Firma AGRO ŽLUNICE, a.s. IČO 25294121


AGRO ŽLUNICE, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGRO ŽLUNICE, a.s. (25294121) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 50, 507 34 Žlunice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 10. 1998 a je stále aktivní. AGRO ŽLUNICE, a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o AGRO ŽLUNICE, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o A G R O ŽLUNICE, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGRO ŽLUNICE, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGRO ŽLUNICE, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje A G R O ŽLUNICE, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1851
IČO (identifikační číslo osoby) 25294121
Jméno A G R O ŽLUNICE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 6.10.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 19.5.2014 - 19.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 19.5.2014 - 19.1.2015
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 4.dubna2000 přijal mezi jiným i totor o z h o d n u t ío zvýšení základního jmění společnosti. 3.5.2000 - 19.5.2000
I.Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 15.060.000,- Kč,slovy: patnáct milionů šedesát tisíc korun českých.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.II.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:300 ( tři sta ) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč,slovy: dvacet tisíc korun českých,1.300 ( tisíc tři sta ) kmenových akcií o jmenovité hodnotě5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých,2.560 ( dva tisíce pět set šedesát ) kmenových akcií o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.Podoba upisovaných akcií: listinné akcie.Forma akcií: akcie na jméno. 3.5.2000 - 19.5.2000
III.Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahuzamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněn upsat stávajícíjediný akcionář společnosti, tedy Zemědělské obchodní družstvose sídlem Žlunice, PSČ 507 34, IČO 47 46 85 05, a to výhradněnepeněžitým vkladem:Předmět nepeněžitého vkladu:A.- zemědělská hospodářská budova / seník / na st.p.č. 146v kat. území Slavohostice, zapsaná v katastru nemovitostívedeném Katastrálním úřadem v Jičíně na LV č.532 pro obeca kat. území Slavohosticev ceně 4.881.760,- Kč, slovy: čtyři miliony osm set osmdesátjedna tisíc sedm set šedesát korun českých, jak byla stanovenaposudkem znalce Jaroslava Odvárky ze dne 15.února 2000, pod poř.číslem 285 - 5/2000, resp. v ceně 4.834.420,- Kč, slovy: čtyřimiliony osm set třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korunčeských, jak byla stanovena posudkem znalce Ladislava Němečka zedne 7.února 2000, pod poř. číslem 2303/23/2000.B.Soubor samostatných movitých věcív ceně 10.227.100,- Kč, slovy: deset milionů dvě stě dvacet sedmtisíc sto korun českých, jak byla stanovena posudkem znalce ing.Stanislava Leinvebera ze dne 14.března 2000, pod poř. čísly2500 - 060/2000, resp. v ceně 11.812.300,- Kč, slovy: jedenáctmilionů osm set dvanáct tisíc tři sta korun českých, jak bylastanovena posudky znalce Františka Huška, ze dne 17.února 2000,pod poř. čísly 001/2000 - 066/2000 a 064/2000a.VI.Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti A G R O ŽLUNICE,a.s. t.j. Žlunice čp. 50, okres Jičín, PSČ 507 34, kancelářmístopředsedy představenstva společnosti.Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnemnásledujícím po dni, ve kterém nabylo právní moci usnesenío zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcioníře do obchodníhorejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni,který byl stanoven jako počáteční den upisování.Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty proupisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod.V.Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.Hodnota nepeněžitého vkladu spočívajícího v zemědělskéhospodářské budově / seníku / na st.p.č. 146 v kat. územíSlavohostice schvaluje se v souladu s výše uvedeným znaleckýnposudkem znalce Ladislava Němečka částkou 4.834.420,- Kč, slovy:čtyři miliony osm set třicet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korunčeských.Na tento vklad budou vydány akcie v rozsahu:- 200 ( dvěstě ) akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy:dvacet tisíc korun českých,- 160 ( sto šedesát ) akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč,slovy: pět tisíc korun českých,- 34 ( třicet čtyři ) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,slovy: jeden tisíc korun českých,neboť na splacení základního jmění započte se tento vkladčástkou 4.834.000,- Kč, slovy: čtyři miliony osm set třicetčtyři tisíc korun českých.Hodnota nepeněžitého vkladu spočívajícího v souboru samostatnýchmovitých věcí v rozsahu, jak jsou popsány v čl. III, sub. B./tohoto rozhodnutí schvaluje s 3.5.2000 - 19.5.2000
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne13. dubna 1999 přijal mezi jiným i totorozhodnutío zvýšení základního jmění společnosti. 20.4.1999 - 31.5.1999
I.Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 48.000.000,- Kč,slovy: čtyřicet osm milionů korun českých.Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění. 20.4.1999 - 31.5.1999
II.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií: 20.4.1999 - 31.5.1999
1.000 (jeden tisíc) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, 20.4.1999 - 31.5.1999
4.000 (čtyři tisíce) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč, slovy: pět tisíc korun českých, 20.4.1999 - 31.5.1999
8.000 (osm tisíc) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. 20.4.1999 - 31.5.1999
Podoba upisovaných akcií: listinné akcie. 20.4.1999 - 31.5.1999
Forma akcií: akcie na jméno. 20.4.1999 - 31.5.1999
III.Akcie na zvýšení základního jmění, a to v celém rozsahuzamýšleného zvýšení základního jmění je oprávněn upsat stávajícíjediný akcionář společnosti, tedy Zemědělské obchodní družstvose sídlem Žlunice, IČO 47 46 85 05, a to výhradně nepeněžitýmvkladem: 20.4.1999 - 31.5.1999
Předmět nepeněžitého vkladu: 20.4.1999 - 31.5.1999
A.Nemovitosti:a) v katastrálním území Žlunice (včetně všech součástía příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 418 pro obec a kat. územíŽlunice- ostatní stav. objekt /vstupní objekt + váha/ na st.p.č. 215/2a na st.p.č. 215/1- st.p.č. 215/1- zeměd. hosp. budova /hala-garáže pro nákladní auta/ na st.p.č. 200- zeměd. hosp. budova /hala ústřední dílny/ na st.p.č. 199- občanská vybavenost /budova-sklad PHM, výdejní prostor,schodiště a rampa na st.p.č. 195- zeměd. hosp. budova /mycí rampa/ na st.p.č. 219- zeměd. hosp. budova /odvodňovací kanál a lapol/ na st.p.č. 220- zeměd. hosp. budova /hala - Bios/ na st.p.č. 201/1, na st.p.č.201/2 a na st.p.č. 201/3- zeměd. hosp. budova /hala - kravín Žlunice/ na st.p.č. 177- zeměd. hosp. budova /hala - otevřená stáj/ na st.p.č. 179- zeměd. hosp. budova /hala - truhlárna/ na st.p.č. 189/1- zeměd. hosp. budova /hala - klempírna/ na st.p.č. 189/2- zeměd. hosp. budova /údržbářská dílna a sklady/ na st.p.č. 218- zeměd. hosp. budova /hala - sklad řeziva/ na st.p.č. 204- zeměd. hosp. budova /hala - přístř. zem. tech./ na st.p. 202- zeměd. hosp. budova /hala - sušička/ na st.p. 206- zeměd. hosp. budova /hala - sklad osiv/ na st.p. 207- zeměd. hosp. budova /hala - sklad krmiv/ na st.p. 208- zeměd. hosp. budova /včelín/ na st.p.č. 183- zeměd. hosp. budova /hala - ovoc. stř./ na st.p.č. 188- poz. parc. č. 12/1 - ostatní plocha /betonová/- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná -komunikace - inv. číslo 200 007- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná -komunikace - inv. číslo 200 006 20.4.1999 - 31.5.1999
b) v katastrálním území Sekeřice (včetně všech součástía příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 144 pro obec a kat. územíSekeřice 20.4.1999 - 31.5.1999
- zeměd. hosp. budova /hala-výkrm brojlerů/ na st.p.č. 111- zeměd. hosp. budova /hala Bios I/ na st.p.č. 105- zeměd. hosp. budova /hala Bios II/ na st.p.č. 119- zeměd. hosp. budova /hala Bios III/ na st.p.č. 120 20.4.1999 - 31.5.1999
c) v katastrálním území Kozojedy (včetně všech součástía příslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 531 pro obec a kat.Kozojedy 20.4.1999 - 31.5.1999
- zeměd. hosp. budova /hala I - porodna prasat, hala II -drůbežárna/ na st.p.č. 128/1 - včetně nedokončené investičnívýstavby /stavba porodny prasat rovněž na st.p.č. 128/1/ 20.4.1999 - 31.5.1999
d) v katastrálním území Sběř (včetně všech součástí apříslušenství), zapsané v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem v Jičíně na LV č. 18 pro obec a kat. Sběř 20.4.1999 - 31.5.1999
- zeměd. hosp. budova /hala - teletník/ na st.p.č. 122- zeměd. usedlost /hala - seník/ na st.p.č. 169/1 a na st.p.č.169/2- zeměd. hosp. budova /hala - kravín - 4řadý/ na st.p.č. 123- zeměd. hosp. budova /hala - ocelokolna/ na st.p.č. 133- zeměd. hosp. budova /hala - ustájení dojnic - VKK/ na st.p.č.č. 170/1, na st.p.č. 170/2, na st.p.č. 170/3, na st.p.č. 170/4,na st.p.č. 170/5 a na st.p.č. 170/6- zeměd. hosp. budova /hala - teletník/ na st.p.č. 127- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná -komunikace - inv. číslo 200 008- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná -komunikace - inv. číslo 200 009- vedlejší stavba - v katastru nemovitostí neevidovaná - jímka- inv. číslo 200 022 20.4.1999 - 31.5.1999
v ceně 73.491.850,- Kč, slovy: sedmdesát tři miliony čtyři stadevadesát jedna tisíc osm set padesát korun českých, jak bylastanovena posudkem znalce Františka Strnada ze dne 20. ledna1999, pod poř. číslem 930/01, resp. v ceně 76.174.809,65 Kč,slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisícosm set devět korun českých 65 haléřů, jak byla stanovenaposudkem znalce Ladislava Němečka ze dne 15. února 1999, podpoř. číslem 2025/25/99. 20.4.1999 - 31.5.1999
B.Pěstitelské celkyv ceně 18.832.740,- Kč, slovy: osmnáct milionů osm set třicetdva tisíc sedm set čtyřicet korun českých, jak byla stanovenaposudkem znalce Františka Strnada ze dne 20. ledna 1999, podpoř. číslem 930/01, resp. v ceně 19.245.584,10 Kč,slovy: devatenáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět setosmdesát čtyři korun českých 10 haléřů, jak byla stanovenaposudkem znalce Ladislava Němečka ze dne 15. února 1999, podpoř. číslem 2025/25/99. 20.4.1999 - 31.5.1999
C.Samostatné movité věci a soubory samostatných movitých věcí 20.4.1999 - 31.5.1999
- dopravní prostředky:Inventární Název Odhadní Zůstatkováčíslo cena cena /v Kč/600109 Traktor Z 4050 JC 32-61 6.600,- Kč 0,-600111 Traktor Z 3011 JC 43-57 21.600,- Kč 0,-600112 Traktor Z 6710 JC 43-64 37.900,- Kč 0,-600139 Traktor Z 8011 JC 56-05 31.800,- Kč 1.503,-600141 Traktor Z 8011 JC 59-78 35.900,- Kč 0,-600142 Traktor Z 8011 JC 33-39 42.700,- Kč 0,-600143 Traktor Z 8011 JC 36-73 48.100,- Kč 0,-600144 Traktor Z 8011 JC 48-37 33.500,- Kč 0,-600146 Traktor ŠŠT180 JC 24-41 145.800,- Kč 4.843,90600184 Traktor Z 5748 JC 34-49 10.800,- Kč 0,-600196 Traktor Z 8011 JC 36-29 44.500,- Kč 1.517,30600197 Traktor Z 8045 JC 34-62 261.300,- Kč 230.546,-600201 Traktor Z 6748 JC 41-63 11.800,- Kč 0,-600212 Traktor Z 6911 JC 38-40 40.000,- Kč 0,-600213 Traktor Z 8011 JC 38-39 45.700,- Kč 1.623,20600215 Traktor Z 6911 JC 38-92 38.400,- Kč 0,-600218 Traktor Z 6911 JC 40-42 34.700,- Kč 0,-600242 Traktor Z 7011 JC 45-30 43.800,- Kč 1.776,70600289 Traktor Z 5211 JC 51-72 38.100,- Kč 2.460,35600299 Traktor Z 5211 JC 52-51 36.000,- Kč 2.731,52600305 Traktor Z 6911 JC 41-98 39.300,- Kč 0,-600306 Traktor Z 5511 JC 44-25 9.600,- Kč 1.458,90600307 Traktor ŠŠT180 JC 44-24 156.000,- Kč 3.381,-600309 Traktor Z 70-11 JC 47-43 50.800,- Kč 639,52600310 Traktor Z 70-11 JC 47-93 35.500,- Kč 853,66600311 Traktor Z 70-11 JC 48-14 39.800,- Kč 960,36600313 Traktor Z 16145 JC 48-65 100.900,- Kč 3.001,93600314 Traktor Z 72-45 JC 49-67 68.000,- Kč 2.680,56600315 Traktor Z 52-11 JC 53-12 32.100,- Kč 3.109,19600318 Traktor Z 72-45 JC 53-47 54.800,- Kč 4.597,52600319 Traktor Z 52-45 JC 53-75 51.000,- Kč 0,-600320 Traktor Z 70-11 JC 44-94 59.800,- Kč 1.757,10600321 Traktor Z 56-11 JC 39-00 34.000,- Kč 0,-600327 Traktor Z 52-45 JC 54-95 52.700,- Kč 5.804,83600339 Traktor Z 16145 JC 56-54 112.000,- Kč 14.245,05600342 Traktor Z 72-45 JC 56-75 57.000,- Kč 8.654,95600344 Traktor Z 12145 JC 57-33 85.500,- Kč 15.154,90600345 Traktor Z 77-45 JC 5753 62.400,- Kč 9.594,34600357 Traktor Z 77-45 JC 59-03 57.300,- Kč 12.003,73600358 Traktor Z 77-45 JC 59-02 63.700,- Kč 12.004,32600371 Traktor Z 52-11 JC 60-09 55.300,- Kč 10.303,73600378 Traktor Z 77-11 JC 60-70 69.500,- Kč 12.055,28600384 Traktor Fiatagri 1.628.200,- Kč 1.780.723,-JC 65-57600298 Traktor Z 52-11 JC 52-50 36.900,- Kč 2.731,52 20.4.1999 - 31.5.1999
Traktorové přívěsy600262 PS 2 08-06 JC 61-10 23.900,- Kč 105,90600273 PS 2 08-06 JC 58-93 26.800,- Kč 395,90600300 PS 2 08-06 JC 58-84 24.900,- Kč 913,18600301 PS 2 08-06 JC 61-12 32.700,- Kč 913,18600332 PS 2 08-06 JC 56-20 20.100,- Kč 1.796,90600333 PS 2 08-06 JC 56-21 22.000,- Kč 1.796,90600334 PS 2 09-07 JC 66-20 37.600,- Kč 1.796,90600340 PS 2 09-07 JC 64-04 28.000,- Kč 2.140,15600341 PS 2 09-07 JC 65-04 34.800,- Kč 2.140,15600366 PS 2 09-07 JC 65-02 31.800,- Kč 3.656,44600367 PS 2 09-07 JC 66-21 38.600,- Kč 3.656,44600368 PS 2 10-08 JC 55-95 25.100,- Kč 3.656,06600374 PS 2 10-08 JC 55-96 30.900,- Kč 2.905,80600376 PS 2 10-08 JC 61-50 36.900,- Kč 4.068,47600377 PS 2 10-08 JC 61-51 34.400,- Kč 4.067,78600380 PS 701 JC 44-18 11.900,- Kč 4.383,22600381 PS 73S JC 37-95 13.200,- Kč 4.383,22400566 PS 93S JC 37-97 13.700,- Kč 743,39400567 PS 93S JC 38-61 17.600,- Kč 743,39400651 PS 93S JC 42-04 18.700,- Kč 2.461,26400660 PS 93S JC 42-28 21.700,- Kč 1.508,50400680 STS MV2-028 JC 65-03 30.900,- Kč 3.363,-400697 MV8-002 JC 66-19 50.500,- Kč 9.278,-400765 BSS DT 7 JC 43-87 15.200,- Kč 3.830,30600387 BSS PS 1010 H JC 64-61 63.100,- Kč 44.182,-600647 BSS PS 1010 H JC 64-62 50.700,- Kč 1.397,50600388 BSS PS 1010 H JC 49-28 62.300,- Kč 44.182,- 20.4.1999 - 31.5.1999
Nákladní auta600222 AVIA A 20N JC 33-40 42.400,- Kč 1.458,40600224 AVIA A 30N JC 64-81 66.500,- Kč 1.750,600226 PRAGA PV3S fekál JC 34-82 33.400,- Kč 1.620,-600236 TATRA T 148 JC 37-11 130.300,- Kč 4.218,32600245 AVIA A 31SPO JC 40-06 73.500,- Kč 2.531,45600249 AVIA A 31 HC JC 66-91 196.500,- Kč 190.682,55600259 Š 706 MTSP JC 42-09 67.400,- Kč 3.743,-600264 AVIA A 31/4N JC 42-63 94.300,- Kč 474,44600269 LIAZ MTSP JC 43-19 88.800,- Kč 1.495,80600271 AVIA A 30KCA JC 40-11 171.600,- Kč 2.404,-600275 MULTICAR M 25 JC 47-51 50.400,- Kč 0,-600277 MULTICAR M 25 JC 77-96 43.300,- Kč 0,-600323 MULTICAR M 25 JC 44-42 35.400,- Kč 0,-600324 Š 706 MTSP JC 47-72 100.400,- Kč 10.388,50600389 Škoda PICK UP JC 74-53 138.100,- Kč 134.672,-600390 SEAT TERRA JC 80-93 86.400,- Kč 85.581,-600295 P V3S autojeřáb 138.900,- Kč 11.461,-JC 45-64400611 Š 706 MTSP rozm. 67.400,- Kč 0,-JC 44-91 20.4.1999 - 31.5.1999
v ceně 6.632.700,- Kč, slovy: šest milionů šest set třicet dvatisíc sedm set korun českých, jak byla stanovena posudkem znalceJosefa Vaníčka ze dne 28. března 1999, pod poř. čísly 2341 -2341 T/99, 2356 A - 2356 Ž/99, 2340a - 2340 OU/99, 2342 - 2355 a-2355 V/99, resp. v ceně 6.464.100,- Kč, slovy: šest milionůčtyři sta šedesát čtyři tisíc jedno sto korun českých, jak bylastanovena posudkem znalce Jiřího Svobody pod poř. čísly1434-1438/98, 1445/98, 1448-1454/98, 1456/98, 1459-1460/98,1463-1474/98, 1486-1509/99, 1486-1492/99, 1447-1452/99,1442-1447/98. 20.4.1999 - 31.5.1999
IV.Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti A G R OŽLUNICE, a.s. t.j. Žlunice čp. 50, okr. Jičín, PSČ 507 34,kancelář místopředsedy představenstva společnosti. 20.4.1999 - 31.5.1999
Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnemnásledujícím po dni, ve kterém nabylo právní moci usnesení souduo zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodníhorejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni,který byl stanoven jako počáteční den upisování. 20.4.1999 - 31.5.1999
Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůtypro upisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod. 20.4.1999 - 31.5.1999
V.Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou,neboť:a/ nepeněžitý vklad spočívající v nemovitostech, jak jsou výšepopsány v čl. III, sub. A/ tohoto rozhodnutí, v ceně73.491.850,- Kč, slovy: sedmdesát tři miliony čtyři stadevadesát jedna tisíc osm set padesát korun českých, jak bylastanovena posudkem znalce Františka Strnada, resp. v ceně76.174.809,65 Kč, slovy: sedmdesát šest milionů jedno stosedmdesát čtyři tisíc osm set devět korun českých 65 haléřů, jakbyla stanovena posudkem znalce Ladislava Němečka, započte sena splacení základního jmění v hodnotě odpovídající zůstatkovéúčetní hodnotě nemovitostí, tedy částkou 39.863.000,- Kč, slovy:třicet devět milionů osm set šedesát tři tisíc korun českých, 20.4.1999 - 31.5.1999
b/ nepeněžitý vklad spočívající v pěstitelských celcích,jak jsou uvedeny v čl.III, sub. B/ tohoto rozhodnutí,v ceně 18.832.740,- Kč, slovy: osmnáct milionů osm set třicetdva tisíc sedm set čtyřicet korun českých,jak byla stanovena posudkem znalce Františka Strnada,resp. v ceně 19.245.584,10 Kč, slovy:devatenáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc pět set osmdesátčtyři korun českých 10 haléřů, jak byla stanovena posudkemznalce Ladislava Němečka, započte se na splacení základníhojmění v hodnotě odpovídající účetní hodnotě pěstitelských celků,tedy částkou 1.747.000,- Kč, slovy: jeden milion sedm setčtyřicet sedm tisíc korun českých. 20.4.1999 - 31.5.1999
c/ nepeněžitý vklad spočívající v samostatných movitých věcecha souborech samostatných movitých věcí jak jsou výše popsányv čl. III, sub. C/ tohoto rozhodnutí, v ceně 6.632.700,- Kč,slovy: šest milionů šest set třicet dva tisíc sedm set korunčeských, jak byla stanovena posudkem znalce Josefa Vaníčka resp.v ceně 6.464.100,- Kč, slovy: šest milionů čtyři sta šedesátčtyři tisíc jedno sto korun českých, jak byla stanovena posudkemznalce Jiřího Svobody, započte se na splacení základního jměnív hodnotě 6.390.000,- Kč, slovy: šest milionů tři sta devadesáttisíc korun českých. 20.4.1999 - 31.5.1999
VI.Všechny nepeněžité vklady je upisovatel povinen splatit ve lhůtědo 7 /sedmi/ dnů od upsání akcií, a to tak, že nepeněžitý vkladspočívající v nemovitostech bude splacen předáním písemnéhoprohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníkuspolu s předáním nemovitostí, ostatní nepeněžité vklady budousplaceny jejich předáním společnosti (na základěinventarizačních protokolů) a převodem dopravních prostředkůna Dopravním inspektorátě. 20.4.1999 - 31.5.1999

Aktuální kontaktní údaje A G R O ŽLUNICE, a.s.

Kapitál A G R O ŽLUNICE, a.s.

zakladni jmění 64 060 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.6.2015
zakladni jmění 64 060 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2000 - 22.6.2015
zakladni jmění 49 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.1999 - 19.5.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.10.1998 - 31.5.1999

Sídlo A G R O ŽLUNICE, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 50 , 507 34 Žlunice Česká republika
č.p. 50, 507 34 Žlunice
19.5.2014
Adresa 507 34 Žlunice - Žlunice 50 Česká republika
Žlunice - Žlunice 50, PSČ 50734
6.10.1998 - 19.5.2014

Předmět podnikání A G R O ŽLUNICE, a.s.

Platnost údajů od - do
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.6.2015
Opravy silničních vozidel 22.6.2015
Zámečnictví, nástrojařství 22.6.2015
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 22.6.2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 22.6.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.6.2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 19.1.2015
Specializovaný maloobchod amaloobchod se smíšeným zbožím 15.9.2006 - 22.6.2015
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 15.9.2006 - 22.6.2015
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 2.12.1999
Zemědělská výroba včetně nákupu nezpracovaných zemědělskýchvýrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 6.10.1998
Výroba a opravy zemědělských strojů 6.10.1998 - 22.6.2015
Opravy motorových vozidel 6.10.1998 - 22.6.2015
Zámečnictví 6.10.1998 - 22.6.2015
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 6.10.1998 - 22.6.2015
Provádění zemních prací strojními mechanismy 6.10.1998 - 22.6.2015
Vedení účetnictví 6.10.1998 - 22.6.2015
Silniční motorová doprava nákladní 6.10.1998 - 19.1.2015
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 6.10.1998 - 15.9.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.10.1998 - 25.1.2002
Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost 6.10.1998 - 25.1.2002
Poradenství v zemědělství 6.10.1998 - 25.1.2002

vedení firmy A G R O ŽLUNICE, a.s.

Statutární orgán A G R O ŽLUNICE, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Jana Pokorná 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Adresa: Na Vršku 3896 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Na Vršku 3896/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
místopředseda představenstva Ing. Radek Mydlář 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Adresa: Družstevní 249 , 507 03 Vysoké Veselí Česká republika
Družstevní 249, 507 03 Vysoké Veselí
člen představenstva Jaroslava Knězová 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Adresa: 65 , 507 03 Sběř Česká republika
č.p. 65, 507 03 Sběř
člen představenstva Milan Libánský 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Adresa: Kozojídky 68 , 507 03 Vinary Česká republika
Kozojídky 68, 507 03 Vinary
člen představenstva Ing. Miroslav Čížek 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Adresa: 17. listopadu 303 , 507 03 Vysoké Veselí Česká republika
17. listopadu 303, 507 03 Vysoké Veselí
Místopředseda představenstva Ing. Josef Havránek 6.10.1998 - 15.10.1999
Adresa: Dubečno 37 , 289 02 Kněžice Česká republika
Kněžice, Dubečno 37, PSČ 28902
Člen představenstva Ing. Otto Ježek 6.10.1998 - 15.10.1999
Adresa: 146 , 507 34 Žlunice Česká republika
Žlunice 146, okres Jičín, PSČ 50734
Člen představenstva Ing. Jiří Zelinka 6.10.1998 - 15.10.1999
Adresa: 146 , 507 34 Žlunice Česká republika
Žlunice 146, okres Jičín, PSČ 50734
Člen představenstva Miroslav Drobný 6.10.1998 - 15.10.1999
Adresa: 37 , 507 03 Sekeřice Česká republika
Sekeřice 37, okres Jičín, PSČ 50703
Předseda představenstva František Balšánek 6.10.1998 - 15.10.1999
Adresa: 507 03 Kozojedy 21 Česká republika
Kozojedy 21, PSČ 50703
Předseda představenstva Jaroslav Čížek 15.10.1999 - 3.5.2000
Adresa: 507 03 Sekeřice 13 Česká republika
Sekeřice 13, PSČ 50703
Člen představenstva Vladislav Brož 15.10.1999 - 3.5.2000
Adresa: 507 34 Žlunice 59 Česká republika
Žlunice 59, PSČ 50734
Místopředseda představenstva František Balšánek 15.10.1999 - 20.11.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: 507 03 Kozojedy 21 Česká republika
Kozojedy 21, PSČ 50703
Člen představenstva Josef Tesař 15.10.1999 - 20.11.2002
Adresa: 507 03 Hrobičany 7 Česká republika
Hrobičany 7, PSČ 50703
Člen představenstva Jaroslav Čížek 3.5.2000 - 20.11.2002
Adresa: 13 , 507 03 Sekeřice Česká republika
Sekeřice 13, okres Jičín, PSČ 50703
Předseda představenstva Vladislav Brož 3.5.2000 - 20.11.2002
Zánik funkce 3.4.2002
Adresa: 59 , 507 34 Žlunice Česká republika
Žlunice 59, okres Jičín, PSČ 50734
Člen představenstva Vladislav Brož 20.11.2002 - 30.12.2002
Vznik členství 14.7.1999
Zánik členství 25.5.2002
Adresa: 59 , 507 34 Žlunice Česká republika
Žlunice 59, okres Jičín, PSČ 50734
Předseda představenstva Jaroslav Čížek 20.11.2002 - 13.10.2003
Vznik členství 14.7.1999
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 29.5.2003
Adresa: 13 , 507 03 Sekeřice Česká republika
Sekeřice 13, okres Jičín, PSČ 50703
Člen představenstva Vlastimil Havelka 30.12.2002 - 13.10.2003
Vznik členství 25.5.2002
Adresa: Merendní 1883 , 504 01 Nový Bydžov Česká republika
Nový Bydžov, Merendní 1883, PSČ 50401
Člen představenstva František Boura 15.10.1999 - 1.9.2004
Adresa: 507 03 Kozojedy 43 Česká republika
Kozojedy 43, PSČ 50703
Místopředseda představenstva Josef Tesař 20.11.2002 - 1.9.2004
Vznik členství 14.7.1999
Vznik funkce 3.4.2002
Adresa: 507 03 Hrobičany 7 Česká republika
Hrobičany 7, PSČ 50703
Člen představenstva František Balšánek 20.11.2002 - 1.9.2004
Vznik členství 14.7.1999
Adresa: 507 03 Kozojedy 21 Česká republika
Kozojedy 21, PSČ 50703
Člen představenstva Jaroslav Čížek 13.10.2003 - 1.9.2004
Vznik členství 14.7.1999
Adresa: 13 , 507 03 Sekeřice Česká republika
Sekeřice 13, okres Jičín, PSČ 50703
Předseda představenstva Vlastimil Havelka 13.10.2003 - 1.9.2004
Vznik členství 25.5.2002
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: Merendní 1883 , 504 01 Nový Bydžov Česká republika
Nový Bydžov, Merendní 1883, PSČ 50401
předseda představenstva Vlastimil Havelka 1.9.2004 - 1.6.2009
Vznik členství 23.4.2004
Zánik členství 24.4.2009
Vznik funkce 26.4.2004
Zánik funkce 24.4.2009
Adresa: Merendní 1883 , 504 01 Nový Bydžov Česká republika
Nový Bydžov, Merendní 1883, PSČ 50401
místopředseda představenstva Radek Mydlář 1.9.2004 - 1.6.2009
Vznik členství 23.4.2004
Zánik členství 24.4.2009
Vznik funkce 26.4.2004
Zánik funkce 24.4.2009
Adresa: Družstevní 249 , 507 03 Vysoké Veselí Česká republika
Vysoké Veselí, Družstevní 249, PSČ 50703
člen představenstva Josef Tesař 1.9.2004 - 1.6.2009
Vznik členství 23.4.2004
Zánik členství 24.4.2009
Adresa: 507 03 Hrobičany 7 Česká republika
Hrobičany 7, PSČ 50703
člen představenstva Dana Jandová 1.9.2004 - 1.6.2009
Vznik členství 23.4.2004
Zánik členství 24.4.2009
Adresa: 507 03 Kozojedy 47 Česká republika
Kozojedy 47, PSČ 50703
člen představenstva Milan Novotný 1.9.2004 - 1.6.2009
Vznik členství 23.4.2004
Zánik členství 24.4.2009
Adresa: 507 03 Sekeřice 48 Česká republika
Sekeřice 48, PSČ 50703
místopředseda představenstva Radek Mydlář 1.6.2009 - 20.6.2012
Vznik členství 24.4.2009
Vznik funkce 12.5.2009
Adresa: Družstevní 249 , 507 03 Vysoké Veselí Česká republika
Vysoké Veselí, Družstevní 249, PSČ 50703
předseda představenstva Jana Pokorná 1.6.2009 - 27.11.2013
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Na vršku 3896 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Na vršku 3896/4, PSČ 46601
člen představenstva Vlastimil Havelka 1.6.2009 - 19.5.2014
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: Merendní 1883 , 504 01 Nový Bydžov Česká republika
Nový Bydžov, Merendní 1883, PSČ 50401
člen představenstva Milan Libánský 1.6.2009 - 19.5.2014
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: 507 03 Kozojídky 68 Česká republika
Kozojídky 68, PSČ 50703
člen představenstva Ing. Miroslav Čížek 1.6.2009 - 19.5.2014
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: 507 03 Vysoké Veselí 303 Česká republika
Vysoké Veselí 303, PSČ 50703
místopředseda představenstva Ing. Radek Mydlář 20.6.2012 - 19.5.2014
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Družstevní 249 , 507 03 Vysoké Veselí Česká republika
Vysoké Veselí, Družstevní 249, PSČ 50703
předseda představenstva Jana Pokorná 27.11.2013 - 19.5.2014
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.4.2014
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 24.4.2014
Adresa: Na Vršku 3896 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Na Vršku 3896/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
místopředseda představenstva Radek Mydlář 19.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Adresa: Družstevní 249 , 507 03 Vysoké Veselí Česká republika
Družstevní 249, 507 03 Vysoké Veselí
člen představenstva Miroslav Čížek 19.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 25.4.2014
Adresa: 17. listopadu 303 , 507 03 Vysoké Veselí Česká republika
17. listopadu 303, 507 03 Vysoké Veselí
předseda představenstva Jana Pokorná 19.5.2014 - 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Adresa: Na Vršku 3896 , 466 01 Jablonec nad Nisou Česká republika
Na Vršku 3896/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
místopředseda představenstva Ing. Radek Mydlář 19.5.2014 - 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Adresa: Družstevní 249 , 507 03 Vysoké Veselí Česká republika
Družstevní 249, 507 03 Vysoké Veselí
člen představenstva Jaroslava Knězová 19.5.2014 - 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Adresa: 65 , 507 03 Sběř Česká republika
č.p. 65, 507 03 Sběř
člen představenstva Milan Libánský 19.5.2014 - 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Adresa: 68 , 696 63 Kozojídky Česká republika
č.p. 68, 696 63 Kozojídky
člen představenstva Ing. Miroslav Čížek 19.5.2014 - 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Adresa: 17. listopadu 303 , 507 03 Vysoké Veselí Česká republika
17. listopadu 303, 507 03 Vysoké Veselí

Dozorčí rada A G R O ŽLUNICE, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jitka Raichová 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Adresa: 167 , 503 56 Hlušice Česká republika
č.p. 167, 503 56 Hlušice
člen dozorčí rady Ing. Přemysl Studničný 17.7.2015
Vznik členství 29.5.2015
Adresa: 5. května 543 , 294 01 Bakov nad Jizerou Česká republika
5. května 543, 294 01 Bakov nad Jizerou
člen dozorčí rady Jaroslav Haken 17.7.2015
Vznik členství 29.5.2015
Adresa: 89 , 507 34 Žlunice Česká republika
č.p. 89, 507 34 Žlunice
Člen Jana Pokorná 6.10.1998 - 24.9.2001
Adresa: Vnější 1395 , 463 11 Liberec 30 Česká republika
Liberec 30, Vnější 1395, PSČ 46311
Člen Ing. Helena Senftová 6.10.1998 - 25.1.2002
Adresa: Čkalova 5 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Čkalova 5, PSČ 16000
Člen Alena Kačírková 6.10.1998 - 25.1.2002
Adresa: 15 , 507 34 Žlunice Česká republika
Žlunice 15, okres Jičín, PSČ 50734
Člen Milan Libánský 24.9.2001 - 15.9.2006
Vznik členství 18.8.2000
Zánik členství 13.5.2005
Adresa: 507 03 Kozojídky 68 Česká republika
Kozojídky 68, PSČ 50703
Člen dozorčí rady Jitka Raichová 25.1.2002 - 15.9.2006
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 13.5.2005
Adresa: 167 , 503 56 Hlušice Česká republika
Hlušice 167, okres Hradec Králové, PSČ 50356
Člen dozorčí rady MVDr. Zdeněk Kořínek 25.1.2002 - 15.9.2006
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 21.4.2006
Adresa: Jiráskova 1140 , 507 23 Libáň Česká republika
Libáň, Jiráskova 1140, PSČ 50723
předseda dozorčí rady Milan Libánský 15.9.2006 - 1.6.2009
Vznik členství 13.5.2005
Zánik členství 24.4.2009
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.4.2009
Adresa: 507 03 Kozojídky 68 Česká republika
Kozojídky 68, PSČ 50703
člen dozorčí rady MVDr. Zdeněk Kořínek 15.9.2006 - 1.6.2009
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 24.4.2009
Adresa: Jiráskova 140 , 507 23 Libáň Česká republika
Libáň, Jiráskova 140, PSČ 50723
člen dozorčí rady Jaroslav Haken 1.6.2009 - 1.6.2009
Vznik členství 6.5.2009
Adresa: 507 34 Žlunice 89 Česká republika
Žlunice 89, PSČ 50734
člen dozorčí rady Jaroslava Knězová 15.9.2006 - 28.6.2010
Vznik členství 13.5.2005
Zánik členství 23.4.2010
Adresa: 507 03 Sběř 65 Česká republika
Sběř 65, PSČ 50703
předseda dozorčí rady MVDr. Zdeněk Kořínek 1.6.2009 - 28.6.2010
Vznik členství 21.4.2006
Zánik členství 23.4.2010
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 23.4.2010
Adresa: Jiráskova 140 , 507 23 Libáň Česká republika
Libáň, Jiráskova 140, PSČ 50723
člen dozorčí rady Vladimír Košátko 28.6.2010 - 28.6.2010
Vznik členství 23.4.2010
Adresa: 507 32 Běchary 17 Česká republika
Běchary 17, PSČ 50732
předseda dozorčí rady Jaroslava Knězová 28.6.2010 - 19.5.2014
Vznik členství 23.4.2010
Zánik členství 25.4.2014
Vznik funkce 1.6.2010
Zánik funkce 25.4.2014
Adresa: 507 03 Sběř 65 Česká republika
Sběř 65, PSČ 50703
předseda dozorčí rady Jitka Raichová 19.5.2014 - 19.5.2014
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Adresa: 167 , 503 56 Hlušice Česká republika
č.p. 167, 503 56 Hlušice
předseda dozorčí rady Ing. Jitka Raichová 19.5.2014 - 19.1.2015
Vznik členství 25.4.2014
Vznik funkce 28.4.2014
Adresa: 167 , 503 56 Hlušice Česká republika
č.p. 167, 503 56 Hlušice
člen dozorčí rady Jaroslav Haken 1.6.2009 - 17.7.2015
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: 89 , 507 34 Žlunice Česká republika
č.p. 89, 507 34 Žlunice
člen dozorčí rady Vladimír Košátko 28.6.2010 - 17.7.2015
Vznik členství 23.4.2010
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: 17 , 507 32 Běchary Česká republika
č.p. 17, 507 32 Běchary

Sbírka Listin A G R O ŽLUNICE, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1851/SL 55 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2015 15.12.2015 15.12.2015 1
B 1851/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2015 26.6.2015 21.7.2015 9
B 1851/SL 53 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2015 16.6.2015 30
B 1851/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2014 16.5.2014 21.5.2014 23
B 1851/SL 50 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2014 16.5.2014 21.5.2014 33
B 1851/SL 49 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 8.1.2014 8.1.2014 15
B 1851/SL 48 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2013 16.7.2013 23
B 1851/SL 47 ostatní zápis z VH (1 strana) Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2013 16.7.2013 1
B 1851/SL 46 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2012 28.8.2012 8
B 1851/SL 45 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 23.8.2012 23.8.2012 21
B 1851/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.1.2012 3.2.2012 20
B 1851/SL 43 notářský zápis zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 13.1.2012 3.2.2012 8
B 1851/SL 42 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2011 3.8.2011 39
B 1851/SL 41 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 11.11.2010 11.11.2010 31
B 1851/SL 40 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2010 15.6.2010 15.6.2010 15
B 1851/SL 39 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2010 26.1.2010 38
B 1851/SL 38 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2010 26.1.2010 13
B 1851/SL 37 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2009 1.6.2009 1.6.2009 22
B 1851/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.1.2009 5.2.2009 5.2.2009 19
B 1851/SL 35 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2008 5.2.2009 5.2.2009 5
B 1851/SL 34 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2006 5.2.2009 5.2.2009 6
B 1851/SL 33 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2003 5.2.2009 5.2.2009 5
B 1851/SL 32 ostatní -zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2007 19.7.2007 6
B 1851/SL 30 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2005 15.8.2006 15.8.2006 26
B 1851/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2006 16.6.2006 23.6.2006 27
B 1851/SL 27 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2004 28.6.2004 28.6.2004 16
B 1851/SL 24 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2003 5.8.2003 5.8.2003 2
B 1851/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2003 18.6.2003 18.6.2003 32
B 1851/SL 22 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2002 26.7.2002 26.7.2002 6
B 1851/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2001 Krajský soud v Hradci Králové 5.4.2002 26.6.2002 26.6.2002 27
B 1851/SL 23 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.4.2002 25.4.2002 25.4.2002 3
B 1851/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2001 21.6.2001 21.6.2001 76
B 1851/SL 19 ostatní zápis ze schůze zam. Krajský soud v Hradci Králové 18.8.2000 19.1.2001 19.1.2001 4
B 1851/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 1999 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2000 30.10.2000 30.10.2000 26
B 1851/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 22.7.1999 15.9.1999 15.9.1999 3
B 1851/SL 14 notářský zápis - NZ 61/99 Krajský soud v Hradci Králové 14.7.1999 15.9.1999 15.9.1999 3
B 1851/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1999 6.9.1999 6.9.1999 17
B 1851/SL 13 notářský zápis - NZ 138/99 Krajský soud v Hradci Králové 13.4.1999 14.4.1999 14.4.1999 12
B 1851/SL 9 notářský zápis - NZ 251/98 Krajský soud v Hradci Králové 15.7.1998 5.10.1998 5.10.1998 33
B 1851/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 15.7.1998 5.10.1998 5.10.1998 1
B 1851/SL 10 notářský zápis - NZ 252/98 Krajský soud v Hradci Králové 15.7.1998 5.10.1998 5.10.1998 35
B 1851/SL 8 posudek znalce - 5 x Krajský soud v Hradci Králové 29.3.1999 162
B 1851/SL 7 posudek znalce - 18 x Krajský soud v Hradci Králové 30.1.1999 161
B 1851/SL 6 posudek znalce - 5 x Krajský soud v Hradci Králové 29.3.1999 194
B 1851/SL 5 posudek znalce - 24 x Krajský soud v Hradci Králové 14.1.1999 121
B 1851/SL 4 posudek znalce - 4 x Krajský soud v Hradci Králové 29.3.1999 93
B 1851/SL 31 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 10.7.2007 18
B 1851/SL 3 posudek znalce - 4 x Krajský soud v Hradci Králové 29.3.1999 91
B 1851/SL 2 posudek znalce - č. 2025/25/99 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.1999 91
B 1851/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2000 20
B 1851/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.4.1999 17
B 1851/SL 1 posudek znalce - č. 930/01 Krajský soud v Hradci Králové 20.1.1999 161

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGRO ŽLUNICE, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25294121
Jméno AGRO ŽLUNICE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Jičín
Vznik první živnosti: 6.10.1998
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 7

Sídlo AGRO ŽLUNICE, a.s.

Živnosti a provozovny AGRO ŽLUNICE, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Žlunice 507 34
Identifikační číslo provozovny 1006459073
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 6.10.1998

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.1998

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.1998

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.1998

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Žlunice 507 34
Identifikační číslo provozovny 1006459073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.1998

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Žlunice 507 34
Identifikační číslo provozovny 1006459073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.1998

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Žlunice 507 34
Identifikační číslo provozovny 1006459073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.1998

Živnost č. 8 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 9.6.2000

Živnost č. 9 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní bez omezení celkové hmotnosti.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 14.7.2000

Živnost č. 13 provádění zemních prací strojními mechanismy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 3.8.2000

Živnost č. 15 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 1.6.2001

Živnost č. 17 zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 1.6.2001

Živnost č. 18 poradenství v zemědělství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1998
Zánik oprávnění 1.6.2001

Živnost č. 19 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGRO ŽLUNICE, a.s.

Člen statutárního orgánu Radek Mydlář
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Čížek
Člen statutárního orgánu Milan Libánský
Člen statutárního orgánu Jana Pokorná
Člen statutárního orgánu Jaroslava Knězová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje A G R O ŽLUNICE, a.s.

IČO: 25294121
Firma: A G R O ŽLUNICE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Žlunice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.10.1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Smíšené hospodářství
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba strojů a zařízení j. n.
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image