 20.12.2016
Adresa Pyšelská 2327/2 , Praha 149 00 13.2.2007 - 20.12.2016
Adresa Roháčova 1099/83 , Praha 130 00 1.7.2000 - 13.2.2007

Předmět podnikání AGROFERT, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 20.12.2016
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 11.1.2010 - 20.12.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.5.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 22.5.2009 - 22.5.2009
výroba a zpracování paliv a maziv 22.5.2009 - 7.2.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.10.2007
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 4.10.2007 - 22.5.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 4.10.2007 - 22.5.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 4.10.2007 - 22.5.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prosstředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 4.10.2007 - 11.1.2010
výroba a zpracování paliv a maziv 21.3.2007 - 22.5.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 6.3.2007 - 22.5.2009
velkoobchod 6.3.2007 - 21.2.2011
maloobchod se smíšeným zbožím 6.3.2007 - 21.2.2011
zprostředkování obchodu zemědělskými produkty a potravinami 6.3.2007 - 21.2.2011
silniční a mototoráv doprava nákladní 6.3.2007 - 21.2.2011
řeznictví a uzenářství 6.3.2007 - 21.2.2011
činnost podnikatelských , finančních, organizačních a ekonomických poradců 6.3.2007 - 21.2.2011
zprostředkování služeb v zemědělství a potravinářství 6.3.2007 - 21.2.2011
velkoobchod 31.8.2004 - 7.3.2012
zprostředkování obchodu 31.8.2004 - 7.3.2012
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 31.8.2004 - 7.3.2012
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemickýc h látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 31.8.2004 - 7.3.2012
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 7.1.2004 - 4.10.2007
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné,oxidující,extrémně hořlavé, vysoce hořlavé,vysoce toxické,toxické,karcinogenní,mutagenní,toxické pro reprodukci,nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 7.1.2004 - 4.10.2007
pronájem a půjčování věcí movitých 7.1.2004 - 22.5.2009
realitní činnost 7.1.2004 - 22.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 7.1.2004 - 22.5.2009
zasilatelství 7.1.2004 - 22.5.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 7.1.2004 - 22.5.2009
činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zamědělství a lesnictví 7.1.2004 - 22.5.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 7.1.2004 - 22.5.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 15.9.2003 - 22.5.2009
velkoobchod 20.5.2003 - 7.1.2004
maloobchod se smíšeným zbožím 20.5.2003 - 7.1.2004
zprostředkování obchodu zemědělskými produkty a potravinami 20.5.2003 - 7.1.2004
silniční motorová doprava nákladní 20.5.2003 - 7.1.2004
řeznictví a uzenářství 20.5.2003 - 7.1.2004
činnost podnikatelských, finančních , organizačních a ekonomických poradců 20.5.2003 - 7.1.2004
zprostředkování služeb v zemědělství a potravinářství 20.5.2003 - 7.1.2004
velkoobchod 20.5.2003 - 6.3.2007
velkoobchod 20.5.2003 - 6.3.2007
maloobchod se smíšeným zbožím 20.5.2003 - 6.3.2007
maloobchod se smíšeným zbožím 20.5.2003 - 6.3.2007
zprostředkování obchodu zemědělskými produkty a potravinami 20.5.2003 - 6.3.2007
zprostředkování obchodu zemědělskými produkty apotravinami 20.5.2003 - 6.3.2007
silniční motorová doprava nákladní 20.5.2003 - 6.3.2007
silniční motorová doprava nákladní 20.5.2003 - 6.3.2007
řeznictví a uzenářství 20.5.2003 - 6.3.2007
řeznictví a uzenářství 20.5.2003 - 6.3.2007
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.5.2003 - 6.3.2007
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.5.2003 - 6.3.2007
zprostředkování služeb v zemědělství a potravinářství 20.5.2003 - 6.3.2007
zprostředkování služeb v zemědělství a potravinářství 20.5.2003 - 6.3.2007
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 20.5.2003 - 6.3.2007
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 21.8.2002 - 4.10.2007
poradenská činnost v zemědělství 21.8.2002 - 22.5.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 21.8.2002 - 22.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.8.2002 - 22.5.2009
mlynářství 21.8.2002 - 7.2.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 29.8.2001 - 4.10.2007
výroba krmiv a krmných směsí 29.8.2001 - 22.5.2009
činnost ekonomických poradců 1.7.2000 - 21.8.2002
poradenská činnost v oblasti zemědělství zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem 1.7.2000 - 21.8.2002
prodej jedů,žíravin a pesticidů 1.7.2000 - 21.8.2002
zprostředkovatelská činnost v chemickém průmyslu a v zemědělství 1.7.2000 - 21.8.2002
odkup pohledávek ve formě foctoringu a forfeitingu 1.7.2000 - 21.8.2002
pronájem nemovitostí včetně služeb s tím spojených 1.7.2000 - 21.8.2002
nákup,prodej a skladování paliv maziv,včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu ,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelských balení do 50 kg za jeden kus balení 1.7.2000 - 21.8.2002
organizační a ekonomické poradenství 1.7.2000 - 21.8.2002
zemědělská výroba 1.7.2000 - 21.8.2002
silniční motorová doprava nákladní 1.7.2000 - 4.10.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.7.2000 - 22.5.2009
zpracování návrhu technických norem nebo návrhu na zrušení technických norem 1.7.2000 - 22.5.2009
poradenství v oboru technické normalizace 1.7.2000 - 22.5.2009
pronájem zemědělského zařízení 1.7.2000 - 22.5.2009
řeznictví a uzenářství 1.7.2000 - 7.2.2014

Předmět činnosti AGROFERT, a.s.

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 1.2.2017
podřízený pojišťovací zprostředkovatel 7.5.2010

vedení firmy AGROFERT, a.s.

Statutární orgán AGROFERT, a.s.

Platnost údajů od - do
Jde-li o právní jednání, v jehož důsledku dochází ke zcizení nebo zatížení akcií a jiných účastnických podílů na právnických osobách, zastupují společnost vždy společně čtyři členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou p ředstavenstva. V ostatních záležitostech zastupují společnost (i) společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo (ii) samostatně člen představenstva anebo společně členové představenstva, k teré k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 1.2.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně čtyři členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných účastnických podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 20.12.2016 - 1.2.2017
Způsob jednání: Způsob jednání statutárního orgánu : Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně předseda představenstva a dva členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných účastnických podílů na právnických osobách, nebo b) společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva ve všech ostatních záležitostech, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 7.2.2014 - 20.12.2016
Způsob jednání za společnost : Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají členové představenstva takto: a)společně předseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných účastnických podílů b) samostatně předseda představenstva ve všech ostatních záležitostech c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva , které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověření představenstvo svým rozhodnutím 8.6.2011 - 8.6.2011
Způsob jednání statutárního orgánu : Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají členové představenstva takto: a)společně předseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných účastnických podílů b) samostatně předseda představenstva ve všech ostatních záležitostech c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva , které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím 8.6.2011 - 7.2.2014
Za akciovou společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány : a)samostatně předseda představenstva ve všech věcech, není-li dále stanoveno jinak, b)společně předseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí a to i jen jejich částí c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a to v rozsahu tohoto pověření. 22.5.2009 - 8.6.2011
Za akciovou společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány : a)samostatně předseda představenstva ve všech věcech, není-li dále stanoveno jinak, b)společně předseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí a to i jen jejich částí c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni se podepisují tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 4.10.2007 - 22.5.2009
Za akciovou společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány : a)samostatně předseda představenstva ve všech věcech, není-li dále stanoveno jinak, b)společně předseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni se podepisují tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 21.3.2007 - 4.10.2007
Za akciovou společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány : a)samostatně předseda představenstva ve všech věcech, není-li dále stanoveno jinak, b)společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva ve všech věcech, není-li dále stanoveno jinak, c)společně všichni členové představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí, d) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni se podepisují tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 9.10.2003 - 21.3.2007
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány a za společnost podepisují: a)samostatně předseda představenstva ve všech věcech, není-li stanoveno dále jinak, b)společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva ve všech věcech, není-li dále stanoveno jinak, c)samostatně místopředseda představenstva ve všech věcech při zajišťování provozu podniku, d) společně všichni členové představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí, e) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni se podepisují tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 29.8.2001 - 9.10.2003
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány a za společnost podepisují: a)samostatně předseda představenstva ve všech věcech, není-li stanoveno dále jinak, b)samostatně místopředseda představenstva při právních úkonech, ke kterým dochází při provozu podniku, pokud není dále stanoveno jinak, c)společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva ve věcech přijímání úvěrů a půjček, poskytování záloh na nákup zboží, ve věcech nakládání s nemovitým majetkem, zatěžování majetku společnosti ručením nebo zástavami,není-li dále stanoveno jinak, d)všichni členové představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí společnosti a jejich částí e)samostatně jeden člen představenstva , který byl k tomu představentvem písemně pověřen.Jestliže se pověřování týká zcizování kapitálových účastí nebo jejich částí musí je podepsat všichni členové představenstva, f)osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 OZ g)osoby k tomu představenstvem zmocněné a to jen v rozsahu zmocnění. 16.8.2000 - 29.8.2001
Akciovou společnost zastupují vůči třetím osobám,před soudy a před jinými orgány:a)samostatně předseda představenstva , b)společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c)samostatně jeden člen představenstva,který by k tomu představenstvem písemně pověřen d)osoby,kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 OZ Za společnost podepisují buď: a)samostatně předseda představenstva ve věcech při zajišťování provozu podniku a ve věcech soudního a správního řízení, b)společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva ve všech věcech při zajišťování provozu podniku a ve věcech soudního a správního řízení , c)všichni členové představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí společnosti a jejich částí, d)samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jestliže se pověření týká zcizování kapitálových účastí nebo jejich částí musí je podepsat všichni členové představenstva. e)osoby,kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku, f)osoby,k tomu představenstvem zmocněné a to jen v rozsahu zmocnění. 1.7.2000 - 16.8.2000
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 20.12.2016
Vznik členství 20.12.2016
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Ing. Petr Cingr 20.12.2016
Vznik členství 20.12.2016
Vznik funkce 20.12.2016
Adresa: K Mokřadu 425 , Louňovice 251 62
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo 20.12.2016
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: Nad Vinicemi 719 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen představenstva Ing. Jaroslav Kurčík 20.12.2016
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: K oboře 898 , Praha 149 00
člen představenstva PhDr. Simona Sokolová 20.12.2016
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: Příční 1004 , 783 53 Velká Bystřice Česká republika
člen představenstva Ing. Petra Procházková 20.12.2016
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: Klausova 1421/40 , Praha 155 00
člen představenstva JUDr. Alexej Bílek CSc 21.11.2018
Vznik členství 10.10.2018
Adresa: Podhořská 770/12 , Praha 184 00
člen představenstva Libor Němeček Dr. 21.11.2018
Vznik členství 10.10.2018
Adresa: Královny Žofie 1692/17 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 21.11.2018
Vznik členství 10.10.2018
Vznik funkce 11.10.2018
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
předseda Ing. Andrej Babiš 1.7.2000 - 30.5.2002
Adresa: Roháčova 1099/83 , Praha 130 00
místopředseda Ing. František Janů 1.7.2000 - 5.6.2002
Zánik funkce 30.1.2002
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
místopředseda Ing. Svatopluk Sýkora 5.6.2002 - 1.7.2002
Vznik funkce 30.1.2002
Zánik funkce 9.4.2002
Adresa: Družicová 978/4 , Praha 161 00
člen Ing. František Janů 5.6.2002 - 1.7.2002
Vznik funkce 30.1.2002
Zánik funkce 12.3.2002
Adresa: Tusarova 1519/22 , Praha 170 00
člen David Thoma 5.6.2002 - 12.12.2002
Vznik funkce 30.1.2002
Zánik funkce 1.11.2002
Adresa: Na Švihance 1605/10 , Praha 120 00
člen Ing. Petra Procházková 1.7.2002 - 23.5.2003
Vznik funkce 2.5.2002
Adresa: Voskovcova 934/31 , Praha 152 00
místopředseda ing. Miroslav Šuba 21.8.2002 - 23.5.2003
Vznik členství 18.7.2002
Vznik funkce 19.7.2002
Adresa: K železnej studienke 24 , 811 04 Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Jan Kadaník 1.7.2002 - 9.10.2003
Vznik funkce 30.5.2002
Adresa: Uherská 618 , Praha 190 17
člen Ing. Jiří Haspeklo 1.7.2000 - 29.3.2004
Adresa: Kochánky 2 , 294 74 Mladá Boleslav Česká republika
člen Ing. Pavel Kotaška 1.7.2002 - 29.3.2004
Vznik funkce 2.5.2002
Zánik funkce 19.2.2004
Adresa: Milíčova 648/18 , Praha 130 00
místopředseda Ing. Zdeněk Zapletal 23.5.2003 - 29.3.2004
Vznik členství 19.4.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 19.4.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Martinovská 268/119 , Ostrava 725 27
člen PhDr. Jitka Věková 12.12.2002 - 31.8.2004
Vznik funkce 2.11.2002
Zánik funkce 31.8.2004
Adresa: Za Humny 137 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen Ing. Petra Procházková 23.5.2003 - 31.8.2004
Vznik funkce 2.5.2002
Zánik funkce 31.8.2004
Adresa: Klausova 2575/9 , Praha 155 00
člen Ing. Jan Kadaník 9.10.2003 - 6.3.2007
Vznik funkce 30.5.2002
Adresa: Vlkova 507/16 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Roman Karlubík 31.8.2004 - 21.3.2007
Vznik členství 31.8.2004
Adresa: Velké Novosady 993/9 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Roman Karlubík 21.3.2007 - 21.3.2007
Vznik členství 31.8.2004
Adresa: Jura Hronca 17 , Bratislava Slovenská republika
předseda Ing. Andrej Babiš 30.5.2002 - 9.5.2007
Zánik členství 28.3.2007
Adresa: Sadová 577 , Průhonice 252 43
místopředseda Ing. Jiří Haspeklo 29.3.2004 - 9.5.2007
Zánik členství 28.3.2007
Vznik funkce 19.2.2004
Adresa: Kochánky 2 , 294 74 Mladá Boleslav Česká republika
člen představenstva Ing. Zbyněk Průša 31.8.2004 - 9.5.2007
Vznik členství 31.8.2004
Zánik členství 28.3.2007
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Ing. Jan Kadaník 6.3.2007 - 9.5.2007
Zánik členství 28.3.2007
Vznik funkce 30.5.2002
Zánik funkce 28.3.2007
Adresa: 39 , 257 22 Čtyřkoly Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Roman Karlubík 21.3.2007 - 9.5.2007
Vznik členství 31.8.2004
Zánik členství 28.3.2007
Adresa: Jura Hronca 17 , Bratislava Slovenská republika
předseda Ing. Andrej Babiš 9.5.2007 - 18.3.2008
Vznik členství 29.3.2007
Vznik funkce 29.3.2007
Adresa: Sadová 577 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Ing. Roman Karlubík 9.5.2007 - 17.4.2008
Vznik členství 29.3.2007
Zánik členství 8.4.2008
Vznik funkce 29.3.2007
Zánik funkce 8.4.2008
Adresa: Jura Hronca 17 , Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Libor Němeček 29.10.2008 - 27.11.2008
Vznik členství 9.10.2008
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo 9.5.2007 - 3.5.2012
Vznik funkce 29.3.2007
Zánik funkce 28.3.2012
Adresa: Kochánky 2 , 294 74 Mladá Boleslav Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 9.5.2007 - 3.5.2012
Vznik členství 29.3.2007
Zánik členství 28.3.2012
Vznik funkce 29.3.2007
Zánik funkce 28.3.2012
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 9.5.2007 - 3.5.2012
Vznik členství 29.3.2007
Zánik členství 28.3.2012
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Kurčík 9.5.2007 - 3.5.2012
Vznik členství 29.3.2007
Zánik členství 28.3.2012
Adresa: Miranova 831/2 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Cingr 9.5.2007 - 3.5.2012
Vznik členství 29.3.2007
Zánik členství 28.3.2012
Vznik funkce 29.3.2007
Zánik funkce 28.3.2012
Adresa: 96 , 278 01 Chvatěruby Česká republika
předseda Ing. Andrej Babiš 18.3.2008 - 3.5.2012
Vznik členství 29.3.2007
Zánik členství 28.3.2012
Vznik funkce 29.3.2007
Zánik funkce 28.3.2012
Adresa: Františka Zemana 876 , Průhonice 252 43
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo 3.5.2012 - 3.5.2012
Vznik členství 28.3.2012
Adresa: Kochánky 2 , 294 74 Mladá Boleslav Česká republika
člen představenstva Ing. Daniel Kurucz 21.2.2011 - 16.4.2013
Zánik členství 27.3.2013
Vznik funkce 1.2.2011
Adresa: Královická 1931 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ing. Josef Mráz 29.10.2008 - 16.10.2013
Vznik členství 9.10.2008
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Libor Němeček Dr. 27.11.2008 - 16.10.2013
Vznik členství 9.10.2008
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
Jméno Petra Procházková 15.5.2013 - 16.10.2013
Vznik členství 30.1.2013
Adresa: Klausova 1421/40 , Praha 155 00
člen představenstva Josef Mráz 16.10.2013 - 18.10.2013
Vznik členství 10.10.2013
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Libor Němeček 16.10.2013 - 18.10.2013
Vznik členství 10.10.2013
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
předseda Ing. Andrej Babiš 3.5.2012 - 7.2.2014
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 22.1.2014
Vznik funkce 28.3.2012
Zánik funkce 22.1.2014
Adresa: Františka Zemana 876 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 3.5.2012 - 7.2.2014
Vznik členství 28.3.2012
Vznik funkce 28.3.2012
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Josef Mráz 18.10.2013 - 7.2.2014
Vznik členství 10.10.2013
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Libor Němeček 18.10.2013 - 19.12.2015
Vznik členství 10.10.2013
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
členka představenstva Simona Sokolová 15.5.2013 - 15.6.2016
Vznik členství 30.1.2013
Adresa: Klostermannova 364/12 , Olomouc 783 01
člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo 3.5.2012 - 20.12.2016
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 19.12.2016
Adresa: Nad Vinicemi 719 , Benátky nad Jizerou 294 71
člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 3.5.2012 - 20.12.2016
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 19.12.2016
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Kurčík 3.5.2012 - 20.12.2016
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 19.12.2016
Adresa: Miranova 831/2 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Cingr 3.5.2012 - 20.12.2016
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 19.12.2016
Vznik funkce 28.3.2012
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: 96 , 278 01 Chvatěruby Česká republika
členka představenstva Petra Procházková 16.10.2013 - 20.12.2016
Vznik členství 30.1.2013
Zánik členství 19.12.2016
Adresa: Klausova 1421/40 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 7.2.2014 - 20.12.2016
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 19.12.2016
Vznik funkce 23.1.2014
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
členka představenstva Simona Sokolová 15.6.2016 - 20.12.2016
Vznik členství 30.1.2013
Zánik členství 19.12.2016
Adresa: Příční 1004 , 783 53 Velká Bystřice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 7.2.2014 - 16.3.2017
Vznik členství 10.10.2013
Vznik funkce 23.1.2014
Zánik funkce 20.12.2016
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 20.12.2016 - 16.3.2017
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Slovácká 4520/6 , Prostějov 796 01
člen představenstva JUDr. Alexej Bílek 7.2.2014 - 21.11.2018
Vznik členství 23.1.2014
Zánik členství 9.10.2018
Adresa: Podhořská 770/12 , Praha 184 00
člen představenstva Libor Němeček 19.12.2015 - 21.11.2018
Vznik členství 10.10.2013
Zánik členství 9.10.2018
Adresa: Královny Žofie 1692/17 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 16.3.2017 - 21.11.2018
Vznik členství 10.10.2013
Zánik členství 9.10.2018
Vznik funkce 20.12.2016
Zánik funkce 9.10.2018
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00

Dozorčí rada AGROFERT, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady JUDr. Libor Široký 1.11.2016
Vznik členství 6.8.2016
Vznik funkce 14.9.2016
Adresa: Dlouhá 167 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Ing. Blanka Rybová 20.12.2016
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: Jižní 397 , Psáry 252 44
místopředseda Ing. Karel Vabroušek 7.6.2018
Vznik členství 30.1.2018
Vznik funkce 30.1.2018
Adresa: Jabloňová 1920 , Slaný 274 01
předseda Ing. Dagmar Negrová 1.7.2000 - 20.6.2002
Zánik funkce 31.10.2001
Adresa: Roháčova 1115/87 , Praha 130 00
místopředseda Ing. Petra Procházková 1.7.2000 - 20.6.2002
Zánik funkce 31.10.2001
Adresa: Voskovcova 934/31 , Praha 152 00
člen JUDr. Jozef Kubů 1.7.2000 - 20.6.2002
Zánik funkce 31.10.2001
Adresa: Taussigova 1170/5 , Praha 182 00
člen Ing. Karel Sýkora 1.7.2000 - 20.6.2002
Zánik funkce 31.10.2001
Adresa: Na Štěpánce 452/17 , Plzeň 322 00
člen Petra Peterková 1.7.2000 - 12.12.2002
Zánik funkce 29.8.2002
Adresa: Družstevní čtvrť 3145/19 , Hodonín 695 01
člen Josef Čtvrtečka 1.7.2000 - 12.12.2002
Zánik funkce 18.10.2002
Adresa: Dragounská 1023/37 , Cheb 350 02
člen Mgr. Václav Knotek 20.6.2002 - 20.2.2003
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 29.1.2003
Adresa: Mrkvičkova 1368/3 , Praha 163 00
člen Ing. Blanka Rybová 12.12.2002 - 23.5.2003
Vznik funkce 29.10.2002
Adresa: Janovská 398 , Praha 109 00
předseda Ing. Dagmar Negrová 20.6.2002 - 21.3.2007
Zánik členství 26.6.2006
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Roháčova 1115/87 , Praha 130 00
místopředseda JUDr. Libor Široký 20.6.2002 - 21.3.2007
Zánik členství 31.10.2006
Vznik funkce 31.10.2001
Adresa: Jordana Jovkova 3260/19 , Praha 143 00
člen Věra Knobová 20.6.2002 - 21.3.2007
Zánik členství 12.7.2005
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 12.7.2005
Adresa: Hnězdenská 557/28 , Praha 181 00
člen Michal Miksche 12.12.2002 - 21.3.2007
Zánik členství 12.7.2005
Vznik funkce 29.10.2002
Zánik funkce 12.7.2005
Adresa: Hilleho 1840/3 , Brno 602 00
člen Ing. Emil Kasper 20.2.2003 - 21.3.2007
Zánik členství 12.7.2005
Vznik funkce 30.1.2003
Zánik funkce 12.7.2005
Adresa: Písecká 722 , Bechyně 391 65
člen Ing. Blanka Rybová 23.5.2003 - 28.12.2007
Vznik funkce 29.10.2002
Zánik funkce 5.11.2007
Adresa: Jižní 397 , Psáry 252 44
člen dozorčí rady JUDr. Libor Široký 21.3.2007 - 7.9.2011
Vznik členství 31.10.2006
Zánik členství 4.8.2011
Vznik funkce 31.10.2006
Zánik funkce 4.8.2011
Adresa: Dlouhá 167 , Zdiby 250 66
předseda dozorčí rady Ing. Petra Procházková 21.3.2007 - 7.9.2011
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 4.8.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 4.8.2011
Adresa: Klausova 1421/40 , Praha 155 00
člen Ing. Blanka Rybová 28.12.2007 - 15.5.2013
Vznik funkce 5.11.2007
Adresa: Jižní 397 , Psáry 252 44
člen dozorčí rady JUDr. Libor Široký 7.9.2011 - 15.5.2013
Vznik členství 5.8.2011
Adresa: Dlouhá 167 , Zdiby 250 66
předseda dozorčí rady Ing. Petra Procházková 7.9.2011 - 15.5.2013
Vznik členství 5.8.2011
Zánik členství 29.1.2013
Vznik funkce 8.8.2011
Zánik funkce 29.1.2013
Adresa: Klausova 1421/40 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Libor Široký 15.5.2013 - 1.11.2016
Vznik členství 5.8.2011
Zánik členství 5.8.2016
Vznik funkce 30.1.2013
Zánik funkce 5.8.2016
Adresa: Dlouhá 167 , Zdiby 250 66
člen Blanka Rybová 15.5.2013 - 20.12.2016
Vznik členství 15.11.2012
Zánik členství 19.12.2016
Vznik funkce 5.11.2007
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Jižní 397 , Psáry 252 44
místopředseda dozorčí rady Karel Vabroušek 15.5.2013 - 7.6.2018
Vznik členství 30.1.2013
Zánik členství 29.1.2018
Vznik funkce 30.1.2013
Zánik funkce 29.1.2018
Adresa: Jabloňová 1920 , Slaný 274 01

Vedoucí organizační složky AGROFERT, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Pavel Kotaška 20.5.2003 - 7.1.2004
Adresa: Milíčova 648/18 , Praha 130 00
Jméno Pravoslava Kučerová 20.5.2003 - 6.3.2007
Adresa: K Dubu 209 , Vestec 252 42
Jméno Jan Platil 20.5.2003 - 6.3.2007
Adresa: Litožnická 341 , Praha 190 11
Jméno Ing. Roman Karlubík 31.8.2004 - 29.10.2008
Adresa: Jura Hronca 17 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Petr Cingr 6.3.2007 - 21.2.2011
Adresa: 96 , 278 01 Chvatěruby Česká republika
Jméno Viera Homérová 29.10.2008 - 21.2.2011
Adresa: Hraničná 17 , 821 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Daniel Kurucz 21.2.2011 - 7.3.2012
Adresa: Královická 1931 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01

Sbírka Listin AGROFERT, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6626/SL 210 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 2.3.2016 4.3.2016 111
B 6626/SL 209 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 2.3.2016 4.3.2016 109
B 6626/SL 208 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 2.3.2016 4.3.2016 109
B 6626/SL 207 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora konsoidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 2.3.2016 4.3.2016 111
B 6626/SL 206 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 2.3.2016 4.3.2016 110
B 6626/SL 205 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 19.11.2015 27.11.2015 110
B 6626/SL 204 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 19.11.2015 27.11.2015 111
B 6626/SL 203 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 12.11.2015 13.11.2015 111
B 6626/SL 202 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.2.2015 24.2.2015 110
B 6626/SL 201 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.2.2015 24.2.2015 109
B 6626/SL 200 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 6.8.2014 21.10.2014 110
B 6626/SL 199 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 4.8.2014 17.10.2014 2
B 6626/SL 198 výroční zpráva [2013] konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 4.8.2014 17.10.2014 109
B 6626/SL 197 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.5.2014 4.8.2014 17.10.2014 2
B 6626/SL 196 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 4.8.2014 17.10.2014 49
B 6626/SL 195 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 15.8.2014 16.10.2014 110
B 6626/SL 194 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 15.8.2014 16.10.2014 140
B 6626/SL 193 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 15.8.2014 16.10.2014 109
B 6626/SL 192 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 27.8.2014 109
B 6626/SL 191 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 27.8.2014 49
B 6626/SL 190 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 23.1.2014 6.2.2014 12.2.2014 2
B 6626/SL 189 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 20.1.2014 6.2.2014 12.2.2014 1
B 6626/SL 188 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 16.1.2014 6.2.2014 12.2.2014 2
B 6626/SL 187 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 10/2014 Městský soud v Praze 21.1.2014 6.2.2014 12.2.2014 22
B 6626/SL 186 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 506/2013 Městský soud v Praze 20.12.2013 6.2.2014 12.2.2014 22
B 6626/SL 185 notářský zápis  NZ 453/2013-projekt rozdělení Městský soud v Praze 2.12.2013 3.12.2013 9.12.2013 10
B 6626/SL 184 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 11.11.2013 13.11.2013 110
B 6626/SL 183 ostatní projekt fúze rozdělení odštěpením sloučením Městský soud v Praze 26.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 4
B 6626/SL 182 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.10.2013 14.10.2013 18.10.2013 1
B 6626/SL 181 notářský zápis NZ 305/2013 Městský soud v Praze 29.8.2013 2.9.2013 9.9.2013 3
B 6626/SL 180 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.8.2013 16.8.2013 9.9.2013 23
B 6626/SL 179 ostatní zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 25.6.2013 16.8.2013 9.9.2013 1
B 6626/SL 178 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 2.9.2013 44
B 6626/SL 177 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora -konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 2.9.2013 110
B 6626/SL 176 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.1.2013 9.4.2013 17.5.2013 1
B 6626/SL 175 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 20/2013 Městský soud v Praze 21.1.2013 9.4.2013 17.5.2013 25
B 6626/SL 174 ostatní rozhodnutí jediného acionáře Městský soud v Praze 22.3.2013 9.4.2013 19.4.2013 1
B 6626/SL 173 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.7.2012 6.8.2012 60
B 6626/SL 172 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 23.7.2012 25.7.2012 140
B 6626/SL 171 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.3.2012 9.5.2012 3
B 6626/SL 170 ostatní zápis z řádného zasedání předs Městský soud v Praze 28.3.2012 9.5.2012 1
B 6626/SL 169 ostatní rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 28.3.2012 4.5.2012 3
B 6626/SL 168 notářský zápis NZ 507/2011 Městský soud v Praze 15.12.2011 10.4.2012 3
B 6626/SL 167 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 2.11.2011 4.11.2011 140
B 6626/SL 166 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 301/2011 Městský soud v Praze 8.4.2011 8.8.2011 16.8.2011 24
B 6626/SL 165 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 16.8.2011 140
B 6626/SL 164 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 21.7.2011 140
B 6626/SL 163 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2010 i v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2010 22.6.2011 4.7.2011 140
B 6626/SL 162 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.6.2011 4.7.2011 60
B 6626/SL 161 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 208/2011 Městský soud v Praze 1.6.2011 7.6.2011 16.6.2011 25
B 6626/SL 160 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 24.1.2011 14.2.2011 23.2.2011 1
B 6626/SL 159 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 14/2011 Městský soud v Praze 24.1.2011 14.2.2011 23.2.2011 26
B 6626/SL 157 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 15.6.2010 15.9.2010 14
B 6626/SL 156 notářský zápis -NZ176/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 4.5.2010 15.6.2010 15.9.2010 13
B 6626/SL 155 notářský zápis -NZ175/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 4.5.2010 15.6.2010 15.9.2010 13
B 6626/SL 154 notářský zápis -NZ174/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 4.5.2010 15.6.2010 15.9.2010 13
B 6626/SL 153 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 15.7.2010 17.7.2010 140
B 6626/SL 151 notářský zápis NZ 146/2010 Městský soud v Praze 13.4.2010 5.5.2010 21.5.2010 3
B 6626/SL 150 ostatní - projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 26.3.2010 31.3.2010 1.4.2010 7
B 6626/SL 149 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 26.3.2010 31.3.2010 1.4.2010 2
B 6626/SL 148 notářský zápis NZ 547/2009 Městský soud v Praze 18.12.2009 14.1.2010 25
B 6626/SL 147 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 14.8.2009 18.8.2009 107
B 6626/SL 146 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.6.2009 22.7.2009 26.7.2009 2
B 6626/SL 145 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 26.7.2009 73
B 6626/SL 144 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2009 22.5.2009 29.5.2009 22
B 6626/SL 143 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.10.2008 25.11.2008 18.2.2009 1
B 6626/SL 136 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.10.2008 21.10.2008 30.10.2008 20
B 6626/SL 139 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 11.6.2008 21.10.2008 1
B 6626/SL 138 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.10.2008 21.10.2008 1
B 6626/SL 137 notářský zápis -NZ374/08 Městský soud v Praze 9.10.2008 21.10.2008 3
B 6626/SL 135 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2007 4.9.2008 10.9.2008 120
B 6626/SL 134 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2008 28.7.2008 29.7.2008 2
B 6626/SL 133 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 28.7.2008 29.7.2008 62
B 6626/SL 132 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 8.4.2008 16.4.2008 29.4.2008 1
B 6626/SL 131 ostatní - odstoup.z fun. Městský soud v Praze 8.4.2008 16.4.2008 29.4.2008 1
B 6626/SL 130 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.2008 5.3.2008 6.3.2008 20
B 6626/SL 128 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 232/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 26.9.2007 22
B 6626/SL 127 notářský zápis NZ 316/2007 Městský soud v Praze 25.9.2007 26.9.2007 2
B 6626/SL 126 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.9.2007 26.9.2007 26.9.2007 22
B 6626/SL 125 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006/konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2006 26.9.2007 26.9.2007 118
B 6626/SL 124 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2007 24.7.2007 30.7.2007 21
B 6626/SL 123 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 30.7.2007 70
B 6626/SL 122 notářský zápis NZ 95/2007 Městský soud v Praze 27.3.2007 18.5.2007 5
B 6626/SL 120 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.3.2007 18.5.2007 26
B 6626/SL 119 notářský zápis -NZ54/07 Městský soud v Praze 26.2.2007 19.3.2007 6
B 6626/SL 118 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.2007 19.3.2007 26
B 6626/SL 117 stanovy společnosti -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.7.2005 19.3.2007 32
B 6626/SL 116 ostatní -rozhodutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2006 19.3.2007 3
B 6626/SL 115 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.10.2006 19.3.2007 1
B 6626/SL 109 notářský zápis -NZ24/07 Městský soud v Praze 1.2.2007 8.2.2007 3
B 6626/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2007 8.2.2007 25
B 6626/SL 114 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ277/05 Městský soud v Praze 12.7.2005 30.1.2007 30
B 6626/SL 113 ostatní -výp.ze zápisu představenstva Městský soud v Praze 15.12.2006 30.1.2007 4
B 6626/SL 112 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.12.2006 30.1.2007 4
B 6626/SL 99 ostatní -náv.sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 16.5.2006 30.9.2006 4
B 6626/SL 98 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2006 30.9.2006 1
B 6626/SL 97 notářský zápis -NZ226/06+sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 27.6.2006 30.9.2006 5
B 6626/SL 96 notářský zápis -NZ225/06+náv.sml.o přev.jmění Městský soud v Praze 27.6.2006 30.9.2006 7
B 6626/SL 107 ostatní -zahaj.rozvaha k 1.1.06+audit Městský soud v Praze 1.1.2006 30.9.2006 14
B 6626/SL 106 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 30.9.2006 56
B 6626/SL 105 ostatní -náv.sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 16.5.2006 30.9.2006 4
B 6626/SL 104 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2006 30.9.2006 1
B 6626/SL 103 notářský zápis -NZ223/06+sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 27.6.2006 30.9.2006 5
B 6626/SL 102 notářský zápis -NZ222/06+náv.sml.o přev.jmění Městský soud v Praze 27.6.2006 30.9.2006 7
B 6626/SL 101 ostatní -zahaj. rozvaha 1.1.06+audit Městský soud v Praze 1.1.2006 30.9.2006 14
B 6626/SL 100 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 30.9.2006 56
B 6626/SL 95 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 8.9.2006 13.9.2006 96
B 6626/SL 94 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.9.2006 8.9.2006 13.9.2006 1
B 6626/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 10.8.2006 11.8.2006 74
B 6626/SL 92 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 277/2005 Městský soud v Praze 12.7.2005 10.8.2006 11.8.2006 29
B 6626/SL 91 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2006 10.8.2006 11.8.2006 1
B 6626/SL 90 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 27.7.2006 2.8.2006 0
B 6626/SL 89 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2006 27.7.2006 2.8.2006 0
B 6626/SL 88 ostatní -návrh sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 16.5.2006 23.5.2006 24.5.2006 0
B 6626/SL 87 ostatní -návrh sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 16.5.2006 23.5.2006 24.5.2006 0
B 6626/SL 86 ostatní -zahajovací rozvaha 1.1.05 Městský soud v Praze 1.1.2005 22.6.2005 0
B 6626/SL 85 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 22.6.2005 51
B 6626/SL 84 notářský zápis -NZ177-178/05+sml.o fúzi Městský soud v Praze 25.5.2005 22.6.2005 0
B 6626/SL 83 ostatní -rozhod.jed.akcion.+návrh fúze Městský soud v Praze 25.5.2005 22.6.2005 0
B 6626/SL 82 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 19.4.2005 22.4.2005 0
B 6626/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.2.2005 21.3.2005 24.3.2005 0
B 6626/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.9.2004 19.10.2004 25.10.2004 0
B 6626/SL 79 ostatní -zahaj rozvaha k 1.1.04 Městský soud v Praze 1.1.2004 31.8.2004 0
B 6626/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003+rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2003 31.8.2004 0
B 6626/SL 77 notářský zápis -NZ260/04+fúze Městský soud v Praze 14.6.2004 31.8.2004 0
B 6626/SL 76 notářský zápis NZ259/04+návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 14.6.2004 31.8.2004 0
B 6626/SL 74 ostatní -rozh. jed.akc.+návrh fúze Městský soud v Praze 14.6.2004 31.8.2004 0
B 6626/SL 73 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.6.2004 31.8.2004 0
B 6626/SL 72 notářský zápis -1x-NZ332/04 Městský soud v Praze 29.7.2004 31.8.2004 0
B 6626/SL 71 ostatní -prohlášení statut.orgánů Městský soud v Praze 14.6.2004 31.8.2004 0
B 6626/SL 70 zpráva o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 1.7.2004 8.7.2004 0
B 6626/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 1.7.2004 8.7.2004 91
B 6626/SL 67 notářský zápis -NZ79/04 Městský soud v Praze 19.2.2004 5.4.2004 0
B 6626/SL 66 ostatní zápis z mimoř.jed.představenst Městský soud v Praze 15.12.2003 5.4.2004 0
B 6626/SL 65 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 16.2.2004 5.4.2004 0
B 6626/SL 64 ostatní výpis záp.16.jed.představenstv Městský soud v Praze 19.2.2004 5.4.2004 0
B 6626/SL 63 ostatní - odstoup. z funkce Městský soud v Praze 12.12.2003 5.4.2004 0
B 6626/SL 61 notářský zápis -NZ302/03-změna stanov Městský soud v Praze 11.8.2003 8.1.2004 0
B 6626/SL 58 notářský zápis NZ 302/03 Městský soud v Praze 11.8.2003 13.10.2003 25.11.2003 0
B 6626/SL 55 ostatní -návrh sml.o vkl.části podniku Městský soud v Praze 16.9.2003 16.9.2003 19.9.2003 0
B 6626/SL 54 ostatní -návrh sml.o vkl.části podniku Městský soud v Praze 16.9.2003 16.9.2003 19.9.2003 0
B 6626/SL 53 notářský zápis NZ302/2003 Městský soud v Praze 11.8.2003 10.9.2003 19.9.2003 0
B 6626/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 8.9.2003 9.9.2003 0
B 6626/SL 52 notářský zápis NZ127/2003 Městský soud v Praze 3.4.2003 16.7.2003 0
B 6626/SL 44 ostatní -výpis z 11.zas.předst Městský soud v Praze 18.4.2003 23.5.2003 0
B 6626/SL 43 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 18.4.2003 23.5.2003 0
B 6626/SL 46 notářský zápis NZ127/2003+příl. Městský soud v Praze 3.4.2003 21.5.2003 0
B 6626/SL 38 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře-přílo Městský soud v Praze 29.1.2003 7.2.2003 26.2.2003 0
B 6626/SL 27 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 30.12.2002 6.2.2003 10.2.2003 0
B 6626/SL 34 zpráva auditora k 31.10.02 /k 20.12.02 Městský soud v Praze 3.12.2002 15.1.2003 0
B 6626/SL 32 ostatní - odstoup. z funkce Městský soud v Praze 31.10.2002 3.12.2002 15.1.2003 0
B 6626/SL 30 ostatní výpis z mimořád.jed.představen Městský soud v Praze 1.11.2002 3.12.2002 15.1.2003 0
B 6626/SL 29 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.11.2002 3.12.2002 15.1.2003 0
B 6626/SL 28 notářský zápis NZ548/2002 Městský soud v Praze 16.12.2002 15.1.2003 0
B 6626/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 1.10.2002 11.11.2002 0
B 6626/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 1.10.2002 11.11.2002 0
B 6626/SL 22 notářský zápis NZ 363/2002 Městský soud v Praze 16.8.2002 25.10.2002 0
B 6626/SL 9 ostatní -zápis z mim. představ. Městský soud v Praze 19.7.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 8 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 18.7.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 7 notářský zápis NZ 308/2002 Městský soud v Praze 27.6.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 21 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.5.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 20 notářský zápis NZ 227/2002 Městský soud v Praze 30.5.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 19 ostatní -záp.z mimořád.zased.představe Městský soud v Praze 9.4.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 18 ostatní -výpis z 2.zased.představenstv Městský soud v Praze 12.3.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 16 notářský zápis NZ 44/2002 Městský soud v Praze 30.1.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 15 ostatní -výpis z1.zased.představenstva Městský soud v Praze 8.2.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 30.7.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 30.7.2002 3.10.2002 0
B 6626/SL 6 ostatní - návrh sml. o koupi podniku Městský soud v Praze 6.11.2001 6.11.2001 8.11.2001 0
B 6626/SL 5 notářský zápis NZ 297/2001 Městský soud v Praze 11.6.2001 13.6.2001 26.9.2001 0
B 6626/SL 4 posudek znalce -č.44/01 Městský soud v Praze 25.4.2001 29.5.2001 7.6.2001 0
B 6626/SL 3 posudek znalce -č.44/01 Městský soud v Praze 25.4.2001 2.5.2001 7.6.2001 0
B 6626/SL 2 ostatní -sml.o budoucí sml.o prodeji Městský soud v Praze 10.4.2001 2.5.2001 7.6.2001 0
B 6626/SL 1 ostatní -smlouva o prod. podniku Městský soud v Praze 30.6.2001 2.5.2001 7.6.2001 0
C 65119/SL 6 notářský zápis - rozhodnutí jedin. společníka Městský soud v Praze 15.2.2000 5.4.2000 2
C 65119/SL 5 notářský zápis - rozhodnutí jedin. společníka Městský soud v Praze 28.2.2000 5.4.2000 2
C 65119/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 1.11.1999 20.1.2000 0
C 65119/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 8.11.1999 20.1.2000 0
C 65119/SL 2 notářský zápis + účetní uzávěrky 1998 Městský soud v Praze 22.4.1999 25.8.1999 0
C 65119/SL 1 účetní závěrka - 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 1.7.1998 0
B 6626/SL 68 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 15.4.2004 11.5.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROFERT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26185610
Jméno AGROFERT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 11
Vznik první živnosti: 16.10.2000
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 3

Sídlo AGROFERT, a.s.

Živnosti a provozovny AGROFERT, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.10.2000

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.7.2001

Živnost č. 3 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2003

Živnost č. 4 Zpracování návrhu technických norem nebo návrhu na zrušení technických norem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem zemědělského zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Poradenská činnost v zemědělství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2000
Zánik oprávnění 26.9.2006

Živnost č. 10 Poradenství v oboru technické normalizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.2000
Zánik oprávnění 17.2.2014

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní - mezinárodní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2000
Zánik oprávnění 1.8.2004

Živnost č. 13 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 8.9.2004

Živnost č. 15 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Mlynářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2001
Zánik oprávnění 17.2.2014

Živnost č. 17 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.2004
Zánik oprávnění 25.5.2009

Živnost č. 27 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2007
Zánik oprávnění 2.11.2013

Živnost č. 29 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGROFERT, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petra Procházková
Člen statutárního orgánu PhDr. Simona Sokolová
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Cingr
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Kurčík
Člen statutárního orgánu Mgr. Libor Němeček Dr.
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Mráz
Člen statutárního orgánu Ing. Zbyněk Průša
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Haspeklo
Člen statutárního orgánu JUDr. Alexej Bílek CSc.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGROFERT, a.s.

IČO: 26185610
Firma: AGROFERT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 11
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.2000

Sídlo AGROFERT, a.s.

Sídlo: Pyšelská 2327/2, Praha 149 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

Podobné firmy

tracking image