Firma Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci IČO 00411850


Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci (00411850) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Opletalova 958, 110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 1990 a je stále aktivní. Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o AGROBANKA PRAHA,a.s. v likvidaci na rzp.cz
Detailní informace o Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci na portal.gov.cz

Výpis dat pro Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 53
IČO (identifikační číslo osoby) 00411850
Jméno Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 20.3.1990
Ke dni 17.9.2007 byl změněn likvidátor společnosti, když Ing. Jindřich Hrabal byl zfunkce likvidátora odvolán anovým likvidátorem byla jmenována společnost VALUE ADDED, a.s. 17.10.2007
Dne 16.12.1997 rozhodl Ing. Jiří Klumpar, který byl pověřen dne17.9.1996 výkonem nucené správy v Agrobance Praha, a.s. podle §29 odst. 2) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zněnípozdějších předpisů, na základě předchozího souhlasu ČNB ze dne15.12.1997, o záměru zvýšit základní jmění Agrobanky Praha, a.s.ve smyslu ust. § 202 obchodního zákoníku způsobem uvedeným v §202 obchodního zákoníku a to veřejným úpisem XI. emise akciíbanky v celkové výši 9.000.000.000,- Kč (slovy devětmiliardkorun českých), ve formě notářského zápisu ze dne 16.12.1997 stím, že :- zvyšuje se základní jmění ze 4.093.500.000,- Kč peněžitýmvkladem 9.000.000.000,- Kč (devětmiliard korun českých) nacelkových 13.093.500.000,- Kč (třináctmiliarddevadesttři-miliony pětsettisíc korun českých).- zvýšení základního jmění bude provedeno veřejným úpisem XI.emise akcií banky s tím, že další zvýšení základního jmění nadrámec navržené výše se připouští,- zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním 90.000 ksakcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč á 1 akcie, akcie budoukmenové, znějící na jméno v zaknihované podobě a veřejněneobchodovatelné, emisního kursu 100.000,- Kč,- zvýšení základního jmění proběhne ve dvou upisovacích kolech,a nucený správce stanoví tyto podmínky úpisů :I. kolo - se zachováním přednostního práva pro stávajícíakcionáře ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku v rozsahupodílu jednotlivého akcionáře na základním jmění společnosti- upisování začíná 15 dnů po zveřejnění vázvy k upisování akcií v Obchodním věstníku poté, kdy Obchodní věstník vydá usnesení onávrhu zvýšit základní jmění společnosti a trvá po dobu dvoutýdnů,- společnost upisuje 90.000 ks akcií o jmenovité hodnotě100.000,- Kč á 1 ks akcie, akcie kmenové, znějící na jméno vzaknihované podobě a veřejně neobchodovatelné, emosního kursu100.000,- Kč,II. kolo - pro ostatní zájemce s tím, že práva úpisu akcií vlibovolném počtu nejsou vyloučeni ani stávající akcionáři,- společnost upisuje všechny zbývající akcie, které nebylyupsány v I. kole o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč á 1 ks akcie,akcie kmenové, znějící na jméno v zaknihované podobě a veřejněneobchodovatelné, emisního kursu 100.000,- Kč,- upisování začíná den po skončení úpisu I. kola a trvá jedentýden,Společnými podmínkami je :- místo upisování, kterým je sídlo společnosti Praha 1,Hybernská 18,- peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti č.62181994/0600, vedený u Agrobanky Praha, a.s., Hybernská 18,- upisovatelé jsou povinni splatit plnou výši jmenovité hodnoty upisovaných akcií do 5 dnů ode dne upsání akcií,- podmínky pro úpis nad rámec navrženého zvýšení základníhojmění jsou stanoveny totožně,- upisovatelé budou informování o nutnosti získat předchozísouhlas České národní banky k nabytí více než 15% podílu nazákladním jmění společnosti ve smyslu ust. § 15 odst. 1 písm. c)zák.č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů,- představenstvo společnosti může kdykoliv v průběhu úpisu akciír 16.2.1998 - 7.6.1999
Zapisuje se nucená správa pro společnost Agrobanka Praha, a.s.dle rozhodnutí Českénárodníbanky ze dne 17.9.1996 č.j. V 42/9-96. 19.11.1996
Správce pověřený výkonem nucené správy :Ing. Jiří Klumpar, rod. č. 560509/2405, bytem Praha 5,Hlubočepy, Geologická 992/3. 19.11.1996 - 7.6.1999
Agrobanka Praha, a. s. slovensky 3.9.1992 - 29.7.1994
Agrobanka Praha, AG německy 3.9.1992 - 29.7.1994
Agrobanka Praha, Joing Stock Company anglicky 3.9.1992 - 29.7.1994
Základní kapitál:Rozhodnutím valné hromady ze dne 27. 3. 1991 byl přijatzáměr zvýšit základní kapitál společnosti na 1 250 000 000,-Kčs, rozděleného na 11 800 akcií nominální hodnoty 100 000,-Kčs, znějících na jméno, 1 000 prioritních akcií nominálníhodnoty 50 000,- Kčs znějících na jméno a 2 000 zaměstnanec-kých akcií nominální hodnoty 10 000,- Kčs, tím se společnoststává československou právnickou osobou bez zahraničnímajetkové účasti. 17.9.1991 - 29.1.1993
Název společnosti: 31.5.1991 - 12.10.1993
Představenstvo se skládá z 11 členů. 31.5.1991 - 12.10.1993
slovensky: "Agrobanka Praha, akciová spoločnost" 31.5.1991 - 3.9.1992
německy: "Agrobanka Prag, Aktiengesellschaft" 31.5.1991 - 3.9.1992
anglicky: "Agrobanka Prague, Ltd." 31.5.1991 - 3.9.1992
Údaje o zřízeníAkciová společnost byla zřízena dle zák. č. 158/1989 Sb.a zák. č. 173/1988 Sb. a dle zák. č. 243/1949 Sb. a zakládáse na státním povolení uděleném Státní bankou československourozhodnutím ze dne 14. 2. 1990, č. j. V 55/2-90 a dále nastanovách schválených Státní bankou československou dne14. 2. 1990 a na usnesení ustavující valné hromady konané dne2. 3. 1990 osvědčené notářským zápisem ze dne 2. 3. 1990,čj. 1 NZ 56/90 a 1 N 68/90. 20.3.1990
Základní kapitál:Československým účastníkům je vyhrazeno 65 % základního kapitáluspolečnosti, t.j. celkem 6500 akcií v hodnotě Kčs 650 miliónůa zahraničním účastníkům je vyhrazeno 35 % základního kapitáluspolečnosti, t.j. celkem 3500 akcií v hodnotě Kčs 350 miliónů. 20.3.1990 - 29.1.1993
německy: "Agrobanka, Aktiengesellschaft, Prag" 20.3.1990 - 31.5.1991
anglicky: "Agrobanka, Ltd. Prague" 20.3.1990 - 31.5.1991
Představenstvo se skládá z 15 členů. 20.3.1990 - 31.5.1991
Název společnosti:slovensky: "Agrobanka, účastinná spoločnost, Praha" 20.3.1990 - 31.5.1991

Aktuální kontaktní údaje Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Kapitál Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

zakladni jmění 4 093 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.3.1997
zakladni jmění 4 492 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.7.1996 - 24.3.1997
zakladni jmění 3 992 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.11.1995 - 10.7.1996
zakladni jmění 3 492 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.1995 - 10.11.1995
zakladni jmění 3 175 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.1994 - 28.6.1995
zakladni jmění 2 540 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.1994 - 22.12.1994
zakladni jmění 1 700 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.4.1994 - 29.7.1994
zakladni jmění 1 350 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.1.1993 - 8.4.1994
zakladni jmění 1 000 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.3.1990 - 29.1.1993

Sídlo Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Opletalova 958 , 110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 11000
18.2.2011
Adresa Neklanova 38 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Neklanova 38
26.3.1999 - 18.2.2011
Adresa Hybernská 18 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Hybernská 18
29.7.1994 - 26.3.1999
Adresa Rumunská 1 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rumunská 1
3.9.1992 - 29.7.1994
Adresa Ve Smečkách 33 , Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách 33
20.3.1990 - 3.9.1992

Předmět podnikání Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
- platební styk se zahraničím včetně obchodování se zahraničnímicennými papíry 24.3.1997
Činnost organizačních a ekonomických poradců 12.10.1993 - 29.7.1994
Poskytování software 12.10.1993 - 29.7.1994
Činnost účetních poradců 12.10.1993 - 29.7.1994
Automatizované zpracování dat 12.10.1993 - 29.7.1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.10.1993 - 29.7.1994
Bankovní činnost dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách: 3.9.1992
- přijímání vkladů od veřejnosti 3.9.1992
- poskytování úvěrů 3.9.1992
- investování do cenných papírů na vlastní účet 3.9.1992
- finanční pronájem (finanční leasing) 3.9.1992
- platební styk a zúčtování 3.9.1992
- poskytování záruk 3.9.1992
- vydávání platebních prostředků, např. platebních karet cestovních šeků 3.9.1992
- otvírání akreditivů 3.9.1992
- obstarávání inkasa 3.9.1992
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 3.9.1992
1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 3.9.1992
3. s převoditelnými cennými papíry 3.9.1992
Účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb 3.9.1992
Finanční makléřství 3.9.1992
Poskytování porad ve věcech podnikání 3.9.1992
Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetněporadentství (portfolio management) 3.9.1992
Uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 3.9.1992
Výkon funkce depozitáře investičního fondu 3.9.1992
Směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 3.9.1992
Poskytování bankovních informací 3.9.1992
Pronájem bezpečnostních schránek 3.9.1992
- platební styk se zahraničím s vyjímkou provádění obchodu se zahr. cennými papíry 3.9.1992 - 24.3.1997
Zahraničně obchodní činnost v rozsahu rozhodnutí o registra-ci FMZO ze dne 4. 9. 1990, registrační č. 108 001573. 31.5.1991 - 3.9.1992
Předmětem činnosti společnosti je provádění bankovních obchodůa peněžních služeb v plném rozsahu činností podle § 9 zák. č.158/1989 Sb. o bankách a spořitelnách, jakož i služby konzul-tační, poradenské a zprostředkovatelské. Tyto služby poskytujebanka zejména organizacím zemědělsko-potravinářského komplexu,ale i dalším právnickým a fyzickým osobám v tuzemsku. 20.3.1990 - 3.9.1992

vedení firmy Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Statutární orgán Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda Petr Maur 5.8.2015
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: K mejtu 472 , 142 00 Praha 4 Česká republika
K mejtu 472/5, Písnice, 142 00 Praha 4
místopředseda Soňa Kašparová 5.8.2015
Vznik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Adresa: Plickova 572 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Plickova 572/1, Háje, 149 00 Praha 4
Jméno Pavel Trpišovský 5.8.2015
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Smetanova 687 , 551 01 Jaroměř Česká republika
Smetanova 687, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř
Předseda představenstva Ing. Svatopluk Chalupa CSc. 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Tererova 1354 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Tererova 1354
Místopředseda představenstva Ing. Stanislav Labounek 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Hodkovičky 27 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hodkovičky 27
Člen představenstva Ing. František Hrubý 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Gruzínská 583 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Gruzínská 583
Člen představenstva Ing. František Vyhnálek 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Děčínská 174 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, Děčínská 174
Člen představenstva Ing. Emil Dufala 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Vinohradnická 33 , Šala Česká republika
Šala, Vinohradnická 33
Člen představenstva Ing. Hana Kovářová 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Tovární 1 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Tovární 1
Člen představenstva Ing. Jan Trpák 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Tylova 3 , Cheb Česká republika
Cheb, Tylova 3
Člen představenstva Ing. Josef Kopka 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Chornice 8 , Chornice Česká republika
Chornice, Chornice 8
Člen představenstva Ing. Dionýz Földes 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: ktp. Nálepku 17 , Košice Česká republika
Košice, ktp. Nálepku 17
Člen představenstva Ing. František Dohnal 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Radkovice 13 , Radkovice Česká republika
Radkovice, Radkovice 13
Člen představenstva Ing. Jan Hamršmíd 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Na výsluní 813 , Kralovice u Plzně Česká republika
Kralovice u Plzně, Na výsluní 813
Vrchní ředitel Ing. Jan Král 20.3.1990 - 31.5.1991
Adresa: Barbussova 303 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Barbussova 303/14
Místopředseda představenstva Matthieu Georges 20.3.1990 - 17.9.1991
Adresa: Paris , Avenue Gambetta France
Paris 63 Avenue Gambetta
Člen představenstva Ing. Svatopluk Chalupa CSc. 31.5.1991 - 17.9.1991
Adresa: Tererova 1354 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Tererova 1354
Generální ředitel Ing. Jan Král 31.5.1991 - 3.9.1992
Adresa: Barbussova 303 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Barbussova 303/14
Člen představenstva Ing. Michael Korýdek 20.3.1990 - 12.10.1993
Adresa: Obránců míru 24 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Obránců míru 24
Člen představenstva Ing. Marian Biskupič 20.3.1990 - 12.10.1993
Adresa: Žiarská 601/1 - Podbreziny , Liptovský Mikuláš Česká republika
Liptovský Mikuláš, Žiarská 601/1 - Podbreziny
Člen představenstva Ing. Václav Lněnička 31.5.1991 - 12.10.1993
Adresa: Dolní Újezd - Horní Újezd Česká republika
Dolní Újezd - Horní Újezd
Člen představenstva Ing. Jaroslav Miklo 31.5.1991 - 12.10.1993
Adresa: TSK 7 , Rimavská Sobota Česká republika
Rimavská Sobota, TSK 7/27
Člen představenstva Ing. Pavel Rucki 31.5.1991 - 12.10.1993
Adresa: Sudová 32 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Sudová 32
Člen představenstva Ing. Vítězslav Svoboda 31.5.1991 - 12.10.1993
Adresa: Újezd 258 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Újezd 258
Místopředseda představenstva Jiří Matouš 17.9.1991 - 12.10.1993
Adresa: Zámecké schody 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Zámecké schody 8
Člen představenstva Ing. Václav Čihák 17.9.1991 - 12.10.1993
Adresa: Husova 29 , Úvaly Česká republika
Úvaly, Husova 29
Člen představenstva Doc.Ing. Antonín Indruch CSc. 3.9.1992 - 12.10.1993
Adresa: Kouřimská 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kouřimská 5/2376
Člen představenstva Ing. Pavel Janda 3.9.1992 - 12.10.1993
Adresa: Dreyrova 625 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Dreyrova 625
Člen představenstva Jiří Matouš 12.10.1993 - 22.12.1994
Adresa: Zámecké schody 8 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Zámecké schody 8
Člen představenstva Ing. Jaroslav Brom 31.5.1991 - 7.12.1995
Adresa: Zemědělská 4 , Cheb Česká republika
Cheb, Zemědělská 4
Člen představenstva Ing. Jaroslav Miklo 12.10.1993 - 7.12.1995
Adresa: TSC 7 , Rimavská Sobota SR
Rimavská Sobota TSC 7/27
Člen představenstva Ing. Vítězslav Svoboda 12.10.1993 - 7.12.1995
Adresa: 298 , Újezd u Uničova Česká republika
Újezd u Uničova 298
Člen představenstva Ing. Marian Biskupič 12.10.1993 - 7.12.1995
Adresa: Žiarská 601/1 - Podbreziny , Liptovský Mikuláš Česká republika
Liptovský Mikuláš, Žiarská 601/1 - Podbreziny
Místopředseda představenstva Doc.Ing. Antonín Indruch CSc. 12.10.1993 - 7.12.1995
Adresa: Kouřimská 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kouřimská 5/2376
Člen představenstva Ing. Václav Lněnička 12.10.1993 - 7.12.1995
Adresa: 165 , Horní Újezd Česká republika
Horní Újezd 165
Předseda představenstva Ing. Stanislav Labounek 31.5.1991 - 19.1.1996
Adresa: Hodkovičky 27 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hodkovičky 27
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Janda 12.10.1993 - 19.1.1996
Adresa: Dreyerova 625 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Dreyerova 625
Člen představenstva Ing. František Havlena 7.12.1995 - 19.1.1996
Adresa: Černická 18 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Černická 18
Člen představenstva Doc.Ing. Antonín Indruch CSc. 7.12.1995 - 19.1.1996
Adresa: Kouřimská 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kouřimská 5/2376
Člen představenstva JUDr. Vladimír Koníř 7.12.1995 - 19.1.1996
Adresa: Vondroušova 1157 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vondroušova 1157
Člen představenstva Ing. František Havlena 19.1.1996 - 7.6.1999
Adresa: Černická 18 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Černická 18
Člen představenstva Doc.Ing. Antonín Indruch CSc. 19.1.1996 - 7.6.1999
Adresa: Kouřimská 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kouřimská 5/2376
Předseda představenstva Ing. Pavel Janda 19.1.1996 - 7.6.1999
Adresa: Dreyerova 625 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Dreyerova 625
Člen představenstva JUDr. Vladimír Koníř 19.1.1996 - 7.6.1999
Adresa: Vondroušova 1157 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vondroušova 1157
člen představenstva Ing. Soňa Kašparová 19.1.1996 - 7.6.1999
Adresa: Plickova 572 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 572
předseda představenstva Ing. Petr Antoš 7.6.1999 - 31.3.2004
Zánik členství 31.10.2000
Zánik funkce 31.10.2000
Adresa: Poljanovova 3241 , Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Poljanovova 3241
člen představenstva Mgr. Ilona Kubištová 7.6.1999 - 31.3.2004
Zánik členství 9.11.2000
Adresa: Křivoklátská 455 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Křivoklátská 455
člen představenstva Milan Kupka 31.3.2004 - 1.6.2004
Vznik členství 5.12.2000
Zánik členství 12.3.2003
Adresa: Husova 210 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Husova 210, PSČ 25101
místopředseda představenstva Ing. Josef Lipták 7.6.1999 - 19.6.2006
Zánik funkce 7.6.2006
Adresa: Plevenská 3110 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plevenská 3110/7
předseda představenstva Ing. Zdeněk Průcha 31.3.2004 - 19.6.2006
Vznik členství 5.12.2000
Vznik funkce 12.12.2000
Zánik funkce 9.6.2006
Adresa: Běhounkova 2461 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Běhounkova 2461
člen představenstva Ing. Soňa Kašparová 1.6.2004 - 14.7.2010
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: Plickova 572 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 572/1, PSČ 14900
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Průcha 19.6.2006 - 14.7.2010
Vznik členství 5.12.2000
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 9.6.2006
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: Běhounkova 2461 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Běhounkova 2461
předseda představenstva Ing. Petr Maur 19.6.2006 - 11.7.2011
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: K Mejtu 472 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Mejtu 472/5
předseda představenstva Ing. Petr Maur 11.7.2011 - 1.1.2014
Vznik členství 9.6.2011
Vznik funkce 9.6.2011
Adresa: K Mejtu 472 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Mejtu 472/5
místopředseda představenstva Ing. Soňa Kašparová 14.7.2010 - 5.8.2015
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 1.4.2015
Vznik funkce 18.5.2010
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: Plickova 572 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Plickova 572/1, PSČ 14900
člen představenstva Ing. Pavel Trpišovský 14.7.2010 - 5.8.2015
Vznik členství 1.5.2010
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Smetanova 687 , 551 01 Jaroměř Česká republika
Jaroměř, Smetanova 687, PSČ 55101
předseda představenstva Ing. Petr Maur 1.1.2014 - 5.8.2015
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 1.4.2015
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: K mejtu 472 , 142 00 Praha 4 Česká republika
K mejtu 472/5, Písnice, 142 00 Praha 4

Dozorčí rada Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Karel Tománek 5.12.2014
Vznik členství 24.9.2014
Vznik funkce 24.9.2014
Adresa: Sokolská 505 , 257 22 Čerčany Česká republika
Sokolská 505, 257 22 Čerčany
člen dozorčí rady Jiří Kellner 5.12.2014
Vznik členství 24.9.2014
Adresa: Za humny 480 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Za humny 480/10, Ruzyně, 161 00 Praha 6
člen dozorčí rady Ing. Josef Novosvětský 5.12.2014
Vznik členství 24.9.2014
Adresa: Sedlčanská 1102 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Sedlčanská 1102/8, Michle, 140 00 Praha 4
Jméno Ing. Dionýz Földes 3.9.1992 - 12.10.1993
Adresa: kpt. Nálepku 17 , Košice Česká republika
Košice, kpt. Nálepku 17
Jméno Ing. František Hrubý 3.9.1992 - 12.10.1993
Adresa: Ruzyňská 583 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ruzyňská 583
Jméno Ing. Hana Kovářová 3.9.1992 - 12.10.1993
Adresa: Tovární 1 , Znojmo Česká republika
Znojmo, Tovární 1
Jméno Tibor Haas 3.9.1992 - 12.10.1993
Adresa: Pionierská 36 , Rimavská Sobota Česká republika
Rimavská Sobota, Pionierská 36
Jméno Ing. Jaroslav Morava 3.9.1992 - 12.10.1993
Adresa: 326 , Harachovská Česká republika
Harachovská 326
Jméno Ing. Dionýz Foldes 12.10.1993 - 28.6.1995
Adresa: Kpt. Nálepku 17 , Košice SR
Košice Kpt. Nálepku 17
Jméno Ing. František Hrubý 12.10.1993 - 28.6.1995
Adresa: Ruzyňská 853 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ruzyňská 853
Jméno Ing. Luděk Blažík 12.10.1993 - 28.6.1995
Adresa: 288 , Babice nad Svitavou Česká republika
Babice nad Svitavou 288
Jméno Ing. Miroslav Vysloužil 12.10.1993 - 28.6.1995
Adresa: Tyršovo nábřeží 2369 , Zlín Česká republika
Zlín, Tyršovo nábřeží 2369
Jméno Ing. František Dohnal 3.9.1992 - 7.12.1995
Adresa: Radkovice 13 , okr. Třebíč Česká republika
okr. Třebíč, Radkovice 13
Jméno Ing. Michal Korýdek 12.10.1993 - 7.12.1995
Adresa: Milady Horákové 24 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Milady Horákové 24
Jméno Miroslav Němec 12.10.1993 - 7.12.1995
Adresa: Ratajská 1624 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Ratajská 1624
Jméno Ing. Karel Rozska 28.6.1995 - 7.12.1995
Adresa: Na Zátiší 77 , Třinec Česká republika
Třinec, Na Zátiší 77
Jméno Ing. Libor Procházka 28.6.1995 - 7.12.1995
Adresa: Hostivařská 33 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hostivařská 33
Jméno Ing. Josef Horák 28.6.1995 - 7.12.1995
Adresa: Londýnská 20 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 20
Jméno JUDr. Rudolf Hanus 28.6.1995 - 21.3.1997
Adresa: Drtinova 372 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Drtinova 372/24
Jméno Ing. Jiří Němec CSc. 12.10.1993 - 7.6.1999
Adresa: Aubrechtové 3105 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3105
Jméno Jan Horáček 28.6.1995 - 7.6.1999
Adresa: Pikovice 94 , Pikovice Česká republika
Pikovice, Pikovice 94
Jméno Ing. David Knop-Kostka 7.12.1995 - 7.6.1999
Adresa: Partyzánská 35 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Partyzánská 35/480
místopředseda Ing. Jaroslav Brom CSc. 7.12.1995 - 7.6.1999
Adresa: Zemědělská 4 , Cheb Česká republika
Cheb, Zemědělská 4
Jméno Ing. Jaroslav Morava 7.12.1995 - 7.6.1999
Adresa: Harrachovská 326 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Harrachovská 326
Jméno Dana Richterová 7.12.1995 - 7.6.1999
Adresa: Prokopa Holého 1440 , Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Prokopa Holého 1440
Předseda RNDr. Libor Sadílek 7.12.1995 - 7.6.1999
Adresa: Pláčkova 20 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Pláčkova 20
Jméno Mgr. Tomáš Kosička 7.12.1995 - 7.6.1999
Adresa: Šumavská 14 , Šumperk Česká republika
Šumperk, Šumavská 14
Jméno Ing. Pavel Tykač 7.12.1995 - 7.6.1999
Adresa: Jungmannova 432 , Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Jungmannova 432
Jméno Jiří Kellner 7.6.1999 - 12.11.2004
Zánik funkce 28.6.2000
Adresa: Za humny 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Za humny 10
Jméno Ing. Petr Maur 12.10.1993 - 27.4.2006
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Semická 3294 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Semická 3294
Jméno Ing. František Vysloužil 28.6.1995 - 27.4.2006
Zánik členství 16.2.2006
Adresa: Tyršovo nábř. 2369 , Zlín Česká republika
Zlín, Tyršovo nábř. 2369
Jméno Ing. Pavel Tykač 7.6.1999 - 27.4.2006
Zánik členství 16.2.2006
Adresa: Jungmannova 432 , Čelákovice Česká republika
Čelákovice, Jungmannova 432, okres Praha-východ
Jméno Mgr. Karel Tománek 7.6.1999 - 27.4.2006
Zánik členství 16.2.2006
Adresa: Pražská 1688 , Benešov Česká republika
Benešov, Pražská 1688
Jméno Pavel Šimek 7.6.1999 - 27.4.2006
Zánik členství 16.2.2006
Adresa: Trojská 40 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Trojská 40/154
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Fohler 13.7.2006 - 31.7.2006
Vznik členství 16.2.2006
Adresa: Chlelčického 584 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Chlelčického 584/13
předseda dozorčí rady Mgr. Karel Tománek 27.4.2006 - 18.2.2011
Vznik členství 16.2.2006
Zánik členství 23.12.2010
Vznik funkce 21.2.2006
Zánik funkce 23.12.2010
Adresa: Sokolská 505 , Čerčany Česká republika
Čerčany, Sokolská 505
člen dozorčí rady Ing. František Vysloužil 27.4.2006 - 18.2.2011
Vznik členství 16.2.2006
Zánik členství 23.12.2010
Adresa: Tyršovo nábř. 2369 , Zlín Česká republika
Zlín, Tyršovo nábř. 2369
člen dozorčí rady Ing. Pavel Šimek 27.4.2006 - 18.2.2011
Vznik členství 16.2.2006
Zánik členství 23.12.2010
Adresa: Trojská 40 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Trojská 40/154
člen dozorčí rady Jiří Kellner 27.4.2006 - 18.2.2011
Vznik členství 16.2.2006
Zánik členství 23.12.2010
Adresa: Za humny 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Za humny 10
člen dozorčí rady Ing. Josef Novosvětský 27.4.2006 - 18.2.2011
Vznik členství 16.2.2006
Zánik členství 23.12.2010
Adresa: Biskupcova 1890 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 1890/47
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Fohler 31.7.2006 - 18.2.2011
Vznik členství 16.2.2006
Zánik členství 23.12.2010
Adresa: Chelčického 584 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Chelčického 584/13
předseda dozorčí rady Mgr. Karel Tománek 18.2.2011 - 5.12.2014
Vznik členství 23.12.2010
Zánik členství 24.9.2014
Vznik funkce 23.12.2010
Zánik funkce 24.9.2014
Adresa: Sokolská 505 , Čerčany Česká republika
Čerčany, Sokolská 505
člen dozorčí rady Jiří Kellner 18.2.2011 - 5.12.2014
Vznik členství 23.12.2010
Zánik členství 24.9.2014
Adresa: Za humny 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Za humny 10
člen dozorčí rady Ing. Josef Novosvětský 18.2.2011 - 5.12.2014
Vznik členství 23.12.2010
Zánik členství 24.9.2014
Adresa: Sedlčanská 1102 , 140 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Sedlčanská 1102/8, PSČ 14000

Likvidace Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jindřich Hrabal Ph.D. 16.12.2005 - 17.10.2007
Adresa: Lubnická 124 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lubnická 124/7, PSČ 15521

Sbírka Listin Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 53/SL 66 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 23.7.2015 29.9.2015 9.10.2015 1
B 53/SL 65 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 29.9.2015 9.10.2015 5
B 53/SL 64 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.9.2015 9.10.2015 17
B 53/SL 63 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.3.2015 8.7.2015 7.8.2015 3
B 53/SL 62 ostatní Zápis VH Městský soud v Praze 24.9.2014 3.12.2014 10.12.2014 15
B 53/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.9.2014 3.12.2014 10.12.2014 16
B 53/SL 60 notářský zápis [NZ 1920/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.11.2014 3.12.2014 10.12.2014 33
B 53/SL 59 výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.8.2014 29.10.2014 5
B 53/SL 58 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 13.8.2014 16
B 53/SL 57 zpráva auditora Městský soud v Praze 30.6.2014 1.7.2014 13.8.2014 1
B 53/SL 56 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 19.6.2013 26.6.2013 4
B 53/SL 55 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.6.2013 26.6.2013 4
B 53/SL 54 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 19.6.2013 26.6.2013 17
B 53/SL 53 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 19.5.2011 1.7.2011 26.3.2013 3
B 53/SL 52 zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.9.2012 3.10.2012 4
B 53/SL 51 výroční zpráva r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.9.2012 3.10.2012 4
B 53/SL 50 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.9.2012 3.10.2012 18
B 53/SL 49 výroční zpráva 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 18.10.2011 19.10.2011 4
B 53/SL 48 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.9.2011 26.9.2011 5
B 53/SL 47 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.9.2011 26.9.2011 20
B 53/SL 46 notářský zápis NZ 52/2011 Městský soud v Praze 13.1.2011 1.7.2011 9
B 53/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.5.2010 1.7.2011 1
B 53/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.12.2010 1.7.2011 16
B 53/SL 43 zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 11.10.2010 5
B 53/SL 42 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 11.10.2010 4
B 53/SL 41 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.10.2010 11.10.2010 18
B 53/SL 40 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.9.2009 10.9.2009 17
B 53/SL 38 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.9.2009 10.9.2009 4
B 53/SL 37 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.10.2008 18.10.2008 5
B 53/SL 36 výroční zpráva za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.10.2008 18.10.2008 4
B 53/SL 35 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.10.2008 18.10.2008 16
B 53/SL 34 ostatní - kupní smlouva Městský soud v Praze 22.6.1998 15.9.2008 0
B 53/SL 33 ostatní - rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 19.9.2007 6.11.2007 1
B 53/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.9.2007 6.11.2007 1
B 53/SL 31 ostatní - usnesení o odvol. likvid. Městský soud v Praze 27.8.2007 6.11.2007 4
B 53/SL 29 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 6.11.2007 16
B 53/SL 28 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 6.11.2007 5
B 53/SL 27 výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.10.2007 12.10.2007 4
B 53/SL 26 zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.10.2007 12.10.2007 5
B 53/SL 25 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.10.2007 12.10.2007 16
B 53/SL 24 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 10.10.2006 12
B 53/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 531/98 Městský soud v Praze 23.11.1998 27.9.2006 0
B 53/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.6.2006 8.9.2006 0
B 53/SL 19 ostatní -usnesení/nařízení exekuce/ Městský soud v Praze 3.11.2005 9.12.2005 28.2.2006 0
B 53/SL 18 ostatní -usnesení/ukončení exekuce/ Městský soud v Praze 26.1.2006 6.2.2006 28.2.2006 0
B 53/SL 17 ostatní potvr.o skon.exekučního řízení Městský soud v Praze 10.1.2006 12.1.2006 24.1.2006 0
B 53/SL 16 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 8.11.2005 28
B 53/SL 15 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 31.1.2005 0
B 53/SL 12 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 30.11.2004 24
B 53/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2003 6.9.2004 0
B 53/SL 8 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 1.10.2003 0
B 53/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 99/2001 Městský soud v Praze 16.2.2001 4.9.2002 5.9.2002 0
B 53/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 17.5.2001 12.6.2001 0
B 53/SL 4 notářský zápis NZ 98/2001 Městský soud v Praze 16.2.2001 11.4.2001 0
B 53/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.2.2001 11.4.2001 0
B 53/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.1.2001 16.1.2001 26.1.2001 0
B 53/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.1.1997 13.7.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROBANKA PRAHA,a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00411850
Jméno AGROBANKA PRAHA,a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 30.11.1992
Celkový počet živností: 6

Sídlo AGROBANKA PRAHA,a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny AGROBANKA PRAHA,a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. 2-3 zák.č. 455/9l Sb.

  • Poskytování software

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 29.7.2009

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. 2-3 zák.č. 455/9l Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 29.7.2009
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGROBANKA PRAHA,a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Ing. Soňa Kašparová
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Maur
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Trpišovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

IČO: 00411850
Firma: Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 18.5.1990

Sídlo Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

Sídlo: Opletalova 958/27, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00411850
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00411850
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci
Sídlo Neklanova 150/38 PRAHA 2 - VYŠEHRAD 128 00 PRAHA 28
Přidělaný finanční úřad Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 30.4.2008

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00411850
Jméno firmy Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka ubbriqj
tracking image