Firma Agro Tera, a.s. IČO 25138481


Agro Tera, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Agro Tera, a.s. (25138481) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novovysočanská 697/44, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 1997 a je stále aktivní. Agro Tera, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Agro Tera, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Agro Tera, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Agro Tera, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Agro Tera, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Agro Tera, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4796
IČO (identifikační číslo osoby) 25138481
Jméno Agro Tera, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.6.1997
Počet členů statutárního orgánu: 1 4.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 4.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.8.2014
Na základě Kupní smlouvy o prodeji části podniku mezi Agro Tera, a.s. jako prodávajícím a BUSINESS CENTRE SERVICE, a.s. jako kupujícím uzavřené dne 30.11.2006 došlo s účinnosti k 31.12.2006 k prodeji herny VIRTUAL GAME HALL. 8.2.2007
Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady v Agro Tera, a.s., dne 29.3.2006 rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Snížení základního kapitálu a jeho rozsah: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) ze stávající výše 386.000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát šest milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 355.120 .000,- Kč (slovy: tři sta padesát pět milionů sto dvacet tisíc korun českých). b) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti za rok 2005 ve výši 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých). Tato část ztráty společnosti Agro Tera, a.s., vzniklá za rok 2005 ve výši 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) je vedena na účtu č. 429011 Neuhrazená ztráta minulých let. c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Celá částka, o kterou se základní kapitál snižuje, tj. částka 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), bude použita na úhradu části ztráty společnosti za rok 2005. To v konečném důsledku znamená, že základní kapitál sp olečnosti na účtu č. 411617 bude snížen o částku 30.880.000,- Kč (slovy: třicet milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), která bude zúčtována oproti účtu č. 429011 Neuhrazená ztráta minulých let. d) Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku a to takto: - stávající jmenovitá hodnota každé z 386 akcií ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude snížena na novou jmenovitou hodnotu ve výši 920.000,- Kč (slovy: devět set dvacet tisíc korun českých) každé z těchto akcií. e) Jediný akcionář je ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení písemné výzvy zaslané mu představenstvem povinem předložit představenstvu k výměně jeden kus hromadné akcie Agro Tera, a.s., na jméno, v listinné podobě, evidenční číslo akcie 01 o jmenovité hodn otě akcie 3.000.000,- Kč, nahrazující tři akcie pořadové číslo 001 až 003 o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a jeden kus hromadné akcie Agro Tera, a.s., na jméno, v listinné podobě, evidenční číslo akcie 02 o jmenovité hodnotě akcie 383.000.00 0,- Kč, nahrazující 383 akcií pořadové číslo 004 až 386 o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč. Představenstvo společnosti Agro Tera, a.s., je povinno do jednoho měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři výzvu k výměně hromadných akcií. 24.4.2006 - 21.6.2006
Mimořádná valná hromada Agro Tera, a.s., dne 15.11.2002 rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál Agro Tera, a.s. tak, že zvyšuje základní kapitál Agro Tera, a.s., tak, že a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 350.000.000,- Kč (slovy: třistapadesát milionů korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady o částku 36.000.000,- Kč (třicetšest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 386.000.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátšest milionů korun českých), a to upsáním 36 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie; b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti; c) Emisní kurz každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je 1.000.000,- Kč. Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích; d) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku; e) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; f) Lhůta pro upisování počne běžet pátý den od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady Agro Tera, a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvého dne úpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůty a emisní kurz upisovaných akcií představenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. V této lhůtě musí akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obchodního zákoníku; g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod; h) Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti Agro Tera, a.s., č. účtu 193990030287/0100 za tím účelem zřízený a vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 9 - Podvinný Mlýn na obchodní firmu společnosti. 25.11.2002 - 24.2.2003
Řádná valná hromada Agro Tera, a.s., dne 30.5.2002 rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál Agro Tera, a.s. tak, že a) Stávající základní kapitál společnosti ve výši 314.000.000,- Kč (tři sta čtrnáct milionů korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady o částku 36.000.000,- Kč (třicet šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 350.000.000,- Kč (tři sta padesát milionů korun českých), a to upsáním 36 (třiceti šesti) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) každé akcie. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. c) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích. d) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť budou upsány akcionáři na základě dohody o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku. e) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. f) Lhůta pro upisování počne běžet pátý den od nabytí právní moci usnesením Městského soudu v Praze o zápisu usnesení řádné valné hromady Agro Tera, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí patnácti kalendářních dnů od prvního dne úpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůty a emisní kurz upisovaných akcií představenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle ust. § 205 obchondího zákoníku. g) Místem pro upisování akcií je sídlo SAZKA, a.s. Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. h) Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti Agro Tera, a.s. za tím účelem zřízený a vedený na obchodní firmu společnosti u Komerční banky a.s. pobočka Praha 9 - Podvinný Mlýn, č. účtu 193990030287/0100. 10.7.2002 - 12.9.2002
Mimořádná valná hromada společnosti Agro Tera, a.s., dne 19.7.2001 rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti Agro Tera, a.s. tak, že a) Stávající základní kapitál ve výši 296.000.000,- Kč (slovy dvě stě devadesát šest milionů korun českých/ se zvyšuje peněžitými vklady o částku 18.000.000,- Kč /slovy osmnáct milionů korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu 314.000.000,- Kč /slovy tři sta čtrnáct milionů korun českých/, a to upisováním 18 kusů /slovy osmnáct kusů/ nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- kč /slovy jeden milion korun českých/ každé akcie. b) Emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč /slovy jeden milion korun českých / je 1.000.000,- Kč /slovy jeden milion korun českých/. Emisní kurz všech nových akcií bude splacen v penězích. c) Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva neboť budou upsány akcionáři na základě dohody jejich účastní na zvýšení základního kapitálu podle ust. § 205 obchodního zákoníku. d) Nepřipouští se upisování nad částku navrhované zvýšení základního kapitálu. e) Lhůta pro upisování počně běžet třetího dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skoní po uplynutí pěti kalendářních týdnů od prvního dne úpisu s tím, že akcionářům bude počátek této lhůty představenstvem oznámen písemně. Připadne-li poslední den úpisu n a soboru, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dlen ust. § 205 obchodního zákoníku. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., P raha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. g) Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na zvláštní účet společnosti Agro Tera, a.s. za tím účelem zřízený a vedený u Komerční banky a.s. pobočka Praha 6,Dejvická 52, č.účtu 27-4102080257/0100. 27.8.2001 - 2.1.2002
Mimořádná valná hromada společnosti Agro Tera, a.s. rozhodla o tom, že schvaluje zvýšení základního jmění akciové společnosti Agro Tera, a.s. takto: 4.12.2000 - 18.4.2001
1) Stávající základní jmění společnosti ve výši 243.000.000 Kč (slovy: dvěstěčtyřicettřimilionů korun českých) se zvýší o částku 53.000.000 Kč (padesáttřimilionů korun českých) na celkovou výši základního jmění 296.000.000 Kč (slovy: dvěstědevadesátšestmilionů korun českých), a to upsáním 53 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč jedné akcie. 4.12.2000 - 18.4.2001
2) Emisní kurz všech akcií je 1.000.000 Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč bez emisního ážia. Akcie budou splaceny v penězích. 4.12.2000 - 18.4.2001
3) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechny budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií se vylučuje z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění. 4.12.2000 - 18.4.2001
4) Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. 4.12.2000 - 18.4.2001
5) Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 4.12.2000 - 18.4.2001
6) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu 4, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hod. 4.12.2000 - 18.4.2001
7) Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejnění usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí pěti kalendářních týdnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodního zákoníku. 4.12.2000 - 18.4.2001
8) Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na účet vedený u Komerční banky, a.s. Praha č. účtu 276780350227/0100. 4.12.2000 - 18.4.2001
9) Akcionáři uzavřou o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění společnosti v částce určené touto mimořádnou valnou hromadou dohodu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, ve formě notářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení a dle níž se budou na zvýšení základního jmění podílet jednotliví akcionáři takto: - Společnost SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, IČO 47116307, upíše všech 53 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč jedné akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě těchto akcií: - Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 140/325, IČO 49241656, se zvýšení základního jmění nezúčastní, neboť nemá o upsání nových akcií zájem a v dohodě odsouhlasí úpis všech 53 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč jedné akcie společnosti SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, PSČ 190 00, K Žižkovu 4, IČO 47116307; 4.12.2000 - 18.4.2001
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 20.12.1999 o zvýšení základního jmění: Mimořádná valná hromada společnosti Agro Tera, a.s. rozhodla o tom, že schvaluje zvýšení základního jmění takto: 4.2.2000 - 4.12.2000
1. Stávající základní jmění společnosti ve výši 205.000.000 Kč (slovy dvěstěpětmilionů korun českých) se zvýší o částku 38.000.000 Kč (slovy třicetosmmilionů korun českých) na celkovou výši základního jmění společnosti 243.000.000 Kč (slovy dvěstěčtyřicettřimilionů korun českých), a to upsáním 38 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč jedné akcie. 4.2.2000 - 4.12.2000
2. Emisní kurz všech akcií je 1.000.000 Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč bez emisního ážia. Akcie budou splaceny v penězích. 4.2.2000 - 4.12.2000
3. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechny budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií se vylučuje z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění. 4.2.2000 - 4.12.2000
4. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. 4.2.2000 - 4.12.2000
5. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 4.2.2000 - 4.12.2000
6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SAZKA, a.s., Praha 9, K Žižkovu 4, sekretariát předsedy představenstva v pracovní dny v době od 9,00 hod do 15,00 hod. 4.2.2000 - 4.12.2000
7. Lhůta pro upisování počne běžet třetího dne od zveřejnění usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí pěti kalendářních týdnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle ust. § 205 obchodního zákoníku. 4.2.2000 - 4.12.2000
8. Každý upisovatel je povinen splatit do tří kalendářních týdnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění celý emisní kurz jím upsaných akcií, a to na účet vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., pobočka Praha 1, č.ú. 123321664/5100. 4.2.2000 - 4.12.2000
9. Akcionáři uzavřou o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění společnosti v částce určené touto mimořádnou valnou hromadou dohodu dle ust. § 205 obchodního zákoníku, ve formě notářského zápisu, která bude vedle obligatorních náležitostí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení a dle níž se budou na zvýšení základního jmění podílet jednotliví akcionáři takto: 4.2.2000 - 4.12.2000
Společnost SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ: 190 00, IČO: 47116307, upíše všech 38 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč jedné akcie s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií. 4.2.2000 - 4.12.2000
Investiční společnost Sportvest, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 140/325, IČO: 49241656, se zvýšení základního jmění nezúčastní, neboť nemá o upsání nových akcií zájem a v dohodě odsouhlasí úpis všech 38 kusů nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč jedné akcie společnosti SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ: 190 00, IČO: 47116307. 4.2.2000 - 4.12.2000
Usnesení valné hromady ze dne 12.8.1998 o zvýšení základního jmění: 1. Jediný akcionář akciové společnosti Agro Tera, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti ve výši 3.000.000,- Kč o částku 202.000.000,- Kč na 205.000.000,- Kč úpisem nových akcií dle ustanovení § 203 a násl. Obchodního zákoníku. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno neveřejným úpisem akcií předem určeným zájemcem, a to akciovou společností Sazka a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 4, PSČ 190 00, identifikační číslo 47116307, bez využití přednostního práva dosavadního jediného akcionáře Investiční společnosti Sportvest, a.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská 140/325, identifikační číslo 49241656. Akciová společnost Sazka a.s. je jedinou osobou oprávněnou upsat nové akcie. 3. Důvodem pro zvýšení základního jmění a důležitým zájmem pro vyloučení přednostního práva k úpisu dosavadním akcionářem je vlastnit pozemky, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu pro realizaci jejího podnikatelského záměru, v případě zvýšení základního jmění peněžitým vkladem je získání volných finančních prostředků pro další rozvoj společnosti, které nemůže poskytnout dosavadní akcionář. 4. Zvýšení základního jmění bude realizováno vydáním nových 202 kusů kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie bude 1.000.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. 5. Emisní kurs se stanoví ve výši 1.300.000,- Kč za jednu upsanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní ážio bude činit u každé akcie 300.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen částečně nepeněžitým vkladem a částečně peněžitým vkladem. Upisovatel splatí z celkového počtu 202 kusů akcií emisní kurs 160 kusů akcií vkladem nemovitostí, a to pozemkových parcel číslo 134/1, 134/2, 139/1, 218, 232, 685, 299/3, 299/4, 299/6, 673, 448, 427, 225/6, 225/4, 214, 209 a 202/2 katastrální území Drahelčice, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - západ na listu vlastnictví číslo 259 pro katastrální území Drahelčice a pozemkových parcel číslo 115, 130,140/1 a 95/2 katastrální území Hořelice, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - západ na listu vlastnictví číslo 1298 pro katastrální území Hořelice. Hodnota vkládaných nemovitostí dle znaleckého posudku Ing. Richarda Motyčky ze dne 9.2.1998 zapsaného pod poř. č. 1000-012/98 činí 215.800.000,- Kč a podle znaleckého posudku Jana Havlíka ze dne 10.2.1998 zapsaným pod poř. č. 1906/26/98 činí 208.000.000,- Kč. S ohledem na zásadu účetní opatrnosti rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o ocenění nepeněžitého vkladu dle nižšího ze shora uvedených znaleckých posudků. Rozdíl mezi hodnotou vkládaných nemovitostí ve výši 208.000.000,- Kč a jmenovitou hodnotou 160 kusů akcií tvoří emisní ážio. Hodnota 48.000.000,- Kč je tedy emisním ážiem 160 kusů akcií upsaných nepeněžitým vkladem. Emisní kurs zbývajících 42 kusů nově vydaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem ve výši 54.600.000,- Kč. Hodnota 12.600.000,- Kč je tedy emisním ážiem 42 kusů akcií upsaných peněžitým vkladem. 6. Místem upisování akcií bude sídlo společnosti Agro Tera, a.s., Praha 8, Sokolovská 140/325. 7. Lhůta pro úpis začne běžet 2. den od zveřejnění usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí uplynutím 15 kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, končí lhůta první pracovní den, který následuje. 8. Při úpisu 42 kusů akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, předloží upisovatel doklad o zaplacení emisního ážia těchto akcií, tj. 12.600.000,- Kč na účet číslo 1233211664/5100 vedený na jméno Agro Tera, a.s. u Investiční a Poštovní banky, a.s., pobočky Praha 1, Senovážné náměstí 32. 9. Akcie splácené nepeněžitým vkladem, tj. 160 kusů akcií, je upisovatel povinen splatit nejpozději poslední den úpisu. Ve stejné lhůtě je upisovatel povinen splatit 30% jmenovité hodnoty 42 kusů akcií, které budou spláceny peněžitým vkladem, tj. 12.600.000,- Kč na účet číslo 1233211664/5100 vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s., pobočky Praha 1, Senovážné náměstí 32. Zbylou část emisního kursu 42 kusů akcií splácených peněžitým vkladem tj. 29.400.000,-Kč splatí upisovatel na stejný účet společnosti do jednoho roku od zápisu usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zvýšení základního jmění akciové společnosti Agro Tera, a.s. do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vladatele spolu s předáním nemovitostí dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku statutárnímu orgánu společnosti Agro Tera, a.s. v jejím sídle. 18.3.1999 - 19.8.1999
splaceno 100% základního jmění spol. 2.7.1997 - 19.8.1999
zakladatel: Investiční společnost Sportvest,a.s. se sídlem Praha 8,Sokolovská 140/325,IČ: 49241656. 2.7.1997 - 9.2.2012
Akcie jsou v listinné podobě. 24.6.1997 - 9.2.2012

Aktuální kontaktní údaje Agro Tera, a.s.

Kapitál Agro Tera, a.s.

zakladni jmění 355 120 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.6.2006
zakladni jmění 386 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.2.2003 - 21.6.2006
zakladni jmění 350 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.9.2002 - 24.2.2003
zakladni jmění 314 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.1.2002 - 12.9.2002
zakladni jmění 296 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.4.2001 - 2.1.2002
zakladni jmění 243 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.5.2000 - 18.4.2001
zakladni jmění 205 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.8.1999 - 25.5.2000
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.6.1997 - 19.8.1999

Akcie Agro Tera, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 920 000 Kč 386 21.6.2006
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 386 24.2.2003 - 21.6.2006
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 350 12.9.2002 - 24.2.2003
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 314 2.1.2002 - 12.9.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 296 18.4.2001 - 2.1.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 243 25.5.2000 - 18.4.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 205 19.8.1999 - 25.5.2000
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 24.6.1997 - 19.8.1999

Sídlo Agro Tera, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Novovysočanská 697/44 , Praha 190 00 9.2.2012
Adresa Sokolovská 325/140 , Praha 186 00 27.8.2001 - 9.2.2012
Adresa Sokolovská 325/140 , Praha 186 00 24.6.1997 - 27.8.2001

Předmět podnikání Agro Tera, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.6.2009
hostinská činnost 19.1.2000
provozování heren nevýherních automatů 19.1.2000 - 30.6.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.1.2000 - 30.6.2009
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 18.3.1999 - 9.6.2004
realitní činnost 18.3.1999 - 30.6.2009
provozování zemědělské výroby 2.7.1997 - 30.6.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb ( vyjma činností uvedených v § 3 a v příl. č. 3 zákona. č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů ) 24.6.1997 - 30.6.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem . č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami. ) 24.6.1997 - 30.6.2009
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných služeb než základních 24.6.1997 - 30.6.2009

vedení firmy Agro Tera, a.s.

Statutární orgán Agro Tera, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva společnosti samostatně. 4.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jsou oprávněni jednat a podepisovat společně předseda a jeden člen představenstva anebo místopředseda a jeden člen představenstva. V případě jednočlenného představenstva za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti jediný člen představenstva. 17.7.2007 - 4.8.2014
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat společně předseda a jeden člen představenstva anebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 24.6.1997 - 17.7.2007
člen představenstva Ing. Vilém Staněk 11.2.2017
Vznik členství 11.1.2017
Adresa: U vody 1402/3 , Praha 170 00
předseda prědstavenstva Peadr Roman Ječmínek 24.6.1997 - 21.8.1997
Adresa: Údolní 315/96 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing Jan Prádler 24.6.1997 - 21.8.1997
Adresa: Vysočanská 555/67 , Praha 190 00
člen představenstva Ing Jiří Fiscer Csc 24.6.1997 - 21.8.1997
Adresa: Na Pankráci 949/34 , Praha 140 00
předseda prědstavenstva Paedr. Roman Ječmínek 21.8.1997 - 4.2.2000
Adresa: Údolní 315/96 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Prádler 21.8.1997 - 4.2.2000
Adresa: Vysočanská 555/67 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Jiří Fischer CSc. 21.8.1997 - 4.2.2000
Adresa: Na Pankráci 949/34 , Praha 140 00
člen představenstva JUDr.Ing. Stanislav Zahradníček 18.3.1999 - 4.2.2000
Adresa: Kafkova 527/10 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Vladimír Srb 18.3.1999 - 4.2.2000
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Francek 4.2.2000 - 27.8.2001
Adresa: Buzulucká 786/8 , Hradec Králové 500 03
místopředseda představenstva Ing. Jiří Francek 27.8.2001 - 10.7.2002
Vznik členství 20.12.1999
Zánik členství 30.5.2002
Vznik funkce 5.1.2000
Zánik funkce 30.5.2002
Adresa: Lipenská 681 , Praha 149 00
předseda představenstva PaeDr. Roman Ječmínek 4.2.2000 - 6.5.2005
Vznik členství 20.12.1999
Zánik členství 20.12.2004
Vznik funkce 5.1.2000
Zánik funkce 20.12.2004
Adresa: Nad Statkem 497 , Vrané nad Vltavou 252 46
člen představenstva JUDr.Ing. Stanislav Zahradníček 4.2.2000 - 6.5.2005
Vznik členství 20.12.1999
Zánik členství 20.12.2004
Adresa: Kafkova 527/10 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Vladimír Srb 4.2.2000 - 6.5.2005
Vznik členství 20.12.1999
Zánik členství 20.12.2004
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Petr Dařílek 4.2.2000 - 6.5.2005
Vznik členství 20.12.1999
Zánik členství 20.12.2004
Adresa: Jablonecká 413/52 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Krejcar 10.7.2002 - 13.6.2007
Vznik členství 30.5.2002
Zánik členství 30.5.2007
Vznik funkce 30.5.2002
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: Karla Křížka 846 , Praha 190 14
předseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 6.5.2005 - 17.7.2007
Vznik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.2.2005
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Nad Statkem 497 , Vrané nad Vltavou 252 46
člen představenstva Ing. Vladimír Srb 6.5.2005 - 17.7.2007
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Krejcar 13.6.2007 - 17.7.2007
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: Karla Křížka 846 , Praha 190 14
člen představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 17.7.2007 - 27.4.2010
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 1.2.2010
Adresa: Nad Statkem 497 , Vrané nad Vltavou 252 46
člen představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 27.4.2010 - 9.2.2012
Vznik členství 14.4.2010
Zánik členství 9.1.2012
Adresa: Nad Statkem 497 , Vrané nad Vltavou 252 46
člen představenstva Ing. Vilém Staněk 9.2.2012 - 11.2.2017
Zánik členství 10.1.2017
Vznik funkce 10.1.2012
Adresa: Dolnonádražní 322 , Osek 417 05

Dozorčí rada Agro Tera, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marie Staňková 11.2.2017
Vznik členství 11.1.2017
Adresa: Dolnonádražní 322 , Osek 417 05
člen dozorčí rady Ing. Jozef Štrba 11.2.2017
Vznik členství 11.1.2017
Adresa: Jablonecká 364/13 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Veronika Staňková 19.5.2017
Vznik členství 11.1.2017
Vznik funkce 11.1.2017
Adresa: U vody 1402/3 , Praha 170 00
Jméno Ing Stanislav Zahradníček 24.6.1997 - 18.3.1999
Adresa: Kafkova 527/10 , Praha 160 00
Jméno Ing. Karel Ortcykr 18.3.1999 - 19.1.2000
Adresa: Erbenova 878 , Mladá Boleslav 293 01
Jméno Mgr Rudolf Šimek 24.6.1997 - 4.2.2000
Adresa: Mařatkova 916/6 , Praha 142 00
Jméno Ing Jiří Hamšík 24.6.1997 - 4.2.2000
Adresa: Tovární 1270/10 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Bočan 19.1.2000 - 4.2.2000
Adresa: Rytířova 776/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Korčák 4.2.2000 - 24.10.2000
Adresa: Slovákova 319/4 , Boskovice 680 01
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Bočan 4.2.2000 - 29.1.2004
Vznik členství 20.12.1999
Zánik členství 17.9.2003
Adresa: Rytířova 776/1 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Prádler 4.2.2000 - 6.5.2005
Vznik členství 20.12.1999
Zánik členství 20.12.2004
Vznik funkce 7.1.2000
Zánik funkce 20.12.2004
Adresa: Vysočanská 555/67 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jaroslav Korčák 24.10.2000 - 6.5.2005
Vznik členství 20.12.1999
Zánik členství 20.12.2004
Vznik funkce 4.5.2000
Adresa: Slovákova 319/4 , Boskovice 680 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Prádler 6.5.2005 - 6.10.2006
Vznik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.2.2005
Adresa: Vysočanská 555/67 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Dušek 29.1.2004 - 15.12.2008
Vznik členství 11.11.2003
Zánik členství 11.11.2008
Adresa: Kodaňská 646/24 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady Doc. Ing. Jiří Laurenc CSc. 6.5.2005 - 27.4.2010
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 1.2.2010
Vznik funkce 1.2.2005
Zánik funkce 1.2.2010
Adresa: 79 , Hromnice 330 11
předseda dozorčí rady Ing. Jan Prádler 6.10.2006 - 27.4.2010
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 1.2.2010
Vznik funkce 1.2.2005
Zánik funkce 1.2.2010
Adresa: Jana Bílka 297 , Praha 190 12
člen dozorčí rady JUDr. Jan Obst 15.12.2008 - 4.8.2010
Vznik členství 26.11.2008
Zánik členství 2.7.2010
Adresa: Běhounkova 2309/17 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Prádler 27.4.2010 - 19.1.2011
Vznik členství 14.4.2010
Zánik členství 20.10.2010
Vznik funkce 14.4.2010
Zánik funkce 20.10.2010
Adresa: Jana Bílka 297 , Praha 190 12
místopředseda dozorčí rady Doc. Ing. Jiří Laurenc CSc. 27.4.2010 - 15.8.2011
Vznik členství 14.4.2010
Zánik členství 27.7.2011
Vznik funkce 14.4.2010
Zánik funkce 27.7.2011
Adresa: 79 , Hromnice 330 11
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Srb 4.8.2010 - 15.8.2011
Vznik členství 2.7.2010
Zánik členství 27.7.2011
Adresa: U vinohradské nemocnice 2075/3 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Marek Biely 15.8.2011 - 9.2.2012
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 9.1.2012
Vznik funkce 27.7.2011
Zánik funkce 9.1.2012
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Nové Mesto, Odbojárov 64/6
místopředseda dozorčí rady Eva Lakomá 15.8.2011 - 9.2.2012
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 9.1.2012
Vznik funkce 27.7.2011
Zánik funkce 9.1.2012
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Petržalka, Bradáčova 1683/1
člen dozorčí rady Ilona Kubecová 15.8.2011 - 9.2.2012
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 9.1.2012
Adresa: Slivenecká 504/59 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Ing. Veronika Staňková 9.2.2012 - 11.2.2017
Vznik členství 10.1.2012
Zánik členství 10.1.2017
Vznik funkce 10.1.2012
Zánik funkce 10.1.2017
Adresa: Jablonecká 364/13 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Marie Staňková 9.2.2012 - 11.2.2017
Zánik členství 10.1.2017
Vznik funkce 10.1.2012
Adresa: Dolnonádražní 322 , Osek 417 05
člen dozorčí rady Ing. Jozef Štrba 9.2.2012 - 11.2.2017
Zánik členství 10.1.2017
Vznik funkce 10.1.2012
Adresa: Jablonecká 364/13 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Veronika Staňková 11.2.2017 - 19.5.2017
Vznik členství 11.1.2017
Vznik funkce 11.1.2017
Adresa: Jablonecká 364/13 , Praha 190 00

Sbírka Listin Agro Tera, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4796/SL 90 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.8.2015 31.8.2015 20
B 4796/SL 89 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 26.8.2014 4.11.2014 20
B 4796/SL 88 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 814/2014 Městský soud v Praze 23.6.2014 28.7.2014 4.9.2014 28
B 4796/SL 87 notářský zápis NZ 18/2012 Městský soud v Praze 10.1.2012 13.3.2014 14.3.2014 2
B 4796/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.1.2012 13.3.2014 14.3.2014 20
B 4796/SL 85 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 22.8.2013 16.9.2013 24
B 4796/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.8.2012 19.9.2012 25
B 4796/SL 83 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.7.2011 23.8.2011 3
B 4796/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 17.8.2011 18.8.2011 19
B 4796/SL 81 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010+rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 31.12.2010 17.8.2011 18.8.2011 24
B 4796/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 36
B 4796/SL 79 notářský zápis NZ 303/2010 Městský soud v Praze 2.7.2010 12.8.2010 20
B 4796/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.2010 14.6.2010 20
B 4796/SL 77 notářský zápis NZ 234/2010 Městský soud v Praze 27.5.2010 14.6.2010 45
B 4796/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.4.2010 19.5.2010 3
B 4796/SL 75 notářský zápis NZ 137/2010 Městský soud v Praze 14.4.2010 19.5.2010 20
B 4796/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.5.2009 28.7.2009 19
B 4796/SL 73 notářský zápis NZ 119/2009+přílohy Městský soud v Praze 28.5.2009 28.7.2009 38
B 4796/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 2.7.2009 17.7.2009 36
B 4796/SL 71 notářský zápis -NZ243/08 Městský soud v Praze 26.11.2008 9.1.2009 18
B 4796/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.7.2008 9.7.2008 74
B 4796/SL 69 notářský zápis NZ 119/2008 +přílohy Městský soud v Praze 4.6.2008 10.6.2008 12.6.2008 41
B 4796/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.7.2007 3.8.2007 2
B 4796/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2007 3.8.2007 20
B 4796/SL 66 notářský zápis -NZ106/07 Městský soud v Praze 28.6.2007 3.8.2007 19
B 4796/SL 65 notářský zápis -NZ105/07 Městský soud v Praze 28.6.2007 3.8.2007 19
B 4796/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 3.7.2007 4.7.2007 76
B 4796/SL 63 ostatní -zápis z 12.mimoř.představen. Městský soud v Praze 30.5.2007 25.6.2007 1
B 4796/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2007 25.6.2007 3
B 4796/SL 61 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 22
B 4796/SL 60 notářský zápis -NZ78/07 Městský soud v Praze 30.5.2007 25.6.2007 22
B 4796/SL 59 ostatní -předávací protokol+příl. Městský soud v Praze 31.12.2006 9.2.2007 6
B 4796/SL 58 notářský zápis -NZ550/06+příl. Městský soud v Praze 30.11.2006 9.2.2007 22
B 4796/SL 57 posudek znalce Městský soud v Praze 24.10.2006 9.2.2007 16
B 4796/SL 56 notářský zápis -NZ545/06+příl. Městský soud v Praze 30.11.2006 9.2.2007 21
B 4796/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.10.2006 10.10.2006 30.10.2006 0
B 4796/SL 54 notářský zápis -NZ395/06 Městský soud v Praze 3.10.2006 10.10.2006 30.10.2006 0
B 4796/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2006 17.7.2006 18.7.2006 0
B 4796/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 7.7.2006 0
B 4796/SL 53 ostatní -potvrzení auditora Městský soud v Praze 20.4.2006 3.7.2006 1
B 4796/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.3.2006 3.7.2006 19
B 4796/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.3.2006 5.4.2006 11.5.2006 0
B 4796/SL 48 notářský zápis -NZ132/06+seznam akcion. Městský soud v Praze 29.3.2006 5.4.2006 11.5.2006 0
B 4796/SL 47 účetní závěrka r.2005+audit+zpr.DR Městský soud v Praze 31.12.2005 5.4.2006 11.5.2006 0
B 4796/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ131/06 Městský soud v Praze 29.3.2006 5.4.2006 11.5.2006 0
B 4796/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 8.7.2005 13.7.2005 0
B 4796/SL 44 účetní závěrka r.2004+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2004 31.5.2005 3.6.2005 0
B 4796/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2005 22.3.2005 13.4.2005 0
B 4796/SL 42 ostatní - zápis ze 7.mim. zas.předst. Městský soud v Praze 1.2.2005 22.3.2005 13.4.2005 0
B 4796/SL 41 ostatní - zápis z 1.mim. zas. DR Městský soud v Praze 1.2.2005 22.3.2005 13.4.2005 0
B 4796/SL 40 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 1.2.2005 22.3.2005 13.4.2005 0
B 4796/SL 39 notářský zápis NZ 63/2005 Městský soud v Praze 1.2.2005 22.3.2005 13.4.2005 0
B 4796/SL 38 ostatní -seznam akcionářů Městský soud v Praze 25.3.2003 31.12.2004 0
B 4796/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 20.7.2004 29.9.2004 0
B 4796/SL 36 ostatní zápis z 1.mimořád.jed.DR Městský soud v Praze 17.9.2003 23.12.2003 0
B 4796/SL 35 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 11.11.2003 23.12.2003 0
B 4796/SL 34 notářský zápis -NZ629/03 Městský soud v Praze 11.11.2003 23.12.2003 0
B 4796/SL 33 výroční zpráva r.2002 2x Městský soud v Praze 21.7.2003 23.7.2003 0
B 4796/SL 32 notářský zápis NZ629/2002 Městský soud v Praze 4.12.2002 24.2.2003 0
B 4796/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.11.2002 24.2.2003 0
B 4796/SL 30 notářský zápis NZ585/2002 Městský soud v Praze 15.11.2002 25.11.2002 0
B 4796/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2002 12.9.2002 0
B 4796/SL 28 notářský zápis Městský soud v Praze 24.7.2002 12.9.2002 0
B 4796/SL 27 účetní závěrka za rok 2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 15.7.2002 0
B 4796/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti +zpráva o vztazích-přílohy Městský soud v Praze 30.5.2002 15.7.2002 0
B 4796/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2002 15.7.2002 0
B 4796/SL 24 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 24.6.2002 2.7.0202 9.7.2002 0
B 4796/SL 18 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 10.4.2002 0
B 4796/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.7.2001 3.1.2002 0
B 4796/SL 21 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 8.10.2001 3.1.2002 0
B 4796/SL 20 notářský zápis Městský soud v Praze 8.10.2001 3.1.2002 0
B 4796/SL 19 notářský zápis Městský soud v Praze 27.11.2001 3.1.2002 0
B 4796/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.4.2001 4.12.2001 0
B 4796/SL 16 notářský zápis .mimořádná VH Městský soud v Praze 31.3.2001 4.12.2001 0
B 4796/SL 15 notářský zápis Městský soud v Praze 13.3.2001 21.9.2001 0
B 4796/SL 10 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 24.8.2001 20.9.2001 0
B 4796/SL 23 notářský zápis, účetní závěrka, ovládací smlouva -NZ297/2001 Městský soud v Praze 20.4.2001 27.8.2001 0
B 4796/SL 14 notářský zápis Městský soud v Praze 19.7.2001 27.8.2001 0
B 4796/SL 13 notářský zápis +stanovy,uzávěrka r. 2000 Městský soud v Praze 15.6.2001 27.8.2001 0
B 4796/SL 12 notářský zápis -vč.sanov+uzávěrka za r.2000 Městský soud v Praze 15.6.2001 27.8.2001 0
B 4796/SL 11 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.8.2001 0
B 4796/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.4.2001 14.6.2001 0
B 4796/SL 8 notářský zápis -mimoř.VH Městský soud v Praze 31.3.2001 14.6.2001 0
B 4796/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.10.2000 1.2.2001 0
B 4796/SL 6 notářský zápis +přílohy Městský soud v Praze 11.10.2000 1.2.2001 0
B 4796/SL 5 notářský zápis -příloha č. 1-4 Městský soud v Praze 3.3.2000 15.11.2000 0
B 4796/SL 4 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 16.7.1999 19.1.2000 0
B 4796/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 22.2.1999 27.10.1999 0
B 4796/SL 2 posudek znalce Městský soud v Praze 18.3.1999 0
B 4796/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 22.2.1999 18.3.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Agro Tera, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25138481
Jméno Agro Tera, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 24.6.1997
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo Agro Tera, a.s.

Živnosti a provozovny Agro Tera, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.1997

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb ( vyjma činností uvedených v § 3 a v příl. č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1998
Zánik oprávnění 20.4.2004

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1999
Zánik oprávnění 17.12.2015

Živnost č. 7 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování heren nevýherních automatů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Agro Tera, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vilém Staněk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Agro Tera, a.s.

IČO: 25138481
Firma: Agro Tera, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 24.6.1997

Sídlo Agro Tera, a.s.

Sídlo: Novovysočanská 697/44, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
tracking image